Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2018 Nov. 25 - 09:30 - ds Huitema over Psalm 84

24 views

Published on

2018 Nov. 25 - 09:30 - ds Huitema over Psalm 84

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2018 Nov. 25 - 09:30 - ds Huitema over Psalm 84

 1. 1. Welkom Voorganger: Ds Huitema Organist: mevr. Schaper
 2. 2. Lied voor de dienst ELb 371: ( 1, 2, 3 en 4 ) Mijn Jezus, ik houd van U,
 3. 3. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 4. 4. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 5. 5. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 6. 6. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 7. 7. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 8. 8. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 9. 9. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 10. 10. Mijn Jezus, ik houd van U (EL 371) t. & m. A. Gordon; v. E. Zuiderveld-Nieman
 11. 11. Welkom Voorganger: Ds Huitema Organist: mevr. Schaper
 12. 12. Mededelingen Zingen ELb 377: ( 1, 2 en 3 ) U bid ik aan, o macht der liefde,
 13. 13. U bid ik aan (EL 377) t. G. Tersteegen; m. D. Bortniansky
 14. 14. U bid ik aan (EL 377) t. G. Tersteegen; m. D. Bortniansky
 15. 15. U bid ik aan (EL 377) t. G. Tersteegen; m. D. Bortniansky
 16. 16. Votum en groet Zingen klein gloria ELb 254
 17. 17. Ere zij de Vader - Klein Gloria(EL 254) m. anoniem
 18. 18. Zingen Psalm 119: 22 en 23
 19. 19. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 20. 20. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 21. 21. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 22. 22. Psalm 119 (LvdK) m. L. Bourgeois 1551 t. W. Barnard, A.C. den Besten, K. Heeroma, J.W. Schulte Nordholt, J. Wit
 23. 23. Lezen: Leviticus 19: 9 - 18 (NBG’51)
 24. 24. 9Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. 10Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen; dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen: Ik ben de Here, uw God. 11Gij zult niet stelen, gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen.
 25. 25. 12Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de Here. 13Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven; het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. 14Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here. 15Gij zult bij het rechtspreken geen onrecht doen; gij zult de arme niet begunstigen en de aanzienlijke
 26. 26. niet voortrekken: op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. 16Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rond- gaan; gij zult uw naaste niet naar het leven staan: Ik ben de Here. 17Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. 18Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
 27. 27. Zingen Gezang 45: 2 en 6
 28. 28. O Gij die onze koning zijt (LvdK 45) t. W. Barnard; m. Genève 1542
 29. 29. O Gij die onze koning zijt (LvdK 45) t. W. Barnard; m. Genève 1542
 30. 30. O Gij die onze koning zijt (LvdK 45) t. W. Barnard; m. Genève 1542
 31. 31. O Gij die onze koning zijt (LvdK 45) t. W. Barnard; m. Genève 1542
 32. 32. Gebed Zingen Kinderlied ELb 448: Je hoeft niet bang te zijn,
 33. 33. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 34. 34. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 35. 35. Je hoeft niet bang te zijn (EL 448) t. J. Visser; m. N. van Essen
 36. 36. Eerste schriftlezing: Psalm 84 (NBG’51)
 37. 37. 1Voor de koorleider. Op de Gittit. Van de Korachieten. Een psalm. 2Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen! 3Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren; mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. 4Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt:
 38. 38. uw altaren, o Here der heerscharen, mijn Koning en mijn God. 5Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig. sela 6Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de gebaande wegen zijn. 7Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in zegeningen.
 39. 39. 8Zij gaan voort van kracht tot kracht en verschijnen voor God in Sion. 9Here, God der heerscharen, hoor mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob! sela 10O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. 11Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders);
 40. 40. ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. 12Want de Here God is een zon en schild, de Here geeft genade en ere; het goede onthoudt Hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. 13Here der heerscharen, welzalig de mens die op U vertrouwt.
 41. 41. Zingen Psalm 84: 1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
 42. 42. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 43. 43. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 44. 44. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 45. 45. Tweede schriftlezing: Hebreeën 10: 19 - 25 (NBG’51)
 46. 46. 19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees, 21 en wij een grote priester over het huis Gods hebben, 22 laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een lichaam,
 47. 47. dat gewassen is met zuiver water. 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. 24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. 25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
 48. 48. Zingen Psalm 84: 2
 49. 49. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 50. 50. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 51. 51. Psalm 84 (LvdK) t. J. Wit; m. Genève 1562
 52. 52. Verkondiging n.a.v. Psalm 84: 3a Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren
 53. 53. Zingen ELb 297: ( 1, 2 en 3 ) Hier in uw heiligdom, dichtbij de troon,
 54. 54. Hier in uw heiligdom (EL 297) t. & m. G. Kendrick; v. JmeO
 55. 55. Hier in uw heiligdom (EL 297) t. & m. G. Kendrick; v. JmeO
 56. 56. Hier in uw heiligdom (EL 297) t. & m. G. Kendrick; v. JmeO
 57. 57. Dankgebed en voorbede Inzameling van de gaven Zingen Gezang 109: 1, 3 en 5 Hoor een heilig koor van stemmen,
 58. 58. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 59. 59. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 60. 60. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 61. 61. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 62. 62. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 63. 63. Hoor een heilig koor (LvdK 109) t. Chr. Wordsworth; v. W. Barnard; m. c. 1700
 64. 64. Zegen zingen: Amen, amen, amen
 65. 65. Gezegende zondag gewenst Vanavond dienst om 19:00 Ds Hulshof over “Als het donker wordt”

×