Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

05 tamadun cina

55,893 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

05 tamadun cina

 1. 1. TAMADUN CINA
 2. 2. HASIL PEMBELAJARAN1. 1. menghuraikan asas-asas dan nilai-nilaitamadun Cina;2. menerangkan ciri-ciri utama tamadunCina; dan3. mengenal pasti sumbangan-sumbanganpenting tamadun Cina kepada tamadundunia.
 3. 3. Konsep dan TakrifBangsa Cina adalah digabungkan oleh 5 kaum besar dipanggil dengan nama Zhonghua Minzu (bangsa Tionghua). Pada peringkat awal, bangsa Cina dikenali sebagai bangsa Huaxia -bangsa Han dan bangsa Tang pada dinasti Tang (618-890M). Bangsa Cina terdiri daripada beberapa kumpulan etnik besar iaitu Han, Hui, Manchu, Mongol dan Zang (Tibet).
 4. 4. Negara merujuk kepada semangat untuk ‘mengkeluargakan’ seluruh unit kecil kenegaraan iaitu gabungan Guo (negara) dan Jia (keluarga).Konsep Zhong (taat) merupakan asas dalam sistem kenegaraan manakala Xiao (berbakti) merupakan sistem kekeluargaan.Sistem kekeluargaan inilah yang menjadi asas kepada sistem kenegaraan.Dalam budaya Cina, semangat bangsa lebih diutamakan daripada semangat negara.
 5. 5. WilayahHuang He (Sungai Kuning)- pusat pertumbuhan tamadun Cina di utara dan Chang Jiang -pusat pertumbuhan tamadun Cina di selatan.Tanda-tanda tamadun paling awal- kebudayaan masyarakat di Yangshao dalam wilayah Shanxi &kebudayaan masyarakat di Longshan di wilayah Shandong dan peradaban zaman Gangsa di wilayah Jiangxi.
 6. 6. Masyarakat dan BudayaDari segi hierarki sosial, masyarakat Cina terbahagi kepada 4 kelas yang utama; golongan cerdik pandai, peniaga, tukang dan petani.Sistem kemasyarakatan Cina berasaskan kpd sistem kekeluargaan. Ia menekankan kuasa bapa. Sistem ini menitikberatkan nilai dan etika masyarakat.Nilai politik- kuasa raja adalah kuasa mutlak.
 7. 7. Sistem Keluarga Dan Orientasi Nilai Dalam Masyarakat Cina Sistem etika dan orientasi nilai yang terdapat dalam masyarakat Cina banyak dipengaruhi oleh pemikiran Konfusius yang memberikan penekanan terhadap unsur moral dan etika yang tinggi. Sistem hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Cina terbahagi kepada 5 aspek(konsep Wu Lun) i. Hubungan ibubapa dengan anak. ii. Hubungan suami dan isteri. iii. Hubungan antara adik-beradik. iv. Hubungan antara kawan. v. Hubungan antara raja dan rakyat.
 8. 8. konsep Wu Chang ;5 nilai utama iaitui. Ren (kemanusiaan). Merujuk kepada sifat-sifat mulia dalam aspek moral, cinta kasih, kebajikan, kebenaran dan perasaan kenal diri.ii. Yi (kesaksamaan/ keadilan). Sentiasa membela kebenaran.iii. Li (tatasusila/ kesopanan). perlakuan yang benar dlm upacara keagamaan, diperluaskan maknanya mencakupi adat istiadat dan tradisi sekumpulan masyarakat.iv. Zhi (kebijaksanaan/ hikmah).v. Xin (amanah/ kepercayaan). Sentiasa menepati janji dan boleh dipercayai oleh orang lain.
 9. 9. Status Wanita Dalam Masyarakat Cina Tradisional.Sistem kekeluargaan memusatkan kuasa kaum lelaki (patriachy) dan nasab kaum lelaki (patrilineal) yang mengutamakan waris lelaki sebelah bapa. Anak-anak lelaki dianggap sebagai sumber ekonomi kerana menyara hidup keluarganya.kaum wanita harus meninggalkan keluarga mereka dan menganggotai keluarga suami mereka.Anak lelaki akan meneruskan zuriat dan amalan pemujaan nenek moyang dalam sesebuah keluarga.Kedudukan seseorang wanita akan ditinggikan sebagai seorang ibu.
 10. 10. Pemujaan Roh Nenek Moyang. Tujuan:i. menguatkan autoritarian keluarga.ii. membantu kedua-dua pihak iaitu yang hidup dan yang mati.
 11. 11. Hubungan Keluarga, Masyarakat & Negara Sistem sosial masyarakat dipengaruhi oleh sistem keluarga dan dipercayai bahawa negara yang penduduknya menitikberatkan persaudaraan dan persahabatan adalah negara yang baik. Di dalam negara, keluarga dianggap saling bertanggungjawab sesama mereka. Menghukum seseorang yang terlibat dengan jenayah seorang diri adalah tidak memadai.
