Welkom, fijn dat u er bent. Voorganger ds den AdmirantOrganist dhr MeinemaPrediking over Nehemia 9<br />
Voor de dienst zingen we <br />Gezang 464 – 1, 2<br />Alle volken, looft de Here,<br />
Alle volken, looft de Here,aarde, zing een vrolijk lied!Juicht nu allen, geeft Hem ere:Hij vergeet de zijnen niet!In het b...
Uit Hem vloeien alle krachten,tot Hem stijg' der aarde lied!Zalig, wie de Heer verwachten:Hij vergeet de zijnen niet!Smelt...
Welkom, fijn dat u er bent. Voorganger ds den AdmirantOrganist dhr MeinemaPrediking over Nehemia 9<br />
Intochtslied is ELB 150<br />Ruis, o Godsstroom der genade<br />
1Ruis, o Godsstroom der genadein gemeent' en huis en hart!Laat in U gezond zich baden,wat gebogen gaat door smart!Stroom, ...
2Laat het uit Gods hemel stromenin de kerken overal!Van uw nederdaling dromenmoede harten zonder tal.Nieuwe liefde, nieuwe...
3Komt, gij dorstigen, hier drinkenuit die milde heilfontein!Laat uw ziel in 't stof niet zinken,maar in haar gereinigd zij...
Stil gebedVotum en groetErezij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid to...
Gezang 457 – 1, 3<br />Heilig, heilig, heilig!<br />
1Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.Heilig, heilig, heilig! Liefdevol ...
3Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.Gij alleen zijt heilig, enig in uw ...
Belofte uit Jeremia<br />En de Wet des Heeren uit Exodus <br />
Zingen Psalm 68 – 3<br />O God, de wondren die Gij deedt,<br />
3O God, de wondren die Gij deedt,toen Gij daar voor ons henen schreedt!De aarde werd bewogen.Dit is de berg van uw verbond...
hebt Gij uw erfdeel toebereid,uw erfdeel dat versmachtte.Uw schare heeft zich daar gezet;dit is uw woord, dit is uw wet:Gi...
Gebed om de opening <br />bij het Woord.<br />
Hoger dan de blauwe luchten <br />
Hoger dan de blauwe luchten <br />en de sterretjes van goud<br />woont de Vader in de hemel <br />die van alle kind’ren ho...
Ook voor de zieke kind’ren zorgt Hij, <br />kent hun tranen en hun pijn<br />Ja, voor groten en voor kleinen <br />wil de ...
Daarom vragen wij eerbiedig, <br />`vouwen onze handjes saam;<br />Heer die altijd naar ons luistert, <br />neem nu ons ge...
Wij gaan, tot straks!!<br />
Lezen Nehemia 9Dag van boete en bede 1 Op de vierentwintigste dag nu van deze maand kwamen de Israëlieten bij-een, vastend...
3 Toen zij op hun plaats waren gaan staan, las men voor uit het boek der wet van de HERE, hun God, een vierde deel van de ...
5 En de Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: Staat op, prijst de HERE, u...
de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buig...
de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten te geven aan zijn nage-slacht. En Gij hebt uw ...
dat zij misdadig tegen hen handelden, en Gij hebt U een naam gemaakt zoals die heden is. 11 Gij hebt vóór hen de zee gespl...
om hun op de weg die zij gingen, licht te geven. 13 Op de berg Sinai zijt Gij nedergedaald en hebt met hen gesproken uit d...
15 Brood uit de hemel hebt Gij hun gegeven voor hun honger, en water voor hen uit een rots doen komen voor hun dorst. Ook ...
17 zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die Gij onder hen gedaan hadt, en verhardden hun nek en stelden in...
18 Zelfs toen zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw god, die u uit Egypte heeft gevoerd, en, toen ...
licht te geven. 20 En Gij hebt hun uw goede Geest gegeven, om hen te onderrichten, en uw manna hebt Gij aan hun mond niet ...
22 Gij hebt hun koninkrijken en volken gegeven en die als randgebied aan hen toebedeeld; zij hebben het land van Sichon, d...
24 En hun zonen zijn gekomen en hebben het land in bezit genomen en Gij hebt de inwoners van het land, de Kanaänieten, voo...
wijngaarden, olijfbomen en vruchtbomen in menigte in bezit ge-nomen. En zij aten en werden verza-digden welgedaan en leefd...
27 Toen gaaft Gij hen in de macht van hun tegenstanders, die hen benauwden. Maar ten tijde van hun benauwdheid riepen zij ...
en Gij liet hen over aan de macht van hun vijanden, zodat die over hen heersten. Maar zij riepen U weer aan en Gij hoordet...
zal daardoor leven. Maar zij zetten hun schouder er dwars tegen in en verhardden hun nek en luisterden niet. 30 Vele jaren...
