Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ISC Marketing - Hochiminh OOH Billboard

734 views

Published on

ISC Marketing - Hochiminh OOH Billboard - Listing - Price - Location

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

ISC Marketing - Hochiminh OOH Billboard

 1. 1. OOH1: NAM KY KHOI NGHIA st268 Nam Ky Khoi Nghia st, Dist 3, HCMC VỊ TRÍ FROM AIRPORT TO HO Position CHI MNH CENTER ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Nam Ky Khoi Nghia - Dist Site Specifications 3 MẬT ĐỘ 100.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 8 m(H) x 12m (W) = 96m2 Dimension 01 face DIỆN TÍCH MẶT BẰNG 96 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10 m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Building panel in Hiflex Materials printing HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 10 set / Metan hilidle Lighting system 4 hour / night ( Form 18h – 22h) ĐƠN GIÁ 84.000/ 1 year Unit Price Not inclusive V.A.T % THỜI GIAN THỰC HiỆN 15days Completion Time
 2. 2. OOH1: NAM KY KHOI NGHIA st268 Nam Ky Khoi Nghia st, Dist 3, HCMC
 3. 3. OOH1: NAM KY KHOI NGHIA st 268 Nam Ky Khoi Nghia st, Dist 3, HCMCTầm nhìn gần
 4. 4. OOH1: NAM KY KHOI NGHIA st268 Nam Ky Khoi Nghia st, Dist 3, HCMC
 5. 5. OOH1: NAM KY KHOI NGHIA st268 Nam Ky Khoi Nghia st, Dist 3, HCMC
 6. 6. OOH2: DIEN BIEN PHU st367/8 DIEN BIEN PHU, BINH THANH DIST, HCMC VỊ TRÍ HANG XANH Position CROSSROAD ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 100.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 7 m(H) x 16m (W)= 112m2 Dimension 1 face DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 112 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 12 m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Building panel in Hiflex Materials printing HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 10 set / Metan hilidle Lighting system 4 hour / night ( Form 18h – 22h) ĐƠN GIÁ 84.000/1 year Unit Price Not inclusive V.A.T % THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 days Completion Time
 7. 7. OOH2: DIEN BIEN PHU st 367/8 DIEN BIEN PHU, BINH THANH DIST, HCMCTầm nhìn gần
 8. 8. OOH2: DIEN BIEN PHU st 367/8 DIEN BIEN PHU, BINH THANH DIST, HCMCTầm nhìn xa
 9. 9. OOH3: THIEN SON PLAZA_DISTRICT 7Nguyen Luong Bang – Nguyen Van Linh Crossroad Nguyen Luong Bang – Nguyen Van Linh VỊ TRÍ Crossroad Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Thien Son Plaza Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce KÍCH THƢỚC 8,3m(H) x 21m (W) = Dimension 174,3m2 ĐƠN GIÁ 120.000/1 year Unit Price Not inclusive V.A.T 10% CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Bulding panel – Hiflex in Materials Printing 10 set / Metan hilidle HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 4 hour / night ( Form 18h Lighting system – 22h ) 15 days THỜI GIAN THỰC HiỆN Completion Time
 10. 10. OOH3: THIEN SON PLAZA_DISTRICT 7 Nguyen Luong Bang – Nguyen Van Linh Crossroad8,3m x 21m
 11. 11. OOH3: THIEN SON PLAZA_DISTRICT 7 Nguyen Luong Bang – Nguyen Van Linh Crossroad8,3m x 21m
 12. 12. OOH3: THIEN SON PLAZA_DISTRICT 7 Nguyen Luong Bang – Nguyen Van Linh Crossroad8,3m x 21m
 13. 13. OOH3: THIEN SON PLAZA_DISTRICT 7Nguyen Luong Bang – Nguyen Van Linh Crossroad
 14. 14. OOH4: BINH CHANH DISTRICT182A/8 QL1A– SAIGON SOUTHERN CROSS ROAD VỊ TRÍ 182A/8 QL1A– SAIGON Position SOUTHERN CROSS ROAD ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC BINH CHANH DISTRICT Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 faces = Dimension 400m2 DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pillar Billboard Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 30 set / Metan hilidle Lighting system 4 hour / night ( Form 18h – 22h) ĐƠN GIÁ 45.000/1 year Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10days Completion Time
 15. 15. OOH4: BINH CHANH DISTRICT 182A/8 QL1A– SAIGON SOUTHERN CROSS ROADFROM LONG AN TO HCMC
 16. 16. OOH4: BINH CHANH DISTRICT 182A/8 QL1A– SAIGON SOUTHERN CROSS ROADFROM HCMC TO WESTERN
 17. 17. OOH5: Đien Bien Phu St Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM VỊ TRÍ Điện Biên Phủ, Q.3, Position TP.HCM ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Vị trí đông đúc tuyến Site Specifications đƣờng huyết mạch của thành phố đông ngƣời quaPANO lại MẬT ĐỘ 500,000 luợt xe/ ngày . Traffic Density TẦM NHÌN XA Visibility KÍCH THƢỚC 10m(H) x 20m (W) = Dimension 200m2 DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano ốp tƣờng, Bạt in Materials Hiflet 720 DPI. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 20 bộ đèn Metan 400W Lighting system ĐƠN GIÁ 38.000usd / năm (bao gồm Unit Price đèn, chƣa VAT) THỜI GIAN THỰC HiỆN 10-15 ngày sau khi ký Hợp Completion Time Đồng .
