Revolusjon!
1.000 unødvendig døde på norske sykehus -- hvert år! Også universitetenes ansvar!
Hvorfor trenger vi kvalitetssikring - nå? <ul><li>Når det er så mange alvorlige kvalitetsbrudd, og de finnes på så mange ...
Enkle svaret er kanskje <ul><li>” Medicine used to be simple, ineffective and relatively safe. </li></ul><ul><li>Now it is...
<ul><li>Profesjonelle kulturer </li></ul><ul><li>Etablerte normer, tradisjon </li></ul><ul><li>Hierarki - ”Konge på haug...
Kultur i endring <ul><li>Mitt ståsted som medisiner. Farlig å generalisere, men… </li></ul><ul><li>Hvem rekrutteres til le...
Helsetjenesten i endring <ul><ul><li>Økt kunnskapsmengde, fragmentering, spesialisering. Vanskelig for en person å ha den ...
<ul><li>Et samfunn som i økende grad forventer kvalitet og samhandling. Befolkning, pasienter, politikere, det offentlig...
Noe skjer, også i undervisningen! <ul><li>I Oslo har vi </li></ul><ul><li>forsøker å bøte på dette </li></ul><ul><li>ved ...
KLoK Prosessforståelse Samhandling og forløpstenking Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring
Courtesy of Professor Bill Runciman, President, APSF; Data extracted from AHRQ 2006 report Forskjellen mellom kunnskap og ...
Kunnskapshåndtering <ul><li>Hvordan finne </li></ul><ul><li>oppdatert </li></ul><ul><li>oppsummert </li></ul><ul><li>fo...
Et vanlig organisasjonskart Men, egentlig…. Divisjonsdirektør Overlege Oversykepleier Sjefysioterapeut Direktør Ledelse - ...
Kliniske mikrosystemer er de små funksjonelle ”frontlinjeenhetene” som samlet står for det meste av de samlede helsetjene...
Kvalitet & Pasientsikkerhet Sammenkobling av kunnskapsdomener (etter Batalden & Stoltz, 1993)  <ul><li>Profesjonell kunns...
Til sammen blir disse tre KLoK <ul><li>Det handler om tre separate fagfelt som til dels overlapper </li></ul><ul><li>Kunn...
Hvordan bli KLoK? <ul><li>5 år, først som forsøksordning </li></ul><ul><li>Nå blitt eget fagområdet, fagplanutvalg </li></...
KLoK handler ikke så meget om hva du kan – men hva du gjør! The science of current western medicine is the best the world...
10. Semester – Observere - hver for seg <ul><li>2 oppgaver </li></ul><ul><li>I avdelingen; observere sammenhengende pasi...
Pasientforløp <ul><li>Alle sykehusinnleggelse, selv de korte, er en kjede av hendelser. Ofte hulter til bulter, sammenvevd...
Through the patients eyes  (Oppgave 1) <ul><li>Her skal studenten følge en pasient gjennom et sykehusopphold og tegne e...
10. Semester: 6 + 6 uker sammenhengen i lokalsamfunnet <ul><li>6 uker lokalsykehus:  KLoK (Helse SørØst) </li></ul><ul>...
11.-12. semester – Delta - Løfte i flokk <ul><li>Skriftlig oppgave . </li></ul><ul><li>Grupper. Velger selv sin kvalite...
” Overlevelsesuken” (3 dager) <ul><li>Hvordan leve med usikkerhet </li></ul><ul><li>Hvordan forhindre utbrenthet </li></u...
0830-0915 Pasientens perspektiv Per Hjortdahl 0930-1015 Forståelsen av medisinske feil Per Hjortdahl , Reidun Førde 1030-...
Simulering ” Student-BEST” Tverrfaglig traume-simulering med ledelse, kommunikasjon og samhandling som hovedmål
Student-BEST uke 18, våren 2010 Obligatorisk. Tar en uke å gjennomføre <ul><li>Timeplan for dagen: </li></ul><ul><li>0815:...
