OIG rapport informatie en media_vo_v1.0

1,254 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

OIG rapport informatie en media_vo_v1.0

 1. 1. ONDERZOEKSRAPPORT 2010Informatie & MediaVoortgezet Onderwijs
 2. 2. INTRODUCTIEDe Nationale Onderwijs Monitor (NOM) onderzoekt in overkoepelende thema’s op welke manier maatschappelijketrends in het onderwijs doorwerken.In 2010 onderzoekt de Nationale Onderwijs Monitor de volgende thema’s: Professionalisering Informatie & Media LeermiddelenElk thema wordt behandeld in een aparte chapter. Voor u ligt het chapter Informatie & Media – Voortgezet Onderwijs. De onderzoeksgroep zijn onderwijsprofessionals in het Voortgezet Onderwijs De gebruikte onderzoeksmethode zijn online vragenlijsten, analyses en secundaire bronnen De respons betreft 755 onderwijsprofessionalsVoor meer informatie over de Nationale Onderwijs Monitor, de onderzoeken en verantwoording kunt u kijken opwww.nationaleonderwijsmonitor.nl.De Nationale Onderwijs Monitor is een initiatief van Onderwijs Innovatie Groep.Copyright © 2010 OIG B.V.Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, inenige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch. door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OIG B.V.. 2
 3. 3. INHOUDSOPGAVE Het veranderend onderwijslandschap Vergezichten 21 1.1 Maatschappelijke trends: de 5 I’s 5 3.1 Onderwijsorganisatie 22 1.2 Inrichting onderzoek & rapport 6 3.2 Onderwijsprofessional 23 Vier trends in informatie & media 7 Impact van de vergezichten 24 2.1 Uit de boekenkast 9 25 4.1 Onderwijsorganisatie 2.1.1 Ons onderzoek 9 2.1.2 Algemene trends 10 4.2 Onderwijsprofessional 26 2.1.3 Dat wil zeggen 11 2.2 Slimme klaslokalen 12 2.2.1 Ons onderzoek 12 Aanbevelingen 27 2.2.2 Algemene trends 13 2.2.3 Dat wil zeggen 14 5.1 Onderwijsorganisatie 28 2.3 Grenzeloos leren 15 5.2 Onderwijsprofessional 29 2.3.1 Ons onderzoek 15 2.3.2 Algemene trends 16 2.3.3 Dat wil zeggen 17 Referenties & Samenvatting 30 2.4 Op de kleintjes letten 18 2.4.1 Ons onderzoek 18 Referenties 30 2.4.2 Algemene trends 19 2.4.3 Dat wil zeggen 20 Samenvatting 31 3
 4. 4. 1. Het veranderend onderwijs landschap 4
 5. 5. I’1.1 MAATSCHAPPLIJKE TRENDS: DE 5 I’SMaatschappelijke veranderingen Informatisering. Meer ICT. Zichtbaar in het onderwijs door de ontwikkeling van volledig face-to-face onderwijs naarwerken door in het onderwijs steeds meer ICT in e-mail, tekstverwerking, internet en volledige elektronische leeromgevingen. En, in de relatiefDe maatschappij is volop in beweging. Trends volgen lagere maatschappelijke waarde van kennis.elkaar steeds sneller op. Veel van de trends in demaatschappij hebben ook een hoge impact voor het Internationalisering. Een groeiende oriëntatie enonderwijsveld. participatie op internationaal aanbod van cultuur en levensstijl. In relatie tot informatisering zien we ook deOp macroniveau kunnen de belangrijkste maatschappelijke opheffing van grenzen, afstanden en tijdsverschillen.ontwikkelingen worden samengevat in vijf I’s: Onderwijsinstellingen reageren hierop door ontwikkelingindividualisering, informalisering, informatisering, van uitwisselingsprogramma’s, gastgezinnen,internationalisering en intensivering (Schnabel, 2000). partnerscholen en tweetalig onderwijs. Ook krijgenIndividualisering. Uit zich in meer individuele wensen. En onderwijsprofessionals steeds meer te maken metvertaalt zich in het onderwijs naar een steeds grotere vraag cultuurverschillen in de