Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Holotropním dýcháním k osvícení?
Holotropním dýcháním k osvícení?
Kritická reflexe transpersonální psychologie optikou Ati...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Osnova
1 Co je transpersonální psychologie?
2 Teoretic...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Transpersonální psychologie
Co, kdo
„čtvrtá cesta“ v p...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Používané metody
práce se změněnými stavy vědomí
psych...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Používané metody
práce se změněnými stavy vědomí
psych...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Cíle
navození „transpersonálních“, mystických zážitků,...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Cíle – otázky
Na zvážení
Nestaly se u TPP „transperson...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Inspirace „alternativní“ spiritualitou
šamanismus
hind...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Co je transpersonální psychologie?
Inspirace „alternativní“ spiritualitou II
Problémy:
Vš...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Osnova
1 Co je transpersonální psychologie?
2 Teoretická báze
Co je to „d...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Elías Capriles
prof. Elías-Manuel Capriles-Arias
Učitel na fakultě humani...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Elías Capriles
Beyond Mind, Beyond Being, Beyond History
A Dzogchen Found...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Elías Capriles
Články „Beyond Mind I–II–III“
International Journal of Tra...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Elías Capriles
Články „Beyond Mind I–II–III“
International Journal of Tra...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Meta-transpersonální psychologie
Novotvary Caprilese s předponou meta-
Pr...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Meta-transpersonální psychologie
Novotvary Caprilese s předponou meta-
Pr...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Meta-transpersonální psychologie
Novotvary Caprilese s předponou meta-
Pr...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Meta-transpersonální psychologie
Novotvary Caprilese s předponou meta-
Pr...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Meta-transpersonální psychologie
Novotvar Gnitiveness
a jeho deriváty reG...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Meta-transpersonální psychologie
Novotvar Gnitiveness
a jeho deriváty reG...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Co je to „duševní zdraví“?
Pozice metatranspersonální psychologie
„Transp...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Nirvána, samsára a base-of-all
„Transpersonální zkušenost“ může odpovídat...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma
Základní rozdělení buddhi...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma
Základní rozdělení buddhi...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma
Základní rozdělení buddhi...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma
Základní rozdělení buddhi...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma
Základní rozdělení buddhi...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod
Klíčové koncepty nauky dzogčhenu
Nauka n...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod
Klíčové koncepty nauky dzogčhenu
Nauka n...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Dzogchen-qua-Base
Dzogchen-qua-Base I
Prvotní stav („Báze“)
původní stav ...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Dzogchen-qua-Base
Dzogchen-qua-Base II
Prvotní stav („Báze“)
přirovnání k...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Dzogchen-qua-Path
Dzogchen-qua-Path I
Cesta
Průběžné vynořování se prvotn...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Dzogchen-qua-Fruit
Dzogchen-qua-Fruit I
Plod
nepřerušené trvání prvotního...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Náhled - meditace - jednání
Náhled – Meditace – Jednání
Tři neoddělitelné...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Triloka
Tři světy (triloka) cyklické existence (samsára)
Lóka = Psychotop...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Triloka
Tři světy (triloka) cyklické existence (samsára)
Lóka = Psychotop...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Triloka
Tři světy (triloka) cyklické existence (samsára)
Lóka = Psychotop...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Triloka
Pasti transpersonálních světů
Kterak jsou oblasti samsáry a nepro...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Triloka
Pasti transpersonálních světů
Kterak jsou oblasti samsáry a nepro...
Synu, lidé si myslí, že (jednobodové) soustředění
(mysli) je meditace
Ale schází tomu sjednocení klidu a vhledu.
Proto pon...
Ánando, když mnich dosáhl těchto osmi osvobození
[džhán] v postupném pořadí, ve zpětném pořadí,
v postupném i zpětném pořa...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Tři významy „nevědomosti“
Tři významy pojmu nevědomost
Funkčně odpovídají...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Tři významy „nevědomosti“
Každá zkušenost se může stát [předmětem] spontá...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Vzestupné a sestupné Stezky
Vzestupné a sestupné Stezky I
aneb Kudy k Osv...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Vzestupné a sestupné Stezky
Vzestupné a sestupné Stezky II
aneb Kudy k Os...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Mandala a mýtus lílá
Mandala jako cesta k duševnímu zdraví
Jung: „mandala...
[Hansen 2003]
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Hérakleitos: alétheia
Hérakleitova alétheia I
fýsis φύσvις (nepodmíněná c...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Hérakleitos: alétheia
Hérakleitova alétheia II
Jelikož se však tento λόγο...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Dante: Božská komedie
Dantova Božská komedie
Esence díla – princip mandal...
[Haubold et al. 1998]
[kidslink.bo.cnr.it s.a.]
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Tradice gurua
Tradice gurua ve vadžrajáně a atijáně I
„Prostřednictvím Dh...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Tradice gurua
Tradice gurua ve vadžrajáně a atijáně II
1 Guru/lama (učite...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Teoretická báze
Tradice gurua
Tradice gurua ve vadžrajáně a atijáně III
Vadžrajána - trad...
Dva smrtící nepřátelé, kteří nás poutají k samsáře od
časů bez počátku, jsou „ten, který na věcech ulpívá“
(grasper) a „to...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Osnova
1 Co je transpersonální psychologie?
2 Teoretická báze
Co je to ...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Janov: Prvotní terapie
Problém dočasné katarze
Konflikt z rozpornosti p...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Existencialismus a humanistická psychologie
Existencialismus a humanist...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup
Ken Wilber a jeho „holoarchie...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup
1977: první hierarchie
1 úrov...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup
1977: první hierarchie II
Kri...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup
1982: šest úrovní
1 fyzická ú...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup
1982: šest úrovní II
Kritická...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup
1996: Mnoho různých klasifika...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Kritické shrnutí Wilberových holoarchií
Obecný problém Wilberových hier...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Kritické shrnutí Wilberových holoarchií
Obecný problém Wilberových hier...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Stanislav Grof: sestup do perinatálního období
Stanislav Grof
pozorován...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Michael Washburn: Dynamic Ground
Michael Washburn
dualismus mezi „Dynam...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Duchovní sestup
Duchovní sestup
Grof a Washburn jsou pravdě blíže než W...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Dítě jako tabula rasa?
Dítě jako tabula rasa
ad Grof, Washburn) velký v...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Konkrétní kritika
Kritické shrnutí díla Grofa a Washburna
Obecný problém Grofa a Washburn...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Shrnutí
Osnova
1 Co je transpersonální psychologie?
2 Teoretická báze
Co je to „duševní z...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Shrnutí
Shrnutí
Cílem terapie musí být dosažení duševního zdraví, což
optikou buddhismu, ...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Shrnutí
Kontrolní otázky :-)
Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)?
Co s...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Shrnutí
Kontrolní otázky :-)
Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)?
Co s...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Shrnutí
Kontrolní otázky :-)
Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)?
