Your SlideShare is downloading. ×
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Строителство Градът
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Строителство Градът

2,288

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,288
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Брой 21 (704), 30 май - 5 юни 2011 г., цена 1.50 лв. www.stroitelstvo.info WWW.MAPEI.COM ЛЕПИЛА ИЗОЛАЦИИ СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДОВЕ И РЕГИОНИ КОМЕНТАР Зелени сгради: между моженето и правенето В големия дебат за зелени- те сгради може да сте се заблу- дили, че те се строят, за да: да- дат маркетингово предим- ство на инвеститорите; нама- лят експлоатационните разхо- ди на обитателите им; създадат по-здравословна среда за хора- та, които живеят или работят в тях и т.н. Всяка от тези причини има основания, но нито една от тях не е голямата причина. Истинският мотив е глобал- ното затопляне. Зелените сгра- ди са част от глобално усилие за намаляване на употребата на изкопаеми горива, не само мод- на тема в този сектор на иконо- миката. Затова и причината за стро- ителството им може да се каже, че е донякъде политическа. По- Следващата цел неже законодателството ще се променя в посока по-строги в устойчивото строителство: регулации, всяка сграда, коя- то бъде построена в бъдеще, но Зеленото не е зелена, в един момент ще се сблъска с по-високи разходи за привеждането й в съответствие с новите норми от останалите. В политиките за насърчаване на устойчивото строителство от няколко години има важна про- мяна. Фокусът им се премества управление на от създаването на предпоставки за по-висока ефективност, то- ест изолации, материали и т.н., към реалните резултати, тоест колко всъщност харчат сгради- те. Затова целта на новата евро- пейска директива за енергий- ната ефективност в сградния сградите фонд е потреблението, а не ха- рактеристиките им. Фокусът върху строителството ще се за- пази, защото то трябва да оси- гури възможността за енергий- ни спестявания. Но все по-ва- жно ще бъде да се доказва, че те21 се реализират на практика. 21 > стр. 12 стр. 22 стр. 26 За Димитровград - Без да бърза, Виена Икономиките в Източна Свиленград играха 9 771310 983000 укрепва инвестициите си Европа са се върнали до 23 фирми и обединения в Източна Европа нивата отпреди кризата Бизнесът с недвижими имоти започва Румъния и България, където кризата да се движи, но до възстановяването удари по-късно, да очакват по-големи има още път подобрения през 2011 г.
 • 2. 2 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.СЕДМИЦАТА www.stroitelstvo.infoБЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАИзносителите ще могат да изпитват продукцията си в До септември Русия и ЕК хармонизират Включват НДК в забранителниябългарски лаборатории споразуменията за „Южен поток“ списък за приватизацияОт 3 до 5 пъти ще До септември Русия и Европейската комисия да наме- Промяната в статута и начина на управле-бъде по-евтино изпит- рят общ подход за всички държави по проекта „Южен ние на НДК е наложителна стъпка. Товаването за реакция на поток“ в двустранните договори с „Газпром“, като пре- заяви по време на парламентарния кон-огън на строителни димство в тях ще има европейското право. За това се трол вицепремиерът и министър на фи-продукти в българска договориха еврокомисарят Гюнтер Йотингер и руски- нансите Симеон Дянков. Досега НДК елаборатория, откол- ят министър на енергетиката Сергей Шматко в Брюк- управляван от творческо-стопанско обе-кото в страните от Ев- сел, където беше представено актуалното състояние динение и това е заварено положение отропа. Това стана въз- на проекта „Южен поток“ пред Европейската комисия 80-те години на миналия век, като дейст-можно, след като из- и държавите, ангажирани с изграждането на газопро- ващото в момента законодателство не по-пълнителният дирек- вода. Пред руската страна еврокомисарят Йотингер знава такъв вид юридическо лице, при-тор на Изпълнителна постави въпроса за равнопоставено третиране на дър- помни министърът. Искаме прозрачностагенция „Българска служба по акредитация“ Елза Янева подписа в жавите - участнички в проекта, и прилагане на изисква- и затова беше направена тази промяна.Берлин споразумение за взаимно признаване с Европейската орга- нията на Третия европейски енергиен либерализацио- Избраният сега съвет на директорите иманизация по акредитация. Така дейността на агенцията и на акреди- нен пакет за обявяване на свободните капацитети по задача да управлява НДК, а не да се отъж-тираните от нея лаборатории за изпитване и калибриране, както и транзитните газопроводи. В момента договорът с „Газ- дествява с него. Като принципал на НДКна органите за сертификация на продукти, персонал и системи за пром“ забранява обявяването на свободните капаци- гарантирам, че промяната няма да доведеуправление, вече са равнопоставени с лабораториите и органите тети, като разглежда тези данни като конфиденциална до промяна в предназначението му, а на-по сертификация от останалите европейски държави. Българската търговска информация. Русия и ЕС ще създадат съв- против - ще се работи за развитие и осъв-служба по акредитация стана част от многостранното споразуме- местен консултативен газов съвет, който ще се зани- ременяване на комплекса, за да е той ощение след оценка от страна на Европейската организация за акре- мава с изработването на единни подходи и анализ на по-добре разпознаваем център на евро-дитация през април 2011 г., която установи пълно съответствие на ситуацията на газовия пазар в Европа. пейската културна мрежа, каза Дянков.дейността на националния орган по акредитация на България с ев-ропейските изисквания. Подписването на документа ще има пря- ОБЩИНИко положително отражение върху дейността на българските про- Сливен въвежда Бургас се включи в проект за насърчаване на енергийноизводители, тъй като изпитванията в български лаборатории са спъти по-евтини, отколкото в други европейски страни. подземни контейнери ефективния транспорт за боклук Община Бургас се включиПРОЕКТИ като партньор в изпълнени- На 18 места в центъра наИзграждането на Стената на приказките в бургаската Сливен ще се изградят сис- ето на международния про- ект „ЕкоМобилити“, финанси-Морска градина е пред финал теми за подземно съхраня- ване на битовите отпадъци ран по програма „Интелигент-С монтажа на външно- в урбанизираните терито- на енергия“ на Европейскатато керамично покритие рии, съобщиха от общин- комисия. Той беше предста-приключва изграждане- ската администрация. Ще вен на 19 май на конференция за управление на мобилността въвто на новата Стена на Франция. Продължителността на проекта до юли 2013 г., а обща- бъде монтирана хидравлич-приказките в Морската та му стойност - 893 494 евро. Основна цел е изработването на на- на система във вид на под-градина в Бургас. Освен бор от критерии за оценка на прилаганите и практики на местни- земен асансьор, върху кой-нея проектът за 3.5 млн. те власти в областта на транспорта, допринасящи за устойчивост. то се слага контейнер за от-лв. включва и благоус- Ще бъде изработена схема за оценка на транспортни политики, падъци. Съдовете за сметтрояване на новата част достъпност на градските зони, обществения транспорт и зоните ще са като сега поставени- за пешеходци и велосипедисти.на Приморския парк и Снимка Община Бургас те. Разликата е, че ще бъ-водното огледало. Това дат разположени на два 13 общини с приз на Съвета на Европа за доброе лот 3 от проекта „Благоустрояване на обществено значими метра под земята, обясни управлениепространства в подкрепа на социалната интеграция и устойчиво- инж. Николай Бакърджи-то развитие на градската среда“ на стойност 10 млн. лв. по про- ев, главен експерт в отдел Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росенграма „Регионално развитие“. Лот 3 предвижда рехабилитация „Екология“ в общината. Над Плевнелиев и изпълнителният директор на Националното сдруже-на 46 860 кв.м асфалтови алеи и 2.96 дка зелени площи, обновя- контейнера ще се затваря ние на общините в България Гинка Чавдарова връчиха на предста-ване на парковата мебел, изграждане на система за видеонаблю- капак и ще остават толкова вители на 13 общини отличието Европейски етикет за иновации идение, обособяване на 2 велоалеи и маршрут за хора с уврежда- отвори над земята, колкото добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Кристаленния с хоризонтална маркировка. Изпълнител на проекта е кон- са контейнерите под земя- приз получиха Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирко-сорциум „Щрабаг Изток 4“. Проектант е архитектурно студио та. Системата предотвратя- во, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, София,„Мото“. „Стената на приказките“ е решена с характерен силует и ва възможността от разпи- Търговище. Призът е стимул за общините да постигат все по-добримножество пробиви, измислени като детски игри: сметала с фор- ляване на боклука и замър- резултати в предоставяне на публични услуги на гражданите, той ема на животни и дървета, приказен замък, герои от приказките. сяване на градската среда. и голяма отговорност за общините, каза министър Плевнелиев. Издава: Балпекс ООДУправител: Редакционен екип: Маркетинг и реклама: 02/ 958 88 55; 850 47 10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558инж. Венета Кръстева: e-mail: vkrasteva@thecitymedia.bg Николай Тодоров - главен редактор, 0898/617 162, ntodorov@thecitymedia.bg Анна Георгиева - рекламен мениджър 0897/84 62 69, ageorgieva@thecitymedia.bg Милена Червенова - зам. главен редактор, 0898/613 130, mvasileva@thecitymedia.bg Наталия Димитрова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 71, ndimitrova@thecitymedia.bgМария Найденова - изпълнителен директор, 0897/84 62 80, mnaydenova@thecitymedia.bg Мария Съботинова - фоторепортер, 0897/846 277, msabotinova@thecitymedia.bg Таня Трифонова - реклама и маркетинг, 0897/84 62 73, ttrifonova@thecitymedia.bgДеян Тодоров - програмен директор , 0897/846 282, dtodorov@thecitymedia.bg Петя Иванова - реклама и маркетинг, 0898/61 31 35, pivanova@thecitymedia.bgЦентралeн офис: София 1612, бул. „Акад. Ив.Ев. Гешов“ 104, ет.1, 02/ 958 88 55; 850 47 Силвия Ценова - Варна (052/63 22 52), 0897/84 62 79, stsenova@thecitymedia.bg; Абонамент: 02/ 46 15 349, факс 02/ 46 15 173, e-mail: abonament@economedia.bg10; 850 47 15; факс: 02/ 958 8558, e-mail: office@thecitymedia.bg Светла Добрева - Пловдив (032/968 030), 0897/ 846 284, sdobreva@thecitymedia.bg Банкова сметка Балпекс ООД:Регионални офиси: Силвия Златкова - Плевен (064/800 474), 0897/ 846 286, szlatkova@thecitymedia.bg „Банка ОББ“ АД, BG81 UBBS 8002 1005 2447 20, BIC UBBSBGSFПловдив: тел. 032/968 031, тел./факс 968 032, e-mail: str_office@press.bg Предпечат: Елисавета Иванова, Александър ПетровВарна: тел. 052/63 22 52, 0897/846279, e-mail: varna@thecitymedia.bg Димитър Кадрев - компютърен дизайн, 0898/61 31 34, office@thecitymedia.bg, Печат: „Алианс Медиапринт“ ЕАД,Плевен: тел. 064/800 474, e-mail: pleven@thecitymedia.bg Татяна Христова - компютърен дизайн, 0896/66 27 15, thristova@thecitymedia.bg София, жк „Дружба“, ул. „Илия Бешков“ 3, 02 / 42 25 900
 • 3. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 3ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕДоговорирани 35% от парите по Община Ивайловград с проект за крепостта „Лютица“ Подобряват посетителскатапрограма „Околна среда“ инфраструктура в национален парк „Централен Балкан“ Повече от 277 млн. лв. са изплатенитесредства към бенефициентите по про- Доставка и монтаж на носещи конструкции и ин-грама „Околна среда“, съобщи замест- формационни модули за главни и второстепенниник-министърът на околната среда Иве- входове на национален парк „Централен Балкан“,лина Василева пред парламентарната информационни и инфраструктурни елементи закомисия по околна среда относно на- специализирани обекти за контрол и места за от-предъка в усвояването на евросред- дих, почивка и развлечения ще бъдат извърше-ствата. Към 25 май са сключени дого- ни по обявената от дирекция „Национален парквори за 1.226 млрд. лв., или 35% от об- Централен Балкан“ обществена поръчка „Парко- Снимка Община Ивайловградщия размер на средствата по програ- ви входове и мебел в изпълнение на дейности помата. Плащанията по сключените дого- Община Ивайловград съвместно с екип на доц. д-р Бони Петру- проекти с подкрепа на програма „Околна средавори са над 277 млн. лв., или близо 8% нова подготвя проект за консервация, реставрация, експониране 2007 – 2013 г.“ Все още няма избран изпълнител.от общия ресурс. По обявените през и популяризиране на археологическия обект - паметник на култу- Прогнозната стойност без ДДС е 155 637 лв. Па-2010 г. процедури в сектор „Води“ са рата, крепост „Лютица“. До момента от крепостта, която е била ралелно върви избор на изпълнител по малка об-подадени 34 проекта на обща стойност важен център през IХ и Х век и е една от най-големите в Източ- ществена поръчка „Маркировка и обезопасява-1 млрд. лв., от които сключените дого- ните Родопи, са проучени няколко големи зони и са направени не на маршрути“, обявена e още една обществе-вори със седем общини са на стойност стъпки за реставриране на откритите ахритектурни находки. Ако ната поръчка - за изготвяне на технически проектоколо 260 млн. лв., а останалите са в проектът бъде финансиран, проучването ще продължи и ще се за възстановяване на природни местообитания иоценка. Общият размер на договоре- работи по изграждане на подходяща пътна инфраструктура. С противоерозионно укрепване в парка. Дирекция-ните средства по ОП „Околна среда“ проекта ще се кандидатства за финансиране по INTERREG III Гър- та е бенефициент по още един проект – за акту-до края на 2011 г. се очаква да достиг- ция – България 2007 - 2013. От гръцка страна ще се работи по ализиране на плана за управление на парка. Об-не 1.688 млрд. лв., което представлява древна могила на територията на община Кипринос между села- щата стойност на проекта е 1 279 486.99 лв., като48% от общия финансов ресурс. та Микри Доксипара и Зони. трябва да приключи на 15 март 2012 г.ИНФРАСТРУКТУРАИнтегрираният воден Стартира реализацията Техническа грешка в документацията удължи срока за подаване на оферти за лотпроект на Русе на комуникационното 1 на „Струма“ до 7 юниприключва през август трасе Златоград – Ксанти Пътната агенция удължи срока заПоследният срок за завърш- На 18 май се даде старт на ре- подаване на оферти за лот 1 отването на обектите по лот 2 алното изпълнение на един магистрала „Струма“ Долна Ди-по интегрирания воден про- от най-важните инфаструктур- каня - Дупница от км 305+220 до км 322+000 от 15 часа на 1 юниект на Русе е август, съоб- ни проекти за Златоград - „Из- до 15 часа на 7 юни. Причинатащи при посещението си ми- граждане на комуникацион- са промени, възникнали след от-нистърът на регионалното но трасе – Златоград ГП „Зла- страняване на констатирана тех-развитие Росен Плевнелиев. тоград – Термес – Ксанти“, фи- ническа грешка в документаци-По думите му той е 70% го- нансиран от Програма за ев- ята, съобщиха от пътната аген-тов. Пречиствателната стан- ропейско териториално съ- ция. Това изисква допълнителноция за отпадъчни води пък трудничество Гърция и Бъл- време, за да могат участницитее 99.99% завършена, лот 1 гария 2007 – 2013, съфинан- да подготвят офертите си. В при-вече е в експлоатация. По- сиран от Европейския фонд ложената обобщена количествена сметка, сметка 5 „Серии 500 – Асфалтови работи” , пози-следните срокове за лот 2 за регионално развитие и на- ция 5601 се изменя така: „Плътен полимермодифициран асфалтобетон” се изпълнява със сплитса август, защото след това ционалните бюджети. Проек- мастик 0/11 S съгласно таблица 5602.1. на техническата спецификация”.трябва да се пусне пречис- тът се осъществява от общи-твателната станция и да се на Златоград в партньорствоизготвят съответните доку- с Източна Македония и Тра- ИНВЕСТИЦИИменти за вкарване на цялост- кия на територията на гръц-ното съоръжение в работен ката област Ксанти, уточня- Grand Mall Варна прие 8 млн. посетители през първата си годинарежим. Финансовият мемо- ват от пресцентъра на общи- С тридневни празненства и атрак-рандум е изпълнен едва то- на Златоград. С реализацията тивни промоции Grand Mall - Ва-гава, когато има разрешение на проекта ще се благоустрои рна, отбеляза първия си рожденза ползване, и това трябва да пътната инфраструктура в цен- ден. През изминалата година надстане до края на 2011 г. Ин- търа на града и ще се осигури 120 утвърдени международни итегрираният проект на Русе нормално движение на авто- български марки отвориха вра-се изпълнява по програма мобилния трафик. Предвиде- ти в Grand Mall. Близо 40 светов-ИСПА на Европейския съюз. ни са дейности по покриване ни марки, сред които Zara, Bershka,Той включва рехабилитация и на част от речното корито, из- Stradivarius, Humanic, Deichmann,разширение на ВиК мрежата, граждане на паркинг и два мо- Intersport, MassimoDutti, Carrefour,изграждане на нова ПСОВ с ста, част от подхода към Гър- стъпиха в морската столица.пълно биологично пречист- ция. Това е първият етап от „През своята първа година Grandване, обновяване на помпе- реализацията на комуникаци- Mall се утвърди като любима дес-ни станции и изграждане на онното трасе Златоград - Ксан- тинация за пазаруване и отдих въвглавен водопровод. Общата ти. Инвестицията е за 1 887 Варна“, каза Стивън Клийвър, управител на търговския център. По негови данни близо 8 млн.стойност е 46.8 млн. евро. 403 евро. души са посетили комплекса през първата година. www.stroitelstvo.info
 • 4. 4 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. Със съдействието на:ТЕМА Управлението на енергийното потребление: Колко и как да спестяваме? Контролът и правилната експлоатация ще заемат все по-важно място в развитието на зеления сграден фонд Докато сградите про- – както по наподобява- С твърда ръка бъде все по-малко мар-дължават да поглъщат щите пачуърк панелни Но пълната гаран- кетингово предимствомного енергия, усилия- блокове или в отражени- ция, че обитателите или и все повече задължи-та на строителния отра- ята по двойните фаса- собствениците извличат телно условие за инвес-съл все повече се фоку- ди на офис кулите в сто- максимума от по-висо- титорите в сградите. Носират върху материалите лицата. кото качество на сград- доказването на ползи-и подходите за изграж- При положение, че в ните компоненти или те от него ще бъде клю-дането им. Големият въ- голяма част от същест- инфраструктура, идва с чът към привличанетопрос, който идва след вуващия сграден фонд правилната експлоата- на клиенти – наемате-това, е как тези сгради все още предстои да се ция. Това е поле за нов ли в секторите на бизнесще се експлоатират. приложат най-елемен- бизнес за компаниите, имотите или купувачи В сградния фонд упо- тарните мерки, на втори които предлагат услу- при жилищата. Това щетребяваме енергия, про- план остава цял нов биз- ги по поддържането на помогне за разкриване-изводството на която до- нес сектор, който в бъде- сгради и сградни систе- то на стойността на уп-принася за около 40% от ще ще бъде необходим, ми, т.нар. фасилити ме- равлението.изхвърлените в атмос- за да направлява правил- ниджмънт. Процесът ще сложиферата парникови газо- ната експлоатация на но- Собственици, кои- на нова основа и взаи-ве – основно въглерод- вите сгради, особено ако то са я включили в ком- моотношенията с дос-ни и серни окиси. Някъ- носят претенциозни оп- плексната услуга по от- тавчиците на енергия.де числото е повече, ня- ределения като зелени даване под наем, могат Международната ком-къде по-малко, но тази или устойчиви. да намаляват или да на- пания Dalkia вече се оп-статистика дава като ре- правят по-гъвкави раз- итва да приложи та-зултат глобалното уси- Зелената сграда е пред- ходите си чрез актив- къв подход като въвеж-лие за ограничаване на поставка за решаването но контролиране на по- да опита си от предос-„течовете” на енергия от на проблема, но не и ре- треблението на енергия. тавянето на енергийнисградите. А оттам цяла- шението му Така стават по-конку- услуги за собственици ита индустрия, ангажира- Експлоатацията със- рентноспособни в при- оператори на сгради ина в оползотворяването тавлява най-малко две вличането наематели. промишлени предпри-и развитието на земя и трети от продължител- ятия при доставката насгради – от урбанистите, ността на живота на Какво има зад стените енергия. Целта е да спе-през архитектите до про- една сграда и заедно с В големи бизнес или чели повече клиенти.изводителите на стро- разрушаването – 80% от жилищни комплекси Компанията извършва иителни материали или разходите. въпросът ще става все фасилити мениджмънтконсултантите по имо- Това е силен мотив за по-значим с наближа- за големи бизнес и жи-ти – фокусира усилия- фокуса при подбора на ването на 2020 г., когато лищни комплекси.та си в посока по-висока материалите и техноло- ще влезе в сила новата Контролът и управле-ефективност в области гиите за изграждането европейска директива нието на потребление-като отопление, охлаж- им. Увеличението в раз- за сградите. Постанов- то на енергия не е новадане, инфраструктурни ходите в строителството ката за нулево или близ- тема за много от строи-мрежи, транспорт и др. води до намаляване на ко до нулата потребле- телните професионали- Видимите действия се разноските при експло- ние на енергия отваря сти. Но постепенното йконцентрират най-вече атацията до такава сте- широко вратата за при- осъзнаване и от инвес-в областта на ефектив- пен, че общият резултат лагането на разнообраз- титорите, и от крайнитеността на физическата може да е с положите- ни възобновяеми или потребители на сгради-инфраструктура – сгра- лен знак за инвеститора. високоефективни енер- те – корпоративни илидите и техните инстала- Това може да се каже за гийни източници като индивидуални, ще по-ции. Резултатите от тях повечето елементи или соларните панели по по- ложи пътя за превръ-могат лесно да бъдат на- подобрения в „твърдата кривите на сградите, ге- щането на тази идея вблюдавани при разходка инфраструктура”: тухли, отермални съоръжения конкретна услуга и при-през кварталите на кой- бетон, изолации, про- или когенерации. ходи.то и да е български град зорци, стъкла и други. Зеленият етикет ще Деян ТОДОРОВ Енергията съставлява 40% от общите разходи на сградатаРазходи 20% 80%Години 1 - 2 2-5 20 - 40 0-1 Проек- Строи- Експлоатаци и поддръжка, Разру- тиране телство шаване обновяване и реконструкции Източник: Siemens Building Technologies. Данните бяха представени на конференцията BuildinGreen през март
 • 5. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 5 ТЕМА Доминик Дуда, генерален директор, Dalkia Bulgaria: Трябва да обновим сградите и да произвеждаме енергията на място Проблемите на етажната собственост спъват ефективността на енергопотреблението. Ако когенерациите получат стимули, могат да подобрят резултатите на инвеститорите в сграден фондD alkia, поделение на Господин Дуда, кой от Veolia Environnement, френския конгломератв обществените доставки навода, канализационни и пре- двата пътя за реализи- ране на енергийни иконо- мии в експлоатацията на сградите – този, ос- нован на инфраструкту- А ко едновремен- но бъде рено- вирана сградата ичиствателни услуги, топлое- рата, или този, фокуси- се подобри топлин-нергия, електроенергия, уп- ран върху самата сграда, ната инсталация,равление на отпадъци и др.. ще даде по-добри резул- тати? се получава значи-Компанията е един от първи- телно повишение - Това, което правим в момен-те чужди стратегически ин-веститори в топлофикацион- та в кв. „Кайсиева градина” във Варна, е конкретен при- на енергийната йния сектор и енергийните ус- мер как те могат да се допъл- ефективност. Аколуги в България. След като ват. Бихме искали да разви- се добави и центра- ем районна топлоснабдителнав продължение на пет годи- система, защото това е най- лизирана район-ни предлага услуги по упра- ефективният начин за произ- на топлоснабдител-вление на енергийното снаб- водство на енергия, що се от-дяване за недвижими имо- нася до енергийна ефектив- на система, обща-ти като жилищни комплекси, ност, емисии въглероден ди- та ефективност ще оксид и устойчиво екологич-търговски и офис центро- но развитие. Нашата когене- бъде значително зорците с цел увеличаването тиката и да се въведат реше-ве и промишлеността, през рация във варненската топ- по-висока на енергийната ефективност, нията, необходими за разви-2006 г. компанията разширя- лофикация има коефициент е важен въпрос, след като тие на системата.ва дейността си в областта на полезно действие повече дълги години не са правени Когато купихме „Топлофи-на топлоснабдяването с при- от 80%. Когато се произвеж- инвестиции в общите части и кация Варна”, ситуацията недобиването на „Топлофика- да само електричество в ти- инсталациите. Ако едновре- беше добра. Четири години пична централа – било атом- менно бъде поправена сгра- по-късно благодарение на ин-ция Варна” през 2006 г. През на, или на въглища, ефектив- дата и се подобри топлинната вестициите ни от повече от 72009 г. дружеството завърши ността грубо е около 30%. инсталация, се получава зна- милиона евро за увеличава-и етап от модернизирането Районната отоплителна сис- чително повишение на енер- не на енергийната ефектив-й, като въведе в експлоата- тема има кричитен размер, гийната й ефективност. Ако ност чрез въвеждането на ко-ция мощности за комбини- който позволява реализира- се добави и централизира- генерация и подмяна на ста- нето на подобна инвестиция. на районна топлоснабдител- рите тръби успяхме да задър-рано производство на елек- В същото време се използват на система, общата ефектив- жим цените на достъпно рав-трическа и топлинна енер- енергийни ресурси на място ност ще бъде значително по- нище. Разбира се, те се увели-гия, увеличавайки значител- и се позволява използването висока. чиха, но не с толкова, с колко-но коефициента на полез- на възобновяеми източници то скочиха тези на природнияно действие на инсталации- като биомаса или геотермал- Какви са основните пре- газ. Именно благодарение нате. Екипът на дружеството се на енергия. дизвикателства това да повишението на цялостна- Това е и една от причините стане на практика? та ефективност на система-стреми и да разбие пороч- тези системи да стоят на пре- - Първото е липсата на дове- та успяхме да откъснем цена-ния кръг от проблеми в об- ден план в европейските по- рие на клиента към центра- та на топлоенергията от тазиновяването на многофамил- О литики. Те са много добър лизираното топлоснабдява- на газа.ни жилищни сгради с пило- инструмент за изпълнение на свен големи- не поради лошите практики, Много важно беше, че ситен проект във варненския целите 20/20/20 – намалява- не на енергийния интензитет, те съоръжения както в миналото, таки и сега в някои градове. Трябва да върнахме и доверието на по- требителя благодарение наквартал „Кайсиева градина”. намаляване на емисиите въ- като тези във Варна, убедим хората, че това е най- подхода ни в обслужването.Генералният директор на глероден двуокис (CO2) с 20% които имат пове- добрият начин да се отопля- Така трансформирахме една„Далкия България” (Dalkia и увеличаването на дела на ват. Най-добър като най-ком- индустриална „Топлофика-Bulgaria) Доминик Дуда е ра- възобновяемите източници с че от 2 мегавата ин- фортен, най-ефективен, най- ция-Варна” ЕАД в ориенти-ботил 21 години в компани- по 20 на сто. сталирана мощност, екологичен, най-изгоден! раната към клиента компа- Днес знаем, че трябва да В една нормална икономи- ния „Далкия Варна” ЕАД, ко-ята и е бил неин оперативен предприемем по-глобален може да се инвести- ка това е най-евтиният метод. ято подхожда с разбиране,директор за Северозападна подход, за да свържем сгради- ра и в по-малки тур- Все пак, както знаете, днес це- грижа и следва нуждите наФранция. Развива дейността те или отново да върнем тези, ната на електричеството в своите клиентий в България от 2007 г. които са излезли от мрежа- бини - под 100 ки- България е доста ниска и по- Започнахме да реализираме иБългарското подразделение та. В миналото заради лошия ловата. Такива ко- ради това то се използва мно- печалби, въпреки че в послед-на групата има две дъщер- имидж на компаниите, об- служващи системите за цен- генерации могат да го, дори това да е нелогично. Но както също знаем, цена- ните години ни беше трудно. Но ние залагаме на това, чени дружества – „Далкия Ва- трализирано районно топло- намерят употреба в та му за гражданите днес не е ситуацията ще се подобри ирна” ЕАД, чрез която пре- снабдяване много клиенти са жилищни компле- икономическа, а политическа. че клиентите ще разберат на-доставя топлоснабдителни се отказали от него. Сградите То ще поскъпва и потребите- шата цел и начинът, по койтоуслуги във Варна, и „Далкия от времето на комунизма са в кси или търговски лят ще трябва да избере пра- изпълняваме екологичната сиенерджи сървисиз” ЕАД в лошо състояние, с много за- центрове и да подо- вилния начин на отопление. отговорност. А и вече имаме губи на енергия и нисък ком- Необходима е и политическа опит със същия подход и вобластта на енергийните ус- форт. Обновяването, рекон- брят тяхната енер- воля, за да се включи район- други страни, сред които илуги в сградния фонд и ин- струкцията, изолирането на гийна интензивност ното централно топлоснабдя- източноевропейски като Че-дустрията. стените и подмяната на про- ване в новия Закон за енерге- хия и Полша.