klas (allochtone leerlingen) op bv.naar “onderwijs op maat” en meer aandacht voor machtsafstand, masculiniteit, individualisme enverschillende normen en waarden. onzekerheidsvermijding.Informalisering. Tekent zich door onthiёrarchisering van de Intensivering. In toenemende mate betekenis geven aan desamenleving tot grotere gelijkheid en belevingscomponent. Er moet meer in één leven en datdéinstitutionalisering. In het onderwijs is de autoriteit van moet afwisselend en belonend zijn. Voor de beoordelingonderwijsprofessionals minder vanzelfsprekend geworden hiervan is er een sterkere oriëntatie op het eigen gevoel.en moet men ouders en leerlingen binden door in te spelen Onderwijsinstellingen zien verschillende middelen (bv.op persoonlijke kenmerken, belangstellingen en digiborden) die kunnen ondersteunen bij het leren enbetrokkenheidgevoel. Onderwijsinstellingen krijgen hiertoe professionals moeten lessen leuk en afwisselend houdenook meer ruimte. door verschillende werkvormen. 5
 6. 6. 1.2 INRICHTING ONDERZOEK & RAPPORTDit onderzoek analyseert informatie & Om de ontwikkelingen te duiden benaderen we elk thema vanuit twee perspectieven. Die van de organisatie en diemedia binnen het onderwijs van de professional.Media is in dit onderzoek gedefinieerd als de middelen Het perspectief van de organisatie analyseert de impact opom informatie over te dragen zoals boeken, cd’s en organisatieniveau. Hierin ligt de focus op strategie, beleid,internet. Informatie is in dit onderzoek gedefinieerd als organisatie en resultaatgerichtheid.de inhoud zelf, in tekst, geluid en/of beeld. Het perspectief van de professional richt zich op deIn dit onderzoek zijn drie media en bijbehorende informatie individuele en specifieke groepen onderwijsprofessionals.((een combinatie van) tekst, geluid en beeld) onderzocht. De nadruk ligt hier op impact in de klas (lesgeven), de voorbereiding van lessen en secundaire activiteiten zoalsInternet op de computer. Een grote stap op het gebied van nakijken en vergaderen.informatisering is het internet geweest. Steeds meerscholen beschikken over vaste of portable computers met Het rapport is als volgt opgebouwd.toegang tot (draadloos) internet. Trends. In het tweede hoofdstuk worden de trends in hetDigitale schoolborden. Het digitale schoolbord vervangt onderwijs op dit thema benoemd.het zwarte schoolbord in de klas. Op dit elektronische Vergezichten. In het derde hoofdstuk zijn op basis van dezescherm, “smartboard”, worden videobeelden geprojec- trends vergezichten geschetst. Waar staat het onderwijsteerd, kan extra informatie worden bijgeschreven met een over een aantal jaren wanneer de huidige trend zichspeciale pen of vinger en digitaal worden opgeslagen. voortzet.Sociale media. Een groep internetapplicaties die Impact. In het vierde hoofdstuk is de impact van dezegebruikmaken van de ideologie en de technologie van Web vergezichten op het onderwijs uitgewerkt.2.0 en de creatieve uitwisseling van User GeneratedContent b.v. weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Aanbevelingen. In het laatste hoofdstuk wordenFacebook en LinkedIn en diensten als Twitter. aanbevelingen gedaan voor zowel onderwijsorganisaties als professionals. 6
 7. 7. 2. Vier trends in Informatie & Media 7
