Innovasjon i oslo universitetssykehus.1.utg.mai.2013

637 views

Published on

Innovasjon i Oslo universitetssykehus, i samarbeid med Intervensjonssenteret, Inven2, Universitetet i Oslo, Oslo Medtech og Oslo Cancer Cluster

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
637
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innovasjon i oslo universitetssykehus.1.utg.mai.2013

 1. 1. Innovasjoni Oslo universitetssykehus1. UTGAVE 2013H V O R G Å R D U ?
 2. 2. INNOVASJON I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS«Innovasjon er å skape nytt. Da handler det om å åpne framtida og utvide handlingsrommet gjennom åidentifisere flere utveier, viser fram alternativer og finne nye spor og løsninger.» (Meld. St. 29)«Det finnes mange definisjoner på innovasjon, og det er ikke alle som er like godt tilpasset offentlig sektor og denvirksomheten som foregår i helse og omsorgstjenestene. Men innovasjon betegner noe som er nytt, nyttig ognyttiggjort. Det nyskapte skal ikke bare være nyttig, men også være tatt i bruk. Innovasjon er ikke å lete etter bestepraksis, men hele tiden lete etter det som kan bli en bedre neste praksis.» (Meld. St. 29)Oslo universitetssykehus har satt innovasjon på dagsorden i sin nye strategi 2013 –– 2018.«Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling» er sykehuset visjon. Videre sier sykehusetsstrategi at innovasjon skal prege hverdagen for de ansatte, hos oss skal det nytte å tenke nytt. Det vil si at vi allehar et ansvar når det gjelder innovasjon.Sammen med Universitetet i Oslo er Oslo universitetssykehus Norges største innovasjonsaktør innenfor helse.I denne brosjyren har vi samlet de innovasjonsaktørene som tilbyr bistand og rådgivning innenfor innovasjon. De erfremhvet på de neste sidene. Det finnes en rekke tunge forsknings og innovasjonsmiljøer i sykehuset, men de harikke fått plass i denne omgang. Hensikten her er å vise eksempler på nyskaping ved sykehuset, vi ønsker åfremheve mulighetene ansatte har til å fremme og videreutvikle sine ideer.På de neste sidene vil du finne informasjon om de tre kjernefasilitetene sykehuset har som kan bistå med råd,veiledning og utprøving av dine ideer, og en smakebit av rollen til Universitetet i Oslo, Oslo Cancer Cluster ogOslo Medtech i forhold til innovasjon ved sykehuset vårt.Oslo, mai 2013Seksjonsleder innovasjon Kari J. Kværner
 3. 3. UiOIntervensjonssenteretIntervensjonssenteret er en forsknings og utviklingsavdeling for bildeveiledede oghøyteknologiske metoder. Senteret leverer også diagnostiske fysikertjenester til radiologiskeavdelinger i Helse Sør Øst. Intervensjonssenteret er en felles verktøykasse for alle miljøer vedOslo universitetssykehus, og også for andre sykehus og klinikker.Intervensjonssenteret ledes av Erik Fosse.Idépoliklinikkenhar det overordnete ansvaret for innovasjon i Oslo universitetssykehus. Vår oppgave er åfasilitere innovasjonsaktiviteten internt i sykehuset og i Helse Sør Øst slik at gode ideerkommer til nytte for pasient, ansatte og sykehuset. Hos oss skal det nytte å tenke nytt. Vi tarimot ideer fra pasienter og pårørende, ansatte og næringsliv. Alle ikke kommersielle ideer skalsendes til Idépoliklinikken.I 2010 åpnet Idépoliklinikken en idéportal på internett: www.idepoliklinikken.no og ble datilgjengelig for alle ansatte I Oslo universitetssykehus, samt pasienter, pårørende ognæringsliv. Idépoliklinikken har siden 2010 hatt ca 400 ideer i sin portefølje.Idépoliklinikken ledes av Kari J Kværner.Inven2Inven2 er Norges største innovasjonsselskap og vår oppgave er å gjøre forskning til business.Inven2 gjør toppforskning fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Helse Sør Øst tilforretning gjennom lisensiering og bedriftsetableringer. Det investeres store midler i forskningog helse i OUS, HSØ og UiO, og alle ideer som kan ha forretningspotensial skal sendes tilInven2. I 2012 evaluerte vi 190 ideer, leverte inn 94 patentsøknader, kommersialiserte26 innovasjonsprosjekter og startet opp 63 nye prosjekter. Totalt ble det overført mer enn20 MNOK fra innovasjon til ny forskning ved OUS.Inven2 ledes av Ole Kristian Hjelstuen.