Co s...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Shrnutí
Kontrolní otázky :-)
Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)?
Co s...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Literatura
Použité zdroje I
Blewett, D. B.; Chwelos, N. (1959).
Handbook for the Therapeu...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Literatura
Použité zdroje II
Kratochvíl, Z. (2010).
Filosofie mezi mýtem a vědou: Od Homé...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Literatura
Použité zdroje III
Capriles, E. (2000).
Beyond Mind. Steps to a Metatransperso...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Literatura
Použité zdroje IV
Capriles, E. (2009).
Beyond Mind III. Further steps to a Met...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Literatura
Použité zdroje V
Bernstein, P. (1998).
Life’s Three Stages: Infancy, Ego, and ...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Literatura
Použité zdroje VI
kidslink.bo.cnr.it (sine anno).
Obrázek sfér v Danteho Božsk...
Holotropním dýcháním k osvícení?
Literatura
Použité zdroje VII
Thondup, T. (1999).
Masters of Meditation and Miracles: Liv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kritika transpersonální psychologie z pozice tantrického buddhismu

2,141 views

Published on

 • Be the first to comment

Kritika transpersonální psychologie z pozice tantrického buddhismu

 1. 1. Holotropním dýcháním k osvícení? Holotropním dýcháním k osvícení? Kritická reflexe transpersonální psychologie optikou Atijány (nauky o prvotním stavu) Martin „Brozkeff“ Malec brozkeff@gmail.com Mezi Světy 2010 http://mezisvety.divinorum.cz Přednáška je doplněnou verzí referátu předneseného na FSS MU na jaře 2010 v rámci kursu PSY 265 „Změněné stavy vědomí a jiné zvláštní prožitky“. Moravec, 20. – 24. 10. 2010
 2. 2. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Osnova 1 Co je transpersonální psychologie? 2 Teoretická báze Co je to „duševní zdraví“? Nirvána, samsára a base-of-all Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod Triloka Tři významy „nevědomosti“ Vzestupné a sestupné Stezky Tradice gurua 3 Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup Stanislav Grof: sestup do perinatálního období 4 Shrnutí
 3. 3. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Transpersonální psychologie Co, kdo „čtvrtá cesta“ v psychologii po „humanistické psychologii“ Stanislav Grof, Ken Wilber, Michael Washburn, Cooper, Laing... Zvýšení „energetické hladiny lidské psychiky“ [Grof 2000, s. 5] a otevřenost mimořádným stavům vědomí vážná výzva pro „karteziánsko-newtonovské zaměření západní vědy“ [Grof 2000, s. 7] (Opravdu? Čím?)
 4. 4. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Používané metody práce se změněnými stavy vědomí psychedelika (entheogeny) (LSD-25 [Blewett et al. 1959], meskalin, ayahuasca a jiné) holotropní dýchání aj. dechová cvičení zpěv, bubnování, tanec sensorická deprivace (floatační tank, ústraní ve tmě) spánková a snová deprivace etc.
 5. 5. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Používané metody práce se změněnými stavy vědomí psychedelika (entheogeny) (LSD-25 [Blewett et al. 1959], meskalin, ayahuasca a jiné) holotropní dýchání aj. dechová cvičení zpěv, bubnování, tanec sensorická deprivace (floatační tank, ústraní ve tmě) spánková a snová deprivace etc.
 6. 6. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Cíle navození „transpersonálních“, mystických zážitků, vrcholná zkušenost - peak experience (Maslow) terapeutický efekt sám o sobě? (Janov: primal therapy) obnova duševního zdraví nirvána, Osvícení [?] K zamyšlení „Všechny tyto techniky, které se navzájem doplňují a působí stejným směrem, by pak mohly být...uplatňovány jakožto spolehlivé a účinné metody léčby i vnitřního zkoumání“ [Grof 2000, s. 10]
 7. 7. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Cíle – otázky Na zvážení Nestaly se u TPP „transpersonální“ prožitky cílem sám o sobě? Referují transpersonální prožitky blíže k pravdě než ty běžné každodenní?
 8. 8. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Inspirace „alternativní“ spiritualitou šamanismus hinduismus, buddhismus, taoismus „transformace vědomí“ „vzestup kundalini“ „Osvícení“, „nirvána“ a další Problémy?
 9. 9. Holotropním dýcháním k osvícení? Co je transpersonální psychologie? Inspirace „alternativní“ spiritualitou II Problémy: Všechny nauky nevedou ke stejnému cíli Směšování konceptů ze vzájemně si rozporujících systémů Čerpání ze špatných překladů a neautentických zdrojů ( + „nevědecký přístup“? )
 10. 10. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Osnova 1 Co je transpersonální psychologie? 2 Teoretická báze Co je to „duševní zdraví“? Nirvána, samsára a base-of-all Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod Triloka Tři významy „nevědomosti“ Vzestupné a sestupné Stezky Tradice gurua 3 Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup Stanislav Grof: sestup do perinatálního období 4 Shrnutí
 11. 11. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Elías Capriles prof. Elías-Manuel Capriles-Arias Učitel na fakultě humanitních věd a pedadogiky, Andská univerzita, Mérida, Venezuela politická filosofie, environmentalistika, ontologie, epistemologie, sociologie, estetika, psychologie, tibetský buddhismus Dlouholetý praktikující nauk vadžrajánového buddhismu a dzogčhenu, učitel Santi Maha Sanghy schválený tibetským mistrem Chögyal Namkhai Norbu
 12. 12. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Elías Capriles Beyond Mind, Beyond Being, Beyond History A Dzogchen Founded Meta-Transpersonal Philosophy and Psychology Rozpracované dílo Eliase Caprilese 3 části: 1 Volume I: Beyond Being: A Metaphenomenological Elucidation of the Phenomenon of Being, The Being of the Subject and the Being of Objects. 2 Volume II: Beyond Mind: A Metaphenomenological, Metaexistential Philosophy, and a Metatranspersonal Metapsychology. 3 Volume III: Beyond History: A Degenerative Philosophy of History Leading to a Genuine Postmodernity.
