Successfully reported this slideshow.

Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!

1

Share

1 of 26
1 of 26

Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!

1

Share

Download to read offline

Innovation, anpassning och ständig utveckling är ett måste i dagens verksamheter. Hur ska det lyckas om de flesta medarbetare man frågar inte är engagerade i sitt arbete? Forskning visar nämligen att endast 16% av Sveriges samlade arbetskraft är genuint engagerade i sitt arbete. Hur skapar man den motivation som krävs för att leva upp till alla högt ställda förväntningar? Hur organiserar man arbetet?

Det är dags att kasta av sig förlegade idéer om vad som gör människor motiverade i arbetet och inse vad som verkligen gäller. Idén med ”Motivation 3.0” är att belysa vad som verkligen får människor motiverade på sin arbetsplats och hur vi ska organisera oss så att du kan börja sprida det direkt. Inget att vänta på – gör!

Innovation, anpassning och ständig utveckling är ett måste i dagens verksamheter. Hur ska det lyckas om de flesta medarbetare man frågar inte är engagerade i sitt arbete? Forskning visar nämligen att endast 16% av Sveriges samlade arbetskraft är genuint engagerade i sitt arbete. Hur skapar man den motivation som krävs för att leva upp till alla högt ställda förväntningar? Hur organiserar man arbetet?

Det är dags att kasta av sig förlegade idéer om vad som gör människor motiverade i arbetet och inse vad som verkligen gäller. Idén med ”Motivation 3.0” är att belysa vad som verkligen får människor motiverade på sin arbetsplats och hur vi ska organisera oss så att du kan börja sprida det direkt. Inget att vänta på – gör!

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Frontit seminarium: Morötter och piskor är för åsnor. Motivation 3.0 är här!

