ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ

Doiranli
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
Πάντες νθρωποιἄ το ε δέναιῦ ἰ ρέγονται φύσει.ὀ
(Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά Α 980 a 21)
«…μάλα γ ρ φιλοσόφου το το τ πάθος,ὰ ῦ ὸ τὸ
θαυμάζειν: ο γ ρ λλη ρχ φιλοσοφίαςὐ ὰ ἄ ἀ ὴ ἢ
α τη…»ὕ
(Πλάτωνας, Θεαίτητος 155d)
"... δι γ ρὰ ὰ τ θαυμάζεινὸ ο νθρωποι κα ν ν κα τἱ ἄ ὶ ῦ ὶ ὸ
πρ τον ρξαντο φιλοσοφε ν…»ῶ ἤ ῖ
(Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά 1, 3,2)
Rene Magritte, “ Η ανθρώπινη κατάσταση”,
1935
Rene Magritte, “ Η ανθρώπινη κατάσταση”,
1933
Μπορείτε να δώσετε πιθανές ερμηνείες για τον τίτλο των έργων του Magritte;
"Από θαυμασμό και απορία οι άνθρωποι και τώρα
και παλιά άρχισαν να φιλοσοφούν πρωταρχικά θαύμαζαν
τα παράδοξα φαινόμενα που παρουσιάζονταν μπροστά
τους, έπειτα σιγά σιγά και προοδευτικά απορούσαν και για
τα πιο μεγάλα, παραδείγματος χάριν για τις μεταβολές της
σελήνης, για τα φαινόμενα του ήλιου και των άστρων και
για τη γένεση των πάντων. Όποιος όμως θαυμάζει και
απορεί, έχει την ιδέα πως βρίσκεται σε άγνοια (γι' αυτό και
όποιος αγαπά τον μύθο είναι από μια άποψη και
φιλόσοφος, γιατί ο μύθος περιλαμβάνει θαυμαστά
συμβάντα). Ώστε, μιας και φιλοσόφησαν προσπαθώντας να
ξεφύγουν από την άγνοια, είναι φανερό πως φιλοσόφησαν
για να μπορούν να κατανοήσουν θεωρητικά τη μορφή των
πραγμάτων και όχι για κάποια πρακτική χρήση".
(Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, Α 2, 982b121)
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
Όταν προσπαθούμε
να απαντήσουμε
τα φιλοσοφικά
ερωτήματα,
συνειδητοποιούμε
την ιδιαιτερότητά
τους.
Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, Το αίνιγμα του χρησμού, 1910
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
Η γενικότητα και ο
παράδοξος
χαρακτήρας των
φιλοσοφικών
ερωτημάτων μας
κάνουν να νιώθουμε
ότι θα υποστούμε ένα
είδος “νοητικής
κράμπας”, εάν
ασχοληθούμε μαζί
τους.
Ροντέν, Ο σκεπτόμενος
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
Ο φιλόσοφος απορεί
α στερητικό + πόρος = πέρασμα
άρα, ο φιλόσοφος βρίσκεται σε πνευματικό αδιέξοδο
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
Κάθε φορά που ο φιλόσοφος βρίσκεται σε
αδιέξοδο, αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει, ώστε να
πετύχει μεγαλύτερη θεώρηση του χώρου στον οποίο
εντάσσεται το ερευνώμενο θέμα κι έτσι να βρει ένα
πέρασμα που θα τον βγάλει από την α-πορία του.
Τα φιλοσοφικά ερωτήματα ασκούν πάνω μας μια
γοητεία, προξενούν δέος και αμηχανία ή μπορεί και
εκνευρισμό, όταν οδηγούμαστε σε αδιέξοδο.
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
Για να δώσουμε
κάποια
ικανοποιητική
απάντηση σε
πολλά από αυτά τα
ερωτήματα,
φαίνεται πως είναι
αναγκαίο να
κοιτάξουμε νοερά
τους εαυτούς μας
και τον κόσμο «απ'
έξω».
Ρενέ Μαγκρίτ, Ξεπατίκωμα 1966
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
•η ενασχόληση με αυτά τα ερωτήματα μας βοηθά να
διερευνήσουμε τα όρια της ανθρώπινης σκέψης,
δηλαδή να καταλάβουμε μέχρι πού μπορούν να
φτάσουν τα λογικά και τα εννοιολογικά μας εργαλεία
•τα ερωτήματα αυτού του είδους τα ονομάζουμε:
οριακά, θεμελιώδη ή έσχατα
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
«Φιλοσοφία θα πει: να βρίσκεσαι καθ' οδόν. Τα ερωτήματά της
είναι ουσιαστικότερα από τις απαντήσεις της, και κάθε απάντηση
μετατρέπεται σε νέο ερώτημα».
Καρλ Γιάσπερς, Εισαγωγή στη φιλοσοφία
Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων
Η αναζήτηση των απαντήσεων σε
φιλοσοφικά ερωτήματα θα διευρύνει τον
πνευματικό μας ορίζοντα, θα ανοίξει νέες
προοπτικές στη γνώση και στην πράξη και
θα οξύνει την κριτική μας ικανότητα,
ακόμη και αν δεν καταλήξει σε σταθερό
αποτέλεσμα.
Ο όρος «φιλοσοφία»
•Η φιλοσοφία είναι σκέψη πάνω στην
ίδια τη σκέψη και τις δυνατότητές της
• Με τον όρο «φιλοσοφία» εννοούμε:
α. τη νοητική δραστηριότητα
β. τα προϊόντα της νοητικής
δραστηριότητας, δηλαδή τις θεωρίες
στις οποίες καταλήγουν οι φιλόσοφοι
Ο όρος «φιλοσοφία»
«δυναμικός» και «ανοικτός» ο χαρακτήρας του «φιλοσοφείν»
Όπως έχει παρατηρήσει ο Καντ, είναι σωστότερο να λέμε ότι
πρέπει να μαθαίνουμε το “πώς να φιλοσοφούμε” και όχι να
μαθαίνουμε ένα έτοιμο “σώμα” φιλοσοφικών αντιλήψεων και
θεωριών.
Κατάχρηση του όρου «φιλοσοφία»
 κατάχρηση της λέξης “φιλοσοφία” στην καθημερινή γλώσσα 
σύγχυση στον κοινό νου για το αντικείμενό της φιλοσοφίας 
αίσθηση “δικαιώματος ελεύθερης χρήσης” του όρου
"Σήμερα υπάρχει τρομακτικά πολλή φιλοσοφία σε μικρές φέτες,
έτσι ώστε πια μόνο στα μαγαζιά μπορεί να αγοράσει κανείς κάτι
χωρίς κοσμοαντίληψη, ενώ από την άλλη μεριά επικρατεί
δεδηλωμένη καχυποψία απέναντι στα μεγάλα κομμάτια
φιλοσοφίας […] σήμερα μόνο οι εγκληματίες τολμούν να βλάψουν
άλλους ανθρώπους χωρίς να επικαλεστούν τη φιλοσοφία".
Ρόμπερτ Μούζιλ, Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες,
( μτφρ. Τ. Σιέτη, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1992, τόμ. Ι, σ. 297)
Κατάχρηση του όρου «φιλοσοφία»
Τι κάνει, όμως, κάποιος όταν φιλοσοφεί;
Προσπαθεί:
1. Να αποσαφηνίσει γενικές και αφηρημένες έννοιες.
2. Να αιτιολογήσει βασικές πεποιθήσεις.
3. Να διαμορφώσει μια συνολική και συνεκτική
θεώρηση του κόσμου και της θέσης του ανθρώπου σ’
αυτόν μέσα.
4. Να αναδείξει αρχές και αξίες που θα ρυθμίσουν και
θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή μας.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Διασάφηση γενικών εννοιών
•κατά τη φιλοσοφική διερεύνηση είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε
διάφορες γενικές και αφηρημένες έννοιες
•είναι πιθανόν να έχουν άλλη σημασία στο πλαίσιο της επιστημονικής
έρευνας και άλλη στο πλαίσιο της καθημερινής συζήτησης
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Διασάφηση γενικών εννοιών
•για τη συστηματική μελέτη τους, απομονώνουμε τα κοινά και
σταθερά στοιχεία των σημασιών τους
•χωρίς σαφή σύλληψη των εννοιών που εκφράζουν αυτές οι λέξεις, δε
γίνεται να προχωρήσουμε στη διερεύνηση των φιλοσοφικών
προβλημάτων
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Διασάφηση γενικών εννοιών
"ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Θα θυμάσαι λοιπόν ότι εγώ δε σου ζήτησα αυτό,
δηλαδή να μου αναφέρεις ένα ή δύο από τα πολλά όσια,
αλλά σου ζήτησα το συγκεκριμένο τυπικό γνώρισμα δυνάμει
του οποίου όλα τα όσια είναι όσια. [...] Μάθε μου λοιπόν
ποιο τέλος πάντων είναι αυτό το τυπικό γνώρισμα, ώστε
κοιτάζοντάς το και έχοντάς το ως υπόδειγμα να μπορώ καθετί
το οποίο κάνεις είτε εσύ είτε οποιοσδήποτε άλλος και το
οποίο είναι όμοιο με αυτό να το χαρακτηρίζω όσιο και καθετί
που δεν είναι σαν αυτό να μην το χαρακτηρίζω όσιο".
Πλάτων, Eυθύφρων, 6d-e, μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων
Οι φιλόσοφοι ζητούν την αιτιολόγηση ακόμα και των πιο
βασικών πεποιθήσεων
αυτών που αποκτήσαμε από την εμπειρία μας ή από την
οικογένειά μας, το σχολείο μας, τους δασκάλους και τους
φίλους μας, αλλά και αυτές που δεχόμαστε ως
προϋποθέσεις, όταν ξεκινούμε τη μελέτη της επιστήμης,