 • 6. 6 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ТЕМА ›Тенденция: от енергийни доставки към енергийни решения Как бизнесът с енергий- то получаваме част от въз- гия и да осигуряваме най- ства за заводите. В този воляващ инвестициите и на преработка и про- награждението си от спес- добрите услуги. сектор имаме и финансов използването на биома- изводство на топлин- тяванията. ангажимент към резулта- са или геотермална енер- на енергия се променя Трябва да намерим пътят, Има ли начин този под- тите, така че възнаграж- гия. Те са добър вариант в последните години? който най-добре съотвест- ход да бъде разширен в дението ни се базира на за снабдяване с топлина Политическата цел за ва на всяка страна, за да други области? Охлаж- ефективността. Ако не по- или пък охлаждане за кли- спестявания очевидно приложим този механизъм. дането е на дневен ред стигнем целите си, губим ентите ни при най-висока ограничава икономиче- Определяме се като мес- в някои страни. пари. ефективност или най-до- ските възможности в тен производител на енер- - Да, в много области. Раз- бра цена. Ако това не е въз- доставката на енергия. гия, което ни отличава от вили сме много предложе- Този подход може ли можно, можем да доприне-- Вярно е, че в световен големите като Национал- ния за промишлеността, в да се приложи към ос- сем с капацитета си да екс-план трябва да спестяваме, ната елекрическа компания която има нужда от много- таналата част от ва- плоатираме и оптимизира-да намаляваме енергийна- в България или Electricit образни доставки като ох- шия бизнес - домакин- ме представянето на енер-та интензивност. Но точно de France (френски енерги- лаждане, отопление, елек- ствата, малки и сред- гийните системи. Когатотова е основният ни биз- ен концерн – бел.ред.) и др. тричество, компресиран ни предприятия или използваш енергия, тряб-нес. Развиваме енергийна- Ние произвеждаме и про- въздух, пара и др. Не е не- пък бизнес сгради като ва да я произведеш, да ята ефективност от дълги даваме енергията пряко на обходимо предприятия, ко- офиси и търговски цен- транспортираш и разпре-години във Франция. Пе- клиента, което означава, че ито произвеждат автомо- трове? делиш. Течовете трябва датролната криза през 70-те сме близо до него и освен били или химически про- - Всяка ситуация е инди- бъдат избягвани в цяла-години ни накара да тър- това му осигуряваме и ус- дукти, да бъдат специали- видуална. Много често ра- та верига. Благодарение насим решения за намаля- луги. Този двойнствен под- зирани във всички съпът- йонните отоплителни ин- експертизата и опита на хо-ване на енергийното по- ход ни прави ефективни и стващи дейности. Затова сталации може да са добро рата ни можем да овладеемтребление. Затова разви- помага да намираме пра- сме развили много подходи решение, защото те пости- този процес и да постигнемхме бизнес модел, при кой- вилния път да пестим енер- за осигуряването на удоб- гат критичен размер, поз- по-висока ефективност. ›За един по-ефективен ›Най-големият потенциал: свят обновяването Освен в стойността, която се добавя в твър- дата инфраструктура йонно централизирано то- плоснабдяване и някои го- леми промишлени предпри- допълнително от про- дажбите на топлина и електричество? на сградния фонд като тръби, геотермал- ятия. Това количество може - Да. Въпросът е в правил- Ако се върнем към сгради- цялостната ефективност това ни помпи и други съоръ- да се удвои и дори утрои по ната употреба на енергията. те, какво показва между- е лудост. Затова приоритет на жения, къде виждате два начина: първо, в „Топ- В днешния свят трябва да народният опит на ва- България трябва да бъде об- най-голям потенциал за лофикация София”, коя- бъдем по-ефективни, а за да шата компания за по- щата ефективност и използ- оптимизация и спестя- то има огромен потенциал; бъдем по-ефективни, тряб- тенциала за намаляване ването на еврофондовете за вания? Къде трябва да второ, в малки сгради като ва да произвеждаме пове- на енергийното потреб- тази цел. С обновяването на е фокусът при инвести- жилищни комплекси или че енергия на място. Една ление чрез активно уп- цялата сграда се увеличава и циите в сградите? офиси, болници и търгов- от целите на България е да равление и евентуално удобството, и енергийната й- Има две възможности. ски центрове. А още 5 тера- намали енергийната интен- прилагане на мерки или ефективност. Преди да гово-Първо, важно е да има до- ватчаса са 40% от потенци- зивност, която е много ви- инвестиции в производ- рим за умни сгради и системибро регулиране и наблю- алното произвоство на АЕЦ сока в сравнение с Европа. ство, контрола и измер- за експлоатацията на енер-дение. Ние сме разработи- „Белене”, така че това не е Енергийното производство ването? Какви резулта- гийните съоръжения, тряб-ли инструментите, с кои- за пренебрегване. И това е в България е силно центра- ти да очакваме, ако ос- ва да атакуваме този проблем,то да експлоатираме по най- при ниския сценарий. Ви- лизирано, а един от най-до- тавим настрана мощно- който е много важен.добрия начин енергийното сокият ще даде 75-80% от брите начини за намалява- стите?оборудване. бъдещото производство на не на енергийната интен- - Очевидно е, че при обновя- Какви резултати можеДругият важен път е този на втора атомна електроцен- зивност е като се произвеж- ване на сградата потенциал- да донесе обновяването?малките когенерации. Ос- трала. да до потреблението и така ът за спестяване е огромен. - При същото ниво на удоб-вен големите съоръжения Как може да стане това? В се избягват загубите при Би трябвало да се започне от ство можете да намалите по-като тези във Варна, кои- „Топлофикация София” преноса и разпределението. него като първи приоритет. треблението с над 35%, кое-то имат повече от 2 мегава- е необходима политиче- Ако се върна към проекта ни то е много. В действителността инсталиран капацитет, ска воля за спасяването на Смятате ли, че това във Варна – „Кайсиева гради- съм убеден, че общото по-може да се инвестира и в компанията. Ако тя беше ще се случи? на”, първото препятствие е да требление няма да намалее спо-малки турбини - под 100 частна, досега да фалира- - Това е въпрос на енергий- комуникираме предимствата толкова много, защото същокиловата. Такива когенера- ла, така че наистина трябва на политика. Така че защо на централизираното район- така ще увеличим комфор-ции могат да намерят упо- да се появи желание за ре- не. Преди седем години ня- но топлоснабдяване. Второто та. Тъй като хората имат ни-треба в жилищни компле- ализирането на индустри- маше когеренации в район- е да работим с етажната соб- ска покупателна способност,кси или търговски центрове ален, бизнес и управленски ните топлоснабдителни сис- ственост. Както можете да ви- много често наши клиентии да подобрят тяхната енер- проект за преструктурира- теми. В последните години дите, ако се разхождате в град използват само по един ради-гийна интензивност. Но за нето й. много от тях инвестираха. София или Варна, определе- атор, защото дори цената ниуспеха в такъв бизнес тряб- За реализирането на вто- Dalkia го направи, Христо ни апартаменти са самостоя- да е добра, тя още е висока зава и някакъв стимул в цена- рия подход – малките коге- Ковачки, който има подоб- телно топлоизолирани и със хората.та на електричеството. Днес нерации, трябва ясен тари- ни активи, и EVN в Плов- сменена дограма. От гледна Интервюто взезаконодателството в Бълга- фен механизъм като този за див. точка на живота на сградата и Деян ТОДОРОВрия осигурява добра тари- възобновяемите източницифа за електричеството от на енергия. Инвеститори- Проблем с решение две в едно: Dalkia увеличава клиентитевъзобновяеми източници, те са готови да поемат тех- си, като им помага да санират жилищата сино не се предвижда нищо за ническия и бизнес риска, Гкогенерациите освен задъл- като намерят ефективни ре- рупата Dalkia ще се опита да спре изтичането на клиенти от топлофикационната система, катожението за изкупуване на шения за използването и им помогне да запушат дупките, през които топлинната енергия изтича от собствените им до-произведения ток. на топлината, и на парата и мове. Проектът на компанията във варненския квартал „Кайсиева градина” предвижда оказ-Страната може да спечели да подредят бизнес взаимо-от увеличение на производ- отношенията си, което не е ването на правна и техническа помощ за създаването на сдружения на собствениците в жилищ-ството на енергия от мал- малко. ните блокове, обследване и планиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност ики когенерации. Днес грубо управление на проектите за топлоизолиране, подмяна на дограма и вътрешните инсталации посе произвеждат малко пове- Могат ли тези проекти общите части, които ще се финансират с европейски средства. Dalkia ще се опита да се възполз-че от 5 тераватчаса годиш- да допринесат към пе- ва от инерцията на схемата за финансиране на обновяването на многофамилни жилищни сгради,но от когенерации, или 10% чалбите на бизнес про-от цялото производство на ект в недвижимите за да убеди клиентите си, че топлофикацията е ефективно и удобно решение. Много хора продъл-електричество. То е концен- имоти, който напри- жават да се отказват от парното, тъй като отоплението на електроенергия е по-гъвкаво и не пред-трирано в системите за ра- мер печели от наеми и полага значителни загуби през неизолираните панелни блокове и особено общите им части.
 • 7. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 7 ТЕМА Инж. Николай Константинов, управител на „Термосист” ООД: Инсталационните решения не бива да са самоцелни Ако системите на сградите не са овладени, няма как да сработи по-високото ниво - т.нар. енергиен мениджмънт И Системите за енерги- най-оптималният про- решения, въвеждане на нж. Николай Константинов е дипломиран спе-ен мениджмънт отлич- ект, осигуряващ дълго- иновативни технологии циалист „Промишлена топлотехника” от ТУ –но помагат за правилно- трайна експлоатационна за утилизиране на отпад- София. От 1982 до 1989 г. работи като проек-то управление на енер- годност и енергиен ком- ната топлина тант и главен проектант в „Нови енергийни източ-гийните разходи, когато форт на сградата. Ако Статистиката показ- ници” – филиал Пловдив. През 1991 г. регистрираса налице добре проек- по-ниското ниво - ин- ва, че най-енергоемкитетирани и работещи ви- сталационните системи, системи в една сграда са фирма „Термосист”, която вече е с утвърдени по-сокотехнологични ин- не е овладяно, няма как отоплението, вентилаци- зиции в областта на оптимизиране на топлиннитесталационни системи. да сработи по-високо- ята и климатизацията – процеси и професионално изграждане на отопли-Решаването на пробле- то ниво - т.нар. енергиен между 40% и 60% в зави- телни, вентилационни, климатични и промишле-ма с енергопотреблени- мениджмънт. симост от функционал- ни хладилни инсталации. През 1993 г. компаниятаето на една сграда е ком- Още през 1992 г. ното предназначение наплексна задача, която за- „Термосист” първа в сградата, след това е ос- първа в България въведе авангардните техноло-почва на етап проекти- България въведе т.нар. ветлението – между 16% гии на фирма DAIKIN. В началото на 2003 г. тя получава лиценз за работа вране. Не бива да правим БИН метод за анализ на и 35%. Може би затова ОАЕ, а в момента се сертифицира за проектантска дейност в Катар. „Термо-самоцелни инсталацион- енергопотребление на системите за сградна ав- сист” е сертифицирана по ISO 9001-2000, притежава и сертификат на „Сименс“ни решения, без да се съ- инсталационно реше- томатизация (BMS) пър- за BMS системи и е първата българска фирма, покрила изискванията на Ре-образяваме с предназна- ние и показа, че в проце- воначално са въведени гламент 842/2006.чението на сградата и без са на проектиране взема- като средство за управле-да оптимизираме нейна- нето на крайно решение ние на ОВК системите. ки технически системи, тата, ние се „топлим” от инвеститорите на ВЕИта „опаковка”, т.е. тер- е многовариантна задача Това е принцип на рабо- инсталирани в дадена нашето невежество. Не- инсталации в сградите,моизолационната спо- и че критериите за все- та на „Термосист” вече 15 сграда. обходимо е да се мисли като фирмата изпълни-собност на ограждащите ки отделен обект са раз- години - чрез софтуер- и за утилизация на от- тел поема пълната отго-елементи. лични. Това е и смисълът на връзка следим в реал- За да се стимулира ус- падната топлина в сгра- ворност – анализ на по- на Наредба 7, към коя- но време параметрите на тойчивото строителство, дите. Например молове- треблението, вариантноНа бъдещите зелени то има разработен про- изпълнените от нас ОВК трябва да се въведат те са обекти, чието енер- проектно решение, из-сгради трябва да се гле- грамен продукт с автор системи в хотели, офис нормативни изисквания гийно потребление се из- пълнение и доставка, мо-да като на единен орга- проф. Никола Калоянов сгради, търговски цен- за минимални нива на мерва в мегавати. А в съ- ниторинг и управлениенизъм с всички негови за изследване на енерго- трове и ги обслужваме консумация на енергия щото време генерират на системите.проблеми потреблението на сгра- своевременно при въз- и доказване на тази кон- отпадна топлина, която Трудно е да се проме- Ако в една сграда с да в рамките на една го- никване на проблем. сумация. Не случайно в безконтролно се изхвър- ни мисленето на инвес-много добри термоди- дина, т.е. отразява отоп- Следващият етап в ЕС се разработват про- ля в околната среда. Съ- титора, за който все ощенамични показатели се лителния и охладител- развитието на BMS е да грами, които да повишат временните технологии определящ критерийсложи неподходяща сис- ния режим, който е мно- се обхванат и другите енергоефективността на позволяват развитие в при избора на системи етема за енергоподаване го по- енергоемък. Това е системи в сградата, кои- произвежданата клима- топлинните трансфор- цената, а не възвращае-и разпределение, тога- едно невероятно мощно то консумират енергия тична техника. В Бълга- матори, т.нар. термопом- мостта на инвестициятава и най-скъпата система помагало за проектанти- - осветление, асансьор- рия е много либерализи- пи. Чрез партньорството чрез редуциране на енер-за автоматично управле- те на енергийни системи, ни уредби, пожароизвес- ран пазарът на ОВК тех- ни с водещата японска гийните разходи. Обик-ние на енергийните раз- както и за лица с про- тяване и пожарозащи- ника, което доведе до ма- фирма DAIKIN в Бълга- новено инсталациитеходи няма да даде резул- фесионална квалифи- та и пр. Тази интеграция сово внедряване в сград- рия вече прилагаме най- се възлагат на различнитат. Затова е необходимо кация за извършване на се постига чрез т.нар. ния фонд на инстала- ново поколение трит- фирми и накрая реалноизготвяне на вариант- обследване за енергийна протоколи за комуника- ционни съоръжения с ръбни системи VRV, поз- няма как да се осъщест-ни решения за отопли- ефективност в сгради. ция. Така BMS може не ниско качество, които, воляващи в реално вре- вява единно управлениетелната, осветителната, само да подобрява енер- вместо да подпомагат, ме една част от сграда- на енергийните потоци,електрическата, венти- Има много широко поле гийния комфорт в една задълбочават проблема та да се отоплява, а друга ако не се изискват т.нар.лационната, климатич- за действие за намаля- сграда, но и да контро- с парниковите емисии и да се охлажда. До момен- протоколи за комуника-ната и други инсталации ване на енергийното по- лира и цялостното по- енергопотреблението. та имаме 50 МВт сградни ция, т.е енергийният ме-и на базата на сравните- требление в сградния требление на енергия и В момент, когато уси- инсталации, изградени ниджмънт трябва да елен технически и финан- фонд чрез подобрява- да следи за правилното лено се говори за глобал- по VRV технология. Ху- заложен в заданието засов анализ да се избере не на инсталационните функциониране на всич- но затопляне на плане- баво е да се стимулират проектиране на сградата.
