Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vojtěch Kořen: Tvorba firemních vzdělávacích systémů #blokexpertu

1,259 views

Published on

Slajdy k přednášce pro předmět Blok expertů na KISKu (kisk.cz/blok-expertu).

Pokud má vzdělávání přispívat optimálním způsobem k zefektivňování činností a procesů uvnitř organizace, musí být efektivní i samo o sobě. Teoretické koncepty ve vztahu k vzdělávání často oscilují mezi dvěma póly. Jeden představuje humanitní pojetí vzdělávání, jehož posláním je osvobození ducha. Druhý pohled zas hovoří o vzdělávání jako o prostředku sociální selekce a kontroly. Efektivní firemní vzdělávání, díky realizačnímu prostoru, ve kterém se nachází, zohledňuje oba pohledy. V obecné úrovni lze vnímat vzdělání jako prostředek humanizace, avšak sociální realita vymezuje vzdělávání významnou socializační roli. Konec konců i emancipační rozměr vzdělávání není ničím jiným než snahou připravit jedince či skupiny na společenskou změnu. Vzdělávací systém je projevem racionální snahy komplexně ovlivňovat podmínky pro rozvoj vzdělávaných skrze jasně definovanou metodiku a komplexní evaluaci. Rozumná a srozumitelná aplikace je pojítkem mezi mnohdy odtrženými světy teorie a praxe. Proto je příspěvek orientován především na aplikační oblast identifikace a analýzy vzdělávacích potřeb, využívání kompetenčních modelů, formy a prostředky vzdělávání a evaluaci. Při tvorbě vzdělávacího systému v konkrétní organizaci můžeme volit různá východiska. Pro volbu toho optimálního je však vhodné znát více alternativ. Zprostředkovat pohled na několik konceptů a především na možnosti jejich aplikace ve firemní praxi je hlavním cílem tohoto příspěvku.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vojtěch Kořen: Tvorba firemních vzdělávacích systémů #blokexpertu

