Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T. Štefek - Inkubátor

50 views

Published on

komunitni.knihovna.cz

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T. Štefek - Inkubátor

 1. 1. Inkubátor sociálních inovací v knihovnách 2018 - 2019 Navrhněte spolu s lidmi využívanou službu, která zlepší jejich životy.
 2. 2. CHTĚLI BYCHOM... ● využívat potenciálu seniorů a mladých ● podílet se na fungování chráněné dílny ● provozovat literární kavárnu jako sociální podnik ● reagovat na aktuální témata, která hýbou společností ● pracovat s lidmi na pokraji syndromu vyhoření ● podílet se na pomoci lidem v dluhové pasti ● propojovat generace ● podporovat aktivní občanství ● ...
 3. 3. BARIÉRY v poskytování sociálně-inovačních služeb: ● Ohrožení poskytování tradičních služeb ● Chybějící kompetence ● Nízká ochota navazovat nová partnerství ● Slabý partner pro zřizovatele ● Pasivní role ● Orientace na statistické ukazatele ● Prostředí ne příliš nakloněné inovacím
 4. 4. PŘÍLEŽITOSTI v poskytování sociálně-inovačních služeb: ● Experimentální kultura (opravdu?) ● Aktivní uživatelé i potenciální partneři ● Prostor ● Osobní sítě zaměstnanců ● Srdcaři ● Inspirace odjinud
 5. 5. Vidím úspěšné řešení > chci to taky > kopíruji > realizuji > divím se, že to nefunguje stejně dobře > dělám tomu marketing > pomáhá to jen dočasně > zkouším to prodat znovu a jinak > přestává mě to bavit > plýtvám prostředky a energií
 6. 6. “Musíme dělat PR, protože služby máme v pořádku, jen je lidi nevyužívají.”
 7. 7. "Co bychom tak ještě mohli udělat?" NAMÍSTO “Co lidé kolem nás potřebují? Chceme to řešit? Můžeme to řešit? S kým bychom na tom mohli pracovat? Jak by to lidem mělo pomáhat? Co o nich potřebujeme vědět? Řeší to skutečné potřeby uživatelů? Jak? Co jsme se naučili?
 8. 8. Přehlcenost službami Něco dalšího, něco navíc Návaznost na to, co se děje, co je v plánech Co lidé považují za důležité Pozice ve městě Zjištění, že něco nemá cenu dělat
 9. 9. Výzva: Jak bychom mohli dostat mládež do knihovny?
 10. 10. Výzva: Jak bychom mohli pomoci mládeži řešit jejich problémy?
 11. 11. Výzva: Jaké problémy mládež vůbec řeší? A s čím jim knihovna může pomoci?
 12. 12. Výzva: Jak bychom mohli pomoci mládeži hledat a získat první pracovní zkušenosti?
 13. 13. Výzva: Kdo nám s tím může pomoci?
 14. 14. 7 týmů / knihoven 3 - 5 lidí v týmu 1 mentor na 1 tým 1 facilitátor 1 měsíc 5 celodenních workshopů mezi nimi výzkumy průběžná péče mentora Inkubátor sociálních inovací v knihovnách 2018
 15. 15. Praha “Nevěděli jsme, že jsme tak dobří.” “Je dobré znát brzy reakci uživatelů, abychom nešli špatným směrem.” “Prostor a čas poznat kolegy z jiných úhlů přístupu k práci, uvědomit si sílu týmu.”
 16. 16. Brno “Nemyslete si, že vaše uživatele dobře znáte.” “Mluvit s lidmi je super!” “Prosím nakopávejte mě dál.”
 17. 17. "Dělat chyby není špatné, člověka to může naopak posunout správným směrem." “Nejdřív proč, potom s kým, pak pro koho, teprve potom jak. A otestovat. Žádná velká věda.” “V podstatě lze tento typ práce aplikovat na cokoli, jen figurky a téma se mění.”
 18. 18. Co dalšího se stalo "Obávám se, že šéfové hledí spíš víc na "hmatatelný" výsledek, který ale ani na konci inkubátoru nemusí být ještě na stole.” "Jsou takoví načechraní. Používají nová slova, chtějí dělat nové věci a přemýšlejí mi nad uživatelsky vhodnějším rozmístěním nábytku."
 19. 19. S čím přicházeli studenti/školy: 9 mládež: 5 specifické potřeby: 4 znevýhodnění: 4 senioři: 3 společnost, dezinformace: 3 interní záměry: 3 komunikace: 2 produkt: 2
 20. 20. ➔ mapuji okolí a potřeby lidí ➔ řeším své téma nebo službu ➔ hledám a zapojuji partnery ➔ mluvím o tom s uživateli ➔ vymýšlíme různá řešení ➔ vybírám to nejlepší ➔ vytvářím návrh služby ➔ testuji jej na lidech Inkubátor sociálních inovací v knihovnách
 21. 21. výzkum + analýza kritické myšlení spolupráce spolutvorba kreativita odvaha empatie stavění na důkazech pružnost experimentování testování motivace ... Design služeb Designové myšlení Human-centered design Nástroj změny
 22. 22. využívanost angažovanost udržitelnost odolnost obhajitelnost Design služeb Designové myšlení Human-centered design Nástroj změny
