Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

614 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
213
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Newsletter 14 imi pq-net 2012-09

 1. 1. NEWSLETTER Nr. 14, Septembrie 2012Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenție 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132
 2. 2. Proiectul strategic „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România NOUTĂȚI (IMI PQ NET România)” Propunerea Comisiei Europene EVENIMENTîmbunătățește capacitateapartidelor politice europene de a-i  „Creșterea albastră”: Comisiareprezenta pe cetățenii UE și Europeană prezintă perspectivele de  A doua conferință anuală de rețeaconsolidează democrația creștere sustenabilă generată de IMI PQ Net România s-a bucurat de un sectoarele marin și maritim real succes! Comisia Europeană propune noicompetențe ale BCE pentru  Raportul UE privind tineretulsupravegherea băncilor în cadrul lansează un apel de a face din              unei uniuni bancare ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf Securitatea informatică ainstituțiilor UE a fost consolidată înurma unui proiect pilot de succes               www.imipqnet.ro 
 3. 3. NOUTĂȚI Propunerea Comisiei Europene îmbunătățește capacitatea partidelor politice europene de a-i reprezenta pe cetățenii UE și consolidează democrația Comisia a adoptat pe 12 septembrie o propunere menită să consolideze capacitatea partidelor politice dinUniune de a forma un spațiu public cu adevărat european și de a exprima voința cetățenilor UE, prin sporirea vizibilității, arecunoașterii, a eficacității, a transparenței și a responsabilității acestor partide.      Propunerea prevede un statut juridic la nivelul Uniunii pentru partidele politice europene și fundațiile afiliate acestora, abordând  cel  mai  important  obstacol  cu  care  se  confruntă  organizațiile  în  cauză  atunci  când  își  desfășoară  activitatea  pe teritoriul unuia sau mai multor state membre. În prezent, majoritatea acestor partide și fundații sunt înregistrate ca asociații fără scop lucrativ. „Partidele și fundațiile politice europene cu adevărat transnaționale sunt esențiale pentru exprimarea opiniilor cetățenilor lanivelul Uniunii și pentru generarea de dezbateri publice la scară europeană. Acestea au un rol central în configurarea dezbateriiprivind aspecte specifice Uniunii, care, având în vedere alegerile europene din 2014, promite să fie animată în anii următori.Această propunere ambițioasă reprezintă un pas important în direcția consolidării democrației europene”,  a  declarat Vicepreședintele Maroš Šefčovič .        Pentru a fi recunoscute ca partid politic european sau ca fundație politică europeană, organizațiile respective vor trebui să respecte standarde înalte privind democrația internă, guvernanța, responsabilitatea, transparența și respectul pentru valorile pe  care  se  întemeiază  Uniunea.  Toate  aspectele  legate  de  finanțarea  partidelor  vor  face  obiectul  unui  set  cuprinzător  de norme,  printre  care  se  numără  cerințe  stricte  în  materie  de  raportare  și  control.  Un  regim  de  sancțiuni  administrative  va  fi introdus în cazul încălcărilor. Sursa: Comisia Europeană  Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12092012_propunere_partide_europene_ro.htm
