Teksten i bruk 14.12
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Teksten i bruk 14.12

on

 • 1,546 views

Pedagogisk bruk av IKT

Pedagogisk bruk av IKT

Statistics

Views

Total Views
1,546
Views on SlideShare
1,542
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

1 Embed 4

http://lesing-er.wikispaces.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Teksten i bruk 14.12 Teksten i bruk 14.12 Presentation Transcript

 • Teksten i bruk 14.desember Lesing og læring på internett
 • I dag
  • Erfaringsutveksling
  • Om lesing på skjerm
  • Bruk av PC i undervisningen
  • Informasjonssøk og kildebruk
  • Praktisk arbeid
  • Oppdrag til neste samling
 • Dagens mål
  • Dere skal kjenne til forskjellene på å lese i bok og på skjerm
   • kunne nevne to fordeler og to ulemper ved begge former for lesing.
  • Dere skal kunne bruke ulike læringsstrategier ved lesing av skjermtekster
   • kunne modellere minst én strategi for hver av de tre lesefasene når man leser på skjerm
  • Dere skal kjenne til digitale ressurser som kan bidra til læring
   • Hvordan man kan bruke blogg i undervisningen
   • Hvordan bruke samskrivingsverktøy
   • Hvordan lage digitale tankekart i web 2.0
  • Dere skal kunne hjelpe elevene til god kildebruk i egne arbeid
   • hvordan man søker og vurderer kilder
   • hvordan bruke strategier for å komme bort fra ”klipp og lim”
 • Lesing i bok og lesing på skjerm - sammenlign
  • Bruk venndiagrammet i en førlesefase
  På skjerm I bok Likt
 • Lesing på skjerm
  • Barn og unge leser mer i dag enn før
   • - men de leser færre bøker
   • Skjermlesing den dominerende lesemåte
  • Hva er forskjellen fra ”vanlig” lesing?
   • Lesing blir en dynamisk, mobil og interaktiv prosess.
   • Leseren forventer å kunne ”gjøre noe” med en skjermtekst (interaktivitet)
   • Sammensatt tekster som krever spesiell kompetanse
   • Den trykte teksten er lineær, skjermteksten er en hypertekst der du aldri ser slutten
 • Ulike måter å lese på
  • Overblikkslesing – man leser ikke for å lese, men for å velge bort. Kan jeg bruke denne siden?
  • Fokuslesing – man leser strategisk etter det man har søkt på
   • Ord, bilder
  • Nærlesing – man leser hele teksten nøye
  • Skimming – man leser litt mer overfladisk for å få inntrykk av hva den handler om
  • Surfing – man flyter med teksten og lar produsenten bestemme ruten man velger
   • Styrt av design og øyeblikket
 • Personlig tilnærming til tekstene
  • Hva legger du merke til?
   • Bilder
   • Overskrifter
   • Faktabokser
   • Animasjoner
   • Layout
   • Ikonoteksten
 • Tokolonnenotat Kristin Halvorsen er kunnskapsminister Pisaundersøkelsen viser framgang for norske elever Meninger og tanker jeg har om dette Fakta jeg legger merke til
 • Venndiagram
  • Politiske partiers mening
  Begge parti tar æren for forbedringene Arbeiderpartiet Høyre
 • Hvordan trene på å lese skjermtekster?
  • Tekster med mange modaliteter (uttrykksmåter)
   • Elevene må lære hvilke muligheter og begrensninger som ligger i de ulike uttrykksmåtene.
   • De må lære om at de ulike modalitetene spiller sammen
   • Bevisstheten på dette trenes også gjennom å lage egne multimodale tekster
 • Digital natives?
  • Elevene våre kan mindre enn vi tror
  • Store individuelle forskjeller
  • PC til underholdning
  • PC som verktøy
  • Framtiden?
 • Hva bruker vi PC-en til i undervisningen?
  • Tekstbehandling
   • Tekstproduksjon
    • Skriftlige oppgaver
    • Sammensatte tekster
    • Digitale fortellinger
  • Søke informasjon
   • Søkemotorer
    • Tekst, bilder , film og musikk
   • Lærebøker på nett (NDLA)
  • Dele informasjon
   • Læringsplattformer
   • Sosiale nettverk
   • Blogger
    • ePortfolio (inot)
   • Wikier
    • Del og bruk
  • Interaktiv læring
   • Spill
   • Tester
   • Web 2.0
    • Typewith.me
    • Bubbl.us
  • Læringsplattformene
   • ” Postkontor”
   • Deling av informasjon
   • Tester
   • Oppgaver
   • Prosessorientert skriving
   • Forklaringssekvenser
   • Leksjoner
   • Konferanser
   • Integrering av web 2.0
 • WEB 2.0
  • ” Web 2.0 […] avhenger av aktiv deltagelse fra brukerne for å kunne ekspandere[…] Grunntanken går med andre ord ut på å ta i bruk kollektiv intelligens, i den forstanden at vi som nettbrukere jobber sammen eller innenfor samme rammer fremfor løsrevet på egen hånd.”