γ ι α τ ί
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων
•οι αισθήσεις μας, αλλά και η λογική μας, συχνά
σφάλλουν
•όσα δεχόμαστε ως προφανή στην καθημερινή μας
ζωή δεν αποκλείεται να αλλάξουν
•πολλές φορές αλλάζουν και οι αρχές που
κατευθύνουν τις επιστημονικές έρευνες
Η περίφημη πίπα…
Με έχουν
κατηγορήσει πολύ
γι αυτή! Και όμως …
μπορείτε να τη
γεμίσετε με καπνό;
Όχι, γιατί είναι
απλώς μια εικόνα,
και τίποτα
περισσότερο. Εάν
είχα γράψει “Αυτή
είναι μια πίπα”, θα
έλεγα ψέματα!”
Ρενέ ΜαγκρίτΡενέ Μαγκρίτ, Οι εικόνες απατούν, 1928/29
2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων
Ρενέ Μαγκρίτ, Αυτό δεν είναι ένα μήλο, 1964.
2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
3. Διαμόρφωση μιας συνολικής θεώρησης του
κόσμου και της θέσης του ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν
•η κοινή εμπειρία μας, η θρησκεία, οι επιστήμες, η τέχνη μάς
φανερώνουν διαφορετικές όψεις του κόσμου, οι οποίες μπορεί και να
συγκρούονται μεταξύ τους
•η φιλοσοφία είναι η πνευματική δραστηριότητα που καλείται να
διαμεσολαβήσει ανάμεσα σε αυτές τις αντικρουόμενες συχνά
“εικόνες”
•οι φιλόσοφοι επιδιώκουν να συνδυάσουν τις διάφορες γενικές
θεωρίες και αντιλήψεις και να διαμορφώσουν μια συνολική και λογικά
συνεκτική - χωρίς αντιφάσεις - θεώρηση του κόσμου μέσα σ' αυτόν
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4. Καθοδήγηση της πράξης και οργάνωση του τρόπου ζωής μας
Η φιλοσοφία είναι και τέχνη του βίου, έχει δηλαδή και
πρακτικούς στόχους.
Έτσι,
η διασάφηση γενικών εννοιών
η αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων
η διαμόρφωση μιας συνολικής θεώρησης του κόσμου
έχουν ως σκοπό να μας υποδείξουν αρχές και αξίες που θα
ρυθμίσουν και θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή μας
ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
4. Καθοδήγηση της πράξης και οργάνωση του τρόπου ζωής μας
“Επειδή λοιπόν η παρούσα φιλοσοφική μας ενασχόληση δεν έχει
ως στόχο της, όπως οι άλλες, τη θεωρητική γνώση (η έρευνά μας
δε γίνεται για να μάθουμε τι είναι η αρετή, αλλά για να γίνουμε
ενάρετοι - αλλιώς δε θα είχε κανένα νόημα), είναι ανάγκη να
εξετάσουμε το θέμα των πράξεων, δηλαδή το πώς πρέπει να τις
πράττουμε”.
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1103b26-28, (μτφρ. Δ. Λυπουρλή με
τροποποιήσεις)
ΚΛΑΔΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. γνωσιολογία η γνώση: δυνατότητες, πηγές,
είδη, μέθοδοι απόκτησής της
2. μεταφυσική ή οντολογία η βαθύτερη υφή της
πραγματικότητας, μια γενική
θεώρηση του τι υπάρχει
3. πρακτική φιλοσοφία ή αξιολογία
την ηθική
την πολιτική φιλοσοφία
την αισθητική
αρχές - αξίες που ρυθμίζουν
τις πράξεις μας και μας
καθοδηγούν στην οργάνωση
της ζωής μας
4. λογική (δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη χωριστό
κλάδο – είναι το όργανο της ορθής νόησης,
απαραίτητο όχι μόνο για κάθε μορφή
φιλοσοφικής δραστηριότητας, αλλά και για όλες
τις επιστήμες)
το πώς πρέπει να
σκεφτόμαστε, για να
σκεφτόμαστε σωστά
«Οι βασικές μας γνώσεις για τον εξωτερικό κόσμο
προέρχονται από τις πέντε αισθήσεις μας: όραση, ακοή, αφή,
όσφρηση και γεύση.[...] Όμως ποια ακριβώς σχέση υπάρχει
ανάμεσα σ' αυτό που νομίζω ότι βλέπω και σ' αυτό που
όντως έχω μπροστά μου; μπορώ να είμαι ποτέ σίγουρος για
το τί υπάρχει στον κόσμο γύρω μου; Μήπως ονειρεύομαι;
Συνεχίζουν τα αντικείμενα να υπάρχουν όταν δεν τα
παρατηρεί κανείς; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που αφορούν
τον τρόπο με τον οποίο αποκτάμε γνώση του περιβάλλοντος
κόσμου».
Φιλοσοφία, Τα Βασικά Ζητήματα, N. Warburton
Κανονικά δεν έχουμε καμιάν αμφιβολία για την ύπαρξη του
πατώματος κάτω από τα πόδια μας ή του δέντρου έξω από το
παράθυρο ή των ίδιων μας των δοντιών. Στην πραγματικότητα
τις περισσότερες φορές ούτε καν σκεφτόμαστε τις νοητικές
διεργασίες που μας κάνουν να έχουμε γνώση αυτών των
πραγμάτων. Μας φαίνεται ότι τη γνώση αυτή την έχουμε
άμεσα. Αλλά πώς γνωρίζουμε ότι αυτά πράγματι υπάρχουν;
Δεν θα μπορούσαν όμως όλες οι εμπειρίες μας να είναι ένα
γιγαντιαίο όνειρο χωρίς να υπάρχει κανένας εξωτερικός κόσμος
έξω από αυτό; πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό
που συμβαίνει; [...]
“Θεμελιώδη Φιλοσοφικά Προβλήματα”, T. Nagel
Rene Magritte, “ Η ανθρώπινη κατάσταση”,
1933
«Τοποθέτησα μπροστά σ' ένα
παράθυρο ένα πίνακα, που
αναπαριστούσε ακριβώς εκείνο το
κομμάτι του τοπίου που κρύβει.
Έτσι, το δέντρο του πίνακα έκρυβε
το πραγματικό δέντρο, που
βρισκόταν έξω από το δωμάτιο. Στο
μυαλό του θεατή, το δέντρο υπήρχε
ταυτόχρονα τόσο μέσα στο δωμάτιο
(στον πίνακα), όσο κι έξω (στο
πραγματικό τοπίο). Έτσι βλέπουμε
και τον κόσμο: σαν κάτι που
βρίσκεται έξω από εμάς, έστω κι αν
πρόκειται για μια νοητική
αναπαράσταση της εσωτερικής μας
εμπειρίας...»
Rene Magritte
Πωλ Γκωγκέν, Από πού ερχόμαστε; Τι είμαστε; Πού πάμε;
Ο Γκωγκέν ενέγραψε τον τίτλο αυτό - στα γαλλικά - στην άνω αριστερή γωνία του πίνακα: D'où Venons
Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous.
Στην άνω δεξιά γωνία υπέγραψε και έβαλε την ημερομηνία του πίνακα: P. Gauguin / 1897.
“Αν αναζητήσουμε σε τι ακριβώς συνίσταται το μεγαλύτερο
αγαθό, που πρέπει να ‘ναι ο τελικός σκοπός κάθε νομοθετικού
συστήματος, θα βρούμε ότι συνοψίζεται σε δύο πρωταρχικούς
σκοπούς, ελευθερία και ισότητα. Ελευθερία, γιατί κάθε
επιμέρους εξάρτηση ισοδυναμεί με την ισχύ που αφαιρείται
από το σώμα του κράτους·- ισότητα, γιατί η ελευθερία δεν
υπάρχει χωρίς αυτήν”.
Ζαν Ζακ Ρουσό, Το κοινωνικό συμβόλαιο,
μτφρ. Βασιλική Γρηγοροπούλου - Αλβέρτος Στάινχαουερ,
εκδ. Πόλις, Αθήνα 2004, σ. 101
Επιχειρήματα
•στη φιλοσοφία είναι απαραίτητο να προσπαθεί
κανείς να υποστηρίζει ισχυρισμούς και θέσεις με
επιχειρήματα
•να ξεκινά από ορισμένες προτάσεις - προκείμενες
- και να καταλήγει στην πρόταση την οποία θέλει
να υποστηρίξει – συμπέρασμα -
Επιχειρήματα
• τα επιχειρήματα αυτά είναι απαραίτητο να είναι έγκυρα
δηλαδή οι προκείμενες να είναι αληθείς
το συμπέρασμα να είναι αληθές, αλλά και να συνάγεται
αναγκαία από τις προκείμενες
Επιχειρήματα
Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί,
ο Σωκράτης είναι άνθρωπος,
άρα ο Σωκράτης είναι θνητός
Έγκυρο επιχείρημα, με αληθείς προκείμενες και
αληθές συμπέρασμα που προκύπτει αναγκαία από
αυτές.
Επιχειρήματα
Μερικοί άνθρωποι είναι φιλόσοφοι,
ο Σωκράτης είναι άνθρωπος,
άρα ο Σωκράτης είναι φιλόσοφος.
Το επιχείρημα δεν είναι έγκυρο, γιατί, παρ’ όλο που οι
προκείμενες είναι αληθείς και το συμπέρασμα συμβαίνει
να είναι αληθές, ωστόσο το συμπέρασμα δε συνάγεται
αναγκαία από τις προκείμενες.
Επιχειρήματα
Μερικοί άνθρωποι είναι φιλόσοφοι,
ο Θεμιστοκλής είναι άνθρωπος,
άρα ο Θεμιστοκλής είναι φιλόσοφος.
Το επιχείρημα δεν είναι έγκυρο, γιατί οι προκείμενες
είναι αληθείς, αλλά το συμπέρασμα είναι ψευδές,
καθώς δε συνάγεται αναγκαία από τις προκείμενες.
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
•παλαιότερα: δε γινόταν διάκριση μεταξύ
φιλοσοφίας και επιστημών, αλλά από τη
φιλοσοφία αποσπάστηκαν σιγά σιγά τα επιμέρους
γνωστικά πεδία
