Rt bm t6 2013

973 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
973
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rt bm t6 2013

 1. 1. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU SK TAHUN 6 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) UNIT 1 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, Kata hubung - Pendidikan Moral Tema sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Penanda wacana - Pendidikan Seni 1 Kekeluargaan Aras 1 Ayat majmuk - Kajian Tempatan (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. Ayat perintah1-4 Bahagian 1 Ayat penyata Nilai MurniJAN Keluarga Kreatif 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Ayat seruan - Kerajinan - Hormat-menghormati Tajuk paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Sebutan & Intonasi - Tolong-menolong Menggapai Impian Aras 1 Ayat perintah - Menepati janji (i) Menggunakan perkataan, ayat dan paralingustik Ayat penyata - Semangat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu Ayat seruan bermasyarakat permintaan. - Bekerjasama Kosa kata (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan Diskaun Peraturan yang kukuh. Kaunter Sosiobudaya Lirik - Sopan santun 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Manfaat - Menghormati orang tua intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Melodi Aras 1 Membelek-belek KBT (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal Menerawang Kemahiran Berfikir: dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang Menyanjung - Banding beza betul. Mengharumkan - Meramal Melanggan - Menghubung kait 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Memproses - Menjana idea majmuk. Pengiktirafan Aras 1 Penelitian (i) Menulis pelbagai jenis ayat. Terngiang-ngiang Teruja Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. -1 JANUARI SELASA CUTI TAHUN BARU -3 JANUARI KHAMIS MESYUARAT PANITIA BM
 2. 2. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 1 1.4 Aras 3 Peribahasa Kecerdasan Pelbagai: (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang Bekas tangan - Muzik Tema berkesan untuk memujuk pihak lain. Mata pencarian - Verbal-linguistik 2 Kekeluargaan (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang Ringan tulang - Interpersonal secara berhemah. Berpeluk tubuh7-11 Bahagian 2 Masa itu emas Kajian Masa DepanJAN Keluarga Kreatif 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Tatabahasa UPSR Pembelajaran Tajuk Aras I - Kata nama am Kontekstual Nenekku Kreatif (i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal - Kata nama khas dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang - Kata ganti nama Pembelajaran betul. Konstruktivisme (ii) Memahami perkataan, rangkai kata, ayat yang dibaca. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. -8 JANUARI SELASA : MESYUARAT PENINGKATAN UPSR 2013 DAN HEADCOUNT
 3. 3. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 1 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Tema Aras I Kekeluargaan (i) Membaca perkataan, rangkaikata, ayat tunggal 2 dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bahagian 3 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat7-11 Keluarga Kreatif yang dibaca.JAN Tajuk 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi Impian Menjadi sampingan daripada teks. Kenyataan Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai genre. (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.
 4. 4. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu seharian dengan menggunakan ungkapan, ayat, sebutan, Kata hubung - Kajian Tempatan Tema intonasi dan nada yang sesuai. Kata panggilan - Pendidikan Moral Kekeluargaan Aras 2 Frasa nama - Pendidikan Islam (i) Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang Frasa adjektif - Pendidikan Sivik dan Bahagian 1 sesuai dalam perbualan. Ayat tanya - Kewarganegaraan Datuk di Ibu Kota Ayat majmuk 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Kosa kata Nilai Murni Tajuk bertatasusila. Warisan - Kasih sayang Berkunjung Ke Ibu Aras 1 Seantero - Hemah tinggi 3 Kota (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Berdaulat - Rasional14-18 (ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan Syahdu Mahligai - Hormat-menghormati JAN huraian dan penerangan. Sistem Kewarganegaraan (iii) Memberi jawapan yang tepat dengan alasan Monorel - Berbangga sebagai yang munasabah. Aksesori anak Malaysia Aras 2 Hartanah - Menghormati lagu (i) Mengemukakan soalan yang releven tentang Saham .Negaraku. topik yang dibincangkan. Gedung (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang Teater Peraturan diberikan. Swasta Sosiobudaya Bersantai - Menghormati orang 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan Khazanah Tua sebutan dan intonasi yang betul, memahami Gimnasium perkataan yang dibaca. Konsert Aras 2 Berkumandang (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan Mengorak memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.
