SlideShare a Scribd company logo
Αρχαϊκή εποχή
Αρχαϊκή εποχή ονομάζεται η
περίοδος από τα μέσα του 8ου π.Χ
αιώνα (750 π.Χ) ως την πρώτη
εικοσαετία του 5ου αιώνα π.Χ (480 π.Χ)
Χαρακτηρίζεται ως η εποχή της
προετοιμασίας και των απαρχών της
οικονομικής, πολιτικής και
πολιτιστικής εξέλιξης του ελληνικού
κόσμου.
Τον 8ο αι. π.Χ η οικονομικοκοινωνική κρίση που προέκυψε
στα τέλη των ομηρικών χρόνων αντιμετωπίζεται:
με την οργάνωση του ελληνικού κόσμου σε πόλεις-κράτη
με την ίδρυση αποικιών ( δεύτερος ελληνικός αποικισμός)
Τον 7ο και 6ο αι π.Χ κυριαρχούν οι πνευματικές αναζητήσεις
και διαμορφώνεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός.
Τον 5οαι π.Χ έχουμε τους αγώνες των Ελλήνων εναντίον των
«Βαρβάρων» από τους οποίους οι Έλληνες:
-εξήλθαν νικητές
-ενίσχυσαν την εθνική τους συνείδηση
-επικύρωσαν την αποτελεσματικότητα που τους παρείχε
ο θεσμός της πόλης-κράτος
Με τον όρο πόλη-κράτος δηλώνεται η
έννοια του χώρου και η οργανωμένη
κοινότητα των ανθρώπων που ζουν στο
συγκεκριμένο χώρο κάτω από μια
εξουσία, με σκοπό την αντιμετώπιση
κοινών προβλημάτων
Από γεωγραφική άποψη
-Η πόλις, το άστυ, κέντρο άσκησης της
εξουσίας που ήταν μια τειχισμένη
συνήθως έκταση. Εκεί βρισκόταν ένα
μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
-Η ύπαιθρος χώρα, που βρισκόταν γύρω
από αυτό το κέντρο και αποτελούνταν
από την καλλιεργήσιμη γη και μικρούς
οικισμούς (κώμες).
Από οργανωτική άποψη μια πόλη –
κράτος χαρακτηριζόταν από:
- τη συμμετοχή των πολιτών στη
διαχείριση των κοινών
- το πολίτευμα της, τον τρόπο άσκησης
της εξουσίας που εξαρτιόταν από τη
συμμετοχή ή μη των πολιτών σε αυτή
Προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης-κράτους:
η ελευθερία, η οποία εξασφαλιζόταν μέσω του
αγώνα των πολιτών για τη διατήρηση της
ανεξαρτησίας τους
η αυτονομία, η οποία εξασφαλιζόταν με τη
συμβολή των πολιτών στη διακυβέρνηση της
πόλης-κράτους με νόμους που οι ίδιοι θέσπιζαν
η αυτάρκεια, η οποία εξασφαλιζόταν με τη
συμμετοχή των πολιτών στις παραγωγικές
διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών τους
Η επιβίωση και η εξέλιξη της πόλης
-κράτους ήταν άμεσα συνδεδεμένη
με την ελευθερία, αυτονομία και
αυτάρκεια, επιδιώξεις που:

Η αρχαία Σμύρνη
(Μία από τις πρώτες
ελληνικές πόλεις)

