ilmu ketamadunan (TITAS)

28,604 views
28,003 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
28,604
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
606
Comments
0
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ilmu ketamadunan (TITAS)

 1. 1. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN Kandungan: 1.0 Konsep Tamadun: 1.1 Definisi 1.2 Ciri-ciri Asas Tamadun 1.3 Objektif 2.0 Hubungan Tamadun Dgn. Agama, Budaya & Bangsa 3.0 Relevensinya Dengan Pembinaan Tamadun Malaysia 4.0 Teori Ketamadunan: Kelahiran & Kejatuhan
 2. 2. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 1.0 Konsep Tamadun 1.1 Definisi 1.1.1 Bahasa: Berasal daripada kata kerja “Maddana”. Bermaksud: Membuka bandar / kota serta aktiviti memperhalusi budi pekerti. “ Madani” adalah kata sifat yang bermaksud: Sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Madana & Madani sebenarnya bersal daripada “Deen” bermaksud “Agama” iaitu menggambarkan kehidupan beragama.
 3. 3. Terminologies <ul><li>Hadarah </li></ul><ul><li>Umran </li></ul><ul><li>Madaniyyah </li></ul><ul><li>Peradaban </li></ul><ul><li>Civilisation </li></ul><ul><li>Civitas </li></ul><ul><li>Thaqafah </li></ul><ul><li>Culture </li></ul><ul><li>Nation </li></ul><ul><li>Din </li></ul>
 4. 4. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 1.1.2 Istilah: Sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran dan kemajuan ( spt; S&T, kesenian, kesusasteraan dll ) yang tinggi, baik, halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti, tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa ( nation state ).
 5. 5. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN <ul><li>Perkataan lain yang digunakan untuk mentakrifkan tamadun ialah, </li></ul><ul><ul><ul><li>hadarah yang merujuk kepada penempatan di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Peradaban “Keadan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Civilization “berasal daripada perkataan latin “Civitas” yang bermaksud bandar atau kota. Seperti hadarah dan peradaban, civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggin budaya dan kemajuan kebendaan </li></ul></ul></ul>
 6. 6. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN Kesimpulan: Daripada pengertian-pengertian di atas, tamadun merujuk kepada tahap pencapaian dalam dua aspek iaitu pembangunan fizikal dan spiritual. Manakala kemuncak kepada tamadun adalah suasana kemakmuran bukannya limpahan kemewahan semata-mata sebagaimana ungkapan ‘ Umran ’ yang diutarakan oleh Ibn Khaldun.
 7. 7. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 1.2 Ciri-ciri Asas Tamadun 1.2.1 Kewujudan negara dan sistem pemerintahan yang teratur 1.2.2 Kewujudan stratifikasi dan organisasi sosial 1.2.3 Kewujudan kota , bangunan dan senibina 1.2.4 Kewujudan aktiviti ekonomi 1.2.5 Kewujudan sains dan teknologi 1.2.6 Kewujudan sistem bahasa dan tulisan 1.2.7 Kewujudan sistem agama dan kepercayaan
 8. 8. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 1.3 Objektif 1. menjelas dan menerapkan nilai-nilai universal dalam kehidupan umat manusia 2. memupuk jati diri individu, sifat tolerensi dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat 3. memperkukuhkan falsafah dan cara hidup masyarakat melalui dialog dan kesepakatan 4. melahirkan masyarakat berfikiran luas dan berpandangan sejagat 5. melahirkan bangsa yang berperadaban tinggi dan sanggup memperjuangkan nilai-nilai universal 6. memajukan ilmu sains peradaban demi kemajuan ilmu pengetahuan seluruhnya. 7. untuk melahirkan masyarakat madani Kesimpulannya: Untuk memajukan kehidupan bermasyarakat dan bernegara ke arah mencapai tahap kecemerlangan dan kegemilangan dalam aspek kemajuan fizikal dan spiritual.