 5. 5. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENGISIAN BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) KURIKULUM Unit 2 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Peribahasa KBT seharian dengan menggunakan ungkapan, ayat, sebutan, Cekik darah Kemahiran Berfikir: Tema intonasi dan nada yang sesuai. Tatabahasa UPSR - Mengenal pasti idea Kekeluargaan Aras 3 - Kata sendi utama dan idea 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka - Kata hubung sampingan Bahagian 2 dalam perbualan. - Penanda wacana - Menilai14-18 Datuk Di Ibu Kota - Membuat gambaran JAN 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara mental Tajuk bertatasusila. - Menganalisis Hani Berkarya Aras 2 - Mengelas (i) Mengemukakan soalan yang releven tentang - Mengumpul topic yang dibincangkan. - Mengkategori (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. Kecerdasan Pelbagai: - Verbal-linguistik 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara Pembelajaran Masteri: sopan. - Soal jawab Aras 2 (i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk Pembelajaran atau topik perbahasan dengan mengemukakan Kontekstual hujah yang rasional. - Menghubung kait 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Aras I (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca.
 6. 6. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 2 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Tema Aras 1 Kekeluargaan (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. 4 Bahagian 3 Datuk Di Ibu Kota 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat 21-25 majmuk. JAN Tajuk Aras 2 Menonton Konsert (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat di Dewan Merdeka tunggal dan ayat majmuk. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. (ii) Membina draf karangan yang lengkap. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang Disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh pihak lain dengan teratur. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. - 24 JAN KHAMIS : HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W
 7. 7. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 3 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu bertatasusila. Kata arah - Kajian Tempatan Tema Aras 1 Kata tanya - Pendidikan Sivik dan 5 Sekolah (ii) Mengajukan soalan yang menggunakan kata Kata bilangan Kewarganegaraan tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan Ayat tunggal - Pendidikan Islam28JAN Bahagian 1 huraian dan penerangan. Ayat majmuk - Pendidikan Moral1 FEB Sekolahku - Pendidikan Jasmani 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Sebutan & Intonasi dan Kesihatan Tajuk tentang sesuatu perkara Membaca teks - Matematik Sekolahku Ceria Aras 1 (i) Memberikan arahan serta menyampaikan Kosa kata Nilai Murni pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan Dermawan - Kebersihan fizikal dan bersopan. Dimanfaatkan mental (ii) Memberikan arahan serta menyampaikan Disarankan - Kerjasama pesanan mengikut keutamaan. Ditemukannya - Semangat Dititikberatkan bermasyarakat 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan Fenomena - Hormat-menghormati pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang Mendadak - Kasih sayang disampaikan oleh pihak lain. Mengesani - Kerajinan Aras 3 Menguatkuasakan - Patriotisme (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang NILAM - Baik hati membina tentang sesuatu perkara berdasarkan Penganugerahan pengalaman secara bersopan. Tetamu kehormat Kewarganegaraan Sivik - Berbangga mewakili 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Usaha murni sekolah pada intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. peringkat negeri dan Aras 3 kebangsaan (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. - Menonjolkan ciri-ciri murid berwawasan - 28 JANUARI ISNIN : CUTI SEMPENA THAIPUSAM - 1 FEB JUMAAT : CUTI HARI WILAYAH PERSEKUTUAN
 8. 8. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISISAN TEMA FOKUS UTAMA (FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 3 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Peribahasa Peraturan 6 maklumat khusus. Ulat buku Sosiobudaya 4-8 Tema Aras 1 Mengikut jejak - Budaya mencintai Sekolah (i) Membaca dan mencari fakta yang releven Muafakat membawa kebersihan dan FEB dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. berkat kecerian Bahagian 2 Bagaimana acuan - Kata sapaan yang Sekolahku 8.1 Membina dan menulis perkataan,ayat tunggal dan ayat begitulah kuihnya santun majmuk. Seperti katak di - Berbual secara sopan Tajuk Aras 3 bawah tempurung Hari (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan Hendak seribu daya, KBT Kecemerlangan peluasan subjek dan predikat. tak nak seribu dalih Kemahiran Berfikir: Sekolah Tatabahasa UPSR - Menentukan urutan 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk - Kata bantu - Menjana idea e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. - Kata bilangan - Menghubung kait Aras 1 - Penjodoh bilangan - Merumus (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber - Menyusun atur berdasarkan tajuk. - Menganalogi (ii) Membina draf karangan yang lengkap. - Membuat Keputusan - Mentafsir 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang - Menginterprestasi disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 Kemahiran TMK: (i) Menyenaraikan hujah yang disampaikan oleh - Mengakses maklumat pihak lain dengan teratur. (ii) Menyatakan pandangan berdasarkan pendapat Kemahiran BCB: yang disampaikan oleh pihak lain. - Merujuki sumber - Membina peta minda - Membina jadual - Membaca pantas - 8 FEB JUMAAT : CUTI PERISTIWA 1 TAHUN BARU CINA