•σήμερα: παρά τη μεγάλη εξέλιξη των επιστημών, η
φιλοσοφία έχει λόγο ύπαρξης, καθώς εξακολουθεί
να υφίσταται ως μια διαφορετική εκδήλωση του
πνεύματος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
•Η φιλοσοφία στέκει “πάνω” ή “κάτω” από τις
επιστήμες, αλλά όχι “δίπλα” σ’ αυτές
•Διακρίνεται από τις επιστήμες:
ως προς τον βαθμό γενικότητας
την έμφαση σε εννοιολογικές διερευνήσεις
την επιμονή στη βαθύτερη αιτιολόγηση βασικών,
καθημερινών και επιστημονικών πεποιθήσεων
τη σημασία της για τη νοηματοδότηση της ανθρώπινης
ύπαρξης
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
•Έρχεται “πριν” από τις επιστήμες
για να τις βοηθήσει να θεμελιώσουν τις αρχές τους, να
προσδιορίσουν καλύτερα τις έννοιές τους και να
οργανώσουν τις μεθόδους τους, ώστε να διευκολυνθεί το
έργο τους
•αλλά και “μετά” από αυτές
για να συνοψίσει και να ερμηνεύσει τα πορίσματα των
ερευνών
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
• η φιλοσοφική σκέψη
δεν έχει τη γραμμική εξέλιξη που έχουν οι επιστήμες
δεν μπορεί να αγνοεί την εξέλιξη της επιστημονικής
προσέγγισης του κόσμου
“Είναι γεγονός ότι στην αρχή επιστήμη και φιλοσοφία ήταν
ενωμένες και μονάχα με το πέρασμα των αιώνων η φυσική, η χημεία, η
αστρονομία ή η ψυχολογία απέκτησαν σιγά σιγά την ανεξαρτησία τους από
την κοινή φιλοσοφική μήτρα. Σήμερα οι επιστήμες φιλοδοξούν να μας
εξηγήσουν πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος γύρω μας και πώς λειτουργεί,
ενώ η φιλοσοφία ενδιαφέρεται κυρίως για τη σημασία που έχει ο κόσμος
για μας. Η επιστήμη, για οποιοδήποτε θέμα κι αν μιλήσει, υιοθετεί την
απρόσωπη οπτική γωνία (ακόμα κι όταν ερευνά τον ίδιο τον άνθρωπο!),
ενώ η φιλοσοφία έχει πάντοτε υπόψη της ότι η γνώση έχει αναγκαστικά
ένα υποκείμενο: τον άνθρωπο- πρωταγωνιστή. Η επιστήμη επιδιώκει να
γνωρίσει αυτό που υπάρχει κι αυτό που συμβαίνει. Η φιλοσοφία μελετά το
πώς μας επηρεάζει αυτό που υπάρχει κι αυτό που γνωρίζουμε ότι
συμβαίνει. Η επιστήμη πολλαπλασιάζει τις προοπτικές και τις περιοχές της
γνώσης, που σημαίνει ότι τεμαχίζει και εξειδικεύει τη γνώση. Η φιλοσοφία
πασχίζει να συσχετίσει το καθετί με όλα τα υπόλοιπα, προσπαθεί να
συγκεντρώσει το σύνολο των γνώσεων σ’ ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο,
ικανό να υπερβεί την πολυμορφία αυτής της ενιαίας και αδιαίρετης
περιπέτειας που είναι η σκέψη ή, μ’ άλλα λόγια, η ανθρώπινη ύπαρξη.
Η επιστήμη αποσυνθέτει τις εμφανείς μορφές του πραγματικού σε
αόρατα θεωρητικά στοιχεία, με κυματικό ή σωματιδιακό χαρακτήρα, που
μπορούν να εκφραστούν μαθηματικά σε στοιχεία αφηρημένα και
απρόσιτα. Χωρίς να αγνοεί ή να περιφρονεί αυτή την ανάλυση, η
φιλοσοφία διασώζει τη ζωτική για τον άνθρωπο εμφανή πραγματικότητα,
μέσα στην οποία εκτυλίσσεται η περιπέτεια της ύπαρξής μας (π.χ. η
επιστήμη μάς αποκαλύπτει ότι τα τραπέζια και τα δέντρα αποτελούνται
από ηλεκτρόνια, νετρόνια κτλ., ενώ η φιλοσοφία, χωρίς να υποτιμά αυτή
την αποκάλυψη, μας επαναφέρει σε μια ανθρώπινη πραγματικότητα
ανάμεσα σε τραπέζια και δέντρα). Η επιστήμη αναζητεί γνώσεις και όχι
απλές εικασίες. Η φιλοσοφία θέλει να μάθει τη σημασία που έχουν για
μας οι γνώσεις μας στο σύνολό τους, και μάλιστα αν είναι γνώσεις
πραγματικές ή μεταμφιεσμένη άγνοια! Γιατί η φιλοσοφία συνηθίζει να
προβληματίζεται για ζητήματα που οι επιστήμονες (και φυσικά και ο
απλός κόσμος) θεωρούν δεδομένα ή προφανή”.
Φερνάντο Σαμπατέρ, Οι ερωτήσεις της ζωής, μτφρ. Κ. Φιλιππίδης, εκδ. Αίολος, Αθήνα 2003, σ. 21
Αμφισβητήσεις της αξίας της φιλοσοφίας
ειρωνικά σχόλια από απλούς ανθρώπους
η φιλοσοφία = χάσιμο χρόνου
οι φιλοσοφικές συζητήσεις = άχρηστες, γιατί καθυστερούν ή εμποδίζουν την πράξη
στη λογοτεχνία ο φιλόσοφος διακωμωδείται
π.χ. ο Σωκράτης από τον Αριστοφάνη
παραδείγματα δίωξης ή και καταδίκης φιλοσόφων, λόγω της κριτικής
στάσης που υιοθετούν απέναντι σε καίρια ζητήματα
π.χ. Τζορντάνο Μπρούνο, καύση στην πυρά λόγω αιρετικής διδασκαλίας
Η φιλοσοφία θεωρείται από πολλούς επικίνδυνη, εφόσον κλονίζει
βεβαιότητες, υπονομεύει την πίστη μας σε θρησκεία, παραδόσεις και
πολιτικούς θεσμούς
Zακ-Λουί Νταβίντ, Ο Θάνατος του Σωκράτη, (1787)
Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη.
Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας
• ύπαρξη ενδιαφέροντος των ανθρώπων για θεωρητικές αναζητήσεις
• προσφορά χαράς μέσα από τη διανοητική έρευνα
• συμβολή της στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και στην κοινωνική
πρόοδο
• όξυνση της κριτική μας ικανότητας μέσα από την επίπονη άσκηση στην
επιχειρηματολογία
• διεύρυνση του διανοητικού μας ορίζοντα
• προσφορά της στο χώρο των νομικών και των πολιτικών συζητήσεων
• προσφορά της στην προσωπική μας ζωή
Φιλοσοφικά ερωτήματα και χρόνος
είναι διαχρονικά, δεν εντάσσονται σε κάποιο
συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο
Δύο απόψεις
καθορίζονται εξ ολοκλήρου
από την εποχή
και την κοινωνία μέσα στην οποία τίθενται
Ακόμη κι αν τα ερωτήματα αυτά έχουν να κάνουν με σταθερά και
υπερχρονικά δεδομένα (όπως η γέννηση και ο θάνατος του ανθρώπου ή
η βαθύτερη δομή της ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης
γλώσσας), o τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται και η έμφαση που τους
δίνεται ποικίλλει από εποχή σε εποχή, από πολιτισμό σε πολιτισμό.
ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
εποχή προσωκρατικών
φιλοσόφων (7ος και
6ος π. Χ. αιώνας)
μεταφυσικά ή οντολογικά ερωτήματα για την υφή και
τη συγκρότηση της πραγματικότητας
εποχή σοφιστών και
Σωκράτη (5ος π. Χ.
αιώνας)
στροφή στην πρακτική φιλοσοφία και ειδικότερα στην
ηθική, συζητείται το πρόβλημα του πώς θα έπρεπε να
ζει κανείς
Μεσαίωνα (11ος-15ος
αιώνας)
θεολογικά ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με τη
σχέση γνώσης και πίστης
νεότερη εποχή, από
τον Ντεκάρτ μέχρι και
τον Καντ (17ος-18ος
αιώνας)
στροφή στη γνωσιολογία, ερωτήματα για τη φύση του
υποκειμένου που γνωρίζει τον κόσμο και για τις
νοητικές του δυνάμεις
νεότερη εποχή, Χέγκελ
(19ος αιώνας)
δίνεται έμφαση στη φιλοσοφία της ιστορίας και
τονίζεται η σημασία της ιστορικής εξέλιξης της
φιλοσοφικής σκέψης
ο Χέγκελ πιστεύει ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την
ίδια την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας μέσα από τη
μελέτη αυτής της εξέλιξης, που φανερώνει την
προοδευτική ωρίμανση και αυτοσυνειδησία του
πνεύματος
τέλος 19ου και στις
αρχές του 20ού αιώνα
σημειώνεται μια νέα στροφή στις φιλοσοφικές
αναζητήσεις, κυρίως στη φιλοσοφία της γλώσσας και
στη λογική, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση και στην
καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης
Ραφαή, «Η Σχολή των Αθηνών»
Ο τίτλος δεν δόθηκε από τον Ραφαήλ και το θέμα της τοιχογραφίας είναι στην πραγματικότητα
«η Φιλοσοφία» ή «η αρχαία ελληνική φιλοσοφία», αφού πάνω από την τοιχογραφία, ο Ραφαήλ
σημείωσε με δύο λέξεις “Causarum Cognitio”, "να γνωρίζεις τις αιτίες", φιλοσοφικό
συμπέρασμα μελέτης των έργων του Αριστοτέλη, "Μεταφυσικά" και "Φυσικά".
1 of 50

