Rancangan tahunan bahasa melayu tahun 6

8,581 views

Published on

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,581
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
420
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan tahunan bahasa melayu tahun 6

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TAHUN 6 UNIT 1: KELUARGA KREATIF TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM1. Menggapai A. Menyanyi i. Tatabahasa i. Ilmu Impian 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian • Kata hubung • Kemahiran Hidup dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan • Ayat penyata nada yang sesuai. • Ayat tunggal ii. Nilai Murni Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. • Kerajinan • Ayat majmuk 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Berdikari betul dan memahami perkara yang dibaca. • Ayat seruan • Penanda wacana • Hemah tinggi Aras1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. • Peribahasa iii. Kewarganegaraan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. ii. Sebutan dan Mencintai negara Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung. Intonasi iv. Peraturan B. Berlakon • Ayat suruhan Sosiobudaya 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan • Ayat larangan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralingistik yang sesuai • Kesantunan • Ayat silaan berbahasa untuk menguatkan permintaan. • Ayat permintaan Aras 1(i) Menggunakan perkatanm ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. • Puisi 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. • Dialog C. Menyatakan Alasan iii. Kosa kata 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan • gurindam dengan menggunakan intonasi dan unsur paralingistik yang sesuai • menggapai untuk menguatkan permintaan. • yang Aras 1(ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. • dan • kerana • semangat • kreatif
 2. 2. 1 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM2. Nenekku A. Bertutur dengan Berhemah Kreatif 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralingistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus-terang secara berhemah. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. B. Memahami Teks 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (ii) Menulis karangan dengan bahasa yang kreatif. 3. Impian A. Membaca Catatan Menjadi 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yangKenyataan betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana menarik dalam karya yang dibaca.
 3. 3. 2TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Mengecam Isi Penting 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada bahan bacaan. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (ii) Menulis karangan dengan bahasa yang kreatif. C. Mengemukakan Alasan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.
 4. 4. 3 UNIT 2: DATUK DI IBU KOTA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4. A. Mengamati Gambar i. Tatabahasa i. IlmuBerkunjung 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian • Kata panggilan • Kajian Tempatanke Ibu Kota dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan • Kata adjektif nada yang sesuai. • Kata hubung ii. Nilai Murni Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. • Rasional • Kata arah • Ayat tanya • Kasih sayang B. Membaca Dialog • Tanda baca • Hormat-menghormati 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ii. Sebutan dan iii. Kewarganegaraan Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan Intonasi Patriotisme pada intonasi berdasarkan tanda baca. • Puisi Menghayati sejarah 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan • Dialog iv. Peraturan nada yang sesuai. Sosiobudaya Aras 2 (i) Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam iii. Kosa kata perbualan. • Kesantunan • seantero 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian berbahasa • bertaraf dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan • Menghormati • aksesori pandangan nada yang sesuai. • hartanah Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. • gedung A. Membaca dan Menghayati • saham 5. Hani 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • teater Berkarya betul dan memahami perkara yang dibaca. • bersantai Aras 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca. • gimnasium 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan • dirgahayu teks. • keberangkatan Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk.
 5. 5. 4 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Menghayati Suasana 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka. B. Membaca dan Memahami 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Memberi pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan. 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 2 (i) Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit.6. Menonton A. Meneliti dan memahami Konsert 6.3 Membaca dan menganal pasti isi utama dan isi sampingan di Dewan teks. Merdeka Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada bahan bacaan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. B. Meneliti Gambar 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Membina draf karangan lengkap.