 9. 9. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKUUM TEMA FOKUS UTAMA (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 3 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi Kecerdasan Pelbagai: 7 sampingan daripada teks. - Verbal-linguistik11-15 Tema Sekolah Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang - Interpersonal - Intrapersonal FEB terdapat dalam teks. Pembelajaran Bahagian 3 Kontekstual: Sekolahku 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan - Menghubung kait maklumat khusus. Pembelajaran Tajuk Aras 1 Konstruktivisme Murid Cemerlang (i) Membaca dan mencari fakta yang releven dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat kronologi. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran Aras 1 (i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca. (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca. -11 DAN 12 FEB (ISNIN/SELASA) CUTI TAHUN BARU CINA
 10. 10. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 4 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Tatabahasa Ilmu 8 tentang sesuatu perkara. Kata sendi nama - Pendidikan18-22 Tema Aras 2 Frasa sendi nama Keselamatan Jalan Keselamatan jalan (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti Ayat dasar Raya FEB Raya untuk membuat tindakan wajar. - Pendidikan Sivik dan Sebutan & Intonasi Kewarganegaraan Bahagian 1 1.5 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Intonasi ayat bahasa Perndidikan Lalu intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Malaysia Nilai Murni Lintas Aras 3 - Hemah tinggi (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. Kosa kata - Kerjasama Tajuk Berhemah - Semangat Sentiasa 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan Tragedi bermasyarakat Berhemat, maklumat khusus. Angkari - Kasih sayang Semua Selamat Aras 2 Baran (i) Membaca dan mengimbas fakta yang releven Papan pemuka Kewarganegaraan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan Kereta - Berbangga sebagai maklumat. Beg udara rakyat Malaysia - Mengamalkan 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai Peribahasa perlakuan yang yang kemas dan cantik Malang tidak berbau bersopan dan Aras 1 Mencurah air ke daun bertatasusila ketika (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai keladi berada di jalan raya dengan kemas dan cantik. Janganlah sudah Peraturan terhantuk baru 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan hendak tengadah Sosiobudaya perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran. Sistem Ejaan - Peribahasa Aras 1 Ejaan kata dasar - Laras bahasa (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan Ejaan kata terbitan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca. - 21 FEB KHAMIS MOTIVASI TAHUN 6 KENANGA/MAWAR - 22 FEB JUMAAT MOTIVASI TAHUN 6 ORKID/RAYA - 23 FEB SABTU PERJUMPAAN IBU BAPA MURID TAHUN 6
 11. 11. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TEMA FOKUS UTAMAA (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 4 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan Tatabahasa UPSR KBT: tentang sesuatu perkara - Kata bantu Tema Aras 2 - Kata bilangan Kemahiran Berfikir: 8 Keselamatan jalan (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan - Penjodoh bilangan - Menganalisis Raya cepat dan terancang. - Mensintesis18-22 Aras 3 - Membuat inferens FEB Bahagian 2 (i) Memberi arahan secara ringkas dan tepat. - Meninterprestasi Perndidikan Lalu - Mentafsir Lintas 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan - Menilai intonasi yang betul, memahami perkataan yang dibaca. Tajuk: Aras 3 Kemahiran BCB: Cara Selamat (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. - Merujuki sumber Menunggang - Membina peta minda Basikal 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks - Membaca pantas yang tersurat dan tersirat. Aras 2 Kajian Masa Depan: (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan Kecerdasan Pelbagai: maklumat tersurat. - Muzik (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. - Kinestetik Aras 3 - Logik matematik (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat - Interpersonal dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan - Intrapersonal grafik. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan,idea,ayat,wacana,nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.