Recommended

Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης, Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1η by
Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης, Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1ηΗ ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης, Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1η
Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης, Κεφάλαιο 1, Ενότητα 1ηΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
5.7K views19 slides
Κλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμες by
Κλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμεςΚλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμες
Κλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμεςΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
10.5K views24 slides
Ενότητα 2η βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότητας by
Ενότητα 2η βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότηταςΕνότητα 2η βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότητας
Ενότητα 2η βασικοί στόχοι της φιλοσοφικής δραστηριότηταςΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
8.1K views18 slides
1η θεματική ενότητα-Φιλοσοφία :Τι είναι ; Σε τι χρησιμεύει; by
1η θεματική ενότητα-Φιλοσοφία :Τι είναι ; Σε τι χρησιμεύει;1η θεματική ενότητα-Φιλοσοφία :Τι είναι ; Σε τι χρησιμεύει;
1η θεματική ενότητα-Φιλοσοφία :Τι είναι ; Σε τι χρησιμεύει;stergiani
3.2K views13 slides
Eμπειρισμός by
EμπειρισμόςEμπειρισμός
EμπειρισμόςKostas Vakouftsis
5.2K views11 slides
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 1ο κεφάλαιο by
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 1ο κεφάλαιοΑρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 1ο κεφάλαιο
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 1ο κεφάλαιοThanos Stavropoulos
26.5K views4 slides

More Related Content

What's hot

ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ by
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗVaspan
40.6K views42 slides
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου by
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουRia Papamanoli
13.5K views3 slides
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός by
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση ΑνθρωπισμόςΚεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση ΑνθρωπισμόςNasia Fatsi
4.6K views49 slides
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ by
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣAlexandra Gerakini
16.9K views44 slides
Κεφάλαιο 2, Ενότητα 5η, Αριστοτελική λογική (2017) by
Κεφάλαιο 2, Ενότητα 5η, Αριστοτελική λογική (2017)Κεφάλαιο 2, Ενότητα 5η, Αριστοτελική λογική (2017)
Κεφάλαιο 2, Ενότητα 5η, Αριστοτελική λογική (2017)ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
4.3K views23 slides
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε. by
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.Thanos Stavropoulos
22.5K views41 slides

What's hot(20)

ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ by Vaspan
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
ΟΜΗΡΙΚΗ ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
Vaspan 40.6K views
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου by Ria Papamanoli
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίουτελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
τελικό διαγωνισμα- ιστορια- β γυμνασίου
Ria Papamanoli13.5K views
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός by Nasia Fatsi
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση ΑνθρωπισμόςΚεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Κεφ.3 Ενότητα 2 Αναγέννηση Ανθρωπισμός
Nasia Fatsi4.6K views
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ by Alexandra Gerakini
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Alexandra Gerakini16.9K views
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε. by Thanos Stavropoulos
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.
Θουκυδίδης "Περικλέους Επιτάφιος" : Κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε.
Thanos Stavropoulos22.5K views
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος by Kvarnalis75
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Kvarnalis7595.5K views
4.Το έργο του Αλέξανδρου by Kvarnalis75
4.Το έργο του Αλέξανδρου4.Το έργο του Αλέξανδρου
4.Το έργο του Αλέξανδρου
Kvarnalis7550.5K views
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ_ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 by Georgia Sofi
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ_ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ_ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ_ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40
Georgia Sofi14.8K views
εκφραστικά μέσα – σχήματα λόγου by tondion
εκφραστικά μέσα – σχήματα λόγουεκφραστικά μέσα – σχήματα λόγου
εκφραστικά μέσα – σχήματα λόγου
tondion46.9K views
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37 by Georgia Sofi
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 37
Georgia Sofi18.8K views
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ by Nasia Fatsi
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Nasia Fatsi38.7K views
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ... by Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Thanos Stavropoulos13.4K views
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36 by Georgia Sofi
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ - 36
Georgia Sofi9.9K views
2 5 αριστοτελική λογική by Vasilis Vasileiou
2 5 αριστοτελική λογική2 5 αριστοτελική λογική
2 5 αριστοτελική λογική
Vasilis Vasileiou28K views
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά... by Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Ιστορία του Μεσαιωνικού & Νεότερου κόσμου Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - Κεφά...
Thanos Stavropoulos11.7K views
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ by Georgia Sofi
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ
Georgia Sofi60.2K views
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - 1ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις & Απαν... by Thanos Stavropoulos
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - 1ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις & Απαν...Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - 1ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις & Απαν...
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων - 1ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις & Απαν...
Thanos Stavropoulos26.2K views

Viewers also liked

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων by
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτωνThanos Stavropoulos
8.4K views6 slides
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ... by
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...Thanos Stavropoulos
4.2K views6 slides
Oμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων by
Oμηρική εποχή - Tράπεζα ΘεμάτωνOμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Oμηρική εποχή - Tράπεζα ΘεμάτωνThanos Stavropoulos
12.4K views5 slides
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν... by
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...Thanos Stavropoulos
3.7K views4 slides
Αρχαϊκή εποχή by
Αρχαϊκή εποχήΑρχαϊκή εποχή
Αρχαϊκή εποχή6o Lykeio Kavalas
20.4K views19 slides
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων by
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα ΘεμάτωνThanos Stavropoulos
40.3K views13 slides

Viewers also liked(6)

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων by Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Thanos Stavropoulos8.4K views
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ... by Thanos Stavropoulos
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Thanos Stavropoulos4.2K views
Oμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων by Thanos Stavropoulos
Oμηρική εποχή - Tράπεζα ΘεμάτωνOμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Oμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Thanos Stavropoulos12.4K views
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν... by Thanos Stavropoulos
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
Thanos Stavropoulos3.7K views
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων by Thanos Stavropoulos
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Thanos Stavropoulos40.3K views

Similar to ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ

Εισαγωγική στη Μεταφυσική by
Εισαγωγική στη Μεταφυσική Εισαγωγική στη Μεταφυσική
Εισαγωγική στη Μεταφυσική Akis Ampelas
2.9K views35 slides
τι ειναι ο_χριστος by
τι ειναι ο_χριστοςτι ειναι ο_χριστος
τι ειναι ο_χριστοςΛόγοι πνευματικοί
378 views127 slides
Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος by
Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνοςΑνθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος
Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνοςΣπύρος Παυλίδης
321 views8 slides
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιο by
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιοΑρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιο
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιοThanos Stavropoulos
13.5K views5 slides
Kεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης by
Kεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσηςKεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης
Kεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσηςΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
5.4K views48 slides
Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός) by
Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός)Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός)
Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός)Kostas Vakouftsis
11.9K views15 slides

Similar to ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ(20)

