Successfully reported this slideshow.

Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality

1

Share

1 of 26
1 of 26

Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality

1

Share

Download to read offline

Řada výzkumů v posledních letech prokázala, že i jen velmi malé rozvinutí schopnosti všímavosti (mindfulness) může významně pomoci v léčbě nejrůznějších duševních poruch. Podle Buddhovy nauky může však meditační rozvíjení všímavosti a vhledu vést ještě mnohem dále - totiž k trvalým a nevratným osobnostním změnám, které dalece přesahují možnosti soudobé psychoterapie. Workshop nastiňuje vývoj vědomí v pokročilé meditaci vipassana. Diskutuje podobnosti a rozdíly psychoterapie a meditační praxe a také vhodnost využití meditace všímavosti a vhledu u různých diagnóz.

Mindfulness: On the interface between psychotherapy and spirituality
In recent years, a lot of research has shown that even a small development of mindfulness can significantly help in the treatment of various mental disorders. According to Buddha's teaching, however, development of mindfulness and insight can go far beyond that. It can cause lasting and irreversible personality changes which by far exceed the possibilities of contemporary psychotherapy. The workshop outlines the development of consciousness in advanced vipassana meditation. It discusses the similarities and differences between psychotherapy and meditation practice and the suitability of the use of mindfulness meditation in different diagnoses.

Řada výzkumů v posledních letech prokázala, že i jen velmi malé rozvinutí schopnosti všímavosti (mindfulness) může významně pomoci v léčbě nejrůznějších duševních poruch. Podle Buddhovy nauky může však meditační rozvíjení všímavosti a vhledu vést ještě mnohem dále - totiž k trvalým a nevratným osobnostním změnám, které dalece přesahují možnosti soudobé psychoterapie. Workshop nastiňuje vývoj vědomí v pokročilé meditaci vipassana. Diskutuje podobnosti a rozdíly psychoterapie a meditační praxe a také vhodnost využití meditace všímavosti a vhledu u různých diagnóz.

Mindfulness: On the interface between psychotherapy and spirituality
In recent years, a lot of research has shown that even a small development of mindfulness can significantly help in the treatment of various mental disorders. According to Buddha's teaching, however, development of mindfulness and insight can go far beyond that. It can cause lasting and irreversible personality changes which by far exceed the possibilities of contemporary psychotherapy. The workshop outlines the development of consciousness in advanced vipassana meditation. It discusses the similarities and differences between psychotherapy and meditation practice and the suitability of the use of mindfulness meditation in different diagnoses.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Mindfulness: Na rozhraní psychoterapie a spirituality

