Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Søk 1
Din egen praksis
Hva handler søk om?
• Søk handler i korthet om;
• Hva slags informasjon søker jeg etter
• Hvor søker jeg
• Hvordan søker j...
En enkel modell for søk kan se slik
ut
Refleksjonsspørsmål
• Egenrefleksjon: Hvordan utfører du søk i dag – tenker
du gjennom hvilke søkeord, hvilken søkemotor e...
Søk 2
Søk og organisering av ressurser
Fagspesifikke nettsider
• Å «google» har blitt et vanlig norsk ord hvor man
mener å finne informasjon gjennom å gjøre søk
...
Refleksjon
• Egenrefleksjon: Gå til skolens hjemmeside. Hvor enkelt
synes du det er å finne søkefelt på nettstedet? Hvor e...
Søk 3
Kildekritikk og
kritisk refleksjon
Kildekritikk og kritisk refleksjon
• Med dagens informasjonstilgang er det viktig å ha noen strategier
for å vurdere innho...
Refleksjon
• Egenrefleksjon: Hvilke strategier bruker du for å avgjøre hvor
troverdig informasjonen du finner er?
Plenum: ...
Søk 4
Avansert søk og
personalisering av søketreff
Avansert søk
• Det er mange måter å avgrense søkene sine på.
Man kan velge å legge til eller trekke fra ord, søke
etter sp...
Refleksjon
• Egenrefleksjon: Har du forsøkt å bruke avansert søk for å
finne f.eks. spesifikke filtyper (som en lydfil)?
P...
Søk 5
Organisering for å
støtte egen læring
Sitering, referering og plagiering
Organisere informasjon
• Ofte trenger man å lagre informasjon man har
funnet for senere bruk, og den enkleste formen å
org...
Sitering, referering og plagiering
• Mange tilfeller av plagiering er ikke forsøk på juks, det er et
utslag av dårlige aka...
Refleksjon
• Egenrefleksjon: Hvordan finner du tilbake til spesifikke
nettsider (hva slags strategi har du)?
Plenum: Hvord...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Søk

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Søk

 1. 1. Søk 1 Din egen praksis
 2. 2. Hva handler søk om? • Søk handler i korthet om; • Hva slags informasjon søker jeg etter • Hvor søker jeg • Hvordan søker jeg • Hvordan vet jeg at informasjonen er troverdig • Hvordan organiserer jeg resultatene slik at jeg kan finne igjen og bruke informasjonen jeg har funnet
 3. 3. En enkel modell for søk kan se slik ut
 4. 4. Refleksjonsspørsmål • Egenrefleksjon: Hvordan utfører du søk i dag – tenker du gjennom hvilke søkeord, hvilken søkemotor eller på hvilke nettsteder du leter etter informasjon? Tenker du at du vet nok om disse strategiene eller bør du tilegne deg mer kompetanse? Plenum: Hva vet vi om elevenes søkeferdigheter? Hvordan kan vi finne ut mer? • Egenrefleksjon: Hvor ofte søker du etter informasjon på Internett – privat og i forbindelse med jobb? Hva slags type informasjon pleier du å søke etter? Plenum: hva slags informasjon pleier elevene å søke etter i skolesammenheng? • Egenrefleksjon: Hvordan vet du at det du finner er korrekt (troverdig)? Hvilke strategier kjenner du til? Plenum: har elevene strategier for å utøve kritisk refleksjon? Hvordan skal vi jobbe med kritisk refleksjon og kildekritikk i våre fag?
 5. 5. Søk 2 Søk og organisering av ressurser
 6. 6. Fagspesifikke nettsider • Å «google» har blitt et vanlig norsk ord hvor man mener å finne informasjon gjennom å gjøre søk • Mange bruker kun søkemotorer, men det er ikke alltid at dette er det mest effektive • Fagspesifikke nettsider kan omhandle spesielle fagområder, f.eks. naturfag.no og regjeringen.no – eller du kan finne nettsider som f.eks. omhandler søk etter telefonnummer, kartsøk, bedrifts- opplysninger, leksikon, bildesøk osv.
