Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Štěpán Ripka - Mýty o řešení bezdomovectví a zahraniční zkušenost

524 views

Published on

Z workshopu Knihovny a bezdomovectví

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Štěpán Ripka - Mýty o řešení bezdomovectví a zahraniční zkušenost

 1. 1. Mýty o řešení bezdomovectví a zahraniční zkušenost Mgr. Štěpán Ripka, Ph. D. Platforma pro sociální bydlení
 2. 2. 1. Absence bydlení je dobrým motivátorem pro důležité životní změny 2. Bytovou nouzi a bezdomovectví nelze vymýtit, musíme se naučit s nimi žít
 3. 3. 1. Absence bydlení je dobrým motivátorem pro důležité životní změny „I v rámci azylového bydlení je proto možné rozlišit více stupňů: první stupeň by obsahoval jen velmi základní formu přístřeší, ubytovnu určenou jen pro jedno pohlaví (znemožňující bydlení celé rodiny), velmi základní vybavení pokojů; druhý stupeň by zahrnoval možnost bydlení celé rodiny, kvalitnější a prostornější pokoje, kvalitnější vybavení, kvalitnější společné prostory (po rekonstrukci). Obě úrovně azylového bydlení by mohly spolu sousedit (avšak přísně odděleny), aby byla možnost přechodu „do lepšího“ klientům „na očích“. Klienti by rovněž měli být neustále informováni (konfrontováni) o možnosti získání tréninkového a v poslední řadě též stálého nájemního bydlení (i povinnou účastí na setkání s těmi, kteří v procesu reintegrace již uspěli).“ (Lux, Mikeszová, Sunega 2008: Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením – mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR)
 4. 4. Prostupné bydlení jako sociální experiment • Cíl (dle aktérů): „vracet lidi ze sociálně vyloučených lokalit do nájemních bytů, snižovat jejich zadluženost a zlepšovat kvalitu jejich života“ • Realizace v zahraničí: žádné výsledky oproti TAU, velmi nákladné programy (Family Optios Study, N = 2 200) • Realizace v ČR: „Prostupné bydlení pomáhá jen menší skupině lidí, kteří se (typicky) snaží překonat odmítavé postoje na trhu s bydlením.“ Úspěšní klienti nepotřebovali téměř žádnou podporu. Klienti s komplexními potřebami zůstávali v nižších stupních, program neukončoval jejich bezdomovectví. (Kocman, Paleček pro ASZ 2015) Co s tím? 1) Přijmout koncept individuálních potřeb namísto rámce zásluhovosti 2) Přijmout koncept podpory při udržení samostatného bydlení namísto samostatnosti coby předpokladu bydlení
 5. 5. Základní zjištění z programů nastěhování • Přidělení finančně dostupného bydlení je dlouhodobě 20,6x účinnější v řešení bytové nouze, než cokoliv jiného. • Neexistuje žádný spolehlivý způsob, jak předpovědět úspěšnost člověka v samostatném bydlení. • Udržování rodin a jednotlivců v přechodném ubytování je nákladnější a méně efektivní. • Některé rodiny a jednotlivci potřebují jen bydlení; není třeba je „napravovat“. • Zajištění bydlení pomáhá těm, co potřebují větší pomoc, aby mohli dosáhnout dalších změn.
 6. 6. 2. Bytovou nouzi a bezdomovectví nelze vymýtit, musíme se naučit s nimi žít „Bezdomovectví tu bylo, je a žel i bude. Stačí se podívat do historických knih, a to i těch nejranějších. Stačí si přečíst bibli. Objevují se zmínky o bezdomovcích, vdovách a sirotcích, že je potřebné se o ně starat, i příkazy, jak se o ně starat. Bezdomovectví je staré jako lidstvo samo. Tento problém tu je a je na každém z lidí, aby se s ním naučil žít. Bezdomovec samozřejmě vadí...“. Závěr „Problematika udržitelného rozvoje není věc jednoduchá ani levná, nelze tedy dát nějaké jasné návody, jak ji řešit. Lze pouze poukázat na skutečnosti a dát podněty k diskusi i k další práci na hledání možností, jak naše služby udržet, zkvalitňovat a propojit. ...“
 7. 7. Bergen County (USA) 2017 funkční nula v bezdomovectví. - Od roku 2007 Housing first na systémové úrovni - Identifikovali všechny lidi bez domova a přesvědčovali je, dokud nepřijali nabídku bydlení (seducing) - Nabídli široké spektrum podpůrných služeb a trvalého bydlení každému jednotlivci bez domova - Dobrá koordinace se zdravotním sektorem
 8. 8. Jak se dostat na nulu? 8
 9. 9. Jak udržet funkční nulu? 9
 10. 10. Klíčem jsou data v reálném čase 10
 11. 11. Jak to dělat? Koordinovaný systém řešení BN 11 Systém na úrovni obce, města, ORP pro řešení bytové nouze Cíle Lidé se do BN dostávají zřídka BN je co nejkratší epizodou BN se pokud možno neopakuje Složky systému Koordinované posuzování a vstup do systému Koordinované opouštění systému do bydlení
 12. 12. Sociální bydlení, které ukončuje bezdomovectví Bezdomovectví se objevuje pouze velmi zřídka; a pokud se situace bezdomovectví už někdo dostane, bude se jednat o co nejkratší epizodu jeho života, která se pokud možno nebude opakovat. Česká republika ukončí bezdomovectví 6 000 rodin z ubytoven a azylových domů do roku 2020 a dosáhne funkční nuly v bezdomovectví rodin. UKONČENÍ BEZDOMOVECTVÍ: Každá obec spočítala domácnosti bez domova, odhadla měsíční přírůstek a realizovala plán pro ukončení bezdomovectví – určila, kolik domácností měsíčně musí zabydlet, aby ukončila bezdomovectví např. do roku 2025. Postupně všem nabídne bydlení s flexibilní podporou. FUNKČNÍ NULA: Pokud se v obci objeví další lidé bez domova, obec je schopna je nejpozději do měsíce ubytovat.

×