Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tsunami aan smartphones en tablets - Jan Broos - OWD13

1,342 views

Published on

Sessieronde 2
Zaal: Goudriaan l
Titel: Hoe gebruik te maken van de Tsunami aan smartphones en tablets in het onderwijs
Sprekers: Jan Broos (Hogeschool van Amsterdam), Martin Zwart (cutwise)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tsunami aan smartphones en tablets - Jan Broos - OWD13

 1. 1. Jan Broos van HvA - UvA & Martin Zwart van custwise
 2. 2. WIJ GELOVEN DAT
 3. 3. WIJ GELOVEN DAT
 4. 4. WIJ GELOVEN DAT Smartphones en Tablets het onderwijs zullen veranderenⁱ; Mobiele Business Apps de processen zullen veranderen; Via proces modellering komt men uit op app gebruik; Mobiel onderwijs onontkoombaar is; De student en docent door Mobiel ECHT centraal staan; De afdeling ICT het tempo van de student moeilijk kan bijhouden; Een nieuw evenwicht tussen centraal en decentraal; De Chief Mobile Officer een noodzaak is. ⁱ Bron ” NMC Horizon report 2012 Higher Education”, www.nmc.org
 5. 5. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS De student verwacht altijd en overal te kunnen werken, leren en studeren; De technologie is steeds meer “cloud-based”; Opleidingsparadigma’s gaan naar meer online, hybride en collaboratieve modellen; In de klas is er meer focus op uitdaging gebaseerd- en actieve leermodellen; Mobile Apps zetten het onderwijs op scherp; Blended learning (HvA): docent in combinatie met technologie; Door BYOD moet men naar apps toe; Tablets creëren nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Bron ” NMC Horizon report 2012 Higher Education”, www.nmc.org
 6. 6. TRENDS IN HET ONDERWIJS Naar decentraal Van centraal Van statisch (Aanbod staat centraal)  Bron: Frans van der Reep, professor Inholland University of Applied Sciences Naar dynamische Interactie (Vraag staat centraal)
 7. 7. TRENDS IN HET ONDERWIJS Naar decentraal Van centraal MooC; Weblectures; E-learning Klaslokaal Van statisch (Aanbod staat centraal)  Bron: Frans van der Reep, professor Inholland University of Applied Sciences Mobiel leren Context bewust Probleem oplossen gebaseerd actieve leermodellen Naar dynamische Interactie (Vraag staat centraal)
 8. 8. TRENDS IN HET ONDERWIJS Naar decentraal Van centraal MooC; Weblectures; E-learning Klaslokaal Van statisch (Aanbod staat centraal)  Bron: Frans van der Reep, professor Inholland University of Applied Sciences Mobiel leren Context bewust Probleem oplossen gebaseerd actieve leermodellen Naar dynamische Interactie (Vraag staat centraal)
 9. 9. TRENDS IN HET ONDERWIJS Naar decentraal Van centraal MooC; Weblectures; E-learning Klaslokaal Van statisch (Aanbod staat centraal)  Bron: Frans van der Reep, professor Inholland University of Applied Sciences Mobiel leren Context bewust Probleem oplossen gebaseerd actieve leermodellen Naar dynamische Interactie (Vraag staat centraal)
 10. 10. TRENDS IN HET ONDERWIJS Naar decentraal Van centraal MooC; Weblectures; E-learning Klaslokaal Van statisch (Aanbod staat centraal)  Bron: Frans van der Reep, professor Inholland University of Applied Sciences Mobiel leren Context bewust Probleem oplossen gebaseerd actieve leermodellen Naar dynamische Interactie (Vraag staat centraal)
 11. 11. MOBIELE BUSINESS APPS DE (ZAKELIJKE) PROCESSEN VERANDEREN Verhoogde productiviteit Real time data – snellere decentrale verwerking Verbeteren student ervaring O.a. verbeterde customer care – direct toegang tot data “Push ipv Pull” Gebruik maken van “Context aware services” Combinatie van lokatie en persoonlijke eigenschappen Informatie overdracht: “Near field communication” of Bumping/Airdrop (Radio) communicatie tussen mobiel device en een ander device voor een transactie. Bijv. Aanmelden bij een examen via bump! Of vervangen papier door electronisch overdracht via Airdrop!
