Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11

564 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
172
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Newsletter 16 imi-pq-net 2012-11

 1. 1. NEWSLETTER Nr. 16, Noiembrie 2012Investește în oameni!Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional SectorialDezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenție 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea inițiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132
 2. 2. Proiectul strategic „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din NOUTĂȚI RomâniaComisia Europeană ia măsuri (IMI PQ NET România)”pentru a proteja întreprinderile EVENIMENTîmpotriva practicilor decomercializare frauduloase  Analiza anuală a creșterii 2013:  Vizita de studiu în Regatul Țărilor Infrastructura de transport: trasarea parcursului către redresarea de Jos 5-10 noiembrie 2012Comisia alocă peste 1,2 miliarde economică Vizita de studiu în RepublicaEUR pentru finanțarea unorproiecte cheie în domeniul TEN-T Primul raport anual privind Italiană, 19-24 noiembrie 2012 Registrul de transparență indică un Mediu: Comisia trasează calea început bun și stabilește noi obiectivecătre prosperitate europeană, în pentru 2013limitele ecologice ale planetei              Proiect pentru o Uniuneeconomică și monetară profundă și • Alte informații utileveritabilă: lansarea unei dezbaterila nivel european
 3. 3. NOUTĂȚI Comisia Europeană ia măsuri pentru a proteja întreprinderile împotriva practicilor de comercializare frauduloase Pe 27 noiembrie, Comisia Europeană a definit o serie de acțiuni menite să combată practicile de comercializarefrauduloase, cum ar fi cele ale societăților editoare de anuare profesionale înșelătoare.Obiectivul  este  de  a  proteja  mai  bine  întreprinderile,  persoanele  care  desfășoară  activități  independente  și  ONG-urile  din întreaga Europă de comercianții necinstiți care nu respectă normele și utilizează practici de comercializare înșelătoare, cum ar fi trimiterea de formulare în care solicită întreprinderilor să își actualizeze detaliile de contact în anuarele lor, aparent în mod gratuit, și apoi le facturează taxe anuale. Întreprinderile mici sunt deosebit de vulnerabile în fața fraudatorilor, care operează adesea dintr-o altă jurisdicție din cadrul UE, ceea ce face dificilă asigurarea respectării legii. Prin urmare, Comisia a anunțat că intenționează să consolideze legislația existentă (Directiva 2006/114/CE privind publicitatea înșelătoare și comparativă) pentru a interzice în mod explicit practici precum disimularea intenției de ordin comercial a unei comunicări, intensificând în același timp asigurarea respectării normelor în cazurile transfrontaliere.„Numai prin norme solide la nivel european vom putea stăvili înșelătoriile care vizează întreprinderile și ne vom putea asiguracă autorii acestor fraude nu se pot ascunde în spatele granițelor naționale. Acesta este motivul pentru care astăzi prezentămacest plan cuprinzător”,  a  declarat  dna  Reding,  vicepreședinte  al  Comisiei  și  comisar  al  UE  pentru  justiție. „Practicilesocietăților editoare de anuarele profesionale înșelătoare, facturile false și alte escrocherii similare trebuie oprite.Întreprinderilemici reprezintă coloana vertebrală a economiei europene și nu își pot permite să piardă bani din cauza unor șarlatani. Suntemhotărâți să îmbunătățim securitatea activității antreprenoriale în Europa.” Sursa: Comisia Europeană  Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/27112012_protejarea_intreprinderilor_impotriva_practicilor_frauduloase_ro.htm 
 4. 4. NOUTĂȚI Infrastructura de transport: Comisia alocă peste 1,2 miliarde EUR pentru finanțarea unor proiecte cheie în domeniul TEN-T Comisia Europeană a lansat două cereri de propuneri în cadrul programului multianual și al celui anual privind rețeauatranseuropeană de transport (TEN-T) pentru 2012, punând la dispoziție 1,265 de miliarde EUR în vederea finanțării unorproiecte vizând infrastructura europeană de transport pentru toate modurile de transport (aerian, feroviar, rutier, maritim șifluvial), la care se adaugă componente de logistică și sisteme de transport inteligente, în toate statele membre ale UE.          Programul  multianual  privind  TEN-T  finanțează,  în  mod  tradițional,  principalele  priorități  ale  rețelei  TEN-T.  Cererea  de propuneri din cadrul programului multianual pentru acest an vizează șase domenii, cu un buget orientativ total de 1,015 miliarde EUR:•cele 30 de proiecte prioritare în domeniul TEN ‑T: buget orientativ de 725 de milioane EUR•Sistemul  european  de  management  al  traficului  feroviar  (ERTMS),  care  permite  interoperabilitatea  în  cadrul  rețelei  feroviare europene: buget orientativ de 100 de milioane EUR•serviciile  de  informații  fluviale  (RIS),  care  implică  infrastructura  de  management  al  traficului  în  cadrul  rețelei  de  căi  navigabile interioare: buget orientativ de 10 milioane EUR•managementul traficului aerian (ATM), realizarea cerului unic european și a obiectivelor modernizării ATM: buget orientativ de 50 de milioane EUR•autostrăzile  maritime,  care  oferă  alternative  viabile  la  drumurile  aglomerate,  prin  redirecționarea  transportului  de  marfă  spre rutele maritime: buget orientativ de 80 de milioane EUR•sistemele  de  transport  inteligente  (ITS),  inclusiv  serviciul  european  de  taxare  rutieră  electronică  (SETRE),  care  promovează intermodalitatea și îmbunătățirea siguranței și fiabilității rețelei: buget orientativ de 50 de milioane EUR.   