Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DE (ONDERWIJS)WERELD        DRAAIT DOOR!Klavertje4model: Sociale media voor scholen                ...
2                     INHOUD                  Introductie | 3          Het...
3INTRODUCTIEDe wereld en onze samenleving veranderen door de massale inzet van ICT en sociale media en devloedgolf van laa...
4HET SPEELKWARTIER IS OVER!Onze leerlingen leren anders, meer informeel, meer audiovisueel, verwachten sneller reactiesvan...
5   KLAVERTJE4MODEL (#K4M)   Een klavertjevier wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Elk deelbl...
6   1. Didactische meerwaarde   Leerlingen maken al veelvuldig gebruik van sociale media, waardoor ze zichzelf allerle...
7Hoe ziet dit er uit in de praktijk? Een voorbeeld!  Klavertje4model: Sociale media voor scholen
82. Digitaal BurgerschapWat betekenen sociale media voor onze samenleving en onze veiligheid? Is het een kans of eenbedrei...
93. SamenwerkenSamenwerken met collega’sSociale media biedt veel mogelijkheden om efficiënter tijd- en plaatsonafhankelijk...
10Leerkracht Jos Montulet van Basisschool Klinkers maakt regelmatig foto’s van activiteiten in deklas om ouders meer inzic...
114. Externe communicatieVorig jaar schreef Marcel Kesselring in zijn blog “van #rotschool naar #topschool @socialmedia”ov...
12VERANTWOORD EN STRUCTUREEL VERANKEREN VAN SOCIALEMEDIA IN DE ONDERWIJSPRAKTIJKSociale media komt als vloedgolf over scho...
13OVER MARCEL KESSELRINGMarcel Kesselring heeft ruime ervaring als adviseur in profit(Unilever, Heineken) en non-profit se...
14OVER MAUD VAN ZANDVOORTMaud van Zandvoort heeft uitgebreide ervaring incommerciële omgevingen en in het begeleiden van g...
15WERKWIJZE VAN INNOFUNGeen school is gelijk. Innofun ondersteunt de verscheidenheid van het onderwijs en is er vanovertui...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"

754 views

Published on

Het Klavertje4 Model: sociale media voor scholen (#K4M) is een eenvoudig en krachtig model om sociale media een blijvende en relevante plek te geven in het onderwijs. In de whitepaper "De (onderwijs)wereld draait door!" leest u onze visie op onderwijs. En ontvouwt het Klavertje4 Model zich als geluksbrenger voor het onderwijs.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Whitepaper: Klavertje4 model "Sociale Media voor scholen"

 1. 1. DE (ONDERWIJS)WERELD DRAAIT DOOR!Klavertje4model: Sociale media voor scholen Door: Marcel Kesselring Maud van Zandvoort April 2012
 2. 2. 2 INHOUD Introductie | 3 Het speelkwartier is over! | 4 Klavertje4model (#K4M) | 5 1. Didactische meerwaarde | 6 2. Digitaal burgerschap | 8 3. Samenwerken | 9 4. Externe communicatie | 11Verantwoord en structureel verankeren van sociale media in de onderwijspraktijk | 12 Over Marcel Kesselring | 13 Over Maud van Zandvoort | 14 Werkwijze van Innofun | 15 Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 3. 3. 3INTRODUCTIEDe wereld en onze samenleving veranderen door de massale inzet van ICT en sociale media en devloedgolf van laagdrempelige informatie. Ons leven en zeker ons werk, verandert ingrijpend doorhet gebruik van al die media en informatie. We communiceren steeds meer digitaal via moderneapparatuur. We communiceren ook directer en sneller en verwachten dat anderen dat ook doen.Veel scholen zitten in een observatiefase, zijn bewust van de ontwikkelingen. Ze begrijpen deelsde potentie van sociale media en ontplooien verkennende activiteiten, welke vaak wordengedaan door individuele docenten. Er zit nog geen strategie achter omdat men vaak niet