 
Student BEST
 
 
 
 
 
 
 
 
Alt dette er KLoK & Student-BEST Hva har vi lært? <ul><li>Universitetene har begynt å våkne -- men det er ikke lett! </li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Morgendagens helsearbeidere i nord, Per Hjortdal

751 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • KKL-opplegget er i helt i tråd med tenkningen i den nye Nasjonale Strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten: ”….OG BEDRE SKA DET BLI!” som ble lansert på en stor nasjonal konferanse i fjor høst.
 • Courtesy of Bill Runciman, APSF – Extracted data from AHRQ 2006 report, USA
 • Morgendagens helsearbeidere i nord, Per Hjortdal

  1. 1. Revolusjon!
  2. 2. 1.000 unødvendig døde på norske sykehus -- hvert år! Også universitetenes ansvar!
  3. 3. Hvorfor trenger vi kvalitetssikring - nå? <ul><li>Når det er så mange alvorlige kvalitetsbrudd, og de finnes på så mange plan; </li></ul><ul><li>Hvorfor er det slik? </li></ul><ul><li>Hva kan vi gjøre med det? </li></ul>
  4. 4. Enkle svaret er kanskje <ul><li>” Medicine used to be simple, ineffective and relatively safe. </li></ul><ul><li>Now it is complex, effective and potentially dangerous!” </li></ul><ul><li>Chantler, Lancet 1999 </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Profesjonelle kulturer </li></ul><ul><li>Etablerte normer, tradisjon </li></ul><ul><li>Hierarki - ”Konge på haugen” </li></ul><ul><li>Etablerte strukturer som ofte ikke følger med på endringer i samfunnet: </li></ul><ul><li>” Vi har alltid gjort det slik” </li></ul><ul><li>Mellommenneskelige forhold </li></ul><ul><li>Etablerte, sammensatte, skjulte og ofte rigide mønstre og strukturer som kan være vanskelige å se, forstå og å endre. </li></ul>Det handler om profesjonalitet… … kultur og struktur!
  6. 6. Kultur i endring <ul><li>Mitt ståsted som medisiner. Farlig å generalisere, men… </li></ul><ul><li>Hvem rekrutteres til legeyrket? </li></ul><ul><li>Vi utdanner solister, men har behov også for symfonikere </li></ul><ul><li>Fra å være solospiller, med individuelt ansvar for liv og død, til å bli lagspiller med et kollektivt ansvar </li></ul><ul><li>Kaptein på laget, ja vel, men er helt avhengig av å skape samspill og å ha kunnskap om regelverket. Det handler om å kunne lede og å bli ledet </li></ul>
  7. 7. Helsetjenesten i endring <ul><ul><li>Økt kunnskapsmengde, fragmentering, spesialisering. Vanskelig for en person å ha den hele, oppdaterte oversikten </li></ul></ul><ul><ul><li>Trenger forskningsbasert ”her og nå” kunnskap </li></ul></ul><ul><ul><li>Flere meningsberettigede parter, andre helsearbeidere og ikke minst pasienten og pårørende selv </li></ul></ul><ul><ul><li>Medisinen er blitt farligere. Utilsiktet variasjon dreper </li></ul></ul><ul><ul><li>Økt fokus på økonomi og produksjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Leger mer bevisst egne sosiale behov </li></ul></ul>