Εισαγωγική στη Μεταφυσική by Akis Ampelas
Εισαγωγική στη Μεταφυσική Εισαγωγική στη Μεταφυσική
Εισαγωγική στη Μεταφυσική
Akis Ampelas2.9K views
Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος by Σπύρος Παυλίδης
Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνοςΑνθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος
Ανθρωπολογία και γνωσιοθεωρία στις απαρχές του 18ου αιώνος
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιο by Thanos Stavropoulos
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιοΑρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιο
Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου - Τράπεζα Θεμάτων: 2ο κεφάλαιο
Thanos Stavropoulos13.5K views
Kεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης by ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
Kεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσηςKεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης
Kεφάλαιο 3o, Ενότητα 3η: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης
Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός) by Kostas Vakouftsis
Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός)Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός)
Ορθολογισμός (ρασιοναλισμός)
Kostas Vakouftsis11.9K views
εισαγωγη στη μεταφυσικη by Athina Georgiadou
εισαγωγη στη μεταφυσικηεισαγωγη στη μεταφυσικη
εισαγωγη στη μεταφυσικη
ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ by Xyla Eleni
ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΒΟΣΝΙΑΔΟΥ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΒΟΣΝΙΑΔΟΥ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Xyla Eleni9.7K views
Aρχές φιλοσοφίας 1.1, 1.2 by Akis Ampelas
Aρχές φιλοσοφίας 1.1, 1.2Aρχές φιλοσοφίας 1.1, 1.2
Aρχές φιλοσοφίας 1.1, 1.2
Akis Ampelas12.1K views
1. η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης by Ioannis Psifas
1. η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης1. η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης
1. η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης
Ioannis Psifas4.6K views
Στοιχειακά και πως μας επηρεάζουν by Vaggelis Karabinis
Στοιχειακά και πως μας επηρεάζουνΣτοιχειακά και πως μας επηρεάζουν
Στοιχειακά και πως μας επηρεάζουν
Vaggelis Karabinis274 views
εισαγωγη στη μεταφυσικη (Proboli) by Flora Kyprianou
εισαγωγη στη μεταφυσικη (Proboli)εισαγωγη στη μεταφυσικη (Proboli)
εισαγωγη στη μεταφυσικη (Proboli)
Flora Kyprianou1.6K views
3η θεματική ενότητα- Κατανοώντας την πραγματικότητα by stergiani
3η θεματική ενότητα- Κατανοώντας την πραγματικότητα3η θεματική ενότητα- Κατανοώντας την πραγματικότητα
3η θεματική ενότητα- Κατανοώντας την πραγματικότητα
stergiani738 views
Κεφάλαιο 3: Αναζητώντας τη γνώση. Ενότητα 1. Το ερώτημα για τη δυνατότητα της... by Kostas Vakouftsis
Κεφάλαιο 3: Αναζητώντας τη γνώση. Ενότητα 1. Το ερώτημα για τη δυνατότητα της...Κεφάλαιο 3: Αναζητώντας τη γνώση. Ενότητα 1. Το ερώτημα για τη δυνατότητα της...
Κεφάλαιο 3: Αναζητώντας τη γνώση. Ενότητα 1. Το ερώτημα για τη δυνατότητα της...
Kostas Vakouftsis3.4K views
Aρχές φιλοσοφίας 1.2, 1.3 by Akis Ampelas
Aρχές φιλοσοφίας 1.2, 1.3Aρχές φιλοσοφίας 1.2, 1.3
Aρχές φιλοσοφίας 1.2, 1.3
Akis Ampelas12K views
Κεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2η, Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιες by ΣΟΦΙΑ ΦΕΛΛΑΧΙΔΟΥ
Κεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2η, Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιεςΚεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2η, Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιες
Κεφάλαιο 2ο, Ενότητα 2η, Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιες
Για τη διάλεξη του καθηγητή αστροφυσικής κ ΔΑΝΕΖΗ by GEORGE PAPANIKOLAOU
Για τη διάλεξη του καθηγητή αστροφυσικής κ ΔΑΝΕΖΗΓια τη διάλεξη του καθηγητή αστροφυσικής κ ΔΑΝΕΖΗ
Για τη διάλεξη του καθηγητή αστροφυσικής κ ΔΑΝΕΖΗ

More from Doiranli

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣDoiranli
4.5K views31 slides
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑDoiranli
5.9K views4 slides
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ by
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣDoiranli
4K views21 slides
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗDoiranli
5.3K views7 slides
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ by
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑDoiranli
3K views10 slides
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 by
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 Doiranli
7.7K views4 slides

More from Doiranli(17)

Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ by Doiranli
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ - Η ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΖΩΗΣ
Doiranli4.5K views
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ by Doiranli
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ ΣΧΟΛΙΑ
Doiranli5.9K views
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ by Doiranli
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΣΕΦΕΡΗΣ - ΜΥΘΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
Doiranli4K views
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ by Doiranli
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΝΕΑ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ
Doiranli5.3K views
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ by Doiranli
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΚΩΛΑ
Doiranli3K views
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 by Doiranli
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83 Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Η Παθολογία του Πολέμου, Θουκυδίδη Ιστορίες, Βιβλίο3ο, κεφ. 82 83
Doiranli7.7K views
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ
Doiranli2.3K views
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by Doiranli
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Doiranli2K views
ΑΦΗΓΗΣΗ by Doiranli
ΑΦΗΓΗΣΗΑΦΗΓΗΣΗ
ΑΦΗΓΗΣΗ
Doiranli2.7K views
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ by Doiranli
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
Doiranli925 views
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ by Doiranli
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΟΣ
Doiranli2.6K views
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες by Doiranli
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνεςΑνθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Ανθρώπινες ενέργειες και περιβάλλον, σκίτσα και εικόνες
Doiranli11.2K views
Ελληνική Πινακοθήκη by Doiranli
Ελληνική ΠινακοθήκηΕλληνική Πινακοθήκη
Ελληνική Πινακοθήκη
Doiranli21.3K views
θρησκευτική μεταρρύθμιση by Doiranli
θρησκευτική μεταρρύθμισηθρησκευτική μεταρρύθμιση
θρησκευτική μεταρρύθμιση
Doiranli11.8K views
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης by Doiranli
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της ΑναγέννησηςΟι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Οι μεγάλοι ζωγράφοι της Αναγέννησης
Doiranli143.5K views
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο by Doiranli
Eικαστικές τέχνες στο BυζάντιοEικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Eικαστικές τέχνες στο Bυζάντιο
Doiranli2.1K views
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση by Doiranli
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
H μάχη του Mαραθώνα με κίνηση
Doiranli669 views

Recently uploaded

Dikaiomata_2023.pptx by
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx41dimperisteriou
258 views33 slides
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx by
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
11 views3 slides
Σχολικός εκφοβισμός by
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμόςssuser43d27b
36 views17 slides
Αιολική Γη by
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
29 views25 slides
Η Ασπρούδα by
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η ΑσπρούδαDimitra Mylonaki
10 views19 slides
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx by
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxKrokus kokkus
61 views96 slides

Recently uploaded(20)

Σχολικός εκφοβισμός by ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b36 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas12 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki12 views
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf by Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas5 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx by Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο by Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212516 views
tmimata2711112.pdf by ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou9 views