weetwaar te beginnen.Veel scholen hebben vaak wel voldoende ICT-voorzieningen en beschikken over digitaleschoolborden die het werken met sociale media uitstekend mogelijk maken. Toch wordendigitale schoolborden voornamelijk traditioneel gebruikt en sluiten bestaandeonderwijsmethoden beperkt aan op de manier waarop leerlingen willen en kunnen leren.Onze leerlingen zijn inmiddels mediavaardiger dan hun leerkrachten. Uit recent onderzoek (MijnKind Online, 2012) blijkt dat scholieren van middelbare scholen ook steeds mediawijzer worden.Meer dan de helft (53 procent) houdt de reputatie van het medium in het achterhoofd bij hetverwerken van het nieuws en een meerderheid (54 procent) zegt informatie op een andere plekte checken. En dat zouden meer mensen moeten doen, zoals onlangs bleek bij de hype omtrent“bangalijsten”. Arie Boomsma vertelde primetime bij DWDD dat er een meisje zelfmoord pleegdeomdat ze op een bangalijst zou staan en diverse kranten buitelden over elkaar om de scherpekop van het AD met een eigen verhaal te pareren. Het AD is echter minder zeker van zijn zaakdan de kop doet vermoeden, blijkt aan het einde van het artikel. De conclusie is misschien weldat de helft van onze leerlingen zijn feiten beter checkt dan deze ‘journalisten’. Marcel Kesselring over bangalijsten in het nieuws: https://marcelkesselring.wordpress.com/2012/03/29/lesje- mediawijsheid-112-of-toch-niet/ Onderzoek mijn kind online: http://www.mijnkindonline.nl/uploads/Rapport%20Mobiel%20Hey-whats-app.pdf Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 4. 4. 4HET SPEELKWARTIER IS OVER!Onze leerlingen leren anders, meer informeel, meer audiovisueel, verwachten sneller reactiesvan anderen, worden getriggerd door games en hun informatieverwerking sluit steeds minderaan bij bestaande boeken en methodes. Sociale media zijn makkelijk toegankelijk, attractief enmeestal gratis, maar het blijven middelen en geen doel op zich. Het is belangrijk dat scholenbeginnen met sociale media verantwoord en structureel te verankeren. Verantwoord in de zinvan pedagogisch, didactisch, maatschappelijk, technologisch en financieel.Maar waar begin je als school op een onbekend terrein? Sommige scholen beginnen met socialemedia, gaan op de bonnefooi op reis en zien wel wat ze tegenkomen. Andere scholen beginnenmet een visie en vergeten op reis te gaan.Stoppen met brandjes blussenOf haal je er een expert bij? Zoeken naar een sociale media expert is niet eenvoudig in een marktwaar veel zelfbenoemde experts rondlopen die vaak het onderwijsveld niet kennen. Daarnaastmoet je jezelf afvragen of je als school brandjes wilt blijven blussen. Wat schiet je er structureelmee op door leerkrachten naar twitter-les te sturen na een incident?Kies voor een duurzame oplossing door integrale aanpak! Sociale media zijn minder moeilijk danje denk, maar je moet de samenhang zien, zodat je op 4 relevante terreinen tegelijk kunthandelen. Karen Romme over sociale media ‘experts’: http://www.karenromme.nl/de-nieuwe-kwakzalvers/ Zoetermeerse leraren krijgen les in social media: http://www.primaonderwijs.nl/vo/leraren-zoetermeer-op-twitter-les/ Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 5. 5. 