 12. 12. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJRAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TEMA FOKUS UTAM (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 4 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau 9 tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang25-29 Tema tepat dan laras bahasa yang sesuai. Keselamatan jalan Aras 2MAC Raya (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat Bahagian 3 dengan menggunakan laras bahasa yang Perndidikan Lalu sesuai. Lintas Aras 3 (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan Tajuk: sesuatu perkara. Pandu Cermat Jiwa 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Selamat yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat tersurat. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan. - 28 FEB KHAMIS : PENCERAPAN GURU OLEH PENTADBIR - 2 MAC SABTU : KELAS ISBA 1
 13. 13. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 5 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan Tatabahasa Ilmu 10 transaksi untuk mendapatkan barangan dan Penanda wacana - Pendidikan Seni 4-8 Tema perkhidmatan. Kata ganda - Kajian tempatan Alam Sekitar Aras 1 Kata adjektif - Geografi MAC (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu Ayat majmuk - Sains Bahagian 1 barang dan perkhidmatan yang diperlukan. Kata singkatan Warisan Alam (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan (Sinkope) Nilai MurniMINGGU semasa berurusan. - KerjasamaBAHASA Tajuk: Aras 2 Sebutan & Intonasi - Cinta alam sekitar Menerokai Rahsia (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan Perbilangan - Tolong-menolong Alam intonasi yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu Dialog - Semangat pihak semasa berurusan. Iklan bermasyarakat Aras 3 (i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam Kosa kata Kewarganegaraan sesuatu urusan. Agensi - Cinta akan tanah air Penginapan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Pakej Peraturan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Wang cagaran Sosiobudaya yang dibaca. Tenggiling - Kesantunan bahasa Aras 1 Sumpah-sumpah - Laras bahasa (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi Reriang yang betul. Mergastua KBT: Aras 3 Unggas (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan Damar Kemahiran Berfikir: lancar, sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Misteri - Menjana idea (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang Khazanah - Meramal dibaca. Sinkope - Menganalisis - Mengkategori - Mereka cipta - 4 MAC ISNIN : SERAH KERTAS SOALAN UP 1/ MESYUARAT JK PEPERIKSAAN 1 - 6 MAC RABU HANTAR BUKU LATIHAN/KERJA UNTUK DISEMAK
 14. 14. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN TEMA FOKUS UTAMA (FU) KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 5 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Tatabahasa UPSR Kecerdasan Pelbagai: intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara 10 Tema yang dibaca. - Kata penguat - Verbal-linguistik4-8 Alam Sekitar Aras 1 - Kata penegas - Interpersonal (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan - Pengimbuhan - Visual-ruangMAC Bahagian 2 dan intonasi yang betul. - Naturalis Warisan Alam Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, Kajian Masa Depan: Tajuk: sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Pembelajaran Alam Penuh (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Misteri Kontekstual: 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan Sesuatu - Menghubung kait cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 3 Pembelajaran (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks Konstruktivisme untuk mendapatkan kewajaran ramalan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan.