Sursa: Comisia Europeană                                                              Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/29112012_infrastructura_transport_proiecte-cheie_ten-t_ro.htm 
 5. 5. NOUTĂȚI   Mediu: Comisia trasează calea către prosperitate europeană, în limitele ecologice ale planetei Comisia Europeană a prezentat pe 29 noiembrie o propunere de program de acțiune pentru mediu (PAM), destinat săorienteze politica de mediu a UE până în 2020. La puțin timp după recomandările sale privind creșterea pe termen scurt a sevedea IP/12/1274], în care se subliniază nevoia de a asigura nu numai creșterea de astăzi, ci și pe cea de mâine, Comisia formuleazăîn prezent propuneri care vizează protejarea naturii, stimularea creșterii durabile, crearea de noi locuri de muncă și atingerea unuinivel ridicat de prosperitate și sănătate în Europa, în limitele planetei.Responsabilitatea privind realizarea obiectivelor programului sunt împărțite între UE și statele sale membre. Printre măsurile concrete care trebuie luate se numără eliminarea progresivă a subvențiilor cu efect negativ asupra mediului, trecerea de la impozitarea muncii la impozitarea poluării, elaborarea de acorduri de parteneriat între statele membre și Comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a legislației de mediu a UE, precum și dezvoltarea unui sistem de urmărire a cheltuielilor legate de mediu în cadrul bugetului UE.Un program de acțiuneÎn Programul de acțiune, Comisia identifică nouă obiective prioritare, printre care:•protejarea naturii și consolidarea rezilienței ecologice,•stimularea creșterii durabile, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor și cu emisii scăzute de dioxid de carbon și•combaterea cu eficiență a amenințărilor legate de mediu la adresa sănătății. Sursa: Comisia Europeană Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/29112012_mediu_prosperiate_europeana_in_limitele_planetei_ro.htm 
 6. 6. NOUTĂȚI Proiect pentru o Uniune economică și monetară profundă și veritabilă: lansarea unei dezbateri la nivel european   Comisia Europeană a adoptat un proiect pentru o Uniune Economică și Monetară (UEM) profundă șiveritabilă, care oferă viziunea unei arhitecturi puternice și stabile în domeniile financiar, bugetar, economic și politic.În  comentariul  formulat  în  legătură  cu  acest  proiect,  José  Manuel  Barroso,  președintele  Comisiei  Europene,  a  afirmat:„Avem nevoie de o Uniune Economică și Monetară profundă și veritabilă pentru a depăși criza de încredere care neafectează economiile și aduce prejudicii mijloacelor de subzistență ale cetățenilor noștri.Trebuie să demonstrăm, în modconcret, că europenii doresc să rămână uniți și să avanseze cu hotărâre către consolidarea arhitecturii din domeniilefinanciar, bugetar, economic și politic, care stă la baza stabilității monedei euro și a Uniunii noastre în ansamblu ei.”În  cadrul unei UEM  profunde și veritabile,  toate  deciziile majore de politică economică și bugetară adoptate  de  statele membre ar face obiectul unei coordonări, aprobări și supravegheri mai aprofundate la nivel european.Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/28112012_proiect_emu_profunda_veritabila_ro.htm Analiza anuală a creșterii 2013: trasarea parcursului către redresarea economicăComisia Europeană a adoptat Analiza Anuală a Creșterii (AAC) 2013, stabilind cinci priorități menite să orienteze statelemembre aflate în criză spre relansarea creșterii economice. AAC marchează începutul semestrului european pentrucoordonarea politicilor economice, prin care se asigură alinierea planurilor bugetare și economice ale statelor membrecu prevederile Pactului de stabilitate și creștere și cu obiectivele Strategiei Europa 2020.Referitor  la  aceste  priorități,  José  Manuel  Barroso,  președintele  Comisiei  Europene,  a  declarat:  „Este esențial sărespectăm în continuare strategia de consolidare fiscală favorabilă creșterii, reformele economice și investițiile bineorientate. Aceasta este singura modalitate de a restabili încrederea și de a asigura o creștere economică durabilă. Înțelegcă aceste reforme sunt dificile, dureroase și pot avea consecințe sociale, de aceea Comisia face tot ce îi stă în putințăpentru ca redresarea economică să genereze cât mai multe locuri de muncă. Analiza anuală a creșterii oferă statelormembre orientări politice, asigurând distribuirea uniformă a sarcinilor legate de reformă și protejarea categoriilor celormai vulnerabile.”