 13. 13. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Elías Capriles Články „Beyond Mind I–II–III“ International Journal of Transpersonal Studies 2000, 2006, 2010 Odpovídá druhému dílu knižní trilogie Podtitul: „kroky k meta-transpersonální filosofii a psychologii“ Dílo nejznámějších transpersonálních psychologů (Ken Wilber, Stanislav Grof, Michael Washburn) nahlížené z pozice esence buddhistických Cest
 14. 14. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Elías Capriles Články „Beyond Mind I–II–III“ International Journal of Transpersonal Studies 2000, 2006, 2010 Odpovídá druhému dílu knižní trilogie Podtitul: „kroky k meta-transpersonální filosofii a psychologii“ Dílo nejznámějších transpersonálních psychologů (Ken Wilber, Stanislav Grof, Michael Washburn) nahlížené z pozice esence buddhistických Cest
 15. 15. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Meta-transpersonální psychologie Novotvary Caprilese s předponou meta- Prefix meta značí přesah pojmu za doménu samsáry Meta-transpersonální systémy = Takové Cesty, které dovedně pojímají „transpersonální jevy“ tím, že vycházejí ze správného náhledu vystihujícího absolutní pravdu a tedy tyto Cesty mají potenciál osvobozovat od všech klamů Meta-fenomenologie = Pohled, který přesahuje pouhý „φαινόμενoν - to, co se jeví namísto skutečné pravdy ležící za jevy“ Meta-existencialismus = systém nahlížející na opravdovost ve smyslu nezastírání strastné zkušenosti, skrze kterou je možno uzřít skutečný charakter bytí a tím z neustálé nenaplněnosti vnějších forem spočinout v absolutní hojnosti/dokonalosti
 16. 16. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Meta-transpersonální psychologie Novotvary Caprilese s předponou meta- Prefix meta značí přesah pojmu za doménu samsáry Meta-transpersonální systémy = Takové Cesty, které dovedně pojímají „transpersonální jevy“ tím, že vycházejí ze správného náhledu vystihujícího absolutní pravdu a tedy tyto Cesty mají potenciál osvobozovat od všech klamů Meta-fenomenologie = Pohled, který přesahuje pouhý „φαινόμενoν - to, co se jeví namísto skutečné pravdy ležící za jevy“ Meta-existencialismus = systém nahlížející na opravdovost ve smyslu nezastírání strastné zkušenosti, skrze kterou je možno uzřít skutečný charakter bytí a tím z neustálé nenaplněnosti vnějších forem spočinout v absolutní hojnosti/dokonalosti
 17. 17. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Meta-transpersonální psychologie Novotvary Caprilese s předponou meta- Prefix meta značí přesah pojmu za doménu samsáry Meta-transpersonální systémy = Takové Cesty, které dovedně pojímají „transpersonální jevy“ tím, že vycházejí ze správného náhledu vystihujícího absolutní pravdu a tedy tyto Cesty mají potenciál osvobozovat od všech klamů Meta-fenomenologie = Pohled, který přesahuje pouhý „φαινόμενoν - to, co se jeví namísto skutečné pravdy ležící za jevy“ Meta-existencialismus = systém nahlížející na opravdovost ve smyslu nezastírání strastné zkušenosti, skrze kterou je možno uzřít skutečný charakter bytí a tím z neustálé nenaplněnosti vnějších forem spočinout v absolutní hojnosti/dokonalosti
 18. 18. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Meta-transpersonální psychologie Novotvary Caprilese s předponou meta- Prefix meta značí přesah pojmu za doménu samsáry Meta-transpersonální systémy = Takové Cesty, které dovedně pojímají „transpersonální jevy“ tím, že vycházejí ze správného náhledu vystihujícího absolutní pravdu a tedy tyto Cesty mají potenciál osvobozovat od všech klamů Meta-fenomenologie = Pohled, který přesahuje pouhý „φαινόμενoν - to, co se jeví namísto skutečné pravdy ležící za jevy“ Meta-existencialismus = systém nahlížející na opravdovost ve smyslu nezastírání strastné zkušenosti, skrze kterou je možno uzřít skutečný charakter bytí a tím z neustálé nenaplněnosti vnějších forem spočinout v absolutní hojnosti/dokonalosti
 19. 19. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Meta-transpersonální psychologie Novotvar Gnitiveness a jeho deriváty reGnize, reGnition etc. neologismus Eliase Caprilese odvozený od „recognize“ etymologicky vztažené nikoliv ke „cogito“, ale „gnosis“ záměrně bez prefixu „co-“ (což implicitně předpokládá spolu-existenci subjektu a objektu) V rámci samsáry se jde o běžné s-o cognitivity, v rámci nirvány jde o neduální gnozi (zření, „prokouknutí“) [Cesty a Plodu] v posledním článku to [Capriles 2009] raději nahrazuje termínem Seeing through
 20. 20. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Meta-transpersonální psychologie Novotvar Gnitiveness a jeho deriváty reGnize, reGnition etc. neologismus Eliase Caprilese odvozený od „recognize“ etymologicky vztažené nikoliv ke „cogito“, ale „gnosis“ záměrně bez prefixu „co-“ (což implicitně předpokládá spolu-existenci subjektu a objektu) V rámci samsáry se jde o běžné s-o cognitivity, v rámci nirvány jde o neduální gnozi (zření, „prokouknutí“) [Cesty a Plodu] v posledním článku to [Capriles 2009] raději nahrazuje termínem Seeing through
 21. 21. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Co je to „duševní zdraví“? Pozice metatranspersonální psychologie „Transpersonální“ nerovná se zákonitě „duševnímu zdraví“ (sanity) přístup k transpersonálním světům per se by neměl být účelem terapie nejvyšším cílem terapie by mělo být překročení bazálního klamu* (delusion), který nás běžně vede k tomu, že zažíváme: relativní jako by to bylo absolutní, pomíjivé jako by to bylo trvalé/věčné, iluzorní jako by to bylo skutečné, neuspokojivé jako by to bylo uspokojivé, vzájemně podmíněné jako by to bylo nezávislé atd. „Transpersonální“ zážitky vůbec nezaručují překročení tohoto klamu.