31 Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genad...
onze profeten, onze vaderen en uw gehele volk, van de dagen der koningen van Assur af tot op de huidige dag. 33 Maar Gij h...
geen acht geslagen op uw geboden en op de vermaningen die Gij tot hen hebt gericht. 35 Zij hebben, trots hun koninkrijk en...
en het land dat Gij aan onze vaderen gegeven hadt om de vrucht en het goede daarvan te genieten – zie, wij zijn daarin sla...
Oorkonde inzake de onderhouding der wet 38 Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, ...
Gezang 415 – 1, 2, 3<br />Komt nu met zang van zoete tonen<br />
1Komt nu met zang van zoete tonenen u met snarenspel verblijdt!Zingt op en wilt alom betonen,dat gij van harte vrolijk zij...
2In Israël was dat een wijze,valt met hen ook de Heer te voet:dat elk nu toch God roem' en prijze,die ons zoveel weldaden ...
 3De Heer heeft eertijds zijnen volkegeholpen uit veel angst en pijn.Hij geeft ja wel een duistrewolke,maar weer daarna sc...
Overdenking over <br />Nehemia 9 <br />
Psalm 46 – 3<br />Komt en aanschouwt des HEREN daden,<br />
3Komt en aanschouwt des HEREN daden,aanbidt zijn toorn en zijn genade:zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,zijn gunst w...
Dankgebed en voorbeden<br />
Collecte<br />1ste voor onkosten tentdienst <br />2de voor eigen gemeente <br />
Gezang 305 – 1, 2<br />Waar God de Heer zijn schreden zet<br />
1 Waar God de Heer zijn schreden zetdaar wordt de mens, van dwang gered,weer in het licht geheven.Als 's Heren woord weerk...
Zijn Geest weerstaat de valse schijnen schrijft in harten het geheimvan 's Vaders grote daden.Zo leven wij om Christus' wi...
2O Heer, uw onweerstaanbaar woorddrijft rusteloos de eeuwen voortwat mensen ook verzinnen.En waar de weg onvindbaar scheen...
Gij hebt de vaderen bevrijden uit het diensthuis uitgeleidnaar 't land van melk en honing.Hervorm, herschep ook ons geslac...
Zegen<br />3 x amen <br />
Vanavond om 19.00 uur zingen met United in Christ. Komt allen.Er is uitleg over de tentdienst en daar wordt uw gift voor g...
Nehemia
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nehemia

544 views

Published on

Voorganger ds den Admirant
organist dhr Meinema
luister mee via
www.kerknoordwolde.nl
of www.audioserver.nl

Published in: Spiritual, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
544
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nehemia

 1. 1. Welkom, fijn dat u er bent. Voorganger ds den AdmirantOrganist dhr MeinemaPrediking over Nehemia 9<br />
 2. 2. Voor de dienst zingen we <br />Gezang 464 – 1, 2<br />Alle volken, looft de Here,<br />
 3. 3. Alle volken, looft de Here,aarde, zing een vrolijk lied!Juicht nu allen, geeft Hem ere:Hij vergeet de zijnen niet!In het beurtgezang der sferen,in des afgronds bange kreetruist de lof, de lof des Heren,die de zijnen niet vergeet.<br />
 4. 4. Uit Hem vloeien alle krachten,tot Hem stijg' der aarde lied!Zalig, wie de Heer verwachten:Hij vergeet de zijnen niet!Smelt dan samen, Hem ter ere,diept' en hoogheid, lust en leed,in het loflied aan de Here,die de zijnen niet vergeet!<br />
 5. 5. Welkom, fijn dat u er bent. Voorganger ds den AdmirantOrganist dhr MeinemaPrediking over Nehemia 9<br />
 6. 6. Intochtslied is ELB 150<br />Ruis, o Godsstroom der genade<br />
 7. 7. 1Ruis, o Godsstroom der genadein gemeent' en huis en hart!Laat in U gezond zich baden,wat gebogen gaat door smart!Stroom, o heil'ge Geest, ternederop het uitgedroogde land;en de bloemen bloeien weder,haast verwelkt door zonnebrand.<br />
 8. 8. 2Laat het uit Gods hemel stromenin de kerken overal!Van uw nederdaling dromenmoede harten zonder tal.Nieuwe liefde, nieuwe zangen,kracht, die zielen opwaarts tilt,brengt uw ruisen, die 't verlangenals een heilig lied doortrilt.<br />
 9. 9. 3Komt, gij dorstigen, hier drinkenuit die milde heilfontein!Laat uw ziel in 't stof niet zinken,maar in haar gereinigd zijn.Laat U door haar golven dragentot waar liefde nooit verkoelt,waar de kust der aardse dagendoor Gods vreugde wordt omspoeld.<br />
