Newsletter 07 imi-net_2012-02

783 views
724 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
783
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
380
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Newsletter 07 imi-net_2012-02

 1. 1. NEWSLETTER       Nr.  7,  Februarie  2012        Investește  în  oameni!  Proiect  cofinanțat  din  Fondul  Social  European  prin  Programul  Operațional  Sectorial    Dezvoltarea  Resurselor  Umane  2007  –  2013  Axa  prioritară  3:  Creşterea  adaptabilităţii  lucrătorilor  şi  a  întreprinderilor  Domeniul  major  de  intervenţie  3.3.:  „Dezvoltarea  parteneriatului  şi  încurajarea    iniţiaLvelor  pentru  partenerii  sociali  şi  societatea  civilă”  Contract  nr.:  POSDRU/93/3.3/S/53132      
 2. 2. Proiectul  strategic   „Reţeaua  Autorităților  Competente  pentru  Calificările  Profesionale  din   România   NOUTĂȚI       (IMI  PQ  NET  România)”         EVENIMENT  Ø  Măsuri  pentru  încredere,   Ø  Consultare  publică  cu  privire  la   creştere  economică  şi  locuri  de   o   p o s i b i l ă   r e v i z u i r e   a   Ø  Întărirea  relaţiilor  UE-­‐China   muncă   r e g u l a m e n t u l u i   C o m i s i e i     Europene   privind   drepturile  Ø  Erasmus,  pentru  dezvoltarea   pasagerilor   din   transportul   competenţelor  Lnerilor   aerian   u     INFO+     europeni   Ce  spun  uLlizatorii  despre  IMI   Ø  România   a   raLficat   Acordul    Ø  Comisia  Europeană  propune  o   privind   spaţiul   aerian   comun     DirecLvă  privind  atribuirea   între   Uniunea   Europeană   şi   u  Diverse   contractelor  de  concesiune   statele   membre   ale   acesteia,   pe   de   o   parte,   şi   Georgia,   pe   de  Ø  Ce  putem  face  pentru   altă  parte   persoanele  afectate  de   restructurări?  
 3. 3. NOUTĂȚI       Măsuri  pentru  încredere,  creștere  economică  și  locuri  de  muncă        Liderii   UE   au   convenit   asupra   necesităţii   de   a   lua   măsuri   urgente   pentru   a   combate   şomajul   în   rândul   Lnerilor,   pentru   a  sprijini  IMM-­‐urile  şi  pentru  a  consolida  piaţa  unică.  De  asemenea,  au  stabilit  data  semnării  noului  tratat  privind  coordonarea  poliLcilor  economice.      Şefii  de  stat  şi  de  guvern  au  convenit  asupra  necesităţii  de  a  lua  măsuri  urgente,  la  nivel  european  şi  naţional,  pentru  a  s8mula  creşterea   economică   şi   crearea   de   locuri   de   muncă.   Priorităţile   sunt   combaterea   şomajului   în   rândul   8nerilor,   consolidarea  pieţei  unice  şi  sprijinirea  întreprinderilor  mici.  Liderii   UE   au   ajuns   la   un   acord   cu   privire   la   Tratatul   privind   stabilitatea,   coordonarea   şi   guvernanţa   în   uniunea   economică   şi  monetară  (aşa-­‐numitul  „pact  bugetar”).  Acesta  va  aduce  mai  multă  stabilitate  şi  va  permite  formularea  unui  răspuns  ferm  la  criza  datoriilor  suverane.  De  asemenea,  s-­‐a  ajuns  la  un  acord  referitor  la  Tratatul  privind  Mecanismul  european  de  stabilitate  –  un  fond  permanent  menit  să  sprijine  ţările  cele  mai  vulnerabile  din  zona  euro.    Reducerea  şomajului  în  rândul  Lnerilor  Ţările   UE   s-­‐au   angajat   să   pregătească   planuri   naţionale   pentru   ocuparea   forţei   de   muncă.   Acestea   vor   include   măsuri   precum  redirecţionarea   sarcinii   fiscale   impuse   veniturilor   salariale   şi   reducerea   segmentării   pieţei   muncii.   Tinerii   şi   persoanele   mai  puţin  calificate  ar  avea  asOel  mai  multe  oportunităţi  de  angajare.  Comisia   va   crea   grupuri   de   acţiune   împreună   cu   ţările   în   care   rata   şomajului   în   rândul   8nerilor   depăşeşte   media   (Spania,  Grecia,  Italia,  Portugalia,  Slovacia,  Lituania,  Letonia,  Irlanda).    Sursa:  Comisia  Europeană    