 22. 22. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Nirvána, samsára a base-of-all „Transpersonální zkušenost“ může odpovídat... (aneb co transpersonální psychologové rozlišují špatně nebo vůbec) 1 „Nejvyššímu duševnímu zdraví“, tj. tomu, čemu Buddhisté říkají Osvícení či Probuzení (nirvána) Gnitiveness – spontánní osvobozování všech myšlenek, představ, konceptů, pocitů atd. v samém okamžiku jejich vznikání prohlédnutím skrze ně na jejich Esenci 2 podmíněným zážitkům transpersonálních světů „podmíněným“ bazálním klamem (samsára) podle buddhistické kosmologie odpovídá zejména sférám bez formy (arupa-dhatu) odpovídajícím 4 vyšším džhánám 3 „base-of-all“ (tib. kunzhi lungmaten) neprojevuje se ani samsára, ani nirvána, tupost zabraňující v uzření (Seeing/reGnition) prvotního stavu non-reGnized stav mezi myšlenkami; setrvání v nirvikalpa vnoru
 23. 23. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Základní rozdělení buddhistických nauk „Stará1 “ klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma 1 Sútrajána 1 Hínajána 1 Mahajána 2 Vadžrajána 3 Atijána (= Atijóga, „Dzogčhen ve významu vozidla“, „nauka nejvyšší dokonalosti“) 1 znovuzavedená Namkhai Norbu Rinpočhem
 24. 24. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Základní rozdělení buddhistických nauk „Stará1 “ klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma 1 Sútrajána 1 Hínajána 1 Mahajána 2 Vadžrajána 3 Atijána (= Atijóga, „Dzogčhen ve významu vozidla“, „nauka nejvyšší dokonalosti“) 1 znovuzavedená Namkhai Norbu Rinpočhem
 25. 25. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Základní rozdělení buddhistických nauk „Stará1 “ klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma 1 Sútrajána 1 Hínajána 1 Mahajána 2 Vadžrajána 3 Atijána (= Atijóga, „Dzogčhen ve významu vozidla“, „nauka nejvyšší dokonalosti“) 1 znovuzavedená Namkhai Norbu Rinpočhem
 26. 26. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Základní rozdělení buddhistických nauk „Stará1 “ klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma 1 Sútrajána 1 Hínajána 1 Mahajána 2 Vadžrajána 3 Atijána (= Atijóga, „Dzogčhen ve významu vozidla“, „nauka nejvyšší dokonalosti“) 1 znovuzavedená Namkhai Norbu Rinpočhem
 27. 27. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Základní rozdělení buddhistických nauk „Stará1 “ klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma 1 Sútrajána 1 Hínajána 1 Mahajána 2 Vadžrajána 3 Atijána (= Atijóga, „Dzogčhen ve významu vozidla“, „nauka nejvyšší dokonalosti“) 1 znovuzavedená Namkhai Norbu Rinpočhem
 28. 28. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod Klíčové koncepty nauky dzogčhenu Nauka nejvyšší dokonalosti (dzogpa čhenpo, Mahá Ati) = Atijána, Atijóga, „Dzogčhen ve významu vozidla“ 1 Dzogčhen ve významu Báze (prvotní stav) 2 Dzogčhen ve významu Cesty (nestálé vynořování se prvotního stavu a spočívání v jeho ryzí přítomnosti - rigpa) 3 Dzogčhen ve významu Plodu (nepřerušené spočívání ve stavu ryzí přítomnosti prvotního stavu, které již je bez úsilí)
 29. 29. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod Klíčové koncepty nauky dzogčhenu Nauka nejvyšší dokonalosti (dzogpa čhenpo, Mahá Ati) = Atijána, Atijóga, „Dzogčhen ve významu vozidla“ 1 Dzogčhen ve významu Báze (prvotní stav) 2 Dzogčhen ve významu Cesty (nestálé vynořování se prvotního stavu a spočívání v jeho ryzí přítomnosti - rigpa) 3 Dzogčhen ve významu Plodu (nepřerušené spočívání ve stavu ryzí přítomnosti prvotního stavu, které již je bez úsilí)
 30. 30. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Dzogchen-qua-Base Dzogchen-qua-Base I Prvotní stav („Báze“) původní stav úplné bohatosti/plnosti a dokonalosti, který je pravou přirozeností jedince a univerza ve své celosti stav buddhovství sjednocení „tří těl“ (dharmakája, sambhógakája, nirmanakája) tři aspekty prvotního stavu: 1 esence, kterou je prázdnota (s. šúnjatá) (aspekt prvotní čistoty – tib. kadak) přirovnání k „prázdnotě zrcadla“ 2 přirozenost, kterou je schopnost zrcadlit – zářivost (luminosity)
 31. 31. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Dzogchen-qua-Base Dzogchen-qua-Base II Prvotní stav („Báze“) přirovnání k podstatě zrcadla, jeho samé schopnosti zrcadlit, dokud bude zrcadlo zrcadlem 3 energie, která se projevuje v mnohosti projevů, které neustále vznikají a zanikají. Projevy jsou ve své esenci „prázdné“. Způsoby projevování energie: 1 dang (~dharmakaya): pokud D+R+T, tak zdánlivě „vnitřní projevy“ (myšlenky, představy) 2 rolpa (~sambhogakaya): živé, nemateriální vize 3 tsal (~nirmanakaya): projevy „hmotného“ světa prvotní stav se může projevit jako (1) nirvana, (2) base-of-all (kunzhi), (3) samsara.
 32. 32. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Dzogchen-qua-Path Dzogchen-qua-Path I Cesta Průběžné vynořování se prvotního stavu v rámci Cesty za Probuzením Stupně uskutečnění (realizace) v dzogčhenu (opačně než ve vadžrajáně!): 1 dharmakája (poprvé via přímé uvedení do prvotního stavu; praxe tregčhö) 2 sambhógakája (praxí thögal) 3 nirmanakája (vyvrcholení thögalu, sloučení energie rolpa a tsal) Realizace dimenze sambhógakáji a nirmanakáji v praxi dzogčhenu nemá v ostatních tantrických stezkách obdobu („duhové tělo“ – Longde, „tělo atomů“ a „tělo světla“ – Upadéšavarga)
 33. 33. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Dzogchen-qua-Fruit Dzogchen-qua-Fruit I Plod nepřerušené trvání prvotního stavu neoddělitelnost „tří těl“ (dharmakája, sambhógakája, nirmanakája)
 34. 34. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Náhled - meditace - jednání Náhled – Meditace – Jednání Tři neoddělitelné aspekty praxe 1 Správný náhled (tawa) umožňuje správné pojímání věcí, a jasné neulpívající pozorování / všímavost 2 Správnou meditací (gompa) vstupujeme do stavu ryzí přítomnosti (rigpa) 3 Správným jednáním (chodpa) projevujeme spontánně povstávající moudrost do světa
 35. 35. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Triloka Tři světy (triloka) cyklické existence (samsára) Lóka = Psychotop = Životní svět jedince 1 svět bez forem (arúpadhátu, arúpalóka – 5. – 8. vnor) 2 svět forem (rúpalóka – 1. – 4. vnor) 3 svět smyslů (kámalóka – 6 oblastí): 1 oblast bohů (déva) 2 oblast polobohů (asura) 3 oblast lidí 4 oblast zvířat 5 oblast hladových duchů (préta) 6 oblast pekel [Lotsawa c2010, Capriles 2006, s. 27] Změněné stavy vědomí mohou spadat do kteréhokoli ze tří světů a jeho oblastí. Nic z toho, ani kunzhi, není nirvánou, ale pastmi na praktikujícího.
 36. 36. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Triloka Tři světy (triloka) cyklické existence (samsára) Lóka = Psychotop = Životní svět jedince 1 svět bez forem (arúpadhátu, arúpalóka – 5. – 8. vnor) 2 svět forem (rúpalóka – 1. – 4. vnor) 3 svět smyslů (kámalóka – 6 oblastí): 1 oblast bohů (déva) 2 oblast polobohů (asura) 3 oblast lidí 4 oblast zvířat 5 oblast hladových duchů (préta) 6 oblast pekel [Lotsawa c2010, Capriles 2006, s. 27] Změněné stavy vědomí mohou spadat do kteréhokoli ze tří světů a jeho oblastí. Nic z toho, ani kunzhi, není nirvánou, ale pastmi na praktikujícího.
