Successfully reported this slideshow.
MOBILE LEARNING5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzenwww.atrivision.com
onstuimige groei van mobielMobiele technologie is booming. Wereldwijd waren er in 2012ruim 120 miljoen tablet PC’s in gebr...
Het nieuwe werken stimuleert slimme manieren van (samen)werken ondersteund met nieuwe technologie. Dit maakt flexibelwerke...
Mobile learning gaat over het gebruik van mobiele technologievoor leren. Je moet dan niet alleen denken aan het volgen van...
Voor de start met mobile learning is het belangrijk om na te denken overde business case. Waarom is het interessant voor j...
Voor je start met Mobile Learning is het belangrijk omeen strategie te formuleren. Vragen die een rol spelenbij de vastste...
BEpaal je doelgroep2mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen7www.atrivision.comHet is belangrijk om te s...
ZET CONTENT STANDAARDEN3mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen8www.atrivision.comBij mobile learning i...
Mobile learning kan als stand-alone oplossing fungeren. Het is echter krachtiger om te denken aanmobile learning als onder...
zorg voor een mobiel LMS5Ook bij het gebruik van mobile learning is een learningmanagement systeem (LMS) belangrijk. Zeker...
Case: introductie nieuwe medewerkersADe introductie als nieuwe medewerkers is eenbelangrijke eerste leerervaring binnen ee...
De Service Engineers van TiTec zijn veel onderweg en werken aanmachines en installaties die veel kennis vragen voor oploss...
De accountmanagers van een groot Telecom bedrijfreizen door het land om telecom oplossingen voorbedrijven te verkopen. De ...
CASE: veilige zorgDMedisch professionals en verpleegkundigen voerendagelijks risicovolle handelingen uit. Daarbij hebbenze...
CASE: rechters leren laagdrempeligRechters moeten periodiek bijscholing volgen incomplexe onderwerpen. Een voorbeeld is fo...
Op het gebied van mobile learning helpt atrivision u graag verdermet advies, ontwikkeling en software.n	 Advies: samen gev...
Atrivision BV I Postbus 953 I 3800 AZ AmersfoortStadsring 181 I 3817 BA AmersfoortTel. 033 750 87 40 I Fax 033 750 87 51in...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E book mobile learning (atrivision)

262 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E book mobile learning (atrivision)

 1. 1. MOBILE LEARNING5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzenwww.atrivision.com
 2. 2. onstuimige groei van mobielMobiele technologie is booming. Wereldwijd waren er in 2012ruim 120 miljoen tablet PC’s in gebruik. Dit zal in 2016 meer danverdrievoudigd zijn tot 370 miljoen stuks. Smartphones zijn nogveel populairder met in 2012 650 miljoen smartphones wereld-wijd en een verwachtte stijging naar 1,3 miljard in 2016 (18.5%van de wereldbevolking).Mobiele technologie wordt ook steeds krachtiger met naastmobiele communicatie ook steeds meer toepassingen. Smart-phones en tablets zijn continu verbonden via snelle mobieleInternetverbindingen. Steeds betere beeldschermen maken hetmogelijk om video en games op HD kwaliteit te bekijken. Door aldeze ontwikkelingen is mobiele technologie ook steedsinteressanter voor werken en leren.mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen2www.atrivision.com
 3. 3. Het nieuwe werken stimuleert slimme manieren van (samen)werken ondersteund met nieuwe technologie. Dit maakt flexibelwerken qua werktijd en werklocatie mogelijk. Verantwoordelijkheiden regie over het werk komen steeds meer bij de medewerker teliggen.Er is een duidelijke parallel met leren. Mobiele technologiemaakt het mogelijk om leren vorm te geven in lijn met hetnieuwe werken. Slimmer leren dus, met meer flexibiliteit enverantwoordelijkheid voor de cursist. Door technologie kan ditleren overal en altijd plaatsvinden. Dat maakt het nieuwe lerenmogelijk!nieuw werken, nieuw lerenmobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen3www.atrivision.com
 4. 4. Mobile learning gaat over het gebruik van mobiele technologievoor leren. Je moet dan niet alleen denken aan het volgen vaneen cursus op een tablet PC, maar het kan ook gaan om naslagvan werkinstructies of handleidingen op de smartphone. Naastdeze op content gerichte vormen zijn er ook mogelijkheden omde unieke kenmerken van mobile technologie te gebruiken inmobile learning. Dan kun je denken aan: n location-based learning: gebruik van GPS om locatie- specifieke content aan te bieden op basis van context. n augmented learning: leren waarbij de werkelijkheid en digitale content mengen. n social learning: het gebruik van social media op mobiele apparaten voor leren en kennisdeling.mobile learningmobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen4www.atrivision.com
