Successfully reported this slideshow.
T             HASIL PEMBELAJARAN                                       ...
CONTOH RANCANGAN HARIAN                            BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK)    :   I...
CONTOH RANCANGAN HARIAN                            BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK)    :   S...
CONTOH RANCANGAN HARIAN                            BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK)    :   Ra...
CONTOH RANCANGAN HARIAN                            BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK)     :  Kh...
CONTOH RANCANGAN HARIAN                            BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK)     :  Ju...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Contoh rancangan harian tahun 6

11,192 views

Published on

 • Be the first to comment

Contoh rancangan harian tahun 6

 1. 1. T HASIL PEMBELAJARAN CATATAN PENGISIANA FOKUS UTAMA ( FU) SISTEM BAHASA PENULISAN KURIKULUMIAN FOKUS SAMPINGAN (FS) BACAAN SASTERA 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan Tatabahasa Ilmu Objektif Unit seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, Kata hubung - Pendidikan Moral Untuk objektif sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Penanda wacana - Pendidikan Seni keseluruhan unit,n Aras 1 Ayat majmuk - Kajian Tempatan rujuk buku teks. (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. Ayat perintah Ayat penyata Nilai Murni Objektif P&Peatif 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan Ayat seruan - Kerajinan Untuk membina menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur - Hormat-menghormati objektif harian, rujuk paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Sebutan & intonasi - Tolong-menolong Fokus Utama (FU)mpian Aras 1 Ayat perintah - Menepati janji dan Fokus (i) Menggunakan perkataan, ayat dan paralingustik Ayat penyata - Semangat Sampingan (FS) yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Ayat seruan bermasyarakat yang dipilih bagi (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberi alasan - Bekerjasama P&P pada hari yang kukuh. Kosa kata berkenaan. Diskaun Peraturan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan Kaunter Sosiobudaya Penulisan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Lirik - Sopan santun Bahagian (A) Aras 1 Manfaat - Menghormati orang Gambar tunggal (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan Melodi tua ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membelek-belek Penulisan Menerawang KBT Bahagian (B) 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Menyanjung Kemahiran Berfikir: Keperihalan majmuk. Mengharumkan - Banding beza Naratif Aras 1 Melanggan - Meramal (i) Menulis pelbagai jenis ayat. Memproses - Menghubung kait Penulisan Aras 2 Pengiktirafan - Menjana idea Bahagian (C) (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata Penelitian Cerita Positif hubung. Terngiang-ngiang Teruja
 2. 2. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK) : Isnin (7 Januari 2008) : 8.45 – 9.45 pagi : Kekeluargaan : Mengapai Impian : 5.1 Aras 1(i) : 11.1 Aras 1(i) : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca dan memahami isi teks dan mengaitkan dengan pengalaman sendiri. 2. Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung (dan, yang, kerana).asa : Tatabahasa : Kata hubung (dan, yang, kerana) Peribahasa : Ringan tulang, masa itu emas urikulum : Ilmu : Pendidikan Moral Nilai : Kerajinan, tolong-menolong KBT : Kemahiran Berfikir (menghubung kait), Kecerdasan Pelbagai (muzik) uru memperdengar dan menghayati senikata lagu “Ayuh Kawan” yang terdapat dalam MyCD.Murid-murid menyanyikan lagu “Ayuh Kawan” bersama-sama dengan iringan muzik dan lagu MyCD.Murid bercerita tentang petikan dan senikata lagu “Ayuh Kawan” dengan pengalaman diri sendiri.Murid membina enam ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung (dan, yang, kerana).Murid membina enam ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung (dan, yang, kerana). daripada murid dapat bercerita tentang petikan dan mengaitkannya dengan pengalaman sendiri. daripada murid dapat membina enam ayat (tunggal dan majmuk) menggunakan kata hubung.atat selepas tamat proses pengajaran dan pembelajaran)