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ

 • 2. Πάντες νθρωποιἄ το ε δέναιῦ ἰ ρέγονται φύσει.ὀ (Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά Α 980 a 21) «…μάλα γ ρ φιλοσόφου το το τ πάθος,ὰ ῦ ὸ τὸ θαυμάζειν: ο γ ρ λλη ρχ φιλοσοφίαςὐ ὰ ἄ ἀ ὴ ἢ α τη…»ὕ (Πλάτωνας, Θεαίτητος 155d) "... δι γ ρὰ ὰ τ θαυμάζεινὸ ο νθρωποι κα ν ν κα τἱ ἄ ὶ ῦ ὶ ὸ πρ τον ρξαντο φιλοσοφε ν…»ῶ ἤ ῖ (Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά 1, 3,2)
 • 3. Rene Magritte, “ Η ανθρώπινη κατάσταση”, 1935 Rene Magritte, “ Η ανθρώπινη κατάσταση”, 1933 Μπορείτε να δώσετε πιθανές ερμηνείες για τον τίτλο των έργων του Magritte;
 • 4. "Από θαυμασμό και απορία οι άνθρωποι και τώρα και παλιά άρχισαν να φιλοσοφούν πρωταρχικά θαύμαζαν τα παράδοξα φαινόμενα που παρουσιάζονταν μπροστά τους, έπειτα σιγά σιγά και προοδευτικά απορούσαν και για τα πιο μεγάλα, παραδείγματος χάριν για τις μεταβολές της σελήνης, για τα φαινόμενα του ήλιου και των άστρων και για τη γένεση των πάντων. Όποιος όμως θαυμάζει και απορεί, έχει την ιδέα πως βρίσκεται σε άγνοια (γι' αυτό και όποιος αγαπά τον μύθο είναι από μια άποψη και φιλόσοφος, γιατί ο μύθος περιλαμβάνει θαυμαστά συμβάντα). Ώστε, μιας και φιλοσόφησαν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την άγνοια, είναι φανερό πως φιλοσόφησαν για να μπορούν να κατανοήσουν θεωρητικά τη μορφή των πραγμάτων και όχι για κάποια πρακτική χρήση". (Αριστοτέλης, Μετά τα Φυσικά, Α 2, 982b121)
 • 5. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων Όταν προσπαθούμε να απαντήσουμε τα φιλοσοφικά ερωτήματα, συνειδητοποιούμε την ιδιαιτερότητά τους. Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο, Το αίνιγμα του χρησμού, 1910
 • 6. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων Η γενικότητα και ο παράδοξος χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων μας κάνουν να νιώθουμε ότι θα υποστούμε ένα είδος “νοητικής κράμπας”, εάν ασχοληθούμε μαζί τους. Ροντέν, Ο σκεπτόμενος
 • 7. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων Ο φιλόσοφος απορεί α στερητικό + πόρος = πέρασμα άρα, ο φιλόσοφος βρίσκεται σε πνευματικό αδιέξοδο
 • 8. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων Κάθε φορά που ο φιλόσοφος βρίσκεται σε αδιέξοδο, αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει, ώστε να πετύχει μεγαλύτερη θεώρηση του χώρου στον οποίο εντάσσεται το ερευνώμενο θέμα κι έτσι να βρει ένα πέρασμα που θα τον βγάλει από την α-πορία του. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα ασκούν πάνω μας μια γοητεία, προξενούν δέος και αμηχανία ή μπορεί και εκνευρισμό, όταν οδηγούμαστε σε αδιέξοδο.
 • 9. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων Για να δώσουμε κάποια ικανοποιητική απάντηση σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα, φαίνεται πως είναι αναγκαίο να κοιτάξουμε νοερά τους εαυτούς μας και τον κόσμο «απ' έξω». Ρενέ Μαγκρίτ, Ξεπατίκωμα 1966
 • 10. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων •η ενασχόληση με αυτά τα ερωτήματα μας βοηθά να διερευνήσουμε τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, δηλαδή να καταλάβουμε μέχρι πού μπορούν να φτάσουν τα λογικά και τα εννοιολογικά μας εργαλεία •τα ερωτήματα αυτού του είδους τα ονομάζουμε: οριακά, θεμελιώδη ή έσχατα
 • 11. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων «Φιλοσοφία θα πει: να βρίσκεσαι καθ' οδόν. Τα ερωτήματά της είναι ουσιαστικότερα από τις απαντήσεις της, και κάθε απάντηση μετατρέπεται σε νέο ερώτημα». Καρλ Γιάσπερς, Εισαγωγή στη φιλοσοφία
 • 12. Ο χαρακτήρας των φιλοσοφικών ερωτημάτων Η αναζήτηση των απαντήσεων σε φιλοσοφικά ερωτήματα θα διευρύνει τον πνευματικό μας ορίζοντα, θα ανοίξει νέες προοπτικές στη γνώση και στην πράξη και θα οξύνει την κριτική μας ικανότητα, ακόμη και αν δεν καταλήξει σε σταθερό αποτέλεσμα.
 • 13. Ο όρος «φιλοσοφία» •Η φιλοσοφία είναι σκέψη πάνω στην ίδια τη σκέψη και τις δυνατότητές της • Με τον όρο «φιλοσοφία» εννοούμε: α. τη νοητική δραστηριότητα β. τα προϊόντα της νοητικής δραστηριότητας, δηλαδή τις θεωρίες στις οποίες καταλήγουν οι φιλόσοφοι
 • 14. Ο όρος «φιλοσοφία» «δυναμικός» και «ανοικτός» ο χαρακτήρας του «φιλοσοφείν» Όπως έχει παρατηρήσει ο Καντ, είναι σωστότερο να λέμε ότι πρέπει να μαθαίνουμε το “πώς να φιλοσοφούμε” και όχι να μαθαίνουμε ένα έτοιμο “σώμα” φιλοσοφικών αντιλήψεων και θεωριών.
 • 15. Κατάχρηση του όρου «φιλοσοφία»  κατάχρηση της λέξης “φιλοσοφία” στην καθημερινή γλώσσα  σύγχυση στον κοινό νου για το αντικείμενό της φιλοσοφίας  αίσθηση “δικαιώματος ελεύθερης χρήσης” του όρου "Σήμερα υπάρχει τρομακτικά πολλή φιλοσοφία σε μικρές φέτες, έτσι ώστε πια μόνο στα μαγαζιά μπορεί να αγοράσει κανείς κάτι χωρίς κοσμοαντίληψη, ενώ από την άλλη μεριά επικρατεί δεδηλωμένη καχυποψία απέναντι στα μεγάλα κομμάτια φιλοσοφίας […] σήμερα μόνο οι εγκληματίες τολμούν να βλάψουν άλλους ανθρώπους χωρίς να επικαλεστούν τη φιλοσοφία". Ρόμπερτ Μούζιλ, Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες, ( μτφρ. Τ. Σιέτη, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1992, τόμ. Ι, σ. 297)
 • 16. Κατάχρηση του όρου «φιλοσοφία» Τι κάνει, όμως, κάποιος όταν φιλοσοφεί; Προσπαθεί: 1. Να αποσαφηνίσει γενικές και αφηρημένες έννοιες. 2. Να αιτιολογήσει βασικές πεποιθήσεις. 3. Να διαμορφώσει μια συνολική και συνεκτική θεώρηση του κόσμου και της θέσης του ανθρώπου σ’ αυτόν μέσα. 4. Να αναδείξει αρχές και αξίες που θα ρυθμίσουν και θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή μας.
 • 17. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Διασάφηση γενικών εννοιών •κατά τη φιλοσοφική διερεύνηση είναι αναγκαίο να κατανοήσουμε διάφορες γενικές και αφηρημένες έννοιες •είναι πιθανόν να έχουν άλλη σημασία στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας και άλλη στο πλαίσιο της καθημερινής συζήτησης
 • 18. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Διασάφηση γενικών εννοιών •για τη συστηματική μελέτη τους, απομονώνουμε τα κοινά και σταθερά στοιχεία των σημασιών τους •χωρίς σαφή σύλληψη των εννοιών που εκφράζουν αυτές οι λέξεις, δε γίνεται να προχωρήσουμε στη διερεύνηση των φιλοσοφικών προβλημάτων
 • 19. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Διασάφηση γενικών εννοιών "ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Θα θυμάσαι λοιπόν ότι εγώ δε σου ζήτησα αυτό, δηλαδή να μου αναφέρεις ένα ή δύο από τα πολλά όσια, αλλά σου ζήτησα το συγκεκριμένο τυπικό γνώρισμα δυνάμει του οποίου όλα τα όσια είναι όσια. [...] Μάθε μου λοιπόν ποιο τέλος πάντων είναι αυτό το τυπικό γνώρισμα, ώστε κοιτάζοντάς το και έχοντάς το ως υπόδειγμα να μπορώ καθετί το οποίο κάνεις είτε εσύ είτε οποιοσδήποτε άλλος και το οποίο είναι όμοιο με αυτό να το χαρακτηρίζω όσιο και καθετί που δεν είναι σαν αυτό να μην το χαρακτηρίζω όσιο". Πλάτων, Eυθύφρων, 6d-e, μτφρ. Ν.Μ. Σκουτερόπουλος
 • 20. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων Οι φιλόσοφοι ζητούν την αιτιολόγηση ακόμα και των πιο βασικών πεποιθήσεων αυτών που αποκτήσαμε από την εμπειρία μας ή από την οικογένειά μας, το σχολείο μας, τους δασκάλους και τους φίλους μας, αλλά και αυτές που δεχόμαστε ως προϋποθέσεις, όταν ξεκινούμε τη μελέτη της επιστήμης, γ ι α τ ί