 1. 1. MORÖTTER OCH PISKOR ÄR FÖR ÅSNOR! Motivation 3.0 är här! Inspirerat av Daniel H Pink’s bok: “Drive” och Frederic Laloux’s bok: “Reinventing Organizations”
 2. 2. TVÅ TYPER AV MOTIVATION FÖR EN INDIVID  Yttre faktorer - exempel: –Att få högre lön –Att få ett pris för första plats –Att få en position  Inre faktorer – exempel: –Att stärka sin självkänsla –Att uppnå en känsla av kontroll –Att känna ett högre syfte Källa: (Daniel H Pink, ”Drive”)
 3. 3. ANSTÄLLDAS MOTIVATION I hela världen känner sig 13% av alla anställda motiverade i sitt arbete! Källa: (Gallup, ”State of the Global Workplace Report” 2013) Land Engagerade Inte engagerade Aktivt oengagerade Sverige 16% 72% 12% Frankrike 9% 80% 11% Tyskland 15% 61% 24% Storbrittanien 17% 57% 26% Är detta hållbart?
 4. 4. MÄNNISKANS MOTIVATIONSSYSTEM  Motivation 1.0 Överlevnad  Motivation 2.0 Prestation  Motivation 3.0 Hållbarhet Källa: (Daniel H Pink, Simon Sinek)
 5. 5. MOTIVATION 1.0 Biologiska överlevnadsfaktorer Källa: (Daniel H Pink, Simon Sinek)
 6. 6. MOTIVATION 1.0  MOTIVATION 2.0 Belöning och bestraffning Källa: (Daniel H Pink)
 7. 7. MOTIVATION 2.0 OCH INDUSTRIALISMEN 1800-T Massproduktion drivs därför mot ökad produktivitet Industrialismen ska säkra välstånd för människan och ge arbete åt alla. Detta sker genom massproduktion och konkurrens. Ju mer vi kan producera och köpa desto bättre blir det. En idé om ständig tillväxt tar form.
 8. 8. BELÖNINGSTÄNK FRÅN 1800-TALET!  Ledningsbonusar – Morötter!  Incitamentsprogram – Morötter!  Ackord – Morötter!  Vite – Piska! 1. Percy Barneviks pension 2002 2. Skandia-skandalen 2003 3. Wanja Lundby-Wedins miljardbonusar 2009 4. 2016 Kommunal – Maktens berusning? Hållbart? Källa: Expressen WWW
 9. 9. TVÅ TYPER AV ARBETSUPPGIFTER  Enkla arbetsuppgifter - enklare att lösa, mekaniskt – Du vet vad du ska göra och hur du kommer dit – Du behöver utveckla kunskaper och färdigheter – Morötter och piskor fungerar alldeles utmärkt som motivation  Svåra arbetsuppgifter - svårare att lösa, flera sinnen – Du vet vad, men inte hur man får till ett godtagbart resultat – Du behöver utveckla kunskap, skicklighet och kreativitet – Morötter och piskor är meningslöst (kontraproduktivt enligt vissa studier) Källa: (Daniel H Pink, ”Drive”) Är ”morötter och piskor” ett hållbart sätt att driva världsutvecklingen framåt på?
 10. 10. HUR KUNDE VI HAMNA SÅ FEL?  Det finns ett gap mellan vad forskning vet och hur verksamheter belönar vårt arbete!  Det finns internaliserade värdesystem som vi har svårt att ta oss ur  Jag tar här upp två, det finns åtskilligt fler som vi inte behandlar idag! 1. Vår skolgång, ett system som gett oss normer om rätt och fel, bra och dåligt 2. Ledarskapsidéer om hur människor skall ledas i arbete www.frontit.se
 11. 11. SKOLAN SOM FABRIK SOM SKAPAR SKARPA HJÄRNOR SOM SKAPAR NYA PRODUKTER ”Blir du lönsam lille vän?” Peter Tillberg 1971-1972 Källa: (Sir Ken Robinson och mattenojohank.blogspot.se)  Först matematik, sedan språk, sedan resten. Sist dans och drama  Gör rätt inte fel!  Resultat, utförande, leverans!  Var rationell!  Bli akademiker!  Bli professor!  Återskapa "The Box" genom egna eller andras barn  Skolan är en hjärnfabrik
 12. 12. ”..FÖRBEREDA UNGDOMAR FÖR ATT LEVA OCH VERKA I SAMHÄLLET..”
 13. 13. DEN VETENSKAPLIGA MANAGEMENT-SKOLAN 1900 Källa: (Frederick Winslow Taylor, John Kenneth Galbraith, Karl Emil Maximilian "Max" Weber) Ledningen skall leda arbetet.
 14. 14. ETT PERSPEKTIVBYTE ÄR PÅ VÄG! Hållbar tillväxt Hållbar produktion Innovation hela tiden Främja kreativa arbetsmiljöer Förändring i arbetssätt/resursanvändning! En övergång till nya organisationsformer Även skolan förändras mot livslångt lärande