  • http:// no.wikipedia.org / wiki /Web_2.0 , lastet ned 03.11.10
  • å bygge kunnskap sammen, bygge på hverandre, trekke nye linjer, få bekreftet egne tanker og meninger, bli utfordret på egne tanker og meninger, er uhyre lærerikt.
 • ePortfolio og blogg
  • Enkle funksjoner i ePortfolio i It’s learning
   • Mulighet for å låse blogg med passord
   • Kan legge inn filmer, musikk, bilder, lyd og tekst
   • Ulempe: kun en blogg per bruker
  • Gratis blogg via google
   • www.blogger.com
 • Hvorfor blogge?
  • En faglig refleksjonsblogg:
   • Eleven formulerer teorigrunnlaget i et fag med egne ord
   • Husk å legge til rette for refleksjon ved hjelp av læringsstrategier
  • Eleven bruker bilder, videoer o.l. til å illustrere og utdype.
  • Eleven jobber med de grunnleggende ferdighetene skriving, lesing og IKT.
  • Resultatet blir et ”levende” produkt som kontinuerlig kan oppdateres og vurderes
   • et prosessorientert dokument og en slags logg over læring
 • Informasjonssøk på nettet
  • ” Gå gjerne på nettet og finn stoff der”
   • Elevene finner altfor mye stoff
   • Elevene bruker mye tid på å finne stoff og roter seg fort bort i andre ting
   • Fagtekstene blir for vanskelige
   • Tekstene kopieres ukritisk til word og skrives ut
   • Eleven leverer inn teksten uten å ha lært det som står i den
 • Elevens utfordringer
  • Nåla i høystakken
   • Eleven skal
    • finne tekster som omhandler temaet
    • finne tekster som ligger innenfor sin egen forståelsesevne
    • sile ut tekster som ikke holder mål kvalitativt
 • Å lage logg for informasjonssøk
  • Hva ønsker du å finne ut?
   • Lag gjerne tankekart
  • Hva skal du bruke tekstene du finner til?
   • Artikkel? Presentasjon?
  • Hvordan skal du gå fram for å finne tekster som gir deg denne informasjonen?
   • Biblioteket? Læreboka? Internett?
  • Hvilke søkeord skal du bruke på nettet?
   • Hvor detaljerte søkekriterier trenger du?
  • Hvor lang tid skal du bruke på å søke?
   • Sett av tid du skal bruke til å søke. Lesing og vurderingen av tekstene du finner tar tid
  • Hva fungerte? Hva fungerte ikke?
 • Å vurdere funnene
  • Et søk kan gi mange treff
   • Kanskje må man snevre inn søkekriteriene
   • Se på beskrivelsen og hvilken side treffet lenker til
   • Åpne lenkene som ser relevante ut.
    • Skann sidene etter bilder, ingresser og bildetekster
    • Finner du noe interessant, les nøyere
    • Ta vare på funnene
     • klipp og lim inn både tekst og lenke i et worddokument
 • Å bruke funnene – ikke klippe og lime
  • Bruk tekstene du har funnet
   • Les overskrifter, ingresser og bildetekster
    • Hva handler teksten om?
    • Hva legger du merke til? (personlig tilnærming)
   • Les avsnitt for avsnitt
    • Personlig tilnærming
     • Hva visste du fra før? Hva ble du overrasket over? Hva ble du klar over? Hva lurer du på nå?
    • Strukturert tankekart
    • Snakk i pargrupper
    • Skriv opp gode formuleringer som du kan sitere (Husk å oppgi kilden!)
  • Notatene dine er utgangspunktet for din egen tekst
   • Legg fra deg originaltekstene
   • Du kan bruke strukturen i tankekartet som disposisjon for teksten du skal skrive
   • Husk å oppgi kildene!
 • Kildekritikk
  • Kan vi stole på tekstene?
   • Det er ingen overordnet kvalitetskontroll på nettet
   • Offentlige og seriøse organisasjoner regnes som pålitelige kilder
   • Private sider kan være gode, men sjekk innholdet mot andre kilder
   • NB! Vær obs på avsenders politiske ståsted eller andre motiv
   • En liten film om kildekritikk
  • Et hjelpeskjema
  • Eleven må trenes opp i å vurdere kildene de bruker
 • Oppdrag til neste samling
  • Lesing og læring på internett:
   • Lag et undervisningsopplegg der du bruker minst én læringsstrategi i hver lesefase.
   • Opplegget skal munne ut i et skriftlig produkt (du bestemmer lengden) hvor elevene har brukt kilder fra nettet, men formulert med egne ord.
    • NB! Husk strategiene! Det de har notert i venndiagram, tokollonnenotat, hurtigskriving, personlig tilnærming osv. skal brukes som utgangspunkt for egen tekst
    • Husk å minne dem på at de må oppgi kildene
 • Kilder:
  • http:// no.wikipedia.org / wiki /Web_2.0 , lastet ned 03.11.10
  • Lesing på skjerm , Lesesenteret, UiS
  • Enter, veien mot IKT-didaktikk , Svein Østerud, 2009, Gyldendal forlag