Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20181202 09.30 Een twijgje van hoop - advent

14 views

Published on

Voorganger ds mevr Douma van der Molen
organist Johannes de Vries
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20181202 09.30 Een twijgje van hoop - advent

 1. 1. Welkom Voorganger ds Douma – v/d Molen Organist Johannes de Vries Thema: “Een twijgje van hoop – advent”
 2. 2. VDD G 118 Op U mijn Heiland
 3. 3. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 4. 4. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 5. 5. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 6. 6. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (LvdK 118) t. C.W. Osterwald; v. E.E. Gewin; m. J.W. Franck
 7. 7. Welkom Voorganger ds Douma – v/d Molen Organist Johannes de Vries Thema: “Een twijgje van hoop – advent”
 8. 8. P 24 – 4, 5 Gij poorten heft uw hoofd
 9. 9. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 10. 10. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 11. 11. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 12. 12. Psalm 24 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt, J. Wit; m. Genève 1542/1543
 13. 13. Stil gebed Votum en groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 14. 14. G 117 – 1 Hoe zal ik U ontvangen
 15. 15. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 16. 16. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 17. 17. Genadeverkondiging Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Opb 5:5
 18. 18. G 117 – 4 ‘k lag machteloos gebonden
 19. 19. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 20. 20. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 21. 21. Wetslezing 13 Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. 14 Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt.
 22. 22. 16 Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. 17 Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. 18 Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
 23. 23. 19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, 21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.
 24. 24. 22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Daartegen richt de wet zich niet. 24 Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
 25. 25. 25 Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. 26 Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.
 26. 26. Gal 6 7 Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten.
 27. 27. 9 En laten wij niet moe worden goed te doen, want te zijner tijd zullen wij oogsten, als wij het niet opgeven. 10 Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof.
 28. 28. G 117 – 5 Zo diep waart Gij bewogen
 29. 29. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 30. 30. Hoe zal ik u ontvangen (LvdK 117) t. P. Gerhardt; m. J. Crüger
 31. 31. Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
 32. 32. Kinderlied ELB 469 Wil je wel geloven dat…
 33. 33. Wil je wel geloven dat het groeien gaat (AWN 3.9) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 34. 34. Wil je wel geloven dat het groeien gaat (AWN 3.9) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 35. 35. Wil je wel geloven dat het groeien gaat (AWN 3.9) t. H. Lam; m. W. ter Burg
 36. 36. Schriftlezing: Jesaja 11:1-10 HSV De Messias en Zijn vrederijk 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. 2 Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN.
 37. 37. 3 Zijn ruiken zal zijn in de vreze des HEEREN. Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. 4 Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden.
 38. 38. 5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel. 6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. 7 Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.
 39. 39. 8 Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. 9 Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. 10 Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn.
 40. 40. G 125 – 1, 2 O kom, o kom Immanuël
 41. 41. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 42. 42. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 43. 43. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 44. 44. O kom, o kom, Immanuël (LvdK 125) t. W. Barnard; m. anoniem
 45. 45. 1 Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Een twijgje van hoop - advent
 46. 46. P 72 – 1, 4, 7 Geef Hem, de Koning uwe rechten
 47. 47. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 48. 48. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 49. 49. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 50. 50. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 51. 51. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 52. 52. Psalm 72 (LvdK) t. J.W. Schulte Nordholt; m. 1543
 53. 53. Dankgebed en voorbeden
 54. 54. Collecte voor evangelisatie en eigen gemeente
 55. 55. G 127 – 1, 2, 5 Gaat stillen in den lande,
 56. 56. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 57. 57. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 58. 58. allen: Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 59. 59. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 60. 60. allen: Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 61. 61. Gaat stillen in den lande (Lvdk 127) t. J. Rist; v. S.P. de Roos, J. Wit; m. 16e eeuw
 62. 62. Zegen 3 x amen

×