Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium: Vad är Effektstyrning och hur satte det Kulan i rullning?

7,897 views

Published on

 • Be the first to comment

Frukostseminarium: Vad är Effektstyrning och hur satte det Kulan i rullning?

 1. 1. Vad är effektstyrningoch hur satte det Kulan i rullning? Mikael Sköld 2010-11-24
 2. 2. Då: två världar utan kontaktskolan kulturlivet
 3. 3. Nu: Sveriges bästa webbplats för kultur och skola
 4. 4. ”Det viktigaste var att vi gjorde en effektkartläggning”
 5. 5. EffektmåletVarför… (syfte & mätpunkter)…ska vi göra det här?Vilka……skapar den Målgrupp 1 Målgrupp 2 Målgrupp 3önskade effekten?Vad……har målgrupperna Användningsmål 1 Användningsmål 2för behov/drivkrafter?Hur… Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3…ska produktenutformas för att Åtgärd 2.1 Åtgärd 2.2 Åtgärd 3.1 Åtgärd 3.2uppfyllaanvändningsmålen? Åtgärd 3.2.1 Åtgärd 3.2.2
 6. 6. Effektmål• Kulans kommunikationsplattform ska bidra till ökad samverkan mellan skola och kulturliv Kommunikationsplattform = webbplats + organisation + fysiska möten mm
 7. 7. Mätpunkter• Ökad samverkan: – Fler/enklare kontakt mellan kultur o skola (enkät) – Fler skapande skola-projekt förmedlade via kulan• Ökad aktivitet: – Kulturaktiviteter i skolan ökar med X% (ILS)• Bättre kunskap och förståelse: – Upplevelse att förstå, och bli förstådd av, de andra (enkät)
 8. 8. Målgrupper & användningsmålMålgrupper som bidrar mest till effekten• Temafokuserade läraren (1)• Kulturombudet/Kulturintresserade läraren (1)• Kulturproducenten (1)Övriga• Förskoleläraren (2)• Skolbibliotikarien (2)• Konstnärliga ledaren (3)• Skolledaren/rektorn (3)• Kulanredaktionen
 9. 9. Kulturombud/kulturintresserade lärare Hur får vi in temat i kulturen?1 Beskrivning: Är ofta en pedagog vars huvuduppdrag är undervisning/ arbete i barngrupp. Upplever att de får mycket e-post. Skulle vilja få mer riktad info. Har till uppgift att ta emot och vidarebefordra erbjudanden till rätt personer. Har inte tillgång till egen telefon på jobbet och inga fasta telefontider. Användningsmål • Vill hålla sig à jour med kulturområdet • Ska inspirera andra på skolan att ta in kultur. • Ska vara skolans filter/kontaktperson. • Vill inte bli störd i onödan. 14
 10. 10. Temafokuserade lärare Hur passar kulturen in i mitt tema? Beskrivning:1 Är en lärare vars första uppgift är elevernas måluppfyllelse. Letar efter kultur som förstärker undervisningen. Tar gärna emot tips av kontakter eller letar själv på nätet. Är ofta den som genomför bokningen. Köper gärna in samma kultur igen efter goda erfarenheter. Har ont om tid och vill hitta snabbt och lätt. Användningsmål • Vill ha kultur som passar in i undervisningen/ temat. • Vill veta vad man får. • Ska integrera kulturupplevelser i undervisningen. • Ska slippa oönskade kontaktförsök 15
 11. 11. Producenter Hur når jag ut med mina program? Beskrivning:1 Kulturproducenten är ofta en allt-i-allo som gör allt som inte har med den konstnärliga idén att göra. Har till uppgift att sköta planering och genomförande av produktion. Säljer och marknadsför. I större ensembler har de ett team i ryggen. Samarbetar med andra aktörer. Användningsmål • Vill visa upp sin produkt. • Behöver hitta sin publik. • Vill minska sin administration. 16
 12. 12. Hur använde vi kartan?
 13. 13. Nya verktyg för Logiska argumentKulturombud– vill ha in temat i kulturen
 14. 14. Nya verktyg för Skilja på releaserTemafokuserad lärare– vill ha in kulturen i temat
 15. 15. Målbild för parallellt lobbyarbeteKulturombud– vill ha in temat i kulturen
 16. 16. Projektet• Effektkartläggning våren 2009• Konceptuell design försommar 2009• Detaljerad design och implementation vinter 2009• Användningstest januari 2010• Release 1: Grundwebb februari 2010• Release 2: Kommunicerande webb september 2010• Parallellt arbete: sätta ny organisation
 17. 17. Resultat: kommunikationsplattformen• 240 kulturombud (på 190 skolor)• 50 lärare• 70 skolor klara• 275 program i utbudet• 103 kulturproducenter• 24 kulturpedagoger• 18 rådgivare
 18. 18. Resultat: webbplatsen• Sveriges bästa webbplats för kultur och skola – Störst utbud – Flest kvalitativa artiklar (redan?!)• Statliga kulturaktörer vill in på Kulan• Kulturrådet är imponerade
 19. 19. Resultat: webbplatsen”Vilken fin webbplats ni byggt!” - Kommunikationsansvarig på Kulturrådet
 20. 20. Resultat: effekter ”Hade jag gjort som vi brukar hade det tagit månader – nu tog det 3 dagar med Kulan.” – Producent på Liljevalchs Konsthall
 21. 21. Resultat: effekter• Kulan inspirerar andra – Kontaktannonser live på nationalmuseum• Vidgade nätverk – Arbetsförmedlingen kultur – Statliga kulturinstitutioner vill in på kulan – Webbbesök från hela Sverige och Norden
 22. 22. Resultat: effekter• Ökad förståelse för varandras perspektiv • Rätt tänkt: biljettbeställning bortvalt! • Vi befinner oss i skolan – de är målstyrda!
 23. 23. Resultat: effektstyrning
 24. 24. Resultat: effektstyrning”Jag var väldigt glad över metoden […] den tillgodoser verkligen kundens behov””Vi behövde inte köpa grisen i säcken och det kändes väldigt tryggt!” – Mariella Du Rietz, Barnkulturkonsulent och konsulent Kulan – mötesplats kultur och skola
 25. 25. Använd Effektstyrning• Dokumentera din idé tidigt• Håll ihop resonemangskedjan från effekt till projekt – Tydliga prioriteringar – Motivera designlösningar• Styr mot effekt
 26. 26. Vill du veta mer?• www.kulan.stockholm.se• www.inuse.se• www.inuseful.se/viktigast-var-att-vi-gjorde- en-effektkartlaggning• Kurs i effektkartläggning• Bok: Effektstyrning av IT Effect Managing IT
 27. 27. Tack! mikael.skold@inuse.se designafterthought.net

×