 15. 15. DEN FINSKA SKOLAN – SKILLNADER MOT SVERIGE? • Högst upp i världsrankingen • Statlig • Högre tryck på lärarutbildningen än på jurist och läkarlinjerna • 4 timmar per dag • Förutom kunskapsskapande är lek ett prioriterat område • Inga läxor • Kunskap reduceras inte till förmågan att kunna svara på ett begränsat och förutsägbart antal frågor Källa: Skola och Samhälle SOS 2012 PISA 2015 Under våren 2015 har den internationella undersökningen PISA genomförts i ett 70-tal länder. Sverige deltog för sjätte gången. Resultaten kommer att presenteras i december 2016.
 16. 16. LALOUX – REINVENTING ORGANIZATIONS © Frederic Laloux (content based on his book „Reinventing organizations“ (2014)
 17. 17. HÅLLBARHET Hållbar utveckling innebär att:  säkerställa mänskligt välbefinnande  skapa en fungerande kulturell utveckling  skapa en fungerande samhällelig utveckling  skapa en fungerande ekonomisk utveckling Detta i balans med jordens ekologiska system Så hur startar man?
 18. 18. MOTIVATION 2.0  MOTIVATION 3.0 1. Självständighet 2. Sakkunskap 3. Syfte Källa: (Pink; ”Drive”) Den överraskande sanningen om vad som motiverar oss:
 19. 19. SJÄLVSTÄNDIGHET 1. Disponera tiden som man vill 2. Hur man gör 3. Vad man gör 4. Med vem man gör det Källa: (Pink; ”Drive”)
 20. 20. SAKKUNSKAP OCH RESULTAT 1. Pröva göra fel! Resultat vs Djupare kunskaper 2. Engagemang! Få jobba med det man är bra på 3. FLOW – att få utmana sina gränser Källa: (Pink; ”Drive”, www.grabbkultur.se)
 21. 21. SYFTE 1. Meningsfullhet – mening med det man gör 2. Syftesmaximering – så mycket som det går 3. Livets mening – vad är viktigast för mig? 4. Kunskapshunger – att vilja veta mer Källa: (Pink; ”Drive”)
 22. 22. INSPIRATIONS SPEEDSHOP Vad är motivation för dig? Er?  Gruppera er 4-5 personer i varje grupp 1. Dela med sig av sina motivatorer (1-2 minuter/person) 2. Skapa idéer (10-15 min) 1. Vad kan jag göra idag för att stärka någon/alla M3 aspekterna omkring mig på arbetsplatsen? Sammanlagt 3 st Konkreta svar på frågan! 3. Vi delar med oss i storgrupp (10-15 min) 4. Summering
 23. 23. MOTIVATION 3.0 – SPEEDSHOP INDIVIDUELLT  Självständighet i arbetssituationen Hur självständigt arbetar jag? (Även i grupparbete krävs självständighet) 1=mindre självständig 6=helt självständig  Sakkunskap i arbetssituationen Använder jag mig av det jag är bra på under arbetstid? 1=väldigt lite 6=väldigt mycket  Syfte i arbetssituationen Hur nära mina syften känner jag mig? 1=inte nära 6=mycket nära  Vad kan jag göra för att ta ett steg upp i skalan?
 24. 24. SUMMERING • Vi har titta på mekanismer som styr individers motivation – Vad motiverar dig? • Vi har tittat på normer som styr oss sedan länge – vilka normer styr dig? • Gör man ingenting händer ingenting! GÖR! www.frontit.se
 25. 25. TACK!
 26. 26. REFERENSER  Pink, Daniel H. (2013) Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us  Laloux, Frederic. (2013) Reinventing Organizations  Kotter, John P. (1996). Leading Change.  Polanyi, Michael. (1966) The Tacit Dimension  Zweig, Stefan. (1942) The World of Yesterday  Linde, Göran. (2012) This you should know!  Sinek, Simon: TED-talks (2010, 2012)  Robinson Ken: TED-talks (2006, 2010, 2013)  Schlingmann Per, Nordström Kjell A. (2014) Urban Express  Uneståhl Lars-Eric: (He was my Prof. Personal talks)  Works of Frederick Winslow Taylor, John Kenneth Galbraith, Karl Emil Maximilian "Max" Weber, Martin Seligman, Mihaly Chickzentmihaly  Gagne, M. & Deci, EE. (2005). Self-determination theory and work motivation  Skinner, B. F. (1948). Walden Two. New York: The Macmillan Company.  Edward Deci & Richard Ryan, (Eds.). (2002) Handbook for Self-Determination Research. Rochester  Gagne,M.(2014). The Oxford Handbook of Work Engagement, Motivation, Self Determination Theory.

Editor's Notes

 • Av 100 svenska arbetstagare som är intervjuade av Gallup är 16 engagerade i sitt arbete. Resten är antingen oengagerade eller aktivt oengagerade.
 • What the world needs is well motivated, autonomous, responsible project people. Help people get there! Help them and yourself by looking into and start using Motivation 3.0 consciously and consequently every single working day.
 • ×