 37. 37. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Triloka Tři světy (triloka) cyklické existence (samsára) Lóka = Psychotop = Životní svět jedince 1 svět bez forem (arúpadhátu, arúpalóka – 5. – 8. vnor) 2 svět forem (rúpalóka – 1. – 4. vnor) 3 svět smyslů (kámalóka – 6 oblastí): 1 oblast bohů (déva) 2 oblast polobohů (asura) 3 oblast lidí 4 oblast zvířat 5 oblast hladových duchů (préta) 6 oblast pekel [Lotsawa c2010, Capriles 2006, s. 27] Změněné stavy vědomí mohou spadat do kteréhokoli ze tří světů a jeho oblastí. Nic z toho, ani kunzhi, není nirvánou, ale pastmi na praktikujícího.
 38. 38. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Triloka Pasti transpersonálních světů Kterak jsou oblasti samsáry a neprojevenost kunzhi považovány za nirvánu kouzelným vizím (posednutí, OBE) je neoprávněně přiznáván absolutní charakter (šamanismus) od oblasti bohů až po vrcholek samsáry (arúpalóka) hrozí připoutanost blažeností (nemotivuje k rozpoznání prvotního stavu) v žádném samsarickém světě se nelze udržet věčně – a z nebe se padá rovnou do pekla (vlivem rozšířeného pole vědomí / bioenergetického toku – kundalini) Příklady účinky psychedelik a technik práce s energií, kde neřízené uvolnění může vést až k psychóze („psychospirituální krizi“)
 39. 39. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Triloka Pasti transpersonálních světů Kterak jsou oblasti samsáry a neprojevenost kunzhi považovány za nirvánu kouzelným vizím (posednutí, OBE) je neoprávněně přiznáván absolutní charakter (šamanismus) od oblasti bohů až po vrcholek samsáry (arúpalóka) hrozí připoutanost blažeností (nemotivuje k rozpoznání prvotního stavu) v žádném samsarickém světě se nelze udržet věčně – a z nebe se padá rovnou do pekla (vlivem rozšířeného pole vědomí / bioenergetického toku – kundalini) Příklady účinky psychedelik a technik práce s energií, kde neřízené uvolnění může vést až k psychóze („psychospirituální krizi“)
 40. 40. Synu, lidé si myslí, že (jednobodové) soustředění (mysli) je meditace Ale schází tomu sjednocení klidu a vhledu. Proto ponech spontánní bdělou přítomnost svobodně prodlévat, bez jakéhokoliv vztažného bodu, bez přijímání a odmítání nebo prodlévání v projekcích mysli. Synu, rigidní, jasná a stabilní vizualizace není (dokonalou) Mahájógou. Uvolni (mysl, která) uchopuje tváře a ruce (božstev), prodlévej v obrovském prostoru Velké dokonalosti, takovosti, (v jednotě) spontánní bdělé přítomnosti a prázdnoty. — Džigme Lingpa [Thondup 1999]
 41. 41. Ánando, když mnich dosáhl těchto osmi osvobození [džhán] v postupném pořadí, ve zpětném pořadí, v postupném i zpětném pořadí, když jich dosahuje a vynořuje se z nich kdekoli si přeje, jakkoli si přeje a po jakoukoliv dobu si přeje, když skrze odstranění zákalů vstupuje a prodlévá v nezkaleném osvobození mysli a osvobození porozuměním, které uskutečnil zde a nyní svým vlastním přímým poznáním – tehdy je tento mnich nazýván ’oboustranně osvobozený’. Ánando, neexistuje jiné osvobození, které by bylo vyšší a vznešenější než toto oboustranné osvobození. [Mahá Nidána-sutta s.a.]
 42. 42. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Tři významy „nevědomosti“ Tři významy pojmu nevědomost Funkčně odpovídají stavu base-of-all a projevu samsáry Tři významy pojmu „nevědomost“ (s. avidya, tib. marigpa) v pojetí atijány: 1 Nevědomost-jako-utlumení self-reGnition elementem tuposti (base-of-all, kunzhi lungmaten) 2 Něvědomost-jako-klam (bazální klam) vznikající z mylného přecenění myšlenky (delusory valuation) a vedoucí: 1 k iluzorní dualitě objektu a subjektu, 2 ke zmatení pramenící ze záměny relativního za absolutní ap., tedy co je kořenem samsáry. 3 Nevědomost-jako-neschopnost rozpoznat, že jsme uvězněni v klamu (viz bod 2) Abychom mohli utéct z vězení, musíme si nejprve uvědomit, že jsme v takovém vězení
 43. 43. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Tři významy „nevědomosti“ Každá zkušenost se může stát [předmětem] spontánního (samo)osvobození do svého prvotního stavu – via self-reGnition (pokud je uzřen její skutečný charakter, tj. že jde jen o projevy energie prvotního stavu) Přirovnání „mrak nevědomosti“ zastiňující „oblohu“ (prvotní stav, buddha-nature) (1) odraz v zrcadle zastírající, že jde o projev schopnosti zrcadla zrcadlit (2, 3)
 44. 44. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Vzestupné a sestupné Stezky Vzestupné a sestupné Stezky I aneb Kudy k Osvícení a kudy ne Přímé Stezky: „sestup“ (de-scent) ve smyslu od-podmiňování (de-conditioning) v meta-fenomenologickém, meta-existenciálním slova smyslu – charakteristika všech Přímých Stezek vedoucích k Nejvyššímu duševnímu zdraví (Probuzení). Nevratnost tohoto sestupu označuje Capriles jako „thanatickou pozitivní zpětnou vazbu“.
 45. 45. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Vzestupné a sestupné Stezky Vzestupné a sestupné Stezky II aneb Kudy k Osvícení a kudy ne Falešné stezky: „vzestup“ v omezeném fenomenologickém a existenciálním slova smyslu je naopak únikem od opravdovosti do „vrcholků“ samsáry, k „vrcholným zážitkům“ (Maslow!) světů čistých forem a bez formy – (a)rúpalóka či meditativním vnorům nirvikalpa samádhi, stavu hlubokého bezesného spánku podobného chikai bardu atd. Rozšířená Nágardžunova madhjamika je v rámci buddhismu tzv. „střední cestou“ (mezi asketismem hédonismem, i mezi „sestupem“ a „vzestupem“).