 • 21. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων •οι αισθήσεις μας, αλλά και η λογική μας, συχνά σφάλλουν •όσα δεχόμαστε ως προφανή στην καθημερινή μας ζωή δεν αποκλείεται να αλλάξουν •πολλές φορές αλλάζουν και οι αρχές που κατευθύνουν τις επιστημονικές έρευνες
 • 22. Η περίφημη πίπα… Με έχουν κατηγορήσει πολύ γι αυτή! Και όμως … μπορείτε να τη γεμίσετε με καπνό; Όχι, γιατί είναι απλώς μια εικόνα, και τίποτα περισσότερο. Εάν είχα γράψει “Αυτή είναι μια πίπα”, θα έλεγα ψέματα!” Ρενέ ΜαγκρίτΡενέ Μαγκρίτ, Οι εικόνες απατούν, 1928/29 2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων
 • 23. Ρενέ Μαγκρίτ, Αυτό δεν είναι ένα μήλο, 1964. 2. Αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων
 • 24. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 3. Διαμόρφωση μιας συνολικής θεώρησης του κόσμου και της θέσης του ανθρώπου μέσα σ’ αυτόν •η κοινή εμπειρία μας, η θρησκεία, οι επιστήμες, η τέχνη μάς φανερώνουν διαφορετικές όψεις του κόσμου, οι οποίες μπορεί και να συγκρούονται μεταξύ τους •η φιλοσοφία είναι η πνευματική δραστηριότητα που καλείται να διαμεσολαβήσει ανάμεσα σε αυτές τις αντικρουόμενες συχνά “εικόνες” •οι φιλόσοφοι επιδιώκουν να συνδυάσουν τις διάφορες γενικές θεωρίες και αντιλήψεις και να διαμορφώσουν μια συνολική και λογικά συνεκτική - χωρίς αντιφάσεις - θεώρηση του κόσμου μέσα σ' αυτόν
 • 25. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. Καθοδήγηση της πράξης και οργάνωση του τρόπου ζωής μας Η φιλοσοφία είναι και τέχνη του βίου, έχει δηλαδή και πρακτικούς στόχους. Έτσι, η διασάφηση γενικών εννοιών η αιτιολόγηση βασικών πεποιθήσεων η διαμόρφωση μιας συνολικής θεώρησης του κόσμου έχουν ως σκοπό να μας υποδείξουν αρχές και αξίες που θα ρυθμίσουν και θα νοηματοδοτήσουν τη ζωή μας
 • 26. ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. Καθοδήγηση της πράξης και οργάνωση του τρόπου ζωής μας “Επειδή λοιπόν η παρούσα φιλοσοφική μας ενασχόληση δεν έχει ως στόχο της, όπως οι άλλες, τη θεωρητική γνώση (η έρευνά μας δε γίνεται για να μάθουμε τι είναι η αρετή, αλλά για να γίνουμε ενάρετοι - αλλιώς δε θα είχε κανένα νόημα), είναι ανάγκη να εξετάσουμε το θέμα των πράξεων, δηλαδή το πώς πρέπει να τις πράττουμε”. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1103b26-28, (μτφρ. Δ. Λυπουρλή με τροποποιήσεις)
 • 27. ΚΛΑΔΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. γνωσιολογία η γνώση: δυνατότητες, πηγές, είδη, μέθοδοι απόκτησής της 2. μεταφυσική ή οντολογία η βαθύτερη υφή της πραγματικότητας, μια γενική θεώρηση του τι υπάρχει 3. πρακτική φιλοσοφία ή αξιολογία την ηθική την πολιτική φιλοσοφία την αισθητική αρχές - αξίες που ρυθμίζουν τις πράξεις μας και μας καθοδηγούν στην οργάνωση της ζωής μας 4. λογική (δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη χωριστό κλάδο – είναι το όργανο της ορθής νόησης, απαραίτητο όχι μόνο για κάθε μορφή φιλοσοφικής δραστηριότητας, αλλά και για όλες τις επιστήμες) το πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, για να σκεφτόμαστε σωστά
 • 28. «Οι βασικές μας γνώσεις για τον εξωτερικό κόσμο προέρχονται από τις πέντε αισθήσεις μας: όραση, ακοή, αφή, όσφρηση και γεύση.[...] Όμως ποια ακριβώς σχέση υπάρχει ανάμεσα σ' αυτό που νομίζω ότι βλέπω και σ' αυτό που όντως έχω μπροστά μου; μπορώ να είμαι ποτέ σίγουρος για το τί υπάρχει στον κόσμο γύρω μου; Μήπως ονειρεύομαι; Συνεχίζουν τα αντικείμενα να υπάρχουν όταν δεν τα παρατηρεί κανείς; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αποκτάμε γνώση του περιβάλλοντος κόσμου». Φιλοσοφία, Τα Βασικά Ζητήματα, N. Warburton
 • 29. Κανονικά δεν έχουμε καμιάν αμφιβολία για την ύπαρξη του πατώματος κάτω από τα πόδια μας ή του δέντρου έξω από το παράθυρο ή των ίδιων μας των δοντιών. Στην πραγματικότητα τις περισσότερες φορές ούτε καν σκεφτόμαστε τις νοητικές διεργασίες που μας κάνουν να έχουμε γνώση αυτών των πραγμάτων. Μας φαίνεται ότι τη γνώση αυτή την έχουμε άμεσα. Αλλά πώς γνωρίζουμε ότι αυτά πράγματι υπάρχουν; Δεν θα μπορούσαν όμως όλες οι εμπειρίες μας να είναι ένα γιγαντιαίο όνειρο χωρίς να υπάρχει κανένας εξωτερικός κόσμος έξω από αυτό; πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό που συμβαίνει; [...] “Θεμελιώδη Φιλοσοφικά Προβλήματα”, T. Nagel
 • 30. Rene Magritte, “ Η ανθρώπινη κατάσταση”, 1933 «Τοποθέτησα μπροστά σ' ένα παράθυρο ένα πίνακα, που αναπαριστούσε ακριβώς εκείνο το κομμάτι του τοπίου που κρύβει. Έτσι, το δέντρο του πίνακα έκρυβε το πραγματικό δέντρο, που βρισκόταν έξω από το δωμάτιο. Στο μυαλό του θεατή, το δέντρο υπήρχε ταυτόχρονα τόσο μέσα στο δωμάτιο (στον πίνακα), όσο κι έξω (στο πραγματικό τοπίο). Έτσι βλέπουμε και τον κόσμο: σαν κάτι που βρίσκεται έξω από εμάς, έστω κι αν πρόκειται για μια νοητική αναπαράσταση της εσωτερικής μας εμπειρίας...» Rene Magritte
 • 31. Πωλ Γκωγκέν, Από πού ερχόμαστε; Τι είμαστε; Πού πάμε; Ο Γκωγκέν ενέγραψε τον τίτλο αυτό - στα γαλλικά - στην άνω αριστερή γωνία του πίνακα: D'où Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous. Στην άνω δεξιά γωνία υπέγραψε και έβαλε την ημερομηνία του πίνακα: P. Gauguin / 1897.
 • 32. “Αν αναζητήσουμε σε τι ακριβώς συνίσταται το μεγαλύτερο αγαθό, που πρέπει να ‘ναι ο τελικός σκοπός κάθε νομοθετικού συστήματος, θα βρούμε ότι συνοψίζεται σε δύο πρωταρχικούς σκοπούς, ελευθερία και ισότητα. Ελευθερία, γιατί κάθε επιμέρους εξάρτηση ισοδυναμεί με την ισχύ που αφαιρείται από το σώμα του κράτους·- ισότητα, γιατί η ελευθερία δεν υπάρχει χωρίς αυτήν”. Ζαν Ζακ Ρουσό, Το κοινωνικό συμβόλαιο, μτφρ. Βασιλική Γρηγοροπούλου - Αλβέρτος Στάινχαουερ, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2004, σ. 101
 • 33. Επιχειρήματα •στη φιλοσοφία είναι απαραίτητο να προσπαθεί κανείς να υποστηρίζει ισχυρισμούς και θέσεις με επιχειρήματα •να ξεκινά από ορισμένες προτάσεις - προκείμενες - και να καταλήγει στην πρόταση την οποία θέλει να υποστηρίξει – συμπέρασμα -
 • 34. Επιχειρήματα • τα επιχειρήματα αυτά είναι απαραίτητο να είναι έγκυρα δηλαδή οι προκείμενες να είναι αληθείς το συμπέρασμα να είναι αληθές, αλλά και να συνάγεται αναγκαία από τις προκείμενες
 • 35. Επιχειρήματα Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί, ο Σωκράτης είναι άνθρωπος, άρα ο Σωκράτης είναι θνητός Έγκυρο επιχείρημα, με αληθείς προκείμενες και αληθές συμπέρασμα που προκύπτει αναγκαία από αυτές.
 • 36. Επιχειρήματα Μερικοί άνθρωποι είναι φιλόσοφοι, ο Σωκράτης είναι άνθρωπος, άρα ο Σωκράτης είναι φιλόσοφος. Το επιχείρημα δεν είναι έγκυρο, γιατί, παρ’ όλο που οι προκείμενες είναι αληθείς και το συμπέρασμα συμβαίνει να είναι αληθές, ωστόσο το συμπέρασμα δε συνάγεται αναγκαία από τις προκείμενες.
 • 37. Επιχειρήματα Μερικοί άνθρωποι είναι φιλόσοφοι, ο Θεμιστοκλής είναι άνθρωπος, άρα ο Θεμιστοκλής είναι φιλόσοφος. Το επιχείρημα δεν είναι έγκυρο, γιατί οι προκείμενες είναι αληθείς, αλλά το συμπέρασμα είναι ψευδές, καθώς δε συνάγεται αναγκαία από τις προκείμενες.