- εμπόδιζαν τη δημιουργία ενιαίου
κράτους γιατί καλλιεργούσαν
εμφύλιες διαμάχες
- αποτέλεσαν τη γενεσιουργό
δύναμη των επιτευγμάτων και της
πολιτισμικής πορείας των Ελλήνων
Ο θεσμός της πόλης – κράτους ήταν μια σημαντική
καινοτομία για την εξέλιξη του πολιτισμού παρόλο
που δεν ήταν καινούργιος
(πχ Σουμέριοι) γιατί:
 Οι κάτοικοι ανέπτυξαν ελεύθερη και
ανεξάρτητη πολιτική δραστηριότητα για την
αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και
την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους
 Απέκτησαν υπόσταση οι έννοιες του πολίτη
και της πολιτικής
 Γεννήθηκαν όλα τα επιτεύγματα του ελληνικού
κόσμου: δημοκρατία, ποίηση, θέατρο,
φιλοσοφία, ρητορική, πολεοδομία και επιστήμη
Οι κοινωνικές οικονομικές και
πολιτικές συνθήκες που επικρατούν
στις ομηρικές κοινωνίες οδήγησαν
στη δημιουργία των ελληνικών
πόλεων – κρατών που ήταν
διαφορετικές από περιοχή σε
περιοχή
Στα παράλια της Μ. Ασίας
δημιουργήθηκαν οι πρώτες
πόλεις –κράτη όταν επέδρασαν
παράγοντες, όπως η χωροταξική
οργάνωση και οι τοπικές λατρείες,
στα διάφορα φύλα που είχαν
αυτονομηθεί και είχαν αποκτήσει
μόνιμη εγκατάσταση
Στον Ελλαδικό χώρο δημιουργήθηκαν οι
πρώτες πόλεις –κράτη όταν:
 Ανεξαρτητοποιούνται και
οργανώνονται τμήματα διαφορετικών
φύλων
Δημιουργούνται συνοικισμοί από
γειτονικές κοινότητες που ενώθηκαν
μεταξύ τους ή από ομάδες που
αποσπάστηκαν από κώμες (χωριά) και
αποκτούν ενιαία διοίκηση
Στα τέλη του 9ου αι π.Χ ο ομηρικός κόσμος βιώνει
οικονομική κρίση με τα εξής χαρακτηριστικά:
Σταδιακή αύξηση του πληθυσμού
Περιορισμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης
και περιορισμένα μέσα εκμετάλλευσης
 Συγκέντρωση γης στα χέρια λίγων
 Απουσία εργασιακής ειδίκευσης
 Έλλειψη άλλων πόρων πέρα από την
εκμετάλλευση γης
Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής
και κοινωνικής κατάστασης των
πόλεων – κρατών ήταν:
Περιορισμός της βασιλικής εξουσίας
από τους ευγενείς
 Ύπαρξη πολλών μικρών ή μεσαίων
καλλιεργητών - ακτημόνων
Ανάπτυξη του θεσμού της δουλείας
Οι ευγενείς ονομάζονταν και αγαθοί, άριστοι,
ευπατρίδες ή εσθλοί, ονόματα που δείχνουν
την προέλευση και κοινωνική τους υπόσταση.
Αμφισβήτησαν τη βασιλική εξουσία λόγω
έλλειψης οργανωμένου στρατού.
Κατείχαν μεγάλες εκτάσεις και σε αυτό
στήριζαν τη δύναμη τους.
Ασχολούνταν με τη σωματική άσκηση και την
πνευματική καλλιέργεια.
Εξέτρεφαν άλογα και βρίσκονταν σε πολεμική
ετοιμότητα για αυτό και το όνομα ιππείς.
Το πλήθος που ονομάζονταν και
όχλος, κακοί κ.ά. αποτελούσαν τους
πολίτες μιας πόλης - κράτους μαζί με
τους ευγενείς.
Πλούτισαν από την ενασχόληση τους
με το εμπόριο, τη ναυτιλία, και τη
βιοτεχνία.
Δεν εξισώθηκαν πολιτικά εξαρχής με
του ευγενείς.
Οι δούλοι.
Η ύπαρξή τους συνδέθηκε με την
αντίληψη ότι ο πολίτης πρέπει να είναι
απαλλαγμένος από τις εργασίες και να
ασχολείται με τα κοινά
Ο αριθμός των δούλων αυξήθηκε από
τα χρέη προς τους ευγενείς (Αθήνα) και
από κατακτητικούς πολέμους (Σπάρτη)
Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης
που οφειλόταν στην κλειστή αγροτική
οικονομία έγινε με :
Ανάπτυξη εμπορίου και βιοτεχνίας
(Αθήνα)
Κατακτητικούς πολέμους και εδαφική
επέκταση (Σπάρτη, Άργος, Ήλιδα)
Ίδρυση αποικιών (Χαλκίδα, Μέγαρα,
Κόρινθος)
Υπήρξαν τμήματα του ελληνικού
κόσμου που παρέμειναν
απομονωμένα όπως οι Αρκάδες,
οι Αιτωλοί, οι Μακεδόνες, οι
Ηπειρώτες και οι Ακαρνάνες.
Δεν ακολούθησαν την ίδια
οικονομική πορεία και
διατήρησαν τη φυλετική
οργάνωση.