 4. 4. NOUTĂȚI      Erasmus,  pentru  dezvoltarea  competenţelor  Lnerilor  europeni      Începând  din  1987,  aproape  3  milioane  de  Lneri  europeni  au  studiat  şi  s-­‐au  format  în  străinătate  cu  ajutorul  programului    Erasmus.  Tinerii   sunt   cei   mai   expuşi   efectelor   crizei   economice   şi   şomajului.   Cu   ocazia summitului   european     din   ianuarie,   şefii   de   stat   şi  de  guvern  s-­‐au  angajat  să  le  îmbunătăţească  perspec8vele  pe  piaţa  muncii.  Programul   Erasmus   contribuie   la   realizarea   acestui   obiec8v,   încurajând   mobilitatea   studenţilor.   Cu   ajutorul   acestuia,   8nerii  europeni  pot  petrece  8mp  într-­‐o  altă  ţară,  pot  învăţa  o  limbă  străină  şi  îşi  pot  dezvolta  capacitatea  de  adaptare  -­‐  calităţi  extrem  de  apreciate  pe  piaţa  muncii.    Erasmus  a  schimbat  vieţi  şi  a  deschis  noi  orizonturi  Programul  este  una  dintre  cele  mai  mari  realizări  ale  Uniunii  Europene.  În  2011,  250  000  de  8neri  au  studiat  sau  au  urmat  un  stagiu  în  altă  ţară.  Erasmus  se  adresează,  de  asemenea,  profesorilor  şi  contribuie  la  creşterea  calităţii  învăţământului  superior  în  UE.  Manifestările  dedicate  celei  de  a  25-­‐a  aniversări  a  programului  au  debutat,  la  Bruxelles,  cu  conferinţa  „Erasmus:  25  de  ani  de  schimbare  de  vieţi  şi  deschideri  de  orizonturi”.  Alte  evenimente  sunt  organizate  peste  tot  în  Europa.  Din  cele  33  de  ţări  par8cipante  au  fost  selectaţi  câte  un  fost  student  şi  un  profesor,  ale  căror  vieţi  profesionale  şi  private  au  fost  influenţate  de  par8ciparea  la  acest  program.  Aceş8  „ambasadori  Erasmus”  vor  avea  rolul  de  a-­‐i  încuraja  pe  8neri  să  treacă,  la  rândul  lor,  printr-­‐o  experienţă  similară.    Sursa:  Comisia  Europeană  h_p://ec.europa.eu/news/culture/120203_ro.htm    
 5. 5. NOUTĂȚI  Comisia  Europeană  propune  o  DirecLvă  privind  atribuirea  contractelor  de  concesiune    Contractele   de   concesiune   reprezintă   parteneriate   între   sectorul   public   şi   companiile   predominant   private  care   operează,   menţin   şi   realizează   dezvoltarea   infrastructurii   (porturi,   distribuţia   apei,   parcări,   drumuri   cu  plată)  sau  oferă  servicii  de  interes  economic  general  (energie,  apă  şi  reciclarea  deşeurilor,  de  exemplu).    Concesiunile  sunt  cea  mai  comună  formă  de  parteneriat  public-­‐privat  (PPP).  Comisia  Europeană  consideră  că  un  cadru   clar   legisla8v   european   este   necesar   pentru   livrarea   de   lucrări   şi   servicii   în   condiţii   de   bună   ges8une  financiară.  Comisia  dorește  concesiuni  cu  valoare  mare  unde  cei  mai  eficienți  furnizori  de  lucrări  şi  servicii  au  o  şansă  reală  să  câş8ge  contractul.  În   data   de   20   decembrie   2011,   propunerea   a   fost   trimisă   Parlamentului   European   şi   Consiliului   de   Miniştri   în  vederea  adoptării  în  cadrul  procedurii  de  co-­‐decizie.   Ce  putem  face  pentru  persoanele  afectate  de  restructurări?     Comisia  Europeană  propune  o  dezbatere  publică  pe  aceasta  teamă!   Restructurarea   este   una   dintre   măsurile   pe   care   le   poate   lua   o   întreprindere   pentru   a   supravieţui   şi   a   rămâne  compe88vă.  