Subaraknoid kanama ve kanamış anevrizmaların tedavisi

5,154 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
118
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In the United States, an estimated 500,000 patients, many of whom have chronically elevated blood pressure (BP), will experience a hypertensive crisis during their lifetimes. 1 Although this number is relatively small, the incidence of hypertensive crises is expected to rise with the increased use of high-risk surgical procedures and changing demographic factors. 2 Furthermore, serious morbidity and mortality can result from inadequate treatment as well as overly aggressive treatment. The mortality rate within the first year following a hypertensive emergency (end-organ damage present) is 70% to 90%. Mortality approaches 100% at 5 years. With adequate reduction of BP, mortality drops to 25% and 50% at 1 year and 5 years, respectively. 3 Despite the serious consequences of inappropriate treatment, the best approach for treating acute hypertension has never been addressed in large clinical trials. Recently, Cherney and Straus 4 conducted a systematic review of literature describing the efficacy of various pharmacologic regimens in reaching predetermined target BP for patients with hypertensive urgencies and emergencies. From 1966 to 2001, only 4 hypertensive emergency trials and 15 hypertensive urgency trials were published. With no tested guidelines, management of these patients is often with off-label approaches to therapy. The purpose of this educational program is to provide an overview of current pharmacologic options available to treat hypertensive crises in patients for whom intravenous (IV) treatment is necessary. 1. Calhoun D, Oparil S. N Engl J Med . 1990;323:1177-1183. 2. Oparil S, et al. Am J Hypertens . 1999;12:653-664. 3. Webster J, et al. Q J Med . 1993;86:485-493. 4. Cherney D, Straus S. J Gen Intern Med . 2002;17:937-945. e
 • e
 • Subaraknoid kanama ve kanamış anevrizmaların tedavisi

  1. 1. Subaraknoid Kanama veKanamış Anevrizmaların Tedavisi 1.Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu 4-7 Mart 2010 -Uludağ Prof. Dr. Nihat Egemen Op.Dr.Mevci Özdemir Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD.
  2. 2. Tanım• Subaraknoid mesafe içerisinde meydana gelen genellikle arteryel nadiren de venöz kaynaklı kanamalardır
  3. 3. SAK Nedenleri• Travma• Anevrizma• Hipertansiyon• Vasküler malformasyonlar• Tümörler• Kanama bozuklukları• Antikoagülan tedavi komplikasyonları• Sebebi bilinmeyenler
  4. 4. Kanayan Anevrizma Kanaması Nasıl Durur ?Ishıkawa T. How does spontaneous hemostasis occur in ruptured cerebralaneurysms? Preliminary investigation on 247 clipping surgeries Surg Neurol. 2006Sep;66(3):269-75.
  5. 5. Anevrizmal SAK İnsidansı• Anevrizmal SAK insidansı her 100.000 nüfusta 10- 11’dir• Rüptür hayatın ilk yıllarında oldukça nadirdir• İnsidans her bir dekadla artar ve altıncı dekadda pik yapar
  6. 6. Cinsiyet ve Anevrizmal SAK• Belirgin bir bayan üstünlüğü vardır• Karşılaştırılmalı çalışmalarda bu oran 1.6/1 olarak bulunmuştur• Özellikle 40 yaşından sonra bu oran belirgin olarak artar
  7. 7. Klinik Bulgular• Ani ve şiddetli baş ağrısı• Kusma• Baş dönmesi• Konfüzyon• Ense sertliği• Hipertansiyon• Fokal nörolojik defisitler
  8. 8. Tanı• Bilgisayarlı tomografi• Lomber ponksiyon• Dijital subtraksiyon anjiyografi•• 3DCTA
  9. 9. Bilgisayarlı Tomografi• SAK şüphesi olan bir hastada ilk tanı yöntemidir• Anevrizmaların kalsifiye duvarları• Ventriküllerin büyüklüğü• Hematom, enfarkt, sisterna ve fissürlerdeki kan miktarı• Çoğul anevrizmalı olgularda hangi anevrizmanın kanadığı hakkında bilgi verir
  10. 10. Lomber Ponksiyon• SAK şüphesi olan olgularda kesin tanı konulmasını sağlar• Bakteriyel menenjit gibi enfeksiyöz durumlardan ayırıcı tanıda yardımcı olur• Muhtemel bir intrakranial kitle lezyonu nedeni ile intrakranial görüntüleme yapmadan LP yapılmamalıdır
