Kurz projekzového mnagementu: prezentace projektu

1,242 views

Published on

Závěrečná prezentace projektu z Aplikačního semináře.

MZK Brno 23.9.2009

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurz projekzového mnagementu: prezentace projektu

 1. 2. <ul><li>„ Nedělej žádné malé plány; nemají žádné kouzlo, kterým </li></ul><ul><li>by rozbouřily člověku krev.“ </li></ul><ul><li>D.H.Burnham </li></ul>
 2. 3. Co bylo naším cílem? <ul><li>Zvýšit schopnosti a znalosti z oblasti projektového managementu pracovníků krajských a regionálních knihoven a studentů MU. </li></ul>
 3. 4. Jaké znalosti a dovednosti kurz rozvíjí? <ul><li>Oblast Hard Skills (praktické a teoretické znalosti metodologie a postupů PM) </li></ul><ul><li>Oblast Soft Skills (komunikační dovednosti, vedení týmu, asertivní chování) </li></ul>
 4. 5. Co je obsahem kurzu? <ul><li>0. Orientační modul </li></ul><ul><li>1. Obecný úvod do PM + Úvod do oblasti SS </li></ul><ul><li>2. Zahájení projektu + Time management </li></ul><ul><li>3. Projekt. plánování + Týmová práce, komunikace </li></ul><ul><li>4. Realizace projektu + Manažerské dovednosti </li></ul><ul><li>5. Vyhodnocení projektu + Asertivita </li></ul><ul><li>6. Možnosti financování + Prezentační dovednosti </li></ul><ul><li>7. Softwarová podpora </li></ul>
 5. 6. Jaká je struktura kurzu?
 6. 7. Ukázka z úvodního modulu
 7. 8. Pilotní provoz kurzu <ul><li>24.8.-7.9. </li></ul><ul><li>Do pilotu se zapojila jedna nezisková organizace, 5 knihoven, lektor HS a tester e-learningových kurzů, učitel ČJ a dále metodičtí specialisté z KISKu a supervizor kurzu (odborné hledisko). </li></ul>
 8. 9. Výstupy pilotu <ul><li>Grafická podoba kurzu je : velmi příjemná 100 %. </li></ul><ul><li>Uspořádání témat a materiálů v rámci modulu je : přehledné 100%. </li></ul><ul><li>Studijní materiály jsou : dostatečné a srozumitelné 100%. </li></ul><ul><li>Ze studijních materiálů mi nejvíce vyhovuje : textová opora 50%, kombinace videoprezentace a textové opory 50%. </li></ul><ul><li>Náročnost úkolů (1 - velmi těžké, 5 - nenáročné): průměr 3,2 </li></ul><ul><li>Podpora tutorů v kurzu je : na odborné úrovni a dostatečná 67%. </li></ul><ul><li>Co by v kurzu mohlo být jinak? Obsahově, graficky ....: účastníci si nejvíce stěžovali na délku pilotního provozu, malou přítomnost tutorů v kurzu a nevhodné časy jejich připojení. Líbí se grafika, uspořádání kurzu a kvalita obsahu. </li></ul>
 9. 10. Výstupy pilotu <ul><li>Přínos tohoto kurzu pro Vaši praxi (stupnice 1-5, známkování jako ve škole): 1,5 </li></ul><ul><li>Co se Vám nejvíce líbilo? Nejčastěji kurz jako celek, doplňující materiály, kombinace metod výuky. </li></ul><ul><li>Postrádali jste v kurzu nějaké téma? Pouze rozšíření tématu o rozpočtu a dotacích. </li></ul><ul><li>Celkově kurz hodnotíte? (stupnice 1-5, známkování jako ve škole): 1,5 </li></ul><ul><li>Doporučíte kurz kolegům? ANO/NE: ANO 100% </li></ul><ul><li>Pokud budete / nebudete kurz dále doporučovat, z jakého důvodu? Kurz je velmi přínosný, obsahuje velmi cenné informace bez nutnosti cestovat. </li></ul><ul><li>Jakou částku byste byli ochotni za účast v kurzu zaplatit? průměrná cena 1 375,-. </li></ul>
 10. 11. Výstupy pilotu <ul><li>Uživatelsky příjemný, interaktivní, názorný a především podporující proces učení. </li></ul><ul><li>Kurz budu doporučovat, je to dobré uvedení do problematiky, je tu spousta odkazů na literaturu i jiné informační zdroje. </li></ul><ul><li>Kurz mě obohatil o další informace a rozšířil tak můj rozhled o věci, které mě rozhodně zajímají. </li></ul>
 11. 12. Indikátory projektu <ul><li>Realizace kurzu: </li></ul><ul><li>7 modulů (2 části) </li></ul><ul><li>realizace a spuštění pilotu </li></ul><ul><li>zajištění účastníků pilotu (min. 6) </li></ul><ul><li>Obsah kurzu: </li></ul><ul><li>zajištění zpětné vazby účastníků </li></ul><ul><li>zajištění zpětné vazby garantů a odborníků </li></ul><ul><li>úspěšné plnění úkolů a testů - obsah je srozumitelný </li></ul><ul><li>Úspěšnost kurzu z hlediska účastníků: </li></ul><ul><li>účastníci, kteří kurz dokončí min. 50% </li></ul><ul><li>zpětná vazba z dotazníků </li></ul>
 12. 13. Proč kurz absolvovat? <ul><ul><li>Širší profesní rozhled </li></ul></ul><ul><ul><li>Příležitost pro knihovny </li></ul></ul><ul><li>- E-learningový typ výuky </li></ul><ul><li>- Výstupem certifikát </li></ul>
 13. 14. Jaká je udržitelnost projektu? <ul><li>Akreditovaný předmět KISK FF MU </li></ul><ul><li>Kurz otevřený pro zájemce z řad knihoven v ČR </li></ul><ul><li>Možnost předání správy kurzu vyšší autoritě </li></ul>
 14. 15. Finance <ul><li>Rozpočet: 20 000 Kč </li></ul><ul><li>Výdaje: cca 11 000 </li></ul><ul><li>Spolupráce s odborníky: 4 300 Kč </li></ul><ul><li>Prezentační materiály: cca 5500 Kč </li></ul><ul><li>Technické vybavení: 150 Kč </li></ul><ul><li>Web: 1600 Kč </li></ul><ul><li>Certifikáty: 400 Kč </li></ul>
 15. 16. <ul><li>&quot;Neotáčej se ve chvíli, kdy jsi u cíle.&quot; </li></ul><ul><li>Publius Syrus </li></ul>
 16. 17. <ul><li>Děkujeme za pozornost </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Web: http://kisk.phil.muni.cz/kpm </li></ul>

×