 • 8. 8 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ТЕМА Красимир Пунчев, управител на „Ню Систем“: Има ли потребление на енергия, трябва и контрол В сградите, които се строят за собствени нужди, рядко се правят компромиси със системите за управление Какви са реалис- то време на деня + по- Доколко инвести- ност, когато целта е ин- тичните цели, ко- чивните дни - 17-18 торите, собствени- вестиция в сграда с цел ито ползвателите градуса или по мал- ците или операто- бърза продажба. И не- трябва да си по- ко. Тогава можем да рите на сградите се оценяване на факта, че ставят, за нама- очакваме икономия в възползват от тези сградната автоматиза- ляване на енергий- рамките на минимум възможности? Ако ция е единствената сис- ното потребление 40% от инсталираната има още потенци- тема, която не е пряк в сградния фонд? мощност. Възможно е ал, кои са пречките: разход, а е инвестиция.- Целите, които се по- да се стигне и до 70% например цена на Ако разгледаме най-ве-ставят за оптимизира- икономия в зависи- технологиите, лип- роятния случай на из-не потреблението на мост от типа на стро- са на заинтересова- плащане на инвестици-енергия за сградата, ителството (термоста- ност и др.? ята за 4 години, това оз-зависят от предназна- билна сграда). - Вариантите са много: начава възвращаемостчението на сградата и чуждите инвеститори 25% на годишна базаот степента на автома- Какви са техно- искат най-често пълния (без да се променя це-тизация. логичните въз- обем на автоматиза- ната на енергията). Ко-Предназначението на можности да бъ- ция. Има разлики, ко- ето е голям процент.сградата - дали е хо- дат изпълнени гато се строи с цел ин-тел, административ- тези цели? Как-на, офис сграда или ва би била цената Вдруга, ни дава нейни- на изпълнениетоят енергиен профил. толкова и управлени- време от 8 до 18 часа, им като разходи сграда с енергиен клас А суматаКолкото този профиле по-точен и ние зна- ето на консумация- та може да е по-точно. през заетото й време може да гоним темпе- и възвращаемост? Какъв е финан- за сградна автоматизация (цели-ем точно кога кол- Например: ако имаме ратури 20-22 градуса совият ефект в ят обем) е около 1.5% от стойносттако енергия е нужна, офис сграда с работно Целзий, а през друго- страни със сравни- на сградата. Възвращаемостта на ин- телно ниски цени на енергията? вестицията е в рамките на 3-4 години - За да се изпълнят це- лите за икономия на енергия, е нужно да се вестиция и когато е за В кои типове сгра- инвестира в срадна ав- собствени нужди. Ко- ди и имоти тех- томатизация. В зави- гато целта е инвести- нологиите, свърза- симост от това какъв ция, тогава се правят ни с управление на енергиен клас сграда компромиси, когато е потреблението на искаме да имаме сте- за собствени нужди, се енергия, намират пента на автоматиза- отива към пълна инвес- най-голямо прило- ция е различна и въз- тиция. Тогава сграда- жение? действието върху ико- та освен икономична е - По закон във всич- номията на енергия е и лесна за обслужване и ки нежилищни с площ различно. В сграда с управление и разходът над 1000 кв.м. Иначе енергиен клас А сума- за персонал се намаля- във всички сгради има та за сградна автома- ва значително. Това е приложение, включи- тизация (целият обем) аргумент, който често телно и в жилищните. е около 1.5% от стой- натежава при инвести- Само решенията са раз- ността на сградата. ция за собстве- лични. Принципът е, че Възвращаемостта на ни нужди. ако има консумация на инвестицията е в рам- Пречките според мен са енергия, трябва да има ките на 3-4 години. липса на заинтересова- контрол. У правлението на сградите, Красимир Пунчев отговори на въ- включително на енергийно- просите на „Строителство Градът“ то им потребление, може да кое е най-важното за действител- бъде значително улеснено по- но намаляване на енергийното по- средством авоматизирането на требление в сградния фонд чрез процесите като отопление, охлаж- управлението му. Той e завършил дане, осветление и др. Осъзнава- Техническия университет в Со- нето на тази възможност създа- фия, специалност „Автоматизация де цял икономически отрасъл в на производството“. От 1995 г. се сградните технологии в послед- занимава със сградна автомати- ните години, чийто растеж се под- зация, работейки последовател- крепя от увеличаващата се чувст- но в LANDIS & STAEFA и Siemens вителност към оперативните раз- Building Technologies на позиция ходи и по-високите изисквания на мениджър решения. От 2004 г. е обитателите на офис и търговските управляващ съдружник на „Ню центрове. „Ню Систем“ е една от Систем“ ООД с успешно реализи- компаниите, които се възползват рани над 40 проекта за сградна ав- от това развитие. Управителят й томатизация в България.
 • 9. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 9 ТЕМА Отопление, климатизация и вентилация Днес времето в сградите ще бъде... Енергийният мениджмънт има за цел да осигури качество на микроклимата в сградите с минимални разходи за енергия и намаляване замърсяването на околната средаЕкип на „Атаро-Клима“ топлина от помещения, „отопление“/ “охлаж- изискващи охлаждане, дане“. При проектира- В динамичното ни към други, нуждаещи нето на този тип схемии консуматорско еже- се от отопление трябва да се имат пред-дневие все по-актуален • използване на сис- вид местните темпера-и дискутиран въпрос теми за автоматично тури на външния въз-е как да оптимизира- регулиране, контрол и дух и заскрежаванетоме енергопотреблени- мониторинг на сград- на външното тяло.ето и да редуцираме ните инсталации. Наличието на водниразходите си. Светов- За реализиране на залежи с подходящ де-ната енергийна обста- проектите за енергийна бит и приблизителноновка се характеризира ефективност на сгра- постоянна температу-с драстично намалява- ди са необходими съв- ра е изключително бла-не на конвенционални- местните действия на гоприятно за изграж-те енергийни ресурси архитекти, проектан- дането на системи тип(нефт, природен газ и ти, клиенти и държав- „вода/вода“. Водоиз-твърдо гориво) и стре- ни институции. точниците може да бъ-мително увеличаваща- Световните иконо- дат кладенчова вода,та се тяхна употреба в мически мерки и тен- изкуствени и естестве-развиващите се стра- денции в енергийни- ни езера, отпадни водини. Резултативното по- те политики на държа- от промишлеността.качване на цените и съ- вите стимулират про- По-слабо застъпе-пътстващите промени изводителите за разра- но е приложението нав климата предизвика- ботване и прилагане на термопомпи със зем-ха реакцията на държа- високоефективни тех- ни хоризонтални иливите по света за разви- нологии в оборудва- вертикални серпанти-ване на възможностите не и системи за сград- ни поради изискването Агрегатите с директно изпарение на хладилния агент (фреон) тип VRV са инова-за повишаване на енер- но енергийно управле- за големи открити пло- тивни системи, набиращи все по-голяма популярност в сградната климатизация.гийната ефективност. ние. Широко разпрос- щи, високи монтажни Кондензаторът на външното тяло се охлажда от външния въздух, като гранич- В областта на сград- транени, с голям про- разходи и несигурност- ната стойност на температурата му е значително по-ниска (-20°С) от тази приния фонд, който пред- дуктов диапазон в от- та при изчисляване на другите термопомпи. Интересът към новата и модерна технология е разбираем,ставлява значителен говор на различните необходимата топлооб- тъй като системите осигуряват добър температурен комфорт, потребителятконсуматор от общо потребности на кли- менна повърхност. получава веднага избрания режим, контролът и управлението са изключителнодобиваната енергия, ентите са термопомпе- Във вторичния кръг лесни, КПД е в групата на енергийно ефективните съоръжения клас А. Инсталаци-енергийният менидж- ните агрегати. Те пред- към вътрешните тела и ята консумира толкова ел. енергия, колкото е моментното потребление на сгра- дата, благодарение на инверторна технология. Възможно е цялостно управлениемънт има за цел да оси- лагат комплексни ре- на трите системи цир- с BMS или прилагане на отделни опции, седмичен таймер, възможност за следенегури качество на ми- шения за отопление и кулира течен флуид на ел. консумация на едно вътрешно тяло, работа в група и др. Системите са бър-кроклимата в сградите охлаждане на битови, (вода или нискозам- зи, лесни и гъвкави за монтаж, използват малки технически пространства и са сс минимални разходи търговски и админи- ръзваща течност). Схе- ниско шумово ниво. Невероятно атрактивна е възможността за едновременназа енергия и намаля- стративни обекти и се мата на включването и работа на системата в режим на отопление и охлаждане чрез тритръбна систе-ване замърсяването на оценяват посредством управлението им може ма. За съжаление наличието на пропуск по мрежата е трудно откриваемо и общи-околната среда. коефициентите на пре- да бъде двутръбна или ят тръбен път не може да надвишава 1000 метра за една система. Мерките за повиша- образуване на енерги- четиритръбна в зави-ване на енергийната ята (СОР) и енергийна- симост от степента наефективност на сгради- та ефективност (ЕЕR). изискванията за ком-те се изразяват в: В зависимост от из- форт и капиталовложе- • повишаване на тер- точника/приемника на нията.мичното съпротивле- топлина (атмосферен Четиритръбнатание на ограждащите въздух, вода, земя), то- система за големи об-повърхности и използ- пло-/студоносителя и ществени обекти оси-ване на гранични еле- термодинамичния ци- гурява добър темпера-менти с многокомпо- къл термопомпите би- турен комфорт, неза-нентна структура (изо- ват няколко вида: висим работен режимлиране на стени, тава- • водоохлаждащ аг- на отопление или ох-ни, сутерени, както и регат с въздушно- лаждане на отделни-подмяна на дограмата) охлаждаем кондензатор те консуматори, прос- • използване на тип „въздух/вода“ то потребителско уп-енергоспестяващи • водоохлаждащ аг- равление. Недостатъ-електроуреди и освети- регат с водноохлаж- ците при тях се изра-телни тела даем кондензатор тип зяват във високи екс- • прилагане на ино- „вода/вода“ плоатационни разхо-вационни системи за • агрегат на директ- ди, трудна за изпъл-преобразуване и опол- но изпарение с въз- нение вътрешна тръб-зотворяване на енер- душноохлаждаем кон- на мрежа, големи тех-гията от неконвенци- дензатор тип VRV нически площи, анга-онални енергийни из- • агрегат на директ- жираща поддръжка,точници (слънце, вя- но изпарение с водно- нужда от допълните-тър, вода, земя) охлаждаем кондензатор лен топлоизточник при Използвайки съвременната технология на третото поколение VRV агрегати и • оползотворяване тип VRVW. външни температури прилагане на значителни нововъведения, на пазара вече навлизат VRVW с директ- но изпарение на хладилния агент и водноохлаждаем кондензатор. Като първоиз-на отпадната топлина Водоохлаждащите под -5°С, сравнително точник може да се експлоатира геотермалната енергия - подземна вода, речнаот отработения въздух, агрегати тип „въздух/ висока консумация на вода или морска вода при температура на водата от -10÷45°C. Възможна е едно-изхвърлян от сградите вода“ използват вън- електроенергия пора- временна работа на системата в режим на отопление и охлаждане чрез изграж- • прилагане на нис- шен въздух като то- ди не особено високия дане на тритръбна система. Коефициентите на преобразуване при този тип аг-котемпературни отоп- плинен източник/при- КПД, възможен непри- регати при различните режими на работа са най-високите постигани до момен-лителни системи/кли- емник в зависимост ятен (дразнещ) шум в та (СОР=5.89÷8 в режим на оползотворяване на отпадната топлина), което обяс-матизация и пренос на от работния режим - тръбите. нява и ниска консумация на електроенергия.
 • 10. 10 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ТЕМА Материалите и технологиите предопределят потенциала за спестяване Но на първо място подходът трябва да бъде комплексен. Всякаква работа на парче или пропускането на някой от компонентите намалява ефективносттаМ атериалите, както и начинът, по кой- доста стряскащо, нали? гийно ефективни не из- на ефективност. Частич- комфорта в помещени- то се строи, определят до голяма Затова трябва да се тър- исква колосални разхо- ните мерки водят до час- ята, индивидуално регу- степен енергийните разходи и съот- сят екологични алтер- ди и веднага започва да тични резултати и това е лиране на отопление, ох- нативи като природния спестява от потребява- проблем. лаждане и осветление, ветно процента на енергийно спес- газ, геотермални източ- ната енергия. повишена работоспо- тяване, който може да се очаква. ници, соларни инстала- Климатизацията и Наблюдението и контро- собност на служителите, Още при строежа се предопределят ции и др. отоплението изискват лът са ядрото на енер- наблюдение на разходи-до голяма степен нивата на енергийно потребле- повече инвестиции и за- гийното управление те за енергия, спестява-ние на сградата, защото различните решения на Частични мерки - час- висят от много други Индустриалните и не на време и средства за тични резултати фактори, които опреде- корпоративните ползва- поддръжка, ефективнотози етап на работа могат да повишат или нама- Но на първо място лят какви мощности ще тели на теория би след- управление на системителят енергийната ефективност значително. подходът трябва да бъде са необходими и какви вало да могат по-лес- за отопление, вентила- Водещият параметър, комплексен. Всякак- методи за намаляването но да приложат мерки ция и климатизация. който трябва да се сле- ва работа на парче или на потреблението могат за подобряване на енер- За собственици- ди, са количеството еми- пропускането на някой да се приложат. Типът гийната ефективност. Те те ползите са: по-ви- сии въглероден диоксид от компонентите нама- на сградната обвивка - са и тези, които ползват сок наем, гъвкавост при (CO2), изхвърлени в ат- лява ефективността. фасади, топлоизолация, най-много енергия, и е в промяна на предназна- мосферата, отнесени на И все пак в същест- дограми, стъкла, качест- техен интерес да вложат чението на сградата, ин- кв.м ефективна площ на вуващия сграден фонд вото на вложените ма- в технологии, за да спес- дивидуални сметки на сградата. За да получим е трудно прилагането териали - всичко влияе тят трайно от разходите наемателите (ползвате- 1 киловатчас електрое- на комплексен подход пряко на разходите за си за енергия. При нали- лите), централизиран нергия за потребление, в доста случаи. Но кон- отопление и климатиза- чието на такава воля от контрол и мониторинг са нужни три киловат- кретен пример за лесно ция и върху енергийната страна на ръководство- на сградата, повише- часа енергия, вложени осъществимо енергий- ефективност като цяло. то решенията се вземат но ниво на комфорт иАнатоли ПАВЛОВ, в производството, като но ефективно решение е Не може да се опре- бързо. Опциите за фи- спестяване на време. Зауправител на „Рейнарс емисията на CO2 ще е осветлението – подмяна- дели точно в кои типо- нансиране са повече и фирмите по поддръжка-Алуминиум България“ около 2000 грама. Звучи та на крушките с енер- ве сгради може да се по- по-лесно достъпни. та ползите са: лесно дос- стигне най-добър ефект. Съвременните техно- тъпна информация и Може би по-големи са логии предлагат много- диагностика при евенту- проблемите при инди- функционални системи ален проблем, компют- видуалните ползвате- за управление на енер- ризиран график на под- ли, живеещи в стари- гийното потребление на дръжка, ефективна ра- те блокове, които са и сградите, които могат бота на персонала по най-чувствителните, що отлично да се справят поддръжка, ранно диаг- се отнася до това как да с тази задача и не само. ностициране на евенту- разпределят разходите В България доста се го- ални проблеми, по-до- си. Всеки решава за себе вори за приложението волни ползватели. си и трудно се пости- на системи за управле- Добър пример за та- га компромис за обща ние на сградите, но при- къв проект в България, инвестиция, още пове- мерите засега не са чак изпълнен с участието на че щом става дума за се- толкова много. Ползите „Рейнарс Алуминиум”, риозни вложения, ка- от тези системи са мно- са кулите на „Софарма” квито изискват някои гобройни. Ползватели- и „Литекс” в жк „Диана- от мерките за енергий- те получават контрол на бад” в София. Добър пример за енергий- но ефективен проект в Бъл- гария, изпъл- нен с участи- ето на „Рей- нарс Алумини- ум”, са кулите на „Софарма” и „Литекс” в жк „Дианабад” в София
 • 11. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 11 ТЕМА Стъклен дом Стъклената фасада е не само съвременна модна тенденция, но и начин за осигуряване на перфектен комфорт и осветеност на работното мястоБизнес парк Ходов - Прага. Стъкло: Stopray Elite В последните 10 го- требата на стъклото за стративни сгради логич-дини в градовете изник- запълване на строител- но е в полза на новитенаха много бизнес сгра- ни отвори, неговата ос- високоселективни и ви-ди, в които се продават новна функция е била сокотехнологични стък-и отдават под наем офис осветяването на въ- ла, които предлагат от-помещения. Постепен- трешното пространство личен баланс между со-но бизнесът се съсредо- на сградата, предпазва- ларен контрол през ля-точи в тези комплекси нето от вятър, дъжд и тото и топлинна защи-и офисите започнаха да сняг. Днес обаче, с голе- та през зимата. Коефи-излизат от апартамен- мия технологичен на- циентът на топлопре-тите и жилищните сгра- предък на техническите минаване Ug в двоенди, където бяха съсредо- параметри на стъклото стъклопакет вече дости-точени първоначално. и предвид неоспорими- га стойност 0.9 W (m2.Все повече започна да се те естетични качества на K), което доскоро бешемисли за осигуряване на стъклената повърхност, възможно само в тро-приятна и мотивира- то вече е предпочитан ен стъклопакет. Таки-ща работна среда. Вър- строителен материал и ва стойности може да сеху фасадите на тези биз- за непрозрачните части постигнат с използване-нес сгради преоблада- на фасадата. то на едно стъкло с мекова стъклото, а на голяма В българските кли- покритие от гамата начаст от тях и стъклото матични и социални ус- високоселективнитена AGC. То може да бъде ловия задължителна Stopray и второ с твърдорефлексно (Stopsol), функция на стъклената пиролитично покритиеоцветено в масата си фасада е да предпазва от Planibel G fast от про-(Planibel coloured), с студ през зимата, преко- дуктите на AGC. Прос-противослънчева защи- мерно слънчево греене транството между дветета (Sunergy), високосе- през лятото, от шума стъкла е запълнено съслективно – с нискоеми- на големите булеварди, стандартно използвания Бизнес сграда във Варшава, Полша. Стъкло: Planibel Energy Nсийно покритие и про- огън и взлом. газ аргон. При използ-тивослънчева защита Вече никой не подла- ване на газ криптон дос- та стойност Ug на паза- се грижи както за наши- те крайни стъкла (най-(Stopray). Стъклената га на съмнение нуждата тигаме до стойност Ug ра), така и през лятото те пари, така и за окол- външното и най-въ-фасада е не само съвре- от екологични и енерго- = 0.8 W (m2. K), което е за вентилация (по-ни- ната среда. трешното) са покрити сменна модна тенденция, ефективни строителни революционно пости- сък соларен фактор). При тройните стък- тънък метален слой, на-но и начин за осигуря- материали. Като доба- жение в троен стъкло- С други думи, това оз- лопакети стойността Ug ричан нискоемисийноване на перфектен ком- вим към това и финан- пакет. Използвайки та- начава финансови ико- се движи в границите покритие, насочено къмфорт и осветеност на совите ползи от енер- къв стъклопакет, пестим номии и по-добър ком- от 0.9 до 0.5 W (m2. K), вътрешността на стък-работното място. гийни икономии, из- енергия както през зи- форт в интериора през стандартно около 0.6 W лопакета – може да бъде Когато в далечното борът на стъкло за об- мата за отопление (бла- цялата година. Практи- (m2. K). За достигане на Planibel Top N+ или на-минало е започнала упо- ществени и админи- годарение на най-ниска- чески казано, стъклото такива стойности две- пример Planibel TRI.Д Е руг начин да подобрим топлотехническите показатели на ад- й Джи Си е активно ангажирана със своята проактивна еко- министративните сгради е изграждането на двойна фасада, логична политика, фокусирана в три основни области: про- която – ако е правилно технически изпълнена – ще ограни- дукти, производствени практики и транспорт.чи топлинните загуби през зимата, ще намали проникването на През 2010 Ей Джи Си беше сертифицирана със сертификатаслънчево греене през лятото и ще създаде приятна интериорна Cradle-to-Cradle за флоатните стъкла и стъклата с меки покритияатмосфера. Дали фасадата е проектирана с двоен, троен стъкло- в съответствие с програмата Cradle-to-Cradle, ръководена от неза-пакет или като двойна фасада, използването на стъкло със слън- висимата организация MBDC.цезащитни характеристики е задължително. Когато се проекти- Какво е Cradle to Cradle?рат стъклените части на фасадата на административните сгради, Cradle to Cradle (C2C) е строга програма на MBDC, която оценява доколко един продуктосвен топлотехническите параметри е важно да се вземат пред- е устойчив цялостно, т.е. по време на целия негов жизнен цикъл. Целта на този инова-вид и: тивен подход е да се сертифицират продуктите на онези компании, които ползват най-• правилен проект от гледна точка на статиката и конкретното на- екологично насочени технологии и компоненти. Това означава оценка на устойчивост- товарване (вятър, сняг и др.), размерите на стъклопакетите та на продукта още от първите стъпки на неговото производство чак до разлагането на• достатъчна осветеност на помещенията• въздушна непроницаемост (изолация) крайния продукт. Програмата цели не само да оцени и сертифицира качеството на про-• защита от нараняване, насилствено проникване, евентуално дуктите, но и да измери тяхното положително въздействие върху екологичния баланс. взрив С други думи, предизвикателството е да се моделира индустрията, съблюдавайки при-• пожароустойчивост родните принципи. Това е наистина нова индустриална революция. Приемайки фило-• естетически критерии. софията и етичните принципи на C2C, Ей Джи Си се превърна в лидер в тази област вВ някои случаи е задължително да се заложи използването на стъкларската индустрия. Компанията е пионер в интегрирането на строги екологичнизакалено или ламинирано безопасно стъкло. цели по отношение на своите производствени практики и крайни продукти.