 6. 6. 5 UNIT 3: SEKOLAHKU TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM7. Sekolahku A. Mengajukan Soalan i. Tatabahasa i. Ilmu Ceria 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian • Kata tanya • Pendidikan Moral dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan • Kata pinjaman • Kajian Tempatan nada yang sesuai. • Kata sapaan Aras 1 (ii) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang ii. Nilai Murni • Kata arah dibincangkan. • Bekerjasama 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, • Pepatah • Ayat tunggal • Kebersihan fizikal dan pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. • Ayat majmuk mental Aras 3 (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan. • Kesyukuran ii. Sebutan dan • Kerajinan B. Berbual Secara Sopan Intonasi 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • Puisi/Pantun iii. Kewarganegaraan perkara. Patriotisme • Dialog Aras 1 (i) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan Menghayati sejarah menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. • Ucapan iv. Peraturan C. Memilih Keutamaan iii. Kosa kata Sosiobudaya 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • aotugraf • Kesantunan betul dan memahami perkara yang dibaca. • skrap Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. berbahasa • waima 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • muafakat perkara. Aras 1 (ii) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut • di hadapan keutamaan. • bagaimana • rutin 8. Hari A. Membaca Pantas Kecemer- 6.5 Membaca Pantas secara imbasan untuk mendapatkan meklumat langan khusus. Sekolah Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat.
 7. 7. 6 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Mengumpulkan Fakta 6.3 Membaca Pantas secara imbasan untuk mendapatkan meklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat. 9. Murid A. Mendengar UcapanCemerlang 6.3 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan meklumat khusus. Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi. B. Meneliti Jadual 6.5 Membaca Pantas secara imbasan untuk mendapatkan meklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks.
 8. 8. 7 UNIT 4: SENTIASA BERHEMAH, SEMUA SELAMAT TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 10. A. Menghuraikan Maksud Lagu i. Tatabahasa i. IlmuPendidikan 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang • Kata sendi nama • Kajian TempatanLalu Lintas betul dan memahami perkara yang dibaca. • Peribahasa Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. Sebutan dan ii. Nilai Murni 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Intonasi • Patuhi peraturan Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas • Puisi/Syair • Menjaga keselamatan dan cantik. • Berita • Rasional 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea dan pengajaran. iii. Kosa kata iii. Kewarganegaraan Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai pengajaran yang terdapat dalam karya • berhemah Memahami undang- • tragedi Undang dibaca. • ingkari B. Membaca dan Mengimbas Fakta iv. Peraturan • baran 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat. Sosiobudaya • daripada Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai • Kesantunan bahan untuk mengukuhkan maklumat. • acara berbahasa • tip • Menghormati C. Mendengar dan Memberi Arahan pandangan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. Aras 3 (i) Memberi arahan secara ringkas dan tepat. A. Menghurakan Maksud Ayat 11. Cara 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang Selamat betul dan memahami perkara yang dibaca.Menunggang Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. Basikal 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar.
 9. 9. 8 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat.. B. Membaca dan Mengimbas Fakta 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai pengajaran yang terdapat dalam karya dibaca. C. Menjelaskan Maksud yang Tersurat dan Tersirat 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 12. Pandu A. Menyusun MaklumatCermat Jiwa 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil Selamat daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat..
 10. 10. 9 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Membaca dan Mengimbas Fakta 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat. Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai pengajaran yang terdapat dalam karya dibaca. C. Menjelaskan Maksud yang Tersurat dan Tersirat 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 13. Pandu A. Menyusun MaklumatCermat Jiwa 9.3 Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil Selamat daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.
 11. 11. 10TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Bercerita tentang Gambar 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. C. Menganalisis Data 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara.