Din  cauza  crizei  economice,  numeroase  companii  au  fost  nevoite  să  aleagă  această   cale,  ceea  ce  a  condus  la  pierderea  a  milioane  de  locuri  de  muncă.   În  unele  cazuri,  angajatorii  şi  angajaţii  au  ajuns  la  acorduri  care  să  permită  păstrarea  posturilor,  însă  în  alte   condiţii   salariale   şi   cu   program   de   lucru   redus.   Este   o   soluţie   de   compromis,   care   garantează   totuşi   siguranţa   locului   de   muncă   şi   o   serie   de   beneficii.   Deseori,   aceste   măsuri   au   fost   aplicate   cu   sprijinul   autorităţilor  locale  şi  regionale.     Sursa:  Comisia  Europeană  
 6. 6. NOUTĂȚI    Consultare   publică   cu   privire   la   o   posibilă   revizuire   a   România   a   raLficat   Acordul   privind   spaţiul   aerian   comun  între  Uniunea  Europeană  şi  statele  membre  regulamentului   Comisiei   Europene   privind   drepturile     ale   acesteia,   pe   de   o   parte,   şi   Georgia,   pe   de   altă  pasagerilor  din  transportul  aerian       parte    Consultarea   publică   care   va   revizui   Regulamentul   nr.   Acordul   privind   spaţiul   aerian   comun   între  26/2004   al   Comisiei   Europene,   are   în   vedere   Uniunea  Europeană  şi  statele  membre  ale  acesteia,  reglementarea   condițiilor   pasagerilor   care   călătoresc   pe   de   o   parte,   şi   Georgia,   pe   de   altă   parte,   a   fost  cu   avionul.   Această   consultare   publică   se   desfășoară   raLficat   de   România   prin   Legea   nr.   297/2011,  în   perioada   19.12.2011-­‐11.03.2012,   prin   completarea   publicată  în  Monitorul  Oficial  nr.  67/2012.  unui  formular  online.   Acordul   a   fost   întocmit   la   Bruxelles   pe   data   de   2  “Consultare   publică   privind   o   posibilă   revizuire   a   decembrie   2010   şi   cuprinde   29   de   ar8cole   şi   5  Regulamentului   (CE)   261/2004   de   stabilire   a   unor   Anexe.  norme   comune   în   materie   de   compensare   şi   de   Oricare   dintre   părţi   poate,   în   orice   moment,   să  asistenţă   a   pasagerilor   în   eventualitatea   refuzului   la   înainteze   celeilalte   părţi,   pe   căi   diploma8ce,   o  îmbarcare,  anulare  şi  întârzierii  prelungite  a  zborurilor,   no8ficare   scrisă   privind   decizia   sa   de   a   denunţa  precum   şi   măsuri   complementare   de   modificare   a   prezentul   acord.   No8ficarea   se   comunică   simultan  Regulamentului  (CE)  889/2002  ”   Organizației  Internaționale  a  Aviației  Civile  (OACI)  şi  Regulamentul   (CE)   261/2004   a   introdus   noi   drepturi   Secretariatului   Organizației   Națiunilor   Unite  importante   pentru   pasagerii   din   transportul   aerian   în   (Secretariatul  ONU).  eventualitatea   refuzului   la   îmbarcare,   întârziere   Acordul   si   toate   modificările   la   acesta   se  p r e l u n g i t ă ,   a n u l ă r i   ş i   d e   d e c a l a r e a   înregistrează  la  OACI  şi  la  Secretariatul  ONU.  curselor.   Regulamentul   a   intrat   în   vigoare   în   2005   şi   Conţinutul   Acordului   îl   puteţi   găsi   în   Monitorul  stabileşte   un   nivel   minim   de   standarde   de   calitate   în   Oficial  nr.  67/2012.  scopul  de  a  proteja  pasagerii.   www.imipqnet.ro    www.imipqnet.ro      
