Nguyen thithuhang bai10_tin10

706 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
706
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyen thithuhang bai10_tin10

 1. 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN PHƢƠNG PHÁP DẠY TIN HỌC 2 XÂY DỰNG KỊCH BẢN DẠY HỌC BÀI 10 : HỆ ĐIỀU HÀNH (SGK 10) GVHD: ThS. LÊ ĐỨC LONG SVTH: NGUYỄN THỊ THU HẰNG MSSV: K33103313 LỚP: Tin 5 LA-KG
 2. 2. TÓM TẮT CHƢƠNG TRÌNH LỚP 10 TIN HOC 10 Chƣơng I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN Bài 10: KHÁI NIỆM CỦA TIN HỌC MỤC TIÊU CHƢƠNG(1,0,0) HỆ ĐIỀU HÀNH TRÌNH Chƣơng II Kiến thức: Bài 11: HỆ ĐIỀU HÀNH Biết các khái niệm niệm hệ số kỹhành; ban đầu Một điều năng  Biết khái QUẢN LÍ TỆP TỆP VÀ cơ bản của tin học năngvề sử dụng máy tính  Biết chức và thành phần Chƣơng III: SOẠN THẢO chính của hệ điều hành Bài 12: VĂN BẢN  Biết TIẾPcác loại hệ điều hành GIAO đƣợc VỚI HỆ ĐIỀU HÀNH Chƣơng IV: MẠNG Kỹ năng : 13: MỘT SỐ HỆ ĐIỀU HÀNH Bài MÁY TÍNH VÀ THÔNG DỤNG INTERNET  Chƣa đòi hỏi phải biết các thao tác cụ thể.10/26/2011 PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 2
 3. 3. MỤC TIÊU BÀI DẠY Kiến thức đã biết  Biết chức năng các thiết bị chính của máy tính.  Biết khái niệm phầm mềm máy tính.  Phân biệt đƣợc phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Kiến thức trọng tâm  Không gắn vào một hệ điều hành cụ thể nào, mà trình bày những nguyên lý chung.  Hệ điều hành đƣợc xét dƣới góc độ ngƣời sử dụng.  Biết đƣợc các chức năng chính của hệ điều hành. Điểm khó  HS tạm thời không hiểu rõ một chức năng nào đó trong bài học, có thể không nhớ hết những chức năng chủ yếu.  HS có thể không thấy sự khác biệt của hệ điều hành này với hệ điều hành khác.  HS không nhận thức đúng vai trò và vị trí của hệ điều hành. 10/26/2011 PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 3
 4. 4. SƠ ĐỒ LỚP HỌC BẢNG MÁY Giả định: MÁY TÍNH - Phòng học có TÍNH máy chiếu,NHÓM 1 NHÓM 2 máy tính có nối mạng. - Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có MÁY MÁY 12 ngƣời, mỗi TÍNH TÍNH nhóm có một máy tính. NHÓM 3 NHÓM 4
 5. 5. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1:(7p) Ôn lại bài cũ, gợi động cơ vào bài mới.Hoạt động 5: (8p) Bài 10: Hoạt động 2:(10p) Khái niệm hệ điềuCủng cố và hƣớng HỆ hành. dẫn tự học. ĐIỀU HÀNH Hoạt động 3:(13p) Các chức Hoạt động 4: (7p) năng và thành phần chính Phân loại hệ điều hành. của hệ điều hành. 5
 6. 6. HOẠT ĐỘNG 1: Ôn lại bài cũ, gợi ý vào bài mới CÂU HỎIMục đích: ôn lại bài cũ cho HS, gợi ý dẫn dắt vào bài, tạo không khíthoải mái cho tiết học.- Giáo viên chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm viết và nộp lạibáo cáo sau tiết học.- Cho các nhóm xem các câu hỏi* đã chuẩn bị sẵn, cho các nhóm thảoluận, gọi một HS của một nhóm bất kỳ đứng lên trả lời (bài làm đƣợchiển thị trực tiếp trên Projector).- Giáo viên nhận xét  dẫn dắt vào bài mới* : Các câu hỏi về bài cũ có liên quan tới bài sắp học. 10/26/2011 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 6