 12. 12. PROCES MODELLERING KAN GEBRUIKT WORDEN OM DE MOBIELE APPS TE DEFINIËREN Proces re-engineering: Elke stap van het proces “Mobiliseren”, dit kan leiden tot overengineering. Wellicht is dit ook sub-optimaal en niet altijd nodig. Strategische aanpak: Vinden van kansen en mogelijkheden. Hierbij ligt de focus op de twee dimensies: context en tijd. Drop outs worden in de hand gehouden: http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1376663
 13. 13. OUDE SITUATIE Student komt in het klaslokaal Niet genoeg aandacht hebben Student schrijft met de leraar mee Leraar schrijft aantekeningen op Papier Niet het materiaal beschikbaar hebben Student vergeet boek of notities of raakt deze kwijt Boeken Niet kunnen dupliceren Leraar tekent een figuur Les is afgelopen Student gaat naar huis Student kan niet tekenen... pen
 14. 14. NIEUWE SITUATIE Student komt in het klaslokaal Student kan opletten Leraar schrijft aantekeningen op Student maakt een foto van het bord Papier Materiaal altijd beschikbaar Materiaal altijd beschikbaar Boeken Maakt gewoon een video Student maakt een video van zijn leraar die een figuur tekent en slaat dit online op Leraar tekent een figuur Les is afgelopen Student gaat naar huis Pen
 15. 15. MOBIELE APPARATEN DE (ZAKELIJKE) DIENSTVERLENING, NU AL, VERANDEREN
 16. 16. WIJ GELOVEN DAT De student door Mobiel ECHT centraal staat Mobiel en Tablets / Apps “a change of Paradigma” kunnen realiseren Mobiel NIET alleen een kleiner schermpje is, maar tot een Business Transformatie leiden. De Chief Mobile Officer een noodzaak is ”..senior executive in charge of managing a company’s entire mobile ecosphere..”
 17. 17. TABLETS EN SMARTPHONES VEROORZAKEN EEN TSUNAMI VAN VERANDERINGEN Blackboards Whiteboards OHPs .ppt interactive
 18. 18. ARCHITECTUUR Het selecteren van een goede tool is maar de helft van de uitdaging. Het selecteren van een project om voor een sterke acceptatie en gebruik te zorgen, is de sleutel tot succes. De selectie van custwise, IBM Worklight en InQdo is de keuze voor een succesvolle samenwerking. Een innovatief oplaad- en financiering model zal zorgen voor de financiële levensvatbaarheid en groei.