 • 12. 12 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ИНФРАСТРУКТУРА Европейският съюз се споразумя за евровинетките, гласуването е през юни За Димитровград –Заместник-председателят на Европейската комисия и коми-сар по транспорта Сим Калас приветства ключова стъпкакъм постигане на споразумение за евровинетката. Свиленград играха 23 фирми и обединенияНа 24 май заместник-председателят Калас поздрави Европей-ския парламент и съвета за постигнатия успех относно пре-разглеждането на директивата за европейските винетнистикери на 23 май 2011 г. Бъдещото законодателство ще поз-воли на държавите членки да облагат тежкотоварните пре-возни средства заради замърсяването на въздуха и шума, кой-то те предизвикват. Европейският парламент и съветът са За позиция 1 и 2 се състезават по 9 участници, за трета - 5постигнали значителен напредък и в изясняване на това как На 26 май отвориха зо 12 часа всъщност бяха които не са се включва- ния „Аларко“. За съжа-ще се използват приходите. Единият вариант е за финансира- офертите на последния отворени документите ли в железопътни про- ление в част от докумен-не на проекти от трансевропейската инфраструктурна мре- търг от най-големия жп на кандидати в три под- екти. „Алпине“ също не тите кандидатът е запи-жа (TEN-T), които да допринесат за по-устойчив транспорт. инфраструктурен про- търга. участват в този търг. За- сал, че няма да използваЗаместник-председателят на европейската комисия Сим ект на прехода Пловдив Тук са само част от това пък тук са „Доуш“, подизпълнител, а в другаКалас, който отговаря и за транспорта, заяви: „Има реален – Свиленград. За рекон- участниците в първия които строят част от ме- дори е посочил името мунапредък и се надявам, че може да постигнем окончателно струкция и електрифи- търг за проекта Пловдив трото в София, „Актор“, - „Евротранспроект“.споразумение с положителен вот от парламента през юни. кация на железопътна- - Свиленград - участъ- които изграждат лот 3 Този път испанска- та линия Димитровград кът от Крумово до Пър- на магистрала „Тракия“, та „Геа 21“ е избрала другТези нови правила са една много важна стъпка както към при- – Свиленград играха 23 вомай. Такива са гръцка- „“Джи Си Еф - СК 13 - варненски партньор -лагане на принципа „замърсителят плаща”, така и към по- фирми. Според правила- та „Терна“ и австрийска- Трейс консорциум“, ко- вместо „Инжстрой инже-чист, по-слабо натоварен и по-енергийно ефективен транс- та на процедурата канди- та „Порр“. Прави впечат- ито в същия състав спе- неринг“, с които спечели-порт.“ датите можеха да участ- ление, че „Свиетелски“, челиха обновяването на ха отсечката Септември ват само за една обосо- Австрия, които са кла- железницата Пловдив - Пазарджик от жп по- Електромобилите спасяват бена позиция в пълния сирани на първо място - Бургас и без италиан- ръчката за Септември - транспортния сектор в Европа й обем. За позиция 1 и 2 за Септември - Пловдив, ския партньор изграждат Пловдив, в тази процеду- В Брюксел се проведе европейска конференция за електриче- кандидатстваха по девет част от проекта София лот 2 на магистрала „Тра- ра е с „Трансстрой“.ски превозни средства. В приветствието си към участници- компании и сдружения, - Пловдив, не играят в кия“. Има нов дебют нате заместник-председателят на Европейската комисия и от- за позиция 3 - пет. Така този търг. Нова е появата Ново е участието и на италианска компания - в продължение на бли- на „Хохтиф сълюшънс“, голямата турска компа- „Бончини“. Траен посе-говарящ за транспорта Сим Калас припомни предизвикател-ствата през ЕК и предупрежденията в Бялата книга „Пътна УЧАСТНИЦИ В ТЪРГАкарта за единна транспортна система“. Той обеща в края на Участник Подизпълнители Позиция2011 г. средносрочна стратегия за европейските транспорт- 1. „Бончини“ ЕАД, Италия - 3ни изследвания и иновации - стратегически транспортен тех- 2. ДЗЗД „Кондотте Инжстрой“, България („Кондотте“, Италия -нологичен план, който ще е рамка за бъдещите транспортни - 1 „Инжстрой“ - Варна)научни изследвания, иновации и разпространение. Тази стра- 3. „АББ България“ЕООД, София (“АББ България“ ЕООД и“Ел “Ел-тест“ ЕООД - 14.7%, „Перла - Медтегия се основава на визията за интегрирана, ефективна и 3 Ми“ ООД) електро“ДЗЗД - 3%екологична европейска транспортна система до 2050 г. в документацията беше включена проти-Предизвикателствата 4. „Алсим Аларко Санай Тесилери ве Тиджарет“, Турция 1 воречива информация • Петролът е изчерпаем и вече оскъден ресурс, което на- 5.“Терна“, Гърция - 1 лага нуждата от алтернативи, дълго преди той да бъде 6. „Електрен“ - „Кобра“ - „Семи“, Испания, с водещ „Електрен“ - 3 изчерпан 7. ДЗЗД „Трансгеар“, Варна (“Трансстрой“ Варна, „Геа 21“, Ис- - 2 • Стремежът на европейските страни да останат водещи пания, „Аранса Синас“, Испания) и конкурентоспособни лидери в транспортния сектор: ин- 8.“СО-ВА инженеринг“(„Предприятие за инфраструктура и ре- - 2 монт“, Полша, 60%, и „АТ инженеринг“, България, 40%) фраструктура, логистика, системи за управление на тра- 9. ОХЛ ЖС, Чехия - 2 фика и т.н. 10. „Кооператива Чи Ем Чи”, Равена, Италия - 2 • Влошеното въздействие върху околната среда заради по- 11. „Джи енд пи –Авакс” С.А., Гърция - 2 стоянната тенденция за урбанизация и все по-задръстени 12. „Ефасек Енжинария е Системас”, Португалия „Монтажи” ЕАД – София 3. градски територии 13. Консорциум „Димитровград – Харманли Копаса – Кофеса” • Високите цели на ЕС за намаляване на емисиите на парни- - 1 Испания кови газове с поне 80% до 2050 г. - транспортът следва да 14. Джойнт венчър „Азви – СПХ”, София („Азви“, Испания, и „Авис Инженеринг” ЕООД – 25 %, 2 намали емисиите си с поне 60% спрямо 1990 г. „Строително-предприемачески холдинг“, България) „Евротранспроект” ООД – 2,4 % 15. Гражданско дружество „Доуш – Ассиния”, София - 1 „Green е-Motion” 16. Обединение „Трансюжстрой – Станилов”, София ( съдруж- „Евротранспроект” ООД 1Стартира публично-частна ини- ници: Трансюжстрой - Русия, „Станилов” ЕООД - България)циатива „Зелени автомобили” с 17. „Актор” Гърция, Атина - 1бюджет от 1 млрд. евро. Тя под- 18. Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011” ( “ПОРРкрепя научно-изследователска и развойна дейност в сферата „Трансгео” ООД, „Авис Инженеринг” Технобау“, Австрия, и „Пътностроителна техника“ ЕАД, Бълга- 2на екологичните превозни средства. Инициативата включва ЕООД, „Кейбилд” ЕАД рия)съвместно финансиране на научните изследвания, техноло- „Мавимекс” ЕАД - България,гичното развитие и демонстрация на електрически превоз- 19. „Хохтийф салюшънс” А.Г., Германия „Хохтив Кънстракшън” АД - Австрия, 1ни средства и инфраструктура, като допринася и за разрабо- „Бауфор Бийти Рейл”, Мюнхентване на технически стандарти. 20. Консорциум „CLF S.P.A. STRUKTON RAI BV”, с участници вВ контекста на тази инициатива ЕК подкрепя голям евро- него CLF („Конструционе Линее Феровиале“, Италия, Болоня), - 2пейски демонстрационен проект „Green e-Motion” (24 200 000 STRUKTON („Структон Рейл“ ООД, Холандия)евро съфинансиране от ЕС). Целта на проекта е да ускори ши- 21. Обединение „Железници юг” , София, съставено от 1.„Им-рокото навлизане на електромобилите на пазара като в съ- преза“, Италия, 2.ГБС „Инфраструктурно строителство“ АД, - 1щото време се очаква да допринесе за повишаване на безопас- 3.„ИССА 2000” ЕООД, Българияността, икономическите и техническите показатели на раз- 22. „Джи Си Еф – СК-13-Трейс Консорциум”(Джи Си Еф – Ита- - 2 лия, СК-13 Трансстрой, България, „Трейс груп”, България)личните видове електрически превозни средства. 23. „Старт инженеринг” АД, София „Енемона” АД, България 3www.infrastruktura.bg
 • 13. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 13 ИНФРАСТРУКТУРАтител остава „Кооперати- дните проекти съдружие Поръчката за всяка Комисиятава Муратора Чи Ем Чи“, „Копаса“ - „Косфеса“ сега обособена позиция об- Председател:която спечели лот 1 на се е насочило към желез- хваща проектиране на инж. Златин Крумов – заместник генерален директор на Държавно предприятиемагистрала „Марица“, но ниците. Играе и обедине- строителните работи ичака да завърши обжал- нието между испанска- тяхното изпълнение или „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ването. Отново в търга та „Азви“ и българския изготвяне на работен Основни членовеса CLF, този път с холанд- Строително-предприема- проект с обхват на всич- Инж. Борислав Карчев, ръководител на отдел „Координация на проекти и програми”ската „Структон Рейл“. чески холдинг. ки дейности по подновя- в поделение „Железен път и съоръжения” в ДП НКЖИ„Железница юг“, съставе- Любопитна е групата ване/рехабилитация на Инж. Емил Кузманов, главен инженер „Блокировка и АПУ” в поделение „Сигнализа-на от българските „ГБС на петте участника в тре- железопътната инфра- ция и телекомуникации” в ДП НКЖИинфраструктурно строи- тата позиция. Тя е за из- структура и/или изграж- дане на тягова подстан- Инж. Надя Кръстева, главен инженер в отдел „Инвестиционни проекти и иновации” в циия по позиции, както поделение „Електроразпределение” в ДП НКЖИ Д и строително-монтажни Наташа Милич, ръководител на отдел „Планиране, анализ и статистика” в дирекция о 26 август ще стане известен из- работи. „Финанси и управление на собствеността” в ДП НКЖИ Отсечката Димитров- пълнителят на железния път Ди- град - Свиленград от- Инж. Красимир Папукчийски, и.д. директор „Управление движение на влаковете и митровград - Свиленград падна от втората фаза на гаровата дейност“, София проекта Пловдив - Сви- Радка Рашевска, ръководител на отдел „Администриране на договори” в дирекция ленград, която обхваща- „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти” в ДП НКЖИтелство“, „ИССА 2000“ и граждане на тягови под- ше трасето Първомай - Елена Донкова, и.д. главен юрисконсулт на ДП НКЖИиталианската „Импреза“. станции и включва по- Свиленград. „Асталди“ не Инж. Пенка Гидионова, и.д. ръководител на отдел „Обществени поръчки”, дирекция За втори път участва и скоро електроинфра- се справи с целия обект „Обществени поръчки и административно обслужване” в ДП НКЖИбългарско-полското обе- структура. Сред тях нови за определената сумадинение „СО - ВА инже- за българския пазар са пари, поиска още сред- Инж. Георги Пеловски – главен експерт в сектор „Информация и комуникация” в от-неринг“. Името му е съ- италианската „Бончини“, ства и ще завърши по дел „Мониторинг, информация и комуникация” в дирекция „Координация на програ-кращение от София и португалската „Ефасек обещания до края на го- ми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съ-Варшава, а фирмите са Енжинария е Системас“. дината 30-ината киломе- общенията„АТ инженеринг“, коя- Първата позиция ос- тра от Първомай до Ди- Галина Стефанова, главен експерт в дирекция „Концесии и контрол върху дейносттато участва в търга за ле- новно включва трасето митровград. Така от ав- на търговските дружества и държавните предприятия” в Министерството на транс-тищната кула и обно- Димитровград – Харман- густ миналата година от-ви гарите в Първомай и ли и гарите между тях, сечката Димитровград - порта, информационните технологии и съобщениятаАсеновград, и полското като дължината е при- Свиленград чакаше нов До 28 август тази комисия следва да излезе с решение за избрания изпълни-„Предприятие за инфра- близително 36 км. търг. тел. Преди това ще бъдат отворени ценовите предложения на кандидатите.структура и ремонт“, ко- Втората позиция об-ето е построило повече- хваща жп линията отто железници в Полша и Харманли до Свиленградсега изпълнява жп тра- (34 км), гарите и спирки-сето Гданск - Старград те между тях и 4-те кило-Шчечински. метра от Свиленград до Ново е участието на границата с Гърция.руската „Трансюжстрой“ Третата позиция е зазаедно със „Станилов“. изграждане на нови под- Испанските фирми станции в Симеоновградсъщо разчитат на българ- и Свиленград и разшире-ски обществени поръчки. ние на съществуващата вИзвестното у нас от во- Димитровград.Девет играят за първа позицияДЗЗД „Кондоте - Инжстрой“„Алсим Аларко“„Терна“Консорциум „Димитровград - Харманли Копаса- Кофеса“ГД “Доуш - Ассиния“, СофияОбединение „Трансюжстрой - Станилов“„Актор“„Хохтиф сълюшънс“Обединение „Железници Юг“ Девет участват във втора позицияДЗЗД „Транстеар“, Варна„СО-ВА инженеринг“ОХЛ ЖС„Кооператива Муратори Чиментисти Чи Ем Чи“„Джи енд Пи Авакс“Джойнт венчър „Азви - СПХ“Сдружение „Железопътна инфраструктура 2011“ „Консорциум “СLF - Strukton Rai BV” „Джи Си Еф - СК 13 - Трейс консорциум“Пет се състезават в позиция 3„Бончини“ЕАД„АББ България“ЕООД„Електрен“ - „Кобра“ - „Семи“„Ефасек Енжинария е Системас“„Старт инженеринг“
 • 14. 14 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ТЕМА Чака се изборът на проектант за ремонт на „Тракия“ и „Хемус“ Предстои решение на техническата комисия за трите обекта Очакват се резултати дясно платно, ляво плат- техническата комисия •проучване на техни- на обществените поръч- е допуснат, най-ниска еот три търга за проекти- но - от км 62+500 до за избор на изпълнител. ческата инженерна ин- ки са и непредвидени- цената на „Трансконсултране на ремонт и реха- км 90+200, включител- По една от тях - за ма- фраструктура, разполо- те в офертата проучва- 22” ООД - 39 930 лв., абилитация. но прилежащите път- гистрала „Тракия” (Со- жена в обхвата на пътя телно-проектантски ра- най-висока на „Инжкон- През февруари Аген- ни връзки на пътни въ- фия – Пловдив) от км •предварителни съ- боти. султпроект” ООД - 149ция „Пътна инфраструк- зли „Церово”, „Калуге- 119+200 до км 133+600, гласувания с експлоата- Ценовите предложе- 582 лвтура” обяви три тръжни рово” и „Гелеменово”. все още тече законовият ционните дружества. ния за магистрала “Тра- Офертите за Шуменпроцедури за избор на Третата процедура е за срок за обжалване. Проектите ще са в кия” (София – Пловдив) - Девня от км 360+694проектант за изработва- пътен участък Шумен - Техническите проекти следните части: геоде- в участъка от км 63+000 до 373+800 (13.106 км)не на технически проект Девня от км 360+694 до трябва да бъдат в обем и зия, пътна (окончателен до км 90+200, или 27.200 от аутобан „Хемус” бяхаза основен ремонт (реха- км 373+800 на магис- съдържание, определе- проект), конструктивна, км, бяха отворени на представени на 2 майбилитация). Два от тях трала „Хемус”. Предмет ни в техническото зада- инженерна инфраструк- 19 април. Най-ниска 2011 г. В този търг най-са за участъци от магис- на тръжните процедури ние, и включват следни- тура, план за безопас- цена дадоха „Виа План” ниска цена предложитрала „Тракия” (София освен ремонта на път- те части: ност и здраве, съгласу- ЕООД - 49 983.82 лв., а „Трансконсулт 22” ООД,– Пловдив), съответ- ните отсечки са и всич- •извършване на гео- ване на проекта със за- най-висока - „Ню Ит и София - 31 572.48 лв., ано от км 119+200 до км ки големи съоръжения и дезически измервания интересованите ведом- Инженеринг” ООД (234 най-висока - ЕТ „Божо133+600, включително връзки на пътни възли, •полска работа и ге- ства, свързани с прило- 326.09 лв.). – Дар” София (113всички големи съоръже- които попадат в участъ- ометрично решение на жимите технически нор- За отсечката от км 500.00 лв.)ния и връзките на път- ците. трасето мативни документи и 119+200 до км 133+600 Трите търга за проек-ни възли „Пловдив-За- Към момента тръж- •предложение за ре- действащата норматив- (14.400 км) на „Тракия“ тиране на ремонт обхва-пад”, „Пловдив-Север” ните процедури са все монтно-възстановител- на уредба в рамките на офертите бяха опове- щат магистрален учас-и „Пловдив-Изток”, и от още отворени и няма ни работи по големите изпълнение на общест- стени на 12 май. В този тък с обща дължинакм 63+000 до км 90+200 окончателно решение на съоръжения вената поръчка. Обект търг пък „Виа План“ не 54.706 км. ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕ- МОНТ НА ШУМЕН – ДЕВНЯ ОТ „ХЕМУС“ „Трансконсулт 22” ООД, гр. София 31 572 лв. „Виа План” ЕООД, гр. София 38 662 лв. „Пътконсулт 2004” ООД, гр. Шумен 59 800 лв. „Илия Бурда” ЕООД, гр. София 65 000 лв. „Трафикконсулт БГ” ЕООД 81 978 лв. „Рутекс” ООД, гр. София 83 686 лв. „Инжконсултпроект” ООД, гр. Варна 89 055 лв. „Пътпроект” ЕООД, гр. София 92 469 лв. „Пътпроект 2000” ООД, гр. София 98 055 лв. „Ню Ит и Инженеринг” ООД, гр. София 109 879 лв. ЕТ „Божо – Дар”, гр. София 113 500 лв. „Серинг“ ООД не е допуснат ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА„ТРАКИЯ” ОТ КМ 119+200 ДО КМ 133+600 „Трансконсулт 22” ООД 39 930 лв. „Пътпроект” ЕООД 58 999 лв. „Рутекс” ООД 93 361 лв. „Пътпроект 2000” ООД 113 818 лв. „Илия Бурда” ЕООД 115 000 лв. „Трафикконсулт БГ” ООД 129 762 лв. Ню Ит и Инженеринг” ООД 136 509 лв. „Инжконсултпроект” ООД 149 582 лв. „Виа План” ЕООД не са допуснати до отваряне „Серинг“ ООД не са допуснати до отваряне ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕМОНТ НА „ТРАКИЯ” ОТ КМ 63 +000 ДО КМ 90+200 „Виа План” ЕООД 49 983 лв. „Трансконсулт 22” ООД 72 116 лв. „Пътпроект” ЕООД 78 284 лв. „Рутекс” ООД 119 397 лв. „Трафикконсулт БГ” ООД 137 953 лв. „Илия Бурда” ЕООД 170 530 лв. „Инжконсултпроект” ООД 205 342 лв. „Пътпроект 2000” ООД 209 209 лв. Ню Ит и Инженеринг” ООД 234 326 лв. не са допуснати „Серинг“ ООД до отваряне
 • 15. Как да различим качественитедвуслойни оребрени (гофрирани) www.pipelife.bgтръби за инфраструктурна канализация 1 Гладката повърхност на вътрешния и на външния слой без наличие на люспи подобрява износоустойчивостта на тръбата и е показател за ед- нородността и равномерното разпределение на материала. чава повече бройки тръби от първоначално предвиденото. Също така ценово- то сравняване между тръба с обща дължина 6,0 метра и тръба с ефективна дъл- жина 6,0 метра е некоректно. При диаметър DN1000 разликата може да е дос- та чувствителна. На практика, ако се съотнесат цените на метър линеен на двата типа тръби спрямо реалните им ефективни дължини, тази с 6,0 метра ефектив- на дължина е с около 10% по-евтина при диаметър DN1000, докато при по-мал- ките диаметри като DN200 все още е с около 2% по-евтина. Не само че трудно може да направите точна сметка, но това само по себе си е основание да се съм- нявате в качеството на изделието като цяло. След като един производител си позволява да декларира по неточен начин нещо толкова лесно за проверка като ефективната дължина на тръбата, представете си какво би могъл да направи с неща, които не могат да бъдат проверени без специализирана апаратура и ква- лифициран персонал. 7 Едни от най-деликатните места при гофрираните тръби на му- фената връзка са муфата и гуме- ното уплътнение. Недобре направената и лошо подсигурена муфа, заедно с не- качествено гумено уплътнение могат да компрометират водоплътността на цяла- та система. Специално при муфите клю- 2 Симетричните ребра на външния оребрен слой гарантират равномерно разпределение на товара от засипката и трафика. Видимо несиметрич- ните ребра са показател за лошо качество на тръбата и бъдещи пробле-ми относно нейната здравина и неразрушимост. чова роля играе спазването на допусти- мите отклонения в геометричните им размери и тяхната здравина. Основен фактор за направата на качествена муфа е качеството на използваната изходна суровина (виж т.4). Добрата и надежд- на муфа трябва да е или оребрена, или с допълнително усилване със стъклопла- 3 Цветът на вътрешния слой трябва да е с добра отразителна способност (бял или светлосив) с цел по-добра визуална ревизия на тръбата, когато тя е под земята и в нея има течаща вода. стова лента в зоната на гуменото уплътнение. Тези два способа осигуряват дос- татъчно съпротивление срещу натиска, който гуменото уплътнение упражня- ва върху вътрешната стена на муфата. В противен случай муфата ще се отво- 4 Цветът на външния оребряващ слой ри постепенно и ще загуби водоплътност. Ето защо неоребрена муфа или така- може да е показател за качеството и ва без допълнителна стъклопластова лента трябва да се избягва. Ако ви предло- произхода на суровината, използва- жат да ползвате две гумени уплътнения с аргумента по-добра водоплътност, бъ-на при производството на тръбите. Препо- дете нащрек! Всъщност те подлагат на двоен натиск вътрешната стена на муфа-ръчително е цветът да е различен от черен. та, което представлява двоен риск от загуба на водоплътност. Ако гуменото уп-Примерно оранжевокафяв. С черния цвят лътнение е прекалено твърдо при допир и има неравности по повърхността си,може да се скрие нееднородността и различ- означава, че не може да прилепя добре по вътрешната страна на муфата и че ената оцветеност на една нискокачествена су- слепвано на места. Доброто уплътнение е меко и без неравности по повърхност-ровина, получена от смесването на различ- та си.ни по произход и предназначение пластма-си и скрап. 8 Всички производители или търговци на тръби могат да представят сер- тификат на изделието, удостоверяващ, че то покрива изискванията на 5 Маркировката на тръбите обозначава основни характеристики на изде- стандарта за производство. Критерий за това доколко тази документа- лието и е ключов показател за това доколко производителят държи да се ция е с покритие е фактът дали производителят има собствена лаборатория знае какво произвежда. Съгласно стандарта БДС EN 13476-3 маркиров- за изпитване на изделията. Ако сте краен клиент, отишъл да закупи две тръби,ката на тръбата трябва да съдържа минимум следната информация: този факт едва ли ще ви интересува, въпреки че е желателно. Но ако сте голям инвеститор или строител, желаещ да закупи голямо количество тръби, изясня- • Име или лого на производителя ването на въпроса с контрола на качеството при производството на тръбите е • Търговска марка на изделието задължително. Поинтересувайте се, идете и посетете, ако трябва, на място про- • Производствен стандарт БДС EN 13476-3 изводството на няколко производителя и след това си направете изводите какво • Номинален диаметър - примерно DN/OD или DN/ID да очаквате като качество от всеки един от тях. За да сте сигурни, изисквайте от • Материал – примерно PP (полипропилен) производителя освен сертификата от независима лаборатория да ви представи • Коравина на пръстена – SN8 и официално писмено становище, в което описва тествани от него параметри • Зона на приложение - подземен монтаж извън сгради или в конструкции и гарантира, че те са в нормите, изисквани от стандарта. По този начин вие ще на сгради – UD имате в ръцете си една допълнителна сигурност. • Символ за снежинка –удароустойчивост при отрицателна температура до минус 10°C • Място на производство • Партида и дата на производство 9 „Пайплайф България” ЕООД раз- полага с модерна ла- 6 Производителят е длъжен да декларира ефективната (монтажна) дъл- жина на тръбата, т.е. дължината на тръбата без муфата. Примерно ако производителят твърди, че произвежда тръби с дължина 6,0 метра, товаозначава, че реалната дължина на тръбата заедно с муфата е по-дълга от 6,0 ме-тра. боратория за тества- не на профилирани гофрирани тръби, произведени съглас- но БДС EN 13476. Ние предлагаме на нашите клиенти безплатно тестване на тръби независи- мо от кой произво- дител са. Всеки тест се финализира с официален тест-протокол, който ще бъде предоставен на ли- цето или фирмата, които поискат този тест. Ако искате да ползвате тази услуга, моля свържете се с нашия търговски представител, отговорен за вашия регион. Когато клиентът прави заявка, за да изчисли необходимия брой тръби, тойтрябва да знае ефективната дължина на тръбата. Най-простата проверка, която За контакти посетете нашия сайтможе да направи, е да измери с рулетка цялата дължина на тръбата. Ако измере- www.pipelife.bgната дължина е 6,0 метра заедно с муфата, това означава, че реалната монтажнадължина на тръбата е по-къса с дължината на муфата, което на свой ред озна- раздел „Контакт”
 • 16. 16 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.УРБАНИЗЪМ Конференция “Пространственото планиране: проблеми и перспективи II” Къде са принципите на устойчивото развитие Вторият ден от кон- Един от до- чен проект и отговорноференцията „Простран- кладите в проектиране“, и Teamствено планиране: про- конференци- Europe Junior – Европей-блеми и перспективи ята предста- ска година на добровол-II“, 19 - 20 май, бе про- ви научнопри- чеството.веден в Университета по ложни разра- Своите разработкиархитектура, строител- ботки за ур- по “UPWARD - Ателиество и геодезия. Пър- банистични- за урбанистичен проектвата част премина под те проблеми и и отговорно проекти- перспективиформата на семинар за при планиране ране” представиха урб.докторанти и участни- на крайбреж- Велислава Джамбазова,ци в научноприложни ната зона на урб. Неделчо Иванов,разработки. Докторан- Русе к.арх. Кремена Дякова,тите от катедра „Градо- к.урб. Йоана Толумба-устройство“ запозна- джиева, к.урб. Димитърха участниците с теми- Андонов, к.арх. Каменте на своите разработки. Сарафов. Проектът е поБеше показана диплом- програма “Учене презна работа на арх. Ирина целия живот”, като ос-Ангелова с научнопри- новната идея е градсколожни разработки за обновяване на промиш-урбанистичните пробле- лена зона в град Тори-ми и перспективи при Урбанистите Христо проекта MMOVE, фи- „Околна среда и устой- Студенти по урба- но с цел социално, кул-планиране на крайбреж- Николов, Ангел Буров нансиран от ЕС и про- чиво развитие 2“. Разра- низъм и архитекту- турно и икономическоната зона на Русе. Пред- и Димитър Трифонов грама INTERREG IVC. ботката е с продължи- ра представиха програ- развитие. Приложен еложението за развитие в представиха проекта Обект на изследване е телност 3 години, като мата съвместно с уни- интегриран подход примомента се разглежда от „Гъвкави системи в сла- община Разлог с участие до момента са извърше- верситети от различ- планирането и инова-община Русе като въз- бонаселените райони в в началния етап на сту- ни теренни проучвания, ни държави по проек- тивни решения, свърза-можен сценарий за раз- България: възможности денти „Урбанизъм“ II и анализи и възможни та ERASMUS, UPWARD ни с процесите на град-витие. и ограничения“, част от III курс по учебен модул сценарии на развитие. – „Ателие за урбанисти- ска регенерация. Съвременните общи устройствени планове се оказват непригодни за либерализирането на града Обзор в историята и Това изтъкна арх. Алек-съвремието на устойчи- сандър Смолянов отвия град и ролята на де- БАН в своите “Възгледимокрацията във форми- за съвременното градскорането на геометрично развитие”. Като тенден-права структура на гра- ции беше очертано про-да и съответно аристо- дължаващото фрагмен-крацията като фактор, тиране на града и раз-изискващ „неправилна“ растването на функци-градска структура, на- оналното пространство.прави доц. арх. В. Дон- Съвременните общичев в рамките на втора- градоустройствени пла-та част на конференци- нове се оказват непри-ята. Акцент беше поста- годни към съвремен-вен върху значението да ното либерализиранесе разберат нуждите на на града, а градът тър-индивида и общество- пи постоянни периодито като ясно разграни- на разширение и стагна-чаващи се и отразяващи ция. Правилата и нор-формалното и нефор- мативите трябва да под-малното във функци- помагат развитието наите на града. Доц. Дон- града. Нужно е и служ-чев защити тезата си, бите по градоустройствоче в историята трябва да получат по-широ-да търсим някои основ- ки функции, за да могатни принципи на прос- да се справят със съвре-транствено планиране менните тенденции на Си устойчиво развитие, планирането. тратегия за развитие на град Банкя представи арх. Жана Стойчева от Столичната дирекция по ар-и даде примери за зна- Основните функции хитектура и градоустройство. В нея са застъпени устойчиво и интегрирано градско развитие, ре-чими в това отношение на социалната инфра- гионална и местна достъпност, устойчив туризъм и сътрудничествo. Визията за развитие на градаградове като Вавилон, структура и селищна- включва превръщането му в курортен център с устойчива индустрия от европейски тип, засилване наМилет, Палманова, Бар- та структура са задово-селона и др. ляване на потребности лечебно-рехабилитационните функции, привличане на инвестиции за бъдещо развитие и изграждане Съвременното разви- и психологически ком- на инфраструктура. Основният инструмент за разработване на стратегията е чл. 16 по ЗУТ, който в слу-тие не е равномерно и форт с цел по-качестве- чая е работещ механизъм за провеждане на благоустройствените мероприятия.планомерно. Процеси- на работа и по-високоте са водещи, а устрой- ниво на икономическо вестиционния интерес, ляза, че “урбанизмът се но с власт и пари”, и за- фраструктура към соци-ството е резултат от тях развитие, което предпо- изтъкна доц. д-р арх. Ва- занимава със собстве- върши с апел към мла- ален урбанизъм и соци-и средство за влияние. лага и нарастване на ин- лери Иванов. Той отбе- ност и земя, следовател- дите: “от социална ин- ални градове”.
