Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jeremia 31:31-34 en Romeinen    7:1-12 + nabespreking Voorganger: ds. Den Admirant Organist: Johannes de Vries
Vaste Rots van mijn behoud   Lied voor de dienst      JdH 283
1Vaste Rots van mijn behoud,als de zonde mij benauwt,laat mij steunen op Uw trouw,laat mij rusten in Uw schaûw,waar het bl...
2Jezus, niet mijn eigen kracht,niet het werk door mij volbracht,niet het offer dat ik breng,niet de tranen die ik pleng,sc...
3Zie, ik breng voor mijn behoudU geen wierook mirr of goud;moede kom ik, arm en naakt,tot de God die zalig maakt,die de ar...
4Eenmaal als de stonde slaat,dat dit lichaam sterven gaat,als mijn ziel uit daardse woonopklimt tot des rechters troon,Rot...
Jeremia 31:31-34 en Romeinen    7:1-12 + nabespreking Voorganger: ds. Den Admirant Organist: Johannes de Vries
Lof zij de HeerPsalm 147: 1 en 7
Psalm 147 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
Psalm 147 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
Psalm 147 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
Psalm 147 (LvdK)  t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
Stil Gebed
Votum en Groet  Ere zij de Vader en de Zoon,    En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwighe...
Liefde was het onuitputt’lijk      ELB 119
allen:Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119)  t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119)  t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119)  t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119)  t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
GebedOm de opening van het Woord
Jeremia 31:31-34  Schriftlezing    HSV
31 Zie, er komen dagen, spreekt deHEERE, dat Ik met het huis van Israël enmet het huis van Juda een nieuw verbondzal sluit...
33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ikna die dagen met het huis van Israëlsluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zalMijn wet i...
34 Dan zullen zij niet meer eeniederzijn naaste en eenieder zijn broederonderwijzen door te zeggen: Ken deHEERE, want zij ...
In een dichte wolk   Psalm 99:6
Psalm 99 (LvdK)  t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
Romeinen 7:1-12  Schriftlezing    HSV
Vrij van de wet1 Of, broeders, weet u niet – ik spreekimmers tot mensen die de wet kennen –dat de wet over de mens heerst ...
3 Daarom dan, als zij de vrouw van eenandere man wordt terwijl haar manleeft, zal zij een overspelige genoemdworden. Als h...
opdat u aan een Ander zoutoebehoren, namelijk aan Hem Die uit dedoden opgewekt is, opdat wij vruchtzouden dragen voor God....
6 Maar nu zijn wij ontslagen van dewet, gestorven aan dat waaraan wijvastgebonden zaten, zodat wij innieuwheid van Geest d...
7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wetzonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zondeniet hebben leren kennen dan door de wet.I...
9 Ik nu leefde voorheen zonder wet, maartoen het gebod kwam, is de zonde weerlevend geworden. Ik echter ben gestorven.10 E...
12 Zo is dan de wet heilig, en het gebod isheilig en rechtvaardig en goed.
Zevenmaal daagsPsalm 119: 62, 65 en 66
Psalm 119 (LvdK)                           m. L. Bourgeois 1551          t. W. Barnard...
Psalm 119 (LvdK)                           m. L. Bourgeois 1551          t. W. Barnard...
Psalm 119 (LvdK)                           m. L. Bourgeois 1551          t. W. Barnard...
Psalm 119 (LvdK)                           m. L. Bourgeois 1551          t. W. Barnard...
Psalm 119 (LvdK)                           m. L. Bourgeois 1551          t. W. Barnard...
Psalm 119 (LvdK)                           m. L. Bourgeois 1551          t. W. Barnard...
Jeremia 31:31-34 en    Romeinen 7:1-12Verkondiging
De Heer is mijn Licht  ELB 181: 1 en 2
1De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijnsteun.Zijn eeuwige armen waar k veilig opleun.Hij trok m uit het duister,zi j...
2Mijn zonde was groot, maar nog groter zijngena.Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mijna.Zijn bloed schonk verzoening...
Geloofsbelijdenis
Eeuwig WoordGezang 476: 1 en 5
allen:Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476)  t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476)  t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476)  t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476)  t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
Dankgebed en Voorbeden
Collecte1e: Open Doors2e: voor de Kerk
Ach, dat ik U zo laat herkende    Gezang 430: 3,4 en 7
Ik heb U lief (LvdK 430)  t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
Ik heb U lief (LvdK 430)  t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
Ik heb U lief (LvdK 430)  t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
Ik heb U lief (LvdK 430)  t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
Ik heb U lief (LvdK 430)  t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
Ik heb U lief (LvdK 430)  t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
Zegen
Jeremia 31:31-34 en Romeinen 7:1-12 + nabespreking
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jeremia 31:31-34 en Romeinen 7:1-12 + nabespreking