More Related Content

What's hot

Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Το έργο του Μεγάλου ΑλεξάνδρουΤο έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Nasia Fatsi
 
Η αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχήΗ αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχή
Akis Ampelas
 
H εποχή του Αυγούστου
H εποχή του ΑυγούστουH εποχή του Αυγούστου
H εποχή του Αυγούστου
Μaria Demirakou
 
αρχαικη εποχη Ppt
αρχαικη εποχη Ppt αρχαικη εποχη Ppt
αρχαικη εποχη Ppt
eythymia
 
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsxΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Nasia Fatsi
 
ιστορία α σχεδιαγράμματα
ιστορία α  σχεδιαγράμματαιστορία α  σχεδιαγράμματα
ιστορία α σχεδιαγράμματα
depav
 
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
Kvarnalis75
 
6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί
6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί
6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί
Kvarnalis75
 
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
Kvarnalis75
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Manolis Savorianakis
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Thanos Stavropoulos
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
Kvarnalis75
 
Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Nasia Fatsi
 
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
Kvarnalis75
 
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντραΤα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
Nasia Fatsi
 
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Nasia Fatsi
 
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Nasia Fatsi
 
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμαο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
Eleni Kots
 
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
Kvarnalis75
 
3. Σπάρτη
3. Σπάρτη3. Σπάρτη
3. Σπάρτη
Kvarnalis75
 

What's hot (20)

Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Το έργο του Μεγάλου ΑλεξάνδρουΤο έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
 
Η αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχήΗ αρχαϊκή εποχή
Η αρχαϊκή εποχή
 
H εποχή του Αυγούστου
H εποχή του ΑυγούστουH εποχή του Αυγούστου
H εποχή του Αυγούστου
 
αρχαικη εποχη Ppt
αρχαικη εποχη Ppt αρχαικη εποχη Ppt
αρχαικη εποχη Ppt
 
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsxΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
 
ιστορία α σχεδιαγράμματα
ιστορία α  σχεδιαγράμματαιστορία α  σχεδιαγράμματα
ιστορία α σχεδιαγράμματα
 
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
7. Πέρσες και Έλληνες: Δύο κόσμοι συγκρούονται
 
6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί
6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί
6. Οι πανελλήνιοι δεσμοί
 
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
1. Αποικιακή εξάπλωση - Β' ελληνικός αποικισμός
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 21 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα ΘεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Κλασική εποχή - Τράπεζα Θεμάτων
 
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
1. Οι μεταβατικοί χρόνοι
 
Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)
 
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία5. Αθηνα  πορεία προς τη δημοκρατία
5. Αθηνα πορεία προς τη δημοκρατία
 
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντραΤα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
Τα ελληνιστικά πνευματικά κέντρα
 
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
 
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsxΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.ppsx
 
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμαο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
 
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
1. Η Συμμαχία της Δήλου - η Συμμαχία όργανο της αθηναϊκής ηγεμονίας
 
3. Σπάρτη
3. Σπάρτη3. Σπάρτη
3. Σπάρτη
 

Viewers also liked

ιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειουιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειου
depav
 
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείουενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
depav
 
αρχαϊκή εποχή (750 480 π
αρχαϊκή εποχή (750  480 παρχαϊκή εποχή (750  480 π
αρχαϊκή εποχή (750 480 π
Eleni Kots
 
B' Aποικισμός
B' AποικισμόςB' Aποικισμός
B' Aποικισμός
irinikel
 
Iστορία A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Iστορία  A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)Iστορία  A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Iστορία A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Kats961
 
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Kvarnalis75
 
η γυναίκα στην αρχαία ελλάδα
η γυναίκα στην αρχαία ελλάδαη γυναίκα στην αρχαία ελλάδα
η γυναίκα στην αρχαία ελλάδα
4lykeiotrip
 
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Thanos Stavropoulos
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Thanos Stavropoulos
 
ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
PMANGR
 
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
Doiranli
 
Oμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Oμηρική εποχή - Tράπεζα ΘεμάτωνOμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Oμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Thanos Stavropoulos
 
Ιστορία Α Λυκείου
Ιστορία Α ΛυκείουΙστορία Α Λυκείου
Ιστορία Α Λυκείου
Elli Rota
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
Manolis Savorianakis
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
Manolis Savorianakis
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Thanos Stavropoulos
 
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκρισηα και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
kloukinalia
 
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
Thanos Stavropoulos
 
οι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοιοι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοι
skabardon
 