 3. 3. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK) : Selasa (8 Januari 2008) : 8.45 – 9.45 pagi : Kekeluargaan : Mengapai Impian : 5.1 Aras 1(i) : 8.1 Aras 2(i) : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Melakonkan watak seperti dialog yang terdapat di dalam petikan yang dipelajari. 2. Membina ayat perintah (suruhan, larangan, silaan dan permintaan) dengan betul.asa : Tatabahasa : Ayat perintah (suruhan, larangan, silaan dan permintaan) Kosa kata : teruja, raket melodi, dan grafik urikulum : Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Menepati janji, berkerjsama KBT : Kemahiran Berfikir (menjana idea), Kajian Masa Depan uru memilih dua orang murid untuk melakonkan dialog antara Azli dan ibunya seperti dalam petikan.Murid-murid yang dipilih melakonkan watak dengan sebutan, intonasi dan gaya bahasa yang betul.Murid meneliti dan menentukan beberapa ayat perintah yang terdapat di dalam dialog atau petikan. uru menjelaskan tentang ayat perintah seperti ayat (suruhan, larangan, silaan, permintaan).Murid membina lapan ayat perintah, dua ayat (suruhan, larangan, silaan, permintaan). daripada murid dapat melakonkan petikan dialog dengan sebutan, intonasi dan gaya yang betul. daripada murid dapat membina lapan ayat perintah (suruhan, larangan, silaan, permintaan).atat selepas tamat proses pengajaran dan pembelajaran)
 4. 4. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK) : Rabu (9 Januari 2008) : 10.35 – 11.35 pagi : Kekeluargaan : Nenekku Kreatif : 1.4 Aras 3(ii) : 7.1 Aras 1(ii) : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Melakonkan dialog daripada teks dengan sebutan, gaya dan intonasi yang betul. 2. Menulis karangan yang bertajuk “Berkunjung ke Pameran Kraf Tangan”.asa : Tatabahasa : Ayat penyata, ayat seruan Peribahasa : Bekas tangan, ringan tulang, mata pencarian urikulum : Ilmu : Pendidikan Moral PS : Sopan santun, menghormati orang tua KBT : Kemahiran Berfikir (meramal), Kajian Masa Depan uru memilih dua orang murid untuk melakonkan dialog antara Azli dan neneknya seperti dalam teks.Murid-murid yang dipilih melakonkan watak dengan sebutan, intonasi dan gaya bahasa yang betul.Murid meneliti dan menentukan serta membaca ayat penyata dan ayat seruan daripada petikan. uru menjelaskan tentang ayat penyata dan ayat seruan, murid dikehendaki membina ayat tersebut.Murid menulis karangan yang bertajuk “Berkunjung ke Pameran Kraf Tangan” dengan bimbingan. daripada murid dapat bercerita tentang petikan dialog dan mengaitkannya dengan impian Azli. daripada murid dapat menulis karangan “Berkunjung ke Pameran Kraf Tangan” dengan bimbingan.atat selepas tamat proses pengajaran dan pembelajaran)
 5. 5. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK) : Khamis (10 Januari 2008) : 11.05 – 12.05 pagi : Kekeluargaan : Impian Menjadi Kenyataan : 5.1 Aras 1(i) : 11.2 Aras 1(i) : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca dan menyenaraikan perkataan yang menarik yang terdapat dalam teks. 2. Memindahkan maklumat daripada bahan grafik yang terdapat di dalam buku teks. asa : Tatabahasa : Kata hubung (walaupun, lalu, semenjak) Peribahasa : Berpeluk tubuh, ringan tulang urikulum : Ilmu : Kajian Tempatan PS : Kata sapaan yang santun, berbual secara sopan KBT : Kemahiran Berfikir (menganalogi), Kemahiran TMK (mengakses maklumat) uru meminta murid membaca petikan bergambar dan menyenaraikankata kerja daripada teks.Murid-murid menyatakan tentang kata kerja bagi aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam bahan grafik.Murid-murid memberikan pendapat atau idea tentang aktiviti yang terdapat dalam bahan grafik. uru membantu murid melahirkan idea dan membina ayat majmuk tentang aktiviti yang dikenal pasti.Murid membina lima ayat majmuk mengikut kaedah A.T.M. yang disarankan oleh guru mata pelajaran. daripada murid dapat memberikan contoh kata kerja bagi grafik/gambar aktiviti yang dibincangkan. daripada murid dapat memindahkan maklumat atau membina ayat berpandukan kaedah A.T.M.atat selepas tamat proses pengajaran dan pembelajaran)
 6. 6. CONTOH RANCANGAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6 (SK) : Jumaat (11 Januari 2008) : 9.45 – 10.45 pagi : Kekeluargaan : Impian Menjadi Kenyataan : 5.1 Aras 1(i) : 11.2 Aras 1(i) : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Membaca dan menyenaraikan perkataan yang menarik yang terdapat dalam teks. 2. Menulis karangan yang bertajuk “Hobi Saya” menggunakan bahasa yang kreatif. asa : Tatabahasa : Kata hubung (walaupun, lalu, semenjak) Kosa kata : Antologi, terngiang-ngiang, kreatif urikulum : Ilmu : Kajian Tempatan Nilai : Semangat bermasyarakat KBT : Kemahiran Berfikir (membanding beza), Pembelajaran Kontekstual uru meminta murid membaca petikan bibliografi dan menyenaraikan isi-isi utama daripada teks.Murid-murid menyatakan tentang isi-isi utama petikan bibliografi tentang tiga orang tokoh tersebut.Murid-murid memberikan pendapat atau idea dan komen tentang isi-isi petikan yang dipelajari. uru membantu murid melahirkan idea dan pandangan mereka terhadap sesuatu isu yang dipilih.Murid menulis karangan naratif yang bertajuk “Hobi Saya” menggunakan kata kunci yang disediakan. daripada murid dapat memberikan pandangan terhadap sesuatu isu menarik yang dibincangkan. daripada murid dapat menulis karangan “Hobi Saya” dengan berpandukan kata kunci yang diberi.atat selepas tamat proses pengajaran dan pembelajaran)

×