 15. 15. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU HASIL PEMBELAJARAN UNIT FOKUS UTAMA (FU) TEMA FOKUS SAMPINGAN (FS) SISTEM BAHASA PENGISIAN BAHAGIAN KURIKULUM Unit 5 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara 11 Tema yang dibaca. 11-15 Alam Sekitar Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang MAC Bahagian 3 dibaca. Warisan Alam Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, Tajuk: sebutan, intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Mensyukuri Nikmat 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera. . - 16 MAC SABTU : KELAS ISBA 2
 16. 16. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 6 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu 12 bertatasusila. Penjodoh bilangan - Kajian tempatan18-22 Tema Aras 3 Kata tunggal - Pendidikan Seni Kebudayaan (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara Kata adjektif - Pendidikan Sivik danMAC dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Ayat majmuk Kewarganegaraan Bahagian 1 Rencamnya 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Kosa kata Nilai Murni Budaya intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Adat istiadat - Kasih sayang Kita yang dibaca. Animisme - Hemah tinggi Aras 2 Dikormesialkan - Kerajinan Tajuk: (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang Estetik Foto Tanda dibaca Janggal Kewarganegaraan Persahabatan 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Lenggang-lenggok - Mengenali maklumat yang menyeluruh. Meliuk-liuk kebudayaan etnik di Aras 2 Mempromosikan negara kita (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata Memartabatkan sesebuah buku. Tradisional Peraturan Warkah Sosiobudaya 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada - Menghargai bahan yang didengar atau dibaca. Tatabahasa UPSR kebudayaan kaum lain Aras 3 - Kata Yang Tepat (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. - Peribahasa KBT: - Bahasa Istana 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau Kemahiran Berfikir: catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. - Merumus Aras 2 - Mengelaskan (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang - Membuat kesimpulan dikemukakan mengikut keutamaan. - Menilai . - Menyusun atur -20 MAC RABU : UJIAN PRESTASI 1/INTERVENSI TAHUN 6 -21 MAC KHAMIS : UJIAN PRESTASI 1/INTERVENSI TAHUN 6 -21 MAC KHAMIS : MESYUARAT PANITIA BAHASA MALAYSIA 2
 17. 17. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 125-29MACMINGGU UNIT HASI PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TEMA FOKUS UTAMA (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 6 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Kecerdasan Pelbagai: 14 tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang - Verbal-linguistik 1-5 Tema tepat dan laras bahasa yang sesuai. Kebudayaan Aras 3 PembelajaranAPRIL (ii) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara Kontekstual: Bahagian 2 yang teliti dengan menggunakan laras bahasa secara - Menghubung kait Rencamnya tepat dan padat. Budaya Kemahiran BCB: Kita 4.2Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan - Bacaan intensif pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang Tajuk: disampaikan oleh pihak lain. Warkah dari Aras 1 Sabah (i) Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. . - 4 APRIL KHAMIS : MESYUARAT GURU KALI KEDUA - 6 APRIL SABTU : KELAS ISBA 4
 18. 18. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN TEMA FOKUS UTAMA (FU) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 6 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan 14 pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang 1-5 Tema disampaikan oleh pihak lain. Kebudayaan Aras 2APRIL (i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila Bahagian 3 tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Rencamnya Budaya 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Kita dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 Tajuk: (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat Satu Negara tunggal dan ayat majmuk. Pelbagai Perayaan 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Membandingkan dan membezakan pandangan pelbagai pihak untuk menyatakan pendapat.
 19. 19. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU ) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Tatabahasa Ilmu 15 menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Frasa nama - Kajian tempatan 8-12 Tema paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Ayat aktif - Sejarah Pelancongan Ayat pasifAPRIL Aras 1 Penanda wacana Nilai Murni Bahagian 1 (i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila - Keberanian Jauh Perjalanan tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Sistem Ejaan - Patriotisme Luas (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang Kata nama khas - Hormat-menghormati Pandangan kukuh. Kata pinjaman - Kerjasama - Kejujuran Tajuk: Aras 2 Kosa kata - Kesyukuran Potret Kenangan (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang Botanical - Kerajinan diminta dengan sopan. Menonjolkan (ii) Mengemukakan pendapat untuk merujuk pihak Mencerminkan Kewarganegaraan tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, Festival - Pelancongan domestik intonasi dan gaya yang sesuai. Brosur - Mesej sajak Citrawarna .Indah Negeriku. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti Citarasa terancang. Pamplet Peraturan Aras 1 Khazanah Sosiobudaya (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas Strawberi dengan intonasi ,sebutan dan gaya bersahaja. Teluki (carnation) - Budaya menziarahi (ii) Membidas hujah dengan mengemukakan alasan yang Mengabadikan rakan dan saudaramara kukuh menggunakan kesantunan bahasa. Mendeklamasikan - Berbahasa sopan Sayembara kepada ibu bapa 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk Destinasi - Berhujah dengan mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji Hentian Rehat dan Santun termasuk maklumat daripada internet. Rawat(R&R) Aras 1 Berlibur (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat.