 7. 7. EVENIMENT       Întărirea  relaţiilor  UE-­‐China      Cele  două  puteri  s-­‐au  angajat  să  dezvolte  un  parteneriat  mai  strâns,  în  cadrul  celei  de  14-­‐a  reuniuni  la    nivel  înalt  UE-­‐China.      La   reuniunea   desfăşurată   la   Pekin,   la   data   de   14   februarie   2012,   au   par8cipat   preşedintele   Consiliului  European,  Herman  Van  Rompuy,  preşedintele  Comisiei  Europene,  José  Manuel  Barroso  şi  prim-­‐ministrul  chinez,  Wen  Jiabao.  „Parteneriatul   UE-­‐China   este   unul   dintre   cele   mai   importante   din   lume”,   a   subliniat   preşedintele   Barroso,  amin8nd  rolul  acestui  partneriat  pentru  garantarea  „stabilităţii  şi  prosperităţii  la  nivel  mondial”.    O  cooperare  comercială  solidă  UE   este   principalul   partener   comercial   al   Chinei,   iar   China   este   principalul   furnizor   de   produse  manufacturate   al   UE.   Schimburile   comerciale   dintre   UE   şi   China   (1   miliard   de   euro   pe   zi)   favorizează  crearea  de  locuri  de  muncă,  inovarea  şi  creşterea  economică.  Pentru   a   încuraja   relaţiile   dintre   antreprenorii   chinezi   şi   europeni,   este   necesar   să   fie   lansate   rapid  negocieri  în  vederea  încheierii  unui  acord  UE-­‐China.  UE  a  insistat  ca  acest  acord  să  favorizeze  deschiderea  pieţei  chineze.  h_p://ec.europa.eu/news/external_rela8ons/120216_ro.htm    Sursa:  Comisia  Europeană  
 8. 8. INFO  +   Ce  spun  uLlizatorii  despre  IMI    “Am   o   experienţă   îndelungată   în   domeniul   recunoaşterii   calificărilor   profesionale.   De  aceea,   pot   spune   că   IMI   este   o   iniţia8vă   binevenită,   care   oferă   mijloacele   necesare  pentru   a   elimina   barierele   legate   de   comunicare,   securitatea   transmiterii   datelor   şi  fiabilitatea  răspunsurilor.  Căile  de  comunicare  de  care  dispunem  în  prezent  sunt  cu  siguranţă  mai  bune  decât  în  trecut.  Aş   dori   ca   IMI   să   devină   un   canal   de   comunicare   obligatoriu   între   autorităţile  competente.   Consider   că   sistemul   fi   mai   puţin   eficient   dacă   unele   autorităţi   ar   con8nua  să  comunice  în  afara  lui.  Mulţumesc,  IMI!  ”     Isabel  Calvo     Ministerul  Educaţiei  din  Spania  –  Secretariatul  general  pentru  diplome  şi  recunoaşterea   calificărilor         ”IMI   este   un   succes   pe   plan   tehnic   şi,   în   mare   parte,   facilitează   o   u8lizare   intui8vă.  Documentaţia   disponibilă   pe   site   şi   cursurile   de   formare   sunt   o   bună   introducere   în  sistemul  IMI.  "   UNlizator  IMI  din  Germania    
 9. 9. DIVERSE      România  primeşte  circa  zece  milioane  de  euro  de  la  UE  pentru  distribuirea  de  fructe  în  şcoli  România  va  primi  din  partea  UE  aproape  zece  milioane  de  euro  pentru  distribuirea  de  fructe  şi  legume  în  şcoli,  în  anul  şcolar  2012-­‐2013,  potrivit  unui  proiect  de  decizie  al  ExecuLvului  european.  h_p://www.mediafax.ro/social/romania-­‐primeste-­‐circa-­‐zece-­‐milioane-­‐de-­‐euro-­‐de-­‐la-­‐ue-­‐pentru-­‐distribuirea-­‐de-­‐fructe-­‐in-­‐scoli-­‐9377475/      Noul  Logan  ar  putea  fi  lansat  la  sfârşitul  acestui  an  sau  începutul  lui  2013.  Va  apărea  noua  generaţie  Sandero  înainte?    Noul  model  Logan  ar  putea  fi  lansat  pe  piaţă  la  sfârşitul  acestui  an  sau  începutul  anului  viitor,  a  declarat  la  Salonul  Auto  de  la  Geneva  directorul  de  vânzări  al  Renault,  Jerome  Stoll.  Stoll  a  mai  afirmat,  potrivit  agenţiei  ruse  Ria  Novos8,  că  producţia  noului  model  des8nată  pieţei  ruse  va  începe  anul  viitor.  