 23. 23. Řešit správný problém Řešit problém správně
 24. 24. Co vzniklo 14 prototypů služeb nebo aktivit
 25. 25. Řešit správný problém Řešit problém správně
 26. 26. Co řešili Usilujeme o setkávání generací nejen nad knihami pro děti za účelem získávání povědomí o minulosti. Skrze mezigenerační dialog chceme obnovit zpřetrhané vazby mezi seniory a mladými rodinami a překlenout jejich osamělost, protože knihovnu vnímáme jako místo, kde se tyto skupiny setkávají.
 27. 27. Co řešili Chceme vytvářet prostředí, ve kterém se mládež z dětských domovů naučí lépe orientovat ve světě. Chceme vytvářet prostředí, ve kterém bude mládež z dětských domovů aktivně bourat bariéry, které vůči ní ve společnosti existují.
 28. 28. Co řešili Podpora sebedůvěry pro získávání zaměstnání lidí 50+, pro které je knihovna důvěryhodným místem. Jak bychom mohli naučit nezaměstnané 50+ sebehodnocení a sebeprezentaci vlastních schopností a dovedností?
 29. 29. Co řešili Jak bychom mohli vytvářet prostor pro vlastní aktivity uživatelů v knihovně? Jak bychom mohli knihovnu otevřít lidem, pro které je špatně dostupná? Od tématu doporučené četby k mediální výchově a fake news...
 30. 30. Co řešili Jak bychom mohli spolupracovat s místním gymnáziem na zvyšování informační gramotnosti občanů? Od platformy pro systematické zapojení mladých lidí do veřejného dění po “hledám práci, zn. poprvé.”
 31. 31. “Inkubátor mě posunul nejen v mém profesním životě, ale i v mém osobním vidění lidí okolo mne.”
 32. 32. “Drželi jsme se při zemi, a teď nás to trochu mrzí.”
 33. 33. “Líbila se mi zbržděnost procesu. Že jsme se drželi snahy netvořit hotovou věc, ale vciťovat se do cílovky.”
 34. 34. “Bojím se, že po konci Inkubátoru budu namotivovaná to všechno v knihovně realizovat, ale dopadne to, jako mnohdy předtím - nebudu na to mít čas, protože dostanu zase jiné úkoly, na kterých budu muset nutně pracovat…”
 35. 35. “Do knihovny jsem nešla pracovat abych za někým chodila a dělala rozhovory.”
 36. 36. Co pak chtěli dál Ještě jednou Více kolegů Vedení knihovny Nástroje
 37. 37. Inkubátor sociálních inovací v knihovnách 2019
 38. 38. ● můžete řešit své téma, své služby, svůj nápad, ● můžete pracovat ve svém prostředí, se svými uživateli a vytvářet tak s nimi vztah, ● pokud zapojíte více než 8 lidí, můžeme se domlouvat na řešení na míru jen pro vás, ● pokud zapojíte méně lidí, nejméně však 3, spojíme vás s jinými knihovnami a najdeme společné řešení. Když se přihlásíte jako KNIHOVNA
 39. 39. ● máte možnost přizvat 20 až 50 kolegyň a kolegů z různých knihoven vašeho kraje, ● každá knihovna by měla vyslat alespoň 3 účastníky, ● přijedeme k vám a ušijeme inkubátor na míru vám, potřebám vašich občanů a knihoven, ● zorganizujeme inkubátor u vás, pravděpodobně ve vašem krajském městě. Když se přihlásíte jako REGION
 40. 40. ● můžete přizvat kolegyně a kolegy z okolních nebo spřátelených knihoven, ● měli byste takto poskládat nejméně tříčlenný tým, ● budete společně řešit jedno téma, na kterém se shodnete, ● spojíme vás s dalšími týmy a najdeme společné řešení. Když se přihlásíte jako SMÍŠENÝ TÝM
 41. 41. ● můžete řešit svůj problém, svoje služby, svoje téma, ● můžete pracovat ve svém prostředí, se svými občany a vytvářet tak s nimi vztah, ● je potřeba zapojit nejméně 5 účastníků, nejen z knihovny, ● a konzultovat s námi váš záměr. Když se přihlásíte jako OBEC
 42. 42. ● můžete pracovat v týmu s kolegy z jiné knihovny podle jejich záměru a podle vašeho výběru, ● projdete spolu s ostatními procesem navrhování a testování služby, ● budete se účastnit tam, kde se program bude konat (pravděpodobně Praha nebo Brno). Když se přihlásíte jako JEDNOTLIVEC
 43. 43. Můžete totiž zapojit ● zástupce zřizovatele, ● spolku, ● komunity, ● neziskovky, ● partnera, ● aktivního občana ● ... Ať už se přihlásíte jakkoli, nezáleží na velikosti vaší knihovny
 44. 44. regionální přístupný váš poslední? Inkubátor sociálních inovací v knihovnách 2019
 45. 45. To se takhle sejde vedoucí, člověk od pultu, dětský knihovník, ajťák ekonomka, někdo z radnice, návštěvník knihovny a občan...
 46. 46. Tom Štefek stefek@phil.muni.cz komunitni.knihovna.cz/inkubator

×