 4. 4. NOUTĂȚI Comisia Europeană propune noi competențe ale BCE pentru supravegherea băncilor în cadrul unei uniuni bancare Propunerile prezentate pe 12 septembrie cu privire la crearea unui mecanism de supraveghere unic (MSU) pentru bănciledin zona euro constituie un pas important în direcția consolidării uniunii economice și monetare (UEM). În cadrul acestui noumecanism unic, răspunderea finală în ceea ce privește sarcinile specifice de supraveghere legate de stabilitatea financiară atuturor băncilor din zona euro îi va reveni Băncii Centrale Europene (BCE).      Autoritățile naționale de supraveghere vor avea în continuare un rol important în activitățile cotidiene de supraveghere și în pregătirea  și  punerea  în  aplicare  a  deciziilor  BCE.  Tot  astăzi,  Comisia  propune  ca  Autoritatea  bancară  europeană  (ABE)  să elaboreze un set unic de instrucțiuni în materie de supraveghere, cu scopul de a păstra integritatea pieței unice și de a asigura coerența supravegherii bancare pentru toate cele 27 de state membre.       Comisia îndeamnă Consiliul și Parlamentul European să adopte propunerile de regulamente prezentate astăzi până la sfârșitul anului 2012, împreună cu celelalte trei elemente componente ale „uniunii bancare”: cadrul de reglementare unic reprezentat de cerințele  de  capital  (a  se  vedeaIP/11/915),  schemele  armonizate  de  protecție  a  depozitelor  (a  se  vedea  IP/10/918)  și  cadrul european unic pentru redresare și rezoluție (a se vedea IP/12/570).Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat în legătură cu acest subiect:    „Comisia a prezentat astăzi propuneri cu privire la un mecanism de supraveghere unic la nivel european, un pas crucial către crearea unei uniuni bancare. Acest nou sistem, al cărui nucleu este Banca Centrală Europeană și la care participă și autoritățile naționale de supraveghere, va reinstaura încrederea în supravegherea tuturor băncilor din zona euro. Parlamentul European va juca  un  rol  primordial  în  exercitarea  controlului  democratic.Instaurarea  acestei  entități  europene  de  supraveghere  înainte  de începutul anului următor trebuie să fie pentru noi o prioritate absolută.În acest mod vom facilita și eventualele decizii de utilizare a mecanismelor europene de recapitalizare a băncilor .”                                                                                                                        Sursa: Comisia Europeană  Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12092012_noi_competente_bce_ro.htm
 5. 5. NOUTĂȚI   Securitatea informatică a instituțiilor UE a fost consolidată în urma unui proiect pilot de succes Instituțiile UE și-au intensificat lupta împotriva amenințărilor informatice prin crearea unei echipe UE – cu statutpermanent – de intervenție în caz de urgență informatică (CERT-EU). Decizia vine în urma succesului unui proiect pilot desfășurattimp de un an de respectiva echipă, care a primit aprecieri pozitive din partea clienților și a omologilor.                În  ultimii  ani,  atât  în  sectorul  public,  cât  și  în  cel  privat,  s-au  creat  echipe  CERT  sub  forma  unor  mici  nuclee  de  experți  în informatică  ce  pot  reacționa  rapid  și  eficient  la  incidente  care  pun  în  pericol  securitatea  informațiilor  și  la  amenințări  informatice. Acestea  s-au  dovedit  a  fi  o  componentă  cheie  în  strategia  de  apărare  împotriva  acestor  amenințări,  prin  prevenirea,  detectarea  și corectarea  vulnerabilităților  și  a  breșelor  de  securitate.  Echipele  își  avertizează  clienții  cu  privire  la  vulnerabilități  și  amenințări  și recomandă  acțiuni  de  reducere  a  riscurilor.  De  asemenea,  contribuie  la  detectarea  sistemelor  compromise  și  a  atacurilor  și  iau măsurile necesare pentru a opri atacurile și/sau a asigura revenirea la o funcționare normală. Echipele sunt puternic interconectate, creând o comunitate de experți care luptă pentru cauza comună a securității informatice.                