 46. 46. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Mandala a mýtus lílá Mandala jako cesta k duševnímu zdraví Jung: „mandala jako mapa cesty k duševnímu zdraví“ od periferie do středu. Nejen překonání neurózy, ale i základního lidského klamu. 1 Periferie: „svět dualismu a mnohosti“ 2 Střed: „nedualita a jednota fyzického a psychického univerza“ Přesnější rozdělení mandaly na 3 regiony: 1 Periferie: samsára, bazálním klam a sebeklam. Jsme zmatení a jsme zmatení o tom, že jsme zmatení... 2 Mezipásmo: hněviví ochránci (dharmapála): práh, strážci bran do středu (dynamika přechodu) 3 Střed: Adi Buddha (Samantabhadra), integrace všeho do prvotního stavu
 47. 47. [Hansen 2003]
 48. 48. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Hérakleitos: alétheia Hérakleitova alétheia I fýsis φύσvις (nepodmíněná celost přírody, pravý stav všech entit, které se manifestují v naší podmíněné existenci)) či lógos λόγος (řeč, slovo, řád) „se chce skrývat“ v lété λήθε2 Alétheia αλήθεια (odhalení pravého, probuzení ze sna klamu lété)
 49. 49. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Hérakleitos: alétheia Hérakleitova alétheia II Jelikož se však tento λόγος „skrývá“ (zlomek B 123), tak přestože „...všechno konáme a myslíme díky účasti na božské řeči (θείου λόγου)“, tak „ačkoli je řeč (λόγος) společná, žijí běžní lidé tak, jako kdyby měli své vlastní vědomí.“ (B 2) A tak jen tehdy, „jestliže vyslechli ne mě, nýbrž řeč (λόγος), je moudré, aby souhlasili, že všechno jest jedno3 (ἓν πάντα εἶναι) (B 50). „Bohu je vše krásné, dobré a řádné; lidé však pokládají něco za neřádné, něco za řádné.“ (B 102) [Kratochvíl 2006, Kratochvíl 2010] 2 srov. s nevědomost (avidjá/marigpa) ve 2. a 3. významu 3 nikoli však „one-mind“ jako v systému jógačáry
 50. 50. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Dante: Božská komedie Dantova Božská komedie Esence díla – princip mandaly cesta (z periferie) graduálním sestupem (!) do pekel (spuštění Thanatické pozitivní zpětné vazby*) z nejnižšího stupně otevřením průchodu do očistců (otevření mechanismu spontánního sebeosvobozování od Tpzv), postupného očišťování klamů (opakováním rozpouštění klamů) do nejvyššího nebe (Empyrean – střed mandaly) Čistá země Akaništa (nejvyšší oblast rúpadhátu)
 51. 51. [Haubold et al. 1998]
 52. 52. [kidslink.bo.cnr.it s.a.]
 53. 53. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Tradice gurua Tradice gurua ve vadžrajáně a atijáně I „Prostřednictvím Dhammy nelze měnit druhé osoby, lze se pouze zdržovat vměšování se do jejich vlastního vývoje, do jejich snažení změnit se k lepšímu.“ Druhým osobám lze nanejvýš předvést svou vlastní praxi Dhammy jako příklad a nabídnout jim vědění Abhidhammy, jež je podkladem Dhammy. Klíčem k úspěchu je přitom respekt a všímavost (páli: sati)“ [Frýba 1994, s. 1] Sútra: přijetí útočiště u „tří klenotů“ (vnější úroveň): 1 Buddha, 2 Dharma, 3 Sangha Tantra: přijetí útočiště u „tři kořenů“ (vnitřní úroveň):
 54. 54. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Tradice gurua Tradice gurua ve vadžrajáně a atijáně II 1 Guru/lama (učitel) - zdroj požehnání, 2 déva/jidam - zdroj uskutečnění, 3 dákiní/khandro - zdroj duchovní aktivity „tři těla“ (trikája) (tajná úroveň): 1 dharmakája (esence: prázdnota) 2 sambhógakája (přirozenost: jasnost) 3 nirmanakája (energie: všechny fenomény) dharmakája: kadak; rúpakája: lhundrub Dzogčhen: Mistr žákovi zprostředkuje rozpoznání prvotního stavu gurujóga = hlavní praxe sjednocení se se stavem mistra
 55. 55. Holotropním dýcháním k osvícení? Teoretická báze Tradice gurua Tradice gurua ve vadžrajáně a atijáně III Vadžrajána - tradice gurua „Graduální vysvobozování se z klamu stínu je možné s pomocí instrukcí autentických tradic moudrosti a vztahu s opravdovým Mistrem, který je držitelem tradiční linie předání nauky.“ [Capriles 2006] Koncept Gurua na Západě. Nestačí předání skrze knihu? [Minařík 1996]
 56. 56. Dva smrtící nepřátelé, kteří nás poutají k samsáře od časů bez počátku, jsou „ten, který na věcech ulpívá“ (grasper) a „to, na čem ulpívá“ (grasped). Nyní, milostí gurua, jsme byli uvedeni do přirozenosti dharmakáji, nacházející se v nás, čímž jsou tito dva [nepřátelé] spáleni jako peří, které za sebou nenechá ani stopu ani památku. –Dudjom Rinpočhe [Capriles 2006, s. 12]
 57. 57. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Osnova 1 Co je transpersonální psychologie? 2 Teoretická báze Co je to „duševní zdraví“? Nirvána, samsára a base-of-all Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod Triloka Tři významy „nevědomosti“ Vzestupné a sestupné Stezky Tradice gurua 3 Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup Stanislav Grof: sestup do perinatálního období 4 Shrnutí
 58. 58. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Janov: Prvotní terapie Problém dočasné katarze Konflikt z rozpornosti periferie mandaly by mohl spustit Thanatickou pozitivní zpětnou vazbu Arthur Janov: „prvotní výkřik – léčba neurózy“. „Plně se dostat do nepříjemného pocitu“ až na jeho hranici a pak jej vybít „osvobozujícím prvotním výkřikem“ Capriles: dočasná úleva emočním „upuštěním“ je útěkem z Pekla zpátky na Zem (je třeba projít skrz, viz Dante) nevznikne příležitost energii extrémního napětí použít k protunelování se do „Očistce“ (a tam rozpouštění jader klamu via self-liberation) pouhá dočasná katarze, neřeší kořen samotného problému (bazální klam) vyhýbáním se nepříjemným prožitkům nedáváme šanci skrze ně porozumět klamu duality
 59. 59. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Existencialismus a humanistická psychologie Existencialismus a humanistická psychologie Neúplnost těchto směrů Existencialisté radí žít v pekle, protože to podle nich vystihuje samo bytí (nevěří, že za „peklem“ bazální úzkosti – Angst/anguish... je ještě něco dalšího) Humanistická psychologie vede klienta k osvobození se od obranných mechanismů, ale už nenabízí prostředky k překonání bazálního klamu Projevování se „ve své opravdovosti“ je ve skutečnosti „pouze“ natažení si masky Jungovského Stínu Terapie tak ve své hloubi vede k uznání bazálního klamu jako daného, jeho potvrzení a udržení „Nejsme naše ego či vědomá identita, ale nejsme ani náš stín či nevědomá fantazie.“
 60. 60. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup Ken Wilber a jeho „holoarchie“ Hierarchické modely stupňů „vzestupu“ lidského vědomí postupně vylepšované modely stupňů lidského vědomí obrácené pořadí než v Božské komedii: stav Probuzení jako vrchol stoupajících stupňů vědomí velice problematické modely (viz dále)
 61. 61. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup 1977: první hierarchie 1 úroveň Ega, 2 Existenční úroveň (sóma+psýché+kultura), 3 úroveň Mysli (mystické vědomí) Wilber: „cíl všech spirituálních cest je získání pocitu bytí sjednocení s celým vesmírem“
 62. 62. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup 1977: první hierarchie II Kritická analýza E. Caprilese tento popis odpovídá buddhistickým arúpalóka, tedy vrcholku samsáry samsára: „gloomy-go-round“ = „kolotoč“ cyklického putování od nejnižších světů smyslů (kámalóka) až k nejvyšším světům arúpalóka – není žádné vysvobození! nirvána je podle vyšších buddhistických nauk stavem naprosté rovnosti, kde není žádné „Já“, které by mohlo kam vystupovat či sestupovat...