 18. 18. OOH6: ‘Lăng Cha Cả’ RoundaboutLe Van Sy- Hoàng Van Thu – Cong Hoa- 383 Hoang Van Thu, District Tan Binh HCMC VỊ TRÍ Lang Cha Ca Roundabout, Position Tân Bình District, HCM city. ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 350,000 turns per hour Traffic Density TẦM NHÌN XA > 500m Visibility KÍCH THƢỚC 8.5m(H) x 10m (W) = 85m2 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Lighting system ĐƠN GIÁ USD 28.000/year inclusive Unit Price of landlord fee, production, lighting, maintenance and license
 19. 19. OOH7: Nguyễn Thị Minh Khai StThị Nghè Bridge, Good loction, near District 1 VỊ TRÍ Nguyễn Thị Minh Khai (Thị Position Nghè Bridge District 1) HCM city. ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 500,000 turns per hour Traffic Density TẦM NHÌN XA 300m Visibility KÍCH THƢỚC 6m(H) x 12m(W) Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 18h đến 22h Lighting system ĐƠN GIÁ USD 22.000/year inclusive of Unit Price landlord fee, production, 10 lighting, maintenance and license (not VAT)
 20. 20. OOH8: Hai Bà Trưng StLang Cha Ca Roundabout, Tân Bình District, HCM city VỊ TRÍ Lang Cha Ca Roundabout, Position Tân Bình District, HCM city. ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 350,000 turns per hour Traffic Density TẦM NHÌN XA > 500m Visibility KÍCH THƢỚC 9m(H) x 9m (W) = 85m2 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Lighting system ĐƠN GIÁ USD 23.000/year inclusive Unit Price of landlord fee, production, lighting, maintenance and license
 21. 21. OOH9: Hai Bà Trưng St Góc Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCMVỊ TRÍ Góc Hai Bà Trƣng, Q.1,Position TP.HCMĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Vị trí cao cấp trung tâmSite Specifications Q.1, đối diện Nhà hát thành phố, Park Hyatt, đông ngƣời qua lạiMẬT ĐỘ 350,000 luợt xe/ ngày .Traffic DensityTẦM NHÌN XAVisibilityKÍCH THƢỚC 10m(H) x 8m (W) = 80m2DimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano ốp tƣờng, Bạt inMaterials Hiflet 720 DPI.HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 8 bộ đèn Metan 400WLighting systemĐƠN GIÁ 29.000usd / năm (bao gồmUnit Price đèn, chƣa VAT)THỜI GIAN THỰC HiỆN 10-15 ngày sau khi ký HợpCompletion Time Đồng .