 4. 4. IntervensjonssenteretIntervensjonsenteret (IVS) er en «verktøykasse» for OUS og for Helse Sør Øst.Hensiktene med Intervensjonssenteret er å utvikle og teste nye metoder og nytt medisinsk teknologisk utstyr.IVS har satset sterkt på å utvikle minimalinvasive kirurgiske teknikker og intervensjoner.Vi har utviklet en såkalt «test bed» der innovatører og utviklere har anledning til å teste ut nye produkter ogtjenester som kan føre til bedre og mindre kostbar helsetjeneste for befolkningen.IVS ønsker et nært samarbeid med alle avdelinger ved OUS og Helse Sørøst. Vi er alltid åpne for å diskutere,evaluere og evt utvikle nye prosjekter sammen med kolleger og samarbeidspartnere.Leder for IVS: Professor Erik Fosse, MD, PhDKontaktinformasjon:www.ivs.noTelefon: 23 07 01 00Eller kontakt en av våre ansatte direkte. Addresseliste finnes på websiden www.ivs.no
 5. 5. Intraoperativ endoskopisk og Intraoperativ MRHypofysekirurgi utføres ved Intervensjonssenteret, og når det er nødvendigutføres MR undersøkelse for å kvalitetssikre operasjonen. Dette kan gjøres utenat pasienten vekkes fra anestesi, siden den avanserte MR enheten er lokalisertsammen med operasjonsstuen.Intervensjonssenteret
 6. 6. Singelport lever reseksjonVed hjelp av høy kvalitetsvideoutstyr og avansert instrumenterfor kikkehullskirurgi kan kirurgen fjerne kreftsvulster i leverenuten å lage store snitt i pasienten.Dette gjør at smerte og ubehag ved operasjon blir mye mindreog at pasienten rehabiliteres raskt.Intervensjonssenteret
 7. 7. Cochlea implantElektroniske apparater kan nå implanteres i hørselssystemet hos døve,noe som gir dem hørselen tilbake.Plasseringen av elektronikken må gjøres svært eksakt.Et spesiallaget og meget avansert røntgenapparat hjelper her kirurgenei å plassere sensoren med millimeter presisjon.Intervensjonssenteret
 8. 8. Eksperimentell kirurgiIntervensjonssenteret arbeider mye med sensorsystemersom kan forbedre overvåkningen av pasienter med kronisk sykdom.IVS arbeid med sensorer og kommunikasjonssystemer tar sikte påå senke behovet for sykehustjenester drastiskog dermed øke pasientenes mobilitet og mulighet for å være i hjemmet lenger.På bildet testes en eksperimentell sensor som skal monitorere pasienter med hjertesvikt.Intervensjonssenteret
 9. 9. Innovasjonsseksjonen har det overordnete ansvaret forinnovasjon i Oslo universitetssykehus. Vår oppgave er åfasilitere innovasjonsaktiviteten internt i sykehuset og iHelse Sør Øst slik at gode ideer kommer til nytte for pasient,ansatte og sykehuset. Hos oss skal det nytte å tenke nytt.Gjennom Idépoliklinikken tar vi imot ideer fra pasienter ogpårørende, ansatte og næringsliv.Ikke kommersielle ideer skal sendes til Idépoliklinikken.I 2010 åpnet Idépoliklinikken en idéportal på internett:www.idepoliklinikken.no og ble da tilgjengelig for alleansatte I Oslo universitetssykehus, samt pasienter,pårørende og næringsliv. Idépoliklinikken har siden 2010hatt ca 400 ideer i sin portefølje.Idépoliklinikken ledes av Kari J Kværner.Vårt hovedmål er at innovasjon blir en integrert del av sykehuset og skaper verdi og økonomisk gevinst gjennombedre pasientbehandling og nye, effektive behandlingsrutiner. Sterke forsknings og innovasjonsmiljøer skal kunneomsette ny viten og teknologi til god pasientbehandling. Innovasjon skal prege arbeidsdagen slik at vi sammen medpasientene utvikler morgendagens behandling. Ved profesjonell rådgivning, veiledning, idéhåndtering ogprosessering har vi som mål å øke antall implementerte innovasjonsprosjekter i sykehuset. Vi gjennomførerverdivurderinger og synliggjør innovasjon gjennom digitale historiefortellinger, brosjyrer og sosiale medier.Idépoliklinikken samordner innovasjonsvirksomheten internt i Oslo universitetssykehus og er sykehusets viktigstekontaktpunkt ved innovasjonssamarbeid med næringsliv, samhandlingsaktører og øvrige samarbeidspartnere ihelsetjenesten.Vår kompetanseInnovasjonskulturVurdering, konseptutvikling og prosessering av ikke kommersielle ideerInnovasjonsrådgivning og finansieringsveiledningKunnskap om behov, marked og nye trender i helsetjenestenNettverksbygging internt i sykehus og mellom helseforetak nasjonalt og internasjonaltKontakt mot næringsliv og virkemiddelapparatRapportering og synliggjøring av innovasjon i sykehusÅpen innovasjon