 8. 8. 2. VIER TRENDS IN INFORMATIE & MEDIAOp het gebied van informatie & media onderscheidt OIG vier trends binnenhet onderwijs:Trend 1 – Internet: Uit de boekenkast - Ons onderzoek - Algemene trends - Dat wil zeggenTrend 2 – Digitale schoolborden: Slimme klaslokalen - Ons onderzoek - Algemene trends - Dat wil zeggenTrend 3 – Sociale media: Grenzeloos leren - Ons onderzoek - Algemene trends - Dat wil zeggenTrend 4 – Bekostiging: Op de kleintjes letten - Ons onderzoek - Algemene trends - Dat wil zeggen 8
 9. 9. 2.1 UIT DE BOEKENKAST----- ONS ONDERZOEKInternet als ondersteuning van boeken is inmiddels normaal* 99% 99% 84% 75%Onderwijsprofessionals gebruiken internet 99% gebruikt het internet weleens voor schoolzaken 75% gebruikt het internet dagelijks voor schoolzaken 77% meent dit in de komende twee jaar alleen maar gaat toenemen Dagelijks WeleensInternet wordt als medium zeer hoog gewaardeerd Internet Boek Figuur 2.1.1: Gebruik van media voor 79% vindt dat het de leeromgeving uitdagender maakt schoolzaken door onderwijsprofessionals 80% vindt dat er meer differentiatie in de les mogelijk is 79% 80% 67% vindt dat de kwaliteit van de les beter wordt 67%Gebruik ondersteunend aan boeken 84% gebruikt het lesboek nog dagelijks 95% gebruikt het internet ondersteunend aan de les 96% gebruikt het internet o.a. om extra lesmateriaal te zoeken Leeromgeving Meer Kwaliteit les uitdagender differentiatie beter 81% gebruikt het internet o.a. om videomateriaal te vergaren Figuur 2.1.2: Waardering van internet op* Bron: Monitor Informatie & Media 2010 de computer door onderwijsprofessionals 9
 10. 10. 2.1 UIT DE BOEKENKAST----- ALGEMENE TRENDSBredere toepassing van internet wordt “belemmerd” door traditieDe overheid ziet het potentieel van internet binnen het onderwijs Bijdrage aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs (Ministerie OCW, 2010-2) Meer uitdagende werkomgeving voor leraren (Ministerie OCW, 2010-3) Nederland naar de mondiale top vijf van kenniseconomieën (Innovatieplatform, 2010)Het onderwijs proeft aan de digitale wereld Overheid ontplooit initiatieven als Wikiwijs en InnovatieImpuls Onderwijs (Ministerie OCW, 2010-1) Toename gebruik van computers in de les in 2-3% (Kennisnet, vier in balans monitor, 2010) Gebruik (1-2%) en kwaliteit digitale leermiddelen nemen toe (Kennisnet, vier in balans monitor, 2009) In 2009 worden digitale leermiddelen als “goed” beoordeeld ( TNO Pennings, 2009)Boeken nog elke dag in gebruik Boekenverkoop nog stabiel (NUV jaarverslag, 2009) Uitgever worstelt met transformatieslag (Salomons, 2009) 70% van het lesmateriaal is gebonden aan lesmethodes (SLO Leermiddelenmonitor, 2010) 10
 11. 11. 2.1 UIT DE BOEKENKAST----- DAT WIL ZEGGENHet gebruik van internet in het onderwijs is nog verre van optimaalProfessionals zijn uit de boekenkast gekomen Het internet wordt gezien als waardevol voor het onderwijs Toch maakt 25% nog geen dagelijks gebruik van internet op de computer •Ondersteuning van leerlingen d.m.v. steunles. links, applets en meer…”*Digitalisering in het onderwijs kan de ambities niet bijbenen Toename in gebruik van computers en digitale leermiddelen gaat traag Inzet van computers en het internet alleen lesondersteunend Ontwikkelen van digitaal lesmateriaal kost nog te veel tijd •Vooral in de beginfase neemt de werkdruk voor docent toe, De educatieve uitgever stribbelt tegen mogelijk gekoppeld aan onbekendheid met het medium…”*Wasdom nog lang niet bereikt Voor 40% van de onderwijsprofessionals neemt de werkdruk door het gebruik van internet toe* Voor 48% van de onderwijsprofessionals neemt bij het gebruik van internet de voorbereidingstijd van de les toe* Kennis en vaardigheden van de gebruikers schieten tekort* Bron: Monitor Informatie & Media 2010 11
