Trường Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh 10/20/11 KỊCH BẢN DẠY HỌC Khoa Công nghệ Thông tin GVHD: Thầy Lê Đức Long. SVTH: Lê T...
Text 10/20/11 Chương III:  Cấu Trúc Rẽ Nhánh Và Lặp Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh (1,0,0) Bài 10: Cấu Trúc Lặp (3,0,0) TỔNG QU...
Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán <ul><ul><li>Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước, cấu trúc lặp...
  Hiểu được ý nghĩa của cấu trúc lặp   Phân biệt được lặp với số lần biết trước và hai dạng lặp với số lần chưa biết ...
10/20/11 KỊCH BẢN DẠY HỌC Bài 10: Cấu Trúc Lặp (3,0,0) Tiết 2 - mục 2 phần ví dụ, luyện tập Phân tích và dẫn dắt HS vận dụ...
Hoạt động 1 (5p) Hoạt động 2 (10p) Hoạt động 3 (25p) Hoạt động 4 (10p) Phần Giả Định: + Phòng học có máy chiếu + Laptop - ...
Hoạt động 1: Ổn định lớp (5p) <ul><li>Chia lớp thành 4 tổ </li></ul><ul><li>Ổn định lớp </li></ul><ul><li>Yêu cầu học sinh...
Hoạt động 3: Tìm hiểu lặp với số lần biết trước và lệnh lặp for-do (20p) <ul><li>Nhóm 1 và nhóm 2 </li></ul><ul><li>-  Đọ...
Hoạt động 4: Củng cố dặn dò (10p) <ul><li>2. Bài tập về nhà </li></ul><ul><li>Nhóm thảo luận tiếp về Ví Dụ 1, Ví Dụ 2(tr ...
Cám ơn Thầy và các bạn đã theo dõi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