 7. 7. NOUTĂȚI Primul raport anual privind Registrul de transparență indică un început bun și stabilește noi obiective pentru 2013                   Raportul anual referitor la Registrul de transparență comun al reprezentanților grupurilor de interese, creatde Comisia Europeană și Parlamentul European, primul care a fost întocmit până în prezent, indică faptul că platformafuncționează, iar obiectivele operațiunilor pentru primul an au fost îndeplinite. Reflectând hotărârea celor douăinstituții de a continua succesele înregistrate la începutul funcționării, acesta stabilește obiective pentru anul următorși propune aspecte–cheie care să fie vizate la revizuirea din 2013 a platformei.Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a declarat: „Sunt extrem de mândru de Registrul de transparență șide lansarea sa de succes. Acesta este unul dintre puținele astfel de sisteme din lume, și are, cu siguranță, cel mai extinsdomeniu de aplicare. Inevitabil, în primul an, soluționarea problemelor tehnice și asistența acordată utilizatorilor aunecesitat mult timp și energie. Dar sistemul există, funcționează și acum trebuie să beneficiem pe deplin de el. Raportulstabilește modalități ambițioase pentru acest lucru.”Vicepreședintele  Parlamentului  European,  Rainer  Wieland,  a  declarat:  „Apreciez foarte mult toate eforturile depusepentru crearea Registrului de transparență comun. Acest registru este un instrument excelent pentru furnizarea deinformații și pentru îmbunătățirea transparenței. Poate fi considerat drept un element esențial în asigurarea unei încrederisporite în procesele politice și va deveni din ce în ce mai eficient pe măsură ce este folosit de cât mai multe persoane. Așdori, prin urmare, să încurajez toate părțile implicate în reprezentarea intereselor la nivelul UE să adere la acest «pact altransparenței».” Mai multe detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/27112012_raport_anual_trasparenta_ro.htm  Sursă: Comisia Europeană
 8. 8. EVENIMENT Vizita de studiu în Regatul Țărilor de Jos, 5-10 noiembrie 2012 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a organizat o vizită de studiu în Regatul RegatulȚărilor de Jos (Amsterdam şi Haga), în perioada 5-10 noiembrie 2012, vizită care s-a desfăşurat în cadrul proiectuluistrategic POSDRU ”Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NETRomânia)”.Vizita de studiu a avut drept scop principal realizarea unui studiu comparativ cu privire la cadrul național al calificărilor din cele  2  state  membre  UE  versus  cadrul  european  al  calificărilor.  Totodată,  s-au    abordat  o  serie  de  aspecte  de  interes  cu privire  la  sistemul  de  învățământ  din  Regatul  Țărilor  de  Jos,  revizuirea  directivei  36/2005,  recunoașterea  calificărilor profesionale și schimbul de bune practici cu privire la implementarea sistemului IMI între cele 2 țări.Cu acest prilej,  au avut loc întâlniri de lucru cu reprezentanții Coordonatorului național IMI din Regatul  Regatul Țărilor de Jos,  Ministerului  Educației,  Culturii  și  Științelor,  Autorității  olandeze  responsabilă  cu  evaluarea  diplomelor  universitare obținute  în  strainătate  (NUFFIC),  Autorității  olandeze  responsabilă  cu  evaluarea  diplomelor  obținute  în  învățământul vocațional  (S-BB),  Registrului  olandez  pentru  medici  și  asistenți  medicali  (BIG-Register)  și  Asociației  profesionale  a Arhitecților din Rotterdam.                Mai multe detalii: www.imipqnet.ro 