 10. 10. Stil gebedVotum en groetErezij de Vader en de ZoonEn de Heilige Geest,Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid.Amen.<br />
 11. 11. Gezang 457 – 1, 3<br />Heilig, heilig, heilig!<br />
 12. 12. 1Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,Drievuldig God, die één in wezen zijt.<br />
 13. 13. 3Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,één en al vuur en liefde en majesteit.<br />
 14. 14. Belofte uit Jeremia<br />En de Wet des Heeren uit Exodus <br />
 15. 15. Zingen Psalm 68 – 3<br />O God, de wondren die Gij deedt,<br />
 16. 16. 3O God, de wondren die Gij deedt,toen Gij daar voor ons henen schreedt!De aarde werd bewogen.Dit is de berg van uw verbond!Uw stromen drenken hier de grond,hier daalt Gij uit den hoge.Een regen van vrijgevigheid<br />
 17. 17. hebt Gij uw erfdeel toebereid,uw erfdeel dat versmachtte.Uw schare heeft zich daar gezet;dit is uw woord, dit is uw wet:Gij geeft ons nieuwe krachten.<br />
 18. 18. Gebed om de opening <br />bij het Woord.<br />
 19. 19. Hoger dan de blauwe luchten <br />
 20. 20. Hoger dan de blauwe luchten <br />en de sterretjes van goud<br />woont de Vader in de hemel <br />die van alle kind’ren houdt<br />
 21. 21. Ook voor de zieke kind’ren zorgt Hij, <br />kent hun tranen en hun pijn<br />Ja, voor groten en voor kleinen <br />wil de Heer een helper zijn.<br />
 22. 22. Daarom vragen wij eerbiedig, <br />`vouwen onze handjes saam;<br />Heer die altijd naar ons luistert, <br />neem nu ons gebedje aan.<br />Amen.<br />
 23. 23. Wij gaan, tot straks!!<br />
 24. 24. Lezen Nehemia 9Dag van boete en bede 1 Op de vierentwintigste dag nu van deze maand kwamen de Israëlieten bij-een, vastende en in rouwgewaad en met aarde op het hoofd. 2 De nakomelingen van Israël scheidden zich af van alle vreemdelingen en zij stelden zich op en deden belijdenis van hun zonden en van de ongerechtigheden hunner vaderen.<br />
 25. 25. 3 Toen zij op hun plaats waren gaan staan, las men voor uit het boek der wet van de HERE, hun God, een vierde deel van de dag; en een ander vierde deel deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de HERE, hun God. 4 Op de verhoging der Levieten stonden Jesua, Bani, Kadmiël, Sebanja, Bunni, Serebja, Bani en Kenani; zij riepen met luider stem tot de HERE, hun God. <br />
 26. 26. 5 En de Levieten Jesua, Kadmiël, Bani, Chasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja en Petachja zeiden: Staat op, prijst de HERE, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid; ja, men prijze uw heerlijke naam, die verheven is boven alle lof en prijs. 6 Gij toch zijt alleen de HERE, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt,<br />
 27. 27. de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder. 7 Gij toch zijt de HERE, de God, die Abram verkoren, hem uit Ur der Chaldeeën geleid en hem de naam Abraham gegeven hebt. 8 Gij hebt zijn hart getrouw bevonden voor uw aangezicht en met hem een verbond gesloten, om het land van de Kanaänieten, <br />
 28. 28. de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusieten en de Girgasieten te geven aan zijn nage-slacht. En Gij hebt uw woorden gestand gedaan, want Gij zijt recht-vaardig. 9 Ook hebt Gij de ellende van onze vaderen in Egypte gezien en hun geroep bij de Schelfzee gehoord; 10 Gij hebt tekenen en wonderen gedaan aan Farao, aan al zijn die-narenen aan al het volk van zijn land, want Gij wist, <br />
 29. 29. dat zij misdadig tegen hen handelden, en Gij hebt U een naam gemaakt zoals die heden is. 11 Gij hebt vóór hen de zee gespleten, zodat zij op het droge midden door de zee trokken, maar hun vervolgers hebt Gij in de diepte geworpen als een steen in geweldige wateren. 12 Met een wolkkolom hebt Gij hen des daags geleid en met een vuurkolom des nachts, <br />
