Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phim Nang Buoc Tre Tho

828 views

Published on

Thông tin cần hỗ trợ của quỹ Children of Vietnam của FVHospital và Báo Thanh Niên cộng tác. Chương trình phim hấp dẫn trong năm 2013, cho target trẻ em. Nhờ tất cả mọi người kêu gọi hỗ trợ giúp quỹ này để họ có thể giúp cho nhiều cảnh đời rất khổ của trẻ em Việt Nam.
Nếu cần thêm thông tin gì thì vui lòng liên hệ Tùng nhé.

Published in: Health & Medicine
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Phim Nang Buoc Tre Tho

 1. 1. Đề cƣơng phim truyền hình “Nâng Bƣớc Tuổi Thơ” Dành cho các nhà tài trợ
 2. 2. MỤC LỤC• Mục đích và Ý nghĩa• Nội dung tóm tắt• Khán giả mục tiêu• Hình thức và thời gian phát sóng• Kế hoạch quảng bá• Cơ cấu tài trợ và quyền lợi
 3. 3. MỤC ĐÍCH & Ý NGHĨA• Cơ hội quảng bá thƣơng hiệu, đƣa thông tin sản phẩm trực tiếp và nhanh chóng đến đông đảo khán giả xem truyền hình• Cơ hội để chia sẻ với cộng đồng, góp phần xây dựng đất nƣớc phồn vinh
 4. 4. NỘI DUNG TÓM TẮT• Mỗi tập phim là một trò chơi, một câu chuyện có thật đƣợc dàn dựng để tạo cho khán giả xem phim có những giây phút thƣ giãn thoải mái• Mỗi tập phim là một bài học nhỏ để các bé có thể tự áp dụng mỗi ngày trong việc rèn luyện thể lực và trí tuệ.• Mỗi tập phim cũng là một hƣớng dẫn, gợi ý cho các bậc phụ huynh dễ nắm bắt đƣợc tình cảm, sở thích của con em nhằm dạy dỗ các bé từ nhỏ, giúp các bé phát triển và hình thành một nhân cách tốt, biết thƣơng yêu và chia sẻ với mọi ngƣời chung quanh.
 5. 5. KHÁN GIẢ MỤC TIÊU• Trẻ em: 06 – 12 tuổi • Ngƣời lớn: 25 – 45 tuổi – Ngoài thời gian học tập ở – Thu nhập khá trở lên, luôn trƣờng, ở nhà, đi chơi bên nghĩ và chăm lo gia đình, ngoài, trẻ có đƣợc chƣơng đặc biệt là con cái. trình giải trí yêu thích hàng – Khi không có thời gian dẫn tuần trên TV trẻ ra ngoài chơi, cha mẹ sẽ yên tâm để con xem TV trong nhà và hài lòng với – Chƣơng trình có hình thức nội dung của phim truyện vừa chơi vừa học, giúp trẻ này. nhận biết sự kiện, sự vật chung quanh, trẻ dễ ghi – Khi trẻ nhận biết “sự kiện, nhớ và bắt chƣớc theo sự vật” thông qua chƣơng trình, cha mẹ có thể hiểu tâm lý trẻ để hƣớng dẫn và giáo dục trẻ
 6. 6. KHÁN GIẢ MỤC TIÊU Cha chơi đùa với con Bé sẽ làm kỹ sưĐố cha hình gia đình mình? Mẹ ơi, con thích đến trường Mẹ, con sẽ cho bạn kế bên hộp sữa
 7. 7. HÌNH THỨC – THỜI GIAN PHÁT SÓNG• Hình thức: • Thời gian phát sóng: – Phim ngắn nhiều tập, gồm 52 tập. – Kênh HTV 7 – Thời gian mỗi tập kéo dài 12 phút 30 – Bắt đầu phát sóng vào giây. tháng 01, năm 2013 – Mỗi tập phim có kết cấu nhƣ sau: – Giờ vàng 7:30pm, trƣớc • Nhạc hiệu và hình hiệu. tin tức thế giới • Bảng quảng cáo nhà tài trợ. • MC và phim • Tọa đàm – “đàng sau hậu trƣờng” • Giới thiệu và kêu gọi từ thiện cho 01 ca của Quỹ. • Bảng quảng cáo nhà tài trợ.