 12. 12. 11 UNIT 5: WARISAN ALAM TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 14. A. Mendapatkan Penjelasan i. Tatabahasa i. Ilmu Menerokai 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk • Kata ganda • Kemahiran hidupRahsia Alam mendapatkan barangan dan perkhidmatan. • Kata adjektif • Kajian Tempatan Aras 1 (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu barang dan • Penanda wacana perkhidmatan yang diperlukan. ii. Nilai Murni • Ayat tunggal B. Melakonkan Dialog • Ayat majmuk • Patuhi peraturan 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk • Peribahasa • Menjaga keselamatan mendapatkan barangan dan perkhidmatan. ii. Sebutan dan • Rasional Aras 1 (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Intonasi Aras 2 (i) Memujuk dan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai • Puisi/Syair iii. Kewarganegaraan untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan. • Dialog Menjaga Kebersihan Aras 3 (i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu Alam • Catatan urusan. iv. Peraturan A. Membaca Catatan iii. Kosa kata Sosiobudaya 15. Alam 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi • cagaran Penuh • Kesantunan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. • sewa berbahasa Misteri Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. • sebaliknya Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan • kekuda dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. • bengkok B. Mengecam Isi Penting • syukur 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi • manfaat yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. • oleh-oleh Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 10.3 Membuat rinfkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan.
 13. 13. 12 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 3 (i) Menganalisis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan. 16. A. Membuat GambaranMensyukuri 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatuNikmat Alam penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. A. Mendeklamasikan Sajak 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 11.3 Mengulas kerya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera. B. Menganalisis Maklumat 10.3 Membuat rinfkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. C. Menceritakan Pengalaman 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkapmenepati cirri-ciri wacana yang baik.
 14. 14. 13 UNIT 6: RENCAMNYA BUDAYA KITA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 17. Foto A. Meneliti Gambar i. Tatabahasa i. Ilmu Tanda 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian • Kata seerti • Kajian TempatanPersahabatan dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan • Kata adjektif nada yang sesuai. • Penjodoh bilangan ii. Nilai Murni Aras 3 (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan • Kasih sayang menggunakan soalan pelbagai aras. ii. Sebutan dan • Kesederhanaan B. Berkenalan dengan Buku Intonasi • Hormat-menghormati 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat • Seloka yang menyeluruh. • Surat Kiriman iii. Kewarganegaraan Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku. • Dialog • Mengenali pelbagai 9.3 Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil jenis perayaan. daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topic iii. Kosa kata iv. Peraturan dikemukakan mengikut keutamaan. • popular Sosiobudaya • e-mel • Kesantunan C. Membaca E-Mel • warkah berbahasa 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi • canang • Menghormati budaya yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. kaum lain. Aras 2 (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca. • generasi 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang • hemat didengar atau dibaca. • luput Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca. • warisan • budaya A. Membaca Surat • kebudayaan18. Warkah 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan • tradisionaldari Sabah menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan topik dikemukakan mengikut keutamaan.
 15. 15. 14 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Meneliti Perbualan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat disampaikan oleh pihak lain. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.19. Satu A. Memberikan Pandangan Negara 11.4 Memberi komen dan pandangan tentang pendapat yangPelbagai disampaikan oleh pihak lain.Perayaan Aras 2 (i) Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. B. Memberikan Kritikan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.
 16. 16. 15 UNIT 7: JAUH PERJALANAN LUAS PANDANGAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 20. Potret A. Menyatakan Hasrat i. Tatabahasa i. Ilmu Kenangan 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan • Kata seerti • Kajian Tempatan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralingistik yang sesuai • Peribahasa untuk menguatkan permintaan. • Ayat aktif ii. Nilai Murni Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. • Kebersihan Fizikal dan • Ayat pasif Aras 2 (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta Mental dengan sopan. • Penanda wacana • • Menambah B. Membentangkan Hujah ii. Sebutan dan pengetahuan 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Intonasi • Kesyukuran Aras 1 (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan • Gurindam intonasi, sebutan dan gaya bersahaja. iii. Kewarganegaraan • Sajak Aras 1 (ii)Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan • Mengenali pelbagai • Catatan kesantunan bahasa. tempat menarik. • Cintai negara. iii. Kosa kata C. Memberikan Penjelasan • potret 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan iv. Peraturan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralingistik yang sesuai • bukit Sosiobudaya untuk menguatkan permintaan. • brosur • Kesantunan Aras 2 (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta • domestic berbahasa dengan sopan. • khazanah • Menyampaikan hujah 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan • keunikan yang bernas. maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada • destinasi internet. • berlibur Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mancari makna , sebutan yang betul, ejaan • bersantai dan penggunaan perkatan yang tepat. • asing21. A. Menhayati PuisiSeronoknya 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkanMelancong dengan menggunakan intonasi dan unsure paralingistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
 17. 17. 16 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mancari makna , sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkatan yang tepat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. B. Mendapatkan Gambaran 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. C. Mengandaikan Maklumat yang Tersirat 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kendungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk. 22. A. Merakamkan CatatanMerakamkan 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan Kisah dengan menggunakan intonasi dan unsure paralingistik yang sesuai Perjalanan untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.