 20. 20. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TEMA FOKUS UTAMA (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Kosa kata KBT: 15 menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Berdaulat 8-12 Tema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Mestamu Kemahiran Berfikir: Pelancongan Aras 1 Deklamator - Menjana idea APRIL (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang (Pendeklamasi) - Menghubung kait Bahagian 2 kukuh. Demonstrasi - Menilai Jauh Perjalanan Domestik - Membuat keputusan Luas 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan Marin - Mereka cipta Pandangan maklumat secara menyeluruh. Merangsang - Mengenal pasti idea Aras 1 Media elektronik utama dan idea Tajuk: (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk Lintas langsung sokongan Seronoknya mendapatkan gambaran umum. Jaket pantul cahaya - Merumus Melancong Beroperasi - Meringkaskan 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks Bioteknologi - Menyelesaikan yang tersurat dan tersirat. Ekosistem masalah Aras 1 Ekstrem - Membanding (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu Fiesta - Menganalisis perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang Mencandat - Mentafsir tersurat. - Mensintesis Aras 3 Peribahasa - Mengkategori (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan Peribahasa daripada tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. perkataan bukit Kemahiran TMK: - Mengakses maklumat 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Tatabahasa UPSR dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. - Sinonim Kemahiran BCB: Aras 3 - Antonim - Membaca tajuk untuk (i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk - Pemajmukan mendapatkan membina teks berkaitan sesuatu tajuk. gambaran umum
 21. 21. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TEMA FOKUS UTAMA (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 7 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Kemahiran BCB: 16 menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur - Membaca tajuk untuk15-19 Tema paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. mendapatkan Pelancongan Aras 2 gambaran umumAPRIL (ii) Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak - Membaca dan Bahagian 3 tertentu dengan mengemukakan kata, ungkapan, mencatat Jauh Perjalanan ayat, intonasi dan gaya yang sesuai. - Merangka isi karangan Luas - Merujuki kamus Pandangan 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang - Mengecam isi sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi Tajuk: sesebuah karangan. Kajian Masa Depan: Merakamkan Aras 3 Kisah (i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan Kecerdasan Pelbagai: Perjalanan dengan menggunakan penanda wacana untuk - Verbal-linguistik menghasilkan perenggan yang koheren dan kohesi. - Interpersonal - Intrapersonal 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan - Muzik dibaca. Aras 2 Pembelajaran (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan Konstruktivisme: daripada bahan yang dibaca. Pembelajaran 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik Kontekstual: dalam sesebuah karya. - Menghubung kait Aras 3 (i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis. -16-18 APRIL SELASA/RABU/KHAMIS : PROGRAM 5A TAHUN 6 -20 APRIL SABTU KELAS ISBA 5
 22. 22. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 8 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Tatabahasa Ilmu 17 tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, Imbuhan awalan - Kesusasteraan Melayu22-26 Tema ungkapan dan ayat yang sesuai. Kata kerja Kesusasteraan Aras 2 Kata seru Nilai MurniAPRIL (i) Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat Kata pangkal ayat - Baik hati Bahagian 1 dalam sesuatu pengucapan. Ayat seruan - Kejujuran Cerita Rakyat Penanda wacana - Kerjasama 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Tajuk: tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang Sebutan & Intonasi Peraturan Cerita Asal Usul tepat dan laras bahasa yang sesuai. Intonasi ayat bahasa Sosiobudaya Aras 2 Malaysia - Peribahasa (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan - Laras bahasa menggunakan laras bahasa yang sesuai. Kosa kata Bertembung KBT: 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Menuntut Kemahiran Berfikir: intonasi yang betul & memahami perkataan yang dibaca. Berguru - Mencirikan Aras 