 9. 9. 2.0 Hubungan Tamadun Dengan Agama, Budaya & Bangsa
 10. 10. <ul><li>Hubungan Dengan Agama: </li></ul><ul><li>Agama membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat. </li></ul><ul><li>Tamadun manusia diasaskan kepada kepercayaan keagamaan. </li></ul><ul><li>Pembinaan budi pekerti mulia dalam diri individu dan masyarakat adalah perkara yang penting bagi kehidupan bertamadun. </li></ul><ul><li>Proses tersebut adalah berkait rapat dengan peranan utama kepercayaan dan agama seseorang. </li></ul>
 11. 11. &quot;Islam adalah sistem yang syamil merangkumi seluruh aspek kehidupan. Islam adalah negara dan watan atau pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman, material dan hartabenda atau usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah atau tentera dan fikrah sepertimana ia juga adalah akidah yang benar dan ibadat yang sah&quot; - al-Banna dalam Risalah al-Ta'lim .
 12. 12. Hubungan Dengan Budaya: 1. Tamadun dan budaya sangat berkait rapat antara satu sama lain dalam perbincangan mengenai kemajuan sesuatu bangsa atau masyarakat. 2. Budaya ditakrifkan sebagai adat, sastera, institusi sosial dll. dari kumpulan atau orang-orang tertentu. Budaya masyarakat yang tinggi menandakan kehidupan yang bertamadun. 3. Budaya juga diertikan sebagai cara hidup. Sedangkan tamadun adalah kemuncuk ketinggian budaya dan kemajuan hidup manusia.
 13. 13. <ul><li>Hubungan Dengan Bangsa </li></ul><ul><li>Tamadun dan Bangsa tidak mempunyai kaitan ketara kerana: </li></ul><ul><li>Bangsa mempunyai kaitan rapat dengan sejarah, tradisi dan budaya kawasan geografi tertentu. </li></ul><ul><li>Tamadun melampaui sempadan geografi, bangsa dan lazimnya terhasil dari proses interaksi antara bangsa atau budaya. </li></ul><ul><li>Terdapat juga tamadun manusia yang dikaitkan secara langsung dengan sesebuah bangsa seperti tamadun India dan Cina. </li></ul>
 14. 14. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN <ul><li>3.0 Relevansi ilmu ketamadunan dengan pembinaan tamadun Malaysia </li></ul><ul><li>Situasi masyarakat Malaysia bercirikan pelbagai kaum, agama dan budaya. </li></ul><ul><li>Cabarannya ialah bagaimana persefahaman dan kebersamaan dapat dipupuk agar perpaduan dan integrasi antara kaum sentiasa wujud </li></ul><ul><li>Dialog yang berterusan dikalangan masyarakat adalah salah satu mekanisme perpaduan </li></ul><ul><li>Interaksi antara tamadun menerusi dialog, aktiviti perekonomian dan hubungan diplomatik mewujudkan pengembangan dan permindahan budaya, ilmu pengetahuan dan kemahiran teknologi kepada negara. </li></ul>
 15. 15. PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN 4.0 Teori tamadun: Kelahiran dan kejatuhan Faktor Umum Mendorong kelahiran Tamadun 1. Geografi: Kedudukannya yang strategik menggalakkan kemunculan tamadun hasil dari kemudahan memperolehi sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan hidup 2. Agama dan kepercayaan: Ajaran agama dan amalan kerohanian mendorong manusia menghayati nilai-nilai kehidupan yang luhur dan berhemah tinggi seterusnya melahirkan ketinggian buudaya dan masyarakat yang harmoni.