 5. 5. Voor de start met mobile learning is het belangrijk om na te denken overde business case. Waarom is het interessant voor je organisatie?Bouwstenen voor de business case kunnen zijn: n Vergroten van de flexibiliteit van leren qua tijd, plaats en tempo. n Bereiken van doelgroepen die normaal moeilijk bereikt worden. n Productiviteitswinst door verloren reis- en wachturen te gebruiken om te leren en minder tijd in klaslokaal. n Geen belasting IT infrastructuur van de organisatie. n Integratie van leren & werken - “learning in the moment of need”. n Beperking van de overhead die traditionele training veroorzaakt. n Rapid Content Development door sjablonen en kleine modules. n Vergroting van betrokkenheid en creativiteit medewerkers.waarom mobile learning?mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen5www.atrivision.comoverzicht voordelenmobile learningaanvragen
 6. 6. Voor je start met Mobile Learning is het belangrijk omeen strategie te formuleren. Vragen die een rol spelenbij de vaststelling van deze strategie zijn:n Voor welk doel willen we mobile learning inzetten?n Welke andere mobile initiatieven zijn er in de organisatie?n Wat is de business case voor mobile learning?n Welke mobiele platformen gaan we ondersteunen?n Gebruiken we een mobiel LMS, de browser of bouwen we Apps?n Hebben medewerkers al devices en/of stellen we tablets en smartphones beschikbaar?n Hoe zetten we extra mogelijkheden van devices in? (augmented reality, point-to-learn met QR codes, content sharing, social media communicatie)formuleer je mobile learning strategiemobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen6www.atrivision.com1doe mee metonze workshopmobile learning
 7. 7. BEpaal je doelgroep2mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen7www.atrivision.comHet is belangrijk om te starten bij de vraag: Wat is dedoelgroep voor mobile learning? De mogelijkheden eninzet van mobile learning kan per doelgroep in jeorganisatie namelijk verschillen. Bovendien zijn erbepaalde doelgroepen die wellicht de prioriteit zoudenmoeten hebben voor je mobile learning initiatieven.Om dat vast te stellen kun je gebruik maken van devolgende vragen: n Welke medewerkers kunnen we nu lastig bereiken met leren, kennisupdates en ondersteuning? n Welke medewerkers hebben er het meeste baat bij? n Welke medewerkers zijn er ‘klaar’ voor?
 8. 8. ZET CONTENT STANDAARDEN3mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen8www.atrivision.comBij mobile learning is het nog belangrijker dan bijreguliere e-Learning om goed na te denken over decontent standaarden. Als de m-learning op verschil-lende devices moet draaien, is het van belang hier bijstil te staan. Kun je video, audio en flash gebruiken?Welke beeldschermverhoudingen gebruik je? En welkeinteractiemogelijkheden werken wel of niet? Zeker alsmedewerkers hun eigen devices gebruiken kan dit totuitdagingen leiden.Een aantal praktische tips:nZorg voor een goede en eenvoudige ‘user experience’.nBiedt leercontent aan in kleine eenheden of ‘bites’ (5-10 minuten op smartphone, 20-30 minuten op tablet).nMaak gebruik van templates om snel content met het juisteformaat en de juiste functies te ontwikkelen.
 9. 9. Mobile learning kan als stand-alone oplossing fungeren. Het is echter krachtiger om te denken aanmobile learning als onderdeel van de mix aan middelen in een leertraject. Mobile learning kan in veelgevallen een goede toevoeging zijn. Je kunt echter ook mobile learning inzetten als alternatief voorklassikaal leren of e-learning modules.Tips voor mobile als onderdeel van blended learning:nIntegreer mobile learning in je leervisie.nConcentreer mobile learning op specificieke doelgroepen.nSluit aan op individuele leerbehoeften en -voorkeuren.nBiedt alternatieve leerroutes voor certificering.denk in blended learning4mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen9www.atrivision.comMeer info overblended learning
 10. 10. zorg voor een mobiel LMS5Ook bij het gebruik van mobile learning is een learningmanagement systeem (LMS) belangrijk. Zeker als jewerkt met blended learning trajecten is eenvoudigmanagement en heldere rapportage cruciaal. Uiteraardkun je starten met een mobile learning pilot in de vormvan een App. Voor de lange termijn heb je echter eengoede, geïntegreerde en multi-platform oplossing nodig.Een mobiel LMS maakt het volgende mogelijk:nToewijzing van content aan doelgroepen.nGoedkeuring voor toegang door leidinggevenden.nDownload & afspelen van mobile learning content.nTracking van voortgang & scores (SCORM).nRapportage op gebruik en afronding van cursussen.mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen10www.atrivision.com
