Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Governance en Vestia febr 2012

Atrivé bijeenkomst over het Vestia-dossier februari 2012

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Governance en Vestia febr 2012

 1. 1. Vestia en Governance of Governance en Vestia Mieke Hanemaaijer
 2. 2. Waarom ziet een accountant niet alles (tijdschrift voor de VHV 1-2012) <ul><li>Rochdale, Rentree, SGBB……3 accountants </li></ul><ul><li>Mogelijke signalen: </li></ul><ul><li>Geen managementverslag </li></ul><ul><li>Naar mededeling van/ de directeur verwacht </li></ul><ul><li>Snelle wisseling van accountant </li></ul><ul><li>Onheldere/versluierende formuleringen </li></ul>
 3. 3. Waarom ziet een accountant niet alles (tijdschrift voor de VHV 1-2012) <ul><li>Accountantsverklaring zegt </li></ul><ul><li>niets over waar we naartoe gaan met elkaar (scenario’s) </li></ul><ul><li>Niets over de bedrijfscultuur </li></ul><ul><li>Niets over de belangen die spelen </li></ul><ul><li>Niets over de risico’s die worden gelopen! </li></ul>
 4. 4. Toezicht in de sector <ul><li>Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. </li></ul><ul><li>Waarborgfonds Sociale Woningbouw </li></ul><ul><li>Visitatie - systeem </li></ul><ul><li>Aedescode </li></ul><ul><li>Governancecode </li></ul><ul><li>Kern is ‘kunt u alles weten?’ </li></ul><ul><li>NB tot nu toe is er nog geen beroep gedaan op een financiële bijdrage van de 5 corpo’s </li></ul>
 5. 5. Herziening woningwet… en code <ul><li>Concept! </li></ul><ul><li>Maar lost het iets op? </li></ul><ul><li>Dat de minister een lid van de RvC kan ontslaan, </li></ul><ul><li>Dat de ondernemingskamer een lid van de RvC kan ontslaan? </li></ul><ul><li>Het blijft achteraf… </li></ul><ul><li>Hoe zit het met de preventie? </li></ul>
 6. 6. De kansen van de eigen governance <ul><li>Hoe zit het met uw preventie? </li></ul><ul><li>Wie is er verantwoordelijk voor de kwaliteit van het toezicht in uw corporatie? </li></ul><ul><li>De bestuurder, want die is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de governance en heeft er belang bij. </li></ul><ul><li>De RvC, want die benoemt haar leden en daar heeft de bestuurder geen invloed op. </li></ul><ul><li>Beide hebben hun eigen verantwoordelijkheid hierin hetgeen bij de zelfevaluatie (360graden) tot uiting komt! </li></ul>
 7. 7. De kansen van de eigen governance <ul><li>Hoe zit het met uw preventie? </li></ul><ul><li>Hoe bewaakt u de kwaliteit van de governance in uw corporatie? </li></ul><ul><li>Is de zelfevaluatie de verantwoordelijkheid van de raad of ook van het bestuur? </li></ul><ul><li>Kan het bestuur kritisch zijn op zijn/haar werkgever in de zelfevaluatie? </li></ul><ul><li>Klankbord/adviesrol en controle rol onderscheiden en scheiden van de werkgeversrol. </li></ul>
 8. 8. Herkent u dit beeld?
 9. 9. De kansen van de eigen governance <ul><li>Hoe zit het met uw preventie? </li></ul><ul><li>Hard en soft controls! Checks and balances, countervailing power </li></ul><ul><li>Mooie woorden maar </li></ul><ul><li>Hoe weet u dat? </li></ul><ul><li>Hoe laat u dat zien? </li></ul><ul><li>Vraag er ook in de visitatie naar! </li></ul>
 10. 10. De kansen van de eigen governance <ul><li>Hoe zit het met uw preventie? </li></ul><ul><li>Wie bent u dat u de koers, de strategie, de risico’s, de treasury van de corporatie kunt beoordelen? </li></ul><ul><li>Vraagt u zelf een second opinion? </li></ul><ul><li>Als Raad </li></ul><ul><li>Als bestuurder </li></ul><ul><li>Zonder dat de ander dat als motie van wantrouwen of als onkunde ervaart </li></ul>
 11. 11. Ontwikkelingen in het toezicht <ul><li>Wat wij zien is een blijvende druk om governance te verbeteren bij maatschappelijke organisaties en dat in reactie daarop de werkgevers, klankbord en toezichtsrol gaan interfereren en dan zit het toezicht op de bestuurdersstoel. </li></ul><ul><li>Waar begint de verantwoordelijkheid van de raad en eindigt die van de bestuurder? </li></ul><ul><li>Hoe voorkomen we het verhaal van de brugwachter…. </li></ul>
 12. 12. Betere Governance <ul><li>Kritisch genoeg om Zonnekoninggedrag te zien en te corrigeren. </li></ul><ul><li>Hard en softcontrols in zelfevaluatie! </li></ul><ul><li>Samenstelling op deskundigheid en teamrollen. </li></ul><ul><li>Om elkaars sterktes te gebruiken, moet je ze kennen! </li></ul><ul><li>Voorkom de blinde vlekken. </li></ul><ul><li>Bewust onbekwaam voor de second opinion </li></ul><ul><li>Stel de verwonder-vragen </li></ul><ul><li>Wat als..scenarioplanning: je herkent wat je kent </li></ul>
 13. 13. Betere Governance <ul><li>Herken historische wildgroei </li></ul><ul><li>Noordanus ontkent regelen topsalaris: het was er al……. </li></ul><ul><li>Open werving betekent ook politiek en politiek wil niet zeggen dat het goed zit. Onderken de valkuilen als raad én als bestuurder en doe er wat mee… iedere twee-drie jaar </li></ul><ul><li>Wij maken te vaak mee dat de goedkoopste ‘het beste’ is omdat het moet, niet om ervan te kunnen leren…. </li></ul><ul><li>U bent dus als raad en bestuur verantwoordelijk! </li></ul>

×