  11. 11. Dijital Subtraksiyon Anjiyografi• Anevrizma görüntülenmesinde altın standarttır
  12. 12. 3DCTA• Anevrizma görüntülemesinde kullanımı her geçen gün artmaktadır• Bazı merkezlerde ilk görüntüleme metodu olarak tercih edilmektedir• Akım dinamiğinin olmaması en önemli dezavantajlarındandır
  13. 13. 3DCTA’nun Avantajları
  14. 14. Kanamış Anevrizma Komplikasyonları ve Tedavileri• Tekrar kanama• Vazospazm• Parankimal hematom• İntraventriküler hemoraji• Hidrosefali• Artmış intrakranial basınç• Medikal komplikasyonlar
  15. 15. Tekrar Kanama• Tekrar kanama ihtimalinin en yüksek olduğu zaman dilimi ilk 24 saattir• İlk 24 saatte tekrar kanama oranı %4’tür, 1.günden sonra bu oran günde %1,5 oranına düşer ve ilk 2 haftadaki kümülatif tekrar kanama oranı %14’tür
  16. 16. Tekrar Kanama• Yüksek klinik grade• Büyük anevrizma boyutu• Yüksek tansiyon• İleri yaş• Bayan cinsiyettekrar kanama ihtimalini arttırır
  17. 17. • Tekrar kanamanın önüne geçmek için yapılması gereken Erken Cerrahi
  18. 18. Erken Cerrahinin dezavantajları
  19. 19. Anevrizmal SAK’da Prognostik Faktörler1. Anevrizmanın tedavi edilmesi Anevrizması klipe veya embolize edilen hastaların morbidite ve mortalite oranları edilmeyen hastalara oranla çok düşüktür2. Müracaat anındaki nörolojik grade a) Hunt and Hess: Mortalite oranları nörolojik grade ile yükselir Grade III %23 mortalite Grade IV %44 mortalite Grade V %91 mortalite b) GCS GCS 11-14, %29 mortalite GCS 7-10, %42 mortalite GCS 3-6, %70 mortalite
  20. 20. 3. Yaş: Genç hastalarda prognoz daha iyi Mortalite oranları daha düşük İyi prognoz için ortalama yaş 464. Başlangıç sistolik tansiyon değeri: Tansiyon aralıkları (<141, 141-180, >180) Yüksek tansiyon değerleri kötü prognoz ile birliktedir
  21. 21. 5. Anevrizma boyutu Anevrizma çapı >21 mm kötü prognoz %72 Anevrizma çapı 4-6 mm kötü prognoz %56L Disney, B Weir, M Grace et al. Factors Influencing the Outcome of AneurysmRupture in Poor Grade Patients: A Prospective Series. Neurosurgery 23: 1-91988
  22. 22. 62 Y K SAK +
  23. 23. DSA
  24. 24. Kontrol BT
  25. 25. Postop BT
  26. 26. Vazospazm• Vazospazm SAK sonrası morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerindendir• Klinik; – Baş ağrısında artış – Meningismus – Ateş – Taşikardi
  27. 27. Vazospazm• Sıklıkla anevrizmal SAK ile ilişkilidir• Anjiografik vazospazm: insidans %40-70• Klinik vazospazm: insidans %20-30• Kanama sonrası 4 – 11 günler• Sonuç: İskemi ve enfarkt
  28. 28. Tedavi
  29. 29. Semptomatik VazospazmOlma İhtimali Tekrar kanama I I I I I I I I I I I I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Subaraknoid kanama sonrası geçen gün sayısı
  30. 30. Parankimal Hematom• Anevrizma kanaması sonrasında parankimal hematom gelişme oranı %34’dür• Hipertansif kanamalardan her zaman kolaylıkla ayrılamayabilirler• Klinik olarak anevrizmadan şüphelenildiği durumlarda mutlaka DSA yaptırılmalıdır• Sıklıkla DACA, MCA ve ACoA anevrizma kanamalarından sonra görülmektedir
  31. 31. TedaviBüyük boyutlu hematomuolan ve şuuru bozulanhastalarda acil şartlardahematomu boşaltıp, aynıseansta anevrizmayı klipeetmek gerekmektedir
  32. 32. İntraventriküler Hematom• Anevrizma kanamalarından sonra %13-28 oranında görülür• Özellikle ACoA ve baziller arter anevrizmaları büyük boyutlu hemorajilere neden olabilirler
  33. 33. TedaviVentriküler drenajAnevrizma klipajıVentriküle doku plazminojen aktivatörü(t-PA)
  34. 34. Hidrosefali• Subaraknoid kanama sonrası akut hidrosefali gelişiminde en önemli faktörler subaraknoid ve intraventriküler mesafedeki kanın miktarıdır• Oluşumunda BOS’nın intraventriküler veya subaraknoid mesafedeki dolaşımının engellenmesi sorumludur
  35. 35. Tedavi• Ventriküler eksternal drenaj• 5 günden fazla kalması gerektiği durumlarda enfeksiyonun önüne geçmek için kateter değiştirilmeli
  36. 36. Artmış İntrakranial Basınç SAK sonrası• intraventriküler kanama,• parankimal hematom ve• iskemik beyin ödemi gibi nedenlere bağlı olarak IKB artar.