 22. 22. OOH10: Truong Son, Tan Binh District Số 01 Sông Đà, Q.Tân Bình,TP.HCMVỊ TRÍ Số 01 Sông Đà, Q.TânPosition Bình,TP.HCMĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Trung tâm sân bay TânSite Specifications Sơn Nhất, Đông ngƣời và xe cộ qua lạiMẬT ĐỘTraffic DensityTẦM NHÌN XAVisibilityKÍCH THƢỚC 7m(H) x 15m (W) = 105m2Dimension 5m(H) x 12m (W) = 60m2DiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano ốp tƣờng, Bạt inMaterials Hiflet 720 DPI.HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 20 bộ đèn Metan 400WLighting systemĐƠN GIÁ 65.000usd / năm/ 2 mặtUnit Price (chƣa VAT, đã gồm đèn)THỜI GIAN THỰC HiỆN 10-15 ngày sau khi ký HợpCompletion Time Đồng .
 23. 23. OOH10: Truong Son, Tan Binh District(View from Tan Son Nhat Airport to center)
 24. 24. OOH10: Truong Son, Tan Binh District(View from center to Tan Son Nhat Airport)
 25. 25. OOH11: The Intersection of CMT8 & Vo Van TanCách mạng tháng tám – Võ Văn Tần Crossroad, District 3, HCM city. VỊ TRÍ Cách mạng tháng tám – Võ Position Văn Tần Crossroad, District 3, HCM city. ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC 700m Site Specifications MẬT ĐỘ 500,000 turns per hour Traffic Density TẦM NHÌN XA Visibility KÍCH THƢỚC 6m(H) x 11m(W) Dimension CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 18h đến 22h Lighting system ĐƠN GIÁ USD 29.000/year inclusive of Unit Price landlord fee, production, 10 lighting, maintenance and license (not VAT) THỜI GIAN THỰC HiỆN Completion Time
 26. 26. OOH12: Vòng xoay dân chủ, Q.10, TP.HCM VỊ TRÍ Vòng xoay dân chủ, Q.10, Position TP.HCM ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Vị trí cuối đƣờng Võ Thị Site Specifications Sáu, đông ngƣời qua lại. MẬT ĐỘ 350,000 luợt xe/ ngày . Traffic Density TẦM NHÌN XA Visibility KÍCH THƢỚC 10m(H) x 8m (W) = 80m2 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano ốp tƣờng, Bạt in Materials Hiflet 720 DPI. HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 8 bộ đèn Metan 400W Lighting system ĐƠN GIÁ 27.000usd / năm (bao gồm Unit Price đèn, chƣa VAT) THỜI GIAN THỰC HiỆN 10-15 ngày sau khi ký Hợp Completion Time Đồng .
 27. 27. OOH13: Truong Son St VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ Traffic Density TẦM NHÌN XA 400m Visibility KÍCH THƢỚC 7m x 20m Dimension HÌNH THỨC Pano khung trụ Forms THỜI GIAN CHIẾU SÁNG 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) Lighting TimeVỊ TRÍ CHẤT LiỆU THỰC HiỆNPANO Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 28. 28. OOH13: Truong Son St
 29. 29. OOH14: Truong Son St VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ Traffic Density TẦM NHÌN XA 300m Visibility KÍCH THƢỚC 7m x 10m x 02 bảng Dimension HÌNH THỨC Pano táp tƣờng Forms THỜI GIAN CHIẾU SÁNG 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) Lighting TimeVỊ TRÍPANO CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 30. 30. OOH14: Truong Son StHƯỚNG TỪ SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT VÀO ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN
 31. 31. OOH15: Truong son St , HCMCFrom : Ho chi Minh Center toTan son nhat airport VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC From : HCM to Tan Son Site Specifications Nhat Air port MẬT ĐỘ 100.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 8,5m x 10m Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10 m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Hộp đèn Lighting system ĐƠN GIÁ USD/years Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 days Completion Time
 32. 32. Truong son St , HCMC From : Ho chi Minh Center toTan son nhat airportHƣớng vào Sân Bay
 33. 33. OOH16: Truong son St , HCMCFrom : Ho chi Minh Center toTan son nhat airport VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC From : HCM to Tan Son Site Specifications Nhat Air port MẬT ĐỘ 100.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 9,5m x 12,5m Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10 m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Metal 400W Lighting system ĐƠN GIÁ USD/years Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 days Completion Time