 1. 1. MINDFULNESS: Na rozhraní psychoterapie a spirituality PHDR. JAN BENDA 8. česká konference KBT Kroměříž 2012
 2. 2. ACT DBT MBSR MBCT &…
 3. 3. OBSAH A. Praxe B. Teorie • Jak všímavost funguje • Osobní vs. transpersonální vývoj • Meditace není všelék C. Diskuse
 4. 4. Co je všímavost? • Schopnost uvědomovat si psychické a tělesné fenomény prožívané v_přítomném okamžiku. 1. Tělesné procesy dostupné smyslům 2. City 3. Stavy mysli 4. Obsahy mysli (+ jejich podmíněnost)
 5. 5. Co není všímavost? • Pozornost (manasikára) • Bdělost (džágarija) • Meditace (ta je prostředkem k rozvíjení všímavosti a vhledu!)
 6. 6. 15 minut meditace
 7. 7. Jak všímavost funguje? A. Kotvení ve skutečnosti myšlenky, představy reálná pocit situace Vnímání reality tady a teď A. (5 smyslů)
 8. 8. Jak všímavost funguje? B. Jednotlivý akt všimnutí si myšlenky, představy B. Felt sense (pochopení) reálná Mindful Gendlin, pocit + Beisser,… situace awareneness Felt shift ??? (úleva) Vnímání reality tady a teď A. (5 smyslů)
 9. 9. Ad B. - Schopnost sebereflexe v terapii Škála prožívání (Klein et al., 1969) úroveň obsah forma 1 Vnější události Neosobní, s odstupem Osobnější, 2 Vnější události, intelektuální sebepopis zainteresovaná Osobní reakce na vnější události, 3 Reaktivní, emocionální omezený sebepopis Sebepopisná, 4 Popis pocitů a osobních zážitků asociativní Problémy se objevují v osobním Zkoumající, elaborující, 5 prožívání hypotetizující 6 Prožívaný význam (felt sense) pocitů Soustředěná na „to“ Série vzájemně spojených prožívaných 7 Vyvíjející se významů
 10. 10. Vývoj vědomí dle Welwooda C. PURE MINDFUL PRESENCE WITNESSING PHENOMENO- leading to LOGICAL bare attention transmutation REFLECTION (paccaya- (sammasana- CONCEPTUAL pariggaha- ñāna + ...) REFLECTION direct experience ñāna) disidentification IDENTIFI thinking and Focusing CATION describing (nāma-rūpa- experiences pariccheda-ñāna)
 11. 11. Ad C. Co je cílem meditace všímavosti? • Poznání (VHLED) 3 univerzálních vlastností všech tělesných a psychických jevů (vědomí): • Pomíjivost • Neuspokojivost (nausea) • Nepřítomnost trvalého Já (ztráta kontroly) • Eliminace negativních stavů vědomí • Transformace mysli
 12. 12. Jak všímavost funguje? Ad C. Kontinuální „pravá“ všímavost a rozvoj VHLEDu 1. Odlišení slova a 10. Poznání znovu-sledování skutečnosti 11. Poznání vyrovnanosti ve 2. Rozeznání podmíněnosti vztahu k formacím 3. Poznání porozuměním 12. Vhled vedoucí k vynoření 4. Poznání vzniku a zániku 13. Poznání přizpůsobení 5. Poznání rozplynutí 14. Zralé poznání 6. Vědomí hrůzyplnosti 15. Poznání stezky 7. Poznání bídy 16. Poznání plodu 8. Poznání zhnusení 17. Poznání reflektování 9. Poznání touhy po 18. Dosažení plodu osvobození
 13. 13. všímavost -> vhled -> transformace mysli • •DISERTACE •Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object- Relations Model of Therapeutic- Developmental Change: •A Clinical Case Study of an Ethnopsychiatric Tradition •Jack Engler • •1983 ke stažení na Vyžádejte si na -> www.ulozto.cz psychoterapeut@gmail.com
 14. 14. Kontext využívání všímavosti MEDITACE meditační dovednosti SATI PSYCHO ŽIVOT TERAPIE dovednosti zvládání psycho- každodenn. života terapeutické dovednosti
 15. 15. Dvě nebezpečí • Nedoceňování • Přeceňování možností meditace možností meditace (redukcionismus) (elevacionismus) • vipassaná je jen další • vipassaná může psychoterapeutická nahradit technika… psychoterapii…
 16. 16. Rozvoj všímavosti 1. Všímavé zaznamenání jednotlivého fenoménu PSYCHO (zvědomění, přijetí, prožití, srov. TERAPIE bare attention, awareness) 2. Všímavé zaznamenání opakujícího se vzorce (scénáře) ---------------- 3. Rozvinutí kontinuální všímavosti – vhledy do univerzálních charakteristik fenoménů vědomí DHAMMA (zpravidla při dlouhodobé intenzivní meditaci 10-20hod. denně)
 17. 17. Jack Engler „You have to be somebody, before you can be nobody.“
 18. 18. Osobní a transpersonální vývoj Ken TRANSPERSONÁLNÍ Wilber DIMENZE Roberto SATI Assagioli VÝVOJ OSOBNOSTI (Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)
 19. 19. Osobní a transpersonální vývoj Nobody TRANSPERSONÁLNÍ DIMENZE Somebody VÝVOJ OSOBNOSTI (Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)
 20. 20. Osobní a transpersonální vývoj TRANSPERSONÁLNÍ Spiritual bypass DIMENZE Krize duality Temná noc VÝVOJ OSOBNOSTI (Piaget, Erikson, Kohlberg, Maslow, aj. …)
 21. 21. Osobní a transpersonální vývoj Arahant Buddha ->MINDFULNESS (vipassana) THÉRAVÁDA SATI obvyklé cíle psychoterapie Bódhisattva -> SOUCIT (karuná) -> LASKAVOST (mettá) MAHÁJÁNA, VADŽRAJÁNA
 22. 22. Meditace není všelék (mindfulness is not enough!)
 23. 23. meditace všímavost všímavosti psychoterapeuti   klienti  ???
 24. 24. SHRNUTÍ A. Praxe B. Teorie • Jak všímavost funguje • Osobní vs. transpersonální vývoj • Meditace není všelék C. Diskuse
 25. 25. Buddhismus a psychoterapie
 26. 26. DISKUSE -> www.jan-benda.com -> Benda, 2010b a 2012

×