 18. 18. 17TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran dan kohesi. B. Meringkaskan Maklumat 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsure paralingistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 2 (ii) Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi, dan gaya yang sesuai. C. Merumus Peristiwa 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang manarik dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Merumus maklumat yang manarik dalam sesebuah karya secara kritis. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca.
 19. 19. 18 UNIT 8: CERITA RAKYAT TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM23. Cerita A. Menjelaskan Maksud i. Tatabahasa i. IlmuAsal Usul 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan • Kata pangkal ayat • Kajian Tempatan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. • Kata seerti • Sastera Aras 1 (i) Menyatakan maksud pernyataan yang tersurat dan tersirat • Kata kerja • Pendidikan Moral berdasarkan intonasi. • Penanda wacana Aras 2 (i) Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam ii. Nilai Murni sesuatu pengucapan. • Imbuhan • Kerajinan B. Mengemukakan Isi ii. Sebutan dan • Bekerjasama Intonasi • Kebijaksanaan C. Menyusun Isi • Pantun • Baik hati 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai • Cerita dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah iii. Kewarganegaraan karangan. iii. Kosa kata • Mengenai sejarah Aras 1(i) Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan • syahadan setempat. penanda wacana yang sesuai. • adapun Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk iv. Peraturan • hatta menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Sosiobudaya 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan • tema • persoalan • Kesantunan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa berbahasa yang sesuai. • budi Aras 2 (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan • berdagang laras bahasa yang sesuai. • sepurnama • gering24. Cerita A. Membuat Ramalan • merenjis Teladan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul.
 20. 20. 19 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca. B. Menjelaskan Perkara yang menarik 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca bahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea dan pengajaran. Aras 2 (i) Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada aspek prnggunaan perkataan, ayat penanda wacana, nilai dan pengajaran. 11.3 Mengulas kerya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera. 25. Cerita A. Menghuraikan IdeaLuar Negara 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul.
 21. 21. 20TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya • bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. B. Menyatakan Pandangan 11.3 Mengulas kerya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (ii) Menyuarakan pendangan tentang sesuatu isi.
 22. 22. 21 UNIT 9: SEJAHTERA SEPANJANG USIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM26. Makanan A. Menyuarakan pandangan i. Tatabahasa i. Ilmu Dijaga 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara • Kata pangkal ayat • P. Jasmani dan Kesihatan bertatasusila. • Kata majmuk KesihatanTerpelihara Aras 1 (iii) Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang • Ayat majmuk • Matematik munasabah. • Tanda baca 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu ii. Nilai Murni perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. • Kata banyak makna • Kebersihan fizikal dan Aras 1 (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan mental. pandangan yang meyakinkan. ii. Sebutan dan • Kesyukuran B. Menjelaskan Persoalan Intonasi • Dikir Teka-teki iii. Kewarganegaraan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. • Rencana • Rakyat Sihat Negara Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Sejahtera 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi iii. Kosa kata yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. • syahadan iv. Peraturan Aras 3 (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. Sosiobudaya • berisiko • Kesantunan • nutrein 27. Sihat A. Membaca untuk Mengumpulkan Maklumat berbahasa • kolesteroltanpa Rokok 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan meklaumat • antarabangsa khusus. • telefon dail terus Aras 3 (i) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan. • batu karang 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. Aras 1 (i) Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik. B. Merumus Pandangan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
 23. 23. 22 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 11.4 Memberi komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Merumus pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan. C. Mengenal Pasti Kesilapan 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.28. Tangan A. Membuat Ramalan Penentu 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atauKesihatan maklumat yang diberikan. Aras 1 (I) Menyusun maklumat daripada pelbagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. 11.4 Memberi komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan. B. Menyuarakan Pandangan 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 3 (i) Mengedit dan membetulkan kesatuan idea dalam penulisan.