 7. 7. Refleksjon • Egenrefleksjon: Gå til skolens hjemmeside. Hvor enkelt synes du det er å finne søkefelt på nettstedet? Hvor enkelt synes du det er å finne informasjon gjennom å bruke søk på skolens hjemmeside? Plenum: hva kan forbedres og hvorfor? • Egenrefleksjon: Hvis dere bruker læringsplattform eller andre tilsvarende løsninger; hvordan tenker du når du organiserer fagstoff, oppgaver og annen informasjon som elevene (evt foresatte) skal bruke – og i hvilken grad tenker du at noe av dette skal gjenbrukes (evt brukes av andre)? Hva kan du gjøre annerledes? Plenum: hvilke gode ideer har dere for denne organiseringen som gjør det enklere for lærere å publisere og for elever å finne informasjon og ressurser? • Egenrefleksjon: Synes du det er lett eller vanskelig å finne gode digitale læringsressurser som du kan bruke i din undervisning? Hvilke utfordringer møter du når du gjør slike søk? Plenum: hvilke ressurs-sider bruker andre lærere på skolen for å finne godt læringsinnhold?
 8. 8. Søk 3 Kildekritikk og kritisk refleksjon
 9. 9. Kildekritikk og kritisk refleksjon • Med dagens informasjonstilgang er det viktig å ha noen strategier for å vurdere innholdet man finner – er det troverdig, nøyaktig, objektivt og egnet. En modell for å jobbe med kildekritikk er rammeverket TONE (7. trinn i IKTplan.no) • Hvis elevene skal søke er det viktig at du, som lærer, setter tydelige rammer. Elevene kan søke i timevis om de får lov, du må enten avgrense søk (be dem søke på spesifikke nettsider du har valgt ut) eller gi en tidsavgrensing (eks dere har 10 minutter på å søke, og 30 minutter på å lage en presentasjon om emnet basert på det dere har søkt frem) • Et viktig spørsmål er «hvor har du det fra» – man skal både vurdere kilden, men også vise tilbake til den. Hensikten er todelt; andre skal se hva du baserer dine ideer/konklusjoner på og kunne vurdere om din tolkning av innholdet er korrekt. Det andre handler om at man skal skille mellom hva som er ens eget tankegods og hva som er andres – noe som er viktig i forhold til vurdering. Det bør derfor være et krav at man oppgir kilder – og at det gjøres på en måte som gjør at man kan finne tilbake til kilden (i enkleste form en nettlenke). Mer om sitering, referering og plagiering ligger på 10. trinn i IKTplan, men allerede fra 4. trinn er det satt som «krav» at elevene bør oppgi kilder.
 10. 10. Refleksjon • Egenrefleksjon: Hvilke strategier bruker du for å avgjøre hvor troverdig informasjonen du finner er? Plenum: Hvordan tror du elevene vurderer informasjon de har søkt fram i forhold til troverdighet? Hvor flinke mener du elevene er til å gjøre denne type vurderinger? • Egenrefleksjon: Når du søker etter ressurser som du skal bruke i din undervisning – hvilke kriterier bruker du for å vurdere dem? Plenum: Hvor kan man finne gode, kvalitetssikrede, ressurser på nett? Er det interessant å lage arenaer hvor dere kan dele slike lenker eller vil det være å skape en arena som likevel vil bli lite brukt i praksis (=bortkastet tid)? • Egenrefleksjon: Er det du som finner ressurser som skal støtte undervisningen eller lar du elevene søke etter slik informasjon? Hvordan planlegger du aktiviteter som innbefatter at elevene skal bruke søkeferdighetene sine? Plenum: Hvis elevene skal finne fagspesifikk informasjon – hva slags kompetanse vil de trenge for å finne egnet og troverdig informasjon? • Egenrefleksjon: Hvor flink er du til å vise tilbake til kildene du bruker? Husk at du er rollemodell og må «walk the talk». Plenum: Hva krever dere av elevene i dag i forhold til å oppgi kilder – og har alle forståelse for hvorfor dette er viktig?