 10. 10. IdéprosessIdéhåndteringIdépoliklinikken er en «hjelper» fra første idé spire til innovasjonsprosjektet er gjennomført, og bistår med uliketyper rådgivning. Det kan dreie seg om hjelp til å søke innovasjonsmidler, arrangere arbeidsmøter og workshops,kople miljøer sammen eller ganske enkelt låne et lyttende øre til den som har en idé. Idépoliklinikken har et stortkontaktnett, både internt i sykehuset og eksternt. Idépoliklinikken kan bistå med verdivurderinger avinnovasjonsprosjekter, og kan synliggjøre skape blest om prosjektet i ulike på nettsider, som digital historie ellersom brosjyre.VerdivurderingDet er viktig å måle verdien av ny praksis eller endringer. Ikke alle endringer er nyttige i et helhetsperspektiv, ogsamtidig er det alltid involvert kostnader i å utføre endringer. I en situasjon hvor det er stort fokus påkostnadsbesparelser er det viktig å evaluere endringens langtidseffekt for pasienter, pårørende, ansatte, sykehusetog samfunnet for øvrig. Bare de som gir god nok nytte bør iverksettes, men nytte er mer enn bare kroner.Formidling og synliggjøring av innovasjonOslo universitetssykehus har egne nettsider og intranettsider hvor vi kan være behjelpelige med å synliggjøreinnovasjonsprosjektene. Vi kan også være behjelpelig med å videreformidle historien gjennom Idépoliklinikkenssosiale medier. (Facebook, Twitter, Slideshare, Blogg og Vimeo) Digitale historier er et fint supplement og er en godvisuell måte å presentere prosjekter på.På de neste sidene vil du finne noen eksempler på ideer som vi hjelper til med vår kompetanse på ulike måte.KontaktinformasjonMeld din idé: www.Idepoliklinikken.no eller på e post: idepoliklinikken@ous hf.noIdépoliklinikkens besøksadresse er:Oslo universitetssykehusKirkeveien 166 bygg 2H, 2. etg
 11. 11. Freebag support –– pute for sykehus og rehabOPPDRAG:Tallfeste produktets effekti forhold til reduksjon irehabliteringstid.BAKGRUNN:Freebag Support utviklet forsykehus og rehabilitering. Ettprodukt –– enkelt lett og kanvaskes på 90 °. Unikt leiring ogposisjoneringsverktøy som kanbrukes på en rekke diagnoser.ANSVARLIG:Prosjektet er et samarbeidsprosjektmellom Sunnaas sykehus HF ogOslo universitetssykehus HF.IDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:Fasilitere utprøvingsarena forproduktet.Gjennomfører kost /nytteevalueringer av produktetsegnethet i helsesektoren.Prosjektet startet januar 2012og forventes ferdig i løpet avjuni 2013.Idépoliklinikken - din idé gir verdi
 12. 12. iTide interaktivt kø systemUTFORDRING:Hvor lenge må du vente hvis duer nr 23?Sykehuset har mange ulikeprøvetakingssystemer. Hvordanforbedre allerede etablertekø systemer til ett felles generiskog skalerbart kø system?ANSVARLIG: Avdeling formedisinsk biokjemiFINANSIERING: innovasjonsmidlerfra Helse Sør Øst.Løsningen ble spesifisert og testetgjennom simulering ved hjelp avtjenestedesignere, og er nå underprogrammering.Går alt etter planen, skal løsningenbli implementert i 2013!ØNSKET RESULTAT:Vite hvor lenge du må venteInteraktivt kø systemLettere å forflytte bemanninghvor «presset» erIDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:Søknad om innovasjonsmidlerAnsatt tjenestedesignbyråSyngliggjøring av prosjektet medbl.a digitale historiefortellingerog presentasjonIdépoliklinikken - din idé gir verdi
 13. 13. Foto: Oslo universitetssykehusSmittevern for intensivpasienterUTFORDRING:Hvordan redusere kostnader vedekstra liggedøgn grunnet smitteved intensivavdelingen?Ved Ullevål sykehus kostet dettei 2009 ca NOK 28 mill.IDEEN:Ideen går ut på å etablere etsystem/regime for signifikantreduksjon av sykehusinfeksjonerfor intensivpasienter.ØNSKET RESULTAT:Forhindre smitte og redusere antallekstra liggedøgn for intensivpasienter.SAMARBEID MED NÆRINGSLIV:Bakteriefritt AS leverer tjenesterfor desinfeksjon av rom, luft, miljøog utstyr.STATUS: Prosjektet ikkegjennomførbart ved OUS. Vurdererannet egnet sykehus i regionen.IDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:Søkt om finansiering fraInnovasjon Norge oginnovasjonsmidler fraHelse Sør Øst.Leter nå etter annetsamarbeidende sykehus som vilgjøre ut testingenSkal bidra med å måle effekterfor å påvise innovasjonens verdiIdépoliklinikken - din idé gir verdi
 14. 14. Hvis pasienten fikk bestemme–– utredning og behandling ved mistanke om brystkreft ––UTFORDRING:Brystkreft er en av de vanligstekreftformer, samtidig som defleste som finner en kul i brystet,ikke har kreft.Pasientgruppen er blant demsom opplever møtet medhelsevesenet som vanskeligst,og som lider under ventetid ogusikkerhet.FINANSIERING:Oslo universitetssykehus er tildeltDesign Pilot 2012 midler tilprosjektet.ØNSKET RESULTAT:Å redusere pasientens ventetidmed 75 %, og reduserepasientens usikkerhet med> 50%.Det blir benyttet tjenestedesignfor gjennomføring prosjektet.Prosjektet starter januar 2013og skal være ferdig i løpet avhøsten 2013.Idépoliklinikkens bidrag:VerdivurderingSynliggjøringIdépoliklinikken - din idé gir verdi
 15. 15. Logistikk knyttet til radiologiske tjenesterPROBLEMSTILLING:Ledelsen ved radiologisk avdelingønsker hjelp i form av verktøy tilå få bedre oversikt og optimalpasientflyt for å redusereventetider. Det gjennomføres nået prosjekt hvor formålet er åredusere identifiserteflaskehalser.Oppstart januar 2013 og avsluttesi løpet av 2013.LØSNINGSFORSLAG:Tjenesten overforkreftpasienter optimaliseres slikat det får stor nytteverdi bådefor pasienter og ansatte.FINANSIERING:Det er innvilget 500.000 kr iinnovasjonsmidler fra HelseSør Øst.IDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:ProsjektlederInnleid tjenestedesignere for ågjennomføre prosjektet.Det skal leveres et standardisertpasientforløp som beskriver logistikki informasjonsflyt og samhandlingmellom radiologisk avdeling ogavdeling for kreftbehandling.Idépoliklinikken - din idé gir verdi