  8. 8. <ul><li>Et samfunn som i økende grad forventer kvalitet og samhandling. Befolkning, pasienter, politikere, det offentlige. Pasientsikkerhetskonferansen 2010 og Samhandlingsreformen er klare tegn på dette </li></ul><ul><li>En fagforening som til en viss grad har forstått dette og som har grepet fatt i forbedringskunnskap som del av legers V & E. LIS et eksempel på dette </li></ul><ul><li>Helseforetakene begynner å legge det inn i sine systemer. Forvente det av sine ansatte (leger på alle plan). Helse SørØst som eksempel </li></ul>Samfunnet i endring
  9. 9. Noe skjer, også i undervisningen! <ul><li>I Oslo har vi </li></ul><ul><li>forsøker å bøte på dette </li></ul><ul><li>ved å etablere </li></ul><ul><li>KLoK </li></ul><ul><li>Student-BEST </li></ul>
  10. 10. KLoK Prosessforståelse Samhandling og forløpstenking Kunnskapshåndtering, Ledelse og Kvalitetsforbedring
  11. 11. Courtesy of Professor Bill Runciman, President, APSF; Data extracted from AHRQ 2006 report Forskjellen mellom kunnskap og praksis
  12. 12. Kunnskapshåndtering <ul><li>Hvordan finne </li></ul><ul><li>oppdatert </li></ul><ul><li>oppsummert </li></ul><ul><li>forskningsbasert </li></ul><ul><li>relevant kunnskap når du trenger den </li></ul><ul><li>” Her og nå” fagkunnskap du kan stole på </li></ul><ul><li>Både fagmedisinsk kunnskap og etter hvert også prosesskunnskap </li></ul>
  13. 13. Et vanlig organisasjonskart Men, egentlig…. Divisjonsdirektør Overlege Oversykepleier Sjefysioterapeut Direktør Ledelse - Tenker det er slik ….
  14. 14. Kliniske mikrosystemer er de små funksjonelle ”frontlinjeenhetene” som samlet står for det meste av de samlede helsetjenestene til majoriteten av befolkningen. De er de grunnleggende byggesteinene i de større organisasjonene og helsevesenet som helhet. Det er der pasientene møter helsepersonellet. Kvaliteten på helsetjenesten blir ikke bedre enn den kvaliteten som skapes i alle de små enhetene som helsetjenesten består av . Ledelsen på ”vårt” daglige nivå som leger …
  15. 15. Kvalitet & Pasientsikkerhet Sammenkobling av kunnskapsdomener (etter Batalden & Stoltz, 1993) <ul><li>Profesjonell kunnskap </li></ul><ul><li>fagkunnskap </li></ul><ul><li>ferdigheter </li></ul><ul><li>profesjonsetikk </li></ul><ul><li>Forbedringskunnskap </li></ul><ul><ul><li>systemer, samhandling </li></ul></ul><ul><ul><li>variasjon; naturlig, uønsket </li></ul></ul><ul><ul><li>endringspsykologi </li></ul></ul><ul><ul><li>kunnskapsforståelse </li></ul></ul>Forbedring av diagnostikk og behandling Forbedring av prosesser og systemer + KONTINUERLIG FORBEDRING
  16. 16. Til sammen blir disse tre KLoK <ul><li>Det handler om tre separate fagfelt som til dels overlapper </li></ul><ul><li>Kunnskapshåndtering </li></ul><ul><li>Ledelse og samhandling (team) </li></ul><ul><li>Kvalitetsforbedring (pasientsikkerhet) </li></ul>
  17. 17. Hvordan bli KLoK? <ul><li>5 år, først som forsøksordning </li></ul><ul><li>Nå blitt eget fagområdet, fagplanutvalg </li></ul><ul><li>Bruker ganske meget tid de tre siste semestrene (av 12) </li></ul><ul><li>Meste er Erfaringsbasert læring, men noe er faktabasert undervisning: som definisjoner, begreper, verktøy </li></ul><ul><li>Prøver å integrere i kliniske undervisningen </li></ul><ul><li>Obligatorisk. Eksamensrelatert </li></ul><ul><li>100-120 medisinerstudenter / halvår </li></ul><ul><li>Utlyser i disse dager vårt første fulltids KLoK professorat </li></ul>
