Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Psychoterapeutické přístupy
se dají rozdělit na
• Humanistické
• Psychodynamické
• Kognitivně-behaviorální
• Integrativní
...
Mindfulness
je přitom spojována
především s tzv. třetí
vlnou KBT
(MBSR, MBCT, ACT,
DBT atd., atd.
Využívají všímavost
také...
Ano, a to již celá desetiletí!!!
Připomeňme si trochu historie…
4
Fritz Pearls Erich Fromm Carl Rogers
Od 70. let 20. století
se intenzivní praxe meditace všímavosti
(vipassaná) rozšířila v USA, Evropě i Austrálii.
Řada Zápaď...
Západní i východní učitelé meditace všímavosti
popularizovali během uplynulých desetiletí nejen
samotnou všímavost, ale i ...
Joseph Goldstein Jack Kornfield Jack Engler
Tara Brach Sharon Salzberg Pema Chödrön
7
Stovky humanisticky, dynamicky nebo
integrativně zaměřených psychoterapeutů
integrovali v uplynulých desetiletích zkušenos...
John Welwood Mark Epstein Mirko Frýba
Ron Kurtz David Brazier Paul Gilbert
9
Co mají tyto přístupy společného?
• Pracují často individuálně a ne jen skupinově.
• Terapie trvá déle než 8 týdnů, často ...
Co mají tyto přístupy společného?
• Práce s emocemi často zahrnuje práci se
vzpomínkami z dětství (→vhled?).
• Ve srovnání...
Současný výzkum všímavosti
Současný výzkum všímavosti
• Zájem o obecnější otázky týkající se všímavosti
(nejen o efekt MBI)
• Objasňování mechanismů ...
Současný výzkum všímavosti
• Roste zájem vědců o další, s všímavostí
související elementy tradiční buddhistické
psychologi...
15
Literatura - příklady
Edo Shonin Nicholas T. Van Dam Kirk W. Brown
Ruth Baer Antoine Lutz Richard J. Davidson
16
Budoucnost
(Jak souvisí trendy výzkumu s humanistickou, dynamickou a integrativní psychoterapií???)
• Lepší porozumění mec...
Výzva
Zapojte se
do výzkumu
soucitu se sebou!
18
Info o výzkumu
viz → youtube.com/JanBenda
19
Děkuji Vám za pozornost.
Tato prezentace ke stažení:
www.jan-benda.com
Kontakt:
psychoterapeut@gmail.com
20
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychoterapii

Všímavost bývá spojována především s tzv. třetí vlnou kognitivně-behaviorální terapie. Zkušenosti získané díky meditaci všímavosti a díky studiu buddhistické psychologie však v uplynulých desetiletích integrovali do své terapeutické praxe také stovky humanisticky, dynamicky nebo integrativně zaměřených psychoterapeutů. Příspěvek krátce představí některé autory a přístupy z této oblasti a připomene také nejnovější trendy ve výzkumu všímavosti. Dále se zamyslí nad tím, jak by studium všímavosti mohlo v budoucnu pomoci porozumět etiopatogenezi duševních poruch, procesu psychoterapie a mechanismu psychoterapeutické změny a jak by mohlo přispět k integraci humanistických, psychodynamických a kognitivně-behaviorálních přístupů.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Všímavost a soucit se sebou v humanistické, dynamické a integrativní psychoterapii