 16. 16. MOBIL SÅRBEHANDLINGUTFORDRING:Hvilken tjeneste –– behandling vedpoliklinikk eller mobilsårbehandling –– er den beste forpasient, ansatt, sykehus ogsamfunn?Ansvarlig:Stab Samhandling og HudPoliklinikken, OUSLØSNINGSFORSLAG:Flytte spesialistbehandlingenfra sykehuset og ut tilpasienten. Det etableres etambulerende sårteam somrykker ut ved henvisning tilsykehjem.ØNSKET RESULTAT:God informasjonsflyt mellomspesialistene og pleierne, ogbedre oppfølging av pasientene.SAMARBEID: Oslouniversitetssykehus ogsykehjemsetaten, Oslo kommuneKost /nytte evaluering er utført avIdépoliklinikken.Resultat og anbefaling:Stor pasientnytteGod kunnskapsoverførig ––(ansattnytte)Samfunnsmessig gevinstOUS får netto tap pr pasient meddagens insentiver for poliklinikkerSynliggjøring: Brosjyre og digitalhistoriefortellingProsjektet avsluttet desember 2012.Idépoliklinikken - din idé gir verdi
 17. 17. Akutt og subakutt funksjonssviktS.A.F.E sjekklisteFlere skrøpelig eldre bor hjemmei egen bolig med oppfølging avhjemmesykepleier. Pasientenehar økt sårbarhet for forverrelseav helsetilstand. Noen måoppdage funksjonsvikten, noenmå varsle og noen må sette igang tiltak.UTFORDRINGStort tidspress og mangelfullkontinuitet i hjemmetjenestenMangelfull samhandling mellomhjemmetjenester og fastlegerMangelfull samhandling mellomkommunen og sykehuset.For å sikre tidlig oppdagelse avfunksjonssvikt, er det i samarbeidemellom hjemmetjeneste, fastlegerog sykehusleger utviklet ensjekkliste S.A.F.E. (Se illustrasjon)Denne benyttes nå avhjemmetjenesten, og de mestsårbare hjemmeboende eldre blirregelmessig og systematiskundersøkt med tanke på om deter skjedd endringer siden sist.Idépoliklinikken har lagetundervisningsvideo for bruk avsjekkliste og utførerverdivurderinger i prosjektet.Idépoliklinikken - din idé gir verdi
 18. 18. ALMAs hus –– Simuleringsleilighet for personer med kognitiv sviktGeriatrisk ressurssenter i Oslokommune har videreutvikletkonseptet Alma hjelpemiddelperm og planla Almas hus ensimuleringsleilighet somdemonstrerer demensvennligefysiske omgivelser og produkter.Hit kan brukere: personer medkognitiv svikt, demensrammede,pårør ende, helsepersonell ogandre fagpersoner se og prøvehjelpemidler, teknologi ogløsninger for tilrettelegging somskal støtte demensrammede ogderes pårørende. Almas hus er endel av Oslo kommunes Geriatriskeressurssenter i bygg 21 på AkerSykehus.Samarbeid mellom Oslo kommuneog Oslo universitetssykehusIDÉPOLIKLINIKKENS BIDRAG:Søkt og fått innvilget midler fraNorsk Designråd Design PilotAnsatt tjenestedesignbyråLiveWork for å utvikle plan forhvordan man kan driftesimuleringsleiligheten på bestmulig måteSyngliggjøring av prosjektet medbl.a digitale historiefortellingerProsjektet startet i mars og bleavsluttet oktober 2012.Idépoliklinikken - din idé gir verdi
 19. 19. Inven2 er Norges største innovasjonsselskap og vår oppgave er å gjøre forskning til business. Inven2gjør toppforskning fra Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo og Helse Sør Øst til forretninggjennom lisensiering og bedriftsetableringer. Det investeres store midler i forskning og helse i OUS,HSØ og UiO, og alle idéer som kan ha forretningspotensial skal sendes til Inven2.I 2012 evaluerte vi 190 idéer, leverte inn 94 patentsøknader, kommersialiserte 26innovasjonsprosjekter og startet opp 63 nye innovasjonsprosjekter. Totalt ble det overført mer enn20 MNOK fra innovasjon til ny forskning ved OUS.Inven2 ledes av Ole Kristian Hjelstuen.Inven2s fremste mål er å gjøre forskning til samfunnsnytte ved å bruke kommersielle drivkrefter. Vi bidrarsterkt til nyskaping i Norge ved å utvikle arbeids og forskningsresultater til tilstrekkelig nivå for å fangekommersiell interesse. Da kan forskningen gi nyttige produkter med kommersiell verdi. Ved profesjonellvurdering av markedet og valg av optimal forretningsstrategi skaper vi muligheter for utlisensiering tileksisterende industri eller etablering av nye selskaper. Ny næringsvirksomhet gir verdier for samfunnet oggenererer inntekter for videre forskning.En viktig del av arbeidet vårt er å sikre patentbeskyttelse og ivareta rettighetene for våre eiere og deresansatte. Vi hjelper til å skaffe finansiering av innovasjoner i ulike faser fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge,kommersielle aktører og investorer som satser på kunnskapsbasert nyskaping.Vår kjernekompetanseMarkeds og behovsanalysePatentbeskyttelseForretningsplanAvtaleforhandlingKommersiell strategiVår arbeidsprosessIdespeiding –– finne forretningsidéerInven2 jobber aktivt med innhenting av ideer på Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Vårt mål er atalle ansatte ved disse institusjonene skal ha sin personlige Inven2 kontakt.