 34. 34. OOH16: Truong son St , HCMC From : Ho chi Minh Center toTan son nhat airportHƣớng vào Sân Bay
 35. 35. OOH17: Le loi st . Dist 1 Ben Thanh Market - HCMC VỊ TRÍ Le loi st . Dist 1 Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Ho chi Minh center Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 600 m Visibility KÍCH THƢỚC 5m(H) x 15m (W) x 03 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 8m Ground Clearance BEN THANH CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Trivision.Neon sign arround MARKET Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Metal 400W - USD/10BILLBOARD Lighting system sheet/1 year ĐƠN GIÁ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 30 days Completion Time Available
 36. 36. OOH17: Le loi st . Dist 1 Ben Thanh Market - HCMC BEN THANH MARKETBILLBOARD
 37. 37. OOH17: Le loi st . Dist 1 Ben Thanh Market - HCMC BEN THANH MARKETBILLBOARD
 38. 38. OOH17: Le loi st . Dist 1 Ben Thanh Market - HCMC BEN THANH MARKETBILLBOARD
 39. 39. OOH18: Tran Hung Dao St 53-59 Trần Hưng Đạo, Q.1VỊ TRÍ 53-59 Trần Hƣng Đạo, Q.1PositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰCSite SpecificationsMẬT ĐỘ 100.000 ngƣời / ngàyTraffic DensityTẦM NHÌN XA 800mVisibilityKÍCH THƢỚC 7m x 12m x 1 mặt = 84m2DimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng, căng bạtMaterials hiflex in digitalHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Theo yêu cầu khách hàngLighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h)ĐƠN GIÁ 27,000 USD (Giá trên chƣaUnit Price bao gồm VAT 10%)THỜI GIAN THỰC HiỆN 5-7 ngàyCompletion Time
 40. 40. OOH19: Cross – road Dinh Tien Hoang – Dien Bien Phu 112 DINH TIEN HOANG St., Dist.1, HCMC VỊ TRÍ Cross – road Dinh Tien Position Hoang – Dien Bien Phu ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC DINH TIEN HOANG Site Specifications MẬT ĐỘ 60.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 400 m Visibility KÍCH THƢỚC 5m(H) x 13,4m (W) = 67 Dimension m2 DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 6m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn Metan 400WBILLBOARD Lighting system ĐƠN GIÁ USD/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày Completion Time
 41. 41. OOH19: Cross – road Dinh Tien Hoang – Dien Bien Phu 112 DINH TIEN HOANG St., Dist.1, HCMCBILLBOARD
 42. 42. OOH20: Cross- road NTMK – CMT 8 290 Nguyen Thi Minh Khai St.,Dist.1, HCMC VỊ TRÍ Cross- road NTMK – CMT Position 8 ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC NTMK – Q.1 Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 8,5m(H) x 15m (W) x 01 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 127,5 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10 m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Metal 400W Lighting systemBILLBOARD ĐƠN GIÁ USD/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày Completion Time
 43. 43. OOH20: Cross- road NTMK – CMT 8 290 Nguyen Thi Minh Khai St.,Dist.1, HCMCTầm nhìn xa
 44. 44. OOH21: Cross –road Dan Chu 128 CMT 8 St.,Dist.3, HCMC VỊ TRÍ 128 CMT 8 St.,Dist.3, Position HCMC ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 100.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 5 m(H) x 13m (W) x 01 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 82 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 6m Ground ClearanceBILLBOARD CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Metal 400W Lighting system ĐƠN GIÁ USD/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày Completion Time
 45. 45. OOH21: Cross –road Dan Chu 128 CMT 8 St.,Dist.3, HCMC
 46. 46. OOH22: Nam Ky Khoi Nghia St 268 NKKN St.,Dist.3, HCMC VỊ TRÍ Cross- road Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 100.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 8 m(H) x 12m (W) x 01 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 96 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10 m Ground ClearanceBILLBOARD CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Metal 400W Lighting system ĐƠN GIÁ usd/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày Completion Time
