Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lno2 congres

515 views

Published on

Congres 2015 'De onderwijsondersteuner onderzocht: zoeklicht op zijn onderwijssymbiose'

Sessie 15: De meerwaarden voor de onderwijsondersteuning bij implementatie van sociale leerplatformen.
Bespreking van Cases VUB - Pathomation en AMS
Inclusief nabespreking

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lno2 congres

 1. 1. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs De meerwaarden voor de onderwijsondersteuning bij implementatie van sociale leerplatformen Presentatie met de steun van Antwerp Management School en VUB Faculteit Geneeskunde in samenwerking met Pathomation
 2. 2. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Agenda • Wat is een sociaal leerplatform • Mogelijke definities en duiding termen • Trends en hypes • Voorwaarden voor succes • Voorbeelden • Cases • Antwerp Management School • VUB • Nabeschouwing en aandachtspunten
 3. 3. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Wat is een sociaal leerplatform
 4. 4. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs What is een Sociaal Leerplatform • Sociaal leerplatform en Learning Ecosystem – Mooc 4.0 – Open University – McKinsey
 5. 5. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Definitie van Sociaal Leren Sociaal Leren is gebruik maken van sociale media of sociale apps, samen met een verandering in leercultuur. Een cultuur wijziging die aanmoedigt tot continu kennis delen, nieuwe connecties opbouwen en plezier vinden leren.
 6. 6. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Why Learning Ecosystem FROM DATA REPOSITORY TO SOCIAL COLLABORATION: BRIDGING THE KNOWLEDGE GAP Learning ecosystems • Start from the individual learner • Learning for “5 moments of need” • Social collaboration • Lean Learning Development • Peer coaching, chatters, gamification • Stakeholder involvement • e-Coaching based on personal smart goals and exercises • Business Driven • Customizable HUB to integrate with current collaboration and learning tools • Unlimited FLOW of Knowledge 6
 7. 7. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs How social learning eco-systems work Social Networks Put the Learner at the Center Terwijl men comments leest of beantwoord. bouwt de student een eigen mening en start een denkproces. Het creeert een groter gevoel van betrokkenheid waarbij de student in het midden van de kennis staat. Nielsen’s 1-9-90 Rule 90% van de deelnemers in sociale netwerken zijn “lurkers”, die niet actief deelnemen. Echter zij ervaren groot voordeel in wat ze lezen en ontdekken. 9% voegt toe, 1% zorgt voor meeste content en geeft voeding aan de community. Bridging the Knowledge Gap Kennis wordt in een sociaal ecosysteem ook gedeeld met personen en instanties buiten het directe veld van de deelnmers. Hierdoor versterkt het innovatie en creert het connecties die anders moeilijker tot stand komen Social Networks Amplify the Lean Learning Process Sociale netwerken beogen het vinden van kennis wanneer iemand deze zoekt, op de wijze dat het individu wenst kennis op te doen met materiaal dat door het netwerk is gevalideerd. Door de combinatie van toegankelijkheid, versterking en community is er een maximake Security Een goed sociaal leerplatform beschermt kennis , maakt kennis snel vindbaar en distribueerbaar. Kennis delen en zoeken moet daarbij ook gevoel van veiligheid aan de persoon geven Teamwork and Peer Coaching Sociale ecosystemen met” learner generated content” Versterken het individue en bevorderen samenwerking. Experts komen boven, gamification en “peer-coaching/learning versterkt proces van leren. 7 Social learning connects people with relevant content, learning assets, and expert information specific to an organization’s culture. The combination of content, accessibility, empowerment and community stimulate lean learning and maximize return on learning investments Sociale netwerken beogen
 8. 8. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Voorbeelden McKinsey
 9. 9. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Case 1: VUB Faculteit Geneeskunde in samenwerking met Pathomation
 10. 10. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Digitalie Histologie en Pathelogie
 11. 11. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Intro Case uitgangspunt http://www.pathomation.com/video/PMA.teach.mp4
 12. 12. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Tevredenheidsenquête herfst 2014 - practicum pathologie Resultaten van 91 respondenten
 13. 13. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Hoe dikwijls bezoekt u de website http://pathologie.vub.ac.be
 14. 14. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Welke van de volgende apparaten heeft u gebruikt om naar de website te surfen (meerdere keuzes mogelijk)?
 15. 15. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Draagt deze site bij aan uw kennis over pathologie?
 16. 16. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Wat geniet uw voorkeur om te studeren? De site of het handboek?
 17. 17. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Wat zou je nog extra toegevoegd willen zien aan de website in de toekomst (meerdere keuzes mogelijk)?
 18. 18. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Van Website naar Sociaal Leerplatform en Ecosysteem Resultaten van 91 respondenten
 19. 19. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Stap 1: Interactieve Website met ‘Zelf Test Functie’
 20. 20. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Stap 2: Vervanging Blackboard Functies
 21. 21. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Stap 3: Uitbreiding naar Ecosysteem • Studenten VUB • Alumni • Onderzoekers VUB • Onderwijs Ondersteuners • UZ Jette • DataBank Pathologie • …
 22. 22. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Meerwaarde voor de OO • Aanbieden van meer voorbeelden op kortere tijd • Beter inzicht op kennis van de studenten en bijsturingsmogelijkheden • Groepsopdrachten eenvoudiger in te richten • Kennisdeling via Flip Learning • Groter ecosysteem • …
 23. 23. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Case 2: Antwerp Management School Introduction to Social Learning Communities
 24. 24. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Uitgangspunt Community of Learning Community of Practice INFORMAL INFORMAL FORMAL Medium Engagement High Engagement Low Engagement Informatie zoeker Student Alumni 1 2 3
 25. 25. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Sociale Apps Informatie zoeker Student Alumni
 26. 26. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Social “Learning” Tools
 27. 27. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Uitdaging 1: Continue beweging, wisselwerking en vergroting fase 1-2-3 Sociaal Leerplatform Student FT Master Student Executive Program Company Specific Program Alumni Informatie Zoeker Informatie Zoeker
 28. 28. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Students FT Masters Uitdaging 2: Verbonden Ecosysteem
 29. 29. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Meerwaarde voor de OO ? • Vereenvoudigde en gerichtere communicatie naar de 3 doelgroepen • Grotere betrokkenheid in het ecosysteem • Sneller inspelen op innovatie en vernieuwing • Flip Learning • Blended Learning • Meer en diversere (her)instroom • …
 30. 30. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Nabeschouwing en vervolg
 31. 31. Workshop Sociale Leerplatformen in Hoger Onderwijs Nabeschouwing • De ontwikkelingen in leertrends gaan zo snel, hoe nog het bos door de bomen zien en welke trend te volgen is niet evident voor de OO • Is onze “Vlaamse Maatschappij” wel klaar om kennis te delen. Richtlijnen binnen sommige onderwijsinstellingen maken het niet mogelijk om in een ecosysteem te stappen. Algemeen is er wel een nut voor de OO om kennis meer te laten stromen. • Wat betreft auteursrechten? Soms hoort een advocaat ook bij de OO. • Een voorbeeld van toegevoegde waarde van kennis delen over de instellingen heen werd gevonden in de Case van VUB – Digitale Pathologie. Binnen Vlaanderen zijn OO opzoek naar een zelfde oplossing en niet op de hoogte van elkaars ontwikkelingen. • Verder waren er nog enkele opmerkingen waarbij het vergelijk tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsuniversiteiten werd beproken en de mogelijkheden daar ervaringen te delen. Voor sommige is het verschil (te)groot anderen zien duidelijke toegevoegde waarde in aansluiting zoeken tussen de academische en “economische” wereld.

×