Nguyễn Thị Thanh Hương - Bài 10 - Chương 3 - Lớp 12

3,982 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,982
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
51
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyễn Thị Thanh Hương - Bài 10 - Chương 3 - Lớp 12

 1. 1. Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin MÔN PHƢƠNG PHÁP DẠY TIN HỌC 2 Bài 10: Cơ Sở Dữ Liệu Quan Hệ GVHD: Thầy LÊ ĐỨC LONG SV: NGUYỄN THỊ THANH HƢƠNG MSSV: K33103377 LỚP: TIN 5 LONG AN – KIÊN GIANG10/20/2011 1
 2. 2. Mục tiêu về kĩ năng: Mục tiêu về kiến Rèn luyện cho học sinh bƣớc thức: cung cấp các đầu có kĩ năng là việc với 1 hệ kiến thức ban đầu về: quản trị CSDL quan hệ cụ thể. - Hệ cơ sở dữ liệu; -Hệ quản trị cơ sở dữ Mục tiêu liệu quan hệ; Mục tiêu về thái độ: - Kiến trúc hệ CSDL và Có ý thức bảo mật thông tin và bảo mật hệ SCDL sử dụng máy tính để khai thác Tin Học thông tin, phục vụ công việc hằng ngày. Lớp 12 CHƢƠNG II – HỆ CHƢƠNG III – CHƢƠNG IV – CHƢƠNG I – QUẢN TRỊ CƠ SỞ HỆ CƠ SỞ DỮ KIẾN TRÚC VÀ KHÁI NIỆM VỀ DỮ LIỆU MS LIỆU QUAN HỆ BẢO MẬT CÁC HỆ HỆ CSDL ACCESS (5, 0, 2) CƠ SỞ DỮ LIỆU §11. CÁC THAO TÁC VỚI §10. CỞ SỞ DỮ LIỆU CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ QUAN HỆ (3 tiết) (2 tiết)10/20/2011 2
 3. 3. §10. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 1. Mục tiêu và nội dung trọng tâm của bài: - Biết khái niệm và các đặc trƣng cơ bản của mô hình dữ liệu quan hệ ; - Biết khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa và liên kết giữa các bảng; - Có sự liên hệ với các thao tác cụ thể trình bày ở chƣơng II. 2. Những điểm khó trong bài: - Phân biệt mô hình dữ liệu quan hệ với các mô hình dữ liệu khác; - Giải thích mô hình quan hệ, mô hình phân cấp, mô hình hƣớng đối tƣợng; - Thuộc tính đa trị, thuộc tính phức hợp; - Xác định khóa, phân biệt khóa chính và khóa ngoại, liên kết giữa các bảng. 3. Kiến thức, kĩ năng đã biết: - Biết hệ cơ sở dữ liệu, biết cấu trúc bảng; - Biết cách tạo bảng, chọn khóa chính, cập nhật dữ liệu, tạo biểu mẫu, tạo liên kết giữa các bảng trong Microsoft Aceess. 4. Kiến thức, kĩ năng cần biết: - Khái niệm mô hình dữ liệu quan hệ và đặc trƣng cơ bản của nó, KN cơ sở dữ liệuquan hệ, khóa và liên kết giữa các bảng; - Biết xác định khóa và liên kết giữa các bảng. 5. Giả định bài dạy: Dạy tại phòng máy, có máy chiếu, các máy có kết nối internet.10/20/2011 3
 4. 4. §10. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (Tiết 1) Hoạt động 2: Tìm hiểu mô hình dữ liệu và mô hình dữ liệu quan hệ (30 p) Hoạt động 1: Ôn Hoạt động 3: lại bài cũ và gợi ý Củng cố và ghi bài vào bài mới (10p) (5 p) Tiết 1Câu hỏi ôn bài cũ Tài liệu và câu hỏi cho hoc sinh thảo luận10/20/2011 4
 5. 5. §10. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 2) Hoạt động 2: Tìm hiểu cơ sở dữ liệu quan hệ (30 p) Hoạt động 1: Trả Hoạt động 3: bài cũ và gợi ý Củng cố và ghi vào bài (10p) bài (5 p) Tiết 210/20/2011 Trả bài cũ 5
 6. 6. §10. CỞ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ (tiết 3) Hoạt động 2: Ôn tập lại kiến thức toàn bài(18 p) Hoạt động 1: Hoạt động 3: Tìm hiểu khóa Củng cố (12 p) và liên kết giữa các bảng(15p) Tiết 310/20/2011 6