Viewers also liked (20)

ιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειουιστορια α λυκειου
ιστορια α λυκειου
 
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείουενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
ενδεικτικές ερωτήσεις για τις εξετάσεις στο μάθημα της ιστορίας α λυκείου
 
αρχαϊκή εποχή (750 480 π
αρχαϊκή εποχή (750  480 παρχαϊκή εποχή (750  480 π
αρχαϊκή εποχή (750 480 π
 
B' Aποικισμός
B' AποικισμόςB' Aποικισμός
B' Aποικισμός
 
Iστορία A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Iστορία  A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)Iστορία  A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
Iστορία A' Λυκείου (18 διαγωνίσματα)
 
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
2. Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
 
η γυναίκα στην αρχαία ελλάδα
η γυναίκα στην αρχαία ελλάδαη γυναίκα στην αρχαία ελλάδα
η γυναίκα στην αρχαία ελλάδα
 
Δε
ΔεΔε
Δε
 
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
Iστορία του Aρχαίου Kόσμου - Aίγυπτος - Tράπεζα Θεμάτων Ι.Ε.Π. - Ερωτήσεις & ...
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτωνΙστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Eλληνιστική Περίοδος - Τράπεζα θεμάτων
 
ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
 
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ
 
Oμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Oμηρική εποχή - Tράπεζα ΘεμάτωνOμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
Oμηρική εποχή - Tράπεζα Θεμάτων
 
Ιστορία Α Λυκείου
Ιστορία Α ΛυκείουΙστορία Α Λυκείου
Ιστορία Α Λυκείου
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 9 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ-Η ΠΟΛΗ ΚΡΑΤΟΣ
 
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 11 ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (ΜΕΡΟΣ 3ο) ΤΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ
 
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου - Μυκηναϊκός πολιτισμός - Τράπεζα Θεμάτων - Ερωτήσ...
 
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκρισηα και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
α και β ελληνικός αποικισμός /υλικό για σύγκριση
 
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι.Ε.Π.: "Κοιινωνικά δίκτυα, συν...
 
οι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοιοι περσικοι πολεμοι
οι περσικοι πολεμοι
 

Similar to Αρχαϊκή εποχή

Αρχαϊκή εποχή
Αρχαϊκή εποχήΑρχαϊκή εποχή
Αρχαϊκή εποχή
stelmanta
 
αρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικοαρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικο
Eleni Kots
 
Αρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptxΑρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptx
aggelikiskafida
 
Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.
Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.
Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.
Evangelia Patera
 
αρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικοαρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικο
Eleni Kots
 
Archaic period 1
Archaic period 1Archaic period 1
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησειςπολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
Dimitra Stefani
 
αρχαϊκη εποχη
αρχαϊκη εποχηαρχαϊκη εποχη
αρχαϊκη εποχη
mariavernardou
 
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...
elnas
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
Μaria Demirakou
 
Αρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptxΑρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptx
Vassiliki Yiannou
 
Archaic period 2
Archaic period 2Archaic period 2
Homework Greek archaic period
Homework Greek archaic periodHomework Greek archaic period
Homework Greek archaic period
Evangelia Patera
 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
elissabet
 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
elissabet
 
Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματοςΗ πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
varalig
 
Archaic period 4 political systems
Archaic period 4 political systemsArchaic period 4 political systems
Archaic period 4 political systems
Χαράλαμπος Γαρίτατζης
 
πόλη κράτος (Ιστορία).ppsx
πόλη κράτος (Ιστορία).ppsxπόλη κράτος (Ιστορία).ppsx
πόλη κράτος (Ιστορία).ppsx
ThodorisDiamantis2
 
η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματοςη πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Χρύσα Παπακωνσταντίνου
 

Similar to Αρχαϊκή εποχή (20)

Αρχαϊκή εποχή
Αρχαϊκή εποχήΑρχαϊκή εποχή
Αρχαϊκή εποχή
 
αρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικοαρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικο
 
Αρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptxΑρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptx
 
Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.
Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.
Greek Archaic Period 750 - 480 B.C.
 
αρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικοαρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικο
 
Archaic period 1
Archaic period 1Archaic period 1
Archaic period 1
 
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησειςπολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
πολη κρατος και πολιτευμα ερωτησεις και απαντησεις
 
αρχαϊκη εποχη
αρχαϊκη εποχηαρχαϊκη εποχη
αρχαϊκη εποχη
 
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...
Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.): Οικονομική και κοινωνική οργάνωση. Η κρίση του ...
 