 47. 47. OOH22: Nam Ky Khoi Nghia St 268 NKKN St.,Dist.3, HCMCBILLBOARD
 48. 48. OOH22: Hoang Van Thu St 369 Hoàng Văn Thụ – Q. Tân Bình– TP.HCM VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Hƣớng đi từ Sân bay Tân Site Specifications sơn Nhất vào vòng xoay lăng cha cả MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 400 m Visibility KÍCH THƢỚC 8 m(H) x 10m (W) Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 80 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Neon Spot–light Metal Lighting system 400W -3.500USD/10bộ/1 năm ĐƠN GIÁ USD/nam Unit PriceVỊ TRÍPANO THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày Completion Time
 49. 49. OOH22: Hoang Van Thu St 369 Hoàng Văn Thụ – Q. Tân Bình– TP.HCMHƣớng vào Vòng xoay
 50. 50. OOH23: Cross- road Hoang Dieu st – Khanh Hoi . Dist 4 253 KHÁNH HỘI, Q.4 VỊ TRÍ Cross- road Hoang Dieu st Position – Khanh Hoi . Dist 4 ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC 253 Khanh Hoi st. dist 4 Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 7m(H) x 15m (W) Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 105m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 8m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Neon Spot–light Metal Lighting system 400W -3.500USD/10bộ/1 năm ĐƠN GIÁ USD/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN Completion Time
 51. 51. OOH23: Cross- road Hoang Dieu st – Khanh Hoi . Dist 4 253 KHÁNH HỘI, Q.4
 52. 52. OOH23: Cross road Le Dai hanh -Au Co – Nguyen Thi Nho 9A Nguyen Thi Nho St., Dist Tan Binh, HCMC VỊ TRÍ Cross road Le Dai hanh - Position Au Co – Nguyen Thi Nho ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 60.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 8,5 m(H) x 9,5m (W) x 01 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 76 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 6m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflexBILLBOARD HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Metal 400W Lighting system ĐƠN GIÁ usd/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày Completion Time
 53. 53. OOH23: Cross road Le Dai hanh -Au Co – Nguyen Thi Nho 9A Nguyen Thi Nho St., Dist Tan Binh, HCMC
 54. 54. OOH24: Cross –road Hang Xanh367 /8 Dien Bien Phu St.,Dist.Binh Thanh, HCMC VỊ TRÍ Cross –road Hang Xanh Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 100.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 8 m(H) x 19m (W) x 01 Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 152 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 12 m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Metal 400W Lighting system ĐƠN GIÁ usd/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày Completion Time
 55. 55. OOH24: Cross –road Hang Xanh 367 /8 Dien Bien Phu St.,Dist.Binh Thanh, HCMCTầm nhìn xa
 56. 56. OOH25: Cross- DAN CHU st – Dist 101A ĐƯỜNG 3/2, Q10, (NGÃ 6 DÂN CHỦ) VỊ TRÍ Cross- DAN CHU st – Dist Position 10 ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC 1A ĐƢỜNG 3/2, Q10 Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 800 m Visibility KÍCH THƢỚC 10m(H) x 7m (W) Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 70m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 8m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Neon Spot–light Metal Lighting system 400W -3.500USD/10bộ/1 năm ĐƠN GIÁ usd/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN Completion Time
 57. 57. OOH25: Cross- DAN CHU st – Dist 101A ĐƯỜNG 3/2, Q10, (NGÃ 6 DÂN CHỦ)
 58. 58. OOH25: Cross- DAN CHU st – Dist 101A ĐƯỜNG 3/2, Q10, (NGÃ 6 DÂN CHỦ)