5 KLAVERTJE4MODEL (#K4M) Een klavertjevier wordt sinds de middeleeuwen beschouwd als een geluksbrenger. Elk deelblad stelt iets voor: het eerste hoop, het tweede vertrouwen, het derde liefde en het vierde vanzelfsprekend geluk. Iets wat scholen in deze roerige tijden hard nodig hebben. Als we het klavertjevier zien als een geluksbrenger voor inzet van sociale media op scholen dan ziet het “klavertje4 sociale media model” (#k4m) er als volgt uit: Afbeelding: Klavertje 4 sociale media model #k4m De vier klaverblaadjes staan voor:1. Didactische meerwaarde; didactisch inzetten van sociale media in de klas2. Digitaal burgerschap; hoe gaan we met elkaar om in de online wereld3. Samenwerken; inzetten van sociale media voor het faciliteren van kennisdeling4. Externe communicatie; integreren van sociale media in de externe communicatie ten behoeve van de schoolprofilering Daarnaast groeien klavertjes 4 natuurlijk niet in de lucht, maar bodemsamenstelling en de vervuiling van de ondergrond bepalen of een klavertje 4 tot bloei komt. Als we dit vertalen naar scholen betekent dit dat we het hebben over “organisatie en middelen”. Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 6. 6. 6 1. Didactische meerwaarde Leerlingen maken al veelvuldig gebruik van sociale media, waardoor ze zichzelf allerlei nieuwe vaardigheden aanleren. Leraren kunnen deze kloof makkelijker overbruggen dan vele denken. De juiste toepassing en integratie van sociale media kan een grote meerwaarde hebben in het leerproces. Juist in die effectieve toepassing schuilt de waardering voor de leraar, ook vanuit de leerlingen. Je hoeft niet vingervlug te zijn om het nu van sociale media te laten zien! De snelle opkomst van ICT en sociale media vraagt om een vorm van sociaal constructivistisch leren waarbij er van uit wordt gegaan dat kennis door iedereen op een eigen wijze wordt geconstrueerd. Niet het ontvangen van informatie, maar het samen verwerken van deze informatie is het centrale proces bij het sociaal-constructivisme. Op deze manier leren leerlingen van elkaar. Zo leren ze zelf de wereld ontdekken: informatie verzamelen en op de juiste manier gebruiken. Dat werkt motiverend; leerlingen halen zo het beste uit zichzelf en helpen elkaar. De leraar is de spin in het web, geeft sturing waar het nodig is en stimuleert de leerlingen om elkaar te helpen. De 6 stappen didactiek kan als volgt worden beschreven:1. Activeren voorkennis/ aanscherpen leervragen2. Zelf informatie selecteren (#zoeken)3. Leerinteractie (expliciteren incl. beste oplossing)4. Presenteren (bijv. via sociale media of digitaal schoolbord)5. Leerkracht valideert6. Reflectie Zo begin je met sociale media in kleine stapjes:• Begin met 1 of 2 vakken in de week• Maak er een project van (bijv. 3 maanden of van toetsperiode tot toetsperiode)• Formuleer leeropdrachten/leerarrangementen (max.10), planning en doelen• Pas slechts enkele sociale media toe• Experimenteer met didactieken (bijv. het bovenstaande model)• Registreer de leeropdrachten en ervaringen• Ga tijdens elke reflectie in op “mediawijsheid”• Rond het project af met evaluatie en bespreek dit met collega’s• Voortdurend: privacy instellingen checken Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 7. 7. 7Hoe ziet dit er uit in de praktijk? Een voorbeeld! Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 8. 8. 82. Digitaal BurgerschapWat betekenen sociale media voor onze samenleving en onze veiligheid? Is het een kans of eenbedreiging? Niemand weet op dit moment waar de grenzen liggen.Welke weg gaan we kiezen als maatschappij en als school? Duidelijk is dat we met elkaar dedialoog aan moeten gaan over hoe we met elkaar omgaan. Gedragsregulering, ofwel richten opverstorend gedrag van leerlingen door bijvoorbeeld het verbieden van mobieltjes in de klas lijkteen veilige keuze. Echter, verbieden zou weleens juist een averechts effect kunnen hebben, denkhierbij aan de drooglegging in Amerika in de