LeThanhNghe_bai_10_chuong3_lop11

1,374 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

LeThanhNghe_bai_10_chuong3_lop11

 1. 1. Trường Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh 10/20/11 KỊCH BẢN DẠY HỌC Khoa Công nghệ Thông tin GVHD: Thầy Lê Đức Long. SVTH: Lê Thành Nghè MSSV: K33103385 Lớp: Tin 5 (LA - KG). Bài 10: Cấu Trúc Lặp
 2. 2. Text 10/20/11 Chương III: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Và Lặp Bài 9: Cấu Trúc Rẽ Nhánh (1,0,0) Bài 10: Cấu Trúc Lặp (3,0,0) TỔNG QUAN Chương I: KN Lập Trình Và Ngôn Ngữ LT Chương II: Chương Trình Đơn Giản Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc Chương V: Tiệp Và Thao Tác Với Tiệp Chương VI: Chương Trình Con Và LT Có Cấu Trúc Chương III: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Và Lặp Tin Học 11
 3. 3. Hiểu nhu cầu của cấu trúc lặp trong biểu diễn thuật toán <ul><ul><li>Hiểu cấu trúc lặp với số lần biết trước, cấu trúc lặp kiểm tra điều kiện trước </li></ul></ul>Biết cách vận dụng đúng đắn từng loại cấu trúc lặp vào tình huống cụ thể Mô tả được thuật toán của một số bài toán đơn giản có sử dụng cấu trúc lặp Viết đúng các lệnh lặp với số lần biết trước, lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước Viết được thuật toán của một số bài toán đơn giản Kỹ Năng MỤC TIÊU CHUNG Kiến Thức
 4. 4.  Hiểu được ý nghĩa của cấu trúc lặp  Phân biệt được lặp với số lần biết trước và hai dạng lặp với số lần chưa biết  Hiểu và chọn lựa được tình huống sử dụng cấu trúc lặp NỘI DUNG TRỌNG TÂM <ul><li>Vận dụng và chọn lựa sử dụng cấu trúc lệnh nào cho tình huống nào. </li></ul><ul><li>Sử dụng câu lệnh ghép trong vòng lặp </li></ul><ul><li>Kiểm soát <điều kiện> để không lặp vô hạn đối với vòng lặp kiểm tra điều kiện </li></ul>ĐIỂM KHÓ <ul><li>Cấu trúc chương trình; </li></ul><ul><li>Một số kiểu dữ liệu chuẩn; </li></ul><ul><li>Khai báo biến </li></ul><ul><li>Phép toán, biểu thức, lệnh gán; </li></ul><ul><li>Thủ tục vào, ra đơn giản; </li></ul><ul><li>Dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình; </li></ul><ul><li>Cấu trúc rẽ nhánh. </li></ul>KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT Để Nắm Được Vận dụng Giải Quyết
 5. 5. 10/20/11 KỊCH BẢN DẠY HỌC Bài 10: Cấu Trúc Lặp (3,0,0) Tiết 2 - mục 2 phần ví dụ, luyện tập Phân tích và dẫn dắt HS vận dụng cấu trúc lệnh For v ào chương trình pascal cụ thể (VD1 và VD2 SGK) Tiết 1 - mục 1 và mục 2 phần lý thuyết Bằng ví dụ cụ thể, GV giới thiệu khái niệm lặp, cú pháp, ý nghĩa và cơ chế hoạt động của vòng lặp FOR Tiết 3 - mục 3 Cú pháp, ý nghĩa và cơ chế hoạt động của vòng lặp WHILE Tiết 1 - mục 1 và mục 2 phần lý thuyết Bằng ví dụ cụ thể, GV giới thiệu khái niệm lặp, cú pháp, ý nghĩa và cơ chế hoạt động của vòng lặp FOR
 6. 6. Hoạt động 1 (5p) Hoạt động 2 (10p) Hoạt động 3 (25p) Hoạt động 4 (10p) Phần Giả Định: + Phòng học có máy chiếu + Laptop - Học sinh có học lực trung bình Tiến Trình Bài 10: Cấu trúc lặp ( Tiết 1)
 7. 7. Hoạt động 1: Ổn định lớp (5p) <ul><li>Chia lớp thành 4 tổ </li></ul><ul><li>Ổn định lớp </li></ul><ul><li>Yêu cầu học sinh chuẩn bị sgk </li></ul><ul><li>Chuẩn bị lập báo cáo thảo luận từng nhóm </li></ul>Hoạt động 2: Tìm hiểu ý nghĩa cấu trúc lặp(10p) 1 . Ôn lại công thức tổng, dẩn dắt và đặt vấn đề thảo luận nhóm Vấn đề đặt ra cho 4 nhóm: Đọc mục 1.lặp (42-sgk) - Hãy xác định công thức toán học để tính tổng - Có bao nhiêu lần lặp như vậy? - Viết bao nhiêu lệnh để thực hiện việc này? 2. Dẩn dắt: - Chương trình được viết như vậy sẽ rất dài, khó đọc, dễ sai sót. Cần có một cấu trúc điều khiển việc lặp lại thực hiện các công việc ở trên. - Trong tất cả mọi NNLT đều có một cấu trúc điều khiển việc thực hiện lặp lại với số lần đã định trước.
 8. 8. Hoạt động 3: Tìm hiểu lặp với số lần biết trước và lệnh lặp for-do (20p) <ul><li>Nhóm 1 và nhóm 2 </li></ul><ul><li>- Đọc sgk và cho biết cấu trúc chung của lệnh For? </li></ul><ul><li>- Ý nghĩa của <giá trị đầu>, <giá trị cuối>, kiểu dữ liệu của chúng? </li></ul><ul><li>- Trong btoán 1:<giá trị đầu>, <giá trị cuối> có giá trị bằng bao nhiêu? </li></ul><ul><li>- Những lệnh nào cần lặp lại ta đặt sau DO. </li></ul><ul><li>- Khi nhiều lệnh cần đặt sau Do ta phải viết thế nào? </li></ul><ul><li>- Sơ đồ cấu trúc lệnh For tiến? </li></ul><ul><li>- Trong bài toán tiết kiệm lệnh nào cần lặp lại? </li></ul><ul><ul><ul><li>Nhiệm vụ và yêu cầu mỗi nhóm: </li></ul></ul></ul>2. Nhóm 3 và nhóm 4 - Y/cầu hs trình bày cấu trúc For lùi. - Hãy so sánh giá trị của <giá trị đầu> và <giá trị cuối>? - Trong btoán 1:<giá trị đầu>, <giá trị cuối> có giá trị bằng bao nhiêu? - Sơ đồ cấu trúc lệnh For tiến? - So sánh cấu trúc lệnh giữa hai cấu trúc For tiến và For lùi? - Hai bài toán trên dùng lệnh For nào là phù hợp?
 9. 9. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò (10p) <ul><li>2. Bài tập về nhà </li></ul><ul><li>Nhóm thảo luận tiếp về Ví Dụ 1, Ví Dụ 2(tr 44-45/sgk). </li></ul><ul><li>Yêu cầu: </li></ul><ul><li>- Chỉ ra câu lênh for – do (dạng lặp tiến hay lùi). </li></ul><ul><li>- Chỉ ra đâu là biến đếm, giá trị đầu, giá trị cuối. </li></ul><ul><li>- Chạy chương trình Tong_1a, tong_1b trên máy tính . </li></ul>1. Nhắc lại nội dung trọng tâm: Trình chiếu (HS ghi chép) - Cấu trúc chung của câu lệnh lặp For. - Sơ đồ thực hiện của lệnh lặp For.
 10. 10. Cám ơn Thầy và các bạn đã theo dõi

×