 24. 24. 23 UNIT10: SEJARAH SUMBER PENGAJARAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM29. Kembara A. Meneliti Maklumat i. Tatabahasa i. Ilmu Sejarah 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan • Kata penegas • Kajian Tempatan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. • Kata hubung • Sivik dan Aras 3 (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan • Kata penguat Kewarganegaraan kritis. • Ayat majmuk 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang ii. Nilai Murni mudah, manarik dan bermakna. • Ayat tanya • Ayat penyata • Kesyukuran Aras 2 (i) Melakukan transformasi maklumat dalam teks kepada pelbagai • Ayat seruan • Patriotisme genre. ii. Sebutan dan iii. Kewarganegaraan B. Menterjemah Isi 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang Intonasi • Menghayati sejarah didengar atau dibaca. • Pantun negara Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran. • Autobiografi 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. iv. Peraturan • Syair Sosiobudaya Aras 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan • Dialog berangkai yang kemas dan cantik. • Kesantunan berbahasa iii. Kosa kata C. Membuat Pilihan • manuskrip 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu • misi perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi yang • memang terperinci. • -lah • -tah 30. Bahan A. Membaca Teks • tinggalan Sejarah 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat • dipulihara yang menyeluruh. • terlalu Aras 1 (ii) Membaca perenggan pertama dan perenggan akhir dalam • sekali sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum. • amat 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. • kedaulatan Aras 3 (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analisis.
 25. 25. 24 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Merumus Pandangan 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang mayakinkan. Aras 1 (i) Menghubungkaitkan sebab daan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. C. Mengemukakan Soalan 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 3 (i) Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujah lawan dengan sopan.31. Kesan A. Meneliti Bahan Sejarah 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea dan pengajaran. Aras 3 (i) Merumus perkara yang menarik serta nilai dana pengajaran diperoleh daripada bahan dengan kritis.
 26. 26. 25TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Merumus Pandangan 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, manarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.
 27. 27. 26 UNIT11: SERBA TAHU TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 32. Pelik A. Mengemukakan Soalan i. Tatabahasa i. Ilmutetapi Benar 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian • Kata pemeri • Kajian Tempatan dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan • Kata ganda • Sains dan Teknologi nada yang sesuai. • Kata pembenda Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang ii. Nilai Murni • Kata seerti dibincangkan. • Kesyukuran • Tanda baca • Peribahasa • Cintai alam sekitar B. Memberikan Penjelasan 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. ii. Sebutan dan iii. Kewarganegaraan Aras 2 (i) Mengambangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Intonasi • Nazam iv. Peraturan 1.2 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian Sosiobudaya dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. iii. Kosa kata • Kesantunan Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. • semesta berbahasa • ekspedisi • Memberi pendapat C. Membaca Maklumat dengan bernas dan • sel 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi sopan • flora yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. • fauna Aras 1 (i) Membaca bahan berunsur ilmu dengan sebutan dan intonasi • mesin yang betul. • anugerah 33. A. Membuat Andaian • bertelekuSeronoknya 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau • bungkam Membaca maklumat yang diberikan. Aras 1 (ii) Membuat andaian berdasarkan fakta satau maklumat yang diperoleh.