 19. 19. ARCHITECTUURVRAAGSTUKKEN MOBIELE DIENSTEN Jan Broos, Manager Architectuur & Integratie HvA
 20. 20. ADVIESDOCUMENT OPSTELLEN MOBIELE DIENSTEN HVA-UVA - Nieuw beleidsterrein (of toch niet?) - Definities niet duidelijk / geen gemeenschappelijke taal - Over impact mobiele App’s wordt zeer verschillend gedacht - Evolutie of revolutie? - We hebben genoeg aan 1 App - We hebben al WEB Applicaties dus hoezo nieuw? - Er zijn toch al verschillende Appstores, waarom een eigen Appstore? - Meerdere App’s met dezelfde functie? Goede Apps komen vanzelf boven drijven, of toch niet? - Waarom niet enkel data API’s/Webservices beschikbaar stellen, App’s komen dan vanzelf wel - Onze studenten en externen ontwikkelen de App’s zelf - Studenten vinden hun App’s heus zelf wel in relatie tot de context EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 21. 21. APP’S - Hoeveel? - Welke typen? - Welke principes? - Hoe (LOB) data beschikbaar stellen? - Hoe te ontwikkelen? - Hoe (end to end) aan te bieden? - Hoe te beveiligen? - Hoe verder? EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 22. 22. HOEVEEL APP’S: EEN, ENKELE, TIENTALLEN, HONDERDEN? - App’s van studenten, docenten en externe ontwikkelaars - Er zijn 50.000 “onderwijs” app’s beschikbaar in de iOS App Store. Soms 100 App’s per onderwerp. - Op basis van wensen vanuit de instellingen. Onderwijslogistiek, bedrijfsvoering en onderwijsuitvoering (leer/oefen-App’s, struikelvakken App’s, leercontent) - App’s vanuit de IT leveranciers (ELO, Rooster, SIS, FMIS, HR, FI etc.) EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 23. 23. TYPE APP’S: WEBAPP (HTML5), HYBRIDE EN NATIVE? - Mark Zuckerberg: Our Biggest Mistake Was Betting Too Much On HTML5. - Students prefer native apps to the Web when using smartphones. (http://phys.org/news/2012-09-students-apps-web-smartphones.html) - The number one reason why you should start using HTML5 today is this: it’s the future, start using it now so you don’t get left behind. - Mobile browsers have fully adopted HTML5 so creating mobile ready projects is as easy as designing and constructing for their smaller touch screen displays — hence the popularity of Responsive Design. EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 24. 24. TYPE APP’S: WEBAPP (HTML5), HYBRIDE EN NATIVE? - One approach is a hybrid take for mobile apps and site development, leveraging HTML5 for a uniform, cross-device experience. “If you create your site in HTML5, there are a variety of both open source and commercial tools that will wrap that site with all of the code necessary to run natively, and be submitted to application stores such as iTunes and the Android marketplace - Further, with an HTML5-based app, as long as the wrapper stays the same, many product updates no longer require app store approval or customer downloads. These updates become as portable as an update to an HTML 5 site. - Advies: hou alle drie de opties (nog) open. Voorkeur volgorde: 1) WEBApp/ Hybride App, 2) Native App. Gebruik Hybride App om toegang te bieden tot meerdere verschillende Apps. EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 25. 25. TYPE APP’S: WEBAPP (HTML5), HYBRIDE EN NATIVE? EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 26. 26. 1ste: Communicatie, 2de: Line-of-Business 3de: “Killer Apps HVA EN UVA APP’S (Q4 2013) - SIS Studieresultaten UvA, WEBApp, - SIS Studieresultaten HvA, WEBApp - MijnHvApp, Hybride App - DLWO, WEBApp - HvA en UvA Rooster, WEBApp - UvAWeb en HvAWeb, WEBApp - UvA Huygens Native App - UvA studiekeuze Native App - UvA Intreeweek Native App - UvA Event Native App EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014 Social Media, Apps & Learning: "Just fun & games?"