 9. 9. EVENIMENT Vizita de studiu în Republica Italiană, 19-24 noiembrie 2012 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a organizat o vizită de studiu în Italia (Roma) înperioada 19-24 noiembrie 2012, vizită care s-a desfăşurat în cadrul proiectului strategic POSDRU ”Reţeaua AutorităţilorCompetente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”.Vizita de studiu a avut ca scop principal realizarea unui studiu comparativ cu privire la cadrul naţional al calificărilor din cele 2 state membre UE versus cadrul european al calificărilor.Cu  acest  prilej,  au  avut  loc  întâlniri  la  nivelul  Coordonatorului  naţional  IMI  din  Italia  şi  cu  reprezentanţii  autorităţilor competente din domeniul sănătăţii, sportului, muncii, educaţiei, justiţiei și economiei.De asemenea, programul a inclus o serie de dezbateri pe teme precum contextul implementării proiectului, utilizarea IMI în Italia de către autorităţile competente, schimbul de informaţii – disponibilitatea datelor, problemele potenţiale identificate în schimbul de informaţii şi măsurile luate pentru a le rezolva, alte tematici relevante.                                      Mai multe detalii: www.imipqnet.ro 
 10. 10. DIVERSE Comisia Europeană prezintă noua strategie de reorganizare a învăţământului În rândul tinerilor, rata șomajului este de aproape 23% în întreaga Uniune Europeană, deși există peste 2 milioanede locuri de muncă vacante care nu pot fi ocupate. Europa are nevoie de o reorganizare radicală a modului în caresistemele de învăţământ și formare contribuie la dezvoltarea competenţelor necesare pe piaţa muncii. Este o provocare cum nu se poate mai dificilă în contextul măsurilor de austeritate generalizate și al reducerilor din cadrul bugetelor pentru educaţie. Comisia Europeană lansează o strategie denumită „Reorganizarea învăţământului” destinată să încurajeze  statele  membre  să  ia  măsuri  imediate  pentru  a  asigura  formarea,  în  rândul  tinerilor,  a  competenţelor  și aptitudinilor  necesare  pe  piaţa  muncii  și  pentru  a-și  atinge  obiectivele  în  materie  de  creștere  și  de  creare  de  locuri  de muncă.          Androulla  Vassiliou,  comisarul  pentru  educaţie,  cultură,  multilingvism  și  tineret,  a  declarat:„Reorganizarea învățământului nu este doar o chestiune de bani: deși este adevărat că trebuie să investim mai mult în educație și formare, este limpede că sistemele de învățământ trebuie să fie modernizate și dotate cu un mod de funcționare mai flexibil pentru a răspunde  necesităților  reale  ale  societății contemporane.Europa  va  reveni  la  o  creștere susținută  numai prin formarea  de profesioniști înalt calificați și adaptabili care să poată contribui la inovare și antreprenoriat. Realizarea de investiții eficiente și bine orientate este esențială în acest sens, însă nu ne vom atinge obiectivele reducând bugetele pentru educație.”        Strategia  „Reorganizarea  învăţământului”  vizează  o  schimbare  radicală  a  sistemelor  educative,  concentrându-se  mai mult  asupra  „rezultatelor  învăţării”,  și  anume  asupra  cunoștinţelor,  competenţelor  și  aptitudinilor  pe  care  le  dobândesc elevii.  Simplul  fapt  de  a  fi  participat  la  procesul  educaţional  nu  mai  este  suficient.  În  plus,  mai  trebuie  îmbunătăţite considerabil  și  cunoștinţele  elementare  în  materie  de  citit,  scris  și  socotit  și  trebuie  dezvoltate  sau  consolidate competenţele  antreprenoriale  și  spiritul  de  iniţiativă  (a  se  vedeaIP/12/1224 privind  apelul  la  o  orientare  mai  puternică asupra noilor competenţe în școli). Sursa: Comisia Europeană