 63. 63. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup 1982: šest úrovní 1 fyzická úroveň 2 biologická úroveň 3 mentální úroveň (úroveň ega, logiky a myšlenek) 4 subtilní úroveň (ne-Jungiánských archetypů, transindividuální, intuitivní) 5 kauzální úroveň (beztvará jasnost či zářivost, dokonalá transcendence) 6 absolutní úroveň (vědomí-jako-takové, zdroj všech ostatních úrovní)
 64. 64. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup 1982: šest úrovní II Kritická analýza E. Caprilese popis „kauzální úrovně“ přesně odpovídá stavu base-of-all (kunzhi lungmaten) 1 manifestaci vnitřní zářivosti energie dang (bez jejího reGnition) 2 zážitky nirvikalpa vnoru v samten bardu či bardu meditativního vnoru (bez reGnition)„sestupu“ „absolutní úroveň“ by snad mohla odpovídat prvotnímu stavu (Dzogchen-qua-Base), který ale Wilber záhadně postavil na vrchol své hierarchie
 65. 65. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup 1996: Mnoho různých klasifikací Hierarchie se staly „holoarchiemi“ 3 skupiny úrovní dvě klasifikace, každá po 5 úrovních 9 základních struktur vědomí (opěrné body – fulcras) dvoudílná klasifikace zahrnující 12 úrovní („velká holoarchie Plotína a Aurobinda“) a 4 série 13 úrovní („4 kvadranty“)
 66. 66. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Kritické shrnutí Wilberových holoarchií Obecný problém Wilberových hier(holo)-archií snaha postupně koncepty vylepšovat „opravami“ se zanesly i nové chyby neschopnost rozlišit mezi (a) samsarickými transpersonálními stavy, (b) stavem base-of-all, kde se jen promarňuje vzácná lidská existence a (c) mezi stavem skutečného duševního zdraví tj. nirvánou neustálá snaha držet se hierarchické („holoarchické“) graduální struktury postupného vzestupu po jednotlivých stupních (podobné cestě Upanišad) a namapovat na to všechny spirituální systémy (!) zásadní nepochopení konceptu „tří těl“ (dharmakáji, sambhógakáji, nirmanakáji) poslední verze přímo protiřečí pořadí realizací všech Buddhistických Cest atd. (Více viz [Capriles 2006, s. 4–16])
 67. 67. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Kritické shrnutí Wilberových holoarchií Obecný problém Wilberových hier(holo)-archií snaha postupně koncepty vylepšovat „opravami“ se zanesly i nové chyby neschopnost rozlišit mezi (a) samsarickými transpersonálními stavy, (b) stavem base-of-all, kde se jen promarňuje vzácná lidská existence a (c) mezi stavem skutečného duševního zdraví tj. nirvánou neustálá snaha držet se hierarchické („holoarchické“) graduální struktury postupného vzestupu po jednotlivých stupních (podobné cestě Upanišad) a namapovat na to všechny spirituální systémy (!) zásadní nepochopení konceptu „tří těl“ (dharmakáji, sambhógakáji, nirmanakáji) poslední verze přímo protiřečí pořadí realizací všech Buddhistických Cest atd. (Více viz [Capriles 2006, s. 4–16])
 68. 68. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Stanislav Grof: sestup do perinatálního období Stanislav Grof pozorování psychedelických zkušeností nebo zkušeností z holotropní terapie interpretace prožitků jako regrese do perinatálních stavů tvrzení, že to nějak přispívá k získání duševního zdraví Basic Perinatal Matrices, BPM 1 a BPM 4 považovány za potenciálně pozitivní, BPM 2 a BPM 3 za negativní
 69. 69. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Michael Washburn: Dynamic Ground Michael Washburn dualismus mezi „Dynamic Ground“ a individuálním „já“ „Dynamic Ground“ je označení pro to, co nějakým způsobem přesahuje individuální já zkušenosti z „DG“ označujeme jako transpersonální, transcendentální či spirituální pochází ze stejného zdroje jako Id/libido, sny, démoni či neurózy, které jsme se nesprávně naučili chápat jako „nižší“ říše. [Bernstein 1998]
 70. 70. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Duchovní sestup Duchovní sestup Grof a Washburn jsou pravdě blíže než Wilber, uznávají potřebu „sestupu“ nevychází ale z plnohodnotného metafenomenologicko-metaexistenciálního náhledu zejména Grof rovněž nedokáže rozlišit, co je samsarické, nirvanické a neprojevené
 71. 71. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Dítě jako tabula rasa? Dítě jako tabula rasa ad Grof, Washburn) velký význam prenatálního a perinatálního období Čuang-c’: stav malého dítěte je v mnohém stejný jako stav Probuzení, ale zároveň tu jsou radikální odlišnosti: 1 dítě nedokáže reGnize (uzřít) prvotní stav jako sjednocení „tří těl“ (trikaya-qua-Base) ani nemá kapacitu efektivně zvládat vnější realitu, 2 ačkoli se Ego vynořuje jako vše z prvotního stavu, není možné reGnize (uzřít) prvotní stav před vznikem ega, 3 ačkoli realizace jde „zpátky ke zdroji“, nejde o návrat do stavu unreGnized (neuzřeného) projevu prvotního stavu, ale do jeho reGnized podoby, tedy něčeho zcela nového... [Capriles 2006, s. 19]
 72. 72. Holotropním dýcháním k osvícení? Konkrétní kritika Kritické shrnutí díla Grofa a Washburna Obecný problém Grofa a Washburna Washburn a zejména pak Grof se mylně domnívají, že celá duchovní cesta je o „návratu zpět v procesu ontogeneze“ a tím poznání „hlubšího já“. Nejsou ochotni připustit, že z pouhého „návratu zpět ve vzpomínkách“ (regresi) ani z „transpersonálních zážitků“ se samo o sobě osvobození nerodí.