 12. 12. Proses Pencinaan. Ditakrifkan sebagai proses pembudayaan yang melaluinya orang dan unsur bukan Cina dicinakan. Kedudukan geografi China yang “terasing” membolehkannya membina dan mempertahankan budaya Cina. Proses pencinaan berlaku dalam pelbagai cara spt peperangan atau penaklukan politik, perpindahan atas sebab politik @ ekonomi, amalan “anak raja / keluarga cagaran”, menguasai dengan umpan, pendidikan dan indoktrinasi.
 13. 13. Bahasa & Sistem TulisanDiseragamkan Hanyu (bahasa) & Hanzi (Tulisan).Ejaan menggunakan sistem Pinying.Sistem tulisan berdasarkan 3 unsur utama- makna, bunyi & bentuk.
 14. 14. Pandangan SemestaTian- sumber kewujudan. Yang maha agung, penentu dinasti, penentu kebahagiaan manusia.Dao- jalan/cara kelakuan, semula jadi, prinsip agung, azali.Taiji- hakikat yg mutlak.Ying Yang- 2 kuasa yg bertentangan.Wuxing- 5 unsur yg menggerakkan alam semesta (tanah, kayu, logam, api & air).Zhongyong- tidak terlebih @ terkurang.
 15. 15. Kepelbagaian Falsafah dan Agamadalam Tamadun CinaKepercayaan Tradisional- Yang membentuk langit & Ying membentuk bumi, shen (roh baik) membantu manusia & gui (roh jahat) membawa bencana.
 16. 16. KonfusianismeKonfusius (551 SM-479 SM) merupakan pengasas dalam aliran Konfusianisme. Ideologi ini dikembangkan oleh Konfusius, Mengzi dan Xunzi.Menekankan akhlak mulia, mengingati nenek-moyang, falsafah dan etika, hidup bersederhana dan taat setia.
 17. 17. Buddhisme CinaMenerapkan konsep wu-wei & wu-hsin bagi mengelakkan karma.Menerima konsep hati sejagat iaitu setiap makhluk dapat merasa bahawa ia memiliki sifat Buddha.
 18. 18. DaoismeFalsafah Dao mengajar doktrin tentang mengikuti alam (wu-wei).-Agama Dao mengajar doktrin bekerja ke arah menentang alam (prinsip dan teknik tentang bagaimana mengelak daripada kematian).
 19. 19. Moismebersifat utilitarian (menekankan aspek kegunaan atau faedah).Menekankan konsep kasih-sayang sejagat, menentang peperangan, berjimat-cermat dan tidak menyerah kepada nasib.
 20. 20. LegalismeMenekankan undang-undang (fa), autoriti (shih) dan kaedah atau “tataurus negara” (shu).
 21. 21. Islam di ChinaMenyesuaikan konsep Taiji, Teori Pengenalan dan Ming dengan ajaran Islam seperti konsep Keesaan dan Kekuasaan Allah dan konsep Takdir.
 22. 22. Institusi Politik & SistemPemerintahanPemikiran politik tradisional terbentuk sebelum Dinasti Qin (221SM-207SM)Pemikiran politik Cina dipengaruhi oleh aliran falsafah konfusianisme (pemerintahan berdasarkn akhlak), Daoisme (tabii), aliran Fa (undang2) dan Moisme (kebajikan).Sesebuah dinasti akan berpegang pd satu ajaran falsafah berbeza dgn falsafah dinasti yg lain.
 23. 23. Pencapaian dlm pelbagai bidang:KesusasteraanPuisi:Shi Jing- 305 puisi yg dikumpul Konfusius.4 Klasik- Yi Jing, Shu Jing, Li Ji & Chun Qiu.Dinasti Tang merupakan zaman keemasan puisiDinasti Song merupakan zaman keemasan lirik Prosa:3 jenis genre- Fu, pianwen, bagu wenzhang.
 24. 24. Drama:Dinasti Yuan, merupakan zaman keemasan drama. Tokoh utama adalah seperti Guan Han Qing dan Wang Shi Fu.Chuan Qu dan Kun Qu merupakan bentuk drama yang lain Fiksyen:Dinasti Ming dan Qing merupakan zaman keemasan fiksyenSanguo Yanyi (roman tiga negara)Honglou Meng (mimpi lonteng merah)Shuihu Zhuan (kisah pinggir air)Xiyou Ji (perjalanan ke barat)Jin Ping Mei (emas vas plum)
 25. 25. PENCAPAIAN DLM PELBAGAI BIDANG
 26. 26. KESIMPULANTamadun Cina memiliki kekuatan dari pelbagai aspek bagi mengekalkan kelangsungan peradabannya. Antaranya ialah kekuatan budayanya. Budaya Cina turut diperkukuhkan dengan pencapaian cemerlangnya dalam bidang kesusateraan yang banyak memainkan peranan kepada pemantapan budaya Cina. Di samping itu juga, tamadun Cina banyak memberi sumbangan kepada dunia dalam sains dan teknologi. Ini ketara apabila Cina amat sinonim dengan “Empat Ciptaan Agung”.

×