Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2019 Mrt 03 - 09: 30 - dhr De Lange - Bent u - ben jij er klaar voor?

42 views

Published on

Dhr De Lange over Prediker 9 en Mattheüs 25

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2019 Mrt 03 - 09: 30 - dhr De Lange - Bent u - ben jij er klaar voor?

 1. 1. Welkom voorganger: dhr de Lange organist: J. De Vries Thema: “Bent u-/ben jij er klaar voor ?”
 2. 2. Lied voor de dienst: Opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar water en Psalm 42: 1 (oude berijming) ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 3. 3. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 4. 4. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 5. 5. Psalm 42 (Berijming 1773)
 6. 6. Psalm 42 (Berijming 1773)
 7. 7. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 8. 8. Als een hert dat verlangt naar water (EL 8) t. & m. M. Nystrom
 9. 9. Welkom voorganger: dhr de Lange organist: J. De Vries Thema: “Bent u-/ben jij er klaar voor ?”
 10. 10. Mededelingen
 11. 11. Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 4 U loof ik, Heer, met hart en ziel,
 12. 12. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 13. 13. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 14. 14. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 15. 15. Psalm 138 (LvdK) t. W. Barnard; m. 1543 / Genève 1551
 16. 16. Bemoediging en Groet Glorialied Psalm 134: (1, 2 en 3) Gij dienaars aan de HEER gewijd,
 17. 17. Psalm 134 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 18. 18. Psalm 134 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 19. 19. Psalm 134 (LvdK) t. W. Barnard; m. L. Bourgeois 1551
 20. 20. Richtlijnen voor het leven Zingen ELb. 302: (1, 2, 3 en 4) Heer, ik kom tot U,
 21. 21. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 22. 22. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 23. 23. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 24. 24. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 25. 25. Gebed Kinderlied zingen Opwekking 85: Eenmaal zullen wij de Koning zien.
 26. 26. Eenmaal zullen wij de Koning zien (Opw 85) t. & m. A.E. Crouch; v. R. Zuiderveld
 27. 27. Bijbellezingen: Prediker 9 vers 1 t/m 12 De vreugde van het leven. Mattheüs 25 vers 1 t/m 13 De vijf wijze en de vijf domme meisjes (NBV)
 28. 28. 1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 2 Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang een eed te zweren – 3 alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de doden.
 29. 29. 4 Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. 5 Wie nog in leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun loont, want ze zijn vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon. 7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.
 30. 30. 9 Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg.
 31. 31. 11 Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval. 12 Nooit weet de mens wanneer zijn tijd gekomen is: zoals de vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en de vogels door de val, zo wordt de mens verrast door de verraderlijke tijd, wanneer die als een klapnet op hem valt.
 32. 32. 1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.
 33. 33. 8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.
 34. 34. Zingen Gezang 262: 1 en 3 ‘Op, waakt op!’ zo klinkt het luide
 35. 35. Op, waakt op! zo klinkt het luide (LvdK 262) t. & m. Ph. Nicolai; v. C.B. Burger
 36. 36. Op, waakt op! zo klinkt het luide (LvdK 262) t. & m. Ph. Nicolai; v. C.B. Burger
 37. 37. Op, waakt op! zo klinkt het luide (LvdK 262) t. & m. Ph. Nicolai; v. C.B. Burger
 38. 38. Op, waakt op! zo klinkt het luide (LvdK 262) t. & m. Ph. Nicolai; v. C.B. Burger
 39. 39. Op, waakt op! zo klinkt het luide (LvdK 262) t. & m. Ph. Nicolai; v. C.B. Burger
 40. 40. Op, waakt op! zo klinkt het luide (LvdK 262) t. & m. Ph. Nicolai; v. C.B. Burger
 41. 41. Verkondiging: Bent u-/ben jij er klaar voor?
 42. 42. Zingen JdH 54: 1, 2 en 4 Hoort Jezus noodt u, komt tot het Feest.
 43. 43. 1. Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest, komt, alle dingen zijn gereed. Voor arm en rijk is er plaats bereid, trek aan thans het bruiloftskleed. refrein: Elk die wil mag komen, gaat in de Koningszaal. O, zwakken en vermoeiden, daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal.
 44. 44. 2. Hoort, Jezus noodt u: komt tot het feest, kom, o mijn vriend nog is het tijd, ga binnen blijf toch niet buiten staan, voor u is ook plaats bereid. refrein: Elk die wil mag komen, gaat in de Koningszaal. O, zwakken en vermoeiden, daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal.
 45. 45. 4. Hoort. Jezus noodt u: komt tot het feest, kom, arme zondaar stel niet uit, de Vader roept u een welkom toe, kom, neem nu een vast besluit. refrein: Elk die wil mag komen, gaat in de Koningszaal. O, zwakken en vermoeiden, daar 's plaats aan't Bruiloftsmaal.
 46. 46. Dankgebed en voorbeden Collecten Slotlied Gezang 300: 1, 2, en 6 Eens als de bazuinen klinken,
 47. 47. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 48. 48. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 49. 49. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 50. 50. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 51. 51. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 52. 52. Eens als de bazuinen klinken (LvdK 300) t. Th.J.M. Naastepad; m. Wales
 53. 53. Zegenbede Zingen: Amen, amen, amen
 54. 54. Gezegende zondag gewenst Vanavond dienst om 19:00 dhr Lowijs over het thema ‘Tere zorgzaamheid’

×