 11. 11. Søk 4 Avansert søk og personalisering av søketreff
 12. 12. Avansert søk • Det er mange måter å avgrense søkene sine på. Man kan velge å legge til eller trekke fra ord, søke etter spesifikke filtyper (bilder, musikk, video, tekst o.l.), etter språk, etter når det er publisert og søke etter innhold som man kan bruke fritt – for å nevne noen muligheter, og disse kan også kombineres med hverandre for å bli enda mer spesifikk. • En annen måte å tilnærme seg på er å bruke fagspesifikke sider, og så gjøre søk på disse sidene framfor å bruke en søkemotor. • Personalisering av søketreff er en utfordring når du bruker søkemotorer, fordi de vil prøve å gi deg det de tror du leter etter – basert på din profil og tidligere søkehistorikk.
 13. 13. Refleksjon • Egenrefleksjon: Har du forsøkt å bruke avansert søk for å finne f.eks. spesifikke filtyper (som en lydfil)? Plenum: Hva tror du elevene gjør når de skal søke etter spesifikke filtyper? Har de nødvendig kompetanse eller bruker de for lang tid på å søke fram egnet innhold (at de finner det de har bruk for)? • Egenrefleksjon: Selv om man bruker samme søkeord og søkemotor som andre kan resultatene man får være ulike. Hvilke utfordringer mener du at personalisering av søketreff kan ha? Plenum: I hvor stor grad tror dere elevene er klar over at man ikke nødvendigvis får like resultater når man søker, og hvordan skal dere formidle at personalisering er en utfordring for kildekritikk? • Egenrefleksjon: Vi har mer tilgang til informasjon nå enn noen gang tidligere i historien. I hvilken grad endrer det måten du tenker og planlegger undervisning på? Plenum: Hva tenker dere; er det å lage oppgaver hvor elevene besvarer gjennom å kopiere direkte fra nett juks, er det læring eller må man lage andre typer oppgaver?
 14. 14. Søk 5 Organisering for å støtte egen læring Sitering, referering og plagiering
 15. 15. Organisere informasjon • Ofte trenger man å lagre informasjon man har funnet for senere bruk, og den enkleste formen å organisere nettsider på er å bruke «favoritter- funksjon» - også kalt bokmerker. • Noen tjenester lar deg lagre bokmerkene i nettskya slik at du kan finne dem fram uavhengig av hva slags datamaskin du bruker. Det gir deg også mulighet til å dele dine bokmerker med andre. • Det finnes flere varianter av notatverktøy som gjør at du også kan få tilgang til innholdet offline, og som gjør at du kan søke i all tekst.
 16. 16. Sitering, referering og plagiering • Mange tilfeller av plagiering er ikke forsøk på juks, det er et utslag av dårlige akademiske ferdigheter. • Sitering er å gjengi ordrett det andre har sagt – for å underbygge egne argumenter • Referering er å vise til noe andre har sagt, men ikke å gjengi ordrett – for å underbygge egne argumenter • Kildeliste er en oversikt over hvilke kilder du har brukt • Plagiering er å ta noen andres arbeid og utgi det for å være sitt eget • Elevene må forstå at det handler ikke om å bli tatt i juks eller ikke – det handler om at man skal ha et klart skille på hva som er elevens forståelse, ideer og konklusjoner og hva som er andres forståelse, ideer og konklusjoner. Kan man ikke skille, er det vanskelig å vurdere elevens forståelse og kunnskap.
 17. 17. Refleksjon • Egenrefleksjon: Hvordan finner du tilbake til spesifikke nettsider (hva slags strategi har du)? Plenum: Hvordan tror dere elevene bruker favoritter- funksjon, (sosiale) bokmerker eller leselister? • Egenrefleksjon: I hvor stor grad bruker du notatverktøy for å organisere informasjon du finner? Plenum: Hvordan kan dere hjelpe elevene med å lage gode notater og skape struktur av informasjon de finner – slik at de kan støtte sin egen læringsprosess? • Egenrefleksjon: Pleier du å bruke innhold fritt uten å tenke på opphavsrett eller søker du bevisst etter innhold som er lisensiert for fri bruk? Plenum: I hvilken grad tror dere elevene har et bevisst forhold til hva som kan brukes fritt og ikke? Hvor ofte ber dere elevene oppgi kilder i oppgaver hvor de finner informasjon på Internett? Har dere retningslinjer for hvordan de skal oppgi kilder (mal)? Når (klassetrinn) bør man innføre slike regler?

×