 16. 16. <ul><li>Nilai Moral dan Ilmu Pengetahuan: </li></ul><ul><li>Penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji menggalakkan kewujudan sebuah masyarakat yang berdisiplin, makmur dan cintakan kebijaksanaan. Sifat kreatif, tekun, rajin dan semangat berkumpulan dan bersaing secara sihat untuk kemajuan diri dan masyarakat terhasil dengan adanya penghayatan tinggi terhadap nilai moral dan ilmu pengetahuan. </li></ul><ul><li>Kesengsaraan Hidup: </li></ul><ul><li>Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita mendorong lahirnya semangat juang yang tinggi dan rasa bertanggungjawab, sifat kreatitif, inovatif serta rasa semangat kekitaan, kebersamaan dan tolong menolong di kalangan masyarakat. Semangat dan sifat ini akan memajukan kehidupan mereka. Pepatah Inggeris: “keperluan kehidupan adalah ibu segala reka cipta”. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Sifat keterbukaan dan Tolerensi: </li></ul><ul><li>Sifat keterbukaan dan semangat tolerensi menggalakkan aktiviti-aktiviti sihat seperti perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan membantu kemunculan tamaduan baru. Interaksi antara tamadun secara sihat juga boleh menjamin kelangsungan, kemakmuran dan keadilan dalam kehidupan manusia sejagat. </li></ul><ul><li>Faktor Umum Mendorong Kejatuhan Tamadun: </li></ul><ul><li>Ketidakadilan: </li></ul><ul><li>Berlakunya kezaliman dan ketidakadilan sosial akan mewujudkan sistem sosial yang rapuh dan suasana huru hara. Jurang ekonomi iaitu lahirnya golongan yang terlalu kaya dan yang terlaku miskin mewujudkan sebuah ‘masyarakat terdesak’. Sifat tamak, hasad dengki, dan perasaan benci membenci akan wujud dan boleh mendorong berlakunya perang saudara yang akhirnya meruntuhkan sesebuah tamadun. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Pencerobohan Terhadap Hak dan Kebebasan Manusia: </li></ul><ul><li>Pencabulan terhadap hak asasi manusia seperti hak kebebasan bersuara, berbudaya dan beragama akan memusnahkan nilai-nilai kesejagatan dan kemanusiaan seperti nilai kasih sayang, tolerensi, rasa kebersamaan dan sifat bertanggungjawab dalam masyarakat. Penjajahan terhadap sesuatu bangsa atau negara adalah kemuncak kepada pencabulan terhadap hak kemanusiaan yang akhirnya meruntuhkan sesebuah tamadun. </li></ul><ul><li>Keruntuhan Moral </li></ul><ul><li>Keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat khususnya di kalanganan pemimpin akan membawa kemerosostan nilai moral dan sistem sosial. Kemerosostan tamadun Yunani, Romawi dan Islam dikaitkan secara langsung dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Sikap Tertutup dan Jumud: </li></ul><ul><li>Sikap seperti ini pastinya merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat seterusnya menyebabkan mereka dalam keadaan jumud dan beku yang berpanjangan. Masyarakat yang mempunyai sifat ini akan gagal menangani permasalahan semasa dan akan ketinggalan untuk mengikuti arus perkembangan global. </li></ul><ul><li>Malapetaka dan Bencana: </li></ul><ul><li>Sejarah membuktikan banyak tamadun silam musnah akibat daripada bencana dan malapetaka alam. Namun faktor ini diluar kawalan dan jangkaan manusia. </li></ul><ul><li>6. Selain itu, terdapat faktor yang dibincang secara khusus oleh para cendikiawan seperti Al-Qardhawi yang membahaskan tentang bahaya nafsu yang mengatasi kebijaksanaan dalam sesebuah masyarakat. Kehilangan nilai-nilai keagamaan dan pendewaan terhadap materialistik sebagaimana yang diutarakan oleh Ibn Khaldun juga salah satu faktor kemerosostan tamadun manusia. </li></ul>
 20. 20. Teori-teori tamadun <ul><li>Terdapat pelbagai teori berkenaan dengan kelahiran dan perkembangan tamadun dunia. Antaranya ialah: </li></ul><ul><li>Teori Kitaran </li></ul><ul><li>Teori Agama </li></ul><ul><li>Teori Teknologi </li></ul><ul><li>Teori Demografi </li></ul><ul><li>Teori Perdagangan </li></ul>
 21. 21. Teori ini memeberi gambaran mudah bagaimana berlakunya kemunculan, pengembangan dan kemerosotan sesebuah tamaduan: Hadarah Badawah Suqut Assabiyyah (pimpinan keagamaan) TEORI KITARAN IBN KHALDUN
 22. 22. <ul><li>Peringkat Badawah: berorganisasi dan berkepimpinan. </li></ul><ul><li>Faktor asabiyah (semangat kekitaan) berkembang. Ia sekaligus membawa perkembangan tamadun. </li></ul><ul><li>Peringkat Hadarah: Dapat mengecap kemewahan dan berkeadaan maju. Meresap sedikit demi sedikit sifat pentingkan diri sendiri. Hilang semangat kekitaan (asabiyah). Berlaku rasuan, penyelewengan, salah urus. Tamadun mula runtuh. </li></ul><ul><li>Peringkat Suqut: Manusia hidup tanpa tamadun. Menghala kepada hidup badawah hingga ke peringkat muncul kesedaran semula asabiyah untuk mengorak langkah maju. </li></ul>
 23. 23. Integrated Theory of Civilisation Man (Ideas) Matter (Bumi) Time Din Malek Ben Nabi (1905-73)

×