jaren 20 om de productie en verkoop van alcoholgeheel te verbieden. Daarmee probeerde men het alcoholgebruik en alcoholisme te bannen metals resultaat dat er massaal werd overgaan op illegale consumptie en stijging van de criminaliteit.Cyberpesten zou je kunnen aanpakken door leerlingen te vertellen dat ze niet mogencyberpesten. Maar de volgende dag halen ze een digitale grap uit die zeer kwetsend is. Als jeleerlingen daarop aanspreekt , dan ontkennen ze dat ze digitaal pesten omdat zij dit als een grapzagen. Je kunt het als leraar ook positief insteken en proactief hier mee omgaan, zoals te lezen inhet voorbeeld van Remco Pijpers “Hoe praat je met kinderen over foute humor op internet?”Nog een voorbeeld van gedragstimulering is “S-TV Broadcast Your School”, een programmagemaakt door middelbare scholieren in Brabant. Samen met leerlingen media maken waardoorleerlingen nog mediawijzer en leerkrachten meer mediavaardig worden.Digitaal burgerschap betekent dus dat we bewust en verantwoord met sociale media om wetente gaan (mediawijsheid), weten welke informatie je deelt met wie (privacy) en goed informatieop waarde weten te schatten door bronnen te checken maar ook samen afspreken over hoe jemet elkaar wil omgaan, zoals beschreven in het blog “Lente in het onderwijs, weg met socialemedia” van Marcel Kesselring. TNO’s visie op sociale media in de openbare orde op veiligheid: http://www.tno.nl/downloads/TNO_SocialeMedia_veiligheidsdomein1.pdf “Hoe praat je met kinderen over foute humor op internet?”: http://lenteinhetonderwijs.nl/hoe-praat-je-met-kinderen-over-foute-humor-op- internet/ Marcel Kesselring over lente in het onderwijs: http://www.frankwatching.com/archive/2011/12/30/lente-in-het-onderwijs-weg- met-angst-voor-social-media/ Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 9. 9. 93. SamenwerkenSamenwerken met collega’sSociale media biedt veel mogelijkheden om efficiënter tijd- en plaatsonafhankelijk samen tewerken en online kennis te delen. Veel scholen bezitten echter nog geen intranet, laat staan eensociaal intranet. En als er een intranet is, dan is deze ingericht op samenwerken. Recentonderzoek onder leraren gaf aan dat de belangrijkste oorzaak voor de hoge werkdruk ligt bijvergaderingen, niet-lesgevende taken en ondersteuning van ICT middelen. Als er geen sturing enfacilitering plaatsvindt vanuit directies gaan leraren op zoek naar andere wegen. Vaak blijft hetechter nog hangen in het delen van documenten via tools als dropbox. Werkdruk verlagen kun jedoor intern slim samen te werken met collega’s, maar ook extern met vakgenoten. Op LinkedInzijn er specifieke onderwijs groepen zoals PO Netwerk (4,827 leden), VO netwerk (5.000 leden) ofOnderwijs2.0 (ruim 7.000 leden). Kortom, je staat er als leraar niet alleen voor, maak gebruik vande kennis van je vakbroeders.Samenwerken met ouders“Ouders en school hebben hetzelfde doel: kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. Ze kunnenelkaar hierbij helpen. Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op leerlingprestaties endaarom is een goede samenwerking hierin essentieel” aldus minster van Bijsterveldt vanOnderwijs, Cultuur en Wetenschap. Samenwerking met ouders gaat niet vanzelf, maar hoebetrek je ouders meer bij het onderwijs, terwijl de tijd dat ouders en leerkrachten elkaar kunnenzien steeds beperkter wordt? Net als in de rest van de samenleving zullen ook op en rond schoolde mogelijkheden van internet een belangrijke rol spelen in het vinden van een antwoord.Als je nu op een schooldag om half negen in de ochtend op een