Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Crisiscommunicatie en Vestia-dossier

838 views

Published on

Atrivé bijeenkomst Vestia-dossier
februari 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Crisiscommunicatie en Vestia-dossier

 1. 1. Crisiscommunicatiekoorddansen zonder vangnet Atrivé Houten, 21 februari 2012 René Westbroek
 2. 2. • advies, concept en uitvoering in- en externe communicatie• training en coaching: o.a. mediatrainingen, presentatietrainingen en crisissimulaties• ervaring woningbouwcorporaties, bouw- en vastgoedontwikkeling• Centrum voor crisisondersteuning: joint venture Bex* en ISP• marktleider crisismanagement/crisiscommunicatie• één loket voor alle crisisvraagstukken• 2011: > 60 crises
 3. 3. Crisis volgens Bex*Een onverwachte, plotselinge gebeurtenis met (dreigend):• gevaar voor veiligheid en gezondheid van mensen• ernstige materiële schade• zeer ernstige reputatieschade• gevaar voor de continuïteit en integriteit van de organisatie
 4. 4. Kenmerken van een crisis• incomplete en vaak tegenstrijdige informatie• grote druk• snel handelen noodzakelijk• grote afbreukrisico’s• grote aandacht vanuit de media
 5. 5. Kenmerken van een crisis• reguliere procedures werken vaak niet• onverwacht• grote impact op organisatie
 6. 6. Trends woningcorporaties• sterke toename governance issues: bestuurscrises, toezichtissues• veranderende rol politiek: discussie over taken en verantwoordelijkheden woningcoöperaties• veranderende opstelling toezichthouders: laten zich meer en meer gelden• publieke opinie: verwachtingen publiek niet realistisch
 7. 7. Trends woningcorporaties• snel verslechterd imago branche, o.a. door grote crises• juridisering conflicten, o.a. rechtszaken tegen oud-bestuurders en oud-toezichthouders• toename fraude, criminaliteit en geweldpleging• toename onderzoeksjournalistiek, sensatiejournalistiek en social media
 8. 8. Doel crisismanagement encrisiscommunicatie• vergroten en instandhouden crisisbewustzijn• verkleinen kans op crises• minimaliseren schade bij acute crises
 9. 9. Vier fasen crisismanagement encrisiscommunicatie
 10. 10. Crisismanagement - fase 1Analyse• inventarisatie in- en externe gevaren en risico’s• weging gevaren en risico’s
 11. 11. Crisismanagement - fase 2Voorbereiding en preventie• signalerings- en meldingssystemen• crisisplan: kort en bondig, beheer en updates• bewustwording• realistisch oefenen• adressenbestanden, facts & figures• crisiscentrum
 12. 12. Crisismanagement - fase 3Acute of dreigende crisis• communicatiestrategie• uitvoering communicatieactiviteiten• monitoring en bijstelling
 13. 13. Crisismanagement - fase 4Follow-up• nazorg• evaluatie• gevolgen voor communicatiebeleid
 14. 14. Uitgangspunten crisiscommunicatie• snel• open en eerlijk• zorgvuldig
 15. 15. Stoplichtmethode crisis crisismanagementteam bijzonder incident/potentiële crisis monitoring door lid crisismanagementteam incident reguliere organisatie
 16. 16. Actorenkwadrant
 17. 17. Crisiscommunicatiestrategieën
 18. 18. Reputatieherstelstrategieën

×