Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voorkom dat calamiteit uitdraait op crisis

714 views

Published on

Asbest op Kanaleneiland. Lessen uit de Mitros-casus.
Afgelopen zomer werd Luc Dietz gebeld door de gemeente Utrecht om als woordvoerder op te treden in de crisis die was ontstaan na vondst van asbest in een aantal flats van Mitros op Kanaleneiland. De bewoners mochten hun huizen niet meer in en belanden in een hotel. Luc Dietz sprak over communicatie bij calamiteit en crisis tijdens de MKW Directeurendag van 16 mei 2013.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Voorkom dat calamiteit uitdraait op crisis

 1. 1. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 26586764CrisismanagementMKWPlatform
 2. 2. Luc Dietz• Eigen bureaus: 2006 – heden• Crisiservaring:– Leidinggevend bij grote reddingsacties– Diverse faillissementen en reorganisaties– Diverse integriteitsissues burgemeesters/wethouders– Tweede Coentunnel– Metro Oostlijn Amsterdam– Verzakking Vijzelgracht Noord Zuidlijn Amsterdam– Wel/niet afschieten zieke dieren Oostvaardersplassen– Van Gansewinkel rond chemische depots– Asbestvondst Kanaleneiland– Asbestvondst Rotterdam– Crisiscommunicatiedossier Aedes
 3. 3. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 26586764CrisiscommunicatieDeel 1:De theorie
 4. 4. Crisiscommunicatie• Een echte crisis dient zich altijd onverwacht aanen legt veel druk op de organisatie.• Een goede voorbereiding kan veel stress, onrustbij bewoners en reputatieschade voorkomen.• Heldere communicatie met bewoners en pers kanvoorkomen dat calamiteiten uitlopen op een crisis.
 5. 5. UitgangspuntenZorg voor de bewoners centraal stellen
 6. 6. UitgangspuntenTransparant zijn in handelen
 7. 7. UitgangspuntenBelofte aan bewoners als uitgangspunt nemen
 8. 8. Inhoud van het dossier1. Voorbereid zijn op een crisis2. Voorkomen dat een calamiteit uitgroeit tot eencrisis3. Een crisis managen4. Communiceren met bewoners en pers5. Het gesprek op sociale media
 9. 9. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 265867641. Voorbereid zijn op een crisis
 10. 10. Voorbereid zijn op een crisis‘Een crisis gaat meestal over dood, leven engezondheid’-Bert WijbengaVoorzitter Raad van Bestuur woningcorporatie Woonbron,Voormalig chef van het politiecorps Flevoland.
 11. 11. Wat is een goede voorbereiding?1. Bepaal van tevoren welke medewerkers het crisisteam vormen enwat hun taakverdeling is2. Maak een bellijst van het crisisteam en zorg dat alle betrokkenendeze snel kunnen vinden3. Maak een schaduwcrisiswebsite aan4. Bepaal de risicomomenten aan de hand van het reguliereonderhoudsprogramma5. Oefen van tevoren6. Zorg voor voldoende mankracht en deskundigheid in geval van eencalamiteit7. Herken een crisis en reageer op de goede manier8. Schat in geval van een calamiteit de gevolgen in en het aandeel vande eigen organisatie9. Weet van tevoren hoe de schaalniveaus werken en hoe degemeentelijke crisisorganisatie werkt
 12. 12. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 265867642. Voorkomen dat een calamiteituitgroeit tot een crisis
 13. 13. Hoe voorkom je dat een calamiteituitgroeit tot een crisis?1. Bepaal het aandeel van de corporatie in een calamiteit2. Communiceer snel en op de juiste manier3. Regel de eerste opvang voor bewoners en informeer ze goed4. Probeer goede mediamomenten te creëren, wees voorbereid5. Overzie het veld.
 14. 14. 3xR-modelEen handige geheugensteun bij een calamiteit is dit‘3xR-model’:1) Realisme: Wat is er aan de hand?2) Risico: Hoe groot is het risico voorbewoners? Loopt de reputatie van deorganisatie gevaar?3) Regie: Wat gaan we doen en wie doet wat?
 15. 15. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 265867643. Een crisis managen
 16. 16. Het crisisteam inrichtenVerdeel de taken en verantwoordelijkhedenen houd de lijnen kort:•Bepaal van te voren wie er in een (eerste) kleincrisisteam deelnemen•Zorg voor de verantwoordelijkheden:1) leiding / coördinatie2) informatie3) expertise4) communicatie
 17. 17. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 265867644. Communiceren metbewoners en pers
 18. 18. Intern voor extern• In tijden van crisis is snelle communicatie cruciaal.De leden van een crisisteam moeten daarom altijdsnel bereikbaar en inzetbaar zijn.• Informeer eerst de eigen medewerkers en degetroffen bewoners voordat u het nieuws naarbuiten brengt. Organiseervoorlichtingsbijeenkomsten en betrek ook de persbij deze bijeenkomsten. Zo is te voorkomen dat depers meer weet dan bewoners of andersom.
 19. 19. Een goede communicatie metbewoners en pers• Zorg voor een goede voorbereiding voordat decorporatie naar buiten treedt• Zorg voor de juiste toon• Zorg voor snelle communicatie en één boodschap• Houd de bewoners goed op de hoogte• Tijdens een crisis als corporatie positief in hetnieuws
 20. 20. Maar het belangrijkste is…… verplaats je in bewoners!!Dat was een van de voornaamste adviezentijdens een bijeenkomst die Aedesin januari organiseerde over crisiscommunicatie.
 21. 21. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 265867645. Het gesprek opsociale media
 22. 22. Hoe te reageren op sociale media?reageren opsociale media
 23. 23. GRIP• Gecoördineerde RegionaleIncidentenbestrijdings Procedure• Bestaat uit vijf schaalniveaus:schaal 0 tot en met 4.
 24. 24. GRIP: Vijf schaalniveau’s• GRIP 0Dit zijn de dagelijks werkzaamheden.• GRIP 1Als er meer behoefte is aan coördinatie van de samenwerking wordter een Commando Plaats Incident (CoPi).• GRIP 2Vorming van een Regionaal Operationeel Team (ROT).• GRIP 3Als er risico is voor grote groepen van de bevolking, wordt er eengemeentelijk beleidsteam (GBT) gevormd.• GRIP 4Als er bij een ramp meerdere gemeenten betrokken zijn, wordtopgeschaald naar GRIP 4. Dan werken gemeenten samen onderleiding van de coördinerend burgemeester.
 25. 25. SamengevatCrisiscommunicatie is:•Preventie•Preparatie•Proactie•Repressie•Nazorg
 26. 26. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 26586764Pauze
 27. 27. © Dietz Communicatie 24/7 bereikbaar voor crisiscommunicatie: 030 2934399/06 26586764CrisiscommunicatieDeel 2:De praktijk
 28. 28. Programma deel 215.30 Filmpje met geleerde lessen15.40 Discussie: hoever zijn jullie organisaties?15.55 Uitleg quickscan16.00 Individueel invullen van de quickscan16.15 In groepjes bespreken, projecteren scores, iemandanders rekent het uit16.25 Discussie17.00 Plenaire terugkoppeling en discussie per groepje17.20 Wat hebben we geleerd vandaag?17.30 Afsluiting

×