 20. 20. EvalueringNår du sender din ide til Inven2 blir den nøye analysert ut fra teknologiske krav, det vurderes om den kanrettighetsbeskyttes og om den har kommersielt potensial. Kommer ideen gjennom dette måløyet opprettes etprosjekt som tildeles ressurser. Vurderingen vil skje i samarbeid med deg og du vil få et svar av oss innen 2måneder.Business ConceptNår idéen er tatt opp som et prosjekt vil vi legge en kommersiell strategi i form av et forretningskonsept hvor viavdekker markedsbehovet og avklarer nødvendige tiltak for å bringe ideen fra teknologi til produkt. Vi har idette arbeidet en tett dialog med industri og næringsliv for å avdekke behov og kriterier for vellykketkommersialisering. Basert på den kommersielle strategien vil også en strategi for rettighetsbeskyttelseutformes.VerifiseringVerifisering av teknologi og marked er nødvendig for å bringe ideen fra teknologi til produkt. Dette er en sværtressurskrevende fase som forutsetter offentlig finansiering. Norges Forskningsråds FORNY program er en sværtviktig aktør for å realisere ideer i denne fasen.RealiseringVårt mål er å lisensiere din ide til eksisterende næringsliv eller opprette nytt næringsliv med basis i ideen. Vilager en forretningsplan eller detaljert strategi som brukes for innhenting av kapital eller lisensiering av ideen.Som et ikke ubetydelig insitament vil idéhaver motta 1/3 av netto lisensinntekter.SelskapsutviklingInven2 følger tett opp de nystartede teknologiselskapene eller partnere man har inngått avtale med. Vårt måler at selskapene skal være så selvstendige som mulige og at de skal ha økonomisk frihet til å utvikle seginnenfor den forretningsplanen som ligger til grunn for etableringen. Vi vil tidlig søke partnere som kan tastafettpinnen videre.Kontaktinformasjon:www.inven2.comInven2 ASForskningsparkenGaustadalléen 210349 OsloTelefon: 22 84 00 80Fax: 22 84 00 81E post: post@inven2.com
 21. 21. Test for hjertesykdomTest for hjertesykdom envellykket lisens som gir betydeligemidler tilbake forskning.Pro BNP er et peptid somproduseres i hjertet. Dr. Med.Christian Hall dokumentertesammenhengen mellom peptidetog hjertesvikt og utviklet enmetode for å måle peptidet menshan forsket ved Ullevål Sykehus.Professor Hall kontaktet Inven2(tidligere Medinnova) for å fåvurdert de kommersiellemulighetene.Etter en positiv evaluering blemetoden patentert, og Medinnovainngikk en lisensavtale med F.Hoffmann La Roche Ltd på vegneav sykehuset og professor Hall.Pro BNP testen er lansert globaltog metoden anvendes i dag i merenn 120 land.Inntektene fra lisensavtalen harresultert i mange titalls millionertil forskning.Inven2 –– fra forskning til forretning
 22. 22. Vaksine mot kreftUltimovacs utvikler en ny vaksinefor behandling av kreft basert påforskningsresultater fra OUS.Vaksinen stimulererimmunsystemet til å angripekreftceller, og er tiltenktbehandling av de flestekrefttyper. Vaksinen er rettet mottelomerase, et enzym som erforbundet med kreftcellers«udødelighet» og som finnes i defleste kreftceller. Vaksinen eridentifisert ved å studereimmunrespons i pasienter medspesielt gode kliniske resultateretter immunterapi.Klinisk utprøving av vaksinen ipasienter med med ikke småcelletlungekreft og prostatakreft bleigangsatt våren 2013.Utviklingen av vaksinen mot etmulig nytt godkjent legemiddelledes av selskapet Ultimovacs AS,som ble etablert av Inven2 i 2011.Selskapet eies avBjørn Rune Gjelsten gjennomselskapet Gjelsten Holding,Radiumhospitaletsforskningsstiftelse og Inven2.Inven2 –– fra forskning til forretning
 23. 23. Zymo: www.zymoresearch.comGjennombrudd innen epigenetiskeforskningsverktøy 5 hMCProfesor Arne Klungland forskerpå mekanismer for genreparasjonog regulering. En av de mestaktive forskningsområdeneinnenfor genregulering erepigenetisk regulering, deriblantgjennom kjemisk modifikasjon avgenene, som er kjent å bidra tilkreftutvikling og differensiering.En nylig identifisering av denbiologiske rollen til den modifiserteDNA basen 5 Hydroxymetylcytosinhar utløst et stort behov forforskningsverktøy for å påvisemodifikasjonen, og skille den fra enannen nært beslektet form.Gruppen til professor Klungland harfunnet opp 3 separate metoder fordeteksjon av denne modifisertebasen, med ulike egenskaper oganvendelses områder. Den førsteoppfinnelsen ble lisensiert avInven2 til Zymo Research i juli2012, og et produkt var påmarkedet allerede i september2012. De to andre oppfinnelseneer under aktiv kommersialisering.Inven2 –– fra forskning til forretning