 59. 59. OOH26: CHÂN CẦU SÀI GÒN VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 500.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 8m x 16m Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground ClearanceVỊ TRÍPANO CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano táp tƣờng Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 60. 60. OOH26: CHÂN CẦU SÀI GÒN VỊ TRÍ PANOHƢỚNG TỪ VÒNG XOAY HÀNG XANH VÀO CẦU SÀI GÒN
 61. 61. OOH26: CHÂN CẦU SÀI GÒN VỊ TRÍ PANOHƢỚNG TỪ VÒNG XOAY HÀNG XANH VÀO CẦU SÀI GÒN
 62. 62. OOH27: CHÂN CẦU RẠCH CHIẾC THỦ ĐỨC-HCMVỊ TRÍPositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰCSite SpecificationsMẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày,Traffic Density 500.000 ngƣời/ngàyTẦM NHÌN XA 800mVisibilityKÍCH THƢỚC 8m x 16m x 2 mặt x 02 TrụDimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụMaterialsHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400WLighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h)ĐƠN GIÁ USD / 01 TrụUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngàyCompletion Time
 63. 63. OOH27: CHÂN CẦU RẠCH CHIẾC THỦ ĐỨC-HCMHƢỚNG TỪ THỦ ĐỨC VÀO CẦU SÀI GÒN
 64. 64. OOH27: CHÂN CẦU RẠCH CHIẾC THỦ ĐỨC-HCMHƢỚNG TỪ TP.HCM ĐI
 65. 65. OOH27: CHÂN CẦU RẠCH CHIẾC THỦ ĐỨC-HCMHƢỚNG TỪ TP.HCM ĐI
 66. 66. OOH28: NGÃ 4 BÌNH THÁI THỦ ĐỨC-HCMVỊ TRÍPositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰCSite SpecificationsMẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày,Traffic Density 500.000 ngƣời/ngàyTẦM NHÌN XA 800mVisibilityKÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt x 02Dimension TrụDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụMaterialsHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400WLighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h)ĐƠN GIÁ USD / 01 TrụUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngàyCompletion Time
 67. 67. OOH28: NGÃ 4 BÌNH THÁI THỦ ĐỨC-HCMHƢỚNG VÀO TP.HCM
 68. 68. OOH28: NGÃ 4 BÌNH THÁI THỦ ĐỨC-HCMHƢỚNG VÀO TP.HCM
 69. 69. OOH28: NGÃ 4 BÌNH THÁI THỦ ĐỨC-HCM
 70. 70. OOH29: NGÃ 4 BÌNH THÁI THỦ ĐỨC-HCMVỊ TRÍPositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰCSite SpecificationsMẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày,Traffic Density 50.000 ngƣời/ngàyTẦM NHÌN XA 800mVisibilityKÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặtDimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụMaterialsHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400WLighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h)ĐƠN GIÁ USD / 01 TrụUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngàyCompletion Time
 71. 71. OOH29: NGÃ 4 BÌNH THÁI THỦ ĐỨC-HCM
 72. 72. OOH29: NGÃ 4 BÌNH THÁI THỦ ĐỨC-HCM
 73. 73. OOH30: NGÃ 4 THỦ ĐỨC THỦ ĐỨC-HCM VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 500.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 9m x 18m x 2 mặt x 02 Trụ Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 TrụVỊ TRÍPANO Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 74. 74. OOH30: NGÃ 4 THỦ ĐỨC THỦ ĐỨC-HCMHƢỚNG ĐI SUỐI TIÊN
 75. 75. OOH30: NGÃ 4 THỦ ĐỨC THỦ ĐỨC-HCMHƢỚNG VÀO TP.HCM
 76. 76. OOH31: 481 XA LỘ HÀ NỘI THỦ ĐỨC-HCMVỊ TRÍPositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰCSite SpecificationsMẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày,Traffic Density 50.000 ngƣời/ngàyTẦM NHÌN XA 800mVisibilityKÍCH THƢỚC 8m x 16m x 2 mặtDimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụMaterialsHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400WLighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h)ĐƠN GIÁ USD / 01 TrụUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngàyCompletion Time
 77. 77. OOH31: 481 XA LỘ HÀ NỘI THỦ ĐỨC-HCM
 78. 78. OOH31: 481 XA LỘ HÀ NỘI THỦ ĐỨC-HCM
 79. 79. OOH32: NGÃ 3 TÂN VẠN – CẦU ĐỒNG NAI THỦ ĐỨC-HCM VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 11m x 18m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 80. 80. OOH32: NGÃ 3 TÂN VẠN – CẦU ĐỒNG NAI THỦ ĐỨC-HCM
 81. 81. OOH32: NGÃ 3 TÂN VẠN – CẦU ĐỒNG NAI THỦ ĐỨC-HCM