 • 17. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 17 УРБАНИЗЪМ Мечтата за хармоничния град прераства в бум„М ечтата за хармоничния, идеалния ране на здравето и дру- на силна управленска пания и България. Урб. следвания. град прераства в градски бум. ги принципи на “ум- воля”, заяви урб. Ца- Ангел Буров, също член В заключение проф. Това не е градът-машина, градът- ните градове”. “Умният нева. на СУБ, презентира арх. Александър Алек- град е съобразен с нуж- сандров изказа удовлет- градина, хоризонталният или вер- дите на хората и при- ворението си от млади- тикалният град. Това е един живорганизъм”, заяви доц. д-р арх. Минчо Ненчев,който направи кратко резюме на дисциплините„Градски дизайн“ и „Градска композиция“ и обу- родните закони, всич- ко се използва наново, в него има велоалеи и устойчив транспорт”, Н еобходимо е отключване потен- циала на регионите и рационал- ното му използване... Общият устрой- те специалисти. В ре- зултат на работата на конференцията учас- тниците се убедиха, чечението на урбанисти на съвременния етап. Спо- така урб. Съботинова ствен план не е картина на стената, в България има много призова към използване нерешени проблеми иред арх. Ненчев градската среда е арена на про- на алтернативни източ- той е методика, цялостна система за много работа за законо-тивоборство между концептуализъм и контекс- ници на енергия, раз- управление, обвързана с програмни- датели, урбанисти, ар-туализъм. Урбанизмът все повече се утвърждава, делно събиране на отпа- те периоди на оперативните програ- хитекти и управлява-добрите резултати са налице, но липсва единна дъци и рециклиране. щи в сферата на прос-стратегия от страна на държавата. Липсват и дос- “Устройствената ми и управленските приоритети транственото планира- практика през погле- не. Положителното е, четатъчно урбанисти професионалисти с интердис- да на един урбанист”, младите хора, специа-циплинарна подготовка. а именно урб. Теодо- листи в тази сфера, ак- ра Цанева, заместник- Представителите на участието си съвмест- тивно участват и до- Актуалните тенден- могне степенуването на председател на Съюза Съюза на урбанистите но с доц. арх. Елена Ди- принасят за процеса нации при обновяване- приоритетите и опти- на урбанистите в Бъл- в България - урб. Нур- митрова в тематичната формиране на стабилнато на улични простран- мизирането на данните. гария, изведе основни- хан Реджеб и урб. Те- мрежа „Екологично ре- устройствена политикаства в централни зони Важно е и установява- те проблеми и перспек- на България.на големи градове бяха нето на общи критерии тиви в устройственото Конференцията бешеразгледани от арх. ПетяСотирова. Подчертанабеше нуждата от про-мени в нормативни-те документите и не- за оценка на проекти. Урб. Мария Съботи- нова разгледа прилага- нето на принципите за устойчиво развитие при планиране на България. ”Необходимо е отключ- ване потенциала на ре- гионите и рационално- то му използване... Об- У рбанизмът все повече се утвърж- дава, добрите резултати са на- лице, но липсва единна стратегия от закрита с пожелание- то да се състоят повече подобни срещи за осъ- ществяване на активен диалог между участни-обходимостта да се об- планиране на градската щият устройствен план страна на държавата. Липсват и дос- ците в пространствено-мисли възможността среда. Акцент е поста- не е картина на стената, татъчно урбанисти професионалисти то планиране и в бъде-за промяна на нормитеза широчина на трото- вен върху рециклиране- то, развитието на мест- той е методика, цялост- на система за управле- с интердисциплинарна подготовка ще обект на обсъждане да бъдат не „проблеми-ара. Нужно е създаване на икономика, интегри- ние, обвързана с про- те“, а решенията и до-и управление на интег- рането на културното грамните периоди на брите практики в Бъл-рирана система данни наследство, чувството оперативните програми одора Цанева, предста- гионално развитие“ на гария.за комплексна оценка на на общност и локална и управленските прио- виха своя опит от прак- Международната асоци- Урб. Михаела АНГЕЛОВАсредата, което да подпо- идентичност, промоти- ритети. Ето защо е нуж- тиката съответно в Ис- ация за регионални из- К. урб. Мария МАРАЗОВА “Лео” инвестира 6 милиона лева в завод за строителни материали Бургаската фир- томатизираните линии ма „Лео-Бетонови из- за производство на бе- делия” отваря първия тонови изделия. напълно автоматизи- „С всеки изминал ран завод за производ- ден се убеждаваме, че ство на бетонови изде- качеството, съчетано с лия в Източна Бълга- разумна цена и сериоз- рия. Производството ната гаранция от про- им става с машини на изводителя, е ключът световния лидер в обо- към клиента”, казват рудването - немската от фирмата. фирма MASA. Заводът С пускането на но- е на етап довършител- вия завод „Лео” ще га- ни работи, откриване- рантира над 30 години то му се планира в края живот на изделията - на месец юни. тротоарни плочки, па- Инвестицията е на вета и бордюри. стойност 6 млн. лв., Собствена лабора- като строителството на тория осъществява обекта и монтажът на стриктен контрол на оборудването се реали- входящите материа- зираj за около 7 месеца. ли, изходящата продук- В завода е възможно ция и следи за качест- да се произвеждат бе- вото. В момента тя об- тонови изделия с габа- служва освен фирмата рити –дължина до 130 също и външни фирми см, ширина до 100 см производители на бе- и височина от 3,5 до 50 тон, бетонови изделия см. Производителостта и инертни материали. му е 1600 кв.м тротоар- митров. (с производителност ратора на малките ма- инвеститори и възло- ”Лео” е единственият ни плочи или павета за Според него инте- около 150-500 кв.м за шинки води много чес- жители толерират най- производител на бето- 8 часа (съответно 5500 ресът към изделията 8 часа), където почти то до изделия неотго- евтината цена незави- нови изделия в района м бордюри 100/25/15 от новия завод се дъл- ръчно се извършва ви- варящи на съответни- симо как и къде е про- със собствена лабола- или 1600 кв.м бетонови жи на факта, че произ- бропресоване. Голяма- те стандарти (по як- изведено едно изделие тория. тухли 40/20/20) . водителите в източната та зависимост на ка- ост, водопопиваемост, и какво е съответстви- „Лео-Бетонови из- „Доста наши парт- част на страната не раз- чеството на произвеж- мразоустойчивост и ето му спрямо стандар- делия” е създадена на нъори в Бургас и стра- полагат с напълно ав- даните от тях изделия др.показатели). Само тите. Срокът на експло- 30 юни 1993 г. Тази го- ната са дали заявки томатизирано оборуд- от уменията на опера- липсата на контрол атацията на такива из- дина фирмата ще чест- още преди пуска на за- ване за производство. тора на бетоновия въ- от държавните орга- делия е изключително ва своята 18-годишни- вода”, казва управите- Тук се работи предим- зел (някъде и малка бе- ни позволява това да се кратък. Тези рискове се на с откриване на нов лят на „Лео” Иван Ди- но с малки машинки тонобъркачка) и опе- случва. Много често и избягват с напълно ав- завод.
 • 18. 18 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ГРАДОУСТРОЙСТВО Стара Загора - с 25-годишна градоустройствена основа за развитие Общинският съвет прие актуализирания Общ устройствен план на града Стара Загора получа- ки за промяна са свър- ски ринг, между пътя пан, и между Тракий- за териториална струк- рирани планове за раз-ва по-големи възмож- зани с оптимизиране за Бургас и пътя за Рад- ския университет и кв. тура и обемно-прос- витие, като по-важни-ности и дълготрайни на транспортно-кому- нево, до летището, и „Железник”. За северо- транствено изграждане. те от тях са територии-стратегически перспек- никационната систе- на запад от кв. „Кольо източната част на Ста- За извънселищните те- те за интермодален тер-тиви за устойчиво раз- ма, разширяване и при- ритории на населените минал, за обновяване ивитие през следващи- общаване на нови те- места в административ- регенерация на зона-те 25 години. Това ста- ритории за застроява- ните граници на общи- та югозападно от Цен-ва възможно с утвърде-ния от общинския съ-вет окончателен проектза актуализация на Об- не с жилищни и бизнес сгради, изграждане на вторични градски цен- трове и доразвитие на В актуализирания ОУП структурата на Стара Загора е композиционно обособена в четири основни елемен- ната е изработена план- схема с определени зони на застрояване. трална жп гара, на кв. „Лозенец“, на централ- на градска част, на кв. парк „Бедечка” и др.щия устройствен план зелената система. та. Това са старият компактен град и Проектът Проектантският ко-на града и прилежащи- е изготвен в рамките на лектив приоритетноте крайградски терито- Обхватът три линейно-ядрени структури по на- една година от екип на разглежда бъдещотории. на проекта за актуали- правленията: запад - към Тракийския Националния център за развитие на града като Бързо променящи- зация на ОУП е в рам- териториално развитие устойчива система нате се обществено-ико- ките на строителни- университет, изток - към местността с ръководител доц. д-р равновесие между ур-номически реалности и те граници на града и „Голеш” и направлението за Нова За- арх. Борислав Борисов банизираните терито-наличието на общин- прилежащите край- и се явява продълже- рии и природната сре-ски инвестиционни градски територии. По- гора, на юг – към кв. „Кольо Ганчев” ние на ОУП-2005, също да и постига оптималноинициативи, които мо- соките на растеж об- и летището. разработен от НЦТР, оразмеряване на зеле-гат да се реализират със хващат североизточни- но под ръководството ната система като жиз-средства от ЕС, създа- те територии до Около- на арх. Петко Еврев. С неноважен фактор задоха потребност от из- връстния път (местно- новия план се осигуря- структуриране на тери-менение на Генералния сти „Каймака” и „Бой- Ганчев” до продълже- ра Загора, включително ват вариантни предло- торията и осигурява-план на Стара Загора, чо Бунар”), терените нието на бул. „Славян- и територията на парк жения за избор на те- не на ежедневен, ежесе-приет през 2005 г. на юг, югоизток и юго- ски”, между бул. „Сла- „Бедечка”, е изработена ритории, които да бъ- дмичен, сезонен и годи- Основните насо- запад до втория град- вянски” и пътя за Чир- Директивна план–схема дат предмет на интег- шен отдих.
 • 19. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 19 ГРАДОУСТРОЙСТВО Постигнато е двойно С около 300 ха е уве- Оптимизиране на комуникационно-транспорт- по-голямо насищане с личението на терито- ната мрежа обществени озелене- рията за обитаване и В Териториите за техническа инфра- торични градски цен- ни територии жилищни нужди структура имат също своето развитие, при което нарастването им с около 100 трове се обособяват ха се дължи основно на оптимизиране на Увеличеното почти двойно съотно- Увеличението на територията за оби- комуникационно-транспортната мрежа. около „Мол Стара Загора“,шение на зелените територии е с около таване и жилищни нужди с около 300 Уникалната кръстопътна ситуация – магазин „Билла“ на бул.44 кв.м/жител при минимално необходи- хектара става главно за сметка на земи- пресичането на направлението север – „Цар Симеон Велики” ими 20 кв.м/жител по норматив. Този уд- те за земеделско ползване и отдих (земи юг по път Габрово - Хасково през Старавоен стандарт на озеленяване е най-до- по §4 от преходните и заключителните планина с направлението запад – изток около магазин „Баумакс“.брият постигнат за големи градове в Бъл- разпоредби на Закона за собствеността и и пътя от София за Бургас се интерпре-гария, коментира арх. Борисов. Предлага ползването на земеделските земи), кои- тира по най-благоприятния за град Ста-се развитие на зелена система като свое- то и в момента са усвоени с малкоетажно ра Загора начин. Приоритетно през след- на трасетата на някои вътрешноград-образна огърлица около града - взаимно вилообразно жилищно застрояване. Но- ващите години трябва да се изградят съ- ски улици и изграждане на нови: про-свързани паркове, градини и зелени пло- воусвоените територии за жилищно за- временни транспортни връзки на града дължение на бул. “Кап. Петко войвода”щи. Това е обусловено от уникалното ге- строяване са в най-подходящите за тази с магистрала „Тракия“. В плана се пред- от бул. “Цар Симеон Велики” до “Калоя-ографско местоположение и релеф на гр. функция зони, с добри санитарно-хиги- виждат три подхода от магистрала „Тра- новско шосе”; изграждане на бул. “Авгус-Стара Загора на граничната зона между енни условия. Планът предвижда разви- кия”: централен – към Хасково, запа- та Траяна” – изток и запад; продължениеполето и планината. Съществуващите и тие на териториите за обществено об- ден – към Чирпан, източен – към Радне- на бул. “Ген. Столетов” на запад до кари-новите градски паркове: „Българско оп- служване с около 100 ха, които обхващат во. С ОУП се предвижда създаването на ера Гьоновец; изграждане на бул. “Пър-ълчение” („Бранителите на Стара Заго- предимно вторичните градски центрове и нов регионален интермодален терминал ви ринг” от „Мол Стара Загора“ до АПКра“), „Бедечка”, „Зелен клин”, „Митропо- специализираните терени за образование, за Южен централен район за планиране, – изток. Вече е получено съгласието налит Методий Кусев” („Аязмото“), „Боро- здравеопазване, социални грижи, култу- съчетаващ жп, автомобилен и въздушен Министерството на отбраната за продъл-ва гора”, осъществяват връзката на града ра, спорт и др. Вторични градски центро- транспорт. Той се разполага североизточ- жение на бул. “Христо Ботев” на западс крайградските възвишения на уникал- ве се обособяват около „Мол Стара Заго- но от съществуващото летище, на което през Артилерийските казарми. На бив-ната Сърнена гора. С плана се дава нов ра“, магазин „Билла“ на бул. „Цар Симеон се придава ново значение - за развитие шия военен терен е предвидено изграж-облик на парк „Бедечека”, като част от Велики” и около магазин „Баумакс“.Око- на карго и пътнически полети. Предви- дане на спортна зала, а останалата частнеговата територия (възстановени част- ло 100 ха е увеличението на терените за дена е възможност за удължаване на пис- ще бъде превърната в жилищна зона.ни имоти) се застрои при ниски показа- производствено-складови нужди от нов тата му и свързване с жп мрежата. Оп- В плана са очертани и двата ринга,тели на плътност и интензивност с при- тип, предимно смесени по основните на- тимизацията на транспортно-комуника- които ще свързват източната с южнаталагане на чл. 16 от ЗУТ. правления на развитие на града. ционната система предвижда корекция промишлена зона. Шестото гориво - енергийната ефективност на сградите: Rockwool представи изолационни технологии от каменна ватаНа своята първа среща миналата седмица с български-те медии „Rockwool България“ очерта последните тен-денции в областта на изолациите от каменна вата. Впредставянето на компанията основен акцент бешепоставен върху все по-голямото значение на високотокачество на изолациите за постигане на нормите наенергийна ефективност и за устойчиво, природосъо-бразно строителство.“Най-големият енергиен източник не е нефтът, а енер-госпестяването, т.нар. шесто гориво. В основата наспестяването на енергия е качествената изолация насградите”, каза г-н Флорин Попеску, изпълнителен ди-ректор на ROCKWOOL за България и Румъния. Шесто-то гориво е евтино, чисто и устойчиво.Представителите на Rockwool откроиха четиритеключови предимства, които са в основата на конкурен-тоспособността на продуктите от каменна вата вконтекста на нарастващи изисквания за зелено стро-ителство, а именно: несравнима пожароустойчивост,превъзходна акустика, дълготрайност без аналог иприродосъобразност благодарение на употребата нанеизчерпаеми суровини. Оказва се, че който и да е отизолационните продукти на Rockwool спестява повечеот 100 пъти енергията и въглеродните емисии, необ-ходими за неговото производство. Това в голяма сте-пен се дължи на ниската топлопроводимост и дългот-райността на изолациите от каменна вата, предлаганиот фирмата. Затова изолацията с Rockwool е икономи-чески ефективна – тя спестява от сметките за енер-гия в дългосрочна перспектива.
 • 20. 20 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.РЕГИОНИ Уникална авиационна база изграждат край Плевен Само на 15 км от Пле- тово покритие и 600 ме- „Скай парк” за-вен се намира бившата тра грунд. То е изграде- почна да се ут- 450 мселскостопанска летател- но по изискванията на върждава и е асфалтовотона площадка LM в Бохот, ЕС, като е сертифицира- като авиоба-която след направените но по всички европей- за, в която ос- покритие надо момента и планирани ски изисквания и има вен полети и летищетоинвестиции се превръща лиценз, издаден от ДП обучения на ле- тателни апа-в уникална авиационна „Главна въздухоплава- рати и на лю-база и е новият притега- телна администрация“. бители пилотителен авиационен цен- „Скай парк” започна ще се извърш-тър. В „Скай парк” ще се да се утвърждава и като ват и ремонтиобучават бъдещи пило- авиобаза, в която освен и прегледи нати и летци. Единствено полети и обучения на ле- лека авиацион-тук в България ще могатда се ремонтират леки и тателни апарати и на лю- бители пилоти ще се из- на техника до 5700 кг 600 м е грундътспортни летателни апа- вършват и ремонти ирати. прегледи на лека авиаци- Собственици са фир- онна техника до 5700 кг. готовка от „Скай парк“ да да стартира изгражда- ният план за летищниямите „Олимпия еър” с Базата в Бохот е един- - Плевен, стана ясно при не на легловата база към комплекс и работни-управител Валери Илиев ствената в страната ре- откриването на компле- комплекса – малък хо- ят проект за хотелскатаи „Скай парк” с управи- монтна база за спорт- кса. тел с ресторант, плувен база, с което е ангажирантел Антон Георгиев. Към ни и туристически само- „Скай парк” разпола- басейн, детска площад- екип на „Проконсулт”.момента е изградено ха- лети. Базата в София на га с няколко леки само- ка. Проектите са готови Около 500 хил. лв. салето за ремонт и поло- „Луфтханза“ е за граж- лета и още толкова мото- в идейна фаза, кризата направените инвестиции До 5700 кмсата. Строителството бе дански самолети. делтапланера, предназ- ни позабави малко с ре- до момента, които са може да е лекатареализирано от плевен- Вече са направени и начени за спорт, развле- ализацията на този про- вложени в закупуването авиационнаските фирми СД „Бе- първите заявки на пър- чение и обучение. След ект, уточни пред „Стро- на земята и изграждане-тонекс”, „Нина” ООД и вата петица бъдещи лю- приемането ни в Шенген ителство Градът” Антон то на хангара. Прибли- техника, на която„Полюс ТМ”. бители пилоти, които ще тук ще могат да кацат и Георгиев, съсобственик зително толкова ще бъде ще се извършват и Площадката се прос- получат лиценз за обу- чуждестранни самолети, на базата. вложението за изгражда- ремонти и прегледи втира на 80 дка. Летище- чение след 50 летателни уточниха собствениците. До есента трябва да не на хотела, ресторанта базата.то е с 450 метра асфал- часа и теоретическа под- Догодина се предвиж- бъдат готови генерал- и басейна. „Трейс груп холд” АД получи почетния знак на Съюза на народните читалища Чирпан строи пречиствателна станция за 42 млн. лв. Община Чирпан рани и модернизирани еме мерки за уреждане предприема мерки за 6.4 км канализационни на собствеността на те- адекватно подобрява- и 14.7 км водопроводни рените за строителство не на качеството на во- трасета. и инфраструктурата и дите и водните тече- Проектът е разделен промяна на предназна- ния чрез изграждането на два етапа. чението на имотите, от- на пречиствателна стан- Първият етап, кой- редени за площадката ция за отпадъчни води то вече стартира, е със за ПСОВ (при необхо- (ПСОВ), подобрява- срок на изпълнение 12 димост) в съответствие не състоянието на водо- месеца и стойност 1 351 с инвестиционното на- снабдяването и канали- 452.00 лв. В процес на мерение, дейности във зацията, както и на ця- подготовка е тръжна до- връзка с процедурите за „Трейс груп холд” АД бе удостоено с почетния Каварджикова. „Най-трудно е да си дарител в лостното управление на кументация за обявя- оценка на въздействие- знак и грамота на Съюза на народните читали- криза. Затова „Трейс“ трябва да бъде поздра- водните ресурси на те- ване на обществена по- то върху околната сре- ща в България. Призът беше връчен от почет- вено, защото на нито едно инфраструктурно риторията на града. Об- ръчка за изготвяне на да и оценка на съвмес- ния председател на съюза проф. Стоян Денчев дружество сега не му е лесно. Тези книги оба- на Мирослав Манолов в качеството му на пред- че са мумии, ако нямат читатели. Те могат да щата стойност на про- инвестиционния проект тимостта и издаване на ставител на съвета на директорите. „Удос- се превърнат в светлина само ако стигнат до екта по ОП „Околна сре- за изграждане на ПСОВ, необходимите решения/ тояваме „Трейс груп холд” АД с почетния знак нашите читалища, където гори огнището на да“ е 42 150 936.20 лв., реконструкция и раз- разрешителни по ЗООС заради тяхната съпричастност към народни- нашия дух.” Това заяви акад. Дончев, идеолог на като 33 720 748.96 лв са ширение на ВиК мрежа и ЗБР. те читалища и за мащабното им дарение от мащабната инициатива. Дарението е част от безвъзмездна помощ от – Чирпан. Това включ- Вторият етап е със класическа и съвременна българска литерату- проектите на „Трейс“ в областта на корпора- Кохезионния фонд на ва прединвестиционно срок на изпълнение ра на читалищните библиотеки”, заяви проф. тивната социална отговорност. С него гру- ЕС, и 8 430 187.24 лв. съ- проучване на ВиК систе- 34 месеца и стойност Денчев. Признанието беше връчено по време пата продължава традициите си да подкре- финансиране от дър- мата и бъдещата ПСОВ 40 799 484.20 лева. Той на официалното церемония по даряването на пя инициативи за запазването на българската жавния бюджет. Асоци- на агломерация Чирпан, включва инженеринго- 1800 тома литература на 20 читалищни биб- духовна и материална култура. Миналата го- иран партньор на общи- идеен проект за ПСОВ во изпълнение на ПСОВ лиотеки. Инициативата беше представена от дина ”Трейс груп холд” АД подпомогна издава- на Чирпан е ВиК - Стара и съпътстваща инфра- - Чирпан, и съпътства- независимия член на съвета на директорите нето на басните на Валери Петров по случай Загора. структура (довеждащ щата инфраструктура на „Трейс груп холд” АД акад. Антон Дончев в 90-годишния му юбилей. Компанията се вклю- До средата на 2014 колектор, водопровод, – работно проектиране, кафе-клуб „Мати“ в НДК и от директора на из- чи и като дарител в инициативата „Вечните г. се предвижда да бъ- път, електроснабдява- строителство и доставка дателство „Захарий Стоянов”, писателя Иван сгради” на „Градът медиа груп” и Камарата на дат изградени пречис- не и др.), подробен ус- на оборудване Гранитски. На пресконференцията присъства- строителите в България за генерална рекон- твателна станция с ин- тройствен план (ПУП) По социалния аспект ха и автори на издателството: Лиляна Стефа- струкция на Историческия музей в Дряново за дикативен капацитет 25 за площадката на ПСОВ кметът обяви, че ще се нова, Петър Караангов, Найден Вълчев, Евтим 210-ата годишнина от рождението на Кольо 000 е.ж., довеждащи ко- и парцеларни планове за търси най-оптималният Евтимов, Панчо Панчев, Леда Милева, Чавдар Фичето. Тази година „Трейс“ бе сред спомоще- лектори с дължина око- линейната инфраструк- вариант за технологична Добрев, Георги Константинов, проф. Борислав ствователите на инициативата на в. “Стан- ло 1.8 км и съпътства- тура. издръжка на пречиства- Стоев, заместник-министърът на култура- дарт” „Чудесата на България” за популяризи- ща инфраструктура до Успоредно с подго- телната станция, така че та Тодор Чобанов, представители на читали- ране на културно-историческото ни наслед- ПСОВ, нова канализа- товката на инвестици- в по-късен етап цената щата и новоизбраният член на съвета на ди- ство и съхранението на българската истори- ционна мрежа с дължи- онния проект общи- на услугата да бъде по- ректорите на компанията актрисата Мария ческа памет. на 9.1 км и реконструи- на Чирпан ще предпри- носима за гражданите.