 24. 24. Fra venstre: Rolf I. Skotheim, Ragnhild Lothe og og Arild Nesbakken Foto: Jarle BruunTidlig diagnostikk av tykktarmskreftTykk og endetarmskreft(tarmkreft) er den nest mestvanlige og dødelige kreftsykdom iEuropa. Ofte får pasienter førstdiagnosen når kreftcellene harspredd seg. Fjerning av forstadierog tidlig oppdagelse av kreft vilbidra til at flere blir kurert.Professor Ragnhild A. Lothe oghennes forskningsgruppe har i flereår arbeidet for å finne bedre måterfor tidlig diagnostisering, og harsammen med Inven2 patentert etpanel av biomarkører velegnet forå oppdage kreft i tidlig stadium.I februar 2012 ble det signertlisensavtale mellom Inven2 OUSog Oxford Gene Technologybasert på biomarkører oppdagetav Lothe og kolleger. Dettebioteknologiselskapet skal utvikleen blodbasert test fortidligdeteksjon av tarmkreft.Inven2 –– fra forskning til forretning
 25. 25. Norsk sensor kan revolusjonere hjertekirurgiPer Steinar Halvorsen, AndreasEspinoza og Erik Fosse vedIntervensjonssenteret er i ferdmed å utvikle teknologi som kanrevolusjonere flere typerhjertekirurgi.I dag finnes akselerometre i allesmarttelefoner for å registreretelefonens bevegelser. Slikebevegelsessensorer kan ogsåbrukes til å overvåke hjertetsbevegelser ved at de festes påhjertet under en bypassoperasjon.Denne teknologien kan allerede gikontinuerlig og presis overvåkingav hjertets funksjon.På lenger sikt kan den skaffe vitaledata som kan brukes til å reguleredriften til mekaniske hjertepumper,som opereres inn i svært sykepasienter. Disse pasienteneventer ofte på enhjertetransplantasjon der de skalmotta et donorhjerte.I fremtiden kan teknologien bidratil å gjøre mekaniske hjertepumper langt bedre.Akselerometerteknologien harallerede innvilgede patenter ogflere er i søknadsprosess.Inven2 –– fra forskning til forretning
 26. 26. UiO satser på innovasjonUniversitetet bidrar til at nye ideer eller oppfinnelser blir tatt ibruk i samfunnet. UiO har som ambisjonen å bli et internasjonalttoppuniversitet –– hvor forskning, utdanning, formidling oginnovasjon skal virke sammen på sitt beste.Grunnlaget for innovasjon er universitetets forskning ogutdanning. I våre laboratorier, auditorier, lesesaler og kontorerdukker det hele tiden opp nye ideer og funn som kan utvikles tilnye produkter, tjenester eller organisasjonsformer. Her haruniversitetet et ansvar. Mange ideer og oppfinnelser byr segfrem for kommersialisering. Inven2 er opprettet for å hjelpe tilmed et kommersialiseringsløp. Samtidig er hovedbidraget frauniversitetet indirekte ved at organisasjoner, bedrifter eller offentlig sektor tar i bruk ideer elleroppfinnelser som har sitt utspring fra UiO.Kommersialiseringsstipend for PhD kandidaterI innovasjonsåret 2013 vil UiO gi ekstra støtte til PhD kandidater med nyskapende ideer. Hvis PhDkandidater har oppdaget noe som kan ha kommersiell verdi, kan de få midler til en månedsforlengelse av stipendiatperioden mens de arbeider med et kommersialiserigsprosjekt hos Inven2.Forskingsresultater som kan utvikles til patenter eller produkter av kommersiell verdi, kan realiseresgjennom Inven2. For mange PhD kandidater er det vanskelig å finne tid til dette mot slutten avstipendiatperioden. UiO ønsker å gi flere kandidater mulighet til å utvikle slike produkter. PhDkandidater som har meldt inn en idé til Inven2, kan søke om midler tilsvarende en ekstra månedslønnfor å ferdigstille prosjektet. Det forutsettes at arbeidet med kommersialisering ikke inngår som ennaturlig del av doktorgradsarbeidet. Søknader vil bli behandlet fortløpende gjennom innovasjonsåret2013, så lenge det finnes midler igjen. Les mer om ordningen:http://www.uio.no/forskning/doktorgrad karriere/forskerutdanning/kommstipend.htmlHar du en forretningsidé? Lyst til å lære mer om entreprenørskap?Senter for entreprenørskap ved UiO tilbyr utdannelse innen entreprenørskap og innovasjon. Ved åstudere entreprenørskap får du verktøy til å gjennomføre vellykkede innovasjonsprosesser ellerstarte egen virksomhet. Du bruker din fagkunnskap og kreativitet til å utvikle nye ideer og produkter.Senteret tilbyr emner på Bachelor og PhD nivå og et masterstudium. Senteret står også bak detprisbelønnede studiet Gründerskolen, som er ett semesters studium med praksis i Boston, Houston,Shanghai og San Fransisco. Under oppholdet i utlandet skal du jobbe i en lokal oppstartbedrift,samtidig som du tar kurs på kveldstid ved et lokalt universitet.