 1. 1. 1
 2. 2. Psychoterapeutické přístupy se dají rozdělit na • Humanistické • Psychodynamické • Kognitivně-behaviorální • Integrativní • aj. 2
 3. 3. Mindfulness je přitom spojována především s tzv. třetí vlnou KBT (MBSR, MBCT, ACT, DBT atd., atd. Využívají všímavost také psychoterapeuti jiných směrů? 3
 4. 4. Ano, a to již celá desetiletí!!! Připomeňme si trochu historie… 4 Fritz Pearls Erich Fromm Carl Rogers
 5. 5. Od 70. let 20. století se intenzivní praxe meditace všímavosti (vipassaná) rozšířila v USA, Evropě i Austrálii. Řada Zápaďanů včetně mnoha psychologů a terapeutů získala rozsáhlé zkušenosti s rozvíjením všímavosti i s aplikací všímavosti v každodenním životě a v seberozvoji. 5
 6. 6. Západní i východní učitelé meditace všímavosti popularizovali během uplynulých desetiletí nejen samotnou všímavost, ale i celou tradiční buddhistickou psychologii, jež je s meditační praxí neoddělitelně spojena (nikoli náboženství!). Vznikla tak řada poměrně kvalitních popularizujících knih o buddhistické psychologii a její aplikaci v seberozvoji (viz nakl. Shambhala aj.). 6
 7. 7. Joseph Goldstein Jack Kornfield Jack Engler Tara Brach Sharon Salzberg Pema Chödrön 7
 8. 8. Stovky humanisticky, dynamicky nebo integrativně zaměřených psychoterapeutů integrovali v uplynulých desetiletích zkušenosti získané díky meditaci všímavosti a díky studiu buddhistické psychologie do své terapeutické praxe. Někteří nové přístupy inspirované všímavostí nebo buddhistickou psychologií popsali v knihách nebo dokonce vytvořili nové terapeutické výcviky. 8
 9. 9. John Welwood Mark Epstein Mirko Frýba Ron Kurtz David Brazier Paul Gilbert 9
 10. 10. Co mají tyto přístupy společného? • Pracují často individuálně a ne jen skupinově. • Terapie trvá déle než 8 týdnů, často i několik let. • Všímavost se nerozvíjí prostřednictvím meditace, ale v dialogu terapeuta a klienta tady a teď. • Je kladen důraz na terapeutovu schopnost empatie a schopnost bezpodmínečně akceptovat prožívání klienta (předpokládá se, že klient postupně tuto zkušenost zvnitřňuje → mindfulness HOW skill). 10
 11. 11. Co mají tyto přístupy společného? • Práce s emocemi často zahrnuje práci se vzpomínkami z dětství (→vhled?). • Ve srovnání s přístupy třetí vlny KBT není účinnost humanistických, dynamických a integrativních přístupů ověřena tolika výzkumy (výzkumy existují, ale je jich méně). 11
 12. 12. Současný výzkum všímavosti
 13. 13. Současný výzkum všímavosti • Zájem o obecnější otázky týkající se všímavosti (nejen o efekt MBI) • Objasňování mechanismů - Jakými způsoby ovlivňuje všímavost konkrétní psychopatologické symptomy a umožňuje psychické zdraví? • Neurověda zkoumá relevantní neurobiologické procesy (neuroplasticita, fMRI, neurofenomenologie) 13
 14. 14. Současný výzkum všímavosti • Roste zájem vědců o další, s všímavostí související elementy tradiční buddhistické psychologie (soucit, „vhled“, „moudrost“, „ne-já“) • Kromě krátkých mindfulness-based programů se zkoumá i vliv dlouhodobé intenzivní meditace • Otázky jako: Jsou všímavost a soucit se sebou obecnými faktory psychoterapeutické změny? (tzn. hrají významnou roli u jakékoli psychoterapie?) 14
 15. 15. 15 Literatura - příklady
 16. 16. Edo Shonin Nicholas T. Van Dam Kirk W. Brown Ruth Baer Antoine Lutz Richard J. Davidson 16
 17. 17. Budoucnost (Jak souvisí trendy výzkumu s humanistickou, dynamickou a integrativní psychoterapií???) • Lepší porozumění mechanismům vlivu všímavosti a soucitu se sebou na duševní zdraví → • Lepší porozumění vzniku celé řady duševních poruch (transdiagnostické faktory) → • Vytvoření nové obecné teorie psychoterapeutické změny → • „Objektivizace“ humanistických a dynamických postupů (výzkum procesu psychoterapie) • Další integrace humanistických, psychodynamických a kognitivně-behaviorálních přístupů (vč. sjednocení terminologie a sdílení různých metod rozvíjení všímavosti) 17
 18. 18. Výzva Zapojte se do výzkumu soucitu se sebou! 18
 19. 19. Info o výzkumu viz → youtube.com/JanBenda 19
 20. 20. Děkuji Vám za pozornost. Tato prezentace ke stažení: www.jan-benda.com Kontakt: psychoterapeut@gmail.com 20

×