 1. 1. TVORBA FIREMNÍCH VZDĚLÁVACÍCH SYSTÉMŮ FILOZOFIE A PŘÍSTUPY
 2. 2. TRASA (OBSAH) DNEŠNÍ PŘEDNÁŠKY  Úvod  Základní činitele firemního vzdělávání  Východiska vzdělávání  Přístup organizace k rozvoji a vzdělávání  Pojetí profilu absolventa  Vzdělávací formy a prostředky  Modely systémů vzdělávání  Plán vzdělávání  Závěr CÍL START
 3. 3.  Východiska vzdělávání (paradigma vzdělávání)  Přístup organizace k rozvoji a vzdělávání  Pojetí profilu absolventa  Formy a prostředky vzdělávání  Modely systémů vzdělávání  Plány a evaluace vzdělávání ZÁKLADNÍ ČINITELÉ SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ
 4. 4. Vzdělávání jako prostředek socializace  Adaptace na kulturní a sociální prostředí  Adaptace na pracovní prostředí  Optimalizace pracovního výkonu  Adaptace na kariérovou dráhu Vzdělávání jako prostředek humanizace  Personalizací k zralosti  Emancipací k odpovědnosti  Flexibilitou k výkonnosti  Motivací k mistrovství VÝCHODISKA (FIREMNÍHO) VZDĚLÁVÁNÍ
 5. 5. VZDĚLÁVÁNÍ JAKO POVINNOST  „Primárním cílem není vzdělanost, ale kredit.“ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROSTŘEDEK PROFESIONALIZACE  „Primárním cílem je odborná kvalifikace“ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROSTŘEDEK REPLIKACE  „Primárním cílem je integrace a fixace člověka v kultuře.“ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROSTŘEDEK „MOTIVACE“  „Primárním cílem je pocit seberealizace.“ VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PROSTŘEDEK ADAPTACE (EVOLUCE)  „Primárním cílem je podpora rozvoje inovačních kompetencí.“ PŘÍSTUPY FIREM K ROZVOJI A VZDĚLÁVÁNÍ
 6. 6. VEDENÍ 15% STRATEGICKÝ MANAGEMENT 85% 30% VÝKONNÝ MANAGEMENT 70% 50% PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 50% 70% EXPERTNÍ SUPERVIZOR 30% 90% EXPERTNÍ ŘEŠITEL 10% 95% LINIOVÝ VYKONAVATEL 5% ODBORNOST POJETÍ PROFILU ABSOLVENTA  Hluboký úzký specialista  Vysoká specializace  Velká znalost úzkého prostředí  Maximální orientace v konkrétním oboru  Předpoklady pro vytváření inovací  Široký mělký generalista  Vysoká diverzifikace informací  Znalost oborových souvislostí  Orientace na syntézu  Vytváření podmínek pro inovace
 7. 7. FORMY A PROSTŘEDKY VZDĚLÁVÁNÍ (MICHAEL ARMSTRONG) ON THE JOB  Instruktáţ  Ukázky práce  Stínování  Mentoring  Coaching  Learning by doing OUT OF THE JOB  Samostudium  Školení  Přednáška  Trénink  Konference  Workshop  Mentoring  Coaching  Osvěta (muzeum, výstava)  E-learning
 8. 8. MODELY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ TRADIČNÍ Orientované na výkon  Replikační systémy  Aplikační systémy KOMPETENČNÍ Orientované na úkoly (role)  Syntetické systémy  Heuristické systémy Způsoby řešení úkolů Kreace Kombinace Aplikace Replikace Instrukce
 9. 9. TRADIČNÍ PŘÍSTUP MANAGERS LINIOVÍ PRACOVNÍCI SPECIALISTÉ THP LINIOVÍ PRACOVNÍCI  MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  VÝKONOVÉ / TECHNICKÉ  STRATEGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ  ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
 10. 10. KOMPETENČNÍ PŘÍSTUP POŢADOVANÉ KOMPETENCE: ORGANIZAČNÍ OBOROVÉ / ÚTVAROVÉ INDIVIDUÁLNÍ / SPECIALIZAČNÍ
 11. 11. KOMPETENČNÍ PŘÍSTUP MATICE VZDĚLÁVÁNÍ FIRMENÍ REÁLIE POSLÁNÍ, STRATEGIE, HODNOTY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PRACOVNÍ ŘÁD SYSTÉM PRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ TRENDY OBORU METODY, TECHNOLOGIE, POSTUPY LEGISLATIVNÍ NORMY ÚTVAROVÉ CÍLE PROCESY SYSTÉM PRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ PROFESNÍ SPECIALIZACE PROFESNÍ PROCESY PROFESNÍ LEGISLATIVA TECHNOLOGIE KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI LEADERSHIP JAZYKOVÁ VYBAVENOST HW , SW … PROFESNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ BLOKYKOMPETENCE VZDĚLÁVACÍ MODULY ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA FIREMNÍ KULTURA ORGANIZAČNÍ OBOROVÉ / ÚTVAROVÉ OSOBNOSTNÍ ÚTVAROVÉ REÁLIE A PRAVIDLA OBOROVÁ ORIENTACE INDIVIDUÁLNÍ / SPECIALIZAČNÍ
 12. 12. MATICE VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍKLAD
 13. 13. PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH, INFORMACE, EVALUACE
 14. 14. CYKLUS FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Identifikace výkonnostní mezery Stanovení kritérií úspěchu Stanovení forem a metod vzdělávání Stanovení způsobu měření Realizace vzdělávání Realizace evaluace Hodnocení výsledků evaluace
 15. 15.  NESYSTÉMOVÉ / ČÁSTEČNĚ SYSTÉMOVÉ  Ad-hoc zakázky (vedoucích, pracovníků)  Cílené dotazování (vedoucích, pracovníků)  SYSTÉMOVÉ / SYSTEMATICKÉ  Hodnocení pracovního výkonu a chování  Profil pracovního místa / kompetenční profil  Matice vzdělávání dle kompetenčních modelů  Plány nástupnictví a kariérové plány  Development committee ZDROJE INFORMACÍ O POTŘEBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ
 16. 16. SROVNÁVACÍ EVALUACE  PŘED (CO VĚDÍ A UMĚJÍ)  V PRŮBĚHU (CO JE POTŘEBA DOPLNIT, ZPŘESNIT)  PO AKCI (CO SE NAUČILI) D.L. KIRKPATRICK  REAKCE  ÚROVEŇ POZNATKŮ  ZMĚNA CHOVÁNÍ  DOPAD NA PRACOVNÍ VÝKON  DOPAD PRO ORGANIZACI TYPY EVALUACE FIREMNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 17. 17.  KOGNITIVNÍ SLOŢKA Lze ji měřit pomocí testů, dotazníků  PSYCHOMOTORICKÁ SLOŢKA Lze ji měřit pomocí testů, pozorování, hodnocením postupů a výsledků práce (činnosti)  AFEKTIVNÍ SLOŢKA Lze ji měřit pomocí testů, strukturovaných rozhovorů, hodnocením chování EVALUACE VZDĚLÁVÁNÍ DLE CÍLE
 18. 18. KREACE - VYTVÁŘÍM INOVACE & TRANSMISE APLIKACE - DĚLÁM DOVEDNOST - UMÍM ZNALOST - VÍM IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TAXACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB
 19. 19. IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TAXACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ZNALOST APLIKACE INOVACE TRANSMISE FIRMENÍ REÁLIE X X POSLÁNÍ, STRATEGIE, HODNOTY X X ORGANIZAČNÍ ŘÁD X X X PRACOVNÍ ŘÁD X SYSTÉMPRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ X TRENDY OBORU X METODY, TECHNOLOGIE, POSTUPY X LEGISLATIVNÍ NORMY X X X ÚTVAROVÉ CÍLE X X PROCESY X X X SYSTÉMPRAVOMOCÍ A ODPOVĚDNOSTÍ X X PROFESNÍ SPECIALIZACE X X X PROFESNÍ PROCESY X X PROFESNÍ LEGISLATIVA X X TECHNOLOGIE X X X KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI X MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI LEADERSHIP JAZYKOVÁ VYBAVENOST A2 A1 HW , SW ECDL, PERS ECDL, PERS PERS … PROFESNÍ DALŠÍ POŽADOVANÁ ÚROVEŇ VZDĚLÁVACÍ BLOKYKOMPETENCE VZDĚLÁVACÍ MODULY ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA FIREMNÍ KULTURA ORGANIZAČNÍ OBOROVÉ / ÚTVAROVÉ OSOBNOSTNÍ ÚTVAROVÉ REÁLIE A PRAVIDLA OBOROVÁ ORIENTACE INDIVIDUÁLNÍ / SPECIALIZAČNÍ
 20. 20. DĚKUJI ZA POZORNOST vojtech.koren@gmail.com

×