h_p://www.mediafax.ro/economic/noul-­‐logan-­‐ar-­‐putea-­‐fi-­‐lansat-­‐la-­‐sfarsitul-­‐acestui-­‐an-­‐sau-­‐inceputul-­‐lui-­‐2013-­‐va-­‐aparea-­‐noua-­‐genera8e-­‐sandero-­‐inainte-­‐9377444/      STUDIU:  România  pierde  15%  din  PIB  din  cauza  condiţiilor  precare  de  sănătate  România  pierde  circa  18,6  miliarde  de  euro,  adică15%  din  PIB-­‐ul  din  2010,  din  cauza  condiţiilor  precare  de  sănătate,  iar  dacă  starea  sănătăţii  populaţiei  ar  ajunge  la  nivelul  mediu  din  UE,  România  ar  avea  surplus  economic  de  6,7  miliarde  de  euro,  potrivit  unui  studiu  privind  industria  farmaceuLcă.  h_p://www.mediafax.ro/social/studiu-­‐romania-­‐pierde-­‐15-­‐din-­‐pib-­‐din-­‐cauza-­‐condi8ilor-­‐precare-­‐de-­‐sanatate-­‐9375491/    
 10. 10.  Carte                                            Târg    Teatru       Vizita  bătrânei  doamne  În  şalvari  şi  cu  işlic   Targul  Imobiliar  Project  Expo   de  Friedrich  Dürrenma_  Biserică,   sexualitate,   căsătorie   şi   In  perioada  9  -­‐  11  mar8e  2012  la  Sala      divorţ   în   Ţara   Românească   a   Palatului  va  avea  loc  o  nouă  ediție  a   Cu   Maia   Morgenstern   si   Mircea  secolului  al  XVIII-­‐lea     targului  imobiliar  ,  Project  Expo  2012.   Rusu    Constanţa  VinLlă-­‐Ghiţulescu     Regia:       Ca  și  anul  trecut,  Targul  Imobiliar  PROJECT   Alexander  Morfov  Este   inu8l   să   te   proiectezi   într-­‐un   EXPO  deschide  seria  evenimentelor      trecut   idilic   şi   exemplar   şi   să   dai   imobiliare  ale  anului.  Si  pentru  ca  această   Unul   dintre   cei   mai   importanți  asOel   un   chip   ideal   prezentului.   ediție,  din  9-­‐11  mar8e  de  la  Sala  Palatului,   dramaturgi   ai   lumii,   cu   o   piesă  Luate   filă   cu   filă,   condicile   este  una  specială  pentru  organizatori,   devenită   clasică,   ridică   o   întrebare  eclezias8ce   din   Ţara   Românească   intrucât  aniversează  trei  ani  de  când  au   mai  acută,  azi,  decât  oricând:  Poate  a   secolului   al   XVIII-­‐lea   scot   la   apărut  pe  piață,  aceș8a  promit  o  serie  de   un   miliard   de   dolari   să   cumpere  iveală   oameni   şi   fapte   care   surprize    si  o  imagine  nouă  a  locației  de   conş8inţa   unui   întreg   oraş?   Un   text  seamănă   uimitor   cu   românii   şi   desfășurare.  In  primul  rând  vizitatorii  vor   despre   umanitatea   redusă   la   scara  isprăvile  lor  de  astăzi  în  pricini  de   avea  ocazia  sa  cunoască  dezvoltatori  noi  de   u n u i   u m i l   t â r g   d e  i u b i r e ,   s e x u a l i t a t e   ( u n e o r i   locuinte,  care  vor  prezenta  proiecte  abia   p r o v i n c i e ,   c o n s t r u i t   p e   o  deviantă),   cuplu,   căsătorie   şi   lansate,  dar  si  să  regăsească  printre   necruţătoare   sa8ră   de   moravuri  divorţ.   standuri  pe  partenerii  tradi8onali.  Există   care   anihilează   barierele   dintre   însă  o  diferență  chiar  și  în  cazul  acestora.   vic8me  şi  călăi.   Fiind  vorba  de  o  ediție  aniversară,  toți  vor       avea  discounturi  până  la  de  trei  ori  mai   In  luna  Mar8e  la  Teatru  Național  din   mari  decât  la  edițiile  anterioare.     Bucureș8      
 11. 11. Despre  Proiect    h_p://www.imipqnet.ro/ro/despre-­‐proiect/       Despre  Reţeaua  IMI  PQ  NET   h_p://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-­‐imi/         Despre  Grupul  de  Lucru     h_p://www.imipqnet.ro/ro/grupul-­‐de-­‐lucru/       www.imipqnet.ro    
 12. 12. IMI  PQ  NET  ROMÂNIA    SECRETARIATUL  TEHNIC  AL  REŢELEI  IMI  PQ  NET  România  E-­‐mail:  secretariat.tehnic@imipqnet.ro  Web:  www.imipqnet.ro  Telefoane:  0726  32  55  31,  0758  09  38  12,  0758  10  29  55  Adresa:  str.  Maria  Rose~  nr.  49  A,  et.  1,  sector  2,  Bucureş8  

×