În  cadrul  Agendei  digitale  pentru  Europa,  adoptată  în  mai  2010,  Comisia  Europeană  s-a  angajat  să  înființeze  un  CERT  pentru instituțiile  UE,  ca  parte  a  unui  angajament  general  în  favoarea  unei  politici  consolidate  și  de  înalt  nivel  în  materie  de  securitate  a rețelelor  și  a  informațiilor  în  Europa.  De  asemenea,  prin  Agenda  digitală,  toate  statele  membre  sunt  invitate  să  își  creeze  propriile echipe CERT, deschizând astfel calea către formarea până în 2012 a unei rețele europene de echipe de intervenție ale administrațiilor publice. Echipele CERT vor juca de asemenea un rol major într-o comunicare viitoare pe tema strategiei de securitate informatică. Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/12092012_securitate_informatica_ro.htm
 6. 6. NOUTĂȚI „Creșterea albastră”: Comisia Europeană prezintă perspectivele de creștere sustenabilă generată de sectoarele marin și maritim Pentru a depăși perioada de criză, Europa are nevoie de contribuția tuturor sectoarelor economiei sale.Într-o comunicare privind „creșterea albastră” adoptată pe 13 septembrie, Comisia Europeană prezintă indiciipromițătoare privind creșterea economică și perspectivele de ocupare a forței de muncă în sectorul economic marin șiîn cel maritim, în măsură să contribuie la redresarea economică a Europei.Aceste sectoare economice asigură locuri de muncă pentru 5,4 milioane de persoane și contribuie la o valoare adăugată brută totală de circa 500 de miliarde EUR. Până în 2020, aceste cifre ar trebui să crească până la 7 milioane de persoane, respectiv  aproape  600  de  miliarde  EUR.  În  vederea  concretizării  acestui  potențial,  Comisia  consideră  că  trebuie îndepărtate obstacolele din calea creșterii și trebuie implementate soluții inteligente pentru a stimula noile sectoare.Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/13092012_cresterea_albastra_ro.htm Raportul UE privind tineretul lansează un apel de a face din ocuparea forței de muncă și incluziunea socială priorități de vârf Raportul UE privind tineretul publicat pe 10 septembrie solicită ca ocuparea tinerilor, incluziunea socială,sănătatea și bunăstarea tinerilor să fie priorități de vârf ale politicii europene în domeniul tineretului. Raportul, produso dată la trei ani de către Comisie, subliniază faptul că UE și statele membre trebuie să depună mai multe eforturipentru a sprijini tinerii, care au fost afectați de criza economică.Șomajul în rândul tinerilor în vârstă de 15-24 de ani din UE a crescut cu 50% de la începutul crizei, de la o medie de 15% în februarie 2008 la 22,5% în luna iulie a acestui an. Noile cifre publicate de Eurostat arată că ratele cele mai ridicate sunt în Grecia (53,8%) și în Spania (52,9%). În UE, peste 30% dintre tinerii șomeri nu au avut un loc de muncă timp de peste un an.Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/10092012_raport_tineret_ro.htm Sursă: Comisia Europeană
 7. 7. EVENIMENT A doua conferință anuală de rețea IMI PQ Net România s-a bucurat de un real succes! Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS),  în  parteneriat  cu  Autoritatea  Națională pentru  Calificări  şi  Asociația  „Institutul  pentru  Politici  Sociale”  a  organizat  în  data  de 20 septembrie a.c. în incinta Complexului Doina din Neptun, cea de-a doua Conferință anuală de Retea IMI PQ.Evenimentul  IMI  PQ  s-a  desfășurat  sub  auspiciile  schimbului  de  bune  practici  la  nivel  european  în  ceea  ce  privește implementarea și dezvoltarea sistemului IMI și s-a bucurat de participarea unui public de specialitate numeros.Conferința de Rețea s-a adresat în exclusivitate membrilor Grupului de lucru IMI PQ NET Ro, reprezentanți ai AutoritățilorCompetente