 28. 28. 27 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM B. Membaca Kisah yang Menarik 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (i) Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk pelbagai jenis perenggan isi.34. Indahnya A. Mencambah Pemikiran Seni Bina 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 2 (i) Mengambangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (i) Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk pelbagai jenis perenggan isi. B. Mengambil Imlak 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan Aras 1 (i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. C. Memberikan Komen 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang manarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (i) Memberi komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.
 29. 29. 28 UNIT12: PERTANIAN PENJANA KESEJAHTERAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM35. Lembah A. Bercerita Secara Spontan i. Tatabahasa i. Ilmu Buah- 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan • Kata pemeri • Kajian Tempatan buahan intonasi yang baik dan jelas. • Kata hubung • Sains Pertanian Aras 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan • Ayat majmuk nada, intonasi dan gaya yang sesuai. ii. Nilai Murni • Imbuhan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang • Kesyukuran sesuai dan tepat. • Kata kerja • Kata nafi • Kerajinan Aras 3 (i) Membentangkan tindakan susulan bagi sesuatu tugasan. • Simpulan bahasa iii. Kewarganegaraan B. Menghurai Isi ii. Sebutan dan Menghargai hasil 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada Intonasi negara teks. Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam • Lagu iv. Peraturan teks. Sosiobudaya 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. iii. Kosa kata Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk • Kesantunan • produk perenggan. berbahasa • fasa C. Mengambil Imlak • Memberi pendapat • pemprosesan dengan bernas dan 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan • tropika intonasi yang baik dan jelas. sopan • eksotik Aras 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. • spesies 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan • akuakultur Aras 3 (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda • baca yang betul. 36. A. Mengulas FaktaPenternakan 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas.
 30. 30. 29TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 3 (i) Mengulas fakta tentang sesuatu topic dengan mengemukakan bukti yang wajar. B. Merumus Isi-isi Menarik 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (ii) Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca. 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran. C. Menyatakan dan Menghuraikan Isi Utama 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung.
 31. 31. 30 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM37. Envo A. Mengulas Fakta Diesel 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. B. Merumus Isi-isi Menarik 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (ii) Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca. C. Menghuraikan Isi 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.
 32. 32. 31 UNIT13: CIPTAAN SAINS MEMUDAHKAN MANUSIA TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 38. Sains A. Mendengar Arahan i. Tatabahasa i. Ilmu dalam 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu • Kata penguat • Kajian TempatanKehidupan perkara. • Ayat tunggal • Sains dan Teknologi Aras 3 (ii) Mendengar arahan serta pesanana dengan teliti untuk membuat • Ayat majmuk • Kemahiran Hidup tindakan yang tepat. • Ayat arahan 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu ii. Nilai Murni penulisan teks tentang sesuatu tajuk. • Ayat tanya • Ayat penyata • Kesyukuran Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. • Ayat perintah • Kerajinan B. Melaksanakan Arahan • Kebijaksaan 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu ii. Sebutan dan perkara. Intonasi iii. Kewarganegaraan Aras 3 (iii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan • Lagu Menghargai hasil tersusun perpandukan peraturan-peraturan tertentu. • Rencana negara C. Menyatakan Pandangan iii. Kosa kata iv. Peraturan 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, Sosiobudaya • amat pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. • Kesantunan • nian Aras 3 (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang berbahasa • uji kaji sesuatu perkara berdasarkan perngalaman secara bersopan. • Memberi pendapat • canggih dengan bernas dan • robot sopan A. Menyusun Maklumat39. Robot 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan • automatikMembantu menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa • moden Manusia yang sesuai. • tulen Aras 2 (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. B. Menyatakan Pandangan 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 3 (i) Memberikan pandangan tentang cirri-ciri penulisan genre.
 33. 33. 32 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Menyatakan Perbezaan 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. 40. A. Menyatakan Isi SampinganTeknologi 8.4 Membina dan menulis ayat topic dan ayat huraian berdasarkan Baharu sesuatu perkara.Menguasai Aras 2 (i) Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan Desa supaya menjadi ayat yang gramatis. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka karangan. Aras 1 (ii)Menulis karangan yang lengkap bersesuai dengan format. B. Menyatakan Pandangan 11.4 Memberi komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk pihak lain.