 12. 12. 2.2 SLIMME KLASLOKALEN----- ONS ONDERZOEKOnderwijsprofessionals werken graag met het digitale schoolbord al kost hetnog moeite* 85%Onderwijsprofessionals willen werken met het digibord 75% 66% 94% vindt de aanwezigheid van een digibord belangrijk tot zeer belangrijk 38% maakt nu al dagelijks gebruik van het digibord 75% wil dat het gebruik van het digibord de komende 2 jaar toeneemt 75% vindt dat het digibord de kwaliteit van de les verbetert 85% vindt dat het digibord zorgt voor een uitdagende lesomgeving Leeromgeving Meer Kwaliteit les uitdagender differentiatie beterOnderwijsprofessionals zien het digibord als stimulerend Figuur 2.2.1: Waardering van het digitale schoolbord door onderwijsprofessionals 67% ziet de eigen kennis van digibord als een stimulans 65% 68% zegt over voldoende kennis te beschikken om met het digibord te werken 45%Kennis en vaardigheden digibord niet optimaal Voor 45% van de onderwijsprofessionals neemt de werkdruk toe en voor 65% neemt de voorbereidingstijd van de les toe bij het gebruik van het digibord Toename Toename werkdruk voorbereiding Voor 88% van de onderwijsprofessionals is ondersteuning (zeer) belangrijk .Figuur 2.2.2: Belemmering in het gebruik* Bron: Monitor Informatie & Media 2010 van het digitale schoolbord 12
 13. 13. 2.2 SLIMME KLASLOKALEN----- ALGEMENE TRENDSScholen stemmen “voor” als het gaat om het digitale schoolbordHet aantal digiborden neemt toe In vier jaar is het aantal scholen met één of meer digiborden verdubbeld (Kennisnet, 2009) Verwachting is dat in 2011 98% van de scholen één of meer digiborden hebben (Kennisnet, 2009) 23% van scholen geeft aan in de toekomst meer digitale schoolborden aan te schaffen (Kennisnet, 2009)Onduidelijk hoeveel slimmer het klaslokaal wordt Volgens de professional neemt kwaliteit van de les toe net als de motivatie van de leerling en het werkplezier van de professional (Kohnstamm instituut, 2010) Wetenschappelijk onderzoek door de Universiteit Twente moet uitsluitsel geven over de (positieve) impact op de les (Trouw, 2010) 13
 14. 14. 2.2 SLIMME KLASLOKALEN----- DAT WIL ZEGGENDe vaardigheden van de onderwijsprofessional maken het klaslokaalslimmer, niet het ophangen van een “slim” bordOnderwijsprofessionals staan vrij positief tegenover digitale schoolborden 81% van de Het digitale schoolbord wordt steeds positiever benaderd onderwijsprofessionals vindt ondersteuning bij het Onderwijsprofessionals zien de mogelijkheden voor de leerling (en zichzelf) gebruik van digiborden (erg) belangrijk*Optimale benutting digibord is afhankelijk van vaardigheden Veelal gebruiken onderwijsprofessionals nog basis functionaliteiten, de diepgang ontbreekt Het gebruik kost nog veel voorbereidingstijdOntwikkeling van vaardigheden professional afhankelijk van beschikbaarheid Veel scholen hebben een digibord in een lokaal Weinig scholen hebben in alle lokalen een digitaal schoolbord •Het digibord is onmisbaar, helaas is er nog geen in elk lokaal beschikbaar…”* 14
 15. 15. 2.3 GRENZELOOS LEREN----- ONS ONDERZOEKSociale media nauwelijks gebruikt in het onderwijs* 12% van de professionals maakt gebruik van sociale media School 5% Allen prive 60% van de professionals die bekend zijn met sociale media 7% maakt er alleen privé gebruik van Sociale media worden bijna nooit ingezet in de elektronische leeromgeving (ELO) Geen gebruik 88% Figuur 2.3.1: Gebruik van sociale media door onderwijsprofessionals* Bron: Monitor Informatie & Media 2010 15