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ : ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ
 
Αρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptxΑρχαϊκή εποχή.pptx
Αρχαϊκή εποχή.pptx
 
Archaic period 2
Archaic period 2Archaic period 2
Archaic period 2
 
Archaic period 2
Archaic period 2Archaic period 2
Archaic period 2
 
Homework Greek archaic period
Homework Greek archaic periodHomework Greek archaic period
Homework Greek archaic period
 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
 
Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματοςΗ πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
 
Archaic period 4 political systems
Archaic period 4 political systemsArchaic period 4 political systems
Archaic period 4 political systems
 
πόλη κράτος (Ιστορία).ppsx
πόλη κράτος (Ιστορία).ppsxπόλη κράτος (Ιστορία).ppsx
πόλη κράτος (Ιστορία).ppsx
 
η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματοςη πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος
 

More from 6o Lykeio Kavalas

Gz
GzGz
54
5454
53
5353
52b
52b52b
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
6o Lykeio Kavalas
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
6o Lykeio Kavalas
 
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωήςΤα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
6o Lykeio Kavalas
 
28
2828
Welcome to kavala
Welcome to kavalaWelcome to kavala
Welcome to kavala
6o Lykeio Kavalas
 
Cinema shots
Cinema shotsCinema shots
Cinema shots
6o Lykeio Kavalas
 
Pήγας Bελεστινλής
Pήγας BελεστινλήςPήγας Bελεστινλής
Pήγας Bελεστινλής
6o Lykeio Kavalas
 
Περιγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνηςΠεριγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνης
6o Lykeio Kavalas
 
Θεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος ΚάστανοςΘεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος Κάστανος
6o Lykeio Kavalas
 
Φιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιάΦιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιά
6o Lykeio Kavalas
 
Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;
6o Lykeio Kavalas
 
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
6o Lykeio Kavalas
 
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνηΗ γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
6o Lykeio Kavalas
 
Λεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα ΒίντσιΛεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα Βίντσι
6o Lykeio Kavalas
 
Αντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη ΣοφοκλέουςΑντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη Σοφοκλέους
6o Lykeio Kavalas
 
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
6o Lykeio Kavalas
 

More from 6o Lykeio Kavalas (20)

Gz
GzGz
Gz
 
54
5454
54
 
53
5353
53
 
52b
52b52b
52b
 
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
5.2Α Η ροή της γενετικής πληροφορίας
 
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματαΤο γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα
 
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωήςΤα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής
 
28
2828
28
 
Welcome to kavala
Welcome to kavalaWelcome to kavala
Welcome to kavala
 
Cinema shots
Cinema shotsCinema shots
Cinema shots
 
Pήγας Bελεστινλής
Pήγας BελεστινλήςPήγας Bελεστινλής
Pήγας Bελεστινλής
 
Περιγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνηςΠεριγραφή έργου τέχνης
Περιγραφή έργου τέχνης
 
Θεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος ΚάστανοςΘεόδωρος Κάστανος
Θεόδωρος Κάστανος
 
Φιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιάΦιλιά εις τα παιδιά
Φιλιά εις τα παιδιά
 
Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;Γιατί το πολυτεχνείο;
Γιατί το πολυτεχνείο;
 
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
Γιορτή επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940
 
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνηΗ γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
Η γυναίκα στη νεοελληνική τέχνη
 
Λεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα ΒίντσιΛεονάρντο ντα Βίντσι
Λεονάρντο ντα Βίντσι
 
Αντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη ΣοφοκλέουςΑντιγόνη Σοφοκλέους
Αντιγόνη Σοφοκλέους
 
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
Μαθήματα και ωρολόγιο πρόγραμμα 2015-2016
 

Recently uploaded

Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
elyiem
 
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
36dimperist
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Σάσα Καραγιαννίδου - Πέννα
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
roulazax
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
elyiem
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
elyiem
 
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
VetaPougaridou1
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
36dimperist
 
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
elyiem
 

Recently uploaded (9)

Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
Φυσικές Καταστροφές | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώρα. Φίλος...
 