2 Petunjuk - Mengelaskan (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan Semerbak - Mengumpul penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Terkebil-kebil - Mengkategori Hatta - Mengitlak 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang Masyghul - Menginterprestasi sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi Diterpa - Mentafsir sesebuah karangan. Hikmat - Meramalkan Aras 1 Mengodek-ngodek - Menyusun atur (i) Mengemukakan isi atau idea mengikut urutan dengan mengemukakan penanda wacana yang sesuai. Peribahasa Kemahiran BCB: Aras 2 Kais pagi makan pagi, Kajian Masa Depan: (i) Menyusun dan menggunakan penanda wacana untuk kais petang makan menghasilkan pemerengganan yang kohesi. petang - 22 APRIL ISNIN : PENYERAHAN KERTAS SOALAN UNTUK DICETAK - 25 APRIL KHAMIS : PROGRAM LATIHAN KEBAKARAN - 27 APRIL SABTU : KELAS ISBA 6
 23. 23. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TEMA FOKUS UTAMA (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 8 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Peribahasa Kecerdasan Pelbagai: 17 menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur Peribahasa daripada - Verbal-linguistik22-26 Tema paralinguitik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. perkataan bukit - Muzik Kesusasteraan Aras 1 - KinestetikAPRIL (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan yang Tatabahasa UPSR - Visual-ruang Bahagian 2 kukuh. - Menentukan - Interpersonal Cerita Rakyat Jawapan - Intrapersonal 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan - Membina Soalan Tajuk: maklumat secara menyeluruh. - Kata Banyak Makna Pembelajaran Cerita Teladan Aras 1 Kontekstual: (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks atau petikan - Menghubungkaitkan isi untuk mendapatkan gambaran umum. pelajaran dengan pengalaman harian 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks murid, masyarakat dan yang tersurat dan tersirat. alam pekerjaan Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk.
 24. 24. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU UNIT HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM TEMA FOKUS UTAMA (FU) BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 8 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. 18 Tema Aras 1 Kesusasteraan (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. 29 Bahagian 3 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.APRIL Cerita Rakyat Aras 3 (i) Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum1 MEI Tajuk: balas. Cerita Luar (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras Negara bahasa yang betul. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan,pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera. - 29,30 APRIL (ISNIN/SELASA) : PRORAM TEKNIK MENJAWAB UPSR LUARAN - 1 MEI RABU : CUTI HARI PEKERJA - 4 MEI SABTU : KELAS ISBA 7
 25. 25. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) Unit 9 1.2 Bertanya dan menjawab sesuatu perkara secara Tatabahasa Ilmu 19 bertatasusila. Kata majmuk - Pendidikan Jasmani Tema Aras 1 Ayat majmuk dan Kesihatan Kesihatan (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Tanda baca - Sains6-10 (iii) Memberi jawapan yang tepat dengan alasan yangMEI Bahagian 1: munasabah. Sebutan & Intonasi Nilai Murni Sejahtera Dikir barat - Kebersihan fizikal dan Sepanjang 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang Dialog mental Masa sesuatu perkara secara terpeinci, tepat dan tersusun. Ceramah - Menjaga kebersihan Aras 1 - Kesyukuran Tajuk: (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan Kosa kata Makanan Dijaga pandangan yang meyakinkan. Obesiti Peraturan Kesihatan (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Koronari Sosiobudaya Terpelihara Diabetes - Menghargai jasa 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan Nutrien - Menghormati orang intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara Kolesterol Lain yang dibaca. Risalah Aras 3 Piramid KBT: (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, Organ Kemahiran Berfikir: sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang Mengepam - Menyatakan sebab sesuai. Berdenyut - Meramalkan (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Imun - Menghubung kait Unggul - Menjana idea 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai Indeks Jisim Tubuh yang kemas dan cantik Batu karang Aras 2 Mendadak (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat Buah pinggang tunggal dan ayat majmuk. - 11 MEI SABTU : KELAS ISBA 8