 16. 16. 2.3 GRENZELOOS LEREN----- ALGEMENE TRENDSSociale media veroveren (wel) de rest van de wereldHet bereik van sociale media is enorm Juli 2010 schreef Facebook zijn 500 miljoenste lid (Volkskrant, 2010) Facebook, Youtube en Myspace trekken 250 miljoen unieke bezoekers per maand (Surfnet/Kennisnet, 2010) Het aantal online en mobiele toepassingen van sociale media groeit (Juniper research, 2009)Wel mogelijkheden voor het onderwijs Sociale media uitermate geschikt voor netwerkleren (Surfnet/Kennisnet, 2006, 2010) ELO’s bieden de mogelijkheid tot kennisdeling en worden steeds professioneler (SLO - inzet ELO in VO, 2010) 16
 17. 17. 2.3 GRENZELOOS LEREN----- DAT WIL ZEGGENHet onderwijs blijft op bekend terrein en laat kansen liggen die sociale mediabiedenSociale media heeft goede referenties Het bereik is enorm Het gebruik in het bedrijfsleven zeer populair en succesvolVeel potentieel voor het onderwijs Communicatie op alle niveaus – tussen onderwijsorganisatie, professional, ouder en kind Informatie- en kennisdeling – Eenvoudig en overal toegankelijk portaal naar de school Profilering – van de onderwijsorganisatie, van een vakgroep, persoonlijk 17
 18. 18. 2.4 OP DE KLEINTJES LETTEN----- ONS ONDERZOEKEr zijn beperkte budgetten voor aanschaf en voor ondersteuning in het 73%gebruik van informatie & media* 62%Onderwijsorganisaties hebben budget 73% heeft een budget vastgesteld voor media 62% heeft ook budget voor ondersteuning van informatie & media Budget Ook budgetLeidinggevenden zijn op de hoogte van de budgetten Media ondersteuning 79% van de docenten weet niet wat het jaarlijkse budget per leerling Figuur 2.4.1: Aanwezigheid van budget voor media en / of ondersteuning is voor media 68% 81% van de docenten weet niet wat het jaarlijkse budget per leerling is voor 58% ondersteuning in het gebruik van media 31% 24%De budgetten per leerling per jaar zijn laag 11% 8% 58% zegt dat het budget voor media tussen de 0-100 euro per jaar ligt €0-100 €100-200 >€200 68% zegt dat ook het budget voor ondersteuning tussen de 0-100 euro per jaar ligt Budget media per leerling Budget ondersteuning per leerling Figuur 2.4.2: Hoogte van het budget voor* Bron: Monitor Informatie & Media 2010 media en / of ondersteuning 18
 19. 19. 2.4 OP DE KLEINTJES LETTEN----- ALGEMENE TRENDSDe overheid ziet potentiële meerwaarde om in informatie & media teinvesterenInformatie & media versterken het onderwijs Kwalitatieve verbetering van het onderwijs (VO-investeringsagenda 2011-2015) Verlichting van de werkdruk van professionals (VO-investeringsagenda 2011-2015) Aantrekkelijkheid van het lerarenberoep (Ministerie OCW, 2010-3)De overheid helpt Voortouw in de digitalisering van lesmethodes en lesmateriaal met initiatieven als Wikiwijs (Ministerie OCW, 2010-1) Investeringen in informatie & media middels initiatieven als Project InnovatieImpuls Onderwijs (Ministerie OCW, 2010-3) 19
 20. 20. 2.4 OP DE KLEINTJES LETTEN----- DAT WIL ZEGGENBeperkte budgetten maar veel potentieel pleiten voor planning vaninformatie & mediaMeerwaarde en onontkoombaarheid Informatisering biedt het onderwijs meerwaarde, zowel in als buiten de les De toename van informatie & media in de maatschappij maakt het voor het onderwijs noodzakelijk om mee te doenMeerjarenplanning maar jaarlijks evalueren Flinke investeringen in media vragen om een meerjarenplanning Snelle ontwikkelingen in informatie & media vereisen jaarlijkse evaluatie In meer dan de helft van de onderwijsorganisaties worden informatie en media niet bewust passend bij de visie ingericht* 20