 82. 82. OOH33: TRẠM THU PHÍ QL 51 ( NGÃ 3 THÁI LAN) ĐỒNG NAI VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 15.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 83. 83. OOH33: TRẠM THU PHÍ QL 51 ( NGÃ 3 THÁI LAN) ĐỒNG NAI
 84. 84. OOH33: TRẠM THU PHÍ QL 51 ( NGÃ 3 THÁI LAN) ĐỒNG NAI
 85. 85. OOH33: TRẠM THU PHÍ QL 51 ( NGÃ 3 THÁI LAN) ĐỒNG NAI VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 86. 86. OOH33: TRẠM THU PHÍ QL 51 ( NGÃ 3 THÁI LAN) ĐỒNG NAI
 87. 87. OOH33: TRẠM THU PHÍ QL 51 ( NGÃ 3 THÁI LAN) ĐỒNG NAI
 88. 88. OOH34: QL 51 – LONG THÀNH ĐỒNG NAIVỊ TRÍPositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰCSite SpecificationsMẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày,Traffic Density 50.000 ngƣời/ngàyTẦM NHÌN XA 800mVisibilityKÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặtDimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụMaterialsHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400WLighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h)ĐƠN GIÁ USD / 01 TrụUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngàyCompletion Time
 89. 89. OOH34: QL 51 – LONG THÀNH ĐỒNG NAIVỊ TRÍPositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰCSite SpecificationsMẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày,Traffic Density 50.000 ngƣời/ngàyTẦM NHÌN XA 800mVisibilityKÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặtDimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụMaterialsHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400WLighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h)ĐƠN GIÁ USD / 01 TrụUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngàyCompletion Time
 90. 90. OOH35: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAI VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 91. 91. OOH35: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
 92. 92. OOH36: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAI VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 93. 93. OOH36: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAIHƢỚNG ĐI VŨNG TÀU
 94. 94. OOH36: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAIHƢỚNG ĐI VŨNG TÀU NHÌN TỪ KCN
 95. 95. OOH37: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAI VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 96. 96. OOH37: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAIHƢỚNG ĐI VŨNG TÀU
 97. 97. OOH37: QL 51 – CỔNG KCN NHƠN TRẠCH LONG THÀNH, ĐỒNG NAI
 98. 98. OOH38: QL 51 TRẠM THU PHÍ VŨNG TÀU VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 99. 99. OOH38: QL 51 TRẠM THU PHÍ VŨNG TÀUHƢỚNG ĐI VŨNG TÀU
 100. 100. OOH38: QL 51 TRẠM THU PHÍ VŨNG TÀU
 101. 101. OOH38: QL 51 TRẠM THU PHÍ VŨNG TÀU VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 50.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày Completion Time
 102. 102. OOH38: QL 51 TRẠM THU PHÍ VŨNG TÀUHƢỚNG ĐI VŨNG TÀU
 103. 103. OOH38: QL 51 TRẠM THU PHÍ VŨNG TÀU
 104. 104. OOH39:NGÃ 4 BÌNH PHƯỚC HO CHI MINH VỊ TRÍ Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Site Specifications MẬT ĐỘ 10.000 ô tô, xe máy/ngày, Traffic Density 500.000 ngƣời/ngày TẦM NHÌN XA 800m Visibility KÍCH THƢỚC 10m x 20m x 2 mặt x 02 Dimension Trụ DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤTBÌNH DƢƠNG Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano trụ Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Đèn SpotLight Metal 400W Lighting system 4 giờ / đêm ( từ 18h – 22h) ĐƠN GIÁ USD / 01 Trụ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 10 ngày TP.HCM Completion Time
 105. 105. OOH39:NGÃ 4 BÌNH PHƯỚC HO CHI MINHHƢỚNG TỪ TP.HCM ĐI BÌNH DƢƠNG
 106. 106. OOH39:NGÃ 4 BÌNH PHƯỚC HO CHI MINHHƢỚNG VÀO TP.HCM
 107. 107. OOH39:NGÃ 4 BÌNH PHƯỚC HO CHI MINHHƢỚNG VÀO TP.HCM TẦM NHÌN GẦN