 7. 7. HOẠT ĐỘNG 2: Khái niệm hệ điều hành- GV cho HS xem hình ảnh của máy tính khi không có HĐH và cóHĐH.- Bằng phƣơng pháp vấn đáp yêu cầu HS nêu một số nhiệm vụ củaHĐH.- GV nhận xét và nêu ra khái niệm HĐH.- GV nhấn mạnh các nhiệm vụ quan trọng của HĐH để HS biết rõhơn.- GV cho các nhóm thảo luận, yêu cầu các nhóm nêu ra một sốHĐH thông dụng. GV nhận xét và cho HS xem hình ảnh một sốHĐH thông dụng.- GV chuyển ý để đi vào hoạt động 3. 10/26/2011 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 7
 8. 8. HOẠT ĐỘNG 3: Các chức năng và thành phần của HĐH - GV cho HS xem một số hình ảnh có liên quan đến các chức năng của HĐH trong bài học. - Cho các nhóm thảo luận xem các hình ảnh đang xem có liên quan đến chức năng nào của HĐH. - HS thảo luận nhóm và trả lời. - GV nhận xét và đƣa ra kết luận về chức năng của HĐH. - Sau khi tìm hiểu xong về các chức năng, GV đi vào thành phần của HĐH với các hình ảnh minh họa. - GV chuyển ý để đi vào hoạt động 4. 10/26/2011 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 8
 9. 9. HOẠT ĐỘNG 4: Phân loại hệ điều hành VIDEO  GV cho HS xem video nói về các HĐH  Yêu cầu các nhóm phân loại các HĐH vừa xem. • Những hệ điều hành nào cho phép nhiều ngƣời sử dụng đăng nhập vào hệ thống ? • Những hệ điều hành nào cho phép thực hiện nhiều chƣơng trình cùng một lúc ?  Các nhóm cử đại diện đứng lên trả lời, GV nhận xét và đƣa ra kết luận. GV nêu ra định nghĩa, phân loại hệ điều hành. 10/26/2011 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 9
 10. 10. CỦNG CỐHOẠT ĐỘNG 5: Củng cố và dặn dò  Đƣa ra câu hỏi củng cố bài học.  Hƣớng dẫn học sinh tự học -Cho HS đƣờng link đến bài vừa học, hƣớng dẫn HS tham khảo thêm các trang web nói về HĐH khác. -Yêu cầu các nhóm nộp lại báo cáo bằng cách gửi mail cho giáo viên.  Đọc trƣớc bài 11 “Tệp và quản lý tệp” 10/26/2011 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 10
 11. 11. 10/26/2011 PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 11
 12. 12. ÔN TẬPCâu 1: Phần mềm hệ thống là gì ? Cho ví dụ minh họa .Câu 2: Phần mềm ứng dụng là gì ? Cho ví dụ minh họa.Câu 3: Ngành tin học của một quốc gia phải đáp ứng những tiêu chínào thì mới đƣợc xem là phát triển:a. Đóng góp vào nền tri thức chung của nhân loại.b. Góp phần phát triển nền kinh tế quốc dân.c. Bình quân một ngƣời có từ 5 máy tính trở lên.d. Câu a và b đúng .e. Cả ba đáp án trên đều đúng .Câu 4: Công tác quản lí của ngƣời quản lí thƣ viện gồm các công việc nào ?
 13. 13. Dự kiến trả lời: câu 4 -Công tác quản lí của ngƣời quản lí thƣ viện gồm các công việc: nhập sách vào thƣ viện, đƣa sách vào đúng kệ của chuyên ngành quyển sách, nhập thông tin quyển sách vào máy tính (nếu quản lí bằng tin học), quản lí việc mƣợn và trả sách của học sinh và giáo viên…- Gợi vào bài mới: -Cũng tƣơng tự nhƣ thế, một máy tính muốn vận hành đƣợc, và vận hành một cách có hiệu quả thì cần phải có một hệ thống các phần mềm giúp cho con ngƣời trong việc quản lí nó. Đó chính l hệ điều hành. Vậy hệ điều hành là gì ? Nó có vai trò nhƣ thế nào đối với sự hoạt động của máy tính ? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nó qua bài “KHÁI NIỆM HỆ ĐIỀU HÀNH”

×