436 views

Published on

Voorganger: Ds. den Admirant
Organist: Johannes de Vries
Thema: Jeremia 31:31-34 en Romeinen 7:1-12 + nabespreking
Avonddienst 19:00
Voor meer info of

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jeremia 31:31-34 en Romeinen 7:1-12 + nabespreking

 1. 1. Jeremia 31:31-34 en Romeinen 7:1-12 + nabespreking Voorganger: ds. Den Admirant Organist: Johannes de Vries
 2. 2. Vaste Rots van mijn behoud Lied voor de dienst JdH 283
 3. 3. 1Vaste Rots van mijn behoud,als de zonde mij benauwt,laat mij steunen op Uw trouw,laat mij rusten in Uw schaûw,waar het bloed door U gestort,mij de bron des levens wordt.
 4. 4. 2Jezus, niet mijn eigen kracht,niet het werk door mij volbracht,niet het offer dat ik breng,niet de tranen die ik pleng,schoon ik ganse nachtenween, kunnen redden, Gij alleen.
 5. 5. 3Zie, ik breng voor mijn behoudU geen wierook mirr of goud;moede kom ik, arm en naakt,tot de God die zalig maakt,die de arme kleedt en voedt,die de zondaar leven doet.
 6. 6. 4Eenmaal als de stonde slaat,dat dit lichaam sterven gaat,als mijn ziel uit daardse woonopklimt tot des rechters troon,Rots der eeuwen, in Uw schootberg mijn ziele voor de dood.
 7. 7. Jeremia 31:31-34 en Romeinen 7:1-12 + nabespreking Voorganger: ds. Den Admirant Organist: Johannes de Vries
 8. 8. Lof zij de HeerPsalm 147: 1 en 7
 9. 9. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 10. 10. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 11. 11. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 12. 12. Psalm 147 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1562
 13. 13. Stil Gebed
 14. 14. Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon, En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer,En van eeuwigheid tot eeuwigheid, Amen.
 15. 15. Liefde was het onuitputt’lijk ELB 119
 16. 16. allen:Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 17. 17. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 18. 18. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 19. 19. Liefde was het onuitputt’lijk (EL 119) t. L. v.d. Broek; m. T.J. Williams
 20. 20. GebedOm de opening van het Woord
 21. 21. Jeremia 31:31-34 Schriftlezing HSV
 22. 22. 31 Zie, er komen dagen, spreekt deHEERE, dat Ik met het huis van Israël enmet het huis van Juda een nieuw verbondzal sluiten,32 niet zoals het verbond dat Ik met hunvaderen gesloten heb op de dag dat Ik hunhand vastgreep om hen uit het land Egyptete leiden – Mijn verbond, dat zij verbrokenhebben, hoewel Ík hen getrouwdhad, spreekt de HEERE.
 23. 23. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ikna die dagen met het huis van Israëlsluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zalMijn wet in hun binnenste geven en zaldie in hun hart schrijven. Ik zal hun toteen God zijn en zíj zullen Mij tot eenvolk zijn.
 24. 24. 34 Dan zullen zij niet meer eeniederzijn naaste en eenieder zijn broederonderwijzen door te zeggen: Ken deHEERE, want zij zullen Mij allenkennen, vanaf hun kleinste tot hungrootste toe, spreekt de HEERE. WantIk zal hun ongerechtigheid vergeven enaan hun zonde niet meer denken.
 25. 25. In een dichte wolk Psalm 99:6
 26. 26. Psalm 99 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. Genève 1562
 27. 27. Romeinen 7:1-12 Schriftlezing HSV
 28. 28. Vrij van de wet1 Of, broeders, weet u niet – ik spreekimmers tot mensen die de wet kennen –dat de wet over de mens heerst zolang hijleeft?2 Want de gehuwde vrouw is door de wetgebonden aan de man zolang hij leeft. Alsde man echter gestorven is, is zij ontslagenvan de wet die haar aan de man bond.
