Lars E Kjekshus UiO

655 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lars E Kjekshus UiO

 1. 1. Oslo Universitetssykehus:En evidensbasert fusjon? Lars Erik Kjekshus Department of Health Management and Health Economics Institute of Health and Society
 2. 2. Mitt hovedpoeng: ►Forskning kan ikke brukes til å begrunne om det å fusjonere er bra eller ikke 1
 3. 3. Hvorfor ikke?• Det er ikke et ja- eller nei-svar – Forskning viser oss kompleksiteten• Å organisere er en prosess – Det finnes ingen ”gullstandard” for organisering – Ingen endring er også en endring 2
 4. 4. Eksempel OUS• Hva foreligger av evidens?
 5. 5. Ulike metoder og enheter Ulik kontekst og type fusjon Ulike effektmål Sprikende konklusjonerSkille mellompotensielle effekterog faktiske effekter KILDE: Kjekshus, Lars Erik ”En evidensbasert fusjon?” Tidsskr Nor Legeforen nr. 24, 2011; 131: 2497 – 9
 6. 6. Potensielle effekter:• Analyser basert på økonometriske modeller – Stort versus lite volum av tjenester (Economies of Scale) – Stor versus liten variasjon i tjenestetilbudet (Economies of Scope) 5
 7. 7. Faktiske effekter:• Analyser basert på endring av eksisterende praksiser: – Fanger opp betydning av prosess og kontekstuelle forhold 8
 8. 8. ►Fusjoner i Norge (1992-2000) 7
 9. 9. Fusjoner i Norge• I Norge 17 sykehus (om lag 16%) før 2001. (14% av sykehusene i USA). Etter 2001 har samtlige sykehus inngått i fusjoner av 2 eller flere sykehus.• Fra 80-90 sykehus til 19 helseforetak i 2011 (+8 små private sykehus)• Den største er OUS (over 20 000 ansatte, budsjett på 17 milliarder) KILDE:http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/Sider/side.aspx27 February 2012 Lars Erik Kjekshus 8 Department of Health Management and Health Economics
 10. 10. Om sykehusene: Sammen- Felles Redus. Sentral- Endrede Sykehus: slåings- avdelings- akutt isert Føde funksj. tidspunkt ledelse bered.Askim/Moss/Sarpsborg/ 1998 Nei (før) Ja Ja Fredrikstad/Halden Hamar/Elverum 1995 Ja (team) Ja Nei Ja Nei Gjøvik/Lillehammer 2000 Nei Nei Nei (matrise) Tønsberg/Horten 1997 Nei (før) (før) Nei Larvik/Sandefjord 2000 Nei (før) Nei Nei Flekkefjord/ Farsund 1997 Nei Ja Ja Ja Ja (under- Førde/Florø 1995 Ja Ja Nei ordnet)
 11. 11. Analyse II: Fixed effect model (Kjekshus & Hagen 2007) BUD: Budsjett per seng SHOUT: Andelen poliklinisk aktivitet ABF: Aktivitetsbasert finansiering MERGER: Fusjonert på et gitt tidspunkt i perioden RES: Effektivitetsutgangspunkt (+interaksjon) Sykehus som har inngått i fusjoner blir signifikant mindre kostnadseffektive. Merger N: Isolerte fusjonseffekter Sykehus som har mest radikale fusjonen Unntaket er den trange budsjetter, høy Kontrollert for sykehusspesifikke andel polikliniskhar hatt en isolert positiv (Østfold) som aktivitet og aktivitetsbasert forhold og årsspesifikke forhold effekt av fusjonen. finansiering, er signifikant mer effektive Lars Erik Kjekshus Department of Health Management and Health Economics 12
 12. 12. Svært sjelden sykehusfusjoner girintenderte effekter: • Monopoldannelser og prisøkning (Krishnan 2001; Spang et al. 2001, Town & Vistnes 2001; Vita & Sacher 2001) • Fusjoner binder opp tid og oppmerksomhet. (Walshe & Rundall 2001, Fulop et al. 2002) • Høyt konfliktnivå stanser sammenslåinger – Göteborg, UCSF og Stanford – Karolinska universitetssykehus. Store konflikter i det vertikale planet – ikke det horisontale (Soki Choi, 2011) • Sykehussammenslåinger primært for å få til endring (Gogue et al 1995; Alexander et al. 1996, Bazzoli et al. 2002, Kjekshus 2005)
 13. 13. ”New ideas, in general, are more frequently poor ideas” (James G. March, 1999)
 14. 14. ”Anyone who deviates from tradition becomes avictim of the extraordinary; anyone who remainswithin tradition is its slave. In either case, he will bedestroyed” (Nietzsche, 1888)
 15. 15. OUS – viser evidensen at det er braeller dårlig å fusjonere?• Det er ikke et ja- eller nei-svar – Forskning viser oss kompleksiteten• Å organisere er en prosess – Det finnes ingen ”gullstandard” for organisering – Ingen endring er også en endring – En serie ikke-evidensbaserte beslutninger (path dependency) 14

×