 11. 11. Case: introductie nieuwe medewerkersADe introductie als nieuwe medewerkers is eenbelangrijke eerste leerervaring binnen een organisatie.Om medewerkers op een goede manier kennis te latenmaken met de historie, visie & missie, procedures ensystemen kan e-Learning goede mogelijkheden bieden.Atrivision ontwikkelde een ‘Learning Challenge’ diemedewerkers in 30-90 dagen op basis van ‘gamification’kennis laat maken met een organisatie aan de hand vanopdrachten. Cursisten verdienen badges, beschrijvenleerervaringen in hun learning logbook en netwerken methun nieuwe collega’s. En dat op de PC, tablet en phone!mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen11www.atrivision.comMeer overintroductie-programma’s
 12. 12. De Service Engineers van TiTec zijn veel onderweg en werken aanmachines en installaties die veel kennis vragen voor oplossing vanstoringen of onderhoud. Ze leren basis-kennis en vaardigheden in eentraining. Rondom elke machine is echter ook een e-learning modulebeschikbaar van 1 uur. Deze module is ook in een mobiele variantbeschikbaar: 4 modules van elk 15 minuten.De Service Engineers vinden het prettig om tussen afspraken of thuismodules te kunnen volgen op hun tablet. Daarnaast kunnen ze technischedocumentatie voor naslag oproepen door de QR code op de machine tescannen. Ze krijgen dan direct de juiste instructies voor de machine dieze voor zich hebben. Ze kunnen verder: n tijdens wachttijden cursussen volgen. n vragen en antwoorden in communities bekijken. n instructievideo’s over complexe handelingen bekijken. n technische documentatie en wiki’s bekijken.case: service engineer supportBmobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen12www.atrivision.com
 13. 13. De accountmanagers van een groot Telecom bedrijfreizen door het land om telecom oplossingen voorbedrijven te verkopen. De technologie ontwikkelt zichsnel en de accountmanagers hebben geen vastkantoor. Ze hebben een smartphone en tablet voortoegang tot het CRM systeem en productinformatie.De mobiele devices worden sinds kort ook gebruiktvoor mobile learning. In kleine modules van 10-30minuten maken de accountmanagers kennis met denieuwe telecom oplossingen van het bedrijf. Ze lerende beste oplossing bij verschillende klantvragenkennen. Naast de product trainingen zijn modules overhet verkoopproces en de systemen beschikbaar.CASE: verkooptraining accountmanagersCmobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen13www.atrivision.com
 14. 14. CASE: veilige zorgDMedisch professionals en verpleegkundigen voerendagelijks risicovolle handelingen uit. Daarbij hebbenze te maken met richtlijnen, protocollen en nieuwetechnologie. Een werkomgeving die om toegang totactuele kennis vraagt om veilig handelen te waar-borgen.Atrivision ontwikkelt onder de naam atricare leer-oplossingen voor de zorg. Hiermee kunnenmedewerkers in zorginstellingen op flexibele wijzebij- en nascholing volgen. Ook kunnen protocollenen instructies snel een eenvoudig worden geraad-pleegd op tablet of smartphone.mobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen14www.atrivision.comMeer overe-learning voorde zorg
 15. 15. CASE: rechters leren laagdrempeligRechters moeten periodiek bijscholing volgen incomplexe onderwerpen. Een voorbeeld is forensischeexpertise met bijbehorende kennis over statistiek. Omdeze kennis snel en eenvoudig te updaten werkt hetaanbieden van case-based learning op de iPaduitstekend. Rechters kunnen in eigen tijd en tempo;onderweg, op kantoor of thuis op de bank de kennistot zich nemen.Bovendien blijkt in de praktijk dat hoogopgeleide,drukke professionals beter leren via de iPad. Zemaken vaak en graag gebruik van tablets in hunwerk. De eenvoud in gebruik, zowel qua draagbaar-heid en interactie zijn hiervoor bepalend. Daarmee isde iPad voor rechters een perfect leerinstrument.Emobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen15www.atrivision.com
 16. 16. Op het gebied van mobile learning helpt atrivision u graag verdermet advies, ontwikkeling en software.n Advies: samen geven we mobile learning een plaats in de leervisie van je organisatie en formuleren we strategieen.n Ontwikkeling: we ontwikkelen mobile en blended learning oplossingen die u zelf kunt onderhouden.n Software: mobile learning management systeem en auteursomgevingen voor mobile content ontwikkeling.oplossingen voor mobile learningdemoaanvragenmobile learning 5 tips & 5 cases voor leren zonder grenzen16www.atrivision.com
 17. 17. Atrivision BV I Postbus 953 I 3800 AZ AmersfoortStadsring 181 I 3817 BA AmersfoortTel. 033 750 87 40 I Fax 033 750 87 51info@atrivision.com I www.atrivision.comWilt u lerenzonder grenzenin uw organisatie?Vraag ons omvrijblijvend advies!

×