actuale și potențiale din sistemul IMI, respectiv ministere, agenții, asociații profesionale și comitete sectoriale. Temele abordate în cadrul evenimentului au vizat:- stadiul implementării proiectului IMI PQ NET Ro - Andrei Linu, Manager proiect;-prezentarea Rețelei IMI PQ- Cristian Alexandrescu, Lider partener Asociația Institutul pentru Politici Sociale;- implementarea sistemului IMI la nivel național și european – Alexandru Chiuță, reprezentant MECTS;-  rolul  Ministerului  Afacerilor  Europene  (MaEur)  în  implementarea  sistemului  IMI  în  România-  Claudia  Secu,  Coordonator Național IMI - România;-  prezentarea Centrului Solvit România- Romulus Bena, Reprezentant MaEur.                 Conferința  s-a  bucurat  de  prezența  Coordonatorului  Național    IMI  din  Regatul  Olandei  în  persoana  dlui  Joachem Sprenger  și  a  reprezentantului  Colegiului  General  al  Medicilor  din  Regatul  Unit,  Dl.  Mathew  Maltby  care  au  susținut prezentări tematice.Un  punct  distinct  pe  agenda  evenimentului  l-a  constituit  prezentarea  dlui  Vincențiu  Cuc,  expert  MECTS,  cu  privire  la oportunitatea  realizării  și  dezvoltării  Platformei  Support  TIC  a  proiectului,  instrument  de  lucru  care  vine  în  sprijinul activităților  zilnice  ale  experților  din  cadrul  Autorităților  competente,  în  raport  cu  implicarea  acestora  în  implementarea sistemului  IMI PQ.                                                                                                                                        Mai multe detalii: 
 8. 8. DIVERSE STUDIU: Studiu: Cheltuielile cu alimentele continuă să scadăÎn prima jumătate a anului 2012, consumul casnic de bunuri de larg consum a crescut cu 2% în monedă națională,comparativ cu perioada similară a anului precedent.După un an 2011 în care inflația a avut un impact puternic asupra evoluției cheltuielilor gospodăriilor din România şi a adus scăderi  volumice  cu  precădere  pentru  segmentul  de  produse  alimentare,  observăm  în  continuare  o  tendință  negativă pentru  aceste  produse.  În  primele  şase  luni,  valoarea  cheltuită  pentru  alimente  a  scăzut  cu  2%,  în  timp  ce  cheltuielile pentru băuturi non-alcoolice şi bere au crescut cu 5%. După o perioadă cu scăderi puternice înregistrate şi în segmentul produselor de îngrijire personală şi a locuinței, valoarea cheltuită a început să aibă evoluții pozitive. Printre produsele alimentare pentru care gospodăriile şi-au redus cheltuielile se regăseşte anul acesta şi uleiul de gătit. În 2011, pentru această categorie, gospodăriile au cheltuit cu până la 40% mai mult comparativ cu 2010, în timp ce în primele şase luni ale acestui an categoria înregistrează o scădere valorică de până la 9%, în timp ce volumul a scăzut cu 6%. Alte categorii care înregistrează valori negative sunt tabletele de ciocolată şi iaurtul cu fructe. Volumele de cafea macinată şi prăjită continuă să scadă, în timp ce valoric evoluția rămâne pozitivă, cu un număr constant de consumatori.Mai multe detalii: http://www.radardemedia.ro/2012/09/18/cheltuielile-cu-alimentele-continua-sa-scada/  Sursa: Radar de Media