willekeurig schoolplein inNederland kijkt, dan zie je (bijna) alle ouders van kinderen van groep 1 t/m 4. Vanaf demiddenbouw zie je steeds minder ouders op het schoolplein en op de middelbare school zie jehelemaal geen ouders meer.Betekent dit dat ouders minder betrokken zijn dan vroeger? Nee! Ouders zijn nog steedsbetrokken bij de ontwikkeling van hun kind, echter moet je ze via andere kanalen benaderen.Ouders raken steeds meer bekend met “Het Nieuwe Werken”, waarin mensen continu online zijnen waar tijd en plaats een nieuwe betekenis krijgen.Op menig basisschool stopt de directeur of leerkracht briefjes in de tassen van de kinderen,terwijl die berichten ook rechtstreeks in de broekzak van vader en moeder gestopt kunnenworden. Daar waar de smartphone zit! In het geval van gescheiden ouders bereik je ze op dezemanier meteen allebei.Ouderbetrokkenheid valt of staat met communicatie en wel communicatie op basis vangelijkwaardigheid. Scholen moeten gaan nadenken over hoe en wat ze willen bereiken en hoe zemet ouders het gesprek aangaan om ouderbetrokkenheid te bevorderen. Kiezen voor modernecommunicatie kanalen en niet blijven hangen in traditionele communicatie kanalen. Er zijn alvoldoende commerciële partijen (MaxClass, Schoudercom, Klascontact) die hier mee aan de slagzijn gegaan, maar het kan ook heel eenvoudig. Neem het voorbeeld van Basisschool Klinkers. Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 10. 10. 10Leerkracht Jos Montulet van Basisschool Klinkers maakt regelmatig foto’s van activiteiten in deklas om ouders meer inzicht te geven in wat er in de klas gebeurd. Hij zet de foto’s via Twitpic opTwitter waar ouders die @unit2maansteen volgen enthousiast op reageren. Door ditlaagdrempelig contact weten ouders de leerkracht te vinden en zien en voelen ze dat de deuropen staat. Zoals Minister Van Bijsterveldt wil dat “ouderbetrokkenheid” op de agenda vanscholen staat. Zij onderstreept dit met de campagne “ouder en school samen” die ouders enscholen faciliteert om met elkaar in gesprek te treden. Facebookpagina ‘Ouders en school samen’: https://www.facebook.com/oudersenschoolsamen Artikel Rijksoverheid over Facebookpagina ‘Ouders en school samen’: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/04/11/facebookpagina-voor- samenwerking-ouders-en-scholen.html Leerkracht Jos Montulet op Twitter @Unit2Maansteen: http://twitter.com/#!/unit2maansteen Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 11. 11. 114. Externe communicatieVorig jaar schreef Marcel Kesselring in zijn blog “van #rotschool naar #topschool @socialmedia”over het feit dat scholen in het kader van profilering op zoek zouden moeten gaan naar hunidentiteit en het schoolhart. Vanuit hun identiteit zouden zij de externe communicatiekanalen(online en offline) op hun hart moeten laten afstemmen. De belangrijkste doelgroepen voorscholen zijn aanwezig op sociale media. Het is dus logisch om bijvoorbeeld Twitter, Facebook ofYouTube daar voor in te zetten.Het Connect College heeft het begrepen en heeft hun visie op leren in een veranderende wereldprachtig vorm gegeven in een YouTube filmpje. Het filmpje vat hun ambitie en opdracht samenom het leren op hun school te vernieuwen, zodat onze leerlingen optimaal voorbereid wordenvoor de toekomst.Ook in het basisonderwijs is een mooi voorbeeld te vinden van obs De Achtbaan, waar kinderenhet verhaal van de school vertellen.Elke nieuwe leerling, ouder, werkzoekende krijgt al direct eengoed beeld waar deze scholen voor staan, precies op de manierzoals Simon Sinek heeft aangegeven met “The