 27. 27. Forsket fram mer effektiv medisinEt av verdens største bioteknologiselskaper, Novozymes, har lansert en løsning for medisinering somgir lengre effekt og færre bivirkninger. En nyvinning og gjennombrudd som ikke hadde vært muliguten norsk spisskompetanse innenfor livsvitenskap.Bak gjennombruddet står forskerneJan Terje Andersen og Inger Sandlieved Senter for FremragendeForskning for Immunregulering vedUiO og OUS. De ser nå resultatenefra et samarbeid med Novozymes.Produkt vil ha store konsekvenserfor utviklingen av nye legemidler,og som vil gi betydelige endringer ihvordan man medisinererpasienter.Teknologien, som Novozymes harkalt Albufuse®Flex, er en metode forå hindre at legemidler brytes for raskt ned i kroppen. Den gjør det mulig å skreddersy legemidler oggi dem egenskaper tilpasset behandling av ulike sykdommer og pasientgrupper.Foto: Forskerne Jan Terje Andersen og Inger Sandlie ved Senter for FremragendeForskning for Immunregulering. Foto: Ola SætherTeknologien vil ha store konsekvenser for hvor ofte medisiner må tas. Kroppen bryter legemidlenened etter inntak, og det er grunnen til at de må tas ofte, gjerne flere ganger om dagen for at de skalvirke. Kort levetid er også grunnen til at mange lovende legemidler har blitt nedprioritert. Nå kanflere av disse revitaliseres.Med det nye produktet tar det lengre tid før legemiddelet brytes ned, og man kan dermed ta etlegemiddel sjeldnere. Man kan i mange tilfeller også redusere den totale dosen, og dermedbivirkningene. For helse tjenesten blir dette viktig for å få en mer effektiv behandling, og pasientenefår et enklere liv.
 28. 28. Oslo Cancer Cluster– en dedikert kreftklyngeVisjonen til Oslo Cancer Cluster er å forbedre livskvaliteten til kreft-pasienter gjennom raskere å utvikle ny kreftbehandling og diagnostikk.Masterstudent på laben til professor Ragnhild Lothe, Centre forCancer Biomedicine. Foto: Linda CartridgeOslo Cancer Cluster er en forsknings- og industriklynge innenkreft, etablert i 2006. Klyngen er organisert som en medlems-forening, som omfatter forskningsinstitusjoner, sykehus oguniversitet, bioteknologibedrifter og legemiddelselskap.I 2007 fikk Oslo Cancer Cluster status som Norwegian Centreof Expertise (NCE), den eneste innen helse av 12 klynger.Innovasjon er fundamentetInnovasjon er grunnfjellet i alt Oslo Cancer Cluster gjør.Å utvikle ny kreftbehandling og diagnostikk kan baregjøres gjennom nyskaping. I 2015 vil Oslo Cancer ClusterInnovasjonspark (se mer om denne på neste side) stå klar.Kreftforskning har et stort innovasjonspotensial. Det sistetiåret har det blitt etablert 13 nye bedrifter i Oslo-området,alle direkte «spin-offs» fra norsk kreftforskning. En essen-siell del av Innovasjonsparken blir en inkubator som skalfungere som en fødselshjelper for oppstartsbedrifter basertpå kreftforskning utført i klyngen.Fyrtårnsprosjekter som gjør en forskjellOslo Cancer Cluster jobber med problemstillinger innenkreftområdet. Vi har valgt å spisse arbeidet og brukeenergien der vi kan gjøre en forskjell. Derfor har vi eta-blert fyrtårnsprosjekter innenfor en del områder; Immuno-onkologi, kliniske studier innen kreft, såkornmidler tilbiotekbedrifter, finansiering av nye kreftlegemidler samtnasjonalt program for optimal kreftbehandling.Årlig arrangerer vi en rekke møter og seminarer for å samlemennesker på tvers av klyngen for å stimulere til nettverkingog informasjonsutveksling. Våre signaturmøter omfatter;medlemsmøter – R&D network meetings, Cancer Crosslinks– som samler onkologer, hematologer og klinikere, Interna-tional Cancer Cluster Showcase – et seminar i forbindelsemed verdens største biotekmesse BIO i USA og EuropeanCancer Cluster Partnering som vi arrangerer sammen medden franske kreftklyngen Cancer-Bio-Santé.Vil du vite mer om oss?Besøk vår nettside www.oslocancercluster.noeller følg oss på Facebook: Oslo Cancer Clusterog Twitter: @elikirand / @susanwerFår du nyhetsbrev fra Oslo Cancer Cluster?Hvis ikke, send e-post til eka@radforsk.nomed emne «Ønsker nyhetsbrev».