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptxΔ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
Δ τάξη - Σύνδεση με Ζάκυνθο μέσω Webex.pptx
 
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
Το αστεράκι. Ένα ποίημα της Σάσας Καραγιαννίδου - Πέννα που συνοδεύεται από έ...
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptxΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.pptx
 
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
Φυσικές Καταστροφές (Βίντεο) | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πληροφορία τότε και τώ...
 
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
Εκφοβισμός | Πληροφορία τότε και τώρα: Φίλος ή εχθρός; | Ίδρυμα Αικατερίνης Λ...
 
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docxερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
ερωτησεις επαναληψης ιστορια Α λυκείου .docx
 
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptxΦιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
Φιγούρες Θεάτρου Σκιών από την Α΄ τάξη.pptx
 
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
Οικονομική απάτη στο διαδίκτυο | Εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφορία τότε και ...
 

Αρχαϊκή εποχή

 • 2. Αρχαϊκή εποχή ονομάζεται η περίοδος από τα μέσα του 8ου π.Χ αιώνα (750 π.Χ) ως την πρώτη εικοσαετία του 5ου αιώνα π.Χ (480 π.Χ) Χαρακτηρίζεται ως η εποχή της προετοιμασίας και των απαρχών της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής εξέλιξης του ελληνικού κόσμου.
 • 3. Τον 8ο αι. π.Χ η οικονομικοκοινωνική κρίση που προέκυψε στα τέλη των ομηρικών χρόνων αντιμετωπίζεται: με την οργάνωση του ελληνικού κόσμου σε πόλεις-κράτη με την ίδρυση αποικιών ( δεύτερος ελληνικός αποικισμός) Τον 7ο και 6ο αι π.Χ κυριαρχούν οι πνευματικές αναζητήσεις και διαμορφώνεται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Τον 5οαι π.Χ έχουμε τους αγώνες των Ελλήνων εναντίον των «Βαρβάρων» από τους οποίους οι Έλληνες: -εξήλθαν νικητές -ενίσχυσαν την εθνική τους συνείδηση -επικύρωσαν την αποτελεσματικότητα που τους παρείχε ο θεσμός της πόλης-κράτος
 • 4. Με τον όρο πόλη-κράτος δηλώνεται η έννοια του χώρου και η οργανωμένη κοινότητα των ανθρώπων που ζουν στο συγκεκριμένο χώρο κάτω από μια εξουσία, με σκοπό την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων
 • 5. Από γεωγραφική άποψη -Η πόλις, το άστυ, κέντρο άσκησης της εξουσίας που ήταν μια τειχισμένη συνήθως έκταση. Εκεί βρισκόταν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. -Η ύπαιθρος χώρα, που βρισκόταν γύρω από αυτό το κέντρο και αποτελούνταν από την καλλιεργήσιμη γη και μικρούς οικισμούς (κώμες).
 • 6. Από οργανωτική άποψη μια πόλη – κράτος χαρακτηριζόταν από: - τη συμμετοχή των πολιτών στη διαχείριση των κοινών - το πολίτευμα της, τον τρόπο άσκησης της εξουσίας που εξαρτιόταν από τη συμμετοχή ή μη των πολιτών σε αυτή
 • 7. Προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης-κράτους: η ελευθερία, η οποία εξασφαλιζόταν μέσω του αγώνα των πολιτών για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους η αυτονομία, η οποία εξασφαλιζόταν με τη συμβολή των πολιτών στη διακυβέρνηση της πόλης-κράτους με νόμους που οι ίδιοι θέσπιζαν η αυτάρκεια, η οποία εξασφαλιζόταν με τη συμμετοχή των πολιτών στις παραγωγικές διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών τους