 29. 29. 3 Daarom dan, als zij de vrouw van eenandere man wordt terwijl haar manleeft, zal zij een overspelige genoemdworden. Als haar man echter gestorvenis, is zij vrij van de wet, zodat zij geenoverspelige is als zij de vrouw van eenandere man wordt.4 Zo, mijn broeders, bent u ook door hetlichaam van Christus gedood metbetrekking tot de wet,
 30. 30. opdat u aan een Ander zoutoebehoren, namelijk aan Hem Die uit dedoden opgewekt is, opdat wij vruchtzouden dragen voor God.5 Want toen wij in het vlees waren, warende hartstochten van de zonden, diegeprikkeld worden door de wet, in onzeleden werkzaam om vrucht te dragen voorde dood.
 31. 31. 6 Maar nu zijn wij ontslagen van dewet, gestorven aan dat waaraan wijvastgebonden zaten, zodat wij innieuwheid van Geest dienen, en niet inoudheid van letter.De wet leert de zonde kennen
 32. 32. 7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wetzonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zondeniet hebben leren kennen dan door de wet.Ik zou immers ook niet geweten hebbendat begeerte zonde was, als de wet nietzei: U zult niet begeren.8 Maar de zonde heeft door het gebodeen aanleiding gevonden en in mij allerleibegeerte teweeggebracht, want zonder dewet is de zonde dood.
 33. 33. 9 Ik nu leefde voorheen zonder wet, maartoen het gebod kwam, is de zonde weerlevend geworden. Ik echter ben gestorven.10 En het gebod, dat tot leven had moetenleiden, bleek voor mij de dood tebetekenen.11 Want de zonde heeft door het gebodeen aanleiding gevonden en mij misleid endaardoor gedood.
 34. 34. 12 Zo is dan de wet heilig, en het gebod isheilig en rechtvaardig en goed.
 35. 35. Zevenmaal daagsPsalm 119: 62, 65 en 66
 36. 36. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 37. 37. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 38. 38. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 39. 39. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 40. 40. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 41. 41. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 42. 42. Jeremia 31:31-34 en Romeinen 7:1-12Verkondiging
 43. 43. De Heer is mijn Licht ELB 181: 1 en 2
 44. 44. 1De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijnsteun.Zijn eeuwige armen waar k veilig opleun.Hij trok m uit het duister,zi jn bloed kocht mij vrij.Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij.Mijn Redder is Hij, mijn Redder is Hij,Mijn ziel rust in Jezus, mijn Redder is Hij.
 45. 45. 2Mijn zonde was groot, maar nog groter zijngena.Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mijna.Zijn bloed schonk verzoening,mijn schuld betaalde Hij.Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.Hij maakte mij vrij, Hij maakte mij vrij.Hij brak al mijn banden, Hij maakte mij vrij.
 46. 46. Geloofsbelijdenis
 47. 47. Eeuwig WoordGezang 476: 1 en 5
 48. 48. allen:Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 49. 49. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 50. 50. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 51. 51. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvdK 476) t. C. Rijnsdorp; m. Herrnhut 1748
 52. 52. Dankgebed en Voorbeden
 53. 53. Collecte1e: Open Doors2e: voor de Kerk
 54. 54. Ach, dat ik U zo laat herkende Gezang 430: 3,4 en 7
 55. 55. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 56. 56. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 57. 57. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 58. 58. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 59. 59. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 60. 60. Ik heb U lief (LvdK 430) t. J. Scheffler; v. A.C. den Besten; m. J.B. König (?)
 61. 61. Zegen

×