Successfully reported this slideshow.

Nguyễn Quang Phúc - Kịch bản bài 21 - (SGK 10 Tr 141)

1,813 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nguyễn Quang Phúc - Kịch bản bài 21 - (SGK 10 Tr 141)

 1. 1. Trường Đại học Sư Phạm TP HCM Khoa Công nghệ thông tin Lớp Tin 5 Long An – Kiên Giang ---o0o--- GVHD: ThS Lê Đức Long SVTH: Nguyễn Quang Phúc MSSV: K33.103.323 1
 2. 2. Biết các khái niệm Một số kỹ năng ban cơ bản của tin học. đầu về sử dụng máy tính.Chương I: Một Chương II: Chương III: Chương IV:số khái niệm cơ Hệ điều hành Soạn thảo Mạng máy tínhbản của tin học văn bản và Internet Bài 20: Mạng máy Mục tiêu: Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu Internet và tính (2,0,0) lợi ích của nó. Biết các phương thức kết nối thông dụng với Internet. Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong Internet. Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet (2,0,0) Kỹ năng: Phân biệt được các cách kết nối Internet và đánh giá được ưu nhược điểm của từng loại. Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của 2 Internet (2,4,2)
 3. 3.  Biết được khái niệm Internet, các lợi ích chính do Internet mang lại, sơ lược về giao thức TCP/IP; Biết các cách kết nối với Internet; Biết khái niệm địa chỉ IP. Điểm trọng tâm:  Khái niệm Internet và các lợi ích chính do Internet mang lại.  Các cách kết nối Internet.  Khái niệm địa chỉ IP. Điểm khó:  Giải thích các thuật ngữ trong bài: ADSL, Wi – Fi, TCP/IP, …  Phân biệt các cách kết nối Internet  Trình bày bộ giao thức TCP/IP.  Phân tích dạng biểu diễn của địa chỉ IP. 3
 4. 4.  Biết nhu cầu nối mạng máy tính; Biết khái niệm mạng máy tính, phân loại mạng, các mô hình mạng.Phân loại được qua hình vẽ các loại mạng máy tính. Biết được khái niệm Internet, các lợi ích chính do Internet mang lại, sơ lược về giao thức TCP/IP; Biết các cách kết nối với Internet; Biết khái niệm địa chỉ IP. 4
 5. 5. Hoạt động 1: Gợi vấn đề và dẫn dắt vấn đề. (5 phút)Hoạt động 4: Củng cố Hoạt động 2: Giới lại những kiến thức Bài 21 thiệu tổng quan về trọng tâm đã học. (tiết 1) Internet. (10 phút) (10 phút) Hoạt động 3: Trình bày các cách kết nối Internet và ưu nhược điểm của từng cách. (20 phút) 5
 6. 6. Giả định: - Lớp được chia làm 4 nhóm, Hoạt động 1: Mở đầu mỗi nhóm 1 máy tính, nối mạng. -HS đã tham khảo tài liệu trước bài dạy (3 phút) 1 tuần trên website của GV, chuẩn bị bài báo cáo ở nhà. -- Phòng học có máy chiếu.Hoạt động 4: Củng cố Hoạt động 2: Báo cáokiến thức đã học bằng Bài 21 trình bày của 2 nhóm một đoạn video (tiết 2) học sinh về giao thức (7 phút) TCP/IP và địa chỉ IP (25 phút) Hoạt động 3: Phần nhận xét và hệ thống kiến thức của giáo viên (10 phút) 6
 7. 7.  Giáo viên gọi 1 học sinh nhắc lại kiến thức đã học ở tiết 1 nhằm mục đích hệ thống lại kiến thức đã học cho các em. 1. Khái niệm Internet? 2. Các cách kết nối Internet? Dẫn dắt vào bài: Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách mà các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau. - Giáo viên mời 1 nhóm xung phong trình bày báo cáo về bộ giao thức truyền thông TCP/IP với thời gian 15 phút. - Giáo viên mời 1 nhóm khác xung phong trình bày báo cáo phần địa chỉ IP với thời gian là 10 phút. - Giáo viên phát phiếu tự đánh giá cho 4 nhóm. 7
 8. 8.  Giáo viên yêu cầu học sinh chú ý lắng nghe báo cáo, so sánh với bài báo cáo của nhóm mình và đưa ra nhận xét, nếu nhận xét tốt sẽ được cộng điểm vào bài báo cáo của nhóm mình. Phần trình bày của 2 nhóm: trình bày theo bố cục giáo viên yêu cầu có ghi rõ trong tài liệu giáo viên cung cấp. Giao thức TCP/IP Địa chỉ IP- Khái niệm giao thức TCP/IP. - Khái niệm địa chỉ IP.- Cách truyền tin trên mạng - Cách biểu diễn một địa chỉ IP.Internet (dạng gói tin). - Trình bày ý nghĩa tên miền và- Các chức năng của giao thức IP. cho các ví dụ minh họa.- Các chức năng của giao thứcTCP. 8
 9. 9.  Giáo viên mời các nhóm còn lại nhận xét, đánh giá qua phần trình bày của 2 nhóm. Các nhóm tự đánh giá bài báo cáo của nhóm mình và ghi vào phiếu tự đánh giá nộp lại cho giáo viên. Giáo viên đưa ra nhận xét chung và hệ thống lại phần trình bày của 2 nhóm; yêu cầu học sinh hightline các ý chính trong sách giáo khoa và ghi chú các ý cần thiết. Học sinh về nhà tự trình bày vào tập. Giáo viên yêu cầu lớp trưởng tạo một tài khoản chung cho lớp trên website: http://www.slideshare.net. Sau đó, tất cả các nhóm sẽ upload bài báo cáo của nhóm mình lên website này. Giáo viên sẽ căn cứ, đánh giá và cho điểm kiểm tra 15 phút. 9
 10. 10.  Hệ thống lại những kiến thức đã học và giúp các em biết rõ hơn cách thức trao đổi dữ liệu, thông tin giữa các máy tính trong Internet bằng bộ giao thức truyền thông TCP/IP thông qua đoạn video minh họa trực quan. Cho các em xem video kết hợp với giải thích của giáo viên. Yêu cầu các em tóm tắt lại quá trình trao đổi dữ liệu, thông tin giữa các máy tính trong Internet sau khi xem video. 10
 11. 11. 11

×