 29. 29. Oslo Cancer ClusterInnovasjonsparkJónas Einarsson,Konstituert direktør:«Oslo Cancer Cluster Innovasjonsparkskal huse viktig kreftforskning ved OsloUniversitetssykehus samt Kreftregisteret.Våre egne oppstartsbedrifter som blirgrunnlagt på bakgrunn av denne forskningen,vil få muligheten til å utvikle seg i et avverdens mest spennende kreftforsknings-og utviklingsmiljøer.»Visjonen med Innovasjonsparken er å skape Norges ledendemiljø for utdanning, forskning og industri innen bioteknologiog livsvitenskap – samt å redusere utviklingstiden på kreft-medisiner og diagnostikk.En drøm blir til virkelighetOslo Cancer Cluster Innovasjonspark har vært en drøm forinitiativtakerne Jónas Einarsson, administrerende direktøri Radiumhospitalets forskningsstiftelse og Kåre Norum, tid-ligere rektor ved Universitetet i Oslo. En drøm som lenge såvanskelig ut å realisere, men som nå har gått i oppfyllelse.Unikt samarbeid med skoleInnovasjonsparken er helt unik i verden. Som den enesteInnovasjonsparken så langt vi vet om, vil den integrere envideregående skole, Ullern videregående skole. Integrasjo-nen er ikke kun fysisk, men innebærer et reelt skolefagligsamarbeid mellom Oslo Cancer Cluster og skolen innenforrealfag og entreprenørskap. Oslo Cancer Cluster og Ullernvideregående deler en felles visjon gjennom samarbeidet:Å utdanne morgendagens forskere og entreprenører for åsikre rekruttering til bioteknologi og forskning.InkubatorInnovasjonsparken vil også huse en inkubator som skalvære fødselshjelper for oppstartsbedrifter innen kreft-forskning og utvikling. I tillegg vil en rekke bioteknologi-bedrifter leie kontorplass og laboratoriefasiliteter i bygget.Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark vil stå ferdig til inn-flytting i mai 2015.I midten av april 2013 begyntearbeidet med å bygge Oslo CancerCluster Innovasjonspark ved sidenav Radiumhospitalet. Beliggenhetener langt fra tilfeldig, hensikten erå sikre en tett og god kontakt medInstitutt for Kreftforskning ved OsloUniversitetssykehus.Elever fra Ullern på utplassering. Foto: Arash Nejad/Nye bilderIllustrasjon: Dark Arkitekter
 30. 30. GENERATING INNOVATION. FOR BETTER LIVING AND HEALTOslo Medtech er en næringsklynge, dedikert til å akselerere og supportereutviklingen av nye Medtech og eHelse produkter, tjenester og innovativeløsninger for norsk helsevesen. Vår ambisjon er å stimulere utviklingen av etkonkurransedyktig og internasjonalt anerkjent norsk medisinsk-teknologisk næring.Aktiv samhandling og effektiv kunnskapsoverføring er nøkler til en sterkere norskmedtechindustri, og er et viktig bidrag til aktører som trenger hverandre for ålykkes internasjonalt. Vi har inititert et bredt samarbeid innad i klyngen, og mednasjonale og internasjonale partnere om kompetanseutvikling, innovasjon ogmarkedsorientering. Vi tror dette vil bidra til at norsk helsevesen effektiviseres ogsettes i stand til å håndtere fremtidens store helseutfordringer, samtidig som norskMedtek næring videreutvikles.Oslo Medtech har utviklet seg fra å være et nettverk til å bli et cluster av mer enn150 spennende bedrifter, helseinstitusjoner, investeringsselskaper, og utdannings-og FoU-institusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon.Oslo Medtech er en katalysator i prosessen med å utvikle bransjen, både hvagjelder innovasjon, kommersialisering og internasjonalisering.Våre fokusområder:• Fasilitere samarbeid mellom forskning, helsesektoren og academia• Stimulere og fasiitere markedsdrevne innovasjonsprosesser ogutviklingsprosjekter• Fasilitere kliniske forsøk og testing• Hjelpe medlemsselskapene til å proffesjonalisere seg og utvikle internasjonaltorienterte forretningsplaner og strategi• Øke kunnskap om internasjonale markeder og hjelpe bedrifter til å nå detglobale markedetTiltrekke utvikling og investeringskapital
 31. 31. Oslo Medtech - en katalysator for norsk medtech og eHelse næringOslo Medtech fasiliterer samarbeid mellom helsevesen, akademia og næringslivet, gjennom 150medlemmer og et bredt internasjonalt nettverk. Er du interessert i hvordan medlemsorganisasjonenOslo Medtech kan bidra til vekst og internasjonalisering av din virksomhet? Kontakt oss på mail@oslomedtech.nowww.oslomedtech.noMedtech Growth HouseKontorfellesskap for norske oginternasjonale medtech selskapi nye lekre omgivelseri Forskningsparken.Følg oss, lik oss, hold deg oppdatert på hva som skjer i bransjen!@oslomedtechOslo Medtechmail@oslomedtech.noOslo Medtech NewsletterSe tidligere utgaver påwww.oslomedtech.no/News/Newsletter/Newsletters2013Oslo Medtech MagazineSe tidligere utgaver påwww.oslomedtech.no/News/OsloMedtechMagazine
 32. 32. Målgruppe: Ansatte i OUSFaglig ansvarlig: Kari J. Kværner leder innovasjon, OUSTrykk: Print i småopplag for pilotDato: Mai 2013:www.oslo universitetssykehus.noOslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør Øst og har en rekkenasjonale funksjoner. Post til foretaksledelsen: Oslo universitetssykehus, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo.Sentralbord: 02770

×