 73. 73. Holotropním dýcháním k osvícení? Shrnutí Osnova 1 Co je transpersonální psychologie? 2 Teoretická báze Co je to „duševní zdraví“? Nirvána, samsára a base-of-all Klasifikace „vozidel“ dle tibetské školy Ňingma Dzogčhen jako Báze, Cesta a Plod Triloka Tři významy „nevědomosti“ Vzestupné a sestupné Stezky Tradice gurua 3 Konkrétní kritika Ken Wilber: holoarchie a duchovní vzestup Stanislav Grof: sestup do perinatálního období 4 Shrnutí
 74. 74. Holotropním dýcháním k osvícení? Shrnutí Shrnutí Cílem terapie musí být dosažení duševního zdraví, což optikou buddhismu, resp. jeho esence - stavu dzogčhenu - odpovídá vymizením „utrpení“ setrvalým spočíváním ve stavu rigpy a realizací jednoty tří těl (kája) Transpersonální psychologové zaměňují „transpersonální zkušenost“ za „duševní zdraví“ a nejsou s to řádně rozlišit mezi (a) samsarickými, (b) nirvanickými a (c) base-of-all (ani-ani) stavy. Konstruktivní dialog musí být postaven na osobních zkušenostech z praxe v alespoň jedné tradiční linii předání nauky.
 75. 75. Holotropním dýcháním k osvícení? Shrnutí Kontrolní otázky :-) Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)? Co si lze odnést ze zážitku sjednocení se s celým vesmírem ve změněném stavu vědomí? Jaký je základní rozdíl mezi Přímými a Falešnými Stezkami? Buddha něco řekne a hned řekne pravý opak – co odhalí detektor lži? Proč?
 76. 76. Holotropním dýcháním k osvícení? Shrnutí Kontrolní otázky :-) Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)? Co si lze odnést ze zážitku sjednocení se s celým vesmírem ve změněném stavu vědomí? Jaký je základní rozdíl mezi Přímými a Falešnými Stezkami? Buddha něco řekne a hned řekne pravý opak – co odhalí detektor lži? Proč?
 77. 77. Holotropním dýcháním k osvícení? Shrnutí Kontrolní otázky :-) Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)? Co si lze odnést ze zážitku sjednocení se s celým vesmírem ve změněném stavu vědomí? Jaký je základní rozdíl mezi Přímými a Falešnými Stezkami? Buddha něco řekne a hned řekne pravý opak – co odhalí detektor lži? Proč?
 78. 78. Holotropním dýcháním k osvícení? Shrnutí Kontrolní otázky :-) Jaké jsou základní formy nevědomosti (marigpa, avidjá)? Co si lze odnést ze zážitku sjednocení se s celým vesmírem ve změněném stavu vědomí? Jaký je základní rozdíl mezi Přímými a Falešnými Stezkami? Buddha něco řekne a hned řekne pravý opak – co odhalí detektor lži? Proč?
 79. 79. Holotropním dýcháním k osvícení? Literatura Použité zdroje I Blewett, D. B.; Chwelos, N. (1959). Handbook for the Therapeutic Use of Lysergic Acid Diethylamide-25. Individual and Group Procedures. Staženo 20. 3. 2010 z http://hdl.handle.net/123456789/254 Grof, S. (2000). Dobrodružství sebeobjevování. Doplněné aktualizované vydání. Praha: Perla. Kratochvíl, Z. (2006). Délský potápěč k Hérakleitově řeči. Praha: Hermann a synové.
 80. 80. Holotropním dýcháním k osvícení? Literatura Použité zdroje II Kratochvíl, Z. (2010). Filosofie mezi mýtem a vědou: Od Homéra po Descarta. Praha: Academia. Mahá Nidána-sutta – Velká rozprava o zdroji (sine anno). Sutta Pitaka, Koš rozprav pálijského kánonu přednesených Buddhou a jeho předními žáky. Dígha nikája - Sbírka dlouhých rozprav. Překlad Štěpán Chromovský. Staženo 17. 10. 2010 z http://dhammadesana.110mb.com/D15.html Minařík, K. (1996). Tajemství Tibetu I: Sedm tibetských textů. Praha: Canopus.
 81. 81. Holotropním dýcháním k osvícení? Literatura Použité zdroje III Capriles, E. (2000). Beyond Mind. Steps to a Metatranspersonal Psychology. International Journal of Transpersonal Studies Vol. 19, 2000. Manoa, HI: University of Hawai‘i at Manoa. Capriles, E. (2006). Beyond Mind II. Further steps to a Metatranspersonal Psychology. International Journal of Transpersonal Studies, Vol. 25, 2006, pp. 1–44. San Francisco, CA: Saybrook Graduate School and Research Center.
 82. 82. Holotropním dýcháním k osvícení? Literatura Použité zdroje IV Capriles, E. (2009). Beyond Mind III. Further steps to a Metatranspersonal Philosophy and Psychology. International Journal of Transpersonal Studies, Vol. 28(2), 2009, pp. 1–125. San Francisco, CA: Saybrook Graduate School and Research Center. Frýba, M. (1994). Dhamma – Svépomocná metoda zvládání života. Velká Bíteš: Atelier Satiterapie. Staženo 17. 10. 2010 z http://www.bodhisvitavy.wz.cz/pdf-files/Dhamma_ svepomocna_metoda_zvladani_zivota.pdf
 83. 83. Holotropním dýcháním k osvícení? Literatura Použité zdroje V Bernstein, P. (1998). Life’s Three Stages: Infancy, Ego, and Transcendence. Michael Washburn interviewed. Staženo 21. 3. 2010 z http://pbernste.tripod.com/life3.htm Hansen, J. (2003). Mandala. Staženo 21. 3. 2010 z http://www.jyh.dk/indengl.htm Haubold, H.; Mathai, A. M. (1998). Structure of the Universe. Chapter 2: Macrocosmos: From Anaximander to Einstein. Staženo 21. 3. 2010 z http://neutrino.aquaphoenix.com/ un-esa/universe/universe-chapter2.html
 84. 84. Holotropním dýcháním k osvícení? Literatura Použité zdroje VI kidslink.bo.cnr.it (sine anno). Obrázek sfér v Danteho Božské komedii. Staženo 21. 3. 2010 z http://kidslink.bo.cnr.it/ ic6-bo/scuolainospedale/num6-2/divcom/Image8.jpg Lotsawa (c2010). Three Realms of Samsara. Staženo 17. 10. 2010 z http://www.lotsawaschool.org/three_realms.html
 85. 85. Holotropním dýcháním k osvícení? Literatura Použité zdroje VII Thondup, T. (1999). Masters of Meditation and Miracles: Lives of the Great Buddhist Masters of India and Tibet. Boston: Shambhala. Staženo 17. 10. 2010 z http://www.dzogchen.cz/userfiles/file/soubory/ linie/dzigme_lingpa.rtf (Část o Džigme Lingpovi, překlad Lukáš Chmelík)

×