Golden Circle”.Een goede reputatie en een goed imago als school kan eenpositief effect hebben op verschillende fronten: minder verloop,trotse docenten, gemotiveerde leerlingen, een prettigschoolklimaat en grotere aantrekkingskracht op nieuweleerlingen en docenten. Marcel Kesselring’s blog “Van #rotschool naar #topschool @socialmedia”: http://www.frankwatching.com/archive/2011/09/30/van-rotschool-naar-topschool- socialmedia/ Connect College op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=JCdZxD3xMwc OBS De Achtbaan op YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=mH9JzUgI8V4 Simon Sinek over “The Golden Circle”: http://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action.html Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 12. 12. 12VERANTWOORD EN STRUCTUREEL VERANKEREN VAN SOCIALEMEDIA IN DE ONDERWIJSPRAKTIJKSociale media komt als vloedgolf over scholen heen. Het “klavertje4model” kan scholen helpenom niet kopje onder te gaan door een integrale kijk te hebben op sociale media. Wat betekent ditvoor mijn onderwijs? Wat betekent dit voor mijn leerlingen en leraren? Uiteindelijk hebben allevier de bladen (didactische meerwaarde, digitaal burgerschap, samenwerking en externecommunicatie) van het klavertjevier een verband met elkaar. Kiest een school voor een aanpakvanuit dit model, dan creëert het draagvlak onder leraren, leerlingen en ouders, en dat allemaaltegelijk.Uitgaande van dit model is het advies om gefaseerd sociale media toe te passen. Iedere school isanders en heeft zijn eigen tempo, maar gelukkig kun je met eenvoudige actiepunten, grotestappen vooruit zetten. Relevante inzet van sociale media is maatwerk dat begint met eengezamenlijke visie. Het is net als leren surfen, waar je eerst begint met peddelen, dan gaatproberen te staan om vervolgens te surfen. Door gebruik te maken van het “klavertje4model”trotseren scholen dadelijk de hoogste golven!Als je wilt leren surfen heb je soms de wind mee, soms tegen. Maar wat je vooral nodig hebt iswindKRACHT! Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 13. 13. 13OVER MARCEL KESSELRINGMarcel Kesselring heeft ruime ervaring als adviseur in profit(Unilever, Heineken) en non-profit sector (Het Nederlandse RodeKruis), maar sinds enkele jaren is onderwijs zijn speelveld. Hij iseen praktijkmens, wil dingen doen die het verschil maken (CanDo!) en is altijd op zoek naar verbeteringen. Daarbij denkt hij vaakbuiten de kaders om, om te komen tot nieuwe inzichten. Mensentyperen hem als gepassioneerd, hart voor onderwijs, netwerker,open, strategisch, inspirerend, kenniswerker en praktisch.Marcel is tevens een bekende edublogger bij Frankwatching. Opzijn Back2school blog deelt hij zijn kennis en ervaringen in zijn reis in de onderwijswereld. In zijnbagage zit expertise op het gebied van kennismanagement, sociale media, het nieuwe werken,community management, innovatie en onderwijsvernieuwing.Marcel is mede-initiatiefnemer van “Lente in het Onderwijs”, een initiatief vanedubloggers welke als doelstelling heeft om alle positieve energie rondom social media temobiliseren en te verbinden in het onderwijs.Marcel is tevens lid van redactieraad van “Het Kind”. (http://hetkind.org/redactie/)Publicaties:SP!TS | Interview “Niet aanpakken, maart opvoeden” (5 April 2012)Frankwatching | “Van #rotschool naar #topschool @social media (September 2011)Frankwatching | “Social media & tools in het onderwijs: inspirerende praktijkvoorbeelden”(maart 2012)Frankwatching | “Lente in het onderwijs, weg met angst voor social media!” (December 2012)Back2School | “Lesje #mediawijsheid: 1+1=2 , of toch niet?” (April 2012)Mobiel | +31 (0) 6 813 613 42E-mail | marcel.kesselring@innofun.nlTwitter | @marathonkejeLinkedIn | http://www.linkedin.com/in/marcelkesselring Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 14. 