 • 8. Η επιβίωση και η εξέλιξη της πόλης -κράτους ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την ελευθερία, αυτονομία και αυτάρκεια, επιδιώξεις που: Η αρχαία Σμύρνη (Μία από τις πρώτες ελληνικές πόλεις) - εμπόδιζαν τη δημιουργία ενιαίου κράτους γιατί καλλιεργούσαν εμφύλιες διαμάχες - αποτέλεσαν τη γενεσιουργό δύναμη των επιτευγμάτων και της πολιτισμικής πορείας των Ελλήνων
 • 9. Ο θεσμός της πόλης – κράτους ήταν μια σημαντική καινοτομία για την εξέλιξη του πολιτισμού παρόλο που δεν ήταν καινούργιος (πχ Σουμέριοι) γιατί:  Οι κάτοικοι ανέπτυξαν ελεύθερη και ανεξάρτητη πολιτική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους  Απέκτησαν υπόσταση οι έννοιες του πολίτη και της πολιτικής  Γεννήθηκαν όλα τα επιτεύγματα του ελληνικού κόσμου: δημοκρατία, ποίηση, θέατρο, φιλοσοφία, ρητορική, πολεοδομία και επιστήμη
 • 10. Οι κοινωνικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που επικρατούν στις ομηρικές κοινωνίες οδήγησαν στη δημιουργία των ελληνικών πόλεων – κρατών που ήταν διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή
 • 11. Στα παράλια της Μ. Ασίας δημιουργήθηκαν οι πρώτες πόλεις –κράτη όταν επέδρασαν παράγοντες, όπως η χωροταξική οργάνωση και οι τοπικές λατρείες, στα διάφορα φύλα που είχαν αυτονομηθεί και είχαν αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση
 • 12. Στον Ελλαδικό χώρο δημιουργήθηκαν οι πρώτες πόλεις –κράτη όταν:  Ανεξαρτητοποιούνται και οργανώνονται τμήματα διαφορετικών φύλων Δημιουργούνται συνοικισμοί από γειτονικές κοινότητες που ενώθηκαν μεταξύ τους ή από ομάδες που αποσπάστηκαν από κώμες (χωριά) και αποκτούν ενιαία διοίκηση
 • 13. Στα τέλη του 9ου αι π.Χ ο ομηρικός κόσμος βιώνει οικονομική κρίση με τα εξής χαρακτηριστικά: Σταδιακή αύξηση του πληθυσμού Περιορισμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και περιορισμένα μέσα εκμετάλλευσης  Συγκέντρωση γης στα χέρια λίγων  Απουσία εργασιακής ειδίκευσης  Έλλειψη άλλων πόρων πέρα από την εκμετάλλευση γης
 • 14. Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης των πόλεων – κρατών ήταν: Περιορισμός της βασιλικής εξουσίας από τους ευγενείς  Ύπαρξη πολλών μικρών ή μεσαίων καλλιεργητών - ακτημόνων Ανάπτυξη του θεσμού της δουλείας
 • 15. Οι ευγενείς ονομάζονταν και αγαθοί, άριστοι, ευπατρίδες ή εσθλοί, ονόματα που δείχνουν την προέλευση και κοινωνική τους υπόσταση. Αμφισβήτησαν τη βασιλική εξουσία λόγω έλλειψης οργανωμένου στρατού. Κατείχαν μεγάλες εκτάσεις και σε αυτό στήριζαν τη δύναμη τους. Ασχολούνταν με τη σωματική άσκηση και την πνευματική καλλιέργεια. Εξέτρεφαν άλογα και βρίσκονταν σε πολεμική ετοιμότητα για αυτό και το όνομα ιππείς.
 • 16. Το πλήθος που ονομάζονταν και όχλος, κακοί κ.ά. αποτελούσαν τους πολίτες μιας πόλης - κράτους μαζί με τους ευγενείς. Πλούτισαν από την ενασχόληση τους με το εμπόριο, τη ναυτιλία, και τη βιοτεχνία. Δεν εξισώθηκαν πολιτικά εξαρχής με του ευγενείς.
 • 17. Οι δούλοι. Η ύπαρξή τους συνδέθηκε με την αντίληψη ότι ο πολίτης πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τις εργασίες και να ασχολείται με τα κοινά Ο αριθμός των δούλων αυξήθηκε από τα χρέη προς τους ευγενείς (Αθήνα) και από κατακτητικούς πολέμους (Σπάρτη)
 • 18. Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που οφειλόταν στην κλειστή αγροτική οικονομία έγινε με : Ανάπτυξη εμπορίου και βιοτεχνίας (Αθήνα) Κατακτητικούς πολέμους και εδαφική επέκταση (Σπάρτη, Άργος, Ήλιδα) Ίδρυση αποικιών (Χαλκίδα, Μέγαρα, Κόρινθος)
 • 19. Υπήρξαν τμήματα του ελληνικού κόσμου που παρέμειναν απομονωμένα όπως οι Αρκάδες, οι Αιτωλοί, οι Μακεδόνες, οι Ηπειρώτες και οι Ακαρνάνες. Δεν ακολούθησαν την ίδια οικονομική πορεία και διατήρησαν τη φυλετική οργάνωση.