Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychoterapii

Ad

1

Ad

Psychoterapeutické přístupy
se dají rozdělit na
• Humanistické
• Psychodynamické
• Kognitivně-behaviorální
• Integrativní
...

Ad

Mindfulness
je přitom spojována
především s tzv. třetí
vlnou KBT
(MBSR, MBCT, ACT,
DBT atd., atd.
Využívají všímavost
také...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 20 Ad
1 of 20 Ad

Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychoterapii

Download to read offline

Všímavost bývá spojována především s tzv. třetí vlnou kognitivně-behaviorální terapie. Zkušenosti získané díky meditaci všímavosti a díky studiu buddhistické psychologie však v uplynulých desetiletích integrovali do své terapeutické praxe také stovky humanisticky, dynamicky nebo integrativně zaměřených psychoterapeutů. Příspěvek krátce představí některé autory a přístupy z této oblasti a připomene také nejnovější trendy ve výzkumu všímavosti. Dále se zamyslí nad tím, jak by studium všímavosti mohlo v budoucnu pomoci porozumět etiopatogenezi duševních poruch, procesu psychoterapie a mechanismu psychoterapeutické změny a jak by mohlo přispět k integraci humanistických, psychodynamických a kognitivně-behaviorálních přístupů.

Všímavost bývá spojována především s tzv. třetí vlnou kognitivně-behaviorální terapie. Zkušenosti získané díky meditaci všímavosti a díky studiu buddhistické psychologie však v uplynulých desetiletích integrovali do své terapeutické praxe také stovky humanisticky, dynamicky nebo integrativně zaměřených psychoterapeutů. Příspěvek krátce představí některé autory a přístupy z této oblasti a připomene také nejnovější trendy ve výzkumu všímavosti. Dále se zamyslí nad tím, jak by studium všímavosti mohlo v budoucnu pomoci porozumět etiopatogenezi duševních poruch, procesu psychoterapie a mechanismu psychoterapeutické změny a jak by mohlo přispět k integraci humanistických, psychodynamických a kognitivně-behaviorálních přístupů.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychoterapii

 1. 1. 1
 2. 2. Psychoterapeutické přístupy se dají rozdělit na • Humanistické • Psychodynamické • Kognitivně-behaviorální • Integrativní • aj. 2
 3. 3. Mindfulness je přitom spojována především s tzv. třetí vlnou KBT (MBSR, MBCT, ACT, DBT atd., atd. Využívají všímavost také psychoterapeuti jiných směrů? 3
 4. 4. Ano, a to již celá desetiletí!!! Připomeňme si trochu historie… 4 Fritz Pearls Erich Fromm Carl Rogers
 5. 5. Od 70. let 20. století se intenzivní praxe meditace všímavosti (vipassaná) rozšířila v USA, Evropě i Austrálii. Řada Zápaďanů včetně mnoha psychologů a terapeutů získala rozsáhlé zkušenosti s rozvíjením všímavosti i s aplikací všímavosti v každodenním životě a v seberozvoji. 5
 6. 6. Západní i východní učitelé meditace všímavosti popularizovali během uplynulých desetiletí nejen samotnou všímavost, ale i celou tradiční buddhistickou psychologii, jež je s meditační praxí neoddělitelně spojena (nikoli náboženství!). Vznikla tak řada poměrně kvalitních popularizujících knih o buddhistické psychologii a její aplikaci v seberozvoji (viz nakl. Shambhala aj.). 6
 7. 7. Joseph Goldstein Jack Kornfield Jack Engler Tara Brach Sharon Salzberg Pema Chödrön 7
 8. 8. Stovky humanisticky, dynamicky nebo integrativně zaměřených psychoterapeutů integrovali v uplynulých desetiletích zkušenosti získané díky meditaci všímavosti a díky studiu buddhistické psychologie do své terapeutické praxe. Někteří nové přístupy inspirované všímavostí nebo buddhistickou psychologií popsali v knihách nebo dokonce vytvořili nové terapeutické výcviky. 8
 9. 9. John Welwood Mark Epstein Mirko Frýba Ron Kurtz David Brazier Paul Gilbert 9
 10. 10. Co mají tyto přístupy společného? • Pracují často individuálně a ne jen skupinově. • Terapie trvá déle než 8 týdnů, často i několik let. • Všímavost se nerozvíjí prostřednictvím meditace, ale v dialogu terapeuta a klienta tady a teď. • Je kladen důraz na terapeutovu schopnost empatie a schopnost bezpodmínečně akceptovat prožívání klienta (předpokládá se, že klient postupně tuto zkušenost zvnitřňuje → mindfulness HOW skill). 10
 11. 11. Co mají tyto přístupy společného? • Práce s emocemi často zahrnuje práci se vzpomínkami z dětství (→vhled?). • Ve srovnání s přístupy třetí vlny KBT není účinnost humanistických, dynamických a integrativních přístupů ověřena tolika výzkumy (výzkumy existují, ale je jich méně). 11
 12. 12. Současný výzkum všímavosti
 13. 13. Současný výzkum všímavosti • Zájem o obecnější otázky týkající se všímavosti (nejen o efekt MBI) • Objasňování mechanismů - Jakými způsoby ovlivňuje všímavost konkrétní psychopatologické symptomy a umožňuje psychické zdraví? • Neurověda zkoumá relevantní neurobiologické procesy (neuroplasticita, fMRI, neurofenomenologie) 13
 14. 14. Současný výzkum všímavosti • Roste zájem vědců o další, s všímavostí související elementy tradiční buddhistické psychologie (soucit, „vhled“, „moudrost“, „ne-já“) • Kromě krátkých mindfulness-based programů se zkoumá i vliv dlouhodobé intenzivní meditace • Otázky jako: Jsou všímavost a soucit se sebou obecnými faktory psychoterapeutické změny? (tzn. hrají významnou roli u jakékoli psychoterapie?) 14
 15. 15. 15 Literatura - příklady
 16. 16. Edo Shonin Nicholas T. Van Dam Kirk W. Brown Ruth Baer Antoine Lutz Richard J. Davidson 16
 17. 17. Budoucnost (Jak souvisí trendy výzkumu s humanistickou, dynamickou a integrativní psychoterapií???) • Lepší porozumění mechanismům vlivu všímavosti a soucitu se sebou na duševní zdraví → • Lepší porozumění vzniku celé řady duševních poruch (transdiagnostické faktory) → • Vytvoření nové obecné teorie psychoterapeutické změny → • „Objektivizace“ humanistických a dynamických postupů (výzkum procesu psychoterapie) • Další integrace humanistických, psychodynamických a kognitivně-behaviorálních přístupů (vč. sjednocení terminologie a sdílení různých metod rozvíjení všímavosti) 17
 18. 18. Výzva Zapojte se do výzkumu soucitu se sebou! 18
 19. 19. Info o výzkumu viz → youtube.com/JanBenda 19
 20. 20. Děkuji Vám za pozornost. Tato prezentace ke stažení: www.jan-benda.com Kontakt: psychoterapeut@gmail.com 20

Editor's Notes

 • + Andrea D. Grabovac, Jenny Gu…

×