14. 14OVER MAUD VAN ZANDVOORTMaud van Zandvoort heeft uitgebreide ervaring incommerciële omgevingen en in het begeleiden van groteprojecten. Van daaruit heeft zij zich brederontwikkeld tot trainer/adviseur voor het onderwijs bij Edux.Sinds 2011 is verantwoord innoveren in het onderwijs haaruitdaging. Haar passie ligt vooral in het meenemen van mensenin het anders kijken en anders doen met betrekking tot dekansen die er zijn voor sociale media in het onderwijs. Haarmissie is om kinderen betrokken en uitgedaagd te krijgen in hetonderwijs, zodat ze goed voorbereid zijn op de 21e eeuw.Mijn interessegebieden:Verbinden, als groep en individu, ontwikkelen, groeien, inspireren, onderwijsinnovatie, krachtvan het systeem, oplossingsgericht denken en doen, persoonlijk leiderschap, Covey.Mobiel | +31 (0) 6 21260121E-mail | maud.van.zandvoort@innofun.nlTwitter | @maudvzandvoortLinkedIn | http://nl.linkedin.com/pub/maud-van-zandvoort Klavertje4model: Sociale media voor scholen
 15. 15. 15WERKWIJZE VAN INNOFUNGeen school is gelijk. Innofun ondersteunt de verscheidenheid van het onderwijs en is er vanovertuigd dat sociale media voor ieder type school toegevoegde waarde heeft. Onze adviseursgaan graag samen met u op zoek naar relevante toepassingen voor uw school.Over InnofunOnze naam Innofun zegt het al: wij staan voor fundamentele innovatie van uw onderwijs. Wijhelpen scholen om ICT en sociale media op inspirerende wijze in te zetten. Zo wordtonderwijsvernieuwing plezierig om te ervaren: Fun!Heeft u vragen over sociale media, internet en onderwijs? De opleidingen, trainingen enworkshops van Innofun helpen u bij het vinden van de antwoorden. U maakt gebruik van hethypermoderne eLab. In het eLab krijgt u input via videofilmpjes, voorbeelden en opvattingen vanexperts, onderwijsprofessionals en critici. Onze trainers begeleiden u met oefeningen endemonstraties om antwoorden te formuleren. Zo komt u tot uw eigen mening en visie. U gaatgegarandeerd met nieuwe inzichten en concrete ideeën naar huis.De dienstverlening van Innofun bestaat uit trainingen, workshops, innovatiesessies en advies.Voor wie? Een brede groep van onderwijsprofessionals: leerkrachten, onderwijskundigen,directeuren en bestuurders. Zowel individueel als in teamverband. Wij stemmen de inhoud vanalle sessies af op de vragen en doelstellingen van uw school.Over het eLabInnofun heeft het eLab ontwikkeld om u de wereld van ICT en sociale media te laten ervaren. Uziet praktijkvoorbeelden van hoe u sociale media en internet op verantwoorde wijze in uwonderwijspraktijk kunt toepassen. Het eLab bestaat uit verschillende ruimtes. Hier staancomputers en laptops, er liggen tablets, er zijn tafels met touchschermen en indrukwekkendemediawanden.Het eLab bevat een kennisbank met vele filmpjes, praktijkvoorbeelden, websites, artikelen,demonstraties en oefeningen die zijn afgestemd op leervragen van leerkrachten in heelNederland. Er is vooral veel ruimte voor een dialoog en om ervaringen uit te wisselen.Kunt u niet wachten om een kijkje te nemen in het eLab? Op www.innofun.nl/eLab staat eenvideofilmpje voor u klaar. Contactgegevens: Stadionstraat 20 Postbus 2086 4815 NG Breda 4800 CB Breda T: +31 (0)76 524 55 65 info@innofun.nl F: +31 (0)76 524 55 01 www.innofun.nl Klavertje4model: Sociale media voor scholen

×