Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PENGAJIAN KENEGARAAN pengenalan tamadun

1,041 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

PENGAJIAN KENEGARAAN pengenalan tamadun

 1. 1.  Dari segi etimologi (cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. ) ‘Tamadun’ , berasal dari perkataan Arab  Maddana, membuka bandar, juga bermaksud kehalusan budi pekerti  Madani, cara hidup yang kehalusan budi pekerti.  Juga memberi gambaran kehidupan beragama  Penekanan adalah kepada kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan Konsep Dan Takrif Tamadun :
 2. 2.  Dalam Bahasa Melayu, penggunaan Tamadun dan Peradaban.  Dalam Bahasa Inggeris, “civilization”, ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan  Bahasa Latin, “civitas”, kota atau bandar
 3. 3. Kesimpulannya  “Tamadun” boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pemerolehan dalam segala perlakuan, pemikiran dan penciptaan yang baik, halus, sopan santun bagi pembentukan peribadi, akhlak, tingkah laku serta budi bahasa yang mulia bagi individu dan juga sesuatu kelompok manusia yang membentuk sesebuah masyarakat atau negara bangsa.  Ringkasnya, tamadun boleh dilihat sebagai pencapaian satu bentuk budaya tinggi.
 4. 4. Tamadun Petempatan kekal Institusi dan Organisasi Sistem Pemerintahan dan Perundangan Pengkhususan Pekerjaan Teknologi dan Reka Cipta Daya Kreativiti Bahasa dan Sistem Tulisan
 5. 5. Petempatan kekal  Ciri utama kemunculan tamadun  Kemajuan dalam bidang pertanian terutama dari segi penanaman, penyimpanan makanan dan penternakan binatang, memastikan bekalan makanan berterusan  Mencipta peralatan baru seperti cangkul dan teknologi pengairan bagi meningkatkan hasil pengeluaran makanan bagi menampung pertambahan penduduk.  Kewujudan petempatan masyarakat di satu kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk bandar kota.
 6. 6. Pengkhususan Pekerjaan  Kesan daripada peningkatan produktiviti manusia.  Barangan atau produk dihasilkan oleh kumpulan tertentu melalui kepakaran kumpulan tersebut.  Membawa kepada pertukaran barang (Sistem Barter) yang menjadi asas kepada aktiviti perdagangan.  Berlaku hubungan dengan tamadun luar dan menyebabkan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya berlaku antara masyarakat.
 7. 7. Kewujudan Institusi dan Organisasi  Kehidupan Berorganisasi  Peningkatan penduduk menyebabkan kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran ekonomi dan pendidik yang.  Biasanya, bermula daripada sistem keluarga kemudian menjadi sebuah masyarakat yang kompleks.
 8. 8. Egyptians were led by Pharaohs.
 9. 9. Sistem Pemerintahan dan Perundangan  Dibentuk untuk menjalankan pentadbiran akibat pertumbuhan masyarakat yang besar.  Sistem perundangan dicipta.  Kewujudan sistem nilai serta moral yang berwibawa
 10. 10. Kepercayaan dan Agama  Agama adalah aspek penting dalam ketamadunan; ianya sebahagian dari kehidupan. Sistem kepercayaan yang dibentuk/ membentuk tamadun
 11. 11. Teknologi dan Reka Cipta  Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan.  Menguasai sains, teknologi dan ilmu pengetahuan.
 12. 12. Bahasa dan Sistem Tulisan  Tulisan hieroglif, cuniefom, ideogram dan piktograf  Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
 13. 13. Egyptians wrote in hieroglyphics (berasaskan gambar dan berkembang menjadi simbol )
 14. 14. Mesopotamia Ancient China
 15. 15. Perkembangan Daya Kreativiti  Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika tersendiri.
 16. 16. Kitaran Tamadun Kelahiran Pemantapan Kemumcak / Kemegahan Kemerosotan / Kemusnahan
 17. 17.  Menurut pengemuka-pengemuka teori ini, sesebuah kerajaan atau peradaban akan bergerak seperti kitaran atau putaran yang melalui beberapa peringkat perkembangannya.  Ruang lingkup perkembangan peradaban itu dimulakan dengan peringkat pengasasan, kemajuan dan kegemilangan, dan akhirnya kepada peringkat kemerosotan serta keruntuhan.  Kekosongan itu akan diambilalih oleh sebuah kerajaan, dinasti atau peradaban yang lain. Kerajaan atau dinasti baru itu akan mengikut pola yang serupa seperti kerajaan sebelumnya.
 18. 18.  Arnold Toynbee berpendapat bahawa kesengsaraan hidup merupakan faktor utama yang melahirkan tamadun yang tinggi.  Penderitaan hidup telah merangsang manusia untuk mencari jalan bagi membebaskan diri daripada belenggu kesengsaraan.  Keadaan tersebut memberi kekuatan dari segi mental dan fizikal untuk mencipta kejayaan baru.
 19. 19.  Menurut beliau Tamadun akan melalui tahap-tahap seperti kelahiran, perkembangan, kemerosotan dan kehancuran (disintegration). Selepas melalui tahap kehancuran, maka lenyaplah tamadun tersebut.  Beliau berpendapat bahawa naik jatuhnya sesebuah tamadun itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor keruntuhan moral atau agama jika dibandingkan dengan faktor-faktor ekonomi.
 20. 20. Kelahiran dan Perkembangan tamadun  Faktor:  Kedudukan yang strategik  Rangsangan keagamaan dan kerohanian  Pembangunan ilmu dan penghayatan nilai  Peningkatan kemahiran dan penghasilan teknologi  Persaingan dengan tamadun lain
 21. 21. Kemerosotan Tamadun  Jurang sosial – kaya dan miskin  Kezaliman – penindasan dan hak kemanusiaan diketepikan  Keruntuhan moral – tertegaknya umat kerana ketinggian akhlaknya dan lenyapnya kerana lenyapnya akhlak  Jumud – tidak mahu menerima perubahan  Bencana alam – luar kawalan manusia
 22. 22.  Pengetahuan tamadun adalah bertujuan untuk memberi satu gambaran dan kepentingannya dalam mencorakkan kehidupan manusia yang berkebudayaan tinggi.  Berdasarkan kepada kefahaman tersebut, ia menjadi satu landasan untuk membentuk satu kerangka pembinaan negara yang bersesuaian dengan latar belakang masyarakat, system kepercayaan agama dan pelbagaian budaya.
 23. 23.  Keperluan untuk memahami konsep ketamaduan secara holistic adalah penting disebabkan ia dapat membuka minda untuk melihat persamaan dan perbezaan secara positif.
 24. 24. 2012 Mayan Calendar  The Maya is a Mesoamerican civilization  They were advanced in mathematics and astronomy

×