 26. 26. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013MINGGU HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT FOKUS UTAMA (FU) TEMA FOKUS SAMPINGAN (FS) BAHAGIAN Unit 9 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Kosa kata Kecerdasan Pelbagai: tajuk dengan menggunakan kata, istilah,frasa,ayat yang Daya ingatan - Muzik 19 Tema Kesihatan tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 Suruhanjaya Pesuruhjaya - Verbal-linguistik - Interpersonal (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas Membaham Bahagian 2: dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja. Pertautan Kajian Masa Depan:6-10 Sejahtera (ii) Membidas hujah dengan alasan yang kukuh StrokMEI Sepanjang menggunakan kesantunan bahasa. Merembeskan Pembelajaran Masa Kontekstual: 6.5 Membaca dan mencari fakta yang releven dengan perkara Tatabahasa UPSR Tajuk: yang dikehendaki dalam teks. - Jenis Ayat Pembelajaran Sihat Tanpa Aras 3 - Ayat Sama Maksud Konstruktivisme: Rokok (I) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan - Struktur Ayat atau untuk membuat kesimpulan. Gamatis 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1 (i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain.
 27. 27. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 UNIT HASIL PEMBELAJARAN TEMA FOKUS UTAMA (FU) SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUMINGGU BAHAGIAN FOKUS SMPINGAN (FS) 20 Unit 9 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. 13-17 Tema Aras 1 MEI Kesihatan (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. Bahagian 3: (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Sejahtera Sepanjang 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu Masa cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 1 Tajuk: (i) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang Tangan Penentu dibaca untuk membuat ramalan. Kesihatan (ii) Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 3 (i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan. 11.4 Memberikan komen dan pendapat tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Membahaskan pendapat yang dikemukakan oleh pihak lain. - 16 MEI (KHAMIS) : HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH - 18 MEI SABTU : KELAS ISBA 9
 28. 28. PANITIA BAHASA MALAYSIA SKSS 2013 2120-24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN THUN 2013 MEI 2227-31 CUTI PERTENGAHAN TAHUN MEI 23 3-7 CUTI PERTENGAHAN TAHUN JUN UNIT HASIL PEMBELAJARAN PENGISIANMINGGU TEMA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA KURIKULUM BAHAGIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang Unit 10 tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, Tatabahasa Ilmu 24 ungkapan dan ayat yang sesuai. Kata penegas - Kajian Tempatan10-14 Tema Aras 1 Kata penguat Sejarah (i) Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan hadapan Nilai Murni JUN tersirat berdasarkan intonasi. Kata penguat - Rasional Bahagian 1 Aras 3 belakang - Patriotisme Sejarah Sumber (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan Kata penguat bebas - Hormat-menghormati Pengajaran secara analitis. Ayat majmuk - Bekerjasama Tajuk 4.1 Mengemukakan idea,pandangan dan pendapat tentang Sebutan & Intonasi Kewarganegaraan Kembara Sejarah sesuatu perkara secara terpeinci,tepat dan tersusun. Ayat tanya - Mengambil iktibar Aras 2 Ayat perintah daripada sejarah (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi negara dengan terperinci. Kosa kata - Memulihara bahan Bangsawan Sejarah 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada Durjana bahan yang didengar atau dibaca. Digembleng Peraturan Aras 2 Generasi Sosiobudaya (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran Jurutulis - Menghormati tetamu kerangka. Kerjaya Kudrat KBT: 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk Lanun Kemahiran Berfikir: e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Mengutarakan - Mengenal pasti idea Aras 2 Memulihara utama (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada Nestapa - Membanding beza pelbagai genre. Peribumi - Mengenal pasti sebab (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. Pusara Akibat Tinggalan - 12 & 13 JUN (RABU/KHAMIS) : SUKANTARA - 14 JUN JUMAAT RAPTAI SUKAN/SUKANEKA - 15 JUN SABTU : SUKAN TAHUNAN 2013

×