  18. 18. KLoK handler ikke så meget om hva du kan – men hva du gjør! The science of current western medicine is the best the world has ever seen, and continues to grow rapidly, - while the performance of health care delivery leaves much to be desired. Chassin, JAMA 1998 Se, reflekter og gjør
  19. 19. 10. Semester – Observere - hver for seg <ul><li>2 oppgaver </li></ul><ul><li>I avdelingen; observere sammenhengende pasientforløp ”Through the patients eyes”. Elementer av mikrosystemer, ledelse, pasientmedvirkning. Samhandling, forløpstenking </li></ul><ul><li>- Kunnskapsbasert praksis som metode for å besvare kliniske spørsmål. Evaluering av prosedyrer og retningslinjer som kunnskapskilder </li></ul>
  20. 20. Pasientforløp <ul><li>Alle sykehusinnleggelse, selv de korte, er en kjede av hendelser. Ofte hulter til bulter, sammenvevde og påvirker hverandre </li></ul><ul><ul><li>De fleste (?) av disse er riktige og viktige </li></ul></ul><ul><ul><li>Noen er gale og farlige </li></ul></ul><ul><ul><li>Men mange er unødvendige, betyr lite, er ”waste” </li></ul></ul><ul><li>Pasientforløp, eller flytdiagrammer, er en måte å brette ut slike hendelsesforløp og å lære av dem. </li></ul>
  21. 21. Through the patients eyes (Oppgave 1) <ul><li>Her skal studenten følge en pasient gjennom et sykehusopphold og tegne et flytskjema (flytdiagram) over pasientforløpet. </li></ul><ul><li>Flytskjemaet skal inneholde viktige knutepunkter i forløpet, både fra pasient og behandlers ståsted. </li></ul><ul><li>Studenten skal også skrive en loggbok som inneholder viktige observasjoner og hendelser i sykdomsforløpet. </li></ul><ul><li>Studenten diskuterer sin besvarelse med pasienten, pårørende og behandlende lege. </li></ul>
  22. 22. 10. Semester: 6 + 6 uker sammenhengen i lokalsamfunnet <ul><li>6 uker lokalsykehus: KLoK (Helse SørØst) </li></ul><ul><li>6 uker allmennpraktikker: Trippletter </li></ul><ul><li>Samme geografiske område: Samhandling, hele helsekjeden </li></ul>
  23. 23. 11.-12. semester – Delta - Løfte i flokk <ul><li>Skriftlig oppgave . </li></ul><ul><li>Grupper. Velger selv sin kvalitetsforbedringsoppgave ut fra avdelingene hvor de har kliniske tjeneste. </li></ul><ul><li>Over et halvt år gjør de første delene av kvalitetsforbedringssirkelen. </li></ul><ul><li>Fokus på prosess, ledelse og endringsverktøy. </li></ul><ul><li>Veiledning. </li></ul><ul><li>Må få godkjent for å få embetseksamen. </li></ul>
  24. 24. ” Overlevelsesuken” (3 dager) <ul><li>Hvordan leve med usikkerhet </li></ul><ul><li>Hvordan forhindre utbrenthet </li></ul><ul><li>Pasientsikkerhet og medisinske feil </li></ul><ul><li>Når feilen har skjedd, hva da? Meldesystemer, en lærende institusjon </li></ul><ul><li>Pasientens-, legens-, og samfunnets perspektiver </li></ul><ul><li>Hvordan møte pressen. Juss. </li></ul>