 30. 30. om hun op de weg die zij gingen, licht te geven. 13 Op de berg Sinai zijt Gij nedergedaald en hebt met hen gesproken uit de hemel, en hun rechtvaardige verordeningen, betrouwbare wetten, goede inzettingen en geboden gegeven. 14 Ook hebt Gij hen uw heilige sabbat doen kennen en hun geboden, inzettingen en een wet gegeven door de dienst van uw knecht Mozes. <br />
 31. 31. 15 Brood uit de hemel hebt Gij hun gegeven voor hun honger, en water voor hen uit een rots doen komen voor hun dorst. Ook hebt Gij hun bevolen het land in bezit te gaan nemen, dat Gij gezworen hadt hun te zullen geven. 16 Doch zij, onze vaderen, handelden misdadig en verhardden hun nek en luisterden niet naar uw geboden; <br />
 32. 32. 17 zij weigerden te horen en gedachten de wonderen niet die Gij onder hen gedaan hadt, en verhardden hun nek en stelden in hun wederspannigheid een hoofd aan, om terug te keren tot hun slavernij. Maar Gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en hebt hen niet verlaten.<br />
 33. 33. 18 Zelfs toen zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden: dit is uw god, die u uit Egypte heeft gevoerd, en, toen zij grote wandaden bedreven, 19 hebt Gij toch in uw grote barmhartigheid hen niet in de woestijn verlaten. De wolkkolom week niet van boven hen des daags, om hen op de weg te leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hun op de weg die zij gingen,<br />
 34. 34. licht te geven. 20 En Gij hebt hun uw goede Geest gegeven, om hen te onderrichten, en uw manna hebt Gij aan hun mond niet onthouden, en Gij hebt hun water gegeven voor hun dorst. 21 Ja, veertig jaar hebt Gij hen in de woestijn onderhouden, zij hebben geen gebrek gehad, hun klederen zijn niet versleten en hun voeten niet gezwollen. <br />
 35. 35. 22 Gij hebt hun koninkrijken en volken gegeven en die als randgebied aan hen toebedeeld; zij hebben het land van Sichon, de koning van Chesbon, in bezit genomen, en het land van Og, de koning van Basan. 23 Ook hebt Gij hun zonen talrijk gemaakt als de sterren des hemels en hen gebracht naar het land, dat Gij hun vaderen bevolen hadt in bezit te gaan nemen.<br />
 36. 36. 24 En hun zonen zijn gekomen en hebben het land in bezit genomen en Gij hebt de inwoners van het land, de Kanaänieten, voor hen vernederd en die in hun macht gegeven, zowel hun koningen als de volken van het land, om met hen te doen naar hun welgevallen. 25 Zij hebben versterkte steden en vette grond veroverd en huizen, vol met allerlei goederen, uitgehouwen waterbakken, <br />
 37. 37. wijngaarden, olijfbomen en vruchtbomen in menigte in bezit ge-nomen. En zij aten en werden verza-digden welgedaan en leefden weel-derigdoor uw grote goedheid. 26  Maar zij werden weerspannig en kwamen tegen U in opstand en wier-penuw wet achter hun rug en dood-denuw profeten, die hen vermaan-den, om hen tot U te doen weder-keren; zij bedreven grote wandaden.<br />
 38. 38. 27 Toen gaaft Gij hen in de macht van hun tegenstanders, die hen benauwden. Maar ten tijde van hun benauwdheid riepen zij tot U, en Gij hoordet uit de hemel en gaaft hun naar uw grote barmhartigheid verlossers, die hen verlosten uit de macht van hun tegenstanders. 28 Zodra zij dan rust gekregen hadden, gingen zij weer kwaad doen voor uw aangezicht <br />
 39. 39. en Gij liet hen over aan de macht van hun vijanden, zodat die over hen heersten. Maar zij riepen U weer aan en Gij hoordet uit de hemel en reddet hen naar uw barmhartigheid, vele malen. 29 Gij vermaandet hen, om hen tot uw wet te doen wederkeren, maar zij handelden misdadig, hoorden niet naar uw geboden en zondigden tegen uw verordeningen – de mens die ze opvolgt,<br />
 40. 40. zal daardoor leven. Maar zij zetten hun schouder er dwars tegen in en verhardden hun nek en luisterden niet. 30 Vele jaren waart Gij lankmoedig over hen en vermaandet hen door uw Geest, door de dienst van uw profeten, maar zij gaven daaraan geen gehoor. Toen hebt Gij hen in de macht van de volken der landen gegeven.<br />