 7. 7. Chi tiết hoạt động tiết 3 Hoạt động 1: Tìm hiểu khóa và liên kết giữa các bảng(20 p) Hoạt động của giáo viên: -Cho học sinh xem ví dụ, yêu cầu học sinh tìm khóa trong ví dụ, và dẫn dắt học sinh vào khái niệm khóa trong CSDL quan hệ, sau đó yêu cầu học sinh xem SGK trang 84 để trả lời câu hỏi của GV: “khóa trong CSDL quan hệ là gì?” . -GV cho HS xem ví dụ và yêu cầu HS tìm khóa chính và dẫn dắt học sinh vào khái niệm khóa chính, khóa ngoại, sau đó yêu cầu học sinh xem SGK trang 85 để trả lời câu hỏi của GV: “khóa chính trong CSDL quan hệ là gì?”, đồng GV giải thích khóa ngoại cho học sinh hiểu thêm. - Đƣa ra một ví dụ yêu cầu học sinh suy nghĩ và dự đoán câu trả lời cho những thắc mắc trong ví dụ đó. - GV hỏi học sinh mục đích của việc liên kết bảng trong CSDL quan hệ là gi? - Giáo viên dẫn dắt học sinh vào liên kết bảng và yêu cầu học sinh xem sách (trang 84) tự note những vấn đề chính vào sách giáo khoa. Hoạt động của học sinh: -Học sinh chọn khóa và trả lời câu hỏi. - Xem sách trả lời câu hỏi, nghe giáo viên giảng bài và ghi chép. - Học sinh xem ví dụ suy nghĩ và trả lời - Nghe giảng và note vào sách.10/20/2011 7
 8. 8. Chi tiết hoạt động tiết 3 Hoạt động 2: Ôn tập lại kiến thức toàn bài (15 p) Hoạt động của giáo viên: - Giáo viên cho học sinh làm một bài trắc nghiệm violet gồm 18 câu trong 15 p để đánh giá xem học sinh có tiếp thu bài hay không. Hoạt động của học sinh: - Học sinh làm bài và tự đánh giá theo kết quả điểm đạt đƣợc trong bài trắc nghiệm đó10/20/2011 8
 9. 9. Chi tiết hoạt động tiết 3Hoạt động 3: Củng cố (10 p) Hoạt động của giáo viên: -Giáo viên cập nhật kết quả của học sinh và giải đáp những câu học sinh thắc mắc. - Yêu cầu học sinh về nhà xem lại bài và xem trƣớc bài 11 Hoạt động của học sinh: - Học sinh ghi nhận lại kết quả và ghi chép những nội dung cần thiết vào vào vở.10/20/2011 9
 10. 10. 10/20/2011 10
 11. 11. Yêu cầu học sinh tìm khóa chính cho từng bảng Bảng khách hàng Bảng mặt hàngMa_khach Ho_ten Dia_chi _hang Ma_mat_ Ten_mat_ Don_gia hang hangKH1 Hoàng Bình 10 Quang Trung MH1 Bút bi 1500KH2 Lê Văn Minh 16 Hàn Thuyên MH2 Giấy học 4000KH3 Trần Nam Ninh 7 Lò Đúc sinhKH4 Nguyễn Hải 6 Nguyễn Công MH3 Thƣớc kẻ 3000 Sơn Trứ MH4 Tẩy 2000Bảng ngƣời mƣợn sách KhóaSố Họ tên Ngày sinh Lớp Bảng mƣợn sáchthẻ Số Mã số Ngày Ngày trả thẻ sách mƣợnTV-01 Nguyễn Anh 10/10/1990 12ATV-02 Trần Cƣơng 23/02/1991 11B TV-02 TO-012 5/9/2007 30/9/2007TV-03 Lê Văn Bình 21/12/1990 12B TV-04 TN-103 5/9/2007 15/9/2007 TV-02 TN-102 24/9/2007 5/10/2007TV-04 Nguyễn Thị 30/01/1992 10C Dung TV-02 TO-012 5/10/2007 …10/20/2011 … … … … … … … 11
 12. 12. Bảng khách hàng  Bảng mặt hàngMa_khach Ho_ten Dia_chi _hang Ma_mat_ Ten_mat_ Don_gia hang hangKH1 Hoàng Bình 10 Quang Trung MH1 Bút bi 1500KH2 Lê Văn Minh 16 Hàn Thuyên MH2 Giấy học 4000KH3 Trần Nam Ninh 7 Lò Đúc sinhKH4 Nguyễn Hải 6 Nguyễn Công MH3 Thƣớc kẻ 3000 Sơn Trứ MH4 Tẩy 2000 KhóaBảng ngƣời mƣợn sách chính Bảng mƣợn sáchSố Họ tên Ngày sinh Lớpthẻ Mã Số Mã số Ngày Ngày trả Mƣợn thẻ sách mƣợnTV-01 Nguyễn Anh 10/10/1990 12A M1 TV-02 TO-012 5/9/2007 30/9/2007TV-02 Trần Cƣơng 23/02/1991 11B M2 TV-04 TN-103 5/9/2007 15/9/2007TV-03 Lê Văn Bình 21/12/1990 12B M3 TV-02 TN-102 24/9/2007 5/10/2007TV-04 Nguyễn Thị Khóa 30/01/1992 10C M4 TV-02 TO-012 5/10/2007 Dung ngoại … … … … … … … …10/20/2011 12
 13. 13. Liên kết theo mã số sáchBảng sáchMã số Số  Tên sách Tác giảsách trang Bảng mƣợn sáchTN-102 Dế mèn phiêu lƣu 236 Tô Hoài Số Mã số Ngày Ngày trả kí thẻ sách mƣợnTN103 Hai vạn dặm dƣới 120 Giuyn TV-02 TO-012 5/9/2007 30/9/2007 đáy biển Vécnơ TV-04 TN-103 5/9/2007 15/9/2007 TI-01 Những điều kì 240 Nguyễn diệu về máy tính Thế TV-02 TN-102 24/9/2007 5/10/2007 Hùng TV-02 TO-012 5/10/2007TO-012 Sáng tạo Toán học 308 Polya … … … … … … Xác định … … khóa Làm sao để Không có gì khó hết Liên kết theo số thẻ biết tên của bạn ạ. Hãy liên kết ngƣời mƣợn các bảng lại dựa Bảng ngƣời mƣợn trên khóa của các và tên sách từ bảng mƣợn Số thẻ Họ tên Ngày sinh Lớp bảng, bạn nhìn sách đây? TV-01 Nguyễn Anh 10/10/1990 12A cách tôi làm này ! TV-02 Trần Cƣơng 23/02/1991 11B TV-03 Lê Văn Bình 21/12/1990 12B TV-04 Nguyễn Thị 30/01/1992 10C Dung … … … …10/20/2011 13

×