 11. 11. DIVERSE Țările în care străinii trăiesc cel mai bine. Topul celor mai bune orașe pentru emigranţi În timp ce lumea începe să își revina treptat dupa efectele crizei economice, unele orașe au investit în infrastructuraurbană, iar acum se bucura de roadele acestor investiţii.Compania de consultanţă Mercer a luat în calcul 221 de orașe pentru intocmirea unui top al celor mai potrivite destinaţii pentru expaţi. În evaluarea calităţii vieţii, analiștii au luat în considerare criterii precum racordarea la energie electrică și apa, servicii de poșta și telefonie, transportul public, accesul la aeroporturi și ambuteiajele din trafic. Top cele mai bune 5 orase pentru emigrare: 1.       Viena (Austria)2.       Zurich (Elvetia)3.       Auckland (Noua Zeelanda)4.       Munchen (Germania)5.       Vancouver (Canada) Cele mai bune 5 orase din punct de vedere al infrastructurii:  1.       Singapore (Singapore)2.       Frankfurt (Germania)3.       Munchen (Germania)4.       Copenhaga (Danemarca)5.       Düsseldorf (Germania) Alte  orașe  care  se  pot  dovedi  o  idee  buna  pentru  emigranţi,  conform  aceluiasi  top,  sunt  Sydney,  Frankfurt,  Ottawa  și Londra. La polul opus, Bagdadul ofera cele mai slabe condiţii de viata, în timp ce Port-au-Prince din Haiti dă dovadă de cea mai slaba infrastructură.  Sursa: Incont.ro
 12. 12.                 Carte                  Târg Concert Căutătorii de povești Târgul Cadourilor de Craciun în București Ștefan Bănică Jr. în concert de Crăciun  la Sala Palatului      Un eveniment cultural de excepţie a avut loc vineri, 23 noiembrie, 2012,  Târgul Cadourilor de Crăciun de la Sala Dalles, desfășurat în perioada 29       Intră în atmosfera magică a ora 17, în cadrul Târgului Internaţional  noiembrie - 23 decembrie, este și anul Crăciunului alături de Ștefan Banică! de Carte Gaudeamus, cu ocazia  acesta centrul magic al cumpărăturilor Vino impreună cu cei dragi la concertele lansării cărţii "Căutătorii de poveşti, O  de sărbatori. sale extraordinare de Craciun din acest călătorie prin bibliotecile de astăzi"  Cui nu i-ar placea să savureze o cafea  an și vei petrece “O noapte de Craciun semnată de Radu Paraschivescu, Vlad  fină, sa guste delicioasa ciocolată  cu Ștefan Banică”, pe care n-o vei uita!Petreanu, Cătălin Ştefănescu şi Irina Păcurariu. Editată la Editura  belgiană, trufe și praline proaspete  create dupa cele mai fine reţete si cu  Primele 2 concerte din seria show-urilor Humanitas, conţinutul aparţinând  cele mai bune ingrediente frantuzești?  de Craciun 2012 - “O noapte de Crăciun Fundaţiei IREX, această carte este un  Ceaiurile calde cu aroma de rom,  cu Ștefan Banica” - cel mai așteptat produs al Campaniei Căutătorii  de  martipan, scorţisoară sau portocală vă  spectacol al lunii decembrie, vor avea loc Poveşti iniţiată de programul Biblionet  vor dezmorţi după gerul de afară.  pe 13 si 14 decembrie 2012, de la din România în parteneriat  Ornamente de Crăciun, decoraţiuni și  ora 19:30, la Sala Palatului din cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor  accesorii pentru masa de Crăciun, casa și  București.şi Bibliotecilor Publice din România şi Ministerul Culturii şi  gradina sunt doar cateva dintre  categoriile de produse care vă așteaptă  Bilete pe myticket.ro Patrimoniului.    și anul acesta la târg. Artiștii bijuteriilor  au creat cateva modele unice care cu  siguranţă vor incanta privirea agera a  femeilor în căutare de bijuterii inedite. 
 13. 13. Despre Proiecthttp://www.imipqnet.ro/ro/despre-proiect/ Despre Reţeaua IMI PQ NET http://www.imipqnet.ro/ro/sistemul-imi/ Despre Grupul de Lucru http://www.imipqnet.ro/ro/grupul-de-lucru/ www.imipqnet.ro
 14. 14. IMI PQ NET ROMÂNIASECRETARIATUL TEHNIC AL REŢELEI IMI PQ NET RomâniaE-mail: secretariat.tehnic@imipqnet.roWeb: www.imipqnet.roTelefoane: 0726 32 55 31, 0758 09 38 12, 0758 10 29 55Adresa: str. Maria Rosetti nr. 49 A, et. 1, sector 2, Bucureşti

×