 108. 108. OOH40: Road Thi Nghe 2 NGUYEN HUU CANH – Dist.,Binh thanh – TP.HCM VỊ TRÍ Road Thi Nghe 2 Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Nguyen Huu Canh Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 600 m Visibility KÍCH THƢỚC 7m(H) x 10m (W) Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 70 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10mBÌNH DƢƠNG Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Neon Spot–light Metal Illumination 400W -3.500USD/10bộ/1 năm ĐƠN GIÁ usd/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày TP.HCM Completion Time
 109. 109. OOH41: Road Thi Nghe 2 NGUYEN HUU CANH – Dist.,Binh thanh – TP.HCM VỊ TRÍ Road Thi Nghe 2 Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Nguyen Huu Canh Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 600 m Visibility KÍCH THƢỚC 6m(H) x 12(W) x 02 mặt Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10mBÌNH DƢƠNG Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Neon Spot–light Metal Illumination 400W -3.500USD/10bộ/1 năm BILLBOARD ĐƠN GIÁ usd/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày TP.HCM Completion Time
 110. 110. OOH41: Road Thi Nghe 2 28E NGUYEN HUU CANH – Dist.,Binh thanh – TP.HCM VỊ TRÍ Road Thi Nghe 2 Position ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Nguyen Huu Canh Site Specifications MẬT ĐỘ 80.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 600 m Visibility KÍCH THƢỚC 11m(H) x 10(W) Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG 110 m2 Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 8mBÌNH DƢƠNG Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pano áp tƣờng căng bạt Materials hiflex HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Neon Spot–light Metal BILLBOARD Illumination 400W -10bộ/1 năm ĐƠN GIÁ usd/nam Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngày TP.HCM Completion Time
 111. 111. OOH42: 183 Hoang Dieu – Nguyen Van Linh Crossroad DA NANG City VỊ TRÍ Hoang Dieu – Nguyen Van Position Linh Crossroad ĐỊA ĐIỂM KHU VỰC 183 Hoang Dieu Site Specifications MẬT ĐỘ 60.000people/traffic Traffic Density /vehilce TẦM NHÌN XA 600 m Visibility KÍCH THƢỚC 5m(H) x 11,5m( W) Dimension DiỆN TÍCH MẶT BẰNG Advertising Surface ĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 10 m Ground Clearance CHẤT LiỆU THỰC HiỆN Bulding panel – Trivision Materials HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 10 set / Metan hilidle Lighting system 4 hour / night ( From 18h – 22h) ĐƠN GIÁ Unit Price THỜI GIAN THỰC HiỆN 15 days Completion Time
 112. 112. OOH42: 183 Hoang Dieu – Nguyen Van Linh Crossroad DA NANG City
 113. 113. OOH42: 183 Hoang Dieu – Nguyen Van Linh Crossroad DA NANG City
 114. 114. OOH43: Nguyen Kim Supermarket DA NANG CityVỊ TRÍ Cross road Dien Bien PhuPosition - Hai PhongĐỊA ĐIỂM KHU VỰC From Dien Bien Phu St;Site SpecificationsMẬT ĐỘ 40.000people/trafficTraffic Density /vehilceTẦM NHÌN XA 200 mVisibilityKÍCH THƢỚC 10m(H) x 11,8m( W)DimensionDiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 4mGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Bulding panel – Hiflex inMaterials PrintingHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG 10 set / Metan hilidleLighting system 4 hour / night ( Form 18h – 22h )ĐƠN GIÁ Free chargeUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngàyCompletion Time
 115. 115. OOH43: Nguyen Kim Supermarket DA NANG City
 116. 116. OOH43: Nguyen Kim Supermarket DA NANG City
 117. 117. OOH44: HUNG VUONG DA NANG CityVỊ TRÍPositionĐỊA ĐIỂM KHU VỰC Opposite Big CSite Specifications supermarketMẬT ĐỘ 60.000people/trafficTraffic Density /vehilceTẦM NHÌN XA 600 mVisibilityKÍCH THƢỚC 5m(H) x 10m (W) x 2facesDimension = 100 m2DiỆN TÍCH MẶT BẰNGAdvertising SurfaceĐỘ CAO SO VỚI MẶT ĐẤT 6mGround ClearanceCHẤT LiỆU THỰC HiỆN Pillar billboard with ledMaterials trivisionHỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Neon Spot–light MetalLighting system 400WĐƠN GIÁUnit PriceTHỜI GIAN THỰC HiỆN 15 ngàyCompletion Time
 118. 118. OOH44: HUNG VUONG DA NANG City
 119. 119. Our Clients
 120. 120. Our Clients
 121. 121. CONTACT ISC Corp.Add: 20/13 Tan Quy, Tan Phu District HCMC, VietnamTel: +84.8.22002243Cell: 0954687968Email: tung.nguyen@isc.com.vnWeb: http://www.isc.com.vn

×