 • 21. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 21 БРАНШ Снежана Семова, управител за България на Saint-Gobain - дивизия Weber: Инвестираме в качествените показатели на марката Компанията открива втори завод за строителни смеси край Варна Н Г-жо Семова, какви са овият завод за сухи независимо дали става въ- основните тенденции строителни смеси е прос за намиране на изпъл- на пазара на строител- нител, избор или доставка ни материали в Бълга- разположен в общи- на строителни материали. рия, на който оперира на Аксаково, в близост до Saint-Gobain - дивизия морската ни столица Варна. Как оценявате иконо- Weber? Кои са важните Производството е с годи- мическата среда - има продуктови качества, шен капацитет 50 000 тона ли промяна, в каква по- които са най-ценени от сока? клиентите? и се простира на 22 декара. - До голяма степен ние сме- „Вебер“ е част от концер- Инвестицията в новия за- свързани с пазара на жи-на „Сен Гобен“, който е ев- вод е в размер на 6.5 млн. лищни сгради, където забе-ропейски или световен ли- лева. Новото производство лязваме раздвижване придер във всяко едно от на- е изцяло екологично чисто, отпускането на жилищниправленията си. Фактът, че според „Вебер“ стандар- кредити.компанията е представе- Факт са и положителнитена в 64 страни в различни тите не се използва вода, тенденции на засилен из-континенти, ни дава въз- производствената техно- нос, ще се радваме, ако имаможност да обърнем поглед логия е безотпадна – 100% подобна тенденция и въвкъм европейския пазар, на рециклиране на всички су- вътрешното потребление.който се наблюдава тенден- ровини от производството, Следим внимателно и инте-ция за излизане от рецесия- реса на чуждестранните ин-та и повишаване на цените, подпомагаме общината със веститори, от опита си зна-докато в България строи- създаване на нови работни ем, че за тях е необходимателният сектор и през 2011 места и комфортна работ- добра инвестиционна сре-г. ще отбележи спад. После- на среда. Работните мес- да. Основната ни задача едиците от това са свързани та в завода ще бъдат за 20 свързана с осигуряванетос допълнително свиване на души. на една такава привлекател-обемите, голяма конкурен- на среда.ция и понижаване на цено- Развитието и строителство-вите равнища. то на производствени мощ-Като естествено продълже- нето като казус. като черноморският пазар ности и търговски центро-ние на този процес в мо- При така създалата се па- изисква бърза реакция, до- ве ни показват до голямамента се наблюдава ясно зарна ситуация в момента бра себестойност на проду- степен и потенциала на па-разграничение на два ос- можем да твърдим, че като кта и отличен сервиз. зара в средносрочен план –новни профила на клиен- еквивалент на качеството Новото производство ни инвестиционен и потреби-тите на строителния пазар: на продукта се приема не- дава възможността да про- телски.търсещи доказани и гаран- говата марка, т.е. потреби- извеждаме 100% от насто-тирани строителни реше- телите купуват марки, а не ящата ни продуктова гама Какво следва оттук на-ния или такива, които са продукти. във Варна. То е изградено татък в стратегиятапринудени да правят своя Именно поради тази при- по международни стандар- на Weber за развитие наизбор на база цена. От дру- чина има смисъл да се пра- ти и технология като типи- българския/регионалнияга страна, свитото търсе- вят инвестиции в т.нар. ка- чен завод на „Вебер“. Про- пазар?не доведе и до спад в цени- чествени показатели на изводството е високо авто- - „Вебер“ има ясна инвес-те на строителните мате- марката, което в конкрет- матизирано и с ниска кон- тиционна програма, ко-риали, което спомогна част ния случай означава: доказ- сумация на енергия. ято включва инвестицииот продуктите, които бяхавъзприемани за скъпи, дастанат достъпни за голямачаст от клиентите. П оредното до- казателство за тези наши обеща- ване на постоянно качест- во, лесна обработваемост, достъпност в търговската мрежа, адекватна цена на Политика на компанията е да обслужва пазара, където е ситуирано даденото про- изводство. Доказателство за не само в производстве- ни мощности, но и за въ- веждане на нови решения. Стратегията на компаниятаГарантирането на вземани-ята вече се възприема като ния и цели са ново- предлаганите продукти. изпълнението й е присъст- вието на „Вебер“ в 46 стра- е свързана до голяма степен и с въвеждането на нови изадължително и нормално откритите центрове Какво налага изгражда- ни, сред които и всички съ- нови продукти, но успехътза разлика от периода пре- за топлоизолация – нето на нова мощност седни на България. на тези продукти зависи отди кризата. А междуфир- от гледна точка на за- В стратегията на „Вебер квалификацията на кли-мената задлъжнялост дове- Weber Home Plan, в явени и търгувани обе- България“ развитие извън ентите, които ги използ-де до по-голяма дисципли- Бургас и Пловдив. ми, близост до клиен- границите ни не е прио- ват. Именно поради тована на всички участници на та, вид на продукцията ритет - от гледна точка на ние инвестираме много впазара. Те са първите кон- и необходимите инста- икономическа обоснова- тренинги и обучения. Вся-Основният бизнес на „Сен султантски центро- лации? Кои точно кли- ност продукти като индус- ка година изкарваме междуГобен“ е насочен към из- енти ще обслужва - в триалните разтвори позво- 4 и 7 нови продукта, коетограждане и осигуряване на ве на територия- България, в чужбина? ляват да бъдат транспорти- е точен измерител на ино-комфорт на сградите, които та на страната, бла- - Построяването на заво- рани до определени разсто- вативността на компания-обитаваме. В частност на- годарение на кои- да е свързано с целта ни да яния. та, към която смятаме да сеправлението „Вебер“ под- бъдем максимално добре Вратите на завода ни са придържаме и в бъдеще.помага този процес с про- то клиентите могат позиционирани на пазара широко отворени за всич- Към момента четирите ло-изводство на строителниматериали, предназначени да направят по-ле- на база на сегашното раз- пределение на индустри- ки наши клиенти – търго- вци на строителни матери- кации, с които разполага- ме, ни дават възможност-за изграждане и реновира- сен, коректен и ин- алните мощности в Бълга- али, майстори, строителни та да предложим 24-часоване на нови и съществуващи формиран избор за рия. Като по този начин ще фирми, архитекти, частни доставка до всяка точка насгради. В този сегмент все сме възможно най-близо до клиенти , които имат нуж- страната и респективно по-повече се засилва интересът топлоизолирането клиентите ни с необходи- да от информация и помощ добряваме достъпността накъм решенията за енергий- на дома си мите количества продукти при намиране на решение продуктите във всяка точкана ефективност и санира- и съответните услуги, тъй за техния строителен обект, на продажба.
 • 22. 22 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ИНВЕСТИЦИИ Без да бърза, Виена укрепва инвестициите си в Източна Европа Бизнесът с недвижими имоти започва да се движи, но до възстановяването има още път Докато икономики- Оттук нататък паза-те на Централна и Из- рът вече е другточна Европа влизаха Вече не географско-с гръм и трясък в све- то разрастване ще бъдетовния дневен ред на движещата сила на рас-инвеститорите в не- тежа, а фокусът вър-движими имоти, Ав- ху конкретните пазари,стрия се установи като в които инвеститори-предния пост за капи- те имат история и еки-талите, насочени бив- пи, консолидацията вшия комунистически индустрията чрез слива-блок. Местните ком- ния и придобивания илипании – банки, инвес- изнамирането на новитиционни мениджъри възможности за инвес-и консултанти, се въз- тиции, когато (и къде-ползваха, като напра- то) подемът започне. CAвиха първите набези в Immo, публична компа-региона. Изложение- ния, чиито корени тръг-то Real Vienna на 24 и ват от местна банка, сега Централата на петролната компания OMV се вижда на входа на изло-25 май обаче показа, че част от УниКредит Груп жението Real Vienna на 24 май, в сърцето на бързо развиващ се бизнесслед кризата времена- (все още един от глав- район (вляво). Още един такъв район ще се появи около новата централ-та са други. Успехът и ните акционери), и ко- на гара (в строеж - горе) на австрийската столица, близо до дворецана австрийските стро- ято е собственик на три „Белведере“. Проекти като тези ще отвлекат за известно време вни-ителни предприемачи, офис сгради в София, в манието на австрийските инвеститори, докато регионът на растежаи на играчите на мест- началото на 2011 г. при- им - Източна Европа, стъпка по стъпка се възстанови от кризата.ните пазари на имоти ключи успешно придо- компанията се сля с под- да бъдем навсякъде с гионален план – за офис нансирането в Централ-зависи все по-малко от биването на конкурента разделението си за Цен- различни инструменти.” сгради в Букурещ и Бра- на Европа е възможно ипритока на капитали и Europolis от затруднена- трална и Източна Ев- Той казва, че компа- тислава и обновяване- беше възможно и в кри-все повече от развити- та Volksbank. Това й до- ропа. Какво значи кон- нията има покупател- то на жилищния фонд, зата, но не и при усло-ето на всяка страна по- несе контрол върху ак- солидацията в региона? ната способност да пра- който притежава в Гер- вията и на нивата, кои-отделно. „Уолстрийт”, тиви на обща стойност Бруно Етенауер, главен ви нови инвестиции, но мания, Вахерниг не спо- то видяхме през 2007 иили финансовата ико- 1.5 милиарда евро: тър- изпълнителен директор уточнява, че фокусът мена България. Кога ще 2008 г. Добри проекти сномика, отстъпи мяс- говски, офис и индус- на CA Immo: „Това, кое- й ще бъде върху т.нар. свърши паузата в стро- добри наематели и съ-тото си по значение на триални площи в страни то направихме, беше да ядро от пазари и акти- ителната активност на ответстващото дяловоглавната улица, или ре- като Полша, Чехия, Ру- съберем силите си и да ви. За него това значи компанията? Вахер- участие на инвестито-алната икономика. мъния и други. По-рано не губим усилия в това основно офис сгради в ниг казва, че наематели- ра винаги са били спо- Германия, Австрия, как- те пак се връщат на па- собни да получат фи- то и Полша, Унгария, зара в Букурещ и Со- нансиране”, каза Ри- Румъния и Чехия в Из- фия. „Движение има, чард Уилкинсън, член точна Европа. но с много, много ни- на борда на директорите За няма и наполови- ска скорост. Смятам, че на Erst Group Immorent, на по-малката компания ще минат две години, направлението за фи- Sparkassen Immobilien, в докато се върнем до все нансиране на имоти на която един от основни- още много по-скромно, Erste. те акционери е банкова- но и все пак по-бързо Капиталите пак се та група Erste, България от днешното темпо. Но връщат към региона. има по-голямо значе- това има смисъл, защото Последните проучва- ние. Югоизточна Европа кризата дойде по-късно ния на консултанта CB съставлява една пета от в тези страни и ще отне- Richard Ellis сочат, че активите й на стойност ме повече време, докато оборотите на покупко- над 2 милиарда евро. те се възстановят.” продажбите на инвес- Отворен през 2010 г., со- тиционни имоти само в фийският й мол с офис Парите са на масата първото тримесечие са елемент „Сердика цен- Голямата промяна в достигнали 2.5 милиарда тър“ беше част от въл- сравнение с началото евро, или половината от на от строителните про- на кризата е завръща- миналогодишния, кой- екти на компанията на нето на финансиране- то пък удвои обема от обща стойност 500 ми- то. Това отразява както 2009 г. Все пак тези обе- лиона евро, която завър- традиционните позиции ми представляват едва ши наскоро. на австрийските креди- между половина и една Фридрих Вахерниг, тори като Банк Аустрия трета от пика на пазари- член на борда на дирек- (част от УниКредит), те. Ако възстановяване- торите на Sparkassen Райфайзенбанк или Ер- то изглежда бурно, то е, Immobilien, каза, че сте банк, така и подо- защото отрасълът бук- тази година фокусът ще брението в икономики- вално беше замръзнал бъде върху развитието те в региона. Позицията след 2008 г. Ако изглежа на имот в новия бизнес на банкерите не е толко- бавно, причината е, че квартал на Виена в съ- ва нова, а по-скоро сме- икономиките имат още седство до новите цен- сица от желанието им да да наваксват, преди да трална гара и централа- правят бизнес в региона стигнат нивото, което да та на Erste Bank. Но до- по време на бума и от оправдае инвестициите като говори за конкрет- предпазливостта им от от близкото минало. ните плановете си в ре- кризата. „Като цяло фи- Деян ТОДОРОВ
 • 23. Топло и звукоизолацията Какво да изискваме, когато изграждаме новия си дом Топлоизолацията пълнителна енергия и ми- дима допълнителна топло- дървесни трици в глина- ли четворки и четири пъти кроклиматът в помещени- изолационна система. та. Това позволява и да се повече в сравнение с масо- ята се регулира по естест- *При употреба на варо- намали обемното тегло до вия автоклавен газобетон), вен начин. циментов разтвор за зида- 700 kg/куб.м, и значител- бързина и лекота при из- Керамичните блоко- не с подобрени топлоизо- но да се повиши топлоизо- граждането чрез системата ве POROTHERM се произ- лационни свойства (Термо- лационната способност на N+F (глъб и зъб) гаранти- веждат с добавяне на изга- разтвор). керамичния блок. раща равнинност на гото- рящи съставки в глината Изграждайки ед- вата стена. (най-често дървесни стър- нослойна стена с блоко- Тухлата е продукт, до- готини), които при из- ве POROTHERM 38 N+F казал своите качества през пичане изгарят и образу- Hi ние получаваме всички вековете почти без изклю- ват порьозната структура предимства на една високо чение навсякъде по картата – фактор, който доприна- енергийноефективна стена на света и съпътствал чо- ся съществено за подобря- само с една технологична века по време на развитие- ването на топлоизолаци- операция като си спестя- то на строителните техно- онните характеристики на ваме полагането на допъл- логии. Като материал, по- блоковете. Благодарение нителна топлоизолация по лучен от напълно естестве- на конфигурацията и вер- стените и това ни позво- на суровина – глината, тух- Промените в климата и колкото отоплението. Но тикалното разположение За да отговори на по- лява изключително лесна лата има възможност да егрижата за намаляване на природата се е погрижи- на отворите на блокове- вишаващите се изисква- поддръжка във времето на практически с неизчерпаемвредните емисии в приро- ла и за това и можем да за- те с разтвора по хоризон- ния за енергийна ефектив- стените от външната стра- ресурс и същевременно дадата от една страна, как- ложим на естественото талните фуги в блоковете ност към сградите „Винер- на благодарение на твърда- бъде икономически изго-то и осезателното изчерп- климатизиране още кога- се запечатва въздух, който бергер“ ЕООД разработи та основа и устойчивия във ден и дълготраен продукт.ване на енергоносители- то създаваме своя дом. Ке- значително подобрява то- и успешно въведе в произ- времето материал. Съгласно новите изис-те от друга, прави темата с рамиката има много добра плоизолацията им. Напри- водство блока от фамили- Новият блок квания на Наредба 7 предефективната топлоизола- акумулираща способност. мер при стена, изпълнена ята POROTHERM с дебе- POROTHERM 38 N+F Hi инвеститора, използващция изключително актуал- Не трябва да бъркаме топ- с POROTHERM 38 N+F Hi, лина 38 см и изключителен като част от семейство- керамични блокове, вечена. Когато искаме да све- лоизолационната способ- коефициентът на топлоп- коефициент на топлопро- то на POROTHERM при- стои дилемата за двуслой-дем до минимум разходите ност със способността за реминаване е 0,35 W/mK*, водност 10,dry = 0,138 W/ тежава всички характерни на стена от 25 см зид с до-за климатизация, като че акумулиране на топлина. което покрива най-нови- mK. Това се постига чрез предимства на продукто- пълнителна изолацияли забравяме един основен Благодарение на нея темпе- те изисквания съгласно нова специално разрабо- вата гама като висока як- 8-10 см т.е., обща дебели-факт: охлаждането на една ратурните колебания се из- действащата Наредба за то- тена конфигурация на въ- ост на натиск (7,5 N/кв.мм, на от около 35 см или ед-сграда изисква дори по-ви- равняват без да е необходи- плосъхранение и икономия трешните стени на блока и което е около три пъти по- нослойна стена от 38 см ссок разход на енергия, от- мо изразходването на до- на енергия, без да е необхо- повишено съдържание на вече от стандартните тух- POROTHERM 38 N+F Hi Звукоизолацията те нива се постигат с ке- Като допълнителни пре- ради по-голямото отно- Вариант 1 рамични тухли с дебелина димства получаваме без- сително тегло от 900 кг/ 12 см. напр. т.нар. „плът- проблемно вграждане на куб.м постигат висока из- ни тухли единички”. Но инсталации в стената без олация от въздушен шум често това не се спазва. тя да губи от носещата си за своята дебелина. В син- Все по-често се среща ма- способност. Перфектна- хрон на своята полити- совата порочна практи- та геометрия на блокове- ка да създава качестве- ка по обектите, където те осигурява изпълнение ни продукти, взаимно до- вътрешните стени се из- на мазилката до реалния пълващи се в една ця- граждат от тухли четвор- минимум, без да се налага лостна система, компани- Дебелина на зида 25,5 см ки, иззидани на тясната преразход за изравнява- ята разработи този фор- им страна или както е по- не на криви зидове. Мно- мат с дебелина на блока Звукоизолация Rw= 57 dB известно сред зидарите гото камери пък гаранти- само 8 см за да отгово- • вътрешна мазилка – 15 mm „на калъч”. Така и шумо- рат надеждно окачване на ри и на тези специфични • POROTHERM 8 N+F – 80 mm изолацията е нарушена, тежки предмети като бой- нужди на своите клиен- • мазилка – 15 mm и способността на тухла- лери, шкафове и др. ти. С негова помощ могат • изолационен материал – 50 та четворка да издържи да се изграждат вътреш- на тежки окачвания е под ни двуслойни стени с по- mm ( =40kg/m3) въпрос. Какво е решение- вишени изисквания към • POROTHERM 8 N+F – 80 mm то, за да получим и двете защита от въздушен шум, • външна мазилка – 15 mm – шумоизолация и добра често наричани сандвич, носимоспособност при където се редуват кера- Вариант 2 окачвания? мика-изолация-керами- ка. Така могат да се по- стигнат и максимално из- искуемите (за стени меж- ду учебни стаи и спортни зали или музикални ка- бинети 55 dB) от нашите С разглеждането на ту- те стени според вида на Когато стане въпрос норми с минимална дебе- обаче за стените, разде- лина от 25,5 см (при ва-хлените зидове като пъл- сградата и вида на поме- риант 1 - POROTHERM Дебелина на зида 28,5 смнеж и освободени от но- щенията, които разделят. лящи жилища и стъл- бища, жилищни и сани- 8 N+F с POROTHERM Звукоизолация Rw= 56 dBсещи функции сякаш за- Шумоизолацията от • вътрешна мазилка – 15 mmбравяме за другите основ- въздушен шум е сред ос- тарно-хигиенни поме- 8 N+F) до 28,5 см го-ни изисквания към сте- новните фактори, опреде- щения, всички жилищ- тов зид (при вариант 2 • POROTHERM 8 N+F – 80 mmните. Наред с актуална- лящи избора на матери- ни сгради трябва да при- - POROTHERM 8 N+F с • мазилка – 15 mm Блоковете тежават звукоизолация POROTHERM 12 N+F).та тема за топлоизолира- ал за вътрешните стени. POROTHERM 12 N+F за • изолационен материал – 40щата им способност не Изискванията на норми- не по ниска от 53 dB. За Запазвайки традицион- вътрешни стени не само да улесни постигането и ния начин на изграждане mm ( =160kg/m3)трябва за се омаловажа- те за шумоизолация из- се покриват нормите, нова и другия важен фак- искват минимум 40 dB за на тези изисквания „Ви- ние получаваме зид с из- • POROTHERM 12 N+F – 120 и получаваме шумоизола- нербергер“ ЕООД запо- ключителна здравина итор, определящ комфор- вътрешни стени в рамки- ция от 44 dB при дебелина твърда повърхност. mmта на обитаване - шумои- те на едно жилище. Нека чна предлагането на нов • външна мазилка – 15 mm на стената само 12 см. Ос- продукт - POROTHERMзолацията на външните и припомним, че нормален вен това тези блокове савътрешните стени. Зато- човешки разговор произ- 8 N+F. Новите блоковете голямоформатни и само POROTHERM 8 N+F иматва нормите имат различ- вежда шум от 30-35 dB. с 8 броя от тях се изграж-ни изисквания за видове- Факт е, че нормативни- гарантирана якост на на- да квадратен метър зид. тиск от 10 N/кв.мм. и по-
 • 24. 24 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ИНВЕСТИЦИИ Крис Маклърнън, президент на Colliers International за Европа: Местните играчи ще направят големите печалби в кризата Югоизточна Европа беше последната група, която влезе в рецесията и вероятно ще бъде последната, която ще излезе К Господин Маклърнън, рис Маклърнън раз- печалби, са местните, защо- как виждате пазара на бира от имоти. Но по- то те разбират и усещат па- недвижими имоти в ре- важното е, че разби- зара. Те ще се възползват от гиона на Централна и най-големите скокове на це- Източна и Югоизточна ра и развиващите се па- ните и едва тогава междуна- Европа? В коя част от зари. Той е човекът, кой- родните фондове ще влязат, бизнес цикъла се нами- то е изграждал мрежата на за да вземат своето. Тогава раме в момента и накъ- Colliers International, една рискът ще изглежда по-ма- де вървим? от топ три на най-големи- лък, но пък те няма да на-- В европейски план наблю- правят същите печалби.даваме активност в основ- те глобални консултантскините делови центрове, на фирми за имоти, в Латин- Виждаме нарастване нацентрални местоположения ска Америка през 90-те го- инфлацията. Това добреи за първокачествени акти- дини. А по-късно води обе- ли е за представянетови. Тя се движи от стремеж диняването на централ- на инвестициите в не-за запазване на стойност- движими имоти? но- и източноевропейски-та на капитала. Вследствие - Имотите винаги са билина това виждаме свиване на те фирми, които са присъе- преграда за (въздействи-нормите на капитализация. динени към марката. В мо- ето на) инфлацията (вър-Много международни ка- мента е директор на компа- ху стойността на парите).питали се вливат в Лондон, нията за региона на Евро- Но хората, които ще се въз-Париж, Мюнхен или Берлин па, Близкия Изток и Север- ползват, ще са тези, коитои други места от този тип. се чувстват удобно на мест- на Африка. В кариерата си, ния пазар. Причините пари- Ако използваме фраза- която започва като офис те да отиват в Лондон, Па- та, че страхът и алч- агент в Торонто в края риж или други големи дело- ността са движещите на 80-те години, е рабо- ви центрове е прозрачнос- сили за пазарите, в мо- тил с компании като Nortel тта на тези пазари, правните мента страхът ли е во- им системи, спокойствието, Networks, Federal Express, дещ? че те са сигурен залог.- Има значителна несигур- Oracle Coproration, Ciscoност заради световната бан- Systems и др. Български- Какъв ще бъде рискови-кова криза, ситуацията в ят офис на Colliers работи ят профил на инвести-Близкия Изток, Япония. Ев- от началото на 90-те годи- торите, които можеропа има собствен проблем ни, като се присъединява да се очакват в странис дълговете на Гърция, Пор- беляза силен ръст на наеми- знаци. като България или це-тугалия, Ирландия и потен- към глобалната организа- те от 20% миналата година От страна на наематели- лия източноевропейскициално Испания. Това под- ция във втората половина и се очаква да бъде още 15- те виждаме хора, готови да регион?силва търсенето на инстру- на десетилетието. 20% нагоре. Незаетите пло- вземат решения, когато до- - Зависи от проектите. Наменти за съхранение на ка- щи пак отесняват и затова говорите им изтичат, а не този пазар има добре пла-питала за сметка на инвес- виждаме растеж на наемите. просто да ги удължават с по нирани, както и такива, ко-тиции, целящи неговото Югоизточна Европа беше година. Те планират по-дъл- ито не са обмислени, веро-увеличаване. последната група, която вле- госрочно. ятно след като не са проучи-От страна на наемателите зе в кризата и вероятно ще В Букурещ имахме продаж- ли както трябва пазара. Щеголяма част от преструкту- бъде последната, която ще ба на сграда за 100 милиона видите сгради, които просторирането е извършено в по- излезе. Все пак се възобно- евро и още няколко по-мал- ще си стоят празни, защотоследните две години. Ком- вяват надеждите, че зана- ки за по около 50 млн. евро. не са планирани както тряб-паниите са в позиция да об- пред се очакват проясняване Така че в Югоизточна Евро- ва. Но други, които са до-мислят растеж, нови про- и по-добри времена. па виждаме напредък. бре разположени и проекти-изводства и стратегии. Те рани, ще донесат добра въз-имат желанието да гледат в Виждате ли пазарни до- Какъв е резултатът от връщаемост.перспектива за следващите казателства, които да ситуацията на подобре-три до седем години, докато подкрепят тези надеж- ние в отделните стра- Какво развитие на иконо-преди повече „гасяха пожа- ди? ни като България и све- миката трябва да видим,ри” и се опитваха да стъпят - Успяхме да направим пър- товната тенденция за за да очакваме повече ин- Она здрава основа по отно- вата си инвестиционна сдел- съхранение на капита- вестиции?шение на приходите си. бикновено в ка от две години насам в ла? - Трябва повече усвоява-Но в Централна и Източ- периоди на първото тримесечие – хи- - В световен план големите не на наличностите, пре-на Европа Полша, шеста- пермаркетите Praktiker в държавни инвестиционни ди това да бъде предпостав-та най-голяма икономика на икономически спад София и Варна и един „Пи- фондове разполагат с ми- ка за нови проекти, които наконтинента, пропусна кри- хората, които пра- кадили”. Това е сигнал, че лиарди долари, но те имат трето място да бъдат добрезата. Тя е в добра позицияи нивата на инвестициите вят истинските пе- има инвеститори, които же- лаят да инвестират. В случая нужда от критична маса и наистина първокачестве- планирани. Отрасъл, с кой- то ние работим, е изнасяне-са здравословни, не колкото чалби, са местните, имахме налице добре обез- ни активи. Вероятно пазари то на бизнес процеси къмпрез 2007 г., но доста висо-ки в сравнителен план. През защото те разбират печени дългосрочни догово- ри, което прави сделката по- като тукашния са извън тех- ния кръгозор. Все още има трети страни. В него Бълга- рия има много предимства.2011 г. виждаме продължа- и усещат пазара. Те нискорискова. много въпросителни от- Затова говорим с междуна-ващ интерес към страната. ще се възползват от Работим още по една-две носно Гърция. Очевидно тя родни компании, които въз-В Чехия също има активна продажби, които миналата влияе на България. лагат или получават такиватърговия с имоти. най-големите скоко- или по-миналата година не Обикновено в периоди на поръчки и се стремим да на-Отвъд тях Русия привлече ве на цените биха могли да бъдат завър- икономически спад хора- правим така, че България дасилно внимание. Москва от- шени. Това са ранните при- та, които правят истинските е номер едно в списъка им.