 8. 8. QUẢNG BÁ TRƢỚC CHƢƠNG TRÌNHSTT HÌNH THỨC SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH/ TRUY CẬP1 Giới thiệu phim 01 tuần trước khi 21,000,000 lượt xem / 07 lần phát trong tuần phát trên HTV 7 (Trailer)2 Các kênh quảng bá thông qua bệnh Website : viện FV, 02 phòng khám & Quỹ từ - bệnh viện FV: 14,850 thiện Nâng Bước Tuổi Thơ gồm: - Quỹ: 2,100 Website và eDM eDM: - bệnh viện FV & Qũy: 12,000 data3 Website của phim trên Google và You Google: 4,930 lượt truy cập phim hay/ 0.25 giây Tube You Tube:4 PR dạng bài viết và đi tin trên báo Bài viết: Thanh Niên 90,000,000 số phát hành và giấy và báo điện tử Vnexpress 30,000,000 lượt truy cập/ tháng Đi tin: 10 đầu báo lớn với tổng số phát hành hơn 300,000,0005 Nhắn tin từ thiện Dự kiến ít nhất là 2,000 người tham gia6 Áp phích quảng cáo mỗi tập phim tại - Bệnh viện FV và 02 phòng khám của bệnh viện bênh viện và 02 phòng khám của FV 300 người/ ngày Và các điểm được nhà tài trợ cho - Các điểm được nhà tài trợ cho phép: phép
 9. 9. QUẢNG BÁ TRONG CHƢƠNG TRÌNHSTT HÌNH THỨC THỜI LƯỢNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI XEM1 Logo xoay màn hình 6.5 phút trong tập phim 21,000,000 góc – 01 cái lượt xem / 01 tập phim2 Logo trên phông sân 05 phút trong phần tọa đàm khấu lúc tọa đàm – Nt tối đa 05 logo3 Logo giải thưởng – 03 03 phút phát giải thưởng giải thưởng cho mỗi Nt tập phim4 Phát biểu trong phần 1.5 phút trong phần tọa đàm tọa đàm Nt
 10. 10. QUẢNG BÁ SAU CHƢƠNG TRÌNHSTT HÌNH THỨC SỐ LƯỢNG PHÁT HÀNH/ TRUY CẬP1 Các kênh quảng bá thông Website : qua bệnh viện FV, 02 - bệnh viện FV: 14,850 phòng khám & Quỹ từ - Quỹ: 2,100 thiện Nâng Bước Tuổi Thơ eDM: gồm: Website và eDM - bệnh viện FV & Qũy: 12,000 data2 Họp báo và PR dạng bài Bài viết: Thanh Niên 90,000,000 số phát viết và đi tin trên báo giấy hành và Vnexpress 30,000,000 lượt truy và báo điện tử cập/ tháng Đi tin: 10 đầu báo lớn với tổng số phát hành hơn 300,000,000
 11. 11. CƠ CẤU & QUYỀN LỢI TÀI TRỢLOẠI SỐ TẬP SỐ TiỀN QUYỀN LỢI – LƯỢT XEM PHIM (USD)Tài trợ độc quyền 52 161,200 Khoảng 822,000,000 Lượt xem cho cả ba hình thức quảng bá Trước, Trong và Sau chương trình chiếu phim.Đồng tài trợ - 05 nhà 10 32,440 Khoảng 82,000,000 lượt xem cho cả ba hình thức quảng bá Trước, Trong và Sau chương trình chiếu phim.Tài trợ sản phẩm - 56 52 14,857 Giải nhì: tương đương 01phần quà triệu đồng. Giải nhất: tương đương 02 triệu đồng. Giải đặc biệt: tương đương 03 triệu đồng
 12. 12. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị….….. và sẵn sàng ưu tiên đón tiếp những doanh nghiệp đặt hàng trước

×