 9. 9. DIVERSEDirectorul general Intel: Microsoft va lansa Windows 8 înainte de a fi gata, cu bug-uri încă nerezolvate Microsoft va lansa sistemul de operare Windows 8 înainte de a fi complet optimizat, cu bug-uri încănerezolvate, potrivit directorului general al Intel, Paul Otellini.Şeful Intel a afirmat într-o întâlnire cu angajații din Taiwan că Windows 8 are încă nevoie de îmbunătățiri înainte de a fi gata de apariția pe piață, potrivit unei surse care a fost prezentă la conferință, informează Bloomberg.Intel este cel mai mare producător de microprocesoare din lume şi cel mai important partener al Microsoft.Microsoft  a  programat  lansarea  Windows  8  pentru  26  octombrie.  Noua  variantă  a  celui  mai  popular  sistem  de  operare pentru PC-uri aduce ca noutăți design-ul dezvoltat şi optimizat pentru interfață touch-screen, compatibilitatea omogenă cu tablete şi PC-uri tradiționale.Totodată, Microsoft va oferi o variantă a Windows 8 creată pentru platforma hardware a grupuli britanic ARM Holdings, care  domină  piața  procesoarelor  pentru  smartphone-uri  şi  tablete.  Intel  încearcă  să-şi  facă  loc  pe  piața  gadget-urilor mobile cu microprocesoare cu un consum redus de energie pe arhitectura tradițională "x86", care echipează majoritatea PC-urilor, serverelor şi consolelor de jocuri.Mai multe detalii: http://www.mediafax.ro/economic/directorul-general-intel-microsoft-va-lansa-windows-8-inainte-de-a-fi-gata-cu-bug-uri-inca-nerezolvate-10121432   Sursa: Mediafax
 10. 10.              Carte                  Târg Concert George Enescu- Viața şi muzică Târgul tradițiilor în București Jennifer Lopez – Dance Again World Noel Malcolm Tour, live în București Anul acesta "Targul Traditiilor" se va  Enescu  e,  poate,  exemplul  cel  mai  desfasura in perioada 10 – 11 octombrie,  Superstarul pop Jennifer Lopezfrapant de compozitor la care bogăția  in parteneriat cu Primaria Sectorului 4,  confirmă oficial includereadarurilor  muzicale  –  virtuozitatea  intr-o locatie noua – Parcul Tineretului  Bucureştiului pe harta turneului săuviolonistului,  anvergura  dirijorului,  (Rotonda de langa Palatul Copiilor) si va  mondial, “Dance Again”.cultura,  memoria  cuprinzând  stiluri  şi  avea ca tema "Obiceurile de Toamna".epoci  întregi  –  a  pus  în  umbră    Concertul va avea loc pe data de 14 propriile-i  compoziții.  Mai  mult,  Anul acesta proiectul va aduce in prim  noiembrie, în cadrul complexului succesul  de  public  al Rapsodiilor plan obiceiurile de toamna din diferite  Romexpo, fiind pentru prima oară când române a  făcut  să  treacă  în  plan  zone ale tarii, reunind la standuri peste  diva ajunge în România.secund  adevăratele  capodopere  100 de mesteri populari, care vor  J Lo, aşa cum este cel mai bine enesciene: Oedip şi  muzica  de  cameră  prezenta obiecte variate specifice  cunoscută vedeta americană, si-a scrisă  spre  sfârşitul  vieții. activitatilor de toamna. început cariera muzicală în 1999, iar în Noel Malcolm,  un  remarcabil  Evenimentul are ca scop promovarea  prezent are la activ nu mai puțin de cunoscător  al  compozitorului  român,  tradițiilor autentice românești, în spațiul  şapte albume.face  un  act  de  dreptate  dezvăluind  urban. In acest sens, organizatorii au  În primele zile ale lunii octombrie, J Lo va cititorului  ce  are  mai  profund  original  pregatit pentru iubitorii de arta  ajunge în Europa, unde va cânta mai personalitatea muzicală a lui Enescu şi  populara, demonstrații de măiestrie ale  întâi în țări precum Portugalia, Spania, caracterul său fără fisură.  meșterilor derulate sub forma unor  Elveția, Italia, Germania, Belgia şi Franța,  ateliere de creatie.  pentru ca apoi să se îndrepte către țările  scandinave. După un periplu în Rusia şi 
 11. 11. Despre Proiect http://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/   Despre Rețeaua IMI PQ NET http://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-imi/    Despre Grupul de Lucru  http://www.imipqnet.ro/ro/grupul-de-lucru/   www.imipqnet.ro 
 12. 12. IMI PQ NET ROMÂNIA SECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET RomâniaE-mail: secretariat.tehnic@imipqnet.roWeb: www.imipqnet.roTelefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

×