 • 25. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 25 ИНВЕСТИЦИИ Повече сгради ще се регенерират, отколкото ще се строят новиКакво е бъдещето във фи- емите към стойността на ак- съставляват и ще продължат на цените на имотите. бизнес лидерите никога ненансирането на недвижи- тивите ще бъдат по-различни. да съставляват значим клас бяха минавали през дълбокамите имоти? Банкерите Но ще има и различни източ- активи. Ако сравните предкри- криза. Рецесията, да не гово-налагат мнението, че затя- ници на финансиране, повече Ще бъде по-трудно да се раз- зисната среда, случило- рим за кризата, винаги е билагането на банковите регула- животозастрахователни ком- виват нови проекти и да се ре- то се по време на кризата следвана от подем. Има хора,ции ще държи лихвите ви- пании или дялови инвестито- финансират съществуващи- и очакванията за бизнеса които са си извадили поуки-соки за дълго. ри ще влязат на този пазар. те. Това ще доведе до по-ни- с имоти след това, къде те от това, което е добре за- Така е. Смятам, че цената на Но това е цикъл и не можем ски нива на незаетост и по- виждате отрасъла след пазара. Това е опит, който тефинансирането ще бъде по- да кажем, че ще продължава висок ръст на наемите. А това пет години? включват в стратегиите си зависока. Коефициентите на за- вечно. Недвижимите имоти ще повлече след себе си ръст - На първо място много от следващите пет-десет години. Забравете за дългосрочните договори, предприемачите да инвестират във взаимоотношенията си с клиентите Кои са основните поуки? тен капитал или такъв, кой- скоро ще видим подем в този която им позволява да са мо-- Да не задлъжняват преко-мерно, да не гонят горещитепазари и да бъдат по-внима-телни в растежа си. За наема- то е местен от гледна точка на региона. Казвате също, че компа- Н аемателите ще търсят повече устойчивост, среда сграден фонд, отколкото из- граждането на нов. Бизнес лидерите вече не са „заседна- ли в калта”, искат да растат, билни. Ангажиментите за 10 или 15 години са в минало- то, освен ако имотът е клю- чов компонент за конкрет-телите това означава да про- ниите ще се опитат да за служителите си, след като са се преструкту- ния бизнес. Наемодатели-извеждат повече от същест- се възползват в по-голя- рирали. Но те ще преценяват те ще трябва да се приспосо-вуващите си активи и работ- ма степен от активите, повече гъвкавост в колко бързо ще търсят нови бят, да управляват по-актив-на ръка. с които разполагат. Как- договорите за наем, стратегии и растеж. но имотите си. Трябва да има во означава това за пред- която им позволя- по-добри взаимоотношения Ако инвеститорите приемачите и къде пред- Ако предприемачите ис- между наемодател и наема- не преследват горещи приемачите ще изграж- ва да са мобилни. кат да са готови да по- тел и собствениците на имо- или развиващи се пазар, дат ефективност в сгра- Ангажиментите за срещнат нуждите на ти ще инвестират в тях. Ще това значи ли, че ком- дите, които обслужват компаниите, които ще се търсят по-висококачестве- паниите ще трябва да клиентите им? 10 или 15 години са се развиват в бъдеще, в ни услуги. Вече няма да има почакат или сами да си - Една от основните тенден- в миналото, освен какво трябва да се съсре- предприемачи, които седят „изработят” пътя из- ции е, че ще има търсене за ако имотът е клю- доточат? върху парче земя и смятат, че вън настоящата ситу- повече устойчивост в сгради- - Наемателите ще търсят по- това е достатъчно, за да са в ация? те, както и възстановяване на чов компонент за вече устойчивост, среда за бизнеса.- Да, смятам, че ще трябва, стари сгради. Тези от клас В конкретния бизнес служителите си, повече гъв- Интервюто взекакто и да разчитате на мес- и С ще бъдат подобрени. По- кавост в договорите за наем, Деян ТОДОРОВ Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Европейски съюз Кохезионен фонд www.ope.moew.government.bg Инвестираме във вашето бъдеще Община Габрово финализира проект за техническа помощ в сектор „Води“О Инж. Добрин Савчев, зам.-кмет на община Габрово: бщина Габрово финализира изпълнението на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктура- Внасяме проекта до края на февруари 2012та на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. проект за водния цикъл. Към ча да подготвят пълно инвес- за да бъдат решени про-Габрово за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на момента кварталите не са тиционно предложение, в т.ч. блемите?ОП „Околна среда 2007 - 2013”, договор за безвъзмездна фи- свързани с канализационната подготовка на предпроектно Съгласно подготвените фи-нансова помощ 58-131-С139. Стойността на възложените про- система. Има частично изгра- проучване, работни проекти, нансови разчети и социална-ектни дейности по договора е 140 862 лв. Проектът се финан- дена по стопански начин улич- количествено-стойностни та поносимост на инвестици-сира от оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, на канализация. Част от зау- сметки, финансов и икономи- ята, определена във финансо-съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС и държавния бю- стванията на отпадни води чески анализ, документации вите анализи, стойността наджет на Р България.В рамките на проекта е предвидено под- са в попивни ями или в приле- за участие в обществени по- строителството, за която жащи дерета, има изтичане ръчки, формуляр за кандидат- ще се кандидатства по опера-готовката на пълно инвестиционно предложение за рекон- на отпадни води по улиците. стване за инфраструктурен тивната програма, е опреде-струкция на водоснабдителната и доизграждане на канализа- Капацитетът на водоснабдя- проект. лена на 4 300 000 лева, в коетоционната системи на четири квартала на град Габрово, с кое- Г-н Савчев, какво показ- ване е недостатъчен, мрежа- се включват изграждане на ка-то впоследствие да се кандидатства за финансиране от опера- ват направените проуч- та е силно амортизирана, от Каква част от жителите нализационна мрежа, както итивна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Предоставени- вания за състоянието което следват честите ава- на града живеят в тези рехабилитация на съществу-те по проекта консултантски услуги включват разработване на на ВиК инфраструктура- рии и високи водни загуби. квартали? ваща водопроводна мрежа.предпроектно проучване, подготовка на инвестиционни проек- та в четирите габров- Като цяло ВиК инфраструк- В четирите квартала жи-ти до фаза работен проект по всички части на инвестицион- ски квартала? Какъв екип турата на кварталите не от- веят общо над 3600 жители, Кога реално виждате, ченото проектиране, изготвяне на количествени и количествено- от специалисти работи говаря на европейските еколо- като районът се характери- може да започне самотостойностни сметки за проектираните обекти, изготвяне на фи- по проекта за техническа гични стандарти и принципи- зира с активност на общест- изпълнение на проекта?нансов и икономически анализ и анализ разходи–ползи, под- помощ? те за добро управление на во- вено–икономическия живот. На база подготвеното инвес-готовка на документации за участие в обществени поръчки, Целевият обхват на проек- дния ресурс. С настоящия про- тиционно предложение Общи- та е избран след анализ на съ- ект се създава техническа го- Според направените раз- на Габрово ще има готовностподготовка на формуляр за кандидатстване за инфраструкту- ществуващата ситуация във товност за последващо кан- чети, какви средства да започне консултации срен проект. Резултатът от проекта е свързан с подобряване водния сектор на града като дидатстване за инфраструк- са необходими за рекон- МОСВ във връзка с кандидат-на проектната готовност на община Габрово за бъдещо изпъл- цяло. Необходими са инвести- турни мерки. По проекта за струкцията на водоснаб- стването с проекта по опера-нение на инфраструктурни мерки, чиято реализация ще дове- ции в екологичната инфра- техническа помощ бяха моби- дителната и доизгражда- тивна програма „Околна сре-де до развитие на екологичната инфраструктура, подобряване структура именно там пред- лизирани екип от експерти с не на канализационната да“, като проектът следва дана ВиК услугите за населението, постигане на европейските вид на това, че районът не инженерна, финансова и юри- системи? Какъв обем от бъде внесен за разглеждане доекологични стандарти. попада в обхвата на големия дическа експертиза със зада- дейности са необходими, края на февруари 2012 г.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Габрово и при никаквиобстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.
 • 26. 26 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ТРЕНД Според доклад на Световната банка: Икономиките в Източна Европа са се върнали до нивата отпреди кризата Румъния и България, където кризата удари по-късно, да очакват по-големи подобрения през 2011 г. Естония, Литва и ЕС-10+1. ват планове за рекапи-Латвия се очаква да се Докладът разглеж- тализация и реструк-развиват на основата на да също така заетост- туриране, засилване на Прогнозен ръст на БВП в ЕС-10експортния бизнес, тъй та, стабилността на фи- еврозоната, на регула-като вътрешното по- нансовия сектор и кон- циите за макропредпаз-требление продължава солидацията, необхо- ливост, включително нада се възстановява. Ру- димите политики и ре- глобално ниво. Моне-мъния и България, къ- форми. Анализът под- тарната политика имадето кризата удари по- чертава, че възстановя- за цел да подпомогнекъсно, очакват по-го- ването е все още прека- съвземането на кредит-леми подобрения през лено слабо, за да гене- ния ръст.2011 г. Ръстът в Унга- рира работни места, а Основните европей-рия и Словения ще на- заетостта е все още под ски банкови групи враства с умерени тем- предкризисните нива. ЕС-10 са се различава-пове, но в Чехия ще се ли в своята експозициязабави под влияние- Румъния ще води през през последните шестто на старите страни - 2012 г. с прогнозиран месеца във връзка с го-членки от ЕС-15. ръст на БВП от 4.4%. лемите финансови по- Несигурността пре- Основна роля ще требности. Необслуж-обладава, пазарите на имат политиките за ваните кредити са про-държавен дълг в евро стабилност на финан- дължили да нарастват востават нестабилни, совия сектор като га- някои държави, коетомеждународните цени рант за растежа. Пове- прави банките предпаз-на енергия и храни са чето държави от реги- ливи по отношение нависоки, Япония се бори она вече разгледаха фи- отпускането на кредитис природните бедствия, нансовия си дисбаланс особено на бизнеса.а Близкият изток е в през 2010 г. и в осем отполитически преход. тях фискалните дефи- Скоростта на възстано- Безработицата е осо- цити намаляват. Пуб- вяване е различнабено висока сред мла- личният дълг обаче В началото на 2011 г.,дите и нискоквалифи- като цяло остава по-го- около две години и по-цираните, а броят на лям отпреди кризата. ловина след началотопродължително безра- Засилването на ста- на глобалната финан-ботните нараства. билността на финан- сова криза, икономиче- Въпреки възстановя- совия сектор и реша- ската продукция в де-ването предприятията ването на тесните мес- сетте държави се е вър-отговарят на нараства- та пред растежа са жи- нала на предкризисни-щото търсене предим- зненоважни за под- те нива. В резултат нано чрез увеличаване на държане на растежа. цикличността на бизне-отработените човеко- Структурните полити- са, търговската и про-часове. ки в подкрепа на расте- изводствената инте- Това пише в редов- жа могат да помогнат грация икономическа-ното тримесечно про- за преодоляване на фи- та активност е отскочи-учване на Световна- нансовите, трудовите и ла в паралел със стари-та банка на страните от фискалните предизви- те 15 държави от Евро-Източна Европа, които кателства. Необходи- пейския съюз.последно бяха приети мите реформи ще оп- Скоростта на възстано-в Европейския съюз, ределят усвояването на вяването е различна вили т. нар. група ЕС- европейските фондо- десетте държави. Резул-10, в която влизат при- ве и потока преки чуж- татите на Словакия иетите през 2004 г. дър- дестранни инвестиции, Полша остават твърдижави - Чехия, Естония, подобряването на ква- благодарение на предк-Унгария, Латвия, Лит- лификацията на работ- ризисния дисбаланс, се-ва, Полша, Словакия ната сила и на техноло- риозната интеграция ви Словения, и Бълга- гичното ниво на фир- европейските индус-рия и Румъния от 2007 мите. триални мрежи, евро-г. Хърватия, започна- Според анализа при- пейските фондове и вла преговори през ок- оритетите във финан- случая с Полша - сери-томври 2005 г., е част от совата политика включ- озното потребление. ИЗБРАНИ ИНДИКАТОРИ ЕВРОПА 2020, ЦЕЛИ И СЪСТОЯНИЕ КЪМ 2009 Г.Цели BG CZ EE HU LT LV PL RO SI SK EU2775% от населението на възраст 20–64 трябва да имат работа 68.8 70.9 69.9 60.5 67.2 67.1 64.9 63.5 71.9 66.4 69.13% от БВП на ЕС трябва да бъде инвестиран в научноизследователска дейност 0.5 1.5 1.4 1.2 0.8 0.5 0.7 0.5 1.9 0.5 2.0Делът на рано напусналите училище трябва да бъде под 10% 14.7 5.4 13.9 11.2 8.7 13.9 5.3 16.6 5.3 4.9 14.4Поне 40% от всички на възраст 30-34% трябва да имат завършено висше образование 27.9 17.5 35.9 23.9 40.6 30.1 32.8 16.8 31.6 17.6 32.3Намаляване на броя на хора в риск от бедност с 20 млн. в целия ЕС 3 511 1448 312 2956 985 834 10 454 9112 339 1 061 113 752 Източник: Eurostat, World Bank
 • 27. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 27 ТРЕНД Реален ръст на БВП, 2009 г. Европейските реформи в отговор 5 на кризата 0 На 25 март 2011 г. Европейският съвет Европейският съвет възприе Пакта одобри пакет от мерки в отговор на „Евро Плюс“, одобрен от правителства- кризата, запазване на финансовата ста- та от еврозоната с подкрепата на Бъл- -5 билност и поставяне на основите за ста- гария, Дания, Латвия, Литва, Полша и Ру- билен, интелигентен, устойчив растеж. мъния. Той очертава брой мерки за засил- ване на политиката за координацията и -10 Европа 2020, финансова консолида- ускоряване на сближаването. ция и структурни реформи Фискалната политика до 2012 г. има за Възстановяването на банковия сек- цел възстановяване на доверието чрез тор -15 връщане към устойчивото развитие и Европейските банкови институции в гарантиране на дефицити под 3 на сто държавите членки ще подготвят преди от БВП. Усилията за фискална консоли- публикаването на резултатите специ- -20 дация трябва да бъдат завършени със фични сратегии за преструктуриране на EU15 EU10 LV LT EE SI RO HU HR BG SK CZ PL структурни реформи за насърчаване на уязвими институции, включително ре- растежа в отговор на стратегията „Ев- шения за частния сектор като директ- ропа 2020“. но финансиране от пазара или продажби Ръст на безработицата през 2009 г., на активи, плюс рамка във връзка с дър- процентна промяна Засилване на регулирането на иконо- жавната помощ и правилата за осигуря- миката ване на правителствена подкрепа при не- Европейският съвет прие шест законода- обходимост. телни предложения за регулиране на ико- номиката. Те включват реформа на Па- Подобряване на механизмите за ста- кта за стабилност и растеж с цел засил- билност в еврозоната ване на надзора на фискалните политики Европейският съвет се обединява око- и последователно прилагане на по-стро- ло идеята за постоянен Европейски ме- ги регулаторни мерки на по-ранен етап, ханизъм за стабилност с възможност за нови провизии за националните фискал- кредитиране до 500 млрд. евро и призо- ни мрежи и нов надзор на макроикономи- вава за бързо стартиране на процедури ческите дисбаланси. Очаква се уточнява- за национално одобрение, които да вля- не на мерките до тяхното въвеждане в зат в сила от 1 януари 2013 г. Кредити- действие през юни 2011 г. рането ще бъде подсилено с 250 до 440 млрд. евро с още един специален Европей- Осигуряване на ново качество на ко- ски фонд за стабилност, правната рамка ординация на икономическата поли- предстои да бъде финализирана до края тика: Пактът „Евро Плюс“ на юни 2011 г. Перспективите за раз- Световното индустриалновитие обаче са крехки.До края на 2010 г. само производство еизносът демонстрира нараснало с 9.1% Свъзстановяване до ветовното възстановяване напредва презпредкризисните нива 2010 г. благодарение на сериозния растежкато резултат от разви-тието на глобалната както в индустриалните, така и в развива-търговия. щите се икономики. Подобряването на частното Монетарната поли- потребление и икономическите стимули за ико-тика ще подпомага въз- номиката подобриха резултатите в САЩ и Япо-становяването. Ръстът ния. Силното вътрешно търсене и междурегио-на инфлацията от по-следните месеци отра- налната търговия ускориха растежа в Китай, Ин-зява увеличението на дия, Бразилия и Мексико. Световната промишле-цените на храната и на на продукция и търговия са нараснали съответ-енергийните носители. но с 9.1% и 21.7% и си възстановяват загубите отИнфлацията се очаква 2009 г. Увеличението на външното търсене под-да нарасне още порадиувеличението на цените крепя и възстановяването в Европа. Ръстът в Ев-на стоките и промените ропейския съюз достига 1.8% през 2010 г. следв данъчните ставки. спад от 4.2% през 2009 г. В някои държави съ-ществуващият малък ГЛОБАЛЕН РАСТЕЖ, % 2009 2010административен капа- Целият свят -0.6 4.8цитет, слабият трудовпазар, бавното увеличе- ЕС-10 -3.6 2.1ние на кредитирането Развити държавии на фискалната консо-лидация може да заба- ЕС-27 -4.2 1.8вят инфлационния на- ЕС-15 -4.2 1.7тиск. Япония -6.3 3.9 Другаде продължава-щото нарастване на це- САЩ -2.6 2.8ните на стоките, ръстът Развиващи се държавина непреките данъци ина административните Бразилия -0.7 7.5такси и забавянето на Китай 9.2 10.3възстановяването можеда доведат до допълни- Индия 7.0 8.6телни усложнения и по- Мексико -6.1 5.5голям инфлационен на-тиск през следващите Русия -7.8 4.0години. Източник: Световна банка, Eurostat
 • 28. 28 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.ПРОЕКТИ Високо в планината, в хармония с околната среда Хотел „Икона“ край Трявна интерпретира старата възрожденска архитектура Нестандартното вътрешно разпределение е решено с комбинация на класически материали и съвременни елементи от стъкло и метал Идеята на инвестито- Проектът включ- на и климатичните осо- та и приказните гледкира “Икона хотелс” ООД е ва преустройство, прис- бености на Централния на Стара планина. Всич- Обект Хотел „Икона“, ресторант и от-да построи луксозен хо- тройка и надстройка Балкан определят външ- ко това оформя мини- крит басейн, в т.ч. пристройкател високо в планина- към съществуващи сгра- ния архитектурен образ комплекса като уютно и надстройка към съществува- щи сградита само на десет мину- ди на три нива със суте- на проекта. място за почивка и раз-ти път с кола от Тряв- рен в поземлен имот в Миникомплексът е влечение. Предвидени са Инвеститор “Икона хотелс” ООД, гр. Плач-на. Така според него, от село Драгневци, общи- разположен върху имот съвременни системи за ковциедна страна, ще се ожи- на Трявна, област Габро- с площ 1015 кв.м. За- комуникация и сигур-ви почти обезлюденото во. В имота има същест- строената му площ е ност на клиентите - мул- Проектант Архитектурна група „Цонков”,планинско селце Драгне- вуващи амортизирани 456.81 кв.м, разгънатата тимедийна система, поз- арх. Г. Тодоров, арх. П. Петровавци, ще се създаде поми- постройки, които опре- - 1194.13 кв.м. воляваща на гостите да Площ на имота 1015 кв.мнък за част от младите делят плановата геоме- Едно от основните из- включат стайните ус-хора в региона, и от дру- трия на новопроектира- исквания в заданието за тройства към хотелската Застроена площ 456.81 кв.мга, туристите, желаещи ните сгради. Желание- проектиране е изграж- телевизионна и аудиоси-да разгледат историче- то е да се изгради обект, РЗП без сутерен 903.11кв.м дането на нестандартно стема, безжичен интер-ските и културни забеле- който е в хармония със вътрешно разпределе- нет, система за безкон- РЗП вкл. сутерен 1194.13 кв.мжителности на Трявна, заобикалящата го окол- ние с помощта на строи- тактен достъп до стаите,ще могат да се насладят на среда. Именно затова телни материали от въз- онлайн резервационна Начало на строител- пролетта на 2012на красотата на Центра- максимално допустими- рожденското минало – система, сателитна теле- ствотолен Балкан. те по виза за проектира- бяла мазилка, дърво и визия, пожароизвести- Началото на строи- не кинт, плътност и ви- камък, в комбинация със телна система, сигнално- Ителството е предвиде- сочина на застрояване не съвременни елементи от охранителна система и мето на хотела е тясно свързано с култур-но за пролетта на след- са достигнати, а озеленя- стъкло и метал, споделят система за видеонаблю- но-историческото наследство на Трявна.ващата година. Проек- ването е по-голям про- пред „Строителство Гра- дение. Иконописването е занаят, който тревнен-тът е изготвен от архите- цент от минималните дът“ авторите на проек- В изпълнение на со-ктурна група „Цонков” с изисквания. та арх. Петя Петрова и циалния си ангажимент ци са донесли още от времето, когато са бя-проектанти по част „Ар- Сградата е съобразе- арх. Георги Тодоров. фирмата инвеститор гали от опожарената при турското нашествиехитектура” – арх. Геор- на с мащаба и характе- Проектирани са шест “Икона хотелс” ООД има столица Велико Търново. Старите тревненскиги Тодоров, арх. Петя ра на мястото. Интер- големи луксозни апарта- разработени програми резбари и иконописци са оставили много ше-Петрова, „Конструкции” претирането на тревнен- мента, някои от тях ме- за работа с болни деца и– инж. Милен Кръстев, ската възрожденска ар- зонети, всеки с ками- деца без родителски гри- дьоври в българските манастири и църкви. ЗаОВК – инж. Георги Стан- хитектура не е самоцел- на и баня отворен тип, жи от SOS селището и Тревненска иконописна школа се говори ощеков, ВиК – инж. Иво Ра- но – в имота са разполо- като един от тях е със Болницата за деца с бе- в края на XVIII век. Този възрожденски дух сешев, „Електро” – инж. жени стари сгради, при- собствен вътрешен ба- лодробни заболявания усеща и днес по улиците на града, а в специ-Паулина Иванова, „Озе- тежаващи характерни- сейн и сауна, винарна, “Царица Йоана” в Тряв-леняване” – ланд. арх. те похвати на този тип полифункционална зала на и от климатичното ализирания Музей на иконата могат да се ви-Йордан Драгоидски и строителство. Този фак- и външен басейн, зао- училище в с. Късовци. дят едни от най-добрите образци на това из-ланд. арх. Стоян Янчев. тор, близостта на Тряв- биколени от зеленина- Силвия ЗЛАТКОВА куство.