 21. 21. 3. Vergezichten 21
 22. 22. 3.1 VERGEZICHTEN – ONDERWIJSORGANISATIEInformatie & media verbinden de Interactie. Scholen staan steeds slimmer in verbinding met hun belanghebbenden. Middels verschillende socialeschool intern en extern media communiceren zij op allerlei niveaus. Zowel op gebied van interne informatie & kennisdeling als profileringDen Haag – Scholen zijn inmiddels even “high-tech” als naar buiten. Zo wordt met andere onderwijs organisaties inde NASA in de jaren negentig. Ze zijn ingericht met het voortgezet onderwijs kennis gedeeld. Wordt hetgeïntegreerde informatie & media en staan zo altijd in basisonderwijs op de hoogte gehouden van wat de schoolcontact met alle betrokkenen. biedt voor hun kinderen. Zijn (toekomstige)Digitale boeken. Internet op de computer heeft ervoor onderwijsprofessionals geïnformeerd over ontwikkelingengezorgd dat het boek voor een groot deel is verdwenen uit en openstaande vacatures op de school. En staan ouders ende klaslokalen. In eerste instantie zijn oefenboeken kinderen in contact met de school over alle onderwerpenvervangen door duurzamer en interactiever digitale die voor hen relevant zijn.materiaal. Inmiddels is de boekenkast ook voor een groot Verdienmodel. Informatie & media bieden zelfs eendeel vervangen door de ELO. winstgevende business case. Deze laat zien hoe informatieBinnen handbereik. Al deze digitale informatie is binnen & media leiden tot een betere prestatie van dehandbereik. Schoollokalen zijn voorzien van digitale onderwijsorganisatie. De opbrengst van de door informatieschoolborden en zowel docenten als leerlingen hebben & media gemotiveerder docenten en meer betrokkenlaptops (of iPads) die wireless in verbinding staan met het ouders en zijn geïnspireerdere leerlingen die beter passendie digitale schoolborden, het web en de Elektronische in de digitale maatschappij. Dit betaalt zich voor deLeeromgeving (ELO). onderwijsorganisatie uit via de lumpsumBron: De Onderwijskrant van de Toekomst 22
 23. 23. 3.2 VERGEZICHTEN – ONDERWIJSPROFESSIONALOnderwijsprofessionals en leerlingen Inhoudelijk beter lessen. Uiteindelijk zorgt dit voor inhoudelijk betere lessen waarmee het beste uit leerlingenprofiteren van Informatie & media op verschillende niveaus wordt gehaald. YouTube, games,Den Haag – De onderwijsprofessional kan je weinig second life en meer zijn ontwikkelingen die hier dagelijksnieuws vertellen over de laatste trends op het gebied worden ingezet om de les inhoudelijk te verbeteren en in tevan informatie & media. Deze zijn zowel binnen als spelen op individuele leerwensen.buiten de les gemeengoed. Brede inzet buiten de les. Ook buiten de les zijn informatieEigen lesmateriaal. Het maken van lesmateriaal dat past & media niet meer weg te denken uit het onderwijs. Socialebinnen de leerlijn is geen onderwijsprofessional vreemd. Zij media worden breed ingezet in de communicatie metmaken en delen allemaal op dagbasis digitaal lesmateriaal ouders (bv. forums voor ouder avonden), het delen vanvia o.a. ELO’s en Skype. Door slimme zoekfuncties is het ook informatie & kennis (o.a. ELO en wiki) en persoonlijkerelatief makkelijk om relevant materiaal te vinden. profilering (zoals Linkedin).Continu vernieuwend. Doordat blogs, wikis en Twitter inhet onderwijs zijn doordrongen blijvenonderwijsprofessionals continu geïnformeerd over nieuweinformatie voor en mogelijkheden van bv. het digitaleschoolbord. Doordat onderwijsprofessionals zo goed op dehoogte zijn van nieuwe methodieken en hiermee kunnenwerken houden zij leerlingen op verschillende niveausmakkelijker geboeid.Bron: De Onderwijskrant van de Toekomst 23
