Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Idépoliklinikken  ved Oslo universitetssykehus Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tj...
Innovasjonsstrategi Helsedirektoratet:  ”En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare,   tjeneste, prod...
Idépoliklinikken er sykehusets verktøy i arbeidet med innovasjon, og ideer blir sendt via: www.idepoliklinikken.no: ” Hvor...
Eks: ”Spar penger og tid på å kommunisere mer pedagogisk og smartere på virksomhetsportalens forside”  Idé fra administra...
<ul><li>Bidrar til at ideer fra forskningen og fra de ansatte i klinikkene kommer pasienter og samfunnet til nytte </li></...
Idépoliklinikken regionalt? <ul><li>Deltar i et regionalt innovasjonsnettverk hvor de kliniske miljøene og forskningsmiljø...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Idépoliklinikken regionalt

351 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Idépoliklinikken regionalt

 1. 1. Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, men også om virksomhetsforbedringer i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, organisatoriske løsninger og pasientforløp. (Oppdragsdokumentet Helse Sør-Øst 2011)
 2. 2. Innovasjonsstrategi Helsedirektoratet: ”En innovasjon i helsesektoren er en ny eller forbedret vare, tjeneste, produksjonsprosess eller organisasjonsform som er tatt i bruk i helsesektoren”. Oslo universitetssykehus har en Visjon: Oslo universitetssykehus skal bli et av Europas ledende sykehus innenfor helseinnovasjon
 3. 3. Idépoliklinikken er sykehusets verktøy i arbeidet med innovasjon, og ideer blir sendt via: www.idepoliklinikken.no: ” Hvordan kan min forskning komme pasientene til nytte”?
 4. 4. Eks: ”Spar penger og tid på å kommunisere mer pedagogisk og smartere på virksomhetsportalens forside” Idé fra administrasjon Eks: ”Nye biomarkører for tidlig deteksjon av tykk- og endetarmskreft” Idé fra forsker Eks: ”Culture, storage, transportation and transplantation of retinal pigment epithelial cells” Idé fra forskning Eks: ”Ventetid og køsystem ved prøvetaking” Idé fra forskning/klinikk Eks: ”Oslo universitetssykehus bruktmarked på intranett (Finn.no)” Idé fra klinikk Eks:”Spesialisert korttidsenhet for pasienter over 60 år Sykehusets forlengede arm!” Idé fra samhandling/forskning Eks: ”Obligatorisk simulatortest for sjåfører over 70 år” Idé fra forskning/klinikk Idéporteføljen juli 2011: 126 Totalt siden 1.8.2010 34 Utstyr 8 Pasientrutiner/prosedyrer 10 Pasientforløp 2 Legemidler 4 Kommunikasjonskobling 11 IKT 36 Ikke spesifisert 2 Forskningsverktøy 11 Diagnostikk 8 Adm rutiner/prosedyrer Antall Kategorisering
 5. 5. <ul><li>Bidrar til at ideer fra forskningen og fra de ansatte i klinikkene kommer pasienter og samfunnet til nytte </li></ul><ul><li>Samarbeider med Inven2 </li></ul><ul><li>Er et tilbud til alle med ideer, enten det er noe helt nytt eller forbedringer av eksisterende prosesser, tjenester og produkter innen helsesektoren </li></ul><ul><li>Knytter kontakter og etablerer nettverk </li></ul><ul><li>Sørger for at pasienter og pårørende kan komme med nyttige innspill til forbedringer av dagens helsetjenester </li></ul>Hva gjør Idépoliklinikken?
 6. 6. Idépoliklinikken regionalt? <ul><li>Deltar i et regionalt innovasjonsnettverk hvor de kliniske miljøene og forskningsmiljøene fra alle sykehusene i regionen deltar </li></ul><ul><li>Er et kontaktpunkt for forskere som vil diskutere sin idé, ha nyttige råd og tips om videreutvikling av sin forskning gjennom innovasjon </li></ul><ul><li>På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet: Utarbeider, i samarbeid med de andre helseforetakene, et forslag til et sett med nye nasjonale indikatorer for innovasjon i helsesektoren </li></ul><ul><li>Deler Idépoliklinikk-konseptet med de andre helseforetakene. Akershus universitetssykehus starter sin Idépoliklinikk i september 2011 </li></ul>

×