 27. 27. HOEVEEL HVA EN UVA APP’S Q4 2013? - MijnHvApp, Hybride App - SIS Studieresultaten HvA, WEBApp met eigen login - DLWO, Webservices/WEBApp - HvA Rooster, Webservices/WEBApp - HvAWeb WEBApp - Hybride App kan als toegangspoort dienen tot verschillende WEBApp’s, optimaal inclusief SSO. De Hybride App biedt toegang tot het gebruik van alle hardware van de smartphone of tablet middels third party tooling. EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 28. 28. WELKE PRINCIPES? One Web principe -Het One Web principe zegt dat er geen verschillende sites voor desktop en mobiele devices naast elkaar bestaan. EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 29. 29. WELKE PRINCIPES? Mobile first principe -Mobile first betekent niet ‘mobile only’, maar betekent dat in projecten in eerste instantie een mobiele versie voor smartphones en tablets -Door uit te gaan van mobile first wordt men gedwongen de aandacht te richten op functionaliteiten en content die essentieel zijn. EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 30. 30. WELKE PRINCIPES? Georganiseerd ontsluiten van data principe -Apps dienen zich in combinatie met achterliggende informatiesystemen te gedragen als een dunne presentatie laag, die wel datavalidatie (bij invoer) en presentatie bevat maar minimale tot geen businesslogica. -De business logica bevindt zich in de informatiesystemen. Indien nodig of gewenst kan een Enterprise Service Bus nieuwe (business) services aanbieden door bestaande services te vereenvoudigen, te combineren, transformaties en mapping uit te voeren en door orchestratie van gebeurtenissen. EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 31. 31. HOE (LOB) DATA BESCHIKBAAR STELLEN? Application to Application integratie  ESB Business to Business integratie  ESB Mobile App user to Application and Business integratie  ESB? Rechtstreekse toegang App’s  Applicatie webservices? Applicatie performance veilig stellen! Afscherming Applicatie voor boze buitenwereld! Toegang middels integratie backbone (geschikte ESB of MEAP) Caching Dataformaat translatie (to JSON) Performance bewaking Offline / Online synchronisatie EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 32. 32. HOE TE ONTWIKKELEN? - Vrij laten, geen standaarden, geen afspraken, geen templates etc. - Gescheiden ontwikkelomgevingen versus een geïntegreerde omgeving - Developed once deploy to many (shared code base) - Combineren native en standaard Web technologie in één ontwikkelplatform - Bouw en onderhoud je eigen mobiele APP IDE of koop er één en laat deze onderhouden? - Mobiel onafhankelijke push notificatie - Run-time skinning: geautomatiseerd rekening houden met verschillende scherm groottes, scherm resoluties en invoer methodieken EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 33. 33. HOE TE ONTWIKKELEN? ONDERSTEUNDE APPLICATIE TYPES: EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 34. 34. HOE (END TO END) AAN TE BIEDEN? - Alleen data Web services aanbieden en geen App’s - Wel of geen verantwoordelijkheid voor versie/correctheid App (update kunnen afdwingen)? - Wel of geen verantwoordelijkheid voor end-to-end betrouwbaarheid van gegevens en content - Wel of geen verantwoordelijkheid voor pedagogische en didactische inhoud van de App - Wel of geen end-to-end debugging en lifecycle management EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 35. 35. HOE (END TO END) AAN TE BIEDEN? - Apps aanbieden “as is” in publieke App stores. U zoekt en zult vinden (of toch niet) - Apps in context aanbieden middels enterprise/instellings App Store - EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014 IMS Global Announces the Educational App Store Project Can universities and school districts control their own online “store” of educational content and app’s for easy access and use by students and faculty? Yes they can - and they will in only a few short years. Will such an “app store” be based on Apple, Google or Amazon? No it will not.
 36. 36. HOE TE BEVEILIGEN? - Encryptie datatransport - Encryptie device cache - Encryptie device data en content off-line storage - Forceer App update - Wis instelling specifieke deel van het mobiele device (sandbox) EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 37. 37. HOE TE BEVEILIGEN? EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 38. 38. HOE VERDER? Regie op de mobiele ontwikkelingen -implementatie mobiele strategie 1. Inventariseren van de mobiele plannen voor bestaande informatiesystemen 2. Vanaf 2014 projecten beoordelen op mobiele uitgangspunten/principes -Opzetten van een Expert team ‘mobiel bij UvA-HvA -Het inrichten van een web kanaal met relevante informatie over de mobiele ontwikkelingen bij UvA-HvA. -Realiseren data API’s -Besluitvorming over de inzet van een MEAP EEN TOEKOMST VOL TALENT EXCELLENTIEPROGRAMMA 2013-2014
 39. 39. HOE NU VERDER?
 40. 40. ONDERWIJSDAGEN 2013

×