Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding R. Scherpenisse Event Verschil maken in de buurt 01 02 12

Atrivé/Mensit event Verschil maken in de buurt d.d. 2 februari 2012

 • Login to see the comments

Inleiding R. Scherpenisse Event Verschil maken in de buurt 01 02 12

 1. 1. Verschil maken in de buurt: bewust en effectiever Bijdrage René Scherpenisse Directeur/bestuurder Tiwos, Tilburgse Woonstichting
 2. 2. Even kennismaken… <ul><li>Opgeleid als buurtopbouwwerker </li></ul><ul><li>Begonnen bij (bewoners) belangenorganisaties (LOBH, ANBO) </li></ul><ul><li>Innovatie bij de SEV </li></ul><ul><li>Adviseur bij mn strategietrajecten </li></ul><ul><li>Innovatie-, strategie-, directie en bestuursrollen bij Woonbron, Portaal en (nu) Tiwos </li></ul><ul><li>En (in 2011 afgerond) voorzitter visitatiecommissie Wijkaanpak </li></ul>
 3. 3. Wat gaan we doen? <ul><li>Verschil maak je door… </li></ul><ul><li>Weten wie je bent (identiteit, positionering) </li></ul><ul><li>Weten waarvoor je bent (taakopvatting) </li></ul><ul><li>Weten waarover het gaat (inzicht in opgave) </li></ul><ul><li>Weten waarvoor je gaat (heldere doelen) </li></ul><ul><li>Weten hoe je echt samenwerkt </li></ul><ul><li>Weten hoe je activeert </li></ul><ul><li>Weten wat het oplevert </li></ul><ul><li>Weten wat jezelf drijft… </li></ul>
 4. 4. Weten wie je bent… <ul><li>Waar sta en ga je als corporatie voor? </li></ul><ul><li>Wat zijn doelen en wat middelen? </li></ul><ul><li>Wat is je positie in het krachtenveld </li></ul><ul><li>Kies een heldere positie en handel daarnaar </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld…. </li></ul>
 5. 5. En waar doet u het voor? financieel economisch rendement breed: mensen smal: vastgoed maatschappelijk rendement vastgoed- onderneming klantencorporatie wijkregisseur emancipatiemachine
 6. 6. Corporaties weg kwijt in het middenveld?
 7. 7. Waarvoor ben je? <ul><li>Expliciteer je taakopvatting </li></ul><ul><li>Dienstige hulpvraag: wanneer ben je geslaagd, is het gelukt? </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld; tevreden klanten, leefbare buurt, mooi vastgoed, rendement van x enzovoorts </li></ul><ul><li>Waarvoor voel je jezelf (direct of indirect) verantwoordelijk… </li></ul>
 8. 8. Waarover gaat het? <ul><li>Goede diagnose voorwaarde voor goede behandeling </li></ul><ul><li>Cijfers en beelden genoeg… </li></ul><ul><li>Veelal afkomstig uit systeemwereld </li></ul><ul><li>Combineren uit verschillende systemen om totaalbeeld te generen </li></ul><ul><li>Is partiële werkelijkheid, duik ook in de leefwereld… </li></ul><ul><li>Bv Achter de voordeur, keukentafelgesprekken </li></ul><ul><li>En in workshop 3… </li></ul>
 9. 9. Waarvoor ga je? <ul><li>Op basis van veelkleurig en samen gevormd beeld werkelijkheid… </li></ul><ul><li>Formuleer heldere, evalueerbare doelen </li></ul><ul><li>Smart is mooi, maar niet alles van waarde is meetbaar </li></ul><ul><li>Formuleer vooraf én samen welke interventies je op welke doelen inzet </li></ul><ul><li>En welk effect je daarvan verwacht </li></ul><ul><li>Bijvoorbeeld mbv Kennisbank of Effectenarena…(Workshop 2) </li></ul>
 10. 10. Samenwerken <ul><li>Niemand lost het alleen op </li></ul><ul><li>Aanpak hopeloos versnipperd geraakt </li></ul><ul><li>Tot 32 (!) instellingen in één gezin </li></ul><ul><li>Nieuwe opdracht: dienstbaarheid… </li></ul><ul><li>Fraaie voorbeelden, mn van aanpak multiproblem huishoudens </li></ul><ul><li>Nieuw type ketensamenwerking… </li></ul>
 11. 11. Activeren <ul><li>Studie RMO; 80% kan veel meer zelf </li></ul><ul><li>Is teveel `klant` geworden </li></ul><ul><li>Tijdsgewricht vraagt om herbezinning op zowel rol overheid en markt </li></ul><ul><li>Veel kansen in weer activeren gemeenschappen </li></ul><ul><li>Civil society, samenredzaamheid, burgerkracht… </li></ul><ul><li>Zeggenschap en eigenaarschap in plaats van heilloze institutionele participatie </li></ul>
 12. 12. Wat levert het op <ul><li>In verlengde van scherp zijn over doelen en effecten… </li></ul><ul><li>Rapportages hebben vaak hoog geitenwollensokkengehalte (3x woordwaarde) </li></ul><ul><li>Scherp in (financieel en maatschappelijk) rendement </li></ul><ul><li>Gebruikmakend van nieuwe methoden, bv MKBA, SROI </li></ul><ul><li>Workshop 4 </li></ul>
 13. 13. Waarom doe jij dit eigenlijk <ul><li>Allerlei onderzoek laat zien; </li></ul><ul><li>Succesvolle aanpak kan alleen met gedreven mensen, die er echt voor gaan… </li></ul><ul><li>Wie ligt er wakker van? </li></ul><ul><li>Wat bepaalt jouw motivatie, wat heb jijzelf in je leven te doen, ken je je drijfveren? </li></ul><ul><li>The success of an intervention depends on the interior condition of the intervenor </li></ul>

×