Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   KỊCH BẢN DẠY HỌC  BÀI 19 : CHƢƠNG TRÌNH     CON CHUẨN GVHD : LÊ ĐỨC ...
TIN HỌC         TÌM HiỂU SƠ LƢỢC VỀ      11           LẬP TRÌNH PASCAL              ...
MỤC TIÊU VÀ CHUẨN BỊ KiẾN THỨC-Biết đƣợc một số thƣ viện chƣơng trìnhcon-Biết khai báo và sử dụng hàm CRT-Khởi động đƣợc c...
KiẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN BiẾT- Học sinh biết cấu trúc chung của một hàm(Function).- Nắm đƣợc sự giống nhau và khác nhau gi...
CÁC HoẠT ĐỘNG TRONG 1 TiẾT HĐ 1 : Gợi vấn đề và   HĐ 3 : Tìm dẫn dắt vấn đề (5p)   hiểu thư viện          ...
HoẠT ĐỘNG 1 : GỢI MỞ VẤN ĐỀ- Giới thiệu cho hs cách để xóa màn hình- Cách thêm màu vào ứng dụng- Các cách thêm màu hình tr...
HoẠT ĐỘNG 2 : TÌM HiỂU THƯ ViỆN        CRT-Cho các em chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu học sinh nghiên cứusách giáo k...
HoẠT ĐỘNG 3 : TÌM HiỂU THƯ ViỆN       GRAPHA – Các thiết bị và chương trình hỗ trợ đồ họa- Chia lớp mỗi bàn một nhó...
HoẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ BÀI HỌC- Cho học sinh đứng tại chỗ nhắc lại những nôi dungsau:+ Thƣ viện chƣơng trình con cung cấp n...
- Các em hãy quan sát đoạn chương trình             sau:Begin     Clrscr;     Readln;End.
Kich ban nguyenvanhanh_lop11-chuongvi-bai 19
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kich ban nguyenvanhanh_lop11-chuongvi-bai 19

811 views

Published on

gag

 • ồ thế à
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kich ban nguyenvanhanh_lop11-chuongvi-bai 19

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠMTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỊCH BẢN DẠY HỌC BÀI 19 : CHƢƠNG TRÌNH CON CHUẨN GVHD : LÊ ĐỨC LONG SVTH : NGUYỄN VĂN HẠNH LỚP : TIN 5 LA-KG
 2. 2. TIN HỌC TÌM HiỂU SƠ LƢỢC VỀ 11 LẬP TRÌNH PASCAL Chƣơng VI: Chƣơng I : Một số khái niệm về §17. Chƣơng lập trình và ngôn ngữ lập trình trình con và Chƣơng II : Chƣơng trình đơn phân loại §18. Ví dụ về giản cách viết và sử dụng CT Chƣơng III : Cấu trúc lặp con Chƣơng IV : Kiểu dữ liệu có cấu trúc, kiểu mảng BÀI 19 :Chƣơng V : Tệp và thao tác với tệp THƯ ViỆN CHƯƠNG TRÌNH CON Chƣơng VI : Chƣơng trình con CHUẨN (1,0,1)
 3. 3. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN BỊ KiẾN THỨC-Biết đƣợc một số thƣ viện chƣơng trìnhcon-Biết khai báo và sử dụng hàm CRT-Khởi động đƣợc chế độ đồ hoạ. TRỌNG TÂM ĐiỂM KHÓ-Các thủ tục có trong thư viện CRT-Các dạng dữ liệu-Thực hiện việc được chuyển đổi giữa hai chế độvăn bản và đồ hoạ
 4. 4. KiẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CẦN BiẾT- Học sinh biết cấu trúc chung của một hàm(Function).- Nắm đƣợc sự giống nhau và khác nhau giữathủ tục và hàm. KiẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐÃ BiẾT-Hiểu về thƣ viện CRT- Hiểu thƣ viện Graph của ngôn ngữ lập trìnhPascal. Giả Định: -Học tại phòng máy -Có máy chiếu -Mỗi nhóm có máy tính đầy đủ
 5. 5. CÁC HoẠT ĐỘNG TRONG 1 TiẾT HĐ 1 : Gợi vấn đề và HĐ 3 : Tìm dẫn dắt vấn đề (5p) hiểu thư viện Graph (30p) HĐ 2 : TÌm hiểu thư viện HĐ 4 : Củng CRT (15p) cố bài học
 6. 6. HoẠT ĐỘNG 1 : GỢI MỞ VẤN ĐỀ- Giới thiệu cho hs cách để xóa màn hình- Cách thêm màu vào ứng dụng- Các cách thêm màu hình trên nền màn hình
 7. 7. HoẠT ĐỘNG 2 : TÌM HiỂU THƯ ViỆN CRT-Cho các em chia lớp thành 4 nhóm. Yêu cầu học sinh nghiên cứusách giáo khoa và kể tên các thủ tục có trong thư viện CRT.Ví dụ:- Biên dịch chương trình và Hỏi: Tại sao chương trình bị lỗi? Khắcphục như thế nào?- Giáo viên gợi mở các thủ tục có trong thư viện CRT- Giáo viên nêu công dụng các lệnh như Clrscr (xoá màn hình),Textcolor (Đặt màu chữ trên màn hình), Textbackground (đặt màunền cho màn hình), gotoxy (đưa con trỏ tới cột x và dòng y)
 8. 8. HoẠT ĐỘNG 3 : TÌM HiỂU THƯ ViỆN GRAPHA – Các thiết bị và chương trình hỗ trợ đồ họa- Chia lớp mỗi bàn một nhóm. Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và trảlời câu hỏi:. Các dạng dữ liệu có thể hiển thị trên màn hình?. Nhiệm vụ chính của Card màn hình là gì?. Khi nói đến độ phân giải 800 X 600 là nói đến điều gì?Các câu hỏi hs sẽ tham khảo sgk và trả lời.B – Khởi tạo chế độ đồ hoạ - GV hướng dẫn cấu trúc chung của một thủ tục khởi tạo đồ hoạ. ProcedureInitGraph (var driver, mode: integer; path: string)- GV Giải thích thông số cho học sinh- Cho học sinh thấy một ví dụ khởi động đồ hoạ.- GV hướng dẫn học sinh cách trở về chế độ văn bản từ chế độ đồ họa.
 9. 9. HoẠT ĐỘNG 4 : CỦNG CỐ BÀI HỌC- Cho học sinh đứng tại chỗ nhắc lại những nôi dungsau:+ Thƣ viện chƣơng trình con cung cấp những chƣơngtrình con chuẩn nhằm mở rộng khả năng ứng dungnào?+ Khởi động chế độ đồ hoạ. Chuyển từ chế độ mànhình đồ hoạ sang chế độ màn hình văn bản ta dungnhững thủ tục nào?
 10. 10. - Các em hãy quan sát đoạn chương trình sau:Begin Clrscr; Readln;End.

×