  25. 25. 0830-0915 Pasientens perspektiv Per Hjortdahl 0930-1015 Forståelsen av medisinske feil Per Hjortdahl , Reidun Førde 1030-1115 Når noe går galt, helspersonells perspektiv Erik Schenken 1145-1215 Når kritikkverdige ting foregår. Hvor skal man si fra? Varsling Reidun Førde 1215-1245 Fatalt. En film basert på en sann historie Med diskusjon Per Hjortdahl / Reidun Førde 1245-1445 Medienes rolle ved feilbehandling. Hva kan journalisten lære leger? Anne Hafstad, Aftenposten 0830-1000 Det offentliges perspektiv. Hva skjer når Helsetilsynet kommer? Hva vil Helsetilsynet lære leger? Direktør Statens helsetilsyn. Lars Hanssen 1015-1045 Hvorfor skal avvik registreres. Straff, læring eller virksomhetsstyring? Anders Baalsrud, RH 1100-1130 Når pasienter skal ha erstatning Lars Kjønniksen NPE 1200-1230 Medisinske feil slik pasientombudet ser det Reidun Førde 1245-1330 Leger i nød. Støttefunksjoner når noe går galt Ellen Juul Andersen, Legeforeningen Dag 1 Dag 2
  26. 26. Simulering ” Student-BEST” Tverrfaglig traume-simulering med ledelse, kommunikasjon og samhandling som hovedmål
  27. 27. Student-BEST uke 18, våren 2010 Obligatorisk. Tar en uke å gjennomføre <ul><li>Timeplan for dagen: </li></ul><ul><li>0815: Oppmøte: Høgskolen i Oslo , Pilestredet Park 35 (se kart), inngang ved læringssenteret </li></ul><ul><li>0830: Fellessamling 1: </li></ul><ul><li>Per Hjortdahl: Velkommen. </li></ul><ul><li>Erik Fosse/Bergsvein Grimsmo: Demonstrasjon, ABCDE med BEST-kortet. Teamleder og teammedlemmers rolle. </li></ul><ul><li>Rune Jakobsen: Oppgaver gruppen skal utføre. Praktisk gruppedeltagelse. Gjennomgå dokumentasjon med BEST-skjema. </li></ul><ul><li>Rune Jakobsen: Oppklarende spørsmål om akuttsituasjoner og forberedelsesstoffet de skal ha lest før de kommer. </li></ul><ul><li>0920: Briefing: Avanserte og enkle dukker, ferdighets- og simuleringssenteret </li></ul><ul><li>0930: Gruppevis: Simulering 1, debrief, feedback </li></ul><ul><li>1030: Fellessamling 2 : Magnus Hjortdahl: Ledelse, samhandling og kommunikasjon </li></ul><ul><li>1100: Gruppevis: Simulering 2 , debrief, feedback </li></ul><ul><li>1200: Lunsj. Matpakke eller kantine </li></ul><ul><li>1230: Gruppevis: Simulering 3 , debrief, feedback </li></ul><ul><li>1330: Fellessamling 3: Rune Jakobsen: Debrief og feedback = læring </li></ul><ul><li>1400: Gruppevis: Simulering 4 , debrief, feedback </li></ul><ul><li>1500: Fellessamling 4: Sarah Frandsen Gran: Evaluering av simuleringsdagen </li></ul><ul><li>Tverrfaglig trening. Teamets 10 bud. Spørsmål fra evalueringen. Fasilitator får siste ordet. </li></ul><ul><li>Ferdig 1530. </li></ul>
  28. 29. Student BEST
  29. 38. Alt dette er KLoK & Student-BEST Hva har vi lært? <ul><li>Universitetene har begynt å våkne -- men det er ikke lett! </li></ul><ul><li>Mye oppoverbakke </li></ul><ul><li>Pedagogiske utfordringer </li></ul><ul><li>Tverrfaglig </li></ul><ul><li>Erfaringsbasert; sent i studiet </li></ul><ul><li>Grasrotbevegelse, men må ha med oss ledelsen! </li></ul><ul><li>Nå begynner det å skje noe. Internasjonalt: IHI-Open school, Dnlf </li></ul><ul><li>Nasjonalt: Etablert som eget fag i Oslo. Eget professorat </li></ul><ul><li>Ser med glede frem til utvidet samarbeid med Tromsø!! </li></ul><ul><li>Tro på fremtiden, takket være studentene! </li></ul>

  ×