 41. 41. 31 Maar in uw grote barmhartigheid hebt Gij niet voorgoed met hen afgerekend en hen niet verlaten, want Gij zijt een genadig en barmhartig God. 32 Nu dan, onze God, Gij grote, sterke en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid, laat in uw ogen niet gering zijn al de moeite die ons getroffen heeft, onze koningen, onze oversten, onze priesters, <br />
 42. 42. onze profeten, onze vaderen en uw gehele volk, van de dagen der koningen van Assur af tot op de huidige dag. 33 Maar Gij hebt het recht aan uw zijde in alles wat ons overkomen is, want Gij hebt trouw betoond, doch wij hebben goddeloos gehandeld. 34 Onze koningen, onze oversten, onze priesters en onze vaderen hebben uw wet niet onderhouden en <br />
 43. 43. geen acht geslagen op uw geboden en op de vermaningen die Gij tot hen hebt gericht. 35 Zij hebben, trots hun koninkrijk en trots de grote weldaden die Gij hun gegeven hadt, en trots het ruime en vette land dat Gij hun ter beschikking gesteld hadt, U niet gediend noch zich bekeerd van hun boze daden. 36 Zie, wij zijn heden slaven,<br />
 44. 44. en het land dat Gij aan onze vaderen gegeven hadt om de vrucht en het goede daarvan te genieten – zie, wij zijn daarin slaven; 37 het geeft zijn rijke opbrengst aan de koningen die Gij over ons gesteld hebt wegens onze zonden, en zij heersen over ons lichaam en over ons vee naar hun welgevallen; daarom zijn wij in grote benauwdheid. <br />
 45. 45. Oorkonde inzake de onderhouding der wet 38 Op grond van dit alles sluiten wij een vast verbond en stellen het op schrift, en onze oversten, onze Levieten, onze priesters zetten hun zegel eronder. <br />
 46. 46. Gezang 415 – 1, 2, 3<br />Komt nu met zang van zoete tonen<br />
 47. 47. 1Komt nu met zang van zoete tonenen u met snarenspel verblijdt!Zingt op en wilt alom betonen,dat gij van harte vrolijk zijt.Juicht God ter eer,zijn lof vermeer',die zulken groten werkgedaan heeft voor zijn kerk!<br />
 48. 48. 2In Israël was dat een wijze,valt met hen ook de Heer te voet:dat elk nu toch God roem' en prijze,die ons zoveel weldaden doet.Roept overalmet groot geschal:`Lof, prijs en dank alleenzij God en anders geen!'<br />
 49. 49. 3De Heer heeft eertijds zijnen volkegeholpen uit veel angst en pijn.Hij geeft ja wel een duistrewolke,maar weer daarna schoon zonneschijn.Lof zij die Heer,die ons ook weergeeft, na veel smart en druk,veel zegen en geluk.<br />
 50. 50. Overdenking over <br />Nehemia 9 <br />
 51. 51. Psalm 46 – 3<br />Komt en aanschouwt des HEREN daden,<br />
 52. 52. 3Komt en aanschouwt des HEREN daden,aanbidt zijn toorn en zijn genade:zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,zijn gunst waarin gij vrede vindt.Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,de Heilige die elk moet eren."Hij is met ons, Hij wendt ons lot.Een vaste burcht is onze God.<br />
 53. 53. Dankgebed en voorbeden<br />
 54. 54. Collecte<br />1ste voor onkosten tentdienst <br />2de voor eigen gemeente <br />
 55. 55. Gezang 305 – 1, 2<br />Waar God de Heer zijn schreden zet<br />
 56. 56. 1 Waar God de Heer zijn schreden zetdaar wordt de mens, van dwang gered,weer in het licht geheven.Als 's Heren woord weerklinkt met machtwordt aan het volk dat Hem verwachtde ware troost gegeven.<br />
 57. 57. Zijn Geest weerstaat de valse schijnen schrijft in harten het geheimvan 's Vaders grote daden.Zo leven wij om Christus' wilte allen tijd gerust en stilalleen van zijn genade.<br />
 58. 58. 2O Heer, uw onweerstaanbaar woorddrijft rusteloos de eeuwen voortwat mensen ook verzinnen.En waar de weg onvindbaar scheenmochten wij door geloof alleende tocht opnieuw beginnen.<br />
 59. 59. Gij hebt de vaderen bevrijden uit het diensthuis uitgeleidnaar 't land van melk en honing.Hervorm, herschep ook ons geslacht,opdat het door de wereldnachtde weg vindt naar uw woning.<br />
 60. 60. Zegen<br />3 x amen <br />
 61. 61. Vanavond om 19.00 uur zingen met United in Christ. Komt allen.Er is uitleg over de tentdienst en daar wordt uw gift voor gevraagd. <br />

×