 • 29. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 29 ПРОЕКТИ Нов спортен комплекс строят в Бургас Инвестицията от 2.6 млн. лв. е общинска В края на април в комплекс са предвидениБургас започна строи- някои нововъведения.телството на нов спор- Освен традиционнитен комплекс. Той е раз- спортове там ще могатположен в кв. „Славей- да се практикуват скейт-ков“. Изгражда се на борд и катерене.мястото на бившия ра- За катерачите щеботнически стадион, за- бъде монтирана специ-немарен и рушащ се в ална стена с различнипродължение на десети- нива на трудност - за на-летия. Инвеститор на чинаещи и напреднали.обекта е община Бургас. Скейт паркът ще е раз-Проектът е разработен положен върху 500 кв.мот „Проектантска орга- с различни съоръжениянизация – Бургас” ЕАД. и елементи.Изпълнението е възло- Важно място в спор-жено на ДЗЗД „Фиеста”, тен комплекс „Славей-сдружение между „Дже- ков“ заема простран-рамис” ЕООД и „Тор- ството за лека атлетика.крет” ЕООД. Инвести- Предвижда се изграж-цията в спортното съ- дането на 200-метроваоръжение е 2 600 000 овална писта с четири куствена трева и с ка- щадка и фитнес на от-лева, осигурени изцяло коридора, 120-метрова чество, отговарящо на крито. Обект Спортен комплекс „Славейков”, гр. Бургасот общината. писта за къси бягания, изискванията на ФИФА. В базата е включена Спортен комплекс сектори за овчарски, Размерите им са 22 м х още обслужваща сграда Инвеститор Община Бургас„Славейков“ е разпо- троен, дълъг, висок скок 44 м. с площ 950 кв.м с 2 мно- Проектант „Проектантска организация” ЕАД,ложен върху парцел с и тласкане на гюле. Към съществуващите гофункционални зали Бургасплощ 21 000 кв.м. Той Предвидено е изграж- два червени тенис корта по 100 кв.м за танци, Изпълнител ДЗЗД „Фиеста”ще е подобен на този дане на зала за борба с ще бъде направен трети йога, фехтовка, бойнив кв. „Изгрев“, открит обща площ 400 кв.м с с изкуствена настилка. спортове и др. НСН „Васстрой консулт” ООДпрез май 2010 г., и е с два тепиха и сауна. В спортния комплекс Предвижда се спор- Площ имот 21 дкаплощ 16 декара. В спортен комплекс ще има още комбинира- тен комплекс „Славей- РЗП 1350 кв.м Освен разликата в „Славейков“ ще има две на площадка за баскет- ков“ да бъде завършенплощта в новия спортен игрища за футбол с из- волейбол, детска пло- до октомври 2011 г. Етап Строеж Íîâàòà ãåíåðàöèÿ íà Sky Air® – RZQG – îïòèìèçèðàíà çà âñè÷êè ñåçîíè Daikin ñ âîäåùà ðîëÿ â ñåçîííàòà åôåêòèâíîñò Със своята политика 20/20/20, Евро- Èçìåðâàíå íà åêñïëîàòàöèîííèòå тура, както и отчитане на работа при не- ние на енергията на годишна база. Това се па повдигна високо летвата на енергийна- õàðàêòåðèñòèêè â ðåàëíèÿ æèâîò пълен капацитет вместо на пълен капаци- дължи на големия обем продажби и голе- та ефективност: 20% по-малко CO2, 20% Европа отдавна изисква измерване тет. Тъй като повечето системи работят мия брой работни часове през годината. възобновяема енергия и 20% намаляване на експолоатационните характеристики. повечето време при непълно натоварва- Това напредничаво развитие на гама- на потреблението на първична енергия Тези измервания позволяват поставяне не, новата методология дава по-добра ин- та Sky Air® продължава в новата серия до 2020 г. В тази рамка Директивата на EC на минимални изисквания, които произ- дикация на очакваната ефективност в ре- RZQG-L, с отлични резултати за сезонна за продукти, ползващи енергия (Дирек- водителите трябва да спазят и да се пре- алния живот. Новата калкулация за се- ефективност. Оптимизираният инверто- тива за Еко-дизайн) поставя минимални достави информация на потребителите зонна ефективност също така има пред- рен контрол по цялата крива на разпре- изисквания за Еко-дизайн като подобре- относно ефективността на климатика, за вид мощността, консумирана от устрой- деление на температурата осигурява оп- на енергийна ефективност, която произ- да могат те да направят интелигентен из- ствата в спомагателните режими като ре- тимална ефективност при частично нато- водителите трябва да интегрират в техни- бор при покупка. Сегашният метод на из- жим на готовност. варване, което дава висока ефективност в те продукти. мерване - на номиналната ефективност реални условия. Новият компресор, топ- За климатиците под 12kW, минимал- (EER) има ограничения, които водят до Daikin å âå÷å ãîòîâ – Ñåçîííè ñåðèè лообменник и подобрените спомагател- ните изисквания ще са базирани на по- значително несъответствие между номи- Daikin се гордее с въвеждане на проду- ни режими увеличават неговата ефектив- добро представяне на производителност- налните и реалните експлоатационни ха- кти на пазара с високи нива на екологич- ност още повече. та: сезонна ефективност. Daikin Europe рактеристики. ните показатели. Доста преди наложени- Благодарение на новия си дизайн, N.V. е първия производител, който ин- По-акуратното измерване – сезонна те срокове от Директивата за Еко дизайн, външните тела Sky Air® RZQG-L, оптими- тегрира подобренията на сезонната ефек- ефективност – беше разработено в Ди- Daikin представи сезонния инвертор Sky зирани за сезонна ефективност повиша- тивност в новата гама Sky Air® за леки рективата за Еко-дизайн. Основните раз- Air® през пролетта на 2010 година. Гамата ват средната сезонна ефективност с пове- търговски приложения и по този начин лики между сезонните и номиналните из- Sky Air® бе избрана поради потенциално че от 20% спрямо сегашния сезонен ин- подчерта отдадеността на Daikin да на- числения е използването на няколко тем- високото си въздействие върху околна- вертор Sky Air® в ситуации от реалния мали вредното влияние върху околна- ператури за оценка за охлаждане и ото- та среда: леките търговски приложения живот, и повече от 50% в сравнение с не- та среда. пление вместо една номинална темпера- са отговорни за най-голямото потребле- инверторните системи, което допринася за целите 20/20/20 на Комисията на ЕС. Íîìèíàëíà ñïðÿìî ñåçîííà åôåêòèâíîñò В допълнение към високата си сезон- на ефективност, новата сезонна серия Sky Air® има допълнителни предимства, като 50 60 70 40 например голям работен диапазон, въз- 80 20 30 можност за повторно използване на съ- 90 100 ществуващи тръбопроводи и тих нощен 10 CAPACITY режим. Тази нова серия е съвместима с новопроектираните сезонни вътрешни Температура Капацитет Спомагателни режими тела Sky Air®, включително на новата ка- сета с кръгъл поток (FCQG) и новото та- НОМИНАЛНА СЕЗОННА НОМИНАЛНА СЕЗОННА НОМИНАЛНА СЕЗОННА ванно тяло (FHQG). 1 Условие за Няколко температури Не отразява непълен Включва работа при Не отчита Включва потреблението Новата серия сезонни инвертори е на температура: за оценка за охлаждане капацитет непълен, вместо при спомагателните при спомагателните разположение от 7,1 до 14 kW. Тя е под- 35°C за охлаждане и отопление, което пълен капацитет режими режими ходяща за приложения за техническо ох- 7°C за отопление отразява реалните Не се виждат • Изключен термостат предимствата от Показани са • Режим на готовност лаждане и има работен обхват от -15°C до експлоатационни Не се случва често характеристики през инверторната предимствата на • ИЗКЛ. режим 50°C (охлаждане) и -20°C до 15,5°C (ото- на практика технология инверторната технология • Нагревател на пление). целия сезон картер За повече информация за новата гама Номиналната ефективност показва колко ефективно работи даден Сезонната ефективност показва колко ефективно работи на Daikin - Sky Air® с висока сезонна ефек- климатик при номинални условия. даден климатик през целия отоплителен или охладителен сезон. тивност посетете www.daikin.eu.
 • 30. 30 sg.stroitelstvo.info Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г.BUILDINGREEN Реставрират „Мелницата” в Балчик в оригиналния й вид Проектът набелязва редица мерки за постигане на енергийна ефективност на сградатаР еставриране на „Мелницата” в Балчик в оригиналният й вид пред- вижда проектът на арх. Владимир Попов и арх. Велин Нейчев. След реконструкцията сградата с повече от 100–годишна история ще функционира като туристически и културно-информационен център. По този начин „Мелницата“ ще се превърне от образна в смислова доминанта на Балчик, смятат проектантите. От нея щезапочват и завършват културно-историческите маршрути за гостите на гра-да. Тук ще бъде място за културно-творческо общуване, както и за приятнопрекарване на свободното време. Ще се разчита на съвременно поднася-не на информацията чрез комбинация от реални предмети, мултимедийнипредставяния и възстановки. Специално място ще рудване. Особено це- яването им през 1909 г. 1:500 на града. Ще бъде ция, консервация и екс- чистени от напластява-бъде отредено на исто- нен за индустриалната до сега. проследена история- пониране на мелница- нията до откриване нарията на сградата. В на- и строителната история Подобаващо място в та на пространствата и та, която е паметник каменните и тухлени-пълно автентичен вид е фактът, че силозите и експозициите ще наме- сградите заедно със съд- на културата от местно те повърхности. Всич-ще бъдат представени обслужващото ги стъл- ри и архитектурната ис- бите на техните създате- значение? ки нови мазилки, външ-силозите с простран- бище са запазени в на- тория на Балчик. Един ли и обитатели. ни и вътрешни, ще бъ-ствата над и под тях, пълно автентичен вид, от основните експонати Какво предвижда Сградата дат на варова основа,както и оцелялото обо- непроменен от постро- ще бъде макет в мащаб проектът за реконструк- Стените ще бъдат по- както и оригиналните.www.buildingreen.bg
 • 31. Строителство Градът, 30 май - 5 юни 2011 г. sg.stroitelstvo.info 31 ПРОЕКТИ ИсторияГ олямата мелница в Балчик е построена в първоначалния си вид от Ано- нимното индустриално дружество през 1909 г. Проектът и изпълнение- то му са възложени на фирмата Luther, Германия. Заедно с друга воде-ща европейска фирма – Eisenbeton от Мюнхен, построяват за една годинанай-модерно оборудваната мелница на Балканите с първите стоманобето-нови силози в България. Името на фирма Luther е свързано с изпълнениетона най-големите европейски силози и мелници от епохата – във Франкфуртна Майн, Будапеща, Генуа, Мюнхен, прочутата мелница MOLINO STUCKY въвВенеция и много други. Проектът за сградата и технологичното Ӝ оборудва-не са изпълнени в Германия. Оттам са доставени циментът и желязото. Из-пълнена е от местни строителни материали – камък и тухла. Оригиналнитемеждуетажни конструкции в сградата (без стените, подовете и стълбищетов силозната част) са били от дърво. Външно и вътрешно сградата е гладкоизмазана. Мелницата е имала капацитет 75 т брашно на денонощие. Произ-веждала е също грис и макаронени изделия - за пръв път в България. Стой-ността на мелницата възлиза на 1 100 000 лв., половината в сгради и поло-вината в машини. Мелницата работи успешно до 1916 г., когато попада подобстрела на руския военен флот и понася значителни щети. Производство-то не е възстановено. През времето на румънската окупация (1919 - 1940 г.)фасадата и покривът са възстановени. Около 1980 г. сградата е реконстру-ирана основно. През годините е използвана като младежки дом, за произ- земния етаж е разположена фитнес зала. Пространството между сградата иводствени цели, ателиета на художници в подпокривната част. В момента морето е оборудвано като пазар, но не функционира. Източно от мелницатасградата на мелницата не се използва. На четвъртия етаж е разположена е разположен открит паркинг. Крайбрежната ивица е хаотично застроена сГранична полиция – Балчик. Ателиетата се използват през лятото. В при- рибарски бараки и се използва като стоянка за лодки.Предвидена е допълни- щори за затъмняване на залите на културно-ин- ефектно осветление на чик разчита на опера- ята на община Балчик”.телна топлоизолацион- експозиционните зали формационния център: „Мелницата“ с акценти тивна програма „Реги- В него освен „Мелница-на мазилка за постигане при нужда. „Пътят на зърното”, върху архитектурните онално развитие”. Об- та“ са включени още двана енергийна ефектив- Съществуващите сто- „Културни маршрути” и детайли по фасадата. щината вече е внесла паметника на културатаност на сградата, коя- манобетонови междуе- „Знаци на времето”. проектно предложение – средновековната кре-то ще бъде нанесена под тажни подови конструк- На пето ниво (със Реализацията „Подобряване на турис- пост в града и „Теке Акнай-външния слой от ции ще бъдат усилени. светла височина 265 см) За финансиране на тическите атракции и Язълъ баба” – св. Ата-оцветена варо-пясъчна Подовите повърхности се разполагат ателиета реконструкцията на свързаните с тях инфра- нас” в с. Оброчище.мазилка. Избрани са два ще бъдат оформени по за творци, гости на Бал- мелницата община Бал- структури на територи- Силвия ЦЕНОВАцвята: кремавобяло до технологията „шлай- чик.корниза на кота +12,50 фан” и „полиран” бетон, В зоната на силози-м и сигнално бяло над декориран и оцветен в те ще има две основнинего. Корнизните про- светли тонове. Покрив- зали – на първо и по-фили на сградата ще бъ- ните покрития ще бъдат следно (шесто) ниво ще в партньорство с организират конференция на темадат изпълнени от твърд изпълнени с керемиди и бъде проследена истори-варовик. Оригиналният капаци тип „Романски”. ята на мелницата. Еднабетонов корниз на кота от силозните клетки ще+19,50 м, който е в до- Функциите може да бъде наблюда-бро състояние, след по- Интериорното реше- вана от всички нива начистване ще бъде оцве- ние е минималистично, сградата.тен в сигнално бяло. От с подчертаване на тех-твърд бял варовик ще нологичния облик на Околното пространствобъдат изпълнени и хо- постройката, както и Ландшафтното оф-ризонталните външни и неутралния характер на ормление обхваща прос-вътрешни подпрозоре- оформлението по отно- транството около сгра-чни облицовки. шение на експозиция- дата в рамките на при- Навигационният та. В технологично-ми- лежащия й парцел. Оф-знак ще бъде демонти- нималистичен стил са ормени са транспортни-ран, саниран и монти- решени осветителни- те и пешеходните връз-ран на старото си мяс-то върху южната фаса- те тела, въздуховодите, експозиционните мебе- ки с околните простран- ства и морския бряг. Ос- ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПАЗАРда преди нанасяне на ли, обзавеждането, въ- новният подход откъмвъншния слой мазилка. трешните врати и пара- градския център е под-Лицевата повърхност на петите. чертан с тримерно озе-електронния часовниквърху западната фаса- Всяка от залите ще бъде оборудвана със леняване. Освен офор- мени тревни площи, Какво означава това за бизнесада ще бъде изпълнена от специални системи за вечнозелена растител- г о д и ш н а е н е р г и й н а к о н ф е р е н ц и яполиран бял изкуствен осветление и мултиме- ност и вертикални ак-камък и ще бъде монти- дийни представяния. центи – кипариси, ре- ЧАСТ ОТ ТЕМИТЕ,ран също преди нанася- Първо и второ ниво шението предвижда ма- КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДИСКУТИРАНИ:не на външния слой ма- на основната част ще лък кръгъл площад с на- Либерализацията на пазара на електроенергиязилка. поемат функциите на стилка „шлайфан” бе- Всички външни вра-ти и прозорци ще бъдат туристически и ин- формационен център с тон-антислип, павета и балчишки камък. - докъде сме и какво да очакват потребителите Как се справят предприятията, 1 юни 2011 хотел Шератон | София които сега са на свободния пазаризпълнени със система щанд за сувенири, ка- Околното простран-за алуминиеви дограми фе-бар, външна експо- ство на сградата ще бъде Как стоят нещата от гледна точка на търговците на ток За повече информацияот висок клас на енер- зиционна площ, зала и феерично осветено по- и регистрация:гийна ефективност и тераса. средством система от По енергийната верига - кой какъв принос тел.: 02/4615 370енергоефективни стък- На трето и четвър- вградени в настилка- има в цената на електричеството 02/4615 495лопакети. Към прозоре- то ниво (със светла ви- та и зеленината, както Влиянието на зеления ток capital.bg/energyчните отвори по южна- сочина 380 см), както и и свободно стоящи ос-та фасада от вътрешна- в подпокривното прос- ветителни тела. Отдел-та страна са предвидени транство ще, помещават на система ще осигурява със съдействието на:

×