 • 38. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ •παλαιότερα: δε γινόταν διάκριση μεταξύ φιλοσοφίας και επιστημών, αλλά από τη φιλοσοφία αποσπάστηκαν σιγά σιγά τα επιμέρους γνωστικά πεδία •σήμερα: παρά τη μεγάλη εξέλιξη των επιστημών, η φιλοσοφία έχει λόγο ύπαρξης, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται ως μια διαφορετική εκδήλωση του πνεύματος
 • 39. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ •Η φιλοσοφία στέκει “πάνω” ή “κάτω” από τις επιστήμες, αλλά όχι “δίπλα” σ’ αυτές •Διακρίνεται από τις επιστήμες: ως προς τον βαθμό γενικότητας την έμφαση σε εννοιολογικές διερευνήσεις την επιμονή στη βαθύτερη αιτιολόγηση βασικών, καθημερινών και επιστημονικών πεποιθήσεων τη σημασία της για τη νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης
 • 40. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ •Έρχεται “πριν” από τις επιστήμες για να τις βοηθήσει να θεμελιώσουν τις αρχές τους, να προσδιορίσουν καλύτερα τις έννοιές τους και να οργανώσουν τις μεθόδους τους, ώστε να διευκολυνθεί το έργο τους •αλλά και “μετά” από αυτές για να συνοψίσει και να ερμηνεύσει τα πορίσματα των ερευνών
 • 41. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ • η φιλοσοφική σκέψη δεν έχει τη γραμμική εξέλιξη που έχουν οι επιστήμες δεν μπορεί να αγνοεί την εξέλιξη της επιστημονικής προσέγγισης του κόσμου
 • 42. “Είναι γεγονός ότι στην αρχή επιστήμη και φιλοσοφία ήταν ενωμένες και μονάχα με το πέρασμα των αιώνων η φυσική, η χημεία, η αστρονομία ή η ψυχολογία απέκτησαν σιγά σιγά την ανεξαρτησία τους από την κοινή φιλοσοφική μήτρα. Σήμερα οι επιστήμες φιλοδοξούν να μας εξηγήσουν πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος γύρω μας και πώς λειτουργεί, ενώ η φιλοσοφία ενδιαφέρεται κυρίως για τη σημασία που έχει ο κόσμος για μας. Η επιστήμη, για οποιοδήποτε θέμα κι αν μιλήσει, υιοθετεί την απρόσωπη οπτική γωνία (ακόμα κι όταν ερευνά τον ίδιο τον άνθρωπο!), ενώ η φιλοσοφία έχει πάντοτε υπόψη της ότι η γνώση έχει αναγκαστικά ένα υποκείμενο: τον άνθρωπο- πρωταγωνιστή. Η επιστήμη επιδιώκει να γνωρίσει αυτό που υπάρχει κι αυτό που συμβαίνει. Η φιλοσοφία μελετά το πώς μας επηρεάζει αυτό που υπάρχει κι αυτό που γνωρίζουμε ότι συμβαίνει. Η επιστήμη πολλαπλασιάζει τις προοπτικές και τις περιοχές της γνώσης, που σημαίνει ότι τεμαχίζει και εξειδικεύει τη γνώση. Η φιλοσοφία πασχίζει να συσχετίσει το καθετί με όλα τα υπόλοιπα, προσπαθεί να συγκεντρώσει το σύνολο των γνώσεων σ’ ένα κοινό θεωρητικό πλαίσιο, ικανό να υπερβεί την πολυμορφία αυτής της ενιαίας και αδιαίρετης περιπέτειας που είναι η σκέψη ή, μ’ άλλα λόγια, η ανθρώπινη ύπαρξη.
 • 43. Η επιστήμη αποσυνθέτει τις εμφανείς μορφές του πραγματικού σε αόρατα θεωρητικά στοιχεία, με κυματικό ή σωματιδιακό χαρακτήρα, που μπορούν να εκφραστούν μαθηματικά σε στοιχεία αφηρημένα και απρόσιτα. Χωρίς να αγνοεί ή να περιφρονεί αυτή την ανάλυση, η φιλοσοφία διασώζει τη ζωτική για τον άνθρωπο εμφανή πραγματικότητα, μέσα στην οποία εκτυλίσσεται η περιπέτεια της ύπαρξής μας (π.χ. η επιστήμη μάς αποκαλύπτει ότι τα τραπέζια και τα δέντρα αποτελούνται από ηλεκτρόνια, νετρόνια κτλ., ενώ η φιλοσοφία, χωρίς να υποτιμά αυτή την αποκάλυψη, μας επαναφέρει σε μια ανθρώπινη πραγματικότητα ανάμεσα σε τραπέζια και δέντρα). Η επιστήμη αναζητεί γνώσεις και όχι απλές εικασίες. Η φιλοσοφία θέλει να μάθει τη σημασία που έχουν για μας οι γνώσεις μας στο σύνολό τους, και μάλιστα αν είναι γνώσεις πραγματικές ή μεταμφιεσμένη άγνοια! Γιατί η φιλοσοφία συνηθίζει να προβληματίζεται για ζητήματα που οι επιστήμονες (και φυσικά και ο απλός κόσμος) θεωρούν δεδομένα ή προφανή”. Φερνάντο Σαμπατέρ, Οι ερωτήσεις της ζωής, μτφρ. Κ. Φιλιππίδης, εκδ. Αίολος, Αθήνα 2003, σ. 21
 • 44. Αμφισβητήσεις της αξίας της φιλοσοφίας ειρωνικά σχόλια από απλούς ανθρώπους η φιλοσοφία = χάσιμο χρόνου οι φιλοσοφικές συζητήσεις = άχρηστες, γιατί καθυστερούν ή εμποδίζουν την πράξη στη λογοτεχνία ο φιλόσοφος διακωμωδείται π.χ. ο Σωκράτης από τον Αριστοφάνη παραδείγματα δίωξης ή και καταδίκης φιλοσόφων, λόγω της κριτικής στάσης που υιοθετούν απέναντι σε καίρια ζητήματα π.χ. Τζορντάνο Μπρούνο, καύση στην πυρά λόγω αιρετικής διδασκαλίας Η φιλοσοφία θεωρείται από πολλούς επικίνδυνη, εφόσον κλονίζει βεβαιότητες, υπονομεύει την πίστη μας σε θρησκεία, παραδόσεις και πολιτικούς θεσμούς
 • 45. Zακ-Λουί Νταβίντ, Ο Θάνατος του Σωκράτη, (1787) Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη.
 • 46. Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας • ύπαρξη ενδιαφέροντος των ανθρώπων για θεωρητικές αναζητήσεις • προσφορά χαράς μέσα από τη διανοητική έρευνα • συμβολή της στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και στην κοινωνική πρόοδο • όξυνση της κριτική μας ικανότητας μέσα από την επίπονη άσκηση στην επιχειρηματολογία • διεύρυνση του διανοητικού μας ορίζοντα • προσφορά της στο χώρο των νομικών και των πολιτικών συζητήσεων • προσφορά της στην προσωπική μας ζωή
 • 47. Φιλοσοφικά ερωτήματα και χρόνος είναι διαχρονικά, δεν εντάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο Δύο απόψεις καθορίζονται εξ ολοκλήρου από την εποχή και την κοινωνία μέσα στην οποία τίθενται Ακόμη κι αν τα ερωτήματα αυτά έχουν να κάνουν με σταθερά και υπερχρονικά δεδομένα (όπως η γέννηση και ο θάνατος του ανθρώπου ή η βαθύτερη δομή της ανθρώπινης σκέψης και της ανθρώπινης γλώσσας), o τρόπος με τον οποίο διατυπώνονται και η έμφαση που τους δίνεται ποικίλλει από εποχή σε εποχή, από πολιτισμό σε πολιτισμό.
 • 48. ΕΠΟΧΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ εποχή προσωκρατικών φιλοσόφων (7ος και 6ος π. Χ. αιώνας) μεταφυσικά ή οντολογικά ερωτήματα για την υφή και τη συγκρότηση της πραγματικότητας εποχή σοφιστών και Σωκράτη (5ος π. Χ. αιώνας) στροφή στην πρακτική φιλοσοφία και ειδικότερα στην ηθική, συζητείται το πρόβλημα του πώς θα έπρεπε να ζει κανείς Μεσαίωνα (11ος-15ος αιώνας) θεολογικά ζητήματα και ερωτήματα σχετικά με τη σχέση γνώσης και πίστης
 • 49. νεότερη εποχή, από τον Ντεκάρτ μέχρι και τον Καντ (17ος-18ος αιώνας) στροφή στη γνωσιολογία, ερωτήματα για τη φύση του υποκειμένου που γνωρίζει τον κόσμο και για τις νοητικές του δυνάμεις νεότερη εποχή, Χέγκελ (19ος αιώνας) δίνεται έμφαση στη φιλοσοφία της ιστορίας και τονίζεται η σημασία της ιστορικής εξέλιξης της φιλοσοφικής σκέψης ο Χέγκελ πιστεύει ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την ίδια την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας μέσα από τη μελέτη αυτής της εξέλιξης, που φανερώνει την προοδευτική ωρίμανση και αυτοσυνειδησία του πνεύματος τέλος 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα σημειώνεται μια νέα στροφή στις φιλοσοφικές αναζητήσεις, κυρίως στη φιλοσοφία της γλώσσας και στη λογική, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση και στην καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης
 • 50. Ραφαή, «Η Σχολή των Αθηνών» Ο τίτλος δεν δόθηκε από τον Ραφαήλ και το θέμα της τοιχογραφίας είναι στην πραγματικότητα «η Φιλοσοφία» ή «η αρχαία ελληνική φιλοσοφία», αφού πάνω από την τοιχογραφία, ο Ραφαήλ σημείωσε με δύο λέξεις “Causarum Cognitio”, "να γνωρίζεις τις αιτίες", φιλοσοφικό συμπέρασμα μελέτης των έργων του Αριστοτέλη, "Μεταφυσικά" και "Φυσικά".