 34. 34. 33 UNIT14: JIRAN SERANTAU TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 41. Misi A. Menghayati Peristiwa i. Tatabahasa i. IlmuKemanusiaan 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang • Kata penekan • Kajian Tempatan didengar atau dibaca. • Ayat penyata • Sivik dan Aras 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat • Peribahasa Kewarganegaraan catatan. • Imbuhan sisipan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang ii. Nilai Murni sesuai dan tepat. • Kesyukuran ii. Sebutan dan Aras 2 (i) Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan Intonasi • Kerajinan laras bahasa yang sesuai. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan • Kata Mutiara • Kebijaksaan intonasi yang baik dan jelas. • Berita Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar • Dialog iii. Kewarganegaraan dengan menggunakan bahasa yang betul. Menghargai hasil iii. Kosa kata negara B. Membina Isi • sesungguhnya 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan iv. Peraturan • nampaknya sesuatu perkara. Sosiobudaya • bahawasanya Aras 3 (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi • Kesantunan • telunjuk berbahasa perenggan yang koheran. • gemilang • Memberi pendapat 42. Jiran • serantau dengan bernas dan A. Membahaskan Maklumat Bestari 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian • ekonomi sopan dengan memberikan alasan yang sesui secara sopan. Aras 1 (i) Menyokong dan membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional. B. Mengulas Berita 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 (i) Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul.
 35. 35. 34 TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Membetulkan Kesilapan 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 2 (i) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang dibaca.43. Negara A. Meneliti DialogSeranatau 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat dalam sesuatu genre. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 3 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. B. Meneliti Maklumat 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang manarik dalam sesebuah karya. Aras 2 (i) Membahaskan kekuatan yang terkandung dalam sesebuah karya.
 36. 36. 35 UNIT15: SATU PENEROKAAN TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 44. Bijak A. Menghayati Peristiwa i. Tatabahasa i. Ilmu Ber- 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang • Kata sendi • Kajian Tempatankomunikasi sesuai dan tepat. • Kata bantu • Sains dan Teknologi Aras 1 (i) Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan • Kata kerja menggunakan laras bahasa yang sesuai. ii. Nilai Murni • Kata seru • Penanda wacana • Kesyukuran B. Menyampaikan Ucapan • Ayat Topik • Kebersihan fizikal dan 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan • Ayat Huraian mental sesuatu perkara. Aras 3 (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi • Tanda baca • Kebijaksaan perenggan yang koheran. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. ii. Sebutan dan iii. Kewarganegaraan Aras 1 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk Intonasi Menghargai hasil dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya negara • Dialog yang sesuai. • Ucapan iv. Peraturan C. Mempengaruhi Orang lain Sosiobudaya 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam iii. Kosa kata perundingan untuk mencapai kata sepakat. • Kesantunan • kanta berbahasa Aras 2 (i) Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pendangan dengan • planet menggunakan bahasa memujuk. • Memberi pendapat • suria dengan bernas dan • melayari sopan A. Melayari Internet45. Pencinta 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan • teroka Angkasa maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada • laman web internet. • atmosfera Aras 3 (ii) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan topik. • bima sakti • graviti B. Melahirkan Perasaan • sinopsis 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. • imlak Aras 3 (i) Melahirkan perasaan dengan menggunakan diksi, ayat dan • gas unsur paralinguistik secara meyakinkan.
 37. 37. 36TAJUK KEMAHIRAN BERBAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM C. Membaca Sinopsis 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca sinopsis, blibiografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (ii) Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian. 46. Alam A. Mengenali BukuAngkasa 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca sinopsis, blibiografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. B. Mengambil Imlak 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda abaca yang betul. 37
 38. 38. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNANBAHASA MELAYU TAHUN 6

×