  37. 37. Tedavi• Hematom boşaltılması• Ventriküler kateter yerleştirilmesi• Sedasyon• Farmakolojik tedavi (mannitol, furosemid vb.)• Ventilasyonun ayarlanması
  38. 38. Anevrizma Tedavisi• Klipleme – Erken cerrahi – Geç cerrahi• Wrapping( Anevrizmayı sarma)• Remodeling (Yeniden şekillendirme)• Trapping• Ligasyon (Kommon karotid)• Endovasküler tedavi
  39. 39. Anevrizma Cerrahisinde ZamanlamaGeç cerrahi tamamen olumsuzdeğil, ?Erken cerrahi tamamen olumlu değil. ?
  40. 40. Erken Cerrahi• Kanamadan sonraki 72 saat• Tekrar kanama ihtimalini azaltır• Vazospazma yönelik etkin tedavi yapmaya olanak sağlar• Medikal komplikasyon ihtimalini azaltır(DVT, pnömoni…)
  41. 41. Anevrizma Cerrahisinde Zamanlama 64 Y E SAK –
  42. 42. 34 Y E SAK+ , ICH + Gr 3
  43. 43. 45 Y K SAK +, ICH +
  44. 44. Anevrizma Cerrahisinde ZamanlamaGeç cerrahi, erken cerrahiye göre teknik olarak daha kolaydır. Serebral anevrizmalar kanamadan tedavi edilmelidirler.
  45. 45. Remodelling
  46. 46. Remodeling
  47. 47. Endovasküler Tedavi• Anevrizma lümenine metalik koiller yerleştirilir• Kese içerisinde elektrotromboliz meydana gelir
  48. 48. Endovasküler Tedavi• Uygulamanın riski düşüktür• Uzun dönem etkinliği ile ilgili yeterli bilgi yok
  49. 49. Endovasküler Tedavi Endikasyonları• Yaşlı hasta• İleri derecede sistemik hastalık varlığı• Arka dolaşım yerleşimli anevrizmalar
  50. 50. • 22 Mart 2005• Şikayet: Şiddetli başağrısı, bulantı, kusma• NM: Şuur uykuya meyilli, lateralizasyon veren motor defisit yok, ense sertliği mevcut
  51. 51. DSA 24 Mart 2005 Serebral DSAACoM anevrizması
  52. 52. Endovasküler & Cerrahi TedaviHasta yakınlarının tercihi: Embolizasyon
  53. 53. Embolizasyon 6 Nisan 2005 Embolizasyon Kontrol CT Normal NM Şuuru açık ve nörolojik muayenesi intakt Hasta taburcu edildi
  54. 54. Tekrar Kanama 7 Ocak 2007: Ani şuur kaybı NM: Şuur kapalı, agrılı uyarana fleksör yanıt mevcut Anevrizma cerrahisi planlanmadı Sağdan ventriküler drenaj
  55. 55. 10 ocak 2007 tarihli CT de drenajlı taraftakiventrikülün küçüldüğü diğerinin dilate olduğusaptanınca soldan da drenaja alındı.
  56. 56. Kontrol DSA 9 Ocak 2007 Kontrol DSARezidü anevrizmada büyüme
  57. 57. Anevrizma cerrahisi düşünüldü Genel durumu, metabalolik ve solunum fonksiyonlarındakisorunlardan dolayı operasyondan vazgeçildi Tekrar embolizasyon yapıldı
  58. 58. Kontrol DSA Ev tipi ventilatöre bağlı olarak ve gastrostomi ile yatağa bağımlı olarak taburcu edildi
  59. 59. Sonuç1. Anevrizmalar mümkünse kanamadan tedaviedilmelidir,2. Düşük grade’li anevrizmalar erken tedaviedilebilir,3. Çoklu anevrizmalarda hepsi bir defadaklipe edilmelidir,
  60. 60. 4. Yüksek grade’li hastalarda her olgu kendişartlarında değerlendirilmelidir,5. Anevrizmanın tedavisinden sonra SAK’ınyarattığı sorunlarla da etkin bir şekildemücadele edilmelidir.

  ×