Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20190217 09.30 De bedienden wisten het, de discipelen geloofden in Hem

11 views

Published on

voorganger ds Wiekeraad
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20190217 09.30 De bedienden wisten het, de discipelen geloofden in Hem

 1. 1. Welkom voorganger ds Wiekeraad organist Johannes de Vries Thema: “De bedienden wisten het, de discipelen geloofden in Hem”
 2. 2. VDD JdH 15
 3. 3. 1 Als de Heiland zal verschijnen in glorie op aard, met Zijn kind'ren, al de Zijnen om zich heen geschaard,
 4. 4. Refrein o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 5. 5. 2 Als de Meester zal vergaad'ren van heinde en veer, die Hem volgen op Zijn wenken. steeds zoekend Zijn eer.
 6. 6. Refrein o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 7. 7. 3 Als het Lam Gods op de wolken van zuid en van noord zal verzaam'len uit de volken, wie Hem toebehoort.
 8. 8. Refrein o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 9. 9. 4 O, mijn ziele, blijf dan waken en wachten op Hem, want dat tijdstip zal dra naken, ja, let op Zijn stem.
 10. 10. Refrein o, dan zullen zij juichen, rondom Jezus' troon; 's Heren lof dan vermelden, zo heerlijk en schoon.
 11. 11. Welkom voorganger ds Wiekeraad organist Johannes de Vries Thema: “De bedienden wisten het, de discipelen geloofden in Hem”
 12. 12. P 63 -1
 13. 13. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 14. 14. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 15. 15. Votum en groet daarna P 63 - 2
 16. 16. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 17. 17. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 18. 18. Vermaning daarna P 63 - 3
 19. 19. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 20. 20. Psalm 63 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551
 21. 21. Verootmoediging en schuldbelijdenis
 22. 22. ELB 302 – 1, 3 Heer ik kom tot U
 23. 23. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 24. 24. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 25. 25. Verkondiging van Gods genade ELB 302 – 4 Heer ik kom tot U
 26. 26. Heer, ik kom tot U (EL 302) t. J. Visser; m. G. Whelpton
 27. 27. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
 28. 28. Kinderlied Opw 105
 29. 29. Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn Meester. Alles wat ik nodig heb, ontvang ik en nog meer.
 30. 30. Blij, blij, blij, zo blij van hart, 'k mag zingen. Blij, blij, blij, daar is een God, die leeft. Zoek niet in 't aards gewemel. Mijn weg leidt naar de hemel. En als ik zie op Jezus ben ik blij, blij, blij.
 31. 31. Lezen Johannes 2 : 1 t/m 11 NBG De bruiloft te Kana 21En op de derde dag was er een bruiloft te ​Kana​ in Galilea en de moeder van ​Jezus​ was daar; 2en ook Jezus​ en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd.3En toen er gebrek aan ​wijn​ kwam, zeide de moeder van ​Jezus​ tot Hem: Zij hebben geen ​wijn.
 32. 32. 4En ​Jezus​ zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 6Nu waren daar zes stenen ​watervaten​ neergezet volgens het reinigingsgebruik der ​Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7Jezus​ zeide tot hen: Vult de ​vaten​ met water. En zij vulden ze tot de rand.
 33. 33. 8En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. 9Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat ​wijn​ geworden was – en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het – riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem:
 34. 34. 10Iedereen zet eerst de goede ​wijn​ op en als er goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede ​wijn​ tot dit ogenblik bewaard. 11Dit heeft ​Jezus​ gedaan als begin van zijn tekenen te ​Kana​ in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.
 35. 35. G 74 – 1, 2, 3 Wij willen de bruiloftsgasten
 36. 36. Wij willen de bruiloftsgasten zijn (LvdK 74) t. M. Jacobse; m. W. Vogel
 37. 37. Wij willen de bruiloftsgasten zijn (LvdK 74) t. M. Jacobse; m. W. Vogel
 38. 38. Wij willen de bruiloftsgasten zijn (LvdK 74) t. M. Jacobse; m. W. Vogel
 39. 39. De bedienden wisten het, de discipelen geloofden in Hem
 40. 40. G 74 – 3, 4, 5 Wij willen de bruiloftsgasten
 41. 41. Wij willen de bruiloftsgasten zijn (LvdK 74) t. M. Jacobse; m. W. Vogel
 42. 42. Wij willen de bruiloftsgasten zijn (LvdK 74) t. M. Jacobse; m. W. Vogel
 43. 43. Wij willen de bruiloftsgasten zijn (LvdK 74) t. M. Jacobse; m. W. Vogel
 44. 44. Voorbeden
 45. 45. Collecte 1ste Missao Horeb 2de eigen gemeente
 46. 46. G 443 – 1, 3 Liefde Gods die elk
 47. 47. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 48. 48. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 49. 49. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 50. 50. Liefde Gods die elk beminnen (LvdK 443) t. C. Wesley; v. J.W. Schulte Nordholt; m. Duits, 18e eeuw
 51. 51. Zegen, aansluitend: Door de wereld..
 52. 52. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 53. 53. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 54. 54. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 55. 55. Door de wereld gaat een woord (OT-169)(EL 263) t. J. Wit; m. J. de Heer
 56. 56. Vanavond Noordwolde zingt met Praiseband Sân

×