 24. 24. 4. Impact van de vergezichten 24
 25. 25. 4.1 IMPACT – ONDERWIJSORGANISATIEInformatie & media moet professioneel worden benaderd Visie en strategie op gebied van informatie en media zijn essentieel om deze opbrengstgericht in te kunnen zetten Expliciet aandacht besteden aan leermiddelenbeleid is een succesfactor in het kader van de opmars van (digitale) informatie & media Kennis en vaardigheden voor het gebruik van digitale schoolborden en van content die de les interactiever en kwalitatief hoogwaardiger maken zijn een randvoorwaarde Naast kennis van sociale media en de meerwaarde die ze bieden moeten onderwijsorganisaties actief kiezen voor de inzet in communicatie/interactie, kennisdeling en profilering 25
 26. 26. 4.2 IMPACT – ONDERWIJSPROFESSIONALJe moet over kennis en vaardigheden van informatie & media beschikken ommee te kunnen Onderwijsprofessionals zullen allemaal kennis en vaardigheden ontwikkelen op gebied van informatie & media De toepassing en ontwikkeling van digitaal lesmateriaal moet normaal worden en geen extra tijdsinvestering of werkdruk kosten De mogelijkheden kennen die een digitaal schoolbord biedt om de les te verbeteren is een vereiste Net zoals de mogelijkheden om met digitale informatie de les interactiever, kwalitatief hoogwaardiger en meer op maat te maken Zonder basiskennis van de nieuwe (sociale) media loop je achter 26
 27. 27. 5. Aanbevelingen 27
 28. 28. 5.1 AANBEVELINGEN – ONDERWIJSORGANISATIENu niet goed nadenken is lang op de blaren zitten Stel een meerjaren investeringsplan op met een duidelijke visie op de toekomst en ruimte om tussentijds bij te sturen op recente ontwikkelingen Kies voor een leermiddelenbeleid dat is geïntegreerd met onderwijsvisie en beleid op gebied van informatie & media, finance en personeel Plan niet alleen de investeringen in middelen maar ook in de ondersteuning van gebruikers, ondersteuners en leidinggevenden Doe kennis op van sociale media en oefen met het gebruik 28
 29. 29. 5.2 AANBEVELINGEN - ONDERWIJSPROFESSIONALMaak nu de eerste stap, kennis van de basis maakt het leuk Een open en proactieve houding ten opzichte van ontwikkelingen in informatie & media helpt jezelf. Wees niet bang, iedereen kan het Leer digitaal lesmateriaal ontwikkelen dat kwalitatief hoogwaardig is en in de leerlijn past Zorg dat je inzicht hebt in het volledige scala mogelijkheden dat het digitale schoolbord biedt Ontwikkel jezelf in het gebruik van functionaliteiten van het digitale schoolbord en digitaal lesmateriaal die relevant zijn voor jouw school/vakgebied/interesse Ken de nieuwe sociale media en hun toepassingsmogelijkheden in communicatie, kennisdeling en carrièreontwikkeling 29
 30. 30. REFERENTIES Gorissen, P., 2006, ‘Social Software in het Onderwijs’, Eindhoven, Surfnet en Kennisnet Heemskerk, I., Eck, E., & J. Meijer, 2010, Digitaal schoolbord en elektornische leeromgeving in het Wiskunde-onderwijs, Amsterdam, Kohnstamm Instituut Innovatieplatform, 2010, “Nederland 2020, terug in de top 5”, www.inoovatieplatform.nl Juniper Research, 2009, “Mobile Applications & Apps Stores“ , http://juniperresearch.com/ Kennisnet, 2009, ‘Vier in Balans Monitor 2009; ICT in het onderwijs: de stand van zaken’, Zoetermeer, Kennisnet Kennisnet, 2010, ‘Vier in Balans Monitor 2010; ICT in het onderwijs: de stand van zaken’, Zoetermeer, Kennisnet Ministerie van OCW, 2010, Nota Werken in Onderwijs 2011, www.rijksoverheid.nl Ministerie van OCW, 2010-1, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/innovatie-en-ict-in-het- onderwijs/lerarentekort/wikiwijs-online-lesmateriaal Ministerie van OCW, 2010-2, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/innovatie-en-ict-in-het-onderwijs/lerarentekort Ministrie van OCW, 2010-3, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/innovatie-en-ict-in-het-onderwijs/innovatie-in-het- onderwijs NUV, Jaarverslag 2009, Amsterdam, www.nuv.nl Pennings, L., 2008, Leermiddelen van de 21e eeuw, Delft, TNO Salomons, C., 2009, Een stille revolutie, www.salomons-advies.nl SLO, 2010, Inzet van de elektronische leeromgeving in het voortgezet onderwijs, Enschede, www.slo.nl SLO, 2010, Leermiddelenmonitor 2010, Enschede, www.slo.nl Trouw, 2010, Laptop vervangt zware boekentas, 23 september 2008, www.trouw.nl Volkskracht, 2010, Zuckerberg: er is nog zoveel te doen bij Facebook, 22 juli 2010, www.volkskrant.nl 30
 31. 31. SAMENVATTING RAPPORT 2010Informatie & MediaVoortgezet Onderwijs
 32. 32. SAMENVATTING - ONDERWIJSORGANISATIENu niet goed nadenken is lang op de blaren zitten Visie en strategie op gebied van informatie en media zijn essentieel om deze opbrengstgericht in te kunnen zetten Stel een meerjaren investeringsplan op met een duidelijke visie op de toekomst en ruimte om tussentijds bij te sturen op recente ontwikkelingen Expliciet aandacht besteden aan leermiddelenbeleid is een succesfactor voor (digitale) informatie & media Kies voor een leermiddelenbeleid dat is geïntegreerd met onderwijsvisie en beleid op gebied van informatie & media, finance en personeel Kennis en vaardigheden van informatie & media zijn een randvoorwaarde Plan niet alleen de investeringen in middelen maar ook in de ondersteuning van gebruikers, ondersteuners en leidinggevenden Kennis van sociale media moet je actief kiezen voor de inzet in communicatie/interactie, kennisdeling en profilering Doe kennis op van sociale media en oefen met het gebruik 32
 33. 33. SAMENVATTING - ONDERWIJSPROFESSIONALMaak nu de eerste stap, kennis van de basis maakt het leuk Onderwijsprofessionals zullen allemaal kennis en vaardigheden ontwikkelen op gebied van informatie & media Een open en proactieve houding ten opzichte van ontwikkelingen in informatie & media helpt jezelf. Wees niet bang, iedereen kan het De toepassing en ontwikkeling van digitaal lesmateriaal moet normaal worden Leer digitaal lesmateriaal ontwikkelen dat kwalitatief hoogwaardig is en in de leerlijn past De mogelijkheden kennen die een digitaal schoolbord biedt om de les te verbeteren is een vereiste Zorg dat je inzicht hebt in het volledige scala mogelijkheden dat het digitale schoolbord biedt Net zoals met digitale informatie de les interactiever, kwalitatief hoogwaardiger en meer op maat te maken Ontwikkel jezelf in het gebruik van functionaliteiten van het digitale schoolbord en digitaal lesmateriaal die relevant zijn voor jouw school/vakgebied/interesse Zonder basiskennis van de nieuwe (sociale) media loop je achter Ken de nieuwe